__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 32

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

7 Ekim 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

● TÜRMOB Kararlarına Herkes Sahip Çıkmalı 3 ● Yeni Heyecanlar Yaratmak İçin Yeni Hedefler 4 ● Bilirkişi Başvuruları Başladı 5 ● E-Fatura ve E-Defter Semineri 6 ● Komitelere Başvurular Sürüyor 7 ● 10. Uluslararası Muhasebe Konferansı İçin Geri Sayım  8 ● E-Fatura Sürecinde Yol Haritası 9 ● Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi Yayınlandı 10 ● Yarışta Bir Adım Önde Olun 11 ● Daha İyi İç Denetim İçin Anket Çalışması 12 ● İş Ehline Teslim Edildi 13 ● Bunları Biliyor Musunuz?  14 ● Mevzuattaki Gelişmeler - Unutmayınız 15 ● Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                       16-18 ● Dergilerimiz Yayında     19

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

TÜRMOB Kararlarına Herkes

SAHİP ÇIKMALI Değerli Meslektaşım; Bildiğiniz gibi 5-6 Ekim 2013 tarihlerinde çatı örgütümüz TÜRMOB’da seçimler yapıldı. Odalarımızın, mesleğimizin geleceği konusundaki ortak bilince ve duruşa sahip olmak açısından önemli bir seçim oldu. Meslek mensuplarımızın yasal haklarını savunacak, yasa yapıcılarla yakın ilişki içine girecek TÜRMOB’un yeni seçilen tüm yöneticilerini içtenlikle kutluyorum Meslek yapımızın dengesini nispi temsille bozmaya çalışan, yasal dayanaklarımıza karşın özellikle bağımsız denetim konusunda meslek örgütümüzü by-pass etme çabası içindeki bir anlayışa karşın yeni yöneticilere büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü biliyoruz ki, demokrasinin doğası gereği, özellikle de meslek sorunlarıyla ilgili kararlarda, ilgili sivil ve meslek örgütlerinin görüş ve yaklaşımları kararlara ne kadar yön verir ve etkileme gücüne sahipse olursa, sonuç tüm mesleğin yararına gelişiyor. Herkes, yen dönemde de siyasi görüşlerinden arındırılmış bir çizgide, sadece mesleğe/meslektaşa hizmet verecek bir TÜRMOB’a ve onun aldığı kararlara sahip çıkmalı. İyi çalışmalar, iyi haftalar diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MAKALE

BİZDEN HABERLER

Yeni Heyecanlar Yaratmak İçin

YENİ HEDEFLER SMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Dünya Gazetesi’nde mesleğin dünü, bugünü ve yarınına ilişkin yazdığı geniş değerlendirme yazısında önemli mesajlar verdi.

İ

Arıkan makalede, “meslekte yeni sorumluluklar, vizyon ortaya koyma, buna ikna etme, ortak çıkarların vitrine çıkarılması, dış müdahalelerin verdiği tahribatın önlenmesi” adına örgütlülük ve birlik ihtiyacı her zamankinden daha fazla öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulundu. Muhasebecilerin, yalnızca mesleğimiz için değil, tüm Türkiye için de savaşın değil sadece ve sadece barışın muhasebesini tutmak istediğini ileten Arıkan, “Mesleğimiz ve meslektaşımız uğruna, yeni heyecanlar yaratmak adına  yeni  hedefler  koymaya  ve  bunları  gerçekleştirmeye gücümüz olduğunun ise herkes farkında” yorumunda bulundu.

Makalenin tamamını okumak için: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/118malicozum/1_yahyaarikan.pdf

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BAŞVURU

BİZDEN HABERLER

Bilirkişi   BAŞVURULARI BAŞLADI dalet Komisyonu Başkanlığı’nın kamuoyuna yaptığı açıklama ile 2014 yılı Bilirkişi başvuruları başladı.

A

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=13643

İSMMMO,  2014 yılı Bilirkişi başvuruları için Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın yaptığı açıklama ile ilgili olarak WEB sitesinde üyelerini bilgilendiren bir duyuru yaptı.  Duyuruda, 01-31 Ekim 2013 tarihleri arasında komisyona gerekli esaslar  doğrultusunda  bizzat  başvurmaları  gerektiğini  ifade  edildi.  Başvuru için makam ve adres bilgisi verilen duyuruda, bilirkişi olarak görev yapmak isteyen üyelerin mesai saatleri içerisinde İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına forum ve gerekli belgeler ile İstanbul Adalet Sarayı’nda ilgili departmanlarına başvuruda bulunmalarını belirtti.

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

E-Fatura ve E-Defter 

SEMİNERİ SMMMO, mali mevzuatta yapılan değişikliklerle birlikte uygulamaya konacak olan elektronik fatura ve defter işlemleri ile ilgili meslek mensuplarını bilgilendirmek üzere bir seminer düzenliyor.

