__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 41

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

16 Aralık 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

l Yeni Ufuklar... 3 l Meslekte İki Tarihi Karar 4-5 l Bağımlı Çalışanlara Taban Ücreti Getirilmeli 6 l 1 Ocak 2014’e Dikkat 7 l Seminerler ve Eğitimler Devam Ediyor 8-9 l 2014 Yılı Türk Ticaret Kanunu Uygulama Takvimi 10 l İşte Zorunlu Eğitim Tarihleri 11 l MS Office Kursu’nda Başvuru Zamanı 12 l TESMER İstanbul Şubesi Eğitim Seminerlerine Devam Ediyor 13 l Gelir İdaresi Kılı Kırk Yarmalı 14 l Mali Müşavirler Ormanı 1 Yaşında 15 l İSMMMO’dan Kızılay Kampanyasına Destek 16 l Bunları Biliyor Musunuz? 17 l Mevzuattaki Gelişmeler - Unutmayınız 18 l Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                          19 l Dergilerimiz Yayında 20

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

YENİ UFUKLAR... Değerli meslektaşım,  Mali Çözüm’ün 119. sayısında yer alan makalemden önemli gördüğüm bir bölümü sizlerle buradan da paylaşmak isterim.  “Yolda kalmak mı, hedefe ulaşmak mı?” başlıklı makalede gelecek planlaması yapanlara, vizyon ve strateji için bir kaç temel argümanı anımsattım.  Özellikle, muhasebe dışındaki yeni iş alanları sayısının hiç azımsanacak gibi olmadığını belirterek, ilk ağızda buna örnek verilecek şu işlere dikkat çektim: “Entegre Raporlama, Şirket Değerlemesi, Derecelendirme, İç Denetim, Adli Muhasebe, Strateji Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Sorumluluk Muhasebesi, Sosyal Muhasebe (Çevre/ Karbon) ve Finans Matematiği. Yine, çok önemsediğimiz danışmanlık konusunda da mesleğimiz için yeni fırsatlar var. “Borçlanma danışmanlığı, arabuluculuk, bilirkişi, uzlaştırma ve tahkim” konuları önemli iş alanları olmaya aday. Görüyoruz ki, bütçe planlama ve finans yönetimi de meslek mensuplarımızın işi olacak. Aynı şekilde, özel amaçlı raporlar düzenlenmesi, dış kaynak kullanımı, gibi işleyişlerde de meslek mensuplarımıza ihtiyaç olacak.  Özetle, meslektaşımızın önü her zaman açık. Önemli olan, bu ortamın yaratılmasına hepimizin vereceği katkı. İyi haftalar iyi çalışmalar.

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RESMİ GAZETE

BİZDEN HABERLER

Meslekte iki

TARİHİ KARAR esleğimize ve geleceğimize sahip çıkmak adına TÜRMOB Genel Kurulu’nda kabul edilen iki önemli meslek kararı, 13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak kesinleşti. Uyulması yasal zorunluluk olan kararlar meslektaşa büyük katkı sağlayacak.

M

1

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ MESLEK MENSUPLARINCA KULLANILMASI

2

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI 4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RESMİ GAZETE

BİZDEN HABERLER

1

HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ

MESLEK MENSUPLARINCA KULLANILMASI

13 Aralık 2013 Cuma günü Resmî Gazete’de yayınlanan ve TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nden iletilen, Haksız Rekabetle  Mücadele  Yazılımının  Meslek  Mensuplarınca  Kullanılması  Hakkında  Mecburi Meslek Kararı’nın hazırlanış amacı şu şekilde belirtiliyor:  “Bu mecburi meslek kararı; yazılı hizmet sözleşmesi düzenlemeden iş kabul edilmemesi, ücret tarifesine uyulması ve bunun sonucunda ücretsiz veya tarifenin altında iş görülmesinin önüne geçilmesi, sözleşmeden dolayı ücret borcu

olan müşteriye bu edimini yerine getirmeden bir başka meslek mensubu tarafından iş yapılmasının engellenmesi, stajyerlerin ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrılması halinde daha önce çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl geçmedikçe hizmet vermeme yasağına uyup uymadıklarının izlenmesi ve bu yöndeki  aykırı  uygulamaları  sonlandıracak önlemlerin alınması amacıyla hazırlanmıştır.” İlgili karar, çalışanlar listesine kayıtlı olan tüm meslek mensuplarını kapsıyor ve dayanağını, 3568 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi oluşturuyor. 

