__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 20

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

15 Temmuz 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

● Meslek Odalarına, Birliklerine Türkiye’nin İhtiyacı Var 3 ● İSMMMO Raporu Medyada Geniş Yankı Buldu 4-5 ● ‘Sanat ve Fikir’e Yeni Vergi 6 ● Staj Sınavına Kurs Kayıtları Başladı 7 ● Noter Onaylı Kimlik Fotokopileri Verilsin 8 ● Plastik Kapak Toplama Kampanyası Devam Ediyor 9 ● Bunları Biliyor Musunuz? 10 ● Mevzuattaki Gelişmeler  11 ● Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                          12 ● Dergilerimiz Yayında     13

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

Meslek Odalarına, Birliklerine

TÜRKİYE’NİN İHTİYACI VAR Değerli meslektaşlarım; Anımsanırsa, akademik meslek odalarının, birliklerinin statülerine ilişkin “karalayıcı” tartışmalar uzun bir dönemdir sürüyor. Bu konuda çeşitli uyarılarda bulunan meslek odaları yöneticilerinin sesleri medyada çok büyük bir yankı bulmasa da, sorunların varlığı herkes tarafından aslında çok iyi bilinmekte.  Oysa bugün, bu örgütlerde “katılımcı, demokratik” yapıların sürdürülmesi, bunların önlerindeki kimi engellerin kaldırılması talepleri vurgulanırken, beklentilerin tersine adımlar atılması büyük hayal kırıklıkları ve tepkiler doğuruyor.  Özellikle 60 yıllık örgüt, 240 bine yakın üyesi olan TMMOB’nin yine bir gece yarısı kararıyla Meclis’te bazı yetkilerinin törpülenmesi kabul edilebilir değildir.  Bu yaklaşımın ardından diğer meslek birliklerinde benzer adımlar atılabileceği kuşkusu ise bugün tüm toplumu germektedir.  Yargı süreci olmasına karşın, etki altındaki hukuk iradesinin ne kadar özgür karar alabileceği ise Türkiye’nin de geleceğine damga vurmaya adaydır.  Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimine “demokrasi” denir. Yargı demokrasiyi mutlaka işletmelidir…

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Raporu Medyada 

GENİŞ YANKI BULDU İ stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) “Küresel Rakamlarla İstanbul” adlı raporu medyada bir çok habere konu oldu. özcü, Cumhuriyet, Milliyet, Aydınlık, Taraf, Yurt, Hürses, Günboyu, İstiklal, Birgün, Güneş, Ortadoğu ve Sol gazeteleri İSMMMO Raporu’na sayfalarında geniş yer verdi.

S

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

Rapora göre; İstanbul, Avrupa kentleri arasında, demiryolu ağı, doktor sayısı, internet hane erişimi, sinema koltuk sayısı gibi göstergelerde gerilerde iken, benzin, çay, kahve, et fiyatlarındaki pahalılık ile ön sıralarda. İstanbul sahip olduğu 115 bin otobüsle AB

kentleri arasında 1’inci, 680 bin kamyon sayısıyla 4’üncü sırada. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan küresel önemi artan İstanbul’un, pek çok yapısal sorunla karşı karşıya olduğunu, özellikle kentte yaşayanlar açısından ulaşım, kültürel, sosyal göstergeler, pahalı-

lık gibi sorunlar nedeniyle cazibesinin azaldığını söyledi. Arıkan; “Dünyanın  sayılı  metropolleri arasında yer alan İstanbul’un fiziksel sınırları daha fazla zorlanırsa, kentin coğrafi avantajlarını kaybetme riski de artar” diye konuştu. 

5




  





   

    

      

   

       


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KURS

BİZDEN HABERLER

Staj sınavına kurs kayıtları 

BAŞLADI SMMMO’da, 2013 staja başlama

İ

sınavı hazırlık kurs kayıtları başladı.

TÜRMOB’un gerçekleştirdiği staj başlatma sınavlarına hazırlık amacıyla 2002 yılından bu yana düzenlenen kursların 2013/2. Dönem kayıtları başladı. Konularında uzman eğitimciler ve akademisyenler tarafından verilecek kurslarda Finansal Muhasebe, İş Hukuku SSK Bağ-Kur Mevzuatları, Maliyet Muhasebesi, Ticaret Hukuku, Türkiye Finansal R.Standartları, Muhasebe Denetimi, Finansal Tablolar Analizi, Meslek Hukuku, Vergi Mevzuatı, Matematik, Ekonomi-Maliye, İnkılap Tarihi, Borçlar Hukuku, Etüd Dersleri’nden oluşan 213 saatlik eğitimler yer alacak.  Konu ile ilgili açıklama yapan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, sınavlarda yakalanan başarı oranıyla kursların kalitelerini yıllardır kanıtladıklarını dile getirerek, “Muhasebe mesleğinin ilk basamağı olan staja başlama sınavlarında tüm stajyer adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Hafta içi ve hafta sonu ağırlıklı kurslarla dersliklerin oluşturulacağı kayıtlarla ilgili detaylı bilgi için : http://goo.gl/VCN8F

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BAŞVURU

BİZDEN HABERLER

Noter onaylı kimlik fotokopileri 

VERİLSİN SMMMO, Gelir İdaresi Başkanlığı’na

İ

gelir vergisi mükellefiyet tescillinde nüfus cüzdanlarının

noter onaylı fotokopilerinin verilmesi

talebinde bulundu. İSMMMO, gelir vergisi mükellefiyet tescillinde, nüfus cüzdanlarının asıllarının ibrası yerine noter onaylı fotokopilerinin verilmesinin kolaylık sağlayacağı konusunda  TÜRMOB’a  aracılığıyla  Gelir  İdaresi  Başkanlığına iletilmesi talebinde bulundu.  İSMMMO WEB sitesinden yapılan açıklamada, “Mükellefiyet  tesisi  işlemlerinin  kolaylaştırılması, hızlandırılması ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla, gerçek kişilerin nüfus cüzdanlarının asıllarının ibrazı yerine noter onaylı fotokopilerinin vergi dairesine verilmesi ile işlemleri kolaylaşacaktır” denildi. 

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SOSYAL SORUMLULUK

BİZDEN HABERLER

‘Plastik Kapak Kampanyası’na 

DEVAM EDİYORUZ SMMMO, engelli yurttaşlara

İ

tekerlekli sandalye kazandırmak adına başlattığı “Kapak Toplama”

kampanyasına devam ediyor. “Kapak Toplama” kampanyasıyla bu zaman kadar 20 engelli yurttaşa tekerlekli sandalye kazandıran  İSMMMO,  kampanyaya  hızla  devam  ediyor. İSMMMO,  kampanya  ile  ilgili  olarak  toplanan  kapakların teslim edileceği adresi WEB sitesinde yayınlayarak üyelere çağrı yaptı. 

Kapak Teslim Adresleri için: http://goo.gl/sPHpt

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER • Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin VUK 428 Sıra Nolu Genel Tebliğ (05.07.2013)

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 5-11 Temmuz 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

AYŞEGÜL BAŞARAN

BEHÇET TOPKARA

GÜLSEREN DÖNMEZ

ERDEM YÖRET

MESSUT GÜL

ERSİN ARSLAN

NİHAL KUBAT

FUAT OKAN AYDIN

SERPİL YILDIZ

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. %

YASAM

%

%

!

%

#&

%

%

%

%

# %

% %$% &

%

& % %

% "

!

% $

%

" %

&% %

& %

%

% %

& &

%&% %& %

%% % %& %

13


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 20  

2013 20