__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 15

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

10 Haziran 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

● İhtiyacımız Hem Destek Hem de Yapıcı Eleştiri 3 ● İSMMMO’da Görev Dağılımı Açıklandı 4 ● Özgür Bir Çevre Özgür Bir Türkiye 5 ● Nazım’a Yarım Yüzyılık Anma  6 ● Vergitabanı Nasıl Genişler? 7 ● Şirketler İçin İki Yeni Yol Haritası  8 ● Plastik Kapak Toplama Kampanyası Devam Ediyor 9 ● Bunları Biliyor Musunuz? 10 ● Mevzuattaki Gelişmeler  11 ● Aramıza Hoşgeldiniz...                                                                12-13-14-15 ● Dergilerimiz Yayında     16

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

İhtiyacımız Hem Destek Hem de

YAPICI ELEŞTİRİ Değerli meslektaşlarım; Biliyorsunuz, bizim sloganımız “vergi için değil, bilgi için muhasebe”dir.  Ve şimdi bu uğurda, önümüzdeki üç yılda, eğitimin yanı sıra başka projelere imza atmak için verdiğiniz sorumlulukla, yeniden işbaşı yaptık.  Serbest çalışanlar, bağımlı çalışanlar ve gençlerin geleceği için büyük hedefler belirledik.   Serbest çalışan üyelerimiz için; Kurumsallaşmanın sağlanması, Güçlerin birleştirilmesi, Uzmanlaşmanın sağlanması, Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’nın kullanımı ve son olarak da Zamana Dayalı Ücret Tarifesi’nin hayata sokulmasıyla çok hızlı yol alacağız. Bağımlı çalışan üyelerimizin ise öncelikle mesleki unvanlarını kullanmalarını sağlayacağız. Meslektaşlarımızın birikimine uygun tavsiye niteliğinde bir ücret düzeyi belirleyeceğiz.  Bildiğiniz gibi gençlere de özel önem veriyoruz. Kariyer Merkezi oluşturacağız. Amacımız mesleğe yeni başlayan meslektaşların piyasa koşullarına ayak uydurmalarıdır. Ve gençlerimizin eğitimini ve enerjisini yok sayan KGK’yla mücadeleye de sonuna kadar devam edeceğiz.  Sonuç olarak; sizlerle omuz omuza büyük bir dayanışmayla yürüttüğümüz meslek mücadelemizde yarınlarda da aynı kararlılıkta yürüyeceğiz.  Desteğinizi ve gerektiğinde yapıcı eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı özellikle bekliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN

3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YÖNETİM KURULU

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’da görev dağılımı

AÇIKLANDI stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) seçimler sonrası oluşan yeni yönetim kurulu, görev dağılımını yaptı. Yahya Arıkan’ın başkanı olduğu Oda’da, Turgay Kanarya Başkan Yardımcısı, Erol Demirel Oda Sekreteri, Mehmet İhsan Yalçın ise Oda Saymanı olarak görev yapacak.

İ

33 bine yakın üyesi ile Türkiye’nin en büyük akademik meslek örgütü olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) görev dağılımı yapıldı. 2526 Mayıs’ta gerçekleşen seçimli genel kurul sonrası oluşan yeni yönetim kurulunun ilk  toplantısında  alınan  kararlara  göre; 22. dönem yönetim kurulunun görev dağılımı şöyle sıralandı: “Oda Başkanı Yahya Arıkan, Oda Başkan Yardımcısı Turgay Kanarya, Oda Sekreteri

Erol Demirel, Oda Saymanı Mehmet İhsan Yalçın, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Cemile Kuzu, Orhan Sarıgene, Mustafa Çaya, Zekeriya Demir ve Abdülkadir Şahin”. İSMMMO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Denetleme Kurulu’nun başkanı Nadir Hikmet Güneş olurken üyeler Sevim Varlık Şahin ve Adnan Gün’den oluştu. Disiplin Kurulu’nun başkanı Ayhan Çorapçı, üyeler ise Hayrettin Özbakır, Gülay Süren, Fahrettin Ravanoğlu ve Fuat Çiftçi şeklinde sıralandı.

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER AÇIKLAMA

BİZDEN HABERLER

Özgür bir çevre ÖZGÜR BİR TÜRKİYE SMMMO resmi web sitesinden Gezi Parkı olaylarına ilişkin değerlendirme yayınladı.

İ

6 Mayıs tarihinde yapılan açıklama; ‘Sade Yurttaş Bilinci’ne Sahip Çıkmak, Ya da Yaşanabilir Bir Çevre, Özgür Bir Türkiye” başlığını taşıyor. “Bugün, ‘azınlık, çoğunluk’  perspektifinden  bütünüyle uzak, yaşamın ölümden değerli olduğu bir anlayışı hakim kılacak  ve  özgürlüklerin  bütün bunların  en  üstünde  vazgeçilemeyecek bir değer olduğunun hakkını veren yaklaşımlara ihtiyaç vardır” denilen açıklamada “Bu erdemi

kim gösterirse göstersin, kazanacak olan ise şüphesiz Türkiyemiz olacaktır” deniliyor.

Açıklamanın tamamını okumak için tıklayınız http://archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/gezi_aciklama.pdf 

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ETKİNLİK

BİZDEN HABERLER

“Nerede Olursak Olalım Hiç Ölünmeyecekmiş Gibi Yaşanacak...”

‘YAŞAYAN NAZIM’ Ç ağdaş şiirin büyük ustası Nazım Hikmet Ran, ölümünün 50. Yılında İSMMMO Hizmet ve Kültür Binası’nda düzenlenen bir söyleşiyle anıldı.

“Yaşayan Nazım” başlığıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan demokrasi sürecinin en önemli şairlerinden birisi olduğuna vurgu yaparak, günümüzde yaşanan toplumsal olaylarda Nazım Hikmet’in yerinin her zaman ayrı olduğunu ifade etti.  Söyleşide moderatörlük yapan Şair-Yazar Sennur Sezer’de Nazım’ın şiirlerinin bir çok genci bir araya getirme gücü olduğunu ifade ederek, yazdıklarıyla etkili bir şair olmasının yanı sıra en iyi şiirlerinin İstanbul üzerine yazdığını, ülkeye duyduğu hasretini yansıttığını belirtti.  Nazım Hikmet’in çok farklı alanlarda üretkenlikleri olduğunu dile getiren Yazar Ad-

nan  Özyalçıner’de,  Nazım’ın  öykücü,  romancı, sinema ve yönetmenlik maceralarının olduğuna dikkat çekti. Özyalçıner, eşi Vera’yı da sinema stüdyosunda tanıdığını konuşmasında anlattı. Usta yorumcu Nevzat Karakış’ta Nazım Hikmet’ten şiirler okurken, şiirlerinden  bestelenmiş  bir  türküyü  ses-

lendirdi.  Karakış’ın  ardından konuşan Yazar Tahir Şilkan’da  “Dünyada  en  bilinen şair Nazım Hikmet’tir. Bu nedenle ‘Bir Aşk Masalı’ bir çok neden dolayı 50 yılı aşkın bir süredir dünyanın çeşitli ülkelerde gösteriliyor. Nazım siyasal ve dünya görüşünü şiirlerinde hep yansıttı” dedi. Son olarak konuşan Şair Güney Özkılınç’ta Nazım’ın yetenekli bir şair ve kendini anlatış biçiminin çok zengin olduğunu ifade etti. Özkılınç, Nazım Hikmet’in çok az görülmüş fotoğraflarından oluşan slaytlar gösterdi.  

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

Vergi Tabanı 

NASIL GENİŞLER SMMMO Başkanı Yahya Arıkan 6 Haziran

İ

tarihli Cumhuriyet köşe yazısında Gelir Vergisi Kanunu’nun yerine hazırlanan yeni kanuna

dikkat çekti. Arıkan yazısında Maliye Bakanı’nın yaptığı açıklamaları anımsatarak, tasarının temel hedefinin vergi tabanını genişletmek olduğu yorumunu yaptı. Arıkan, yeni kanun tasarısına göre, birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunanların  basit  usulden  yararlanamamasının  öngörüldüğünü  vurgulayarak şöyle devam etti: “Bu maddede genel bir doğru yaklaşım görüyoruz. Basit usulün sınırlandırılması hatta tamamen kaldırılması vergi tabanının genişlemesi sonucunu doğurur. Hat-

ta bize göre; tasarıda bir adım daha ileri gidilerek basit usulün tamamen kaldırılması ve gerçek usulde vergilendirme yoluyla ekonominin tamamen kayıt altına alınması gerekir.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın! www.yahyaarikan.com

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SEMİNER

BİZDEN HABERLER

Şirketler için

İKİ YOL HARİTASI SMMMO, üyelere Anonim ve

İ

Limited şirketlerin sözleşmesinde yardımcı olacak yol haritası WEB

sitesinden yayınladı. İSMMMO, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre üyelerin beklentisi doğrultusunda hazırlamış olduğu “Anonim Şirket Esas Sözleşmesi Hazırlama Kılavuzu” ve “Limited Şirket Şirket Sözleşmesi Hazırlama Kılavusu”nu WEB sitesinden yayınladı.  İSMMMO WEB sitesinden duyurulan kılavuzlara ulaşmak için:

Limited Şirketler Şirket Sözleşmeleri: http://goo.gl/YcsuP

Anonim Şirketler Esas Sözleşmeleri: http://goo.gl/JNaFe

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SOSYAL SORUMLULUK

BİZDEN HABERLER

‘Plastik Kapak Kampanyası’na 

DEVAM EDİYORUZ SMMMO, engelli yurttaşlara

İ

tekerlekli sandalye kazandırmak adına başlattığı “Kapak Toplama”

kampanyasına devam ediyor. “Kapak Toplama” kampanyasıyla bu zaman kadar 20 engelli yurttaşa tekerlekli sandalye kazandıran  İSMMMO,  kampanyaya  hızla  devam  ediyor. İSMMMO,  kampanya  ile  ilgili  olarak  toplanan  kapakların teslim edileceği adresi WEB sitesinde yayınlayarak üyelere çağrı yaptı. 