İ

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 9 Ekim Çarşamba günü “E-Fatura ve EDefter  Uygulaması”  başlığıyla İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası Konferans  Salonu’nda  bir  seminer gerçekleştirecek.  Açış  konuşmasını  İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın, Oturum Başkanlığını  TESMER  Başkan Yardımcısı Nevzat Pamukçu’nun yapacağı; Vergi Hukuku Danışmanı Cem Kaan Aracı ve LUCA ve    LUCA  Net  Ürün  Yöneticisi Cenk İçer’in konuşma gerçekleştireceği seminer saat 13:00’te başlayacak. 

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KOMİTE

BİZDEN HABERLER

Komitelere başvurular

SÜRÜYOR SMMMO, 2013-2016 faaliyet dönemi için görev yapacak komite adaylarının başvurularını almaya devam ediyor.

İ

Detaylı bilgi için: http://www.ismmmo.org.tr/komitelogin.asp

İSMMMO  Yönetim  Kurulu  tarafından yapılan açıklamada, 2013 – 2016 faaliyet  döneminde  çalışmalara  katkıda  bulunmak üzere WEB sitesi üzerinden başvuru almaya başlandığı duyuruldu.   Üyeler, kişisel birikimlerine uygun, verimli olabileceklerini düşündükleri Komitelere yapacakları başvuru için 31 Ekim 2013 tarihine kadar internet  üzerinden işlem yapabilecekler.  Açıklamada,  başvuruların  değerlendirilmesinde  konularına  göre  adayın  bir veya daha fazla yabancı dil bilgisi, ilgili alanda çalışmalarının bulunması tercihen göz önünde bulundurulacağı ifade edildi.  Ayrıca,komitelere başvuru yapan üyelerin komite2013@ismmmo.org.tr adresine özgeçmişlerini göndermeleri gerektiği belirtildi.  

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KONFERANS

BİZDEN HABERLER

10. Uluslararası Muhasebe Konferansı İçin 

GERİ SAYIM M

uhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı’nın (MODAV) tarafından organize edilen 10. Uluslararası Muhasebe Konferansı Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

MODAV 10. Uluslararası Muhasebe Konferansı bu yıl "Kurumsal Sürdürülebilirlik, Raporlama ve Denetimde Güncel Gelişmeler ve Yenilikler" başlığıyla 25-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası Konferans Salonu'nda yapılacak konferansta, ana tema ile birlikte kurumsal yönetim, finansal raporlama, denetim, BT denetimi, iç denetim , iç kontroller, uluslararası muhasebe, etik ve KOBİ’lerin yeni sürece uyumu konularında yerli ve yabancı katılımcılar tebliğler sunacak. Konferans kapsamında e defter uygulaması ve XBRL  uygulamasını  kapsayan  iki  adet work shop ile düzenleyici otoritelerin temsilcileri ve STK ve mesleki kuruluşların temsilcilerinin katılacağı 2 adet genel oturum yer alacak.

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KILAVUZ

BİZDEN HABERLER

E-Fatura sürecinde

YOL HARİTASI SMMMO resmi web sayfasından E-Fatura sürecinin yol haritası ve kullanılacak yöntemlerin özet analizini içeren çalışmayı açıkladı.

İ

E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle “kullanıcı hesabı” oluşturmalı denilen açıklamada; bunun için ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılmasına gereği vurgulandı. Başvuruların  Gelir  İdaresi  Başkanlığı’nın Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı/ANKARA adresinde bulunan GİB Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’na yazılı olarak yapılabileceği belirtilirken, www.efatura.gov.tr’ den de başvuru yapılabileceğinin altı çizildi. Açıklamaya  göre,  başvuru  için  gerekli olan belgeler şirket adına imza yetkisine sahip kişi tarafından doldurulmalı.

Yol haritasına ulaşmak için tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=11462

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SINAV

BİZDEN HABERLER

Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi 

YAYINLANDI SMMMO, 2 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek olan staja giriş sınavı başvuru listesini WEB sitesinden duyurdu.

İ

İSMMMO’nun WEB sitesinden yaptığı açıklamada, yayınlanan listenin kontrol amaçlı olduğu belirtilerek sınava giriş belgelerinin http://teosweb.tesmer.org.tr adresinden sınavdan 15 gün önce yayınlanacağı ifade edildi.  Anadolu Üniversitesi tarafından Ağustos 2013 Dönemi başvuruları için 2 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan Staja Başlama sınavı, Lisans/Yüksek lisans olmak üzere tek grup halinde test usulü ile aynı gün ve saatte Ankara ve İstanbul illerinde gerçekleştirilecek. 

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/inputstajbaslama.asp

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Yarışta bir adım

ÖNDE OLUN S ertifikalı Muhasebe Meslek Elemanı Yetiştirme Eğitim Programı Başlangıç Seviyesi için 2. Dönem eğitim için kayıtlar başladı.

TESMER’in tarafından gerçekleştirilen eğitim programı ile ilgili yapılan açıklamada, muhasebe camiası olarak kaliteli eleman sıkıntısının çok yaşandığı ve bu sıkıntıları ortadan kaldırmak, meslekte iş yapma kalitesini arttırmak ve geleceğin potansiyel meslek mensubu adaylarını yetiştirmek  amacıyla  programın  hazırlandığı  ifade edildi.  Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Bu eğitimde temel teorik mesleki eğitimini tamamlamış aday, iş hayatında yapabileceği her iş ve işlemi kurgusal şirket üzerinden canlı olarak yapacaktır. İş ve işlemleri tamamladıkça evreler halinde eğitim programını tamamlamış olacaktır. Programı tamamlayan adaylara verilecek sertifika ile katılımcının muhasebe mesleğinin temel unsurlarıyla yapabilir olduğu belgelenecektir.”  

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANKET

BİZDEN HABERLER

Daha iyi İç Denetim için 

ANKET ÇALIŞMASI SMMMO üyelerine iç denetimin önemi kavramak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştiriyor.

İ

İSMMMO, "Risk Odaklı İç Denetim ve Bir Uygulama"  konu  başlıklı  anketle  Türkiye'deki iç denetim profilini tespit etmeyi amaçlıyor. WEB sitesinden duyurulan çalışma, iç denetimin önemini ve iç denetim mesleğinin gerekliliğini ortaya koymak açısından önemi vurguluyor. Üyelerin vereceği bilgiler gizli tutulmakla beraber talep edildiği takdirde sonuçlarda iletilecek.  

İlgili ankete ulaşmak için tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=13560

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

İş Ehline 

TESLİM EDİLDİ SMMMO Başkanı

İ

Yahya Arıkan 3 Ekim tarihli Cumhuriyet köşe

yazısında şirket

ortaklarının, üçüncü bir kişiden veya ortak olduğu şirketten olan ve üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve tedbir bulunmayan, vadesi gelmiş alacağının bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasının mümkün olacağını yazdı.

Türk Ticaret Kanunu’nun 343. maddesinde, bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulan malvarlığı unsurlarının, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince  atanan  bilirkişilerce  tespit edilmesi gerektiği ise hükme bağlandığını ifade eden Arıkan, “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15 Temmuz 2013 tarihli Genelgesi’nde de, bu hüküm pekiştirilerek ilgili işlem için şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanacak bilirkişilerce alacağa değer biçilmesi gerektiği ifade edilmişti. 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2.  maddesinde,  serbest  muhasebeci  mali müşavirler  ile  yeminli  mali  müşavirlerin,

mali konularda, inceleme, tahlil ve denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmakla görevli oldukları belirtilir. Yani meslek mensupları doğal görevleri gereği sermayeye eklenecek alacakların değer tespitini yapabileceklerdir. Bu gerçeklik, tarafımızca gerekli tüm ortamlarda ısrarla dile getirilmiş ve işin ehline teslimi sağlanmıştır. Bu çerçevede, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 27 Eylül 2013 tarihli Genelgesi ile Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporu ile “331- Ortaklara Borçlar” hesabında kayıtlı ortak alacaklarının tespitinin yapılabileceğini duyurmuştur” dedi. 

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

UNUTMAYINIZ! 4 10.10.2013 • 16-30 Eylül 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER • Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (01.10.2013)

• Şirket Ortaklarının, Şirketten Olan Alacaklarının (331 Hesap) Sermayeye İlavesinde Bilirkişi Raporu İstenmeyecek, SMMM veya YMM Raporu Yeterli Olacaktır. (28.09.2013)

15


BİZDEN HABERLER ÜYE

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 26 Eylül-3 Ekim 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ASLI SÖNMEZ

AYLİN ERDEM

BANU ADIGÜZEL

BEYZA ÖZSOY TAVŞAN

BİLAL KAYICI

BİLGEN KAVAL

BURAK KERİM BİLSEL

DEMET KENLİC

DUYGU  GÜNDOĞDU

EBRU GÜNER

EMİNE TEKİR

ESRA AYDINLI YILDIRIM

EVİN PEHLİVANLI

FARUK  GÜLLÜKAYA

FATİH ERTÜRK

FERİHA SİBEL AKIN

FİLİZ BAŞARAN

FİLİZ TEKİR

GENCER  TIRPANLI

GÖKHAN BIYIKLI

HATİCE  İNANOĞLU

HÜLYA MERT

İLKNUR  KAHRAMAN

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 26 Eylül-3 Ekim 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

İREM SİMGE KANDEMİR

KEMAL  KANDEMİR

LEVENT İŞLER

MEDET ŞAHİN

MEHMET  HÜSEYİN BİLGİN

MEHMET  SERDAROĞLU

MERAL SARI

MİTHAT ARI

MÜGE MERTOL

MÜJGAN AKKAYA

MURTAZA MUTLU

NADİR BURAK COŞKAN

OKTAY AKKANAT

ONUR YILDIZ

ÖZGÜR  KIRMIZIÇİÇEK

SABRİ GÜL

SALİH GÜNEŞ

SEÇİL KESİKBAŞ

SELEHADDİN KOZAN

ŞENAY KORKMAZ

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 26 Eylül-3 Ekim 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

SENEM GÖNÜL

SERAP CEYLAN

SEVDA KÜÇÜK

SEVGİ YİĞİT

ŞÜKRAN  ŞENYURT

UĞUR BAŞER

VEYSEL SUR

YAHYA KABAY

YAŞAR KEREM GÖKYER

YUNUS EMRE SINMAZ

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

19


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 32  

2013 32