__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 25

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

19 Ağustos 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

● Ortak Duyarlılık 3 ● AB’nin Türkiye’ye 50 Yıllık Faturası: 221 Milyar Dolar 4 ● Daha İyi İç Denetim İçin Anket Çalışması 5 ● Zorunlu Eğitim Başlıyor 6 ● Üyelerimize Aidat Ödemede Kolaylık 7 ● İşçilere Özlük Hakları Dosyası 8 ● Tarih Gafına Çözüm 9 ● Muhasebeciler İçin Pratik İngilizce 10 ● 3 Özel Hastaneyle İndirim Anlaşması 11 ● Plastik Kapak Toplama Kampanyası Devam Ediyor 12 ● Bunları Biliyor Musunuz? - Unutmayınız 13 ● Mevzuattaki Gelişmeler 14 ● Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                          15 ● Dergilerimiz Yayında     16

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

Ortak 

DUYARLILIK Değerli Meslektaşım; Bu hafta toplumsal içerikli raporlarımıza yeni bir sayfa ekledik ve Türkiye AB ilişkilerini sorguladık.  12 Eylül 1963 tarihinde AB ile imzalanan Ankara Anlaşması tam yarım yüzyılı geride bırakacak.  Dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından, “hızla gitmekte olan Avrupa trenine kanca atmanın ne sakıncası olabilir ki” diyerek biraz da kuşkuyla imzalanan Ankara Anlaşması’nın bugün geldiği aşamayı iyi görmek gerekiyor. Tam üyelik için 35 fasıldan yalnızca 21’i görüşülebilmiş. 22’incisi önümüzdeki aylarda görüşülmeyi bekliyor.  Anlaşmanın ekonomik boyutu ise rapordan da görüleceği üzere, oldukça düşündürücü sonuçlar yaratmış. Gümrük Birliği’nin imzalandığı 1996 yılından bugüne Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılan ticarette hep açık verilmiş. Toplam açık 221 milyar doları aşmış. Dikkatli adımlar atılmazsa Serbest Ticaret Anlaşmaları ile denge daha da Türkiye’nin aleyhine bozulabilir.  Ülkemizin çıkarları için tüm yetkililerin bu tabloyu iyi okuduğunu sanıyoruz. Bugünkü siyasi iradeden de gelen “artık bu bekleyiş bir nihayete ermeli” ifadesi bu anlamda önemli. Türkiye’nin büyümesinde en önemli tavır, ekonomik gelişmelere ortak duyarlılıkta yatıyor. Saygılarımla, iyi çalışmalar, iyi haftalar...

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Raporu: “Türkiye-AB: Bitmeyen Senfonide 50 Yıl”

AB’nin Türkiye’ye 50 yıllık faturası 

221 MİLYAR DOLAR İSMMMO son raporunda Türkiye-AB ilişkilerini masaya yatırdı. Rapora göre; Türkiye, AB’ye tam üyelik macerasında Eylül ayında yarım yüzyılı geride bırakmaya yaklaşırken, üye ülkelerle Türkiye arasındaki Gümrük Birliği sonrası gerçekleşen dış ticaret açığı toplamda 221 milyar doları geçti.  İstanbul  Serbest  Muhasebeci Mali  Müşavirler  Odası’nın  (İSMMMO) “Türkiye-AB:  Bitmeyen  Senfonide  50 Yıl” adlı raporuna göre yarım yüzyılda üyelik için görüşülmesi gereken 35 faslın yalnızca 21’i açılabildi. 

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan tam üyelik kapısında bekletilen Türkiye için ekonomik anlamda ciddi olumsuzluk doğurabilecek gelişmelerin de ufukta göründüğü  uyarısında  bulundu.  Arıkan, “AB, üçüncü ülkeler ve ülke grupları ile

imzaladığı  Serbest  Ticaret  Anlaşmaları’nda ihracatta Türkiye’nin çıkarlarına ters adımlar atıyor. Türkiye’yi dışlıyor” diye konuştu.  Arıkan  kamuoylarında  tam üyelik konusunda büyük bir güven erozyonu yaşandığını da belirtti.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANKET

BİZDEN HABERLER

Daha iyi İç Denetim için 

ANKET ÇALIŞMASI SMMMO üyelerine iç denetimin önemi kavramak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştiriyor.

İ

İSMMMO, "Risk Odaklı İç Denetim ve Bir Uygulama"  konu  başlıklı  anketle  Türkiye'deki iç denetim profilini tespit etmeyi amaçlıyor. WEB sitesinden duyurulan çalışma, iç denetimin önemini ve iç denetim mesleğinin gerekliliğini ortaya koymak açısından önemi vurguluyor. Üyelerin vereceği bilgiler gizli tutulmakla beraber talep edildiği takdirde sonuçlarda iletilecek.  

