__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 44

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

6 Ocak 2014


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Yenilikler ve Fırsatlar Yılı 3 l E-Yaşam Mesleğe Neler Getirecek 4 l E-İmza İçin Başvuru Zamanı 5 l Sicil Numarası Yazma Zorunluluğu 6 l 2014 Yılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Takvimi 7 l Korkutarak ‘Tarhiyat’ 8 l İngilizce Dil Kursu’nda Bir Adım Önde 9 l İSMMMO’dan Üyelere Sağlık İndirimi 10 l Bunları Biliyor Musunuz? 11 l Mevzuattaki Gelişmeler - Unutmayınız 12-13 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                          14 l Dergilerimiz Yayında 15

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

YENİLİkLER vE FıRSAtLAR YıLı

Değerli meslektaşlarım, Yeni yılın ilk haftasına ‘merhaba’ dedik. Hepinize, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum. İnanıyorum 2014 yılı, mesleğimizde önemli dönüşümlerin yaşandığı bir dönem olacak. Resmi sitemiz ve İSMMMO Bizden Haberler’de de duyurduğumuz gibi, TÜRMOB Genel Kurulu’nda onaylanıp, 13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan iki önemli karar, bu beklentimizin müjdecisi. Burada altını tekrar çizmek isterim ki, "Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı" ile "Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin Hizmet ve Kalite, Güvence İlke ve Esasları" kararları bilindiği gibi, 2014 yılında ihtiyarı, 2015’te ise zorunlu olarak uygulanacak. Bu kararlar özelinde önemli hazırlıklarımız olacak. Meslek mensuplarımızı bilgilendirme için çok sayıda toplantı gerçekleştirecek, özellikle ilçelerimizde gelişmeleri detaylı bir şekilde meslektaşlarımıza anlatacağız. Önümüzdeki günler seminerler, toplantılar gibi mesleki etkinliklerimizle de çok dolu bir yıl olacak. Ancak bence daha önemlisi 2014 yılı ve devamıyla ilgili olarak, iş kolumuzda yeni fırsatlarla karşılaşacak olmamızdır.  Muhasebecilik işi dışında, "Entegre raporlama, şirket değerlemesi, derecelendirme, iç denetim, adli muhasebe, strateji yönetimi, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, sorumluluk muhasebesi, sosyal muhasebe (çevre- karbon), finans matematiği" bunlardan bir kaçı. Yine, danışmanlık konusunda da "borçlanma danışmanlığı, bilirkişi, arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkim" gibi iş fırsatları olacak. Hem ülkemiz, hem de mesleğimiz adına, karamsarlıktan uzak, yeni umutların yeşereceği bir yıl diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

E-Yaşam Mesleğe    

NELER GEtİRECEk? İ SMMMO, E-Devlet projesinin meslek mensuplarına, mükelleflere mesleki ve toplumsal işleyişte nasıl etkiler bırakacağına dair bir seminer düzenliyor.

Açış konuşmasını İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın yapacağı seminerde TÜRMOB Genel Saymanı Ülkü Sönmez Oturum Başkanlığı, Gümrük Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Merkezi Kayıt  Sistemi  Uygulama  Şubesinden  Hüseyin  Seçkin  Gürer, Gümrük Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Hal Kayıt Şubesinden Mehmet Dumanlı, Maliye Bakanlığı GİB Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanı Uğur Doğan, Hizmet Sunumu Genel Müdürü Danışmanı Ayhan Kurt, TNB KEPHS A.Ş. Genel Müdürü Kürşat Güney konuşmalarıyla seminerde yer alacaklar.  Seminer, Cevahir Otel’de 9 Ocak Perşembe günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek. 

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

E-İmza için  

BAŞvURU ZAMANı İ SMMMO WEB sitesinden yaptığı duyuruda, zorunlu hale getirilen E-tebligat uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için E-İmzanın alınması gerektiği belirtildi.

