__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 31

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

30 Eylül 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

● Üç Önemli Bilgi 3 ● E-Fatura ve E-Defter Semineri 4 ● Müşteri Bildirimleri Eylül Sonuna Kadar 5 ● Komitelere Başvurular Başladı 6 ● 10. Uluslararası Muhasebe Konferansı İçin Geri Sayım  7 ● E-Fatura Sürecinde Yol Haritası 8 ● Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi Yayınlandı 9 ● Yarışta Bir Adım Önde Olun 10 ● Daha İyi İç Denetim İçin Anket Çalışması 11 ● Sat, Geri Kirala Formülü 12 ● Bunları Biliyor Musunuz?  13 ● Mevzuattaki Gelişmeler - Unutmayınız 14 ● Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                       15-20 ● Dergilerimiz Yayında     21

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

Üç Önemli

BİLGİ Değerli Meslektaşlarım; Resmi sitemizde de bilgi ve linklerini bulabileceğiniz, birkaç önemli konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Biliyorsunuz, e-fatura ve e-defter konusu tüm meslektaşlarımız ve mükellefler açısından dikkat edilmesi gereken yeni unsurlar taşıyor. İnanıyorum ki, 9 Ekim’de İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası Konferans Salonu’nda bu konuda gerçekleştirilecek seminere katılan meslektaşlarım uygulamada karşılaşılacak sorunları, öncesinden görebilecek ve buna göre müşterilerini de daha sağlıklı bilgilendirebilecek. Geniş bir mükellef kitlesini ilgilendiren diğer önemli konuya gelirsek… Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 21 Eylül’de resmi gazetede yayınlandı. Değişiklikleri http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/201309217.htm linkinden mutlaka okunmalı. Son olarak, meslek mensuplarımızın hizmet verdikleri müşterilerinin listelerini kayıtlı oldukları odalara her yıl bildirmek zorunda olmaları konusuna dikkat çekmek istiyorum. Bu yapılmazsa Disiplin Yönetmeliğinin 5/f maddesi gereğince işlem yapılmak zorunda. Bilindiği üzere bu işlem web sitemiz üzerinden yapılabiliyor. Meslektaşlarımız 30 Eylül Pazartesi de bu işlemi yapabilecek. Başarı dileklerimle iyi haftalar diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

E-Fatura ve E-Defter 

SEMİNERİ SMMMO, mali mevzuatta yapılan değişikliklerle birlikte uygulamaya konacak olan elektronik fatura ve defter işlemleri ile ilgili meslek mensuplarını bilgilendirmek üzere bir seminer düzenliyor.

İ

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 9 Ekim Çarşamba günü “E-Fatura ve EDefter  Uygulaması”  başlığıyla İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası Konferans  Salonu’nda  bir  seminer gerçekleştirecek.  Açış  konuşmasını  İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın, Oturum Başkanlığını  TESMER  Başkan Yardımcısı Nevzat Pamukçu’nun yapacağı; Vergi Hukuku Danışmanı Cem Kaan Aracı ve LUCA ve    LUCA  Net  Ürün  Yöneticisi Cenk İçer’in konuşma gerçekleştireceği seminer saat 13:00’te başlayacak. 

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLDİRİM

BİZDEN HABERLER

Müşteri Bildirimleri  

EYLÜL’ÜN SONUNA KADAR üşteri Bildirim Listeleri ile ilgili açıklama yapan İSMMMO, bugüne kadar listeleri vermeyen üyelerin en geç Eylül ayının sonuna kadar tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

M

Müşteri Bildirim Listeleri İçin: https://secure.ismmmo.org.tr

İSMMMO WEB sitesinden yapılan açıklamada, 2011-2012 ve 2013 dönemi Müşteri Bildirim Listelerini bugüne kadar vermeyen üyelerin en geç Eylül ayının sonuna  kadar listeleri vermesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, listelerin WEB sitesi üzerinden  yapıldığının  altı  çizilirken, Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki  Yönetmeliğin  20.maddesi gereğince,  meslek  mensuplarının hizmet verdikleri müşterilerinin listelerini kayıtlı oldukları odalara her yıl bildirmek zorunda oldukları hatırlatıldı. Aksi takdirde müşteri bildirim listelerini vermeyenler hakkında Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca işlem başlatmak zorunda kalınacağı da açıklamada dile getirildi. 

