Page 1

KOM sp. z o.o. 15-399 Bia³ystok ul. Octowa 10 tel. 85 7466612 do14 biuro@kom.bialystok.pl www.kom-hurt.pl

Klucze nasadowe

60cz. 1/2" 3/8" 1/4"

Okr¹g³y kszta³t g³owy grzechotki z systemem szybkiego zwalniania

Trwa³e wykoñczenie chromowe odporne na rdzê

Wygodna rêkojeœæ odporna na zanieczyszczenia

94-657-1 W zestawie: 3 x rêkojeœæ z grzechotk¹ 3/8", 1/4"; 1/2"; 1 x pokrêtka do nasadek1/4" 2 x przed³u¿ka 75, 125, 150 mm; 1 x rêkojeœæ przesuwna 1/2" 250mm; 1 x przegub uniwersalny; 2 x nasadki 1/2" do œwiec 16, 21 mm; 1 x uchwyt do bitów 1/4" 10 x bit; 7 x klucz szeœciok¹tny: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm; 9 x nasadka 3/8", 6 pkt.: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm; 7 x nasadka 1/4" 6 pkt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm; 13 x nasadka 1/2", 12 pkt.: 13, 14, 16, 17,18, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 32 mm

49.99

1

pln Oferta wa¿na od 15 do 31 grudnia 2011 lub do wyczerpania zapasów. Ostateczne ceny netto.

klucze stanley  

klucze stanley

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you