Karara ulaşmak için tıklayınız: http://goo.gl/iTjZUG

2

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI

Resmi Gazete’de yayınlanan ikinci mecburi meslek kararı Muhasebe, Denetim Ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet Ve Kalite Güvence İlke Ve Esasları’nı kapsıyor.  Kararın amacı, “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri tarafından verilecek olan hizmetlerin, değişen toplumsal duyarlılık ve sorumluluklar doğrultusunda kurumsal bir anlayışla sunulmasını temin etmek üzere mes-

lek mensuplarının işyeri, hizmet ve kalite güvence ilke ve esaslarını düzenlemektir” sözleriyle ifade ediliyor. Bu mecburi meslek kararı da, ortakları meslek mensupları olan ve Oda’lara kayıtlı bulunan şirketleri, adi ortaklıkları ve gerçek kişi işletmeleri kapsıyor. Hukuki dayanağını ise, 3568  sayılı  Kanunun  33’üncü  maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi oluşturuyor. 

Karara ulaşmak için tıklayınız: http://goo.gl/iJqO4c

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TALEP

BİZDEN HABERLER

Bağımlı Çalışanlara 

TABAN ÜCRETİ GETİRİLMELİ SMMMO, bağımlı çalışanlara taban ücreti getirilmesi için TÜRMOB’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte çalışma yapılmasını önerdi.

İ

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan TÜRMOB Genel Başkanlığı’na gönderdiği yazıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mimar ve Mühendis Odaları Birliği arasında bağımlı çalışan mimar ve mühendisler için uygulanacak minimum ücretlerle ilgili bir protokol imzalandığının kamuoyu tarafından bilindiğini anımsatarak şu ifadelere yer verdi:  “Diğer taraftan bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın uzun yıllardır kendileri için bir taban ücret tarifesi uygulaması talebi bilgimiz dâhilindedir.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir çalışma yapılarak benzer bir protokol ile çalışmaların sonuçlandırılması, bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın taleplerinin karşılanacağı gibi, Odalarımızın ve Birliğimizin çalışmalarına da güç katacaktır.”

Metne ulaşmak için tıklayınız: http://goo.gl/wSkhOh

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

1 OCAK 2014’E DİKKAT! atura Ve Diğer Belgelerde Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu 1 Ocak 2014’de başlayacak.

F

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde bir takım değişiklikler gündeme getirdi. Bunların en önemlilerinden biri de Fatura Ve Diğer Belgelerde Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu ile ilgili.  İSMMMO web sitesinden yapılan açıklamada bu zorunluluğun 1 Ocak 2014’de başlayacağı duyuruldu. 

Açıklamayı okumak için tıklayınız: http://goo.gl/wSkhOh

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Seminer ve Eğitimler  

DEVAM EDİYOR

SMMMO, TESMER’in düzenlediği Dönem Sonu İşlemleri Seminerleri ve Dış Ticaret Eğitimi meslek mensubu ve adayların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İ

Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi

Cadde Bostan Kültür Merkezi

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası

Cadde Bostan Kültür Merkezi ve Şişli Belediyesi Kent Kültür Merkezi’nde  düzenlenen  Dönem Sonu İşlemleri Vergi ve Muhasebe Boyutu Seminerlerinde alanında uzman ve deneyimli akademisyenler  konuşmalar gerçekleştirdi. Her iki seminerde de açılışlar İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan tarafından yapılırken, YMM Ceyhan İnaltong ve TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanı  Nazım  Anıl  oturum başkanı, YMM Zeki Gündüz ve YMM  Emre Kartaloğlu konuşmacı olarak yer aldılar. İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesi’nin İSMMMO Hizmet ve Kültür  Binasında  düzenlediği Dış Ticaret Uygulamaları konulu eğitimi meslek mensubu ve adaylarının  katılımıyla  düzelendi.  Oturum  Başkanlığını İSMMMO Saymanı Mehmet İhsan  Yalçın’ın  yaptığı  eğitimde İSMMMO Eğitmenleri Adem Elikara ve Egemen Çıtak konuşmacı olarak yer aldı.

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER TTK

BİZDEN HABERLER

2014 Yılı Türk Ticaret Kanunu 

UYGULAMA TAKVİMİ SMMMO web sitesinden 2014 Yılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) Uygulama Takvimi ile İlgili hatırlatmalar içeren çalışmayı üyelerle paylaştı.

İ

Türk Ticaret Kanunu ticari ilişkileri düzenlemede getirdiği yenilikler kadar, meslek mensuplarımız için de önemli sorumluluklar içeren bir yapıya sahip. TTK'nın 2014 yılı uygulama takvimi ise, şirket ticari defterlerin onayından, sözleşmelerin düzenlenmesine, belgelerde yer alacak bilgilerden, şirket genel kurullarının yapılması gibi bir çok başlıktaki uygulamayı bir takvime bağlıyor. İşinizi kolaylaştıracak bir sunumda hazırlanarak, özellikle de "hangi tarihte ne yapılması gerekiyor" sorularına hızla yanıt verebilmenize olanak sağlayacak, "2014 Yılı TTK Uygulama Takvimi"ne sağdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi için tıklayın! http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=13752

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER AÇIKLAMA

BİZDEN HABERLER

İşte Zorunlu 

EĞİTİM TARİHLERİ SMMMO web sitesinden 2 Kasım 2013 tarihinde düzenlenen Staja Giriş Sınavı’nda başarılı olan adaylara 19-20-24-25 Aralık 2013 tarihlerinde "Bir Günlük Zorunlu Eğitim" düzenleneceğini açıkladı.

İ

Adayların sadece bir gün eğitime katılacağı belirtilen açıklamada şu sözlere yer verildi: “Eğitimimiz adı üzerinde zorunludur. Askere giden veya doğum izninde olan adaylardan eğitime katılamayacak adaylarımız mücbir sebepleri sona erdikten sonra düzenlenecek eğitime katılabilirler. Askere gidecek erkek adayların gitmeden önce, sınav kazandı belgesi ve sevk evrakının bir fotokopisini, Doğum izninde bulunan adayların iş göremezlik belgesini Oda’mıza teslim etmesi yeterlidir.  Daha  önceki  dönemlerde  sınavı  kazanıp  eğitime  katılamayan adaylar, yukarıdaki eğitim tarihlerinden herhangi birine gelip hazirun listesine isimlerini ekleterek katılabilirler.”

Hangi gün zorunlu eğitime katılacağınızı öğrenmek için tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/inputStajZorunluEgitim.asp  

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

MS Office Kursu’nda

BAŞVURU ZAMANI 014 yılı birinci dönem ücretsiz MS Office 2007 kursu için başvurular alınmaya başlandı.

2

İSMMMO web sitesinden yapılan duyuruda, rezervasyon kapasitesinin, sınıf kontenjanının iki katı olarak açıldığı ve kapasitenin asıl ve yedek listelerin toplamı olduğu anımsatılarak üyelere başvuru çağrısında bulunuldu. 

MS Office kurslarına başvuru yapmak için tıklayınız: http://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kurs/Index

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

TESMER İstanbul Şubesi eğitim seminerlerine

DEVAM EDİYOR ğitim seminerleri ‘Genel Eğitim’ ve ‘Sektörel Eğitim’ olmak üzere iki konu başlığı altında yapılıyor.

E

TÜRMOB‘a bağlı Temel Eğitim ve Staj Merkezi  (TESMER)  İstanbul  Şubesi  meslek  mensubu adaylarına yönelik seminerler gerçekleştiriyor.  İSMMMO WEB sitesinden yapılan duyuruda, ‘Genel Eğitim’ ve ‘Sektörel Eğitim’ konu başlıklarıyla meslek mensubu adaylarına eğitim organize eden TESMER İstanbul Şubesi, seminerlerle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. 

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

Gelir İdaresi, 

KILI KIRK YARMALI İ SMMMO

Arıkan,  kurumlar vergisi mükelleflerinin, aktiflerinde iki yıldan fazBaşkanı la bulundurdukları taşınmazların saYahya Arıkan tışından elde ettikleri kazancın yüz12 Aralık 2013 de 75’inin kurumlar vergisinden istisna olduğunu, ayrıca bu satış işlemlerinin tarihli katma değer vergisinden de istisna olCumhuriyet köşe duğunu anımsattı.  Arıkan hal böyleyken, esas faayazısında liyeti taşınmaz ticareti olanların bu is“taşınmaz” tisnadan yararlanamayacağını, bunun sahibi çok sayıda dışındakilerin  ise  yararlanması  gerektiğini vurguladı. mükellefi Gelir İdaresi’nin bir özelgesinde, şirketleilgilendiren rin ana sözleşmesinde yer alan bazı ifadelerin istisna uygulamasına engel teşkil edeceğinin beistisnalar lirtildiğini, bunun istisnanın yürürlükten kaldı-

konusunda Gelir İdaresi’ne

çağrıda bulundu.

rıldığı anlamına geleceği uyarısında bulunan Arıkan;  “Gelir İdaresi bu özelgenin arkasında durur ve özelgenin uygulamasını genişletirse, istisna yürürlükten kaldırılmış olur. Bizden uyarması!” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SOSYAL SORUMLULUK

BİZDEN HABERLER

Mali Müşavirler Ormanı 

1 YAŞINDA

stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO), Silivri Belediyesi’nin tahsis etmiş olduğu alanda, binlerce meslek mensubunun katkılarıyla kurduğu “İSMMMO Mali Müşavirler Ormanı” 1 yaşını doldurdu.

İ

Silivri TEM bağlantı yolu üzerinde gerçekleştirilen fidan dikme törenine,  İSMMMO  Başkanı  Yahya  Arıkan, Silivri Kaymakamı Salih Keser, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, yerel yöneticiler ve çok sayıda muhasebe meslek mensubu katılmıştı. Törende konuşan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, sadece ülke ekonomisine  yön  veren  ve  işletmelere katkı sağlayan kişiler ve kurumlar olmadıklarını vurgulayarak sosyal sorumluluklarının gereğini yapan bir mesleğin  mensupları  olduklarının altını çizmişti.

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan Kızılay Kampanyasına  

DESTEK

ürk Kızılayı’nın Merter Şubesi önderliğinde PTT, PTT Kitap ve Kitap Network işbirliğiyle yürütülen ‘Okumayı Seninle Öğrendim’ hediye kitap projesine bir destek de İSMMMO’dan.

T

Eğitime destek vermek ve ekonomik bakımdan yetersiz çocuklara fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlatılan  ‘Okumayı Seninle Öğrendim’ projesi kapsamında Türk Kızılay’la İSMMMO ön protokol imzaladı.  İmzalanan ön protokolle Ardahan Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bildirilen ihtiyaç sahibi İlkokul 1. Sınıf öğrencilerine 1 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim setleri hediye ediliyor. Kızılay’ın sitesinden üyelik formunu eksiksiz doldurduktan sonra site üzerinden hediye çekleriyle  bağışlarınızı  gerçekleştirebiliyorsunuz.

Detaylı bilgi için: www.okumayiseninleogrendim.org   Destek için: http://new.okumayiseninleogrendim.org/destekci/giris?next=/destekci/panel#

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER • Fatura Ve Diğer Belgelerde Ticaret Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu 01/01/2014’de Başlayacak (10.12.2013)

UNUTMAYINIZ! 4 16.12.2013 • Kasım / 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 4 16.12.2013 • Kasım / 2013 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi 4 16.12.2013 • Kasım / 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 4 16.12.2013 • Kasım / 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 4 16.12.2013 • Kasım / 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi (Tescile Tabi Olmayanlar) 4 20.12.2013 • Kasım / 2013 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 5 -12 Aralık 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ARZU TÜKENMEZ

HAKAN KEPİR

MUAMMER  HARMANCI

HAKAN KÖSTEK

TUĞBA SEMERCİ ATEŞOK

MERAL KARATAŞ

ZEKERİYA  DÖNMEZ

MESUT ÇETİN ERÇİN

ZEYNEP  BOZKURT

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

23 YEAR: 23

EYLÜL - EKİM 2013 SEPTEMBER - OCTOBER 2013

119

20


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 41  

2013 41