Kapak Teslim Adresleri için: http://goo.gl/sPHpt

9


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER MEVZUAT

BİZDEN HABERLER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER • Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (06.06.2013)

• Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (31.05.2013)

UNUTMAYINIZ! • 10.06.2013 • 16-31 Mayıs 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

DİKKAT! HEPİMİZİ İLGİLENDİRİYOR 4 Kesin Mizan Bildirimini Vermeyi Unutmayınız! 4 Vergi dairelerinin faal mükelleflerinin tamamı başka vergi dairelerine tasfiye nedeniyle  devredilmiştir.  4 İşverenlerce SGK’na Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı. 4 A.Ş. ve LTD.ŞTİ. Genel Kurul İşlemleri Yol Haritası yayınlandı.

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 30 Mayıs - 6 Haziran 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ADVİYE ÇAKIR

AHMET GÖKKAYA

ALİ KIRNAZ

ALİME ELİF METE

ALPER İMİR

ATİLLA AYDIN

AYDIN MUSTAFA AYGEÇ

AYPER SAVAŞKAN

AYSUN ÖZER

AYTAC GÜLDALLI

BAHADIR ÇETİNYAZICI

BARIŞ SAĞIROĞLU

BEKİR YUMLU

BELGİN MERİÇ

BERNA YILMAZ

BÜNYAMİN BÜLBÜL

CANAN ÖZGE ŞENLİK TURGUT

ALPER OFLAS

ASLI IŞIK

BANU SAĞLAM

CENK YURTTUTMUŞ

12


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

CEYDA DOYURAN

DENİZ KUMRU

DİDEM GÜNERHAN

EBRU PARS

ELİF EZGİ BEKTAŞ

ENDER BARUTÇU

ERHAN ÖNCÜL

ERSİN DOĞAN

ERSİN GÜLTEKİN

ERSOY DESEN

ESAT ŞAHİN

EMRE BİLİR

EMRE SATIR

ESRA ZERİN

FULYA PEKER

GÖKHAN AYDIN

GÜLAY KADEROĞLU

GÜLCAN AŞIK

GÜLİN DİLBER

GÜLSÜM AKTAŞ

HAFİZE KURT

HAYRİ KOÇAK

HİKMET BALCI

HİKMET HOZ

HÜSEYİN AHMET ÖMEROĞLU

İLKER KARAÇAY

İPEK SALIŞ

KEMAL KOLUKISA

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

KENAN IŞIK

MAKSUT EKMEKÇİ

MEHMET AKİF YILMAZ

MEHMET SABRİ AKSOY

MEHMET UFUK ERDUR

METİN ÖZTAŞÇI

MÜGE SAYDAM

MUHAMMED FATİH YAZICI

MURAT KULAK

MURAT ÖZTÜRK MURAT YILDIRIM

MEHMET YÜCEL UYUMAZ

MERVE ARUK

MUSTAFA AKPINAR

MUSTAFA AYDEMİR

MUSTAFA TÜRKKOLU

MUSTAFA YUYUCU

NAZMİYE KINAY YÜCE

NECMİ ÖZDEMİR

NEVİN ARDAL

NURDAN KALAYCI

OĞUZHAN TURHAN

ORKUN NADİR

ÖZGE ÇOBANGÜÇ

RECEP EROL

RIZA YILMAZ

ŞADİYE YALÇIN

SAİD VARLI

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

SALİH KOÇ

SEÇİL SEÇER

SELÇUK KIZILYAR

ŞERAFETTİN KORKMAZ

SERCAN MICIK

SEVGİ BABAT

ŞEVKİ DAVUTOĞLU

SİBEL ADEMOĞULLARI

SİNAN KÜÇÜKAYDIN

SUAT AŞAR

TANER ERGİN

TEMEL TERZİ

TOLGA ÖZDEMİR TUĞBA YILDIRIM

TÜRKAN TURAL

UFUK TUNA EKMEN

UĞUR İLTER

UĞUR SÜLÜN

ÜMİT BARIŞ HINCAL

YAŞAR ÇORUH

UTKU ŞİMŞEK

VOLKAN GİRGİN

YAKUP KURTOĞLU

ZEYNEP YENĞİL

ZİYA PEKDEMİR

ZÜLEYHA GENÇAY

SERAP ÇELİK

SERHAT ÖZSOY

YÜKSEL AKARSU YUNUS EMRE KOR

SERKAN KARAAĞAÇ

ZELİHA HUZ

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. &

YASAM

&

&

&

$'

&

&

&

& & ' '

& #

&

#

# $ &' # $

& '

#

'& ! ! "&

& $ !

' &

& & &!

&$

&

%& ' &

'&

16


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 15  

2013 15