__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 16

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

17 Haziran 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

● Engelleri Kaldırmak İçin Omuz Omuza 3 ● Angarya Vesayet Bitsin Gençlerin Önü Açılsın 4-5 ● Meslek Yasası Açıklamaları Medyada Yankı Buldu 6 ● Özelge=Kanun Olmamalı 7 ● 2013 SMMM Sınav Takvimi 8 ● Yazar Kasalar ve POS Cihazları Değişiyor 9 ● Plastik Kapak Toplama Kampanyası Devam Ediyor 10 ● Bunları Biliyor Musunuz? 11 ● Mevzuattaki Gelişmeler  12 ● Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                      13-14 ● Dergilerimiz Yayında     15

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

Engelleri Kaldırmak İçin

OMUZ OMUZA Değerli meslektaşlarım; Meslektaş ve mesleğin geleceği adına, Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen ve çözüm beklediğimiz talepleri bir kez daha meslek yasamızın kabul edilişinin 24’üncü yıldönümünde kamuoyu ile paylaştık.  Kim ne derse desin, kimileri kulaklarını kapatsa da, çoğulculuk, katılım ve işbirliği için bir çağrıdır bu. Bir yanıt alana kadar taleplerimizi her zeminde dillendirmek bizim bu mesleğe borcumuzdur.  Tabii ki, bu borç sadece İSMMMO yönetiminde temsil edilen tek bir grubun değil, tüm yöneticilerin de borcudur. İSMMMO seçimleri sonrası oluşan tabloda, önümüzdeki dönemde hizmet üretilmesine katkı vermesini dilediğimiz tüm yönetim kurulu arkadaşlarımın da yapıcı olacağına, önümüzdeki engelleri kaldırmak için omuz vereceğine inanıyorum.  Biz eleştirilerden her zaman pozitif bir sonuç çıkarmayı ilke edindik. Bu noktada görüş ve öneriler olursa her tür fikre sonuna kadar açığız ve yarınlarda da bu tavrımızı sürdüreceğiz.  Sevgi ve saygılarımla …

Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YILDÖNÜMÜ

BİZDEN HABERLER

“Angarya ve Vesayet Bitsin

GENÇLERİN ÖNÜ AÇILSIN’ stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan meslek yasasının kabul edilişinin 24’üncü yıldönümünde ‘angarya ve vesayetin’ sonlandırılmasını istedi. 500 bin işletmenin bağımsız denetiminin önemine dikkat çeken Arıkan, Kamu Gözetimi Kurumu’nun Türkiye’nin ve genç meslektaşların geleceğini kararttığını söyledi.

İ

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın Başkanı Yahya Arıkan meslek  yasalarının  kabul  edilişinin 24’üncü  yıldönümü  nedeniyle  yaptığı açıklamada, mali ve siyasi iradenin işbirliği ve çözüm önerilerine duyarsız kaldığını açıkladı. Arıkan, özellikle Kamu Gözetimi,  Muhasebe  ve  Denetim  Standartları Kurumu’nun gençlerin önünü tıkayan yaklaşımında ısrar ettiğini söyledi. 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YeİSMMMO Başkanı Yahya Arıkan gerekli ön- bir ekonomi idealinde büyük yara alacağıminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 13 Ha- lemler alınmazsa mesleğin olduğu kadar Tür- nı ifade etti.   ziran 1989’da kabul edildiğini anımsatan kiye’nin de “şeffaf, denetlenebilir ve kayıtlı” Türkiye genelinde; çalışma arkadaşları ve

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YILDÖNÜMÜ

BİZDEN HABERLER

aileleriyle birlikte 500 bin kişilik bir muhasebe camiası bulunduğunu anımsatan İSMMMO Başkanı Arıkan; “Biz mesleğimizde angaryaların bitmesi, vesayete son verilmesi, oldu-bitti’lerin yaşanmaması isterken, çatı örgütümüz TÜRMOB dahil, Türkiye’deki aka-

demik meslek odalarına anti-demokratik yaklaşımlar hızlandı. Meslek odası üyeliğinin ihtiyari olması bile dillendiriliyor. Oda’lardan siyasetin gölgesi çekilmelidir. Bu mesleğe ve Türkiye’deki örgütlülüğe yapılacak en büyük ihanetlerden biri olur” diye konuştu. 