İSMMMO, Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde elektronik yolla tebligat yapılmasının zorunlu hale getirilmesiyle birlikte E-Tebligat yapmaya başlayacakların Eİmzalarını alınması gerektiğini ifade eden bir açıklama yaptı.  Tebligatı yapacak kurumlar arasında sayılan Maliye Bakanlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bu konudaki çalışmalarından dolayı KEP uygulamasının hayata geçmediği hatırlatılırken, “Kamu Kurumları yakın zaman içerisine Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi üzerinden e-tebligat yapmaya başlayacaklarından Sermaye Şirketlerinin KEP hesabı almalarında fayda bulunmaktadır. Bununla birlikte 2014 yılı ticari hayatın elektronik ortama geçiş sürecinde önemli bir dönüm noktası olacağında EFatura, E-Defter, MERSİS ve KEP sistemlerinin anahtarı konumunda bulunan E-İmzanızın da bir an önce alınmasında fayda bulunmaktadır” denildi. 

Detaylı Bilgi İçin: http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=13770

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

Sicil Numarası

YAZMA ZORUNLULUĞU atura ve Diğer Belgelerde Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu 1 Ocak 2014’de başladı.

F

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikler gündeme getirdi. Bunların en önemlilerinden biri de Fatura Ve Diğer Belgelerde Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu ile ilgili.  İSMMMO web sitesinden yapılan açıklamada bu zorunluluğun 1 Ocak 2014’de başladığı duyuruldu.

Açıklamayı okumak için tıklayınız: http://goo.gl/wSkhOh

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TTK

BİZDEN HABERLER

2014 Yılı Türk Ticaret Kanunu 

UYGULAMA tAkvİMİ SMMMO web sitesinden 2014 Yılı türk ticaret kanunu (ttk) Uygulama takvimi ile İlgili hatırlatmalar içeren çalışmayı üyelerle paylaştı.

İ

Türk Ticaret Kanunu ticari ilişkileri düzenlemede getirdiği yenilikler kadar, meslek mensuplarımız için de önemli sorumluluklar içeren bir yapıya sahip. TTK'nın 2014 yılı uygulama takvimi ise, şirket ticari defterlerin onayından, sözleşmelerin düzenlenmesine, belgelerde yer alacak bilgilerden, şirket genel kurullarının yapılması gibi bir çok başlıktaki uygulamayı bir takvime bağlıyor. İşinizi kolaylaştıracak bir sunumda hazırlanarak, özellikle de "hangi tarihte ne yapılması gerekiyor" sorularına hızla yanıt verebilmenize olanak sağlayacak, "2014 Yılı TTK Uygulama Takvimi"ne sağdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın! http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=13752

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

Korkutarak 

‘tARHİYAt’ SMMMO

İ

Arıkan  yazısında,  mükellefe korku  salınmak  istendiğini  ifade Başkanı ederken,  kara  listeye  alınmış  firYahya mayla ilgili faturaların KDV’sini alış veArıkan, 2 Ocak riş yapan mükellefin ödeyerek kur2014 tarihinde tulduğunu dile getiriyor. Arıkan yazısında, bu durumun Cumhuriyet yargıdan  döndüğünü  hatırlatarak, “Ancak, işler her zaman da gelir idaGazetesinde resinin istediği gibi olmuyor. Yanlış heyayınlanan köşe sap bazen yargıdan dönüyor. Tıpkı yuyazısında vergi karıda özetlediğimiz tarhiyat sürecinin, yargıda incelenip, Danıştay’ın özetle ‘korku yoİdaresi’nin luyla tarhiyat yapılamaz’ demesi gibi Danıştay 9. Daimükellefleri resi, çok kısa süre önce; 13 Aralık 2012 tarihli kakorkutarak vergi rarında, ‘idarelerin zorlaması sonucu ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere dayanılarak tarh edilen

tarhiyatı

vergi ile kesilen cezalarda hukuka uygunluk olmadığını’ belirtti. Sonuç olarak, bu karardan Gelir İdaresi’nin bir sonuç çıkarması ve korku yoluyla tarhiyattan acilen vazgeçmesi gerekiyor. Hukukun da dediği gibi…” değerlendirmesinde bulundu.

yapmasını eleştirdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KURS 

BİZDEN HABERLER

İngilizce Dil Kursu’nda  

BİR ADıM ÖNDE SMMMO ve tESMER İstanbul Şubesi, meslek mensupları için 2014/1. Dönem İşletme Ağırlıklı Dil kursu kayıtlarını başlattı.

İ

Ön kayıtların alınmaya başlandığı kurs ile ilgili İSMMMO WEB sitesinden açıklama yapan Başkan Yahya Arıkan, öğrenci odaklı eğitim modeli ile konularında uzman eğitmenler tarafından derslerin verilmekte olduğunun altını çizdi.  Kursiyerlere  mesleki  çalışmalara  ihtiyaç  duydukları İngilizceyi edindirmeyi amaçladıklarını söyleyen Arıkan, “Program boyunca dilbilgisi ve kelime bilgisi çalışmalarına paralel olarak işe alım görüşmeleri, tanıtım, satış, müşteri ilişkileri, iş yemekleri, iş seyahatleri, telefon görüşmeleri gibi ortamlarda kullanılan İngilizcenin teorik ve uygulamalı çalışmaları yapılmaktadır” dedi. 

kursla İlgili Detaylı Bilgi İçin: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/TESMER/tesmeringilizce2014.pdf

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İNDİRİM ANLAŞMALARI

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan Üyelere   

SAĞLık İNDİRİMİ İ SMMMO birçok sağlık kuruluşuyla indirim anlaşması imzalamaya devam ediyor.

Üyelerine  indirim  anlaşmalarıyla  hizmet  sunan  İSMMMO, birçok sağlık kuruluşuyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli sağlık hizmeti alınmasına destek veriyor.  İSMMMO’nun internet sitesinden de ulaşılacağı gibi indirim anlaşması sağlanan sağlık kuruluşlarının listesi şu şekilde: • Ahenk Tıbbi Tanı ve Araştırma Laboratuvar  • Bayındır Hastanesi İçerenköy • Dentart Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti  • Diş Hekimi - Burcu Şahin  • Doğa Hospital   • Dünya Göz Hastanesi San. ve Tic. A.Ş  • Gelişim Hastanesi  • Hospitadent Sağlık Grubu  • İmpladent İmplant ve Diş Sağlığı Tesis Ltd. Şti.  • Jinemed Kalamış Tüp Bebek Merkezi  • Ota Tıp Merkezi  • Özel İstanbul Bölge Hastanesi 

• • • • •

Özel Kadıköy Dayıoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği  Özel Maltepe Bölge Hastanesi  Özel Naturel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Özel Pendik Bölge Hastanesi  Tanfer Ağız ve Diş Sağlığı Polikinliği  

Detaylı Bilgi İçin: http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=13770

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARı Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER • Bazı Mallara Uygulanan vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve tutarların Yeniden tespit Edilmesine Dair Bkk/2013-5761 (01.01.2014) • Asgari Ücret tespit komisyonu kararı (31.12.2013)

• Özel tüketim vergisi Genel tebliği Seri No: 29 (31.12.2013)

• Değerli kâğıtlar kanunu Genel tebliği 2013/1 (30.12.2013)

• Özel İletişim vergisi Genel tebliği Seri No: 10 (30.12.2013)

• Motorlu taşıtlar vergisi Genel tebliği Seri No: 43 (30.12.2013)

• Belediye Gelirleri kanunu Genel tebliği Seri No: 43 (30.12.2013)

• veraset ve İntikal vergisi kanunu Genel tebliği Seri No: 45 (30.12.2013)

• Damga vergisi kanunu Genel tebliği Seri No: 57 (30.12.2013)

• Harçlar kanunu Genel tebliği Seri No: 71 (30.12.2013)

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER • Harçlar kanunu Genel tebliği Seri No: 72 (30.12.2013)

• katma Değer vergisi Genel tebliği Seri No: 123 (30.12.2013)

• Gelir vergisi Genel tebliği Seri No: 285 (30.12.2013)

• vergi Usul kanunu Genel tebliği Sıra No: 432 (30.12.2013)

• vergi Usul kanunu Genel tebliği Sıra No: 433 (30.12.2013)

• vergi Usul kanunu Genel tebliği Sıra No: 431 (29.12.2013)

• Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının tespitine İlişkin tebliğ (27.12.2013)

UNUTMAYINIZ! 4 01.01.2014-10.01.2014 • 16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 26-31 Aralık 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ALİ İHSAN ŞEN

BARIŞ KARĞI

FATMA PINAR DEMİREL

METİN POLAT

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

23 YEAR: 23

EYLÜL - EKİM 2013 SEPTEMBER - OCTOBER 2013

119

15


ORtAk AkıL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜREtİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 44  

2013 44