Page 1

INSTRUCCIONS S’ha creat un nou full per configurar els lectors òptics; aquesta nova configuració permet solucionar els problemes de lectura de codis de barres que s’han detectat als lectors òptics. La solució adoptada ha estat: bloquejar la lectura dels lectors òptics als codis de barres de menys de 10 dígits i, alhora, limitar la seva lectura a 10 i 14 dígits.

1. Imprimir el document annex. 2. Amb el lector de barres model Touch 65 llegirem els codis següents, en el següent ordre. Desprès de la lectura de cada codi s’ha de sentir el so del lector: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

“Reset al lector”. Llegir el codi del punt 1 “Iniciar Configuració”. Netejar la configuració per defecte al punt 2 En el punt 3 llegir els 6 codis en el mateix ordre de numeració (ascendent). En el punt 4 llegir els 6 codis en el mateix ordre de numeració (ascendent). En el punt 5 escolliu el codi de barres “Mitja”. En el punt 6 escollir “Activa amb Botó” o be “Automàtic. En el punt 7 llegir “Salva i Surt”. Finalment llegir en el punt 8 “Un cop salvada la configuració, feu aquest darrer pas”.

En cas d’error cal tornar a començar el procés. Abans cal fer un reset al lector.

NOTA : Al fer la lectura d’un codi de 14 dígits, cal centrar el raig del lector. En cas que no es faci podria donar errors al llegir únicament 10 dígits.


ANNEX Per configurar un lector òptic només cal que llegiu un per un tots aquests codis de barres. Desprès de la lectura del primer i l’últim codi el lector farà un soroll diferent. Si hi ha algun problema llegiu l’últim codi (pas 7) i torneu a començar. Si només voleu canviar la configuració d’una característica feu el primer pas, el pas que voleu modificar i el pas 7. Cal tornar repetir tota la configuració en cas de fer un reset.

1.- Iniciar configuració

Reset al lector

2.- Neteja les configuracions per defecte (Familia Interleaved 2/5)

3.- Permetre la lectura dels codis de barres de 10 dígits dels llibres i carnets. Llegiu-los tots sis ordenadament.

2

1

4

3

5

6

4.- Permetre la lectura dels codis de barres de 14 dígits dels llibres i carnets. Llegiu-los tots sis ordenadament.

1

2

3

4

5

6

5.- Seleccioneu la intensitat del so del lector. Sense so

Baixa

Mitja

Alta


6.- Seleccioneu com voleu el raig. Activa amb botó

Raig fixa amb botó

Pel raig fixa amb botó. Aturada del infraroig. Desprès cal marcar 10 o 20

Flash

Fixa

Pel raig fixa amb botó i flash Una lectura per cicle Lectura en cadena

7. –Salva i surt

8.- Un cop salvada la configuració, feu aquest darrer pas.

Automàtic

Codis numèrics


BANC DE PROVES DE LECTURA Els següents codis permetran comprovar que la configuració es correcte, si s’ha fet be només haurà de llegir els codis marcats en verd. NOTA : Tingueu en compte que si el lector no està correctament centrat, és possible que detecti un codi de barres de 10 o 14 un codi que no ho és.

2

2

10

6

14

16

10

10

14

14

12

8

Prova8  

Prova 8dadasdasdsadas

Prova8  

Prova 8dadasdasdsadas

Advertisement