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KOMİTE

BİZDEN HABERLER

Komitelere başvurular

BAŞLADI SMMMO, 2013-2016 faaliyet dönemi için görev yapacak komite adaylarının başvurularını almaya başladı.

İ

Detaylı bilgi için: http://www.ismmmo.org.tr/komitelogin.asp

İSMMMO  Yönetim  Kurulu  tarafından yapılan açıklamada, 2013 – 2016 faaliyet  döneminde  çalışmalara  katkıda  bulunmak üzere WEB sitesi üzerinden başvuru almaya başlandığı duyuruldu.   Üyeler, kişisel birikimlerine uygun, verimli olabileceklerini düşündükleri Komitelere yapacakları başvuru için 31 Ekim 2013 tarihine kadar internet  üzerinden işlem yapabilecekler.  Açıklamada,  başvuruların  değerlendirilmesinde  konularına  göre  adayın  bir veya daha fazla yabancı dil bilgisi, ilgili alanda çalışmalarının bulunması tercihen göz önünde bulundurulacağı ifade edildi.  Ayrıca,komitelere başvuru yapan üyelerin komite2013@ismmmo.org.tr adresine özgeçmişlerini göndermeleri gerektiği belirtildi.  

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KONFERANS

BİZDEN HABERLER

10. Uluslararası Muhasebe Konferansı İçin 

GERİ SAYIM M

uhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı’nın (MODAV) tarafından organize edilen 10. Uluslararası Muhasebe Konferansı Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

MODAV 10. Uluslararası Muhasebe Konferansı bu yıl "Kurumsal Sürdürülebilirlik, Raporlama ve Denetimde Güncel Gelişmeler ve Yenilikler" başlığıyla 25-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası Konferans Salonu'nda yapılacak konferansta, ana tema ile birlikte kurumsal yönetim, finansal raporlama, denetim, BT denetimi, iç denetim , iç kontroller, uluslararası muhasebe, etik ve KOBİ’lerin yeni sürece uyumu konularında yerli ve yabancı katılımcılar tebliğler sunacak. Konferans kapsamında e defter uygulaması ve XBRL  uygulamasını  kapsayan  iki  adet work shop ile düzenleyici otoritelerin temsilcileri ve STK ve mesleki kuruluşların temsilcilerinin katılacağı 2 adet genel oturum yer alacak.

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KILAVUZ

BİZDEN HABERLER

E-Fatura sürecinde

YOL HARİTASI SMMMO resmi web sayfasından E-Fatura sürecinin yol haritası ve kullanılacak yöntemlerin özet analizini içeren çalışmayı açıkladı.

İ

E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle “kullanıcı hesabı” oluşturmalı denilen açıklamada; bunun için ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılmasına gereği vurgulandı. Başvuruların  Gelir  İdaresi  Başkanlığı’nın Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı/ANKARA adresinde bulunan GİB Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’na yazılı olarak yapılabileceği belirtilirken, www.efatura.gov.tr’ den de başvuru yapılabileceğinin altı çizildi. Açıklamaya  göre,  başvuru  için  gerekli olan belgeler şirket adına imza yetkisine sahip kişi tarafından doldurulmalı.

Yol haritasına ulaşmak için tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=11462

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SINAV

BİZDEN HABERLER

Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi 

YAYINLANDI SMMMO, 2 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek olan staja giriş sınavı başvuru listesini WEB sitesinden duyurdu.

İ

İSMMMO’nun WEB sitesinden yaptığı açıklamada, yayınlanan listenin kontrol amaçlı olduğu belirtilerek sınava giriş belgelerinin http://teosweb.tesmer.org.tr adresinden sınavdan 15 gün önce yayınlanacağı ifade edildi.  Anadolu Üniversitesi tarafından Ağustos 2013 Dönemi başvuruları için 2 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan Staja Başlama sınavı, Lisans/Yüksek lisans olmak üzere tek grup halinde test usulü ile aynı gün ve saatte Ankara ve İstanbul illerinde gerçekleştirilecek. 

