__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 18

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

1 Temmuz 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

● Mesleki ve Toplumsal Sorumluluğumuz 3 ● Gelir Vergisi Yasası İçin 20 Maddelik Öneri 4-5 ● SM’den SMMM’ye Geçişte Pratik Eğitimler  6 ● Mali Tatil Başlıyor 7 ● 1.5 Milyon Mükellefe Ek Vergi 8 ● Plastik Kapak Toplama Kampanyası Devam Ediyor 9 ● Bunları Biliyor Musunuz? 10 ● Mevzuattaki Gelişmeler - Unutmayınız 11 ● Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                          12 ● Dergilerimiz Yayında     13

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

Mesleki ve Toplumsal Sorumluluğumuz ve

MALİ TATİLİN YETERSİZLİĞİ Değerli meslektaşlarım; İç sayfalarda da okuyacaksınız, İSMMMO olarak bir çalışma yaptık ve TBMM’de görüşülecek olan Gelir Vergisi Tasarısı için öneriler getirdik.  Çalışmada 20 maddelik değişiklik önerisinde bulunduk. Tüm amacımız, vergi yükünü artırmadan, vergi tabanını genişletmek ve ekonominin kayıt dışı alanlarının vergi kapsamına dahil edilmesi için yasa yapıcılara yardımcı olmak. Çalışma, vergi idaresi ve yasa yapıcılarla paylaşılması için çatı örgütümüz Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne (TÜRMOB) iletildi.  Artık şu çok iyi biliniyor ki; biz bu nitelikteki çalışmaları Oda olarak mesleki ve toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Türkiyemiz’in yararına olduğuna inandığımız bir fikrimiz ya da çalışmamız bulunduğunda, hiç çekinmeden bunu bazen toplumla bazen de yasa yapıcılarla paylaşıyoruz. Yarınlarda da böyle olacak... Bildiğiniz gibi Mali Tatil de başlıyor. Söz konusu sürenin yetersiz olduğu çok açık. Burada yeni bir yasal düzenleme gerekiyor. Çünkü meslektaşlarımızın yılın iş yoğunluğunu atması için süre daha uzun olmalı. Tüm meslektaşlarıma sağlıklı ve mutlu bir Mali Tatil diliyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

Gelir Vergisi Yasası İçin 

20 MADDELİK ÖNERİ stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası TBMM’de görüşülecek olan Gelir Vergisi Kanun Tasarısı için 20 maddelik değişiklik önerisinde bulundu.

İ

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) 12 Haziran’da Türkiye büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı için görüş ve önerilerini açıkladı.  Ayrıntılı incelenen tasarı için 20 maddelik değişiklik önerisinde bulunuldu.  Çalışma, vergi idaresi ve yasa yapıcılarla paylaşılması için Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler  Odaları  Birliği’ne  (TÜRMOB)  iletildi.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’NUN ÖNERİLERİ İSMMMO’nun Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı hakkındaki 20 maddelik değişiklik önerileri şöyle: 1- Yıllara yaygın inşaat işlerinde faiz gelirlerinin beyan dönemi, işin bittiği yıl olarak düzeltilmeli. 2- Özel inşaat işlerinin vergilendirilmesinde yapılan hata düzeltilmeli. 3- Taşınmaz ve iştirak satış kazancı istisnası serbest meslek erbabına da sağlanmalı ve istisnaya getirilen kısıtlama kaldırılmalı. 4- Taşınmaz ve iştirak satışında KDV istisnası gerçek kişiler için de getirilmeli. 5- Serbest  meslek  erbabı  açısından KDV’de vergiyi doğuran olay tahsilata bağlanmalı.  6- Serbest meslek kazanç sahipleri için de yüzde 25 götürü gider usulü getirilmeli. 

7- Mesleki kazancın tespitinde ilgili yazılı  giderlerin  indirimi  açık  olarak  düzenlenmeli. 8- Serbest meslek kazancı istisnasına (telif kazançları istisnasına) getirilen sınır kaldırılmalı. 9- Telif kazancı elde edenlere KDV istisnası da getirilmeli. 10- Stajyerlerin ücretlerinin asgari ücrete isabet eden kısmı gelir vergisinden istisna edilmeli. 11- Gayri Menkul Sermaye İradı’nda götürü gider uygulamasına getirilen kısıtlama kaldırılmalı.  12- Beş yıldan fazla süreyle elde tutulan taşınmazların vergilendirilmesinin önüne geçilmeli.  13- Tam mükellef kurumlara ait olan ve

iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin satışından elde edilen kazancın tamamı istisna kabul edilmeli. 14- Yıllık  gelirin  beyannamede  toplanması düzeltilmeli. 15- Tek işverenden alınan ücretler beyan dışı bırakılmalı.  16- Yıllık beyanname verme ve ödeme süreleri yeniden düzenlenmeli. 17- Muhtasar  beyanname  verme  ve ödeme süresi yeniden düzenlenmeli. 18- Geçici vergi beyannamesi verme ve ödeme süreleri yeniden düzenlenmeli.  19- KDV beyannamesi verme ve ödeme süreleri yeniden düzenlenmeli.  20- Gerçek kişilerin sağlık ve eğitim harcamaları indirimine getirilen kısıtlama kaldırılmalı.