MALİ MÜŞAVİRLER NE İSTİYOR? • Son dönem geçici vergi beİSMMMO Başkanı Yahya Arıyanı kaldırılsın. kan meslektaş ve mesleğin ge• Denetim sürecinde yetki belleceği adına, Maliye Bakanlığı geleri ve ruhsat harçları bedelMüsteşarlığı  ve  Gelir  İdaresi leri alınmasın. Başkanlığı’na iletilen ve çözüm •  E-beyanname  şifresi  mübeklenilen talepleri ise maddekelleflere değil, yalnızca mesler halinde şöyle açıkladı:  lek mensuplarına verilsin. • Angaryalar kaldırılsın. • Meslek mensubunun KDV • Başta 5/4 olmak üzere mesyükü azaltılsın. lek yasamızın antidemokratik hü• Beyannamelerin imzalanmasıyla ilgili parasal sınırlandırılmalar kümleri kaldırılsın. kaldırılsın. • Sınav mağdurlarının ek sınav talebi yerine getirilsin. • Serbest meslek uygulamasında gelir KDV çelişkisi düzeltilsin. • Bilgi amaçlı bildirimlerden alınan özel usulsüzlük cezaları kal• Ücret tarifesinin yayınlanması yetkisi TÜRMOB’a bırakılsın. dırılsın. • Müşteri Bildirim Listeleri kaldırılsın. • Bakanlık vesayetine son verilsin.

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BASINDA BİZ

BİZDEN HABERLER

Meslek Yasası açıklamaları medyada

YANKI BULDU Y

azılı ve sosyal medyada meslek yasasının kabul edilişinin 24’üncü yıldönümü için yapılan açıklamalar okuyuculara aktarıldı.

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

‘Özelge=Kanun’ 

OLMAMALI SMMMO Başkanı Yahya Arıkan 13 Haziran tarihli

İ

Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan köşe yazısında son

dönemde Gelir İdaresi’nin, yayımladığı bazı özelgelerle

kanunları hükümsüz hale getirdiği uyarısında bulundu. Kanunun, devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü olduğunu vurgulayan Arıkan, vergi hukukunun bağlayıcı en temel kaynağı olduğu anımsatmasında bulunarak, özelgenin ise, bir konudaki görüşü ve yapılması gereken uygulamayı bildiren yazı olduğunu belirtti.  “Normlar hiyerarşisinde anayasa ve uluslararası anlaşmaların arkasından kanun gelir” diyen Arıkan ” Bazı özelgelerle kanunlar hükümsüz hale geliyor. Bunun son ve en belir-

gin  iki  örneğini yakın geçmişte yaşadık. 12 Mart 2013’te İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 21 Mayıs 2013’te ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nca verilen özelgelerle, 6111 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kasa ve ortaklar cari hesabını düzelten mükelleflerin bu düzeltmelerinin hiçbir anlamı kalmadı” diye yazdı. Arıkan köşe yazısının sonuç bölümünde de şu ifadeleri kullandı: “Özelgelerle yapılan bu açıklamaların kanunu hükümsüz hale getirdiği fark edilmeli ve bu hatadan dönülmelidir.

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

7


BİZDEN HABERLER TAKVİM

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

2013 SMMM 

SINAV TAKVİMİ SMMMO, 2013 Özel SMMM Sınav

İ

ve Eğitim takvimi WEB sitesinden

duyurdu.

WEB sitesinden 2013/2.dönem ilk başvurular ise 3-16 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Daha önceden başvuruların her dönem azalması ve yasal sürenin kısalması nedeniyle TÜRMOB Başkanlığı SM üyelerine 16.01.2012/00288 sayılı yazı ile süreç konusunda bilgilendirme yapmıştı.

Bilgi için detayları aşağıdaki linkten alabilirsiniz: http://mue.tesmer.org.tr/

Bilgi için detayları aşağıdaki linkten alabilirsiniz: http://mue.tesmer.org.tr/egitim_sinav_ve_surecler.htm

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER DUYURU

BİZDEN HABERLER

Yazar Kasalar ve POS Cihazları  

DEĞİŞİYOR 100 sayılı Kanunla ilgili

3

mevzuatta yapılan değişiklikle

ödeme kaydedici cihazlarda

değişikliğe gidiliyor KDV mükelleflerinin yazar kasa kullanmalarına ilişkin kademeli geçişi sağlayacak bir uygulama gerçekleştiriliyor.   İSMMMO’nun WEB sitesinden yaptığı açıklamada, uygulamada 31 Aralık 2013 tarihine kadar yeni yazar kasaların değişmesi ve bir önceki yazar kasaların 31 Aralık 2015 tarihine kadar elden çıkartılması gerektiği ifade edildi.  Bu durumda mali hafızanın dolmasıyla yeni nesil yazar kasalara geçme zorunluluğunun olduğunu dile getiren açıklamada, iki farklı EFT ve POS cihazı yerine, özellikleri arasında her ikisini de aynı anda kullanıma açan yeni cihazlar öneriliyor. 

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SOSYAL SORUMLULUK

BİZDEN HABERLER

‘Plastik Kapak Kampanyası’na 

DEVAM EDİYORUZ SMMMO, engelli yurttaşlara

İ

tekerlekli sandalye kazandırmak adına başlattığı “Kapak Toplama”

kampanyasına devam ediyor. “Kapak Toplama” kampanyasıyla bu zaman kadar 20 engelli yurttaşa tekerlekli sandalye kazandıran  İSMMMO,  kampanyaya  hızla  devam  ediyor. İSMMMO,  kampanya  ile  ilgili  olarak  toplanan  kapakların teslim edileceği adresi WEB sitesinde yayınlayarak üyelere çağrı yaptı. 

Kapak Teslim Adresleri için: http://goo.gl/sPHpt

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

11


Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12.06.2013) Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (11.06.2013)

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri Nolu Genel Tebliğ (11.06.2013) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Kullanımı Hakkında Açıklama (10.06.2013) Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.06.2013)

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 7-13 Haziran 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ADNAN ERZEN

AHMET KÖŞKEN

AHMET SİNAN TAŞAN

BARIŞ EROĞLU

BURCU CEBECİ

CEMALETTİN ÇELEBİ

CEMİLE AKIN

DENİZ YILMAZ

EKİN ŞEKER

FATMA ÖZLEM ÇEŞMECİ

FATMA TUBA YOKUŞ

FİGEN CANİKLİ

HANİFE TERZİ

HİLAL KUTLU

HÜLYA GÜZEL

HÜSEYİN DEMİRKIRAN

HÜSEYİN UÇAR

FURKAN AKDEMİR

GÜLAY ŞAHİN

CAFER OFLU

CEBRAİL YEŞİLYURT

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

İBRAHİM DEMİREL

LEVENT AKKAYA

ÖZNUR BULUT

SEMRA AZANPA AKSOY

YALÇIN ERMİŞ

ZAHİDE ARSU

MEHMET SENA KILIÇ NAZAN KADI NAS

SERAP DEVRİMÖZ

SERDAR KARAGÜL

NAZLI BEZİKLİ

SİNAN KURT

OSMAN TURAN

ÖZGE ALKAÇ EROL

TUĞBA AKDOĞAN TURGAY KAYA HÜSEYİNOĞULLARI

ZEHRA HANDE BALCI

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. &

YASAM

&

&

&

$'

&

&

&

& & ' '

& #

&

#

# $ &' # $

& '

#

'& ! ! "&

& $ !

' &

& & &!

&$

&

%& ' &

'&

15


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 16  

2013 16