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/inputstajbaslama.asp

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Yarışta bir adım

ÖNDE OLUN S ertifikalı Muhasebe Meslek Elemanı Yetiştirme Eğitim Programı Başlangıç Seviyesi için 2. Dönem eğitim için kayıtlar başladı.

TESMER’in tarafından gerçekleştirilen eğitim programı ile ilgili yapılan açıklamada, muhasebe camiası olarak kaliteli eleman sıkıntısının çok yaşandığı ve bu sıkıntıları ortadan kaldırmak, meslekte iş yapma kalitesini arttırmak ve geleceğin potansiyel meslek mensubu adaylarını yetiştirmek  amacıyla  programın  hazırlandığı  ifade edildi.  Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Bu eğitimde temel teorik mesleki eğitimini tamamlamış aday, iş hayatında yapabileceği her iş ve işlemi kurgusal şirket üzerinden canlı olarak yapacaktır. İş ve işlemleri tamamladıkça evreler halinde eğitim programını tamamlamış olacaktır. Programı tamamlayan adaylara verilecek sertifika ile katılımcının muhasebe mesleğinin temel unsurlarıyla yapabilir olduğu belgelenecektir.”  

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANKET

BİZDEN HABERLER

Daha iyi İç Denetim için 

ANKET ÇALIŞMASI SMMMO üyelerine iç denetimin önemi kavramak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştiriyor.

İ

İSMMMO, "Risk Odaklı İç Denetim ve Bir Uygulama"  konu  başlıklı  anketle  Türkiye'deki iç denetim profilini tespit etmeyi amaçlıyor. WEB sitesinden duyurulan çalışma, iç denetimin önemini ve iç denetim mesleğinin gerekliliğini ortaya koymak açısından önemi vurguluyor. Üyelerin vereceği bilgiler gizli tutulmakla beraber talep edildiği takdirde sonuçlarda iletilecek.  

İlgili ankete ulaşmak için tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=13560

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

‘Sat-Geri Kirala’

FORMÜLÜ SMMMO

İ

Başkanı Yahya Arıkan 26 Eylül

tarihli Cumhuriyet köşe yazısında Faktoring ve

Finansman Şirketleri Kanunu ile daha önce varlık kiralama şirketleri için getirilen “Sat-Geri

Arıkan, yatırım malının kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşme sonunda mülkiyetin kiracıya tamamen geçmesini sağlamayan  finansman  yönteminden  bahsederek, bu uygulamanın Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile daha önce varlık kiralama şirketleri için getirilen “Sat-Geri Kirala” sistemini finansal kiralama şirketleri tarafından da uygulanabilir hale getirildiğini ifade etti.  Ağustos ayından itibaren kanunda yapılan değişiklikle “Sat-Geri Kirala” işlemlerine vergi  avantajları  getirildiğini  söyleyen  Arıkan, “Katma değer vergisi ve kurumlar vergisi is-

tisnaları söz konusu. Bu istisnanın uygulanabilmesinin tek şartı ise kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması. Eğer bu devir öngörülmemiş ise istisna uygulanması mümkün olmayacak. Yani işletmeler kendi varlılarını önce satacaklar, daha sonra kiralayarak kullanmaya devam edecekler. Böylece vergisiz finansman yaratmış olacaklar. Bu cazip yöntem çok kullanılacağa benziyor. İşletmeler bu yöntemle sahip oldukları taşınmazları bir finansman kaynağı olarak kullanabilirler. Hem de vergi ödemeden...” diye konuştu.

