__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 34

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

28 Ekim 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

● Eğitimlerde Yoğun Trafik 3 ● E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına Büyük İlgi 4-5 ● 90 Yılda; Yokluktan Sanayileştik Ama Zenginleşemedik 6-7-8-9 ● Başkan Arıkan’dan Bütçe ve Vergi Değerlendirmesi 10 ● İşyeri Kirası ve ‘Olmayan Ceza!’ 11 ● İSMMMO’dan Anlamlı Destek 12 ● Bilirkişi Başvuruları Başladı 13 ● Muhasebe Camiası Biraraya Geldi 14 ● Komitelere Başvurular Sürüyor 15 ● Bunları Biliyor Musunuz?  16 ● Mevzuattaki Gelişmeler - Unutmayınız 17 ● Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                          18 ● Yitirdiklerimiz  19 ● Dergilerimiz Yayında     20

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

Eğitimlerde

YOĞUN TRAFİK Değerli Meslektaşım; Aralık ayı itibariyle mesleki eğitimde yoğun bir trafiğin içine gireceğiz. 15 civarında konu başlığı belirlendi. Dış ticaret, dönem sonu, iş sağlığı, e-fatura- serbest bölge, TTK konularında çalışmalar planlandı. Sektörel bazda da eğitim, inşaat, kuyumculuk, sağlık ve turizm konularında uygulamaya geçilecek. Bu vesileyle eğitimler konusunda, bir önemli bilgiyi de sizinle paylaşmak isterim. Eğitimlerle ilgili olmak üzere, her bir konuya elektronik uygulama kitapları hazırlanıyor. İnanıyorum ki, bu yayınlar meslek yaşantınıza, iş yaşamınıza önemli katkı sağlayacak. Emeği geçen herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Eğitimde, geçen yıllarda 350 bin kişiye ulaşıldı. Bu sayıyı zamanla daha da artıracağız. Ta ki, Eğitmenlerle Eğitim Modeli tüm meslek odalarına bütünüyle örnek olana kadar! İyi haftalar, iyi çalışmalar…

Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

E-Fatura ve E-Defter Uygulaması

MASAYA YATIRILDI -Fatura ve E-Defter Uygulaması’na geçişte meslek mensuplarının ve mükelleflerin güçlük çekmemesi için İSMMMO düzenlediği seminerlerle bilgilendirmeye devam ediyor.

E

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğunu getirdi. Bu uygulamayla çok sayıda mükellefin e-defter ve e-fatura kullanma zorunluluğu ortaya çıktı. İSMMMO da bu uygulama zorunluluğu ile birlikte meslek mensuplarının ve mükelleflerinin güçlük çekmemesi için bilgilendirme seminerlerine devam ediyor.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası Konferans  Salonu’nda  düzenlenen  seminerde İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Oda Yönetim Kurulu, Kurullar, akademisyen ve eğitimciler hazır bulundu. Seminerin oturum başkanlığını TESMER Başkan Yardımcısı Nevzat Pamukçu  yaparken,  TESMER  Sekreteri  Dr.

Murat Ceyhan ve LUCA ve LUCA Net Ürün Yöneticisi Cenk İçer de konuşmacı olarak katıldı. Seminerde konuşan Yahya Arıkan, E-Fatura ve E-Defter uygulamasıyla mesleki anlamda yeni bir dönemin başladığının altını çizerek, “Zamanında kağıtların kalkacağı-

nı, bütün işlemlerin elektronik ortamdan yapılacağını her yerde ve herkese söylemiştik” diye konuştu. Arıkan, eğitimlerin önemine vurgu yaparak, geleceğin elektronik ortamdan ibaret olacağını, muhasebe mesleğinin tüm bu gelişmeler karşısında var olacağını söyledi.

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan “90 Yılda Türkiye Ekonomisi” Raporu 90 Yılda; Yokluktan Sanayileştik Ama 

ZENGİNLEŞEMEDİK İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın raporuna göre; Fakir tarım ülkesi Türkiye, Cumhuriyet’le 90 yılda yokluk içinden 74 milyonluk sanayileşmiş bir ülkeye dönüştü. Geçen yıllarda büyüdü, yaşam süresi uzadı, okuryazar oldu, gelir ve harcaması arttı ama bir türlü zenginleşemedi. Özellikle 90 yıl boyunca önlenemeyen dış borç yükü etkisi ve birbirini izleyen ekonomik ve siyasi krizler ülkede büyümeyi sınırlandırdı.

