__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 30

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

23 Eylül 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

● Daha İyi Bir Geleceği Konuşmalıyız 3 ● Komitelere Başvurular Başladı 4 ● 10. Uluslararası Muhasebe Konferansı İçin Geri Sayım  5 ● E-Fatura Sürecinde Yol Haritası 6 ● Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi Yayınlandı 7 ● Yarışta Bir Adım Önde Olun 8 ● Daha İyi İç Denetim İçin Anket Çalışması 9 ● ‘Melek Yatırımcı’ya Avantaj 10 ● Bunları Biliyor Musunuz?  11 ● Mevzuattaki Gelişmeler - Unutmayınız 12 ● Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                       13-18 ● Dergilerimiz Yayında     24

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

Daha İyi Bir Geleceği

KONUŞMALIYIZ Değerli Meslektaşlarım; Bildiğiniz gibi hem Oda olarak, hem de mesleki anlamda büyük bir hareketlilik içindeyiz. Özellikle meslektaşlarımızla sürekli diyalog içindeyiz. Bu çabalarımız bize sorunları yakından görme, uyarma, müdahale etme ve gerektiğinde yanlışları değiştirme anlamında operasyonel bir avantaj sağlıyor.  Biz çalışmalarımızı belli bir perspektifle ve bütünüyle üyelerimizin ve mesleğimizin yararına gelişecek şekilde planlarken, kimi meslektaşlarımın ise, sürekli dert yandığını, sıkıntılarını dile getirdiğini de görüyorum.  Oysa bazen farklı bir gözle bakmanın da yararlı olduğuna inanıyorum. İnancım şu: Bu meslek var olduğu sürece sıkıntılar mutlaka olacaktır. Yoksa, işimiz tek bir yanıyla, berbat, çileli, sıkıntılı bir meslek olsa, her yıl binlerce insanın mesleğimize ilgisini açıklamanın bir mantığı olamaz.  Aslında gerçek şu… Siz de okumuşsunuzdur. Dünya genelinde yapılan bir araştırmaya göre, önümüzdeki 10 yıl içinde ön plana çıkacak meslekler arasında bizim mesleğimiz de yer alıyor. Geleceğin “garantili” meslekleri arasında gösterilmemiz boşuna değildir. Unutulmamalı ki, toplumlar ve ekonomi var olduğu sürece mali müşavirler olmadan bu işler yapılamaz. Ve iddia ediyorum meslekler içerisinde ekonomik durumu en iyi mesleklerden birini yapıyoruz.  Şimdi ise; daha iyi bir geleceği konuşmalıyız.  Tüm meslektaşlarıma, iyi haftalar diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KOMİTE

BİZDEN HABERLER

Komitelere başvurular

BAŞLADI SMMMO, 2013-2016 faaliyet dönemi için görev yapacak komite adaylarının başvurularını almaya başladı.

İ

Detaylı bilgi için: http://www.ismmmo.org.tr/komitelogin.asp

İSMMMO  Yönetim  Kurulu  tarafından yapılan açıklamada, 2013 – 2016 faaliyet  döneminde  çalışmalara  katkıda  bulunmak üzere WEB sitesi üzerinden başvuru almaya başlandığı duyuruldu.   Üyeler, kişisel birikimlerine uygun, verimli olabileceklerini düşündükleri Komitelere yapacakları başvuru için 31 Ekim 2013 tarihine kadar internet  üzerinden işlem yapabilecekler.  Açıklamada,  başvuruların  değerlendirilmesinde  konularına  göre  adayın  bir veya daha fazla yabancı dil bilgisi, ilgili alanda çalışmalarının bulunması tercihen göz önünde bulundurulacağı ifade edildi.  Ayrıca,komitelere başvuru yapan üyelerin komite2013@ismmmo.org.tr adresine özgeçmişlerini göndermeleri gerektiği belirtildi.  

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KONFERANS

BİZDEN HABERLER

10. Uluslararası Muhasebe Konferansı İçin 

GERİ SAYIM M

uhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı’nın (MODAV) tarafından organize edilen 10. Uluslararası Muhasebe Konferansı Ekim ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

MODAV 10. Uluslararası Muhasebe Konferansı bu yıl "Kurumsal Sürdürülebilirlik, Raporlama ve Denetimde Güncel Gelişmeler ve Yenilikler" başlığıyla 25-26 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası Konferans Salonu'nda yapılacak konferansta, ana tema ile birlikte kurumsal yönetim, finansal raporlama, denetim, BT denetimi, iç denetim , iç kontroller, uluslararası muhasebe, etik ve KOBİ’lerin yeni sürece uyumu konularında yerli ve yabancı katılımcılar tebliğler sunacak. Konferans kapsamında e defter uygulaması ve XBRL  uygulamasını  kapsayan  iki  adet work shop ile düzenleyici otoritelerin temsilcileri ve STK ve mesleki kuruluşların temsilcilerinin katılacağı 2 adet genel oturum yer alacak.

