__MAIN_TEXT__

Page 1

İSMMMO BİZDEN HABERLER

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

SAYI 10

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

6 Mayıs 2013


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER

BİZDEN HABERLER

İSMMMO BİZDEN HABERLER SAYFA

● Bir Oy Çok Şey Değiştirir ● Kurumsallaşmada En Büyük Adım ● Meslek Mensuplarına Pazarlama Pusulası ● İSMMMO’dan Çarpıcı Eğitim Raporu ● İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan Uyardı ● Bağımlı Çalışanlara Aidatta İndirim Olanağı    ● İngilizce Ara Dönem Kursu Açılıyor ● Bunları Biliyor Musunuz?   ● Mevzuattaki Gelişmeler - Dikkat! Hepimizi İlgilendiriyor   ● Unutmayınız!   ● Aramıza Hoşgeldiniz...     ● Dergilerimiz Yayında    

3 4-5 6 7-8 9 10 11 12 13 14 15 16

2


İSMMMO

BİZDEN HABERLER SUNUŞ

BİZDEN HABERLER

Bir Oy

ÇOK ŞEY DEĞİŞTİRİR Değerli Meslektaşım; Mayıs İSMMMO’da Seçimli Genel Kurul ayı. Muhasebecilik mesleğinin kendini demokrasi karşısında demokratlığı ile bir kez daha kanıtlayacağı ay. Oda seçimleri, mesleğimiz, geleceğimiz üstünde dolaşan kara bulutların bunaltıcılığını dağıtmak için bir fırsat sayılmalıdır. Bu mesleğin onuru ile oynayanlara; yasalarla verilmiş haklarımızı engelleyenlere karşı gerçek demokratlık, demokrasi tutkumuzu ortaya koyma fırsatıdır. Günümüz koşulları şu ya da bu görüşte olmayı, belli bir siyasal partiden olmayı aşmış; demokrasi isteme – istememe noktasına getirmiştir bizi. Türkiye’de 100 bine yaklaşan meslek mensubuna  ulaşan  örgütümüz  ve  üst  birimimiz  ötekileştirilmek  istenmekte;  “Bağımsız  Denetim” örneğinde olduğu gibi hem muhasebecilik mesleği, meslek odamız ve meslek mensubu yok sayılmaktadır. 26 Mayıs 2013 Pazar günü kullanacağınız bir oy ile onurlu mesleğimizin arkasında durup çok şeyi değiştireceğiniz bilinciyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Yahya ARIKAN BAŞKAN 3


İSMMMO

BİZDEN HABERLER HİZMET

BİZDEN HABERLER

Kurumsallaşmada

EN BÜYÜK ADIM İSMMMO uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ve meslek mensuplarını şirketleşmeye götürecek projesini tamamlayarak ‘Kurumsallaşma Hizmet Birimi’ni hayata geçirdi.

İ

İSMMMO bünyesinde oluşturulan Kurumsallaşma Hizmet Birimi, meslek mensuplarını pazarlama ve profesyonellik açısından geliştirmeyi hedefliyor.   Konuyla ilgili odanın WEB sitesinden yapılan açıklamada, sürekli değişen ve gelişen global pazar içinde varlığını sürdürmek ve rekabete ayak uydurmak adına mali müşavirlerin bu gelişmelere uyum sağlaması gerektiği vurgusu yapıldı.  Açıklamada, projenin Yeni Türk Ticaret Kanunun Avrupa Birliği uyum çerçevesi çalışmalarına uygun olarak hazırlandığı belirtilirken, dünyadaki gelişmiş ülkelerde uygulanmaya başlanan; Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları (UFRS),  Uluslar arası Muhasebe Standartları (UMS),  Uluslar arası Denetim Standartları (UDS),  Basel II Risk Yönetimi Uygulamalarına 

4


İSMMMO

BİZDEN HABERLER HİZMET

BİZDEN HABERLER

paralel olarak da muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetlerinde yeni ihtiyaç ortaya çıktığı ifade edildi.  Açıklamaya şu şekilde devam edildi:  “Meslek mensuplarımızın bu kapsamda gelen taleplere, belirlenmiş standartlara uygun olarak hizmet verebilmesi ve bunu da belli kalite standartlarında gerçekleştirebilmesi için, belli konularda uzmanlaşması, ihtiyaç duyduğu diğer konularda ise, mesleğinde uzmanlaşmış Meslek mensupları ile işbirliği ya da ortaklık yaparak bir kurum çatısı altında ekip halinde çalışması gerekecektir. Bu yapılanma Meslek mensubumuza, profesyonelleşmeyi, yetki devrini, rasyonel karar vermeyi ve kalıcı bir organizasyon yapısı içerisinde çalışmayı getirecektir. Şüphesiz tüm çalışanların mevcut süreçlere dahil edildiği demokratik ve katılımcı organizasyon yapıları içerisinde etkin çalışanların üreteceği hizmetlerin kalite ve niteliğinde olumlu farklılıkların oluşacağı Kaçınılmazdır. Sürdürebilir bir kurumsal yapı oluşturmak için, doğru bir ortaklık ve şirketleşme kaçınılmazdır. Hizmet Birimi, şirketleşme ve ku¬rumsallaşma süreçlerinde, meslek mensuplarının karşısına çıkabilecek uygulama zorluklarının giderilmesinde yol gösterecek, ilkesel kararlar almalarına, bu konuda yol haritalarını oluşturmalarına ve süreci etkin şekilde yö-

netmelerine yardımcı olacaktır.  Şirketleşme ve Kurumsallaşma süreçlerinin yönetilmesinde temel adımların belirlendiği, yol haritası niteliğindeki "Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık Şirketleri için Şirketleşme ve Kurumsallaşma Yol Haritası Rehberi" yayınlanarak Meslek mensuplarımızın hizmetine sunulmuştur.”

LİNKE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp

5


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Meslek Mensuplarına 

PAZARLAMA PUSULASI SMMMO, Prof.Dr.

İ

Cemal Yükselen

ve Girişim ve

Kariyer Pazarlama Planlama Komitesi ile

birlikte meslek mensuplarının müşteri iletişimlerini güçlendirmeyi

“Pazarlama-Müşterinizle iletişiminizi Güçlendirin!” başlığıyla yayımlanan kitap, meslek mensuplarının işgücünü, değişen ihtiyaçları ve istekleri ortaya koyması adına yardımcı oluyor. Müşteriyle daha güçlü iletişim sağlamak adına pazarlama faaliyetlerinin  planlamanın  ve  yürütmenin önemine değinen kitapta, geniş ve kaliteli hizmet sunma olanağı sağlayarak meslek mensubuna yön veriyor. 

amaçlayan bir kitap yayınladı.

LİNKE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ http://goo.gl/quVeL

6


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

İSMMMO’dan çarpıcı eğitim raporu 

MİLYON LİRALIK ÖĞRENCİLER

ürkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ailelere Maliyeti” raporuna göre fatura çok ağır. Anaokulundan başlayarak üniversiteyi bitirene kadar bir çocuk için, ailelerin yaptığı harcama dar gelirlide ortalama 4 bin 500 lira olurken, üst gelir grubunda bu rakam 668 bin lirayı geçiyor. Doğum, bakım, kreş, sağlık, giyim, ulaştırma ve gıda giderleri de hesaba katıldığında üniversiteden mezun olana dek bir çocuğa, dar gelirli aile 22 yılda 80 bin lira, zengin aileler ise 1 milyon liranın üzerinde para harcıyor.

“T

İstanbul  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirler  Odası’nın (İSMMMO) “Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ailelere Maliyeti” raporuna göre bir çocuk için üniversiteyi bitirene kadar harcanan para milyon liraya ulaşıyor.  Rapora göre; anaokulundan başlayarak üniversiteyi bitire-

ne kadar bir çocuk için, ailelerin yaptığı harcama dar gelirlide ortalama toplam 4 bin 500 lira olurken, üst gelir grubunda bu rakam 668 bin lirayı geçiyor. Doğum, bakım, kreş, sağlık, giyim, ulaştırma ve gıda giderleri de hesaba katıldığında üniversiteden mezun olana dek bir çocuğa, dar gelirli aile 80 bin lira, zengin aile-

7


İSMMMO

BİZDEN HABERLER RAPOR

BİZDEN HABERLER

düzeyde tuttuğu, ikinci ve üçüncü ailenin ise çocuklarını ilkler ise 1 milyon liranın üzerinde para harcıyor. “Türkiye’de Eğitim Harcamaları ve Ailelere Maliyeti” adlı okuldan üniversiteyi bitirene kadar özel okula gönderdiği şekraporu değerlendiren İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Mü- linde bir hesap yapılmış.  Rapora göre; 0-22 yaş arasında en alt düzeyde para harşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan, 75 milyonluk Türkiye’de 17 milyon 235 bin öğrenci bulunduğunu, bun- cayarak çocuğunu okutmaya çalışan bir aile yüzde 5 yıllık enlardan 613 binin ise özel okullarda eğitim gördüğünü belirtti. flasyon ile yürütülmüş rakamlarla en az 79 bin yani yaklaArıkan TÜİK ve güncel gider verilerine göre eğitimin maliyetinin şık 80 bin lira harcarken, ikinci gruptaki ailede bu rakam 559 devasa rakamlara ulaştığını vurgulayarak, “Herkesin kaliteli bin, üst gelir grubundaki ailede ise 1 milyon lirayı aşıyor.  ve eşit eğitim hakkı için en yüksek  çaba  gösterilmeli”  diye AİLELER BİR ÖĞRENCİNİN EĞİTİMİNE NE KADAR HARCIYOR? (TL) konuştu.  Harcama kalemi Dar gelirli aile Orta halli aile Zengin aile “Türkiye’de Eğitim HarAnaokulu (1 yıl) 0 8.000 20.000 camaları ve Ailelere Maliyeti” İlköğretim (8 yıl) 890 143.240 286.471 raporunda aileler 2013 yılınLise (4 yıl) 402 77.582 150.855 da TÜİK’in gelirden aldığı pay Üniversite (4 yıl) 402 86.203 150.855 ve harcama gruplarına göre sıKitap/kırtasiye (16 yıl) 2.836 14.204 35.505 nıflandırılırken, dar gelirli karı Dershane (2 yıl) 0 10.250 24.600 kocanın asgari ücretle çalıştığı TOPLAM 4.530 339.479 668.286 bir ailenin aylık geliri bin 500, orta gelirli ailenin 4 bin ve zengin ailenin 8 bin lira aylık geAİLELER BİR ÇOCUK İÇİN NEYE, NE KADAR HARCIYOR? (TL) liri olduğu baz alınmış ve her Harcama kalemi Dar gelirli aile Orta halli aile Zengin aile yıl için yüzde 5 enflasyon farDoğum 0 800 7.000 kı gözetilmiş. Bakım/Kreş (4 yıl) 0 41.377 103.443 Her ailenin bir çocuğu olSağlık (12 yıl) 3.704 8.812 18.461 duğundan hareket edilen raGiyim/ ayakkabı (12 yıl) 7.838 22.203 52.645 pora göre, ilk gruptaki aile çoGıda (12 yıl) 53.629 104.909 147.858 cuğunu devlet okulunda okuUlaştırma (12 yıl) 9.379 42.319 121.496 tup tüm giderlerini en asgari TOPLAM 74.550 220.420 450.903

8


İSMMMO

BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI

BİZDEN HABERLER

İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan Uyardı:  

EN KÖTÜSÜ ‘DENETİMSİZ KALMAK’! Mayıs tarihli Cumhuriyet köşe yazısında

2

sermaye şirketlerinin denetimi konusunda

tespitlerde bulunan İSMMMO Başkanı Arıkan

yeni TTK süreciyle gelinen aşamaya dikkat çekti. Köşe yazısında 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nu 1 Temmuz 2012 tarihinden beri uygulandığını anımsatan Arıkan, kanun üzerinde yapılan son dakika budaması ile devrim niteliğinin kaybolduğunu belirterek, bu kapsamda en büyük budamanın sermaye şirketlerinin denetimi konusunda olduğunu ifade etti.  Son değişikliklerle bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin sayısı 2 bin 700 civarında kaldığını belirten Arıkan şöyle yazdı: “ Oysa ki 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla mevcut 898 bin 628 ticaret şirketi bulunmaktaydı. Bu belirleme sonrası pek çok şirket denetimsiz kaldı. İşin kötüsü 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlerde yer alan denetim kurulu organını da kaldırmıştı. Bu durum, anonim şirketler açısından tam bir denetimsizliği ifade ediyordu. Bu denetimsizlik nihayet fark edildi ve yapılan kanuni düzenleme ile bu boşluk giderildi.” Arıkan, bağımsız denetim kapsamı dışında kalan anonim şir-

ketler ile 4572 Sayılı Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları denetim kapsamına alındığını vurguladığı yazısında, denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğini belirterek, “işte bu yönetmelikle yapılacak düzenlemeler son derece önem arz ediyor” diye yazdı.   Arıkan yazısında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun düştüğü bu hataya düşmeyeceğine inandığını da belirti. 

9


BİZDEN HABERLER ÜYE

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

Bağımlı çalışanlara aidatta 

İNDİRİM OLANAĞI erekli

G

şartları taşıyan

ve başvuruda

bulunan bağımlı çalışan meslektaşlar Yıllık Maktu Aidatları’nı yüzde 50 indirimli olarak ödeyebiliyor.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi, bağımlı çalışan meslektaşlar, gerekli şartları taşıyorlarsa ve başvuruda bulunurlarsa Yıllık Maktu Aidatları’nı yüzde 50 indirimli olarak ödeyebiliyorlar. İndirimden yararlanabilmek için üyeleri ilgilendiren gerekli şartlar şöyle:  ● Kamu Kurumu’nda çalışıyorsanız, ● Bağımlı  çalışıyor  ancak  mesleği  fiilen yapmıyorsanız,

● Hiç çalışmıyorsanız. Uygulamaya göre, bağımlı çalışan meslektaş ilgili üç durumdan biri kendine uyuyorsa indirim hakkından yararlanabiliyor. Meslektaş Oda’ya yazılı başvuru yaptığında yıllık Maktu Aidatını yüzde 50 indirimli olarak ödüyor.  TÜRMOB’un 2010/1 nolu genelgesi gereğince aidatlarını % 50 indirimli olarak ödeyenlerin, bu süreleri  YMM  sınavı  için  SMMM  sürecinden sayılmayacaktır. 

10


İSMMMO

BİZDEN HABERLER EĞİTİM

BİZDEN HABERLER

İngilizce ARA DÖNEM Kursu Açılıyor SMMMO, ingilizce

İ

kurslarının staj süresinden

sayılması ve kurs dönemleri ile genelgenin yayınlanma tarihi arasındaki süre nedeniyle ara dönem kursu açıyor.

Son yasal düzenlemeyle, İstanbul serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasısı’nın düzenlediği işletme ağırlıklı dil kursları da 4 aya kadar staj süresinden sayılabiliyor.  Kurslarla ilgili genelgenin yayınlanması sonrası İSMMMO ara dönem İngilizce kursu açacağını duyurdu.  Normalde bir sonraki kurs dönemi Eylül ayı olmasına karşın, stajyerlerden gelen yoğun başvuru dikkate alındı ve Mayıs ayı için kursun açılacağı belirtildi.

Önkayıt başvurusu için tıklayınız http://egitim.istanbulsmmmodasi.org.tr/Kurs/Index

11


İSMMMO

BİZDEN HABERLER BİLGİ

BİZDEN HABERLER

BUNLARI Biliyor musunuz

?

4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz. 4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. 4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online sorularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır. 4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir. 4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz. 4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz. 4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz. 4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz. 4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3 ses kayıtlarıda bulunmaktadır. 4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.

4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye & Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri

12


Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1 Nisan-30 Nisan 2013 tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan bildirim süresinin uzatılmasına dair VUK Sirküleri/65 (30.04.2013) Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulamasına İlişkin VUK Sirküleri/64 (30.04.2013) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerinde yer alan tevkifat nispetleri ve vergi kesintisi oranları hakkındaki BKK (27.04.2013) 4/A ve (B) Kapsamındaki Sigortalıların Geçici İş Göremezlik Ödemelerini E-Devlet Şifreleri İle Öğrenmeleri Hakkında Duyuru (25.04.2013)

13


İSMMMO

BİZDEN HABERLER İŞ TAKVİMİ

BİZDEN HABERLER

UNUTMAYINIZ! 4 10.05.2013 •  16-30 Nisan 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi 4 10.05.2013 • 2012 Yılına İlişkin Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

14


İSMMMO

BİZDEN HABERLER ÜYE

BİZDEN HABERLER

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ... İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 25 Nisan-1 Mayıs 2013 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...

ARZU ÖZDAĞ EDİP ŞAMİL ERMUTLU EMİNE SILA MENGÜ EYÜP SULTAN YALDIZ

HÜSEYİN İNCE

İBRAHİM ÖZÇELİK

MURAT AYDİLEK ÖZLEM YILDIRIM BOZ

VEYSEL ŞAMDANLI

YALÇIN ERDEN

MEHMET BÜLBÜL

SEMİH ÜNAL

GÖZDE GÜRBÜZ

MEHMET TEKTEMÜR

MELTEM TOYRAN

SİNEM ELİTOĞ

TÜRKAN GÜL

GÜLCAY YILMAZ

MERYEM GÜLDAŞ

ŞAHİN ÇAKICI

15


İSMMMO

BİZDEN HABERLER YAYIN

BİZDEN HABERLER

Dergilerimiz yayında Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında. İSMMMO Mali Çözüm ve İSMMMO Yaşam dergilerimize www.istanbulsmmmodasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

23 YEAR: 23

OCAK - ŞUBA ŞUBATT 2013 JANUARY - FEBRUARY 2013

115

16


ORTAK AKIL

GÜCÜMÜZ 

İSMMMO

BİZDEN HABERLER

BAŞARIMIZ

ÜRETİM

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Profile for Istanbul SMMM Odası

2013 10  

2013 10