E

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

ürkiye’nin orta gelir grubundan sıyrılarak zenginler kulübüne girebilmesinin mümkün olduğunu belirten İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan; “Teknoloji gelişiminin teşvik edilmesi, Ar-Ge harcamalarının artırılması, iç tasarruf oranlarının yükseltilmesi, büyümenin iç kaynak finansmanıyla Cumhuriyet'in 100'üncü yılına dünya sıralamasında en az bir basamak atlayabiliriz” diye konuştu.

T

TÜRKİYE 90 YILDA NEREDEN NEREYE GELDİ? Nüfus (kişi) Gayri Safi Milli Hasıla (MilyonTL) Kişi başına milli gelir (TL) Sanayi üretimi (%) Tarım üretimi (%) Hizmet sektörü (%) Toplam işyeri sayısı Toplam İşçi sayısı İmalat sanayi işyeri sayısı İmalat sanayi çalışan sayısı Dünya ticareti payı (%) Kara /demiryolu uzunluğu (km) Okul sayısı Öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Okur-yazar oranı (%) Hekim sayısı Yaşam süresi (yıl)

12.559.000 26.060 2.075 10.6 43.1 46.3 33.058 76.058 264 14.060 0.30 22.111 5.062 12.437 358.548 19.2 344 35.5 

74.491.000 1.415.786 19.006 32.9 9.3 57.6 2.591.372 11.531.568 252.975 3.146.147 1.06 377.799 43.694 871.405 19.848.274 94 126.029 74.5 7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

ZENGİNLEŞMEYE ENGEL 90 YILLIK PERFORMANS Göstergeler İthalat (Milyon dolar) İhracat (Milyon dolar) İhracatın ithalatı karşılama oranı (%) Cari açık (Milyon dolar) Yurtiçi Tasarrufların Milli Gelire Oranı (%) Dış Borçlar (Milyon dolar) Dış Borcun Milli Gelire Oranı (%) Ar-Ge Harcamasının Milli Gelire Oranı (%) Dönemsel Büyüme Oranı (%)

1923 Yılı 87 51 58.53 50 (1950 yılı) 5.2 373 (1950 yılı) 29.5 (1983 yılı) 0.3 (1990 yılı) 5.05 (1924-1947 yılları)

2012 Yılı 236.545 152.462 64.45 47.748 14.3 336.863 39.4 0.7 5.10 (2002-2012)

NELER BAŞARILAMADI? “90 Yılda Türkiye Ekonomisi” raporuna göre, 90 yılda ekonominin gelişmesine ve ülkenin zengin ülkeler düzeyine yükselmesini engelleyen bazı sorunlar bir türlü aşılamadı. İhracat ithalata bağımlılıktan kurtulamazken dış ticaret dengesi sürekli açık verdi. Ülke kalkınması için gereken sermaye birikimi ise bir türlü sağlanamadı, büyüme hep dış tasarrufların ödünç alınmasıyla gerçekleştirildi. 

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

DÜNYA LİGİNDE GERİDEYİZ Rapora göre, ekonomik ve sosyal gelişme düzeyi diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye bazı açılardan zengin ve orta gelir grubundaki ülkelerin gerisinde kaldı.

34 OECD ÜLKESİ ARASINDA TÜRKİYE KAÇINCI? Doğumda yaşam beklentisi Ortalama okullaşma yılı Kişi başına satın alma gücü Küresel rekabet gücü Toplumsal cinsiyet eşitsizliği

34. 34. 33. 28. 33.

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Başkan Arıkan’dan Bütçe ve 

VERGİ DEĞERLENDİRMESİ SMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Maliye’nin hazırladığı Gelir Vergisi Kanunu'nu basına değerlendirdi.

İ

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Etkin Haber Ajansı’na (ETHA) yaptığı değerlendirmede,  "Dolaylı  vergilerin  vergi gelirleri içindeki payı ne kadar yüksek olursa vergi sisteminin adilliğinden bahsetmek o derece zorlaşır. Tasarı ayrıntılı incelendiği zaman vergi yükünün artırıldığı anlaşılıyor" dedi.  İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önceki gün bilgi verdiği Gelir Vergisi Kanun Tasarısı'nı değerlendirdi. Arıkan, vergi gelirlerinin büyük kısmının

dolaylı vergilerden oluşmasının sorun teşkil ettiğini belirterek, "Bu durum vergi adaletinin sağlanmasını engelliyor" dedi.  Arıkan,  şöyle  devam  etti:  "Dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payı ne kadar yüksek olursa vergi sisteminin adilliğinden bahsetmek o derece zorlaşır. Yüzde 70'ler civarında olan dolaylı vergi yükü ne yazık ki adil bir vergi sistemine sahip olmadığımızı açık bir şekilde gösteriyor." Maliye Bakanı'nın dolaysız vergileri arttırmak için çalışma yapacaklarının ha-

tırlatılması üzerine ise Arıkan, şöyle konuştu: "Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının son derece yüksek olması bu çalışmanın yapılmasını zorunlu kılıyor. Ancak, mevcut politikalar çerçevesinde, dolaysız vergilerde bir oran artışına  gitmek  mümkün  gözükmüyor. Bazı istisna ve muafiyetlere sınırlandırma getirilerek dolaysız vergilerin payı artırılma çalışılıyor. Ancak yapılması gereken dolaysız vergileri artırmaktan çok dolaylı vergileri azaltmaktır."

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

İşyeri Kirası ve

‘OLMAYAN CEZA!’ SMMMO Başkanı

İ

Yahya Arıkan, 10 Ekim tarihli

Cumhuriyet köşe yazısında, Vergi İdaresi’nin mal ve hizmet alımlarında tespit edemediği durumlar karşısında mükellefi tamamen sorumlu tutmasını eleştirerek, “Mükellefin sorumluluğu abartılmamalı” dedi.

Yahya Arıkan köşe yazısında Türkiye’de kira geliri elde eden gerçek kişilerin sayısı on yıl önce 500 binken, 2013’ün eylül ayı itibariyle bu rakamın 1 milyon 560 bine çıktığını hatırlattı.  Ayrıca bu istatistiğin dışında işyeri sahibi ya da kira ödeyen “kurum” pozisyonunda yine milyonların olduğunu ifade eden Arıkan, bankalara yatırılma zorunluluğunun etkisinin büyük olduğunu ve her şeyin kayıt altına alındığını belirtti.  Bazı yaygın medya da çıkan “kiracılar tarafından bankaya ödenen iş yeri kira bedellerinin gider  kaydedilebilmesi  için  banka  dekontu yanında ayrıca gider pusulası düzenlenmesi gerektiği” yanı sıra “bunu yapmayanların ceza ödeyebileceği” ifadelerinin kafaları karıştırdı-

ğını, kira ödemelerinde ayrıca “gider pusulası” düzenlenmesi zorunluluğunun iddiasını ise dar bir bakış açısı olarak yorumladı.   Başkan Yahya Arıkan sözlerine şu şekilde devam ett: “Bugüne dek iş yeri kira ödemelerinde “gider pusulası” düzenlememekten bir kere dahi cezai yaptırım uygulanmadığını vurgularsak, iddianın pratikte de bir karşılığı olmadığı anlaşılabilir. Eğer hala tereddüt duyanlar varsa, 213 sayılı VUK’un ‘İspat Edici Kağıtlar’ başlıklı hükmünün dikkatle okunmasını öneririm. Sonuç olarak; iş yeri kira ödemelerinde  gider  pusulası  düzenlenmesinin  bir zorunluluk olmadığı ve cezai yaptırım uygulanamayacağı,  spekülatif  bir  amaç  yoksa, ‘tartışılamayacak’ kadar net.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan  ANLAMLI DESTEK ürk Kızılayı’nın Merter Şubesi önderliğinde PTT, PTT Kitap ve Kitap Network işbirliğiyle yürütülen ‘Okumayı Seninle Öğrendim’ hediye kitap projesine bir destek de İSMMMO’dan.

T

Detaylı bilgi için: www.okumayiseninleogrendim.org

Eğitime destek vermek ve ekonomik bakımdan yetersiz çocuklara fırsat eşitliği sağlamak amacıyla başlatılan  ‘Okumayı Seninle Öğrendim’ projesi kapsamında Türk Kızılay’la İSMMMO ön protokol imzaladı.  Proje ve Amacı Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk yarışmasında 2013 Avrupa KSS Ödülü Türkiye 3.’lüğüne layık görülen proje yeni eğitim yılında da binlerce öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Bireysel ve kurumsal destekçilerinin her geçen gün çığ gibi büyüdüğü ‘Okumayı Seninle Öğrendim Projesi’, ülke genelinde okula başlayan, ekonomik bakımdan yetersiz okul öncesi ve ilköğretim 1. sınıftaki çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlayarak okumayı sevdirmeyi hedefliyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı kitap setleri, çocuklarımızın bir yıllık eğitimlerini karşılayacak yeterlilikte hikaye ve etkinlik kitaplarından oluşuyor. Yıl boyunca çocuklarımızın yardımcı kaynak olarak yararlandığı kitaplar, PTT ve PTT Kitap tarafından temin ediliyor.

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BAŞVURU

BİZDEN HABERLER

Bilirkişi  

BAŞVURULARI SÜRÜYOR dalet Komisyonu Başkanlığı’nın kamuoyuna yaptığı açıklama ile 2014 yılı Bilirkişi başvuruları başladı.

A

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=13643

İSMMMO,  2014 yılı Bilirkişi başvuruları için Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın yaptığı açıklama ile ilgili olarak WEB sitesinde üyelerini bilgilendiren bir duyuru yaptı.  Duyuruda, 01-31 Ekim 2013 tarihleri arasında komisyona gerekli esaslar  doğrultusunda  bizzat  başvurmaları  gerektiğini  ifade  edildi.  Başvuru için makam ve adres bilgisi verilen duyuruda, bilirkişi olarak görev yapmak isteyen üyelerin mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına forum ve gerekli belgeler ile İstanbul Adalet Sarayı’nda ilgili departmanlarına başvuruda bulunmalarını belirtti.

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KONFERANS

BİZDEN HABERLER

Muhasebe Camiası 

BİR ARAYA GELDİ luslarara sı Muhaseb e Konferansı Bilimsel Komitesi, tüm muhasebe akademisyen ve profesyonellerini "Kurumsal Sürdürülebilirlik, Raporlama ve Denetimde Gelişmeler ve Yenilikler" ana başlığında bir araya getirdi.

U

Konferans, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi desteğiyle, Sultanahmet’te bulunan Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. TÜRMOB Başkanı Nail Sanlı’nın açılış konuşması  yaptığı konferansta İSMMMO Sekreteri Erol Demirel Oturum Başkanlığı görevini üstlendi.  Çok sayıda akademisyen, meslek mensubunun katıldığı konferansa, denetim, bilgi teknolojileri denetimi, iç kontrol, risk yönetimi, hile, uluslararası raporlama, etik, ve KOBİ'lerin yeni süreç-

lere uyumu konularını içeren tüm kurumsal yönetim ve finansal raporlama konulu araştırma veya uygulama odaklı bildirilere yer verildi.

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KOMİTE

BİZDEN HABERLER

Komitelere başvurular

SÜRÜYOR SMMMO, 2013-2016 faaliyet dönemi için görev yapacak komite adaylarının başvurularını almaya devam ediyor.

İ

Detaylı bilgi için: http://www.ismmmo.org.tr/komitelogin.asp

İSMMMO  Yönetim  Kurulu  tarafından yapılan açıklamada, 2013 – 2016 faaliyet  döneminde  çalışmalara  katkıda  bulunmak üzere WEB sitesi üzerinden başvuru almaya başlandığı duyuruldu.   Üyeler, kişisel birikimlerine uygun, verimli olabileceklerini düşündükleri Komitelere yapacakları başvuru için 31 Ekim 2013 tarihine kadar internet  üzerinden işlem yapabilecekler.  Açıklamada,  başvuruların  değerlendirilmesinde  konularına  göre  adayın  bir veya daha fazla yabancı dil bilgisi, ilgili alanda çalışmalarının bulunması tercihen göz önünde bulundurulacağı ifade edildi.  Ayrıca,komitelere başvuru yapan üyelerin komite2013@ismmmo.org.tr adresine özgeçmişlerini göndermeleri gerektiği belirtildi.  

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

UNUTMAYINIZ! 4 28.10.2013 • Eylül /2013 Dönemine Ait Aylık ve 3 Aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül/2013) Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi 4 28.10.2013 • Eylül / 2013 Dönemine Ait KDV Ödemesi  4 28.10.2013 • Eylül / 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi 4 31.10.2013 • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Eylül/2013), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Eylül/2013) Primlerinin Ödenmesi 4 31.10.2013 • Eylül / 2013 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi  4 31.10.2013 • Sanayi ve Ticaret Odası Yıllık Munzam ve Nispi Aidat 2. Taksit Ödemesi  4 31.10.2013 • İSMMMO NİSPİ AİDAT 2. TAKSİT ÖDEMESİ 

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER • Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GVK Sirküleri/91 (23.10.2013)

• Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı KVK Sirküleri/30 (21.10.2013)

•  İş yeri Kira Ödemelerinde Gider Pusulası Uygulaması Hakkında Açıklama (21.10.2013)

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 11 Ekim - 24 Ekim 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

GÜLBAHAR  GÜNDOĞMUŞ

PINAR FALCI

SEDAT ERDOĞAN

TAYYİP SABRİ ERDİL

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

YİTİRDİKLERİMİZ...

Değerli üyelerimize Allahtan rahmet, ailelerine sabır, meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz.

LÜTFİ POLAT V.T.  10 Mayıs 2013

ALİ HİKMET  GÜNAYDIN V.T.  19 Eylül 2013

MEDİNA  KÜÇÜKYILMAZ V.T.  21 Eylül 2013

MEHMET NURİ AYGEN V.T.  24 Eylül 2013

19


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

20


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 34  

2013 34