Çalışmanın tamamını okumak için tıklayınız http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=13490

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

SM’den SMMM’ye geçişte   

PRATİK EĞİTİMLER M’den SMM’ye geçişte

S

İSMMMO’nun düzenleyeceği

pratik eğitimler WEB sayfası

üzerinden ‘Video Eğitimleri’yle başladı. 2013/2 dönem ‘Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’na başvuruda bulunan Serbest Muhasebeciler için Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı kapsamında İSMMMO’nun düzenleyeceği pratik eğitimler başladı. WEB üzerinden video eğitimi ve yüz yüze eğitim programıyla  uygulanan  dersliklerde,  video  eğitimi için T.C. Numarası girilmesi durumunda sunumlar izlenebilinecek.  Yüz  yüze  eğitimler  ise  meslektaşlara SMS’lerle bilgi verilerek İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası’nda gerçekleştirilecek. 

Pratik Eğitim Değerlendirme Sınavı İSMMMO WEB sayfasında yapılan açıklamada eğitimlerin ardından çoktan seçmeli test uygulamasıyla “Pratik Eğitim Değerlendirme Sınavı” gerçekleştirilecek. İlgili tarih ve saatte İSMMMO WEB sayfasından değerlendirme sınavına giriş yapılacaktır. 

Pratik Eğitimlerle İlgili Bilgiye Ulaşmak İçin: http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=13492

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

Mali Tatil

BAŞLIYOR stanbul Serbest Muhasebeci ve

İ

Mali Müşavirler Odası (İSMMMO)

Başkanı Yahya Arıkan, 2013 yılı

mali tatilin 2 Temmuz Salı günü başlayıp 22 Temmuz Cumartesi günü sona ereceğini açıkladı. Yahya Arıkan İSMMMO WEB sitesinden yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Uygulamasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30.06.2007 tarih ve sayılı 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin güncelliğini koruduğunu hatırlatarak, vergilere ilişkin beyannamelerin 29 Temmuz’a, vergilerin ödenme sürelerinin ise 30 Temmuz’a uzadığını ifade etti.  Arıkan, “Mali tatil nedeniyle tüm meslektaşlarımıza iyi tatiller dilerim” dedi.

Mali tatil ile ilgili bilgiye ulaşmak için: http://goo.gl/3TNs6

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

1.5 Milyon Mükellefe 

EK VERGİ SMMMO Başkanı Yahya Arıkan, 27 Haziran tarihli

İ

Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşe yazısında Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı’nın, vergi tabanını genişletmeyeceği,

ancak vergi yükünü artıracağı uyarısında bulundu. Arıkan köşe yazısında “12 Haziran’da Meclis’e sevk edilen tasarıdan anlıyoruz ki, kayıt dışı alanlar vergi kapsamına alınmazken zaten vergilendirilen mükelleflerden ise daha fazla vergi alınacak” değerlendirmesinde bulundu.  Gelir İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre faal kira geliri mükellefi sayısının Nisan 2013 itibariyle 1.587.604 olduğunu anımsatan Arıkan şöyle yazdı: “Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’nda önerilen düzenlemeler yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendiriliyor. Mevcut mükelleflerden daha fazla vergi alarak vergi tabanı genişletilemez. Önemli olan kayıt dışı sektörleri vergi mükellefi yapmak.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SOSYAL SORUMLULUK

BİZDEN HABERLER

‘Plastik Kapak Kampanyası’na 

DEVAM EDİYORUZ SMMMO, engelli yurttaşlara

İ

tekerlekli sandalye kazandırmak adına başlattığı “Kapak Toplama”

kampanyasına devam ediyor. “Kapak Toplama” kampanyasıyla bu zaman kadar 20 engelli yurttaşa tekerlekli sandalye kazandıran  İSMMMO,  kampanyaya  hızla  devam  ediyor. İSMMMO,  kampanya  ile  ilgili  olarak  toplanan  kapakların teslim edileceği adresi WEB sitesinde yayınlayarak üyelere çağrı yaptı. 

Kapak Teslim Adresleri için: http://goo.gl/sPHpt

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

10


2012 yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki 1 Temmuz 2013 Mesai Bitimine kadar yapılabilecektir. (25.06.2013) Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları (21.06.2013)

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 21-26 Haziran 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

BURCU BUDAK

CENNET GÜR

HASAN KOCA

HÜSEYİN ÖZTÜRK

DİLEK DURMAZ BAYRAK

EMRAH ULUDAĞ

KEZBAN YILDIZ

FERHAT RIZA MISIR GÖKHAN TANERİ

NEVZAT TOLGA YILDIZ

YASİN KATİP

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. &

YASAM

&

&

&

$'

&

&

&

& & ' '

& #

&

#

# $ &' # $

& '

#

'& ! ! "&

& $ !

' &

& & &!

&$

&

%& ' &

'&

13


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 18  

2013 18