İlgili ankete ulaşmak için tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=13560

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

Zorunlu eğitim

BAŞLIYOR SMMMO 29 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen Staja Giriş Sınavında başarılı olan adaylar için, 20-21-22 Ağustos 2013 tarihlerinde "Zorunlu Eğitim" düzenliyor.

İ

İSMMMO WEB  sitesinden yapılan açıklamada adayların sadece bir gün eğitime katılacakları  bildirildi.  Açıklamada,  eğitimlerin zorunlu olduğu vurgulanırken, askere  giden  ve  eğitime  katılamayacak adayların askerden sonra eğitime katılabilecekleri ifade edildi.  Ayrıca, daha önceki dönemlerde sınavı kazanıp eğitime katılamayan adayların belirtilen tarihlerin herhangi birine girebilecekleri ve işlem yaptırmalarına gerek olmadığının altı çizildi. 

İSMMMO Stajyer Zorunlu Eğitim Listesi için: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/inputStajZorunluEgitim.asp

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BİZDEN HABERLER DUYURU

Üyelerimize aidat ödemelerinde

KOLAYLIK SMMMO Yönetim Kurulu, üyelere aidat borçlarının yapılandırması ve kolaylık sağlamak amacıyla; Eylül 2013 tarihine kadar tüm borçları alt limit olmaksızın 12 taksitte ödeme imkânı sağlayan bir karar aldı..

İ

Vadesi geçmiş tüm borçlara alt limit olmadan 12 taksit yapılırken, son tarih 30 Ağustos 2013 olarak belirlendi. Ayrıca 2 aylık süreç içinde borçlar 12 taksitte bölünerek ödenebilinecek.   İSMMMO Yönetim Kurulunun almış olduğu karar, WEB sitesinde duyurulurken borcu olan üyelere e-mail olarak da bilgi veriliyor. Ödeme Seçenekleri ile ilgili bilgi alabilmek ve WEB sitesinden ödeme yapabilmek için; https://secure. ismmmo.org.tr/Login/Login Kredi kartı ile aidat ödeme formunu 0212 291 94 68 numaralı faksa göndermeniz gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız: http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=13543

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DOSYA

BİZDEN HABERLER

İşçilere Özlük Hakları  

DOSYASI SMMMO, meslek mensuplarının ve diğer iş

İ

kollarında çalışanların özlük hakları ile ilgili

Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Sosyal Sigortalar

İşlemleri Yönetmeliği ve Genel Sağlık Sigortası işlemlerinde yapılan son değişiklikleri, güncellemeleri bir araya getiren çalışmaya imza attı. “İşçi  Özlük  Dosyası  2013”  başlığıyla  İSMMMO WEB sitesinden yayınlanan çalışma, işçi ile işveren arasındaki  hukukun  doğuşundan  son  bulmasına  kadar olan tüm konuları bilgi olarak içeriyor. 

Yazının tamamını okumak için tıklayın! http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/ozluk_dosyasi.pdf_101.pdf

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

Tarih gafına  

ÇÖZÜM SMMMO Başkanı

İ

Yahya Arıkan 15 Ağustos tarihli

Cumhuriyet köşe yazısında, Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki bazı hükümlerin 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren elde edilen gelirlerin bu tarihten itibaren yürürlüğe gireceğinden bahsediyor. Ancak gayrimenkul, hisse senedi satışı yapan çok sayıda mükellef için yüksek risk taşıyor.

Başkan Arıkan yazısında, Gelir Vergisi Kanunu Tasarısının 90. maddesi, Kanun’un, 1 Ocak 2014’den  itibaren  elde  edilen  gelir  ve  kazançlara uygulanmak ve yine bu tarihten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtiyor. Ancak Arıkan’ın dikkat çektiği nokta ise, Kanun’un geçmişe yönelik olarak uygulanarak özellikle gayrimenkul veya hisse senedi satışı yapan milyonlarca mükellef için risk taşıyor.  Başkan Yahya Arıkan bu durumun düzeltilmesi için, Kanun’un yürürlük tarihini bu tarzdaki işlemler için daha net olarak belirlenmesi gerektiğini, bunu yapmanın yolunun da Tasarı’nın geçiş hükümlerini düzenleyen geçici 1. maddesine özel hükmün koyulmasıyla

giderileceğini ifade ediyor.  Arıkan yazısına şu şekilde devam ediyor: “Aslında, tasarıyı hazırlayanlar da bu konunun farkında. Nitekim, Tasarı’nın yürürlükten kaldırılan hükümleri düzenleyen 89. maddesinde, mevcut Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin 9 ve 10 numaralı fıkralarının yürürlükten kaldırılmayacağı belirtiliyor. Bu fıkralar, 1 Ocak 2006 tarihinden önce satın alınan hisse senetleri ile bu tarihten önce ihraç edilen tahvillerin vergilendirilmesinin 2005 yılında geçerli olan mevzuata göre işlem yapılacağını söylüyor. İşte bu doğru uygulamanın, gayrimenkuller ve hisse senetleri açısından da yapılması ve Tasarı’nın yürürlük maddesinin bu çerçevede gözden geçirilmesinde yarar var.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KURS

BİZDEN HABERLER

Muhasebeciler İçin 

PRATİK İNGİLİZCE SMMMO, Eylül 2013 dönemi İşletme Ağırlıklı İngilizce dil kurslarının ön kayıtlarının başladığını WEB sitesinden duyurdu.

İ

TESMER’in Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 dönem açtığı ve kursiyerlere mesleki çalışmalarda  ihtiyaç  duydukları  İngilizceyi  edindirmeyi amaçlayan kurslara ön kayıtlar başladı.  Konusunda uzman ve tecrübeli; Türkiye’den Avrupa’dan eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle sürdürülen kurslarla ilgili İSMMMO WEB sitesinden bilgilendirme yapıldı. Program boyunca dilbilgisi ve kelime bilgisi çalışmalarına paralel olarak, işe alım görüşmeleri ve tanımı gibi konularının işleneceğini belirtilirken; satış, müşteri ilişkileri, iş yemekleri, iş seyahatleri, telefon görüşmeleri gibi ortamlarda kullanılan İngilizcenin teorik olarak verileceği belirtildi. 

Kurs için detaylı bilgi: http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/EGITIM/Duyuru/tesmeringilizce.pdf_710.pdf

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ANLAŞMA

BİZDEN HABERLER

3 özel hastaneyle 

İNDİRİM ANLAŞMASI SMMMO, üç özel hastane ile üye, stajyer, personel ile birinci derece yakınlarına kolaylık sağlayan bir anlaşmaya imza attı.

İ

Özel Pendik Bölge Hastanesi, Özel Maltepe Bölge Hastanesi, Özel İstanbul Bölge Hastanesi ile indirim anlaşması sağlayan İSMMMO, bu kapsamda üye, stajyer, personel ile birinci derece yakınlarına verilecek hizmet ile ilgili olarak;  - Hastanede SGK’lılardan alınan fark üzerinden (Hastane cari fiyatları) % 20, - Yatış işlemlerinde hastane cari fiyatları üzerinden % 10, - Diş işlemlerinde hastane fiyatları üzerinden %10, - Fizik tedavi İşlemlerinde hastane cari fiyatları üzerinden % 10 indirim uygulanacağını duyurdu. 

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SOSYAL SORUMLULUK

BİZDEN HABERLER

‘Plastik Kapak Kampanyası’na 

DEVAM EDİYORUZ SMMMO, engelli yurttaşlara

İ

tekerlekli sandalye kazandırmak adına başlattığı “Kapak Toplama”

kampanyasına devam ediyor. “Kapak Toplama” kampanyasıyla bu zaman kadar 20 engelli yurttaşa tekerlekli sandalye kazandıran  İSMMMO,  kampanyaya  hızla  devam  ediyor. İSMMMO,  kampanya  ile  ilgili  olarak  toplanan  kapakların teslim edileceği adresi WEB sitesinde yayınlayarak üyelere çağrı yaptı. 

Kapak Teslim Adresleri için: http://goo.gl/sPHpt

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER • Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Karar (06.08.2013) • Nisan - Mayıs - Haziran 2013 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin GVK Sirküleri/90 (05.08.2013) •  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6495 Sayılı Kanun (02.08.2013)

UNUTMAYINIZ! 4 19.08.2013 • 2013 / 2. Dönem Geçici Vergi Beyan ve Ödemesi 4 20.08.2013 • Temmuz / 2013 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişler ile Futbol Müsabakalarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 4 23.08.2013 • Temmuz / 2013 Dönemine Ait Aylık Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı  4 23.08.2013 • Temmuz / 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar için Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı 4 23.08.2013 • Temmuz / 2013 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 6-15 Ağustos 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ALİ BOZKURT

CENGİZ BULDUK

ERHAN ERTEKİN

EZGİ KARA

SABRİ GÜLOĞLU

SÜLEYMAN İNCE

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. %

YASAM

%

%

!

%

#&

%

%

%

%

# %

% %$% &

%

& % %

% "

!

% $

%

" %

&% %

& %

%

% %

& &

%&% %& %

%% % %& %

16


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 25  

2013 25