__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 21

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

22 Temmuz 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

● İSMMMO Size Yeter 3 ● 30 Soruda e-Fatura ve e-Defter Uygulaması  4 ● Mali Tatil’in Beyanname ve Bildirimlere Etkisi  5-6 ● ‘Öz ve Net’ Olunmalı 7 ● Staj Sınavına Kurs Kayıtları Başladı 8 ● Plastik Kapak Toplama Kampanyası Devam Ediyor 9 ● Bunları Biliyor Musunuz? 10 ● Mevzuattaki Gelişmeler - Unutmayınız  11 ● Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                          12 ● Dergilerimiz Yayında     13

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

İSMMMO

SİZE YETER Değerli meslektaşlarım; Bir çok meslektaşım mali tatili fırsat kabul edip süresi yetersiz de olsa, umarım kendini dinlendirme ve yenileme için bir zemin yaratabilmiştir. “Sayılı gün çabuk geçer” misali ay bitmeden büyük çoğunluğumuz, yine işinin başında olacak. Tatil dönüşü karmaşık sorulara yanıt aramakla uğraşmamanız için yazın sıcağında sizin için önemli olduğuna inandığımız bir çalışmayı hem resmi web sitemizden hem de şu an okuduğunuz Bizden Haberler’de görebilirsiniz. Çalışmanın adı: 30 Soruda e-Fatura ve e-Defter Uygulaması. Geçmiş örneklerlerden biliyoruz ki Vergi İdaresi’nin son dakika değişiklikleri gibi uygulamalarının yanı sıra, kimi önemli sorulara vermesi gereken yanıtlara yeterli duyarlılık göstermediği bir konjonktür yaşıyoruz. E-fatura ve e-defter konusu da bunlardan biri. Umarız bu konudaki çalışmamız işlerinizi kolaylaştırır. İyi tatiller ve iyi çalışmalar…

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

30 Soruda e-Fatura ve e-Defter Uygulaması 

YANITSIZ SORU KALMASIN elir İdaresi mükelleflere mektup göndermeye başlayarak, 2011 yılı cirosu 25 milyon ve 10 milyon lirayı aşan tüm mükellefleri, e-defter ve e-fatura uygulaması kapsamında bilgilendiriliyor. Yeni dönemde maksimum fayda için Gelir İdaresi’nin tüm soru işaretlerini ortadan net bir biçimde kaldırması ise önemli.

G

Bu  noktada  İSMMMO, meslek mensuplarımıza yararlı olacağı açık olan Murat Ceyhan ve Nevzat Pamukçu'nun katkısıyla oluşturulan “30 Soruda E-fatura ve E-defter  Uygulaması”yla önemli bir başvuru kaynağını resmi  web  sitesinden  yayınladı. Çalışma pdf ya da word dosyası şeklinde siteden indirilebiliyor.

Çalışmaya ulaşmak için tıklayınız... http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=13525

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

Mali Tatil’in, Beyanname ve Bildirimlere 

ETKİSİ

SMMMO Mali Tatil nedeni ile beyan ve

İ

ödeme tarihleri uzayan vergi

beyanname ve SGK bildirgelerini resmi

web sitesinden duyurdu. Sosyal Güvenlik Uygulamasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 Tarih ve 26568 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ve güncelliğini koruyan tebliğ mali tatil ile ilgili düzenlemeleri içeriyor. 604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar” ifadesi bulu-

nuyor. Buna göre 2013 mali tatili 2-22 Temmuz tarihleri arası. 20 Temmuz Cumartesine rastladığı için son gün ise 22 Temmuz. Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2013 yılı için 29 Temmuza (27 Temmuz Cumartesine rastladığı için son gün 29 Temmuz), bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuz’a uzamış sayılıyor. 

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

Beyanname ve Bildirimle İlgili Özet Bilgiler  • Vergi idaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu uygulanan vergilerin vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi. • İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler. • Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler. • Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar. • Aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz. • Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali

İSMMMO DUYURU

Meslek Mensuplarımızın Yaşamış Olduğu İş Yoğunluğu ve Mali tatil Nedeniyle Odamıza Verilmesi Gereken Müşteri Bildirim Listelerinin Verilmesi 31.07.2013 Tarihine Uzatılmıştır. 

tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar. • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır. • Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

‘Öz ve Net’ 