Kirala” yöntemini yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

UNUTMAYINIZ! 4 30.09.2013 • SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2013), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2013) Primlerinin Ödenmesi 4 30.09.2013 • Ağustos / 2013 Dönemi  Ba, Bs Formlarının Verilmesi 

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER • Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.09.2013)

14


BİZDEN HABERLER ÜYE

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 19-26 Eylül 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ADEM UĞURDOĞAN

ALİ KAHVECİ

AYŞE GÖRKEM EKİN

AYŞEGÜL ŞENYURT

AYŞEN ŞIDIM

BEGÜM KARA ARSLAN

BURCU KAHVECİ

CEMİL ÇETİN

ÇİĞDEM ÖZTEKİN

DİLEK DEMİR

DİYAATTİN YILMAZ

EDA ÖZEN

EMİNE PALA

EMRAH ÇALIŞKAN

ERHAN  MERDANOĞLU

FUAT ÇİÇEK

GALİP ARSLAN

GÜLCAN ERDEMİR

GÜLHAN AYDIN

HABİB ÇALIK

HAKAN ŞAHİN

HAKKI EMRE

HALİT ÖZDEMİR

15


BİZDEN HABERLER ÜYE

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 19-26 Eylül 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

HARUN BAYRAKTAR

HATİCE GÜNDAR

HATİCE TUNCEL

İLKER TURMUŞ

IŞIL ÇALCALI

İZZET YAĞIZ

KAAN GÜVEN  ÇALIŞIR

KADİR  KAHRAMAN

KADİR KAYTAN

KASIM COŞKUN

MERAL  MUSTAFAOĞLU

MERVE KOÇAK

MURAT GÖKSUN

MUSTAFA ÖZCAN

MÜNEVVER  CEYHAN

NAGEHAN ÜNALDI

NAZAN AKAN

NEVİN GÜRSES

ONUR EKİZ

ORHAN SERT

ÖZLEM SEKMEN

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 19-26 Eylül 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ÖZNUR ÖNDER

PINAR ÖZ

SADETTİN  PARMAKSIZ

SALİHA KALAFATOĞLU

SEÇİL ERTUĞRUL

SEDA KUYTU

SEREN GÜLHAN GÜZEL

SERHAT KALENDER

SUAT  KARAKAYALI

TÜRKAN  HANİKAZ

ÜMİT BIYIKLI

ÜMİT ULUDİL

17


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 19-26 Eylül 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

MELİH CİĞERİM

MELTEM KAHVECİ

MERVE TAN

MUHARREM BURAK MURAT BARIKAN KÜÇÜKVARDAR

MUSTAFA ÇEVİK

NAİL DEMİRCİ

NERMİN AKGÜL

NEŞE DURAK

NİLAY ERKAYA

ONUR YASMUT

OSMAN AKBULUT

ÖZGÜR ATASEVEN

ÖZLEM AKSOY

ÖZLEM KORKOCA

ÖZLEM SEVİNİR

PINAR KAYNAR

REYHAN GÖÇER

RIFAT GÜLTEKİN

RIZA BOLAT

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 19-29 Eylül 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

RUKİYE DEĞİRMENCİ

SAADET BİLEN

SEBAHATTİN GÜLEN

SELÇUK BİNGÜL

SEMA ÖZDEMİR

SEMRA BATTAL

SEMRA KURTULUŞ GÖKSU

SERDEN MUTLU

SERKAN BULDANLI

SERVET TURHAN

SEVDA DİLEMEK

SEVGİ ÇINAR

SEYİT YAŞAR

SİNAN AYAZ

SİNAN SAĞLAM

ŞÜKRAN KABAKÇI

ŞÜKRAN KÜÇÜK AKÇA

ŞULE KARAKAYA

SÜLEYMAN KOYUN

TEMEL LEVENT ÜÇLER

19


BİZDEN HABERLER ÜYE

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 19-26 Eylül 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

TÜLAY TUNÇ

TUNA MUTLU  ÖZDEMİR

TURGUT DEMİR

UMUT CAN ÖGE

ÜNSAL KUĞU

VOLKAN KÖSE

VOLKAN SERVİ

YAŞAR EFE

YASİN ERAYDIN

YASİN MERCAN

YAVUZ ÖLMEZ

YILMAZ GÜNEY

YUSUF ŞAHİN

ZEKİ AVCI

ZEKİ ONUR  AYTEKİN

ZELİHA ÖZÇELİK

ZEYNEP KILINÇ

20


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. %

YASAM

%

%

!

%

#&

%

%

%

%

# %

% %$% &

%

& % %

% "

!

% $

%

" %

&% %

& %

%

% %

& &

%&% %& %

%% % %& %

21


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 31  

2013 31