Issuu on Google+

KOM sp. z o.o. 15-399 Bia³ystok ul. Octowa 10 tel. 85 7466612 do14 biuro@kom.bialystok.pl www.kom-hurt.pl

Klucze nasadowe

60cz. 1/2" 3/8" 1/4"

Okr¹g³y kszta³t g³owy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania

Trwa³e wykoñczenie chromowe odporne na rdzê

Wygodna rêkojeœæ odporna na zanieczyszczenia

94-657-1 W zestawie: 3 x rêkojeœæ z grzechotk¹ 3/8", 1/4"; 1/2"; 1 x pokrêtka do nasadek1/4" 2 x przed³u¿ka 75, 125, 150 mm; 1 x rêkojeœæ przesuwna 1/2" 250mm; 1 x przegub uniwersalny; 2 x nasadki 1/2" do œwiec 16, 21 mm; 1 x uchwyt do bitów 1/4" 10 x bit; 7 x klucz szeœciok¹tny: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm; 9 x nasadka 3/8", 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 7 x nasadka 1/4" 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 13 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 13, 14, 16, 17,18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32 mm

49.99

1

pln Oferta wa¿na od 15 do 31 grudnia 2011 lub do wyczerpania zapasów. Ostateczne ceny netto.


klucze stanley