Page 1

meieriposten Utgiver:

Norske Meierifolks Landsforening (NML) Org. nr.: 941 480 705

Besøksadresse: Brugata 14, Oslo Postadresse: P.b. 9370 Grønland, 0135 Oslo Telefon: 23 00 27 10 Telefaks: 23 00 27 11 Bankgiro: 1609 04 40946 E-post: firmapost@nml.no Internett: www.nml.no Redaktør: E-post: Mobil: Økonomi: E-post: Annonser og abonnement: E-post:

Jostein Kolberg jostein.kolberg@nml.no 905 54 420 Margrethe Rones margrethe.rones@nml.no Anne Bergman anne.bergman@nml.no

Trykkeri: Merkur Grafisk Opplag: 1450 NO ISSN 0025-8776

Målgruppe: • • • • • •

Meierisjefer og bedriftsledere Produkttilvirkere og andre meierifagfolk Annet nøkkelpersonell i meieriindustrien Styreledere og -medl. i meieriselskaper Forskningsinst., helseråd, mattilsyn og -kontroll, utdanningsinstitusjoner, etc. Biblioteker

UTGIVELSESPLAN 2018 Nr.

1 2 3 4 5 6

Materiellfrist

29.01. 29.03. 28.05. 06.08. 28.09. 29.11.

Utgivelse 10.02. 10.04. 10.06. 15.08. 10.10. 10.12.

-

Utgivelsesplan 2018 MEIERIPOSTEN - fagtidsskrift for meieriindustrien i Norge - har siden 1912 vært bransjens samlende organ for informasjon og debatt. Bladet ser det som sin viktigste oppgave å holde sine lesere løpende orientert om utviklingen på feltene teknikk, teknologi og økonomi innen meieri- og iskremindustrien så vel som beslektet næringsmiddelindustri i inn- og utland. ANNONSEPRISER 2018 (NOK) Format 4 farger 1/1 side: 8.940 1/2 side: 6.690 1/3 side: 5.950 1/4 side: 5.410 Forside: 13.990

. . Rubrikkannonser: Byråprovisjon:

Kr. 10,- pr spalte mm. 15 %

Abonnement: Norge: Utland:

NOK 420 pr. år NOK 490 pr. år

Teknisk data: Bladformat: Satsflate: Antall spalter: Spaltebredde: Utfallende trykk: Ferdiggjøring: Materiell:

210 x 297 mm 185 x 260 mm 3 58 mm Ja Stiftet PDF

Eