Page 1

SOLUNUM VENTİLATÖRÜ SIRIO S2/T


SOLUNUM VENTİLATÖRÜ SIRIO S2/T


TANIMLAR • •

• • • • • • •

PAW Hava yolu basıncı: Mekanik bir hava basıncı ölçü aygıtı. Hava basıncını anında gösterir. ALARM RESET Hava yolu basıncı 8 cmH2O den daha yüksek bir basınca ihtiyaç duymazsa, önce emniyet nedenleriyle akustik alarm susturucusu 20 saniye devrede kalır sonra işitsel alarm verir. Bu düğme ayrıca güç kaybı alarmını da susturmaya izin verir. Kritik hastalarda, özellikle operatör orada mevcut değilse, soluk alma monitörünün bağlanmasında yarar vardır. Bu şekilde vantilasyonu sadece basınç bakımından değil, volümetrik (hacimsel) açıdan da doğrulamak mümkün olur. Minute volume-: Hastaya verilecek litre/dakika ayarını yapmaya yarayan bir kontrol düğmesidir. Yetişkin ve pediatrik hastalar için tavsiye edilen ayarlar göstergede işaretlidir. Mod düğmesi : Bir seçici anahtar. Seçebileceğiniz çalışma modları - OFF, AUT+AST, PSV, CPAP. Rate: Oran (RATE) ayarı AUT+AST modlarında kullanılmaktadır. Pressure limit: Basınç sınırı düğmesi, maksimum hava yolu basınç sınırını ayarlamaya yarar. MIXER: %50 O2 ve %50 Hava ile %100 O2 arasında geçiş sağlayan seçici şalter.( sadece O2 ‘ye bağlı iken çalışır) PEEP: Son gelgit pozitif basıncı ayarlamaya yarar. Kulp: Taşıma ve 30x10 mm bara montaj için.


Hasta devresi bağlantısı


ÇALIŞTIRMA MODLARI

ALARMLAR


CİHAZIN BOZULMASI DURUMUNDA Cihazın bozuk olduğunu anlamak üzere, her zaman cihazın tüm alarmlarını açık tutmayı unutmayın Ø

Balonlu solutma maskesinin(bag valve mask) daima elinizin altında bir yerde hazır bulunmasına özen gösterin

Ø

Bozuk olduğunu fark ettiğinizde hemen solutucu cihazı devreden çıkarın ve elle solutmaya başlayın

·

SOLUK YOLUNDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Ø

Hastayı gerektiği sıklıkta aspire et; böylece soluk yolunda sıvı ya da sekresyon birikip tıkanmaya neden olmaz

Ø

Bağlantı tüplerinde oluşabilecek birikmeleri temizle

Ø

Akciğerleri sık aralıklarla dinle; böylece solutma işleminde bir sorun oluşup oluşmadığı saptanabilir

Ø

End tidal CO2 izlemi/takibi

Ø

End tidal CO2 seviyesinin istenen düzeyde kalmasını sağlayın

· Tüplerin bağlantılarının yerinde olup olmadığını sık aralıklarla gözden geçirin


Ayarların çalışıp çalışmadığını kontrol edin ·

Bağlantılarda ayrılma olup olmadığını kontrol edin

·

Daima “Assist/Control” ayarını açık hale getirin

·

“I” time/zamanını ayarlayın: genellikle 1saniye/second

·

Tidal volumü: 10-12 ml/kg olacak şekilde standard ayarda tutun

·

Solunum sayısını(ventilatory rate): Erişkinde dakikada 12-16 olacak şekilde ayarlayın

·

PEEP ayarı: 5 cm H20 (standard); en fazla 20 cm H20

F

10 cm H20 ve üstünde hastaya dikkat edin

·

“Assist/SIMV Sensitivity” ayarı : - 2 cm H20

·

Basınç ayarları uyarılarını (alarmını) açmayı unutmayın

·

Hastanın solutulma işleminin yeterli ve doğru olup olmadığını aşağıdaki bilgilerden takip edin:

F

Yaşamsal bulguları izleyin

F

Pulse oksimetreyi izleyin (monitördeki dalgalardan)

F

Kapnografi (karbondioksit seviyesini (monitördeki dalgalardan)

solunum  

solumun ventülatarü