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KILAVUZ

BİZDEN HABERLER

E-Fatura sürecinde

YOL HARİTASI SMMMO resmi web sayfasından E-Fatura sürecinin yol haritası ve kullanılacak yöntemlerin özet analizini içeren çalışmayı açıkladı.

İ

E-fatura uygulamasını kullanacak mükellefler öncelikle “kullanıcı hesabı” oluşturmalı denilen açıklamada; bunun için ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılmasına gereği vurgulandı. Başvuruların  Gelir  İdaresi  Başkanlığı’nın Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı/ANKARA adresinde bulunan GİB Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’na yazılı olarak yapılabileceği belirtilirken, www.efatura.gov.tr’ den de başvuru yapılabileceğinin altı çizildi. Açıklamaya  göre,  başvuru  için  gerekli olan belgeler şirket adına imza yetkisine sahip kişi tarafından doldurulmalı.

Yol haritasına ulaşmak için tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=11462

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SINAV

BİZDEN HABERLER

Staja Giriş Sınavı Başvuru Listesi 

YAYINLANDI SMMMO, 2 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek olan staja giriş sınavı başvuru listesini WEB sitesinden duyurdu.

İ

İSMMMO’nun WEB sitesinden yaptığı açıklamada, yayınlanan listenin kontrol amaçlı olduğu belirtilerek sınava giriş belgelerinin http://teosweb.tesmer.org.tr adresinden sınavdan 15 gün önce yayınlanacağı ifade edildi.  Anadolu Üniversitesi tarafından Ağustos 2013 Dönemi başvuruları için 2 Kasım 2013 tarihinde yapılacak olan Staja Başlama sınavı, Lisans/Yüksek lisans olmak üzere tek grup halinde test usulü ile aynı gün ve saatte Ankara ve İstanbul illerinde gerçekleştirilecek. 

Detaylı bilgi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/inputstajbaslama.asp

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Yarışta bir adım

ÖNDE OLUN S ertifikalı Muhasebe Meslek Elemanı Yetiştirme Eğitim Programı Başlangıç Seviyesi için 2. Dönem eğitim için kayıtlar başladı.

TESMER’in tarafından gerçekleştirilen eğitim programı ile ilgili yapılan açıklamada, muhasebe camiası olarak kaliteli eleman sıkıntısının çok yaşandığı ve bu sıkıntıları ortadan kaldırmak, meslekte iş yapma kalitesini arttırmak ve geleceğin potansiyel meslek mensubu adaylarını yetiştirmek  amacıyla  programın  hazırlandığı  ifade edildi.  Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “ Bu eğitimde temel teorik mesleki eğitimini tamamlamış aday, iş hayatında yapabileceği her iş ve işlemi kurgusal şirket üzerinden canlı olarak yapacaktır. İş ve işlemleri tamamladıkça evreler halinde eğitim programını tamamlamış olacaktır. Programı tamamlayan adaylara verilecek sertifika ile katılımcının muhasebe mesleğinin temel unsurlarıyla yapabilir olduğu belgelenecektir.”  

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANKET

BİZDEN HABERLER

Daha iyi İç Denetim için 

ANKET ÇALIŞMASI SMMMO üyelerine iç denetimin önemi kavramak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştiriyor.

İ

İSMMMO, "Risk Odaklı İç Denetim ve Bir Uygulama"  konu  başlıklı  anketle  Türkiye'deki iç denetim profilini tespit etmeyi amaçlıyor. WEB sitesinden duyurulan çalışma, iç denetimin önemini ve iç denetim mesleğinin gerekliliğini ortaya koymak açısından önemi vurguluyor. Üyelerin vereceği bilgiler gizli tutulmakla beraber talep edildiği takdirde sonuçlarda iletilecek.  

İlgili ankete ulaşmak için tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=13560

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

‘Melek Yatırımcı’ya

AVANTAJ SMMMO

İ

Başkanı Yahya Arıkan 19 Eylül

tarihli Cumhuriyet köşe yazısında Bireysel Katılım

Yatırımcıları’na getirilen vergi avantajlarını yazdı.

Arıkan, iş ve ekonomi dünyasında, Bireysel Katılım Yatırımcısı için en bilinen sıfatlardan birinin “Melek Yatırımcı” olduğunu anımsatarak, kabaca bu sıfatın, fikri ve projesi olan ama parası olmayıp bankadan kredi alamayan küçük girişimcileri, öz kaynakla finanse edenler için kullanıldığını belirti. Bu yatırımcılarla ilgili düzenlemenin, geçen yıl Haziran ayında Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 82. Maddesi ile yapıldığını belirten Arıkan: “ Uygulamanın ayrıntıları için Maliye Bakanlığı

ile Hazine Müsteşarlığı tarafından tebliğ çıkarılması bekleniyordu. İşte, 21 Ağustos’ta ilgili tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı ve uygulamanın  ayrıntıları  da  şekillendi”  diye yazdı.  Tebliğ ile, melek yatırımcılara büyük bir vergi avantajı sağlandığını vurgulayan Arıkan, “Yatırım yapılan iştirak hissesi iki tam yılı doldurmuş olmak şartı ile ne zaman satılırsa satılsın vergi avantajından peşinen yararlanılacak” değerlendirmesinde bulundu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