OLUNMALI... SMMMO Başkanı Yahya Arıkan 18 Temmuz

İ

tarihli Cumhuriyet köşe yazısında Türkiye’de Mükellef/Gelir İdaresi ilişkisini

analiz etti. Ana tesbite göre; Ne kadar az

soruyla iş hızlı yürürse, o kadar iyi. Başkan Yahya Arıkan yazısında Gelir İdaresi’nin teknolojik gelişmelere uyum sağlamak için önemli adımlar attığını ve bu çerçevede, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile e-fatura ve e-defter uygulaması konusundaki girişimlerine dikkat çekti.  Gelir İdaresi, zaman zaman bu uygulamalara ilişkin zorunluluklar getirdiğini ve çeşitli uzun açıklamalar yaptığını belirten Arıkan: “Ancak görüyoruz ki, genel tebliğler ile yapılan bu açıklamalar her zaman yeterli olmuyor. Mükelleflerin ve uygulamayı yürütecek meslek mensuplarının ka-

falarındaki soru işaretlerini kaldırmak için daha öz ve daha net açıklamalar yapılmalı” değerlendirmesinde bulundu.  Başkan Arıkan köşe yazısını şu sözlerle tamamladı: “Denilecek son söz şu ki; yeni dönemde maksimum fayda için Gelir İdare’si tüm soru işaretlerini artık ortadan net bir biçimde kaldırmalı.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KURS

BİZDEN HABERLER

Staj sınavına kurs kayıtları 

BAŞLADI SMMMO’da, 2013 staja başlama

İ

sınavı hazırlık kurs kayıtları başladı.

TÜRMOB’un gerçekleştirdiği staj başlatma sınavlarına hazırlık amacıyla 2002 yılından bu yana düzenlenen kursların 2013/2. Dönem kayıtları başladı. Konularında uzman eğitimciler ve akademisyenler tarafından verilecek kurslarda Finansal Muhasebe, İş Hukuku SSK Bağ-Kur Mevzuatları, Maliyet Muhasebesi, Ticaret Hukuku, Türkiye Finansal R.Standartları, Muhasebe Denetimi, Finansal Tablolar Analizi, Meslek Hukuku, Vergi Mevzuatı, Matematik, Ekonomi-Maliye, İnkılap Tarihi, Borçlar Hukuku, Etüd Dersleri’nden oluşan 213 saatlik eğitimler yer alacak.  Konu ile ilgili açıklama yapan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, sınavlarda yakalanan başarı oranıyla kursların kalitelerini yıllardır kanıtladıklarını dile getirerek, “Muhasebe mesleğinin ilk basamağı olan staja başlama sınavlarında tüm stajyer adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Hafta içi ve hafta sonu ağırlıklı kurslarla dersliklerin oluşturulacağı kayıtlarla ilgili detaylı bilgi için : http://goo.gl/VCN8F

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SOSYAL SORUMLULUK

BİZDEN HABERLER

‘Plastik Kapak Kampanyası’na 

DEVAM EDİYORUZ SMMMO, engelli yurttaşlara

İ

tekerlekli sandalye kazandırmak adına başlattığı “Kapak Toplama”

kampanyasına devam ediyor. “Kapak Toplama” kampanyasıyla bu zaman kadar 20 engelli yurttaşa tekerlekli sandalye kazandıran  İSMMMO,  kampanyaya  hızla  devam  ediyor. İSMMMO,  kampanya  ile  ilgili  olarak  toplanan  kapakların teslim edileceği adresi WEB sitesinde yayınlayarak üyelere çağrı yaptı. 

Kapak Teslim Adresleri için: http://goo.gl/sPHpt

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

10


Engelli Teşviki Ve İşsizlik Ödeneği Almakta İken İşe Alınanlara Yönelik Verilen Teşvikle İlgili Duyuru (18.07.2013) 30 Soruda E-Fatura ve E-Defter Uygulaması (17.07.2013)

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (17.07.2013) 2013 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler (16.07.2013) SGK Mali Tatil Hakkında Duyuru (16.07.2013) 2013/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri (15.07.2013)

2013/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) Yazımız (15.07.2013)

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 12-18 Temmuz 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AYLİN SAĞDIÇ

BENAN ÖZAYDIN

ÇİĞDEM YILDIZ

GÜLSÜM ARSLAN HİLAL KÖMÜRCÜ HÜSEYİN KAYAALP

MURAT ERDOĞAN

MURAT KOVANCI

NURDAN ÖZMEN

YUSUF ARIKAN

GÖNÜL AKDAĞ

GÜLER DEMİR

MEHMET ALİ YEKTA

MEMDUH ERKAN

ŞEHRİBAN YEŞİLYURT

SEYHAN ÇİÇEK

ZEHRA BURCU KIZILTAN

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. %

YASAM

%

%

!

%

#&

%

%

%

%

# %

% %$% &

%

& % %

% "

!

% $

%

" %

&% %

& %

%

% %

& &

%&% %& %

%% % %& %

13


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 21  

2013 21