UNUTMAYINIZ! 4 23.09.2013 • Ağustos / 2013 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı  4 23.09.2013 • Ağustos / 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 4 23.09.2013 • Ağustos / 2013 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi 4 24.09.2013 • Ağustos / 2013 Dönemine Ait KDV Beyanı  4 25.09.2013 • 01-15 Eylül / 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 4 26.09.2013 • Ağustos /2013 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Ödenmesi 4 26.09.2013 • Ağustos / 2013 Dönemine Ait KDV Ödemesi  4 26.09.2013 • Ağustos / 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 12-18 Eylül 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ABDÜL BAKİ ABUS

AHMET MESUT MEMİOĞLU

ALİ YÜCE

AYÇA AKSAYER

AYŞE BAĞLAR

AYŞE ÇAĞLAR

AYŞE KARAKAYA

AYSEL BAHÇECİK

BARIŞ KAHVECİ

BARIŞ SAVUR

BERAT OLGUN

BERNA TURHAN

BURCU ÇEBİ YAMAN

BURCU KARAKAŞ

BURHAN KORK

DENİZ ÇAĞLAR

DENİZ KAMAN

EBRU DİYADİN KILIÇ

EBRU ÖZDUĞANCI

EBRU ŞAKAR

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 12-18 Eylül 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

EDA  HACIFAZLIOĞLU

ELİF KARAKUŞ

ELİF TURAN

ELİZ KUZEL

EMİR OĞUZ ADALI

ERDEM SUHİP HIDIR

ERDİNÇ BEYHAN

ERHAN AK

ERKAN EKİCİ

ERKAN KAHRIMAN

EROL GÜVEN

ESRA DEĞER

ESRA KAYIKÇI

FATMA BARAN

FERHAT AYDIN

FETİH SEDEFOĞLU

GİZEM BAYRAMOĞLU

GÖKTÜRK HAS ÖZDEMİR

GÜLDEN CESUR

GÜLHAN DOĞAN

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 12-18 Eylül 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

GÜL ÖFEKLER

GÜRKAN SALUGU

HAKAN AKKAYA

HAKAN GÜLER

HANNİKEZİ SAİDİ

HAYDAR EROĞLU

HÜLYA AĞAN

HÜSEYİN OKCI

İBRAHİM ÇİFCİ

İLKE ÖZDEMİR

İMPRACHİM AMET

İPEK YAYLALI

KADER TAYYARE

KADİR ŞEN

KADRİYE YILMAZ

KERİM KARATEPE

KURBAN ALİ DURAN

MAHMUT GÜZEL

MEHMET İŞ

MELAHAT  MÜNİPOĞLU

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 12-18 Eylül 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

MELİH CİĞERİM

MELTEM KAHVECİ

MERVE TAN

MUHARREM BURAK MURAT BARIKAN KÜÇÜKVARDAR

MUSTAFA ÇEVİK

NAİL DEMİRCİ

NERMİN AKGÜL

NEŞE DURAK

NİLAY ERKAYA

ONUR YASMUT

OSMAN AKBULUT

ÖZGÜR ATASEVEN

ÖZLEM AKSOY

ÖZLEM KORKOCA

ÖZLEM SEVİNİR

PINAR KAYNAR

REYHAN GÖÇER

RIFAT GÜLTEKİN

RIZA BOLAT

16


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 12-18 Eylül 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

RUKİYE DEĞİRMENCİ

SAADET BİLEN

SEBAHATTİN GÜLEN

SELÇUK BİNGÜL

SEMA ÖZDEMİR

SEMRA BATTAL

SEMRA KURTULUŞ GÖKSU

SERDEN MUTLU

SERKAN BULDANLI

SERVET TURHAN

SEVDA DİLEMEK

SEVGİ ÇINAR

SEYİT YAŞAR

SİNAN AYAZ

SİNAN SAĞLAM

ŞÜKRAN KABAKÇI

ŞÜKRAN KÜÇÜK AKÇA

ŞULE KARAKAYA

SÜLEYMAN KOYUN

TEMEL LEVENT ÜÇLER

17


BİZDEN HABERLER ÜYE

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 12-18 Eylül 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

TÜLAY TUNÇ

TUNA MUTLU  ÖZDEMİR

TURGUT DEMİR

UMUT CAN ÖGE

ÜNSAL KUĞU

VOLKAN KÖSE

VOLKAN SERVİ

YAŞAR EFE

YASİN ERAYDIN

YASİN MERCAN

YAVUZ ÖLMEZ

YILMAZ GÜNEY

YUSUF ŞAHİN

ZEKİ AVCI

ZEKİ ONUR  AYTEKİN

ZELİHA ÖZÇELİK

ZEYNEP KILINÇ

18


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. %

YASAM

%

%

!

%

#&

%

%

%

%

# %

% %$% &

%

& % %

% "

!

% $

%

" %

&% %

& %

%

% %

& &

%&% %& %

%% % %& %

19


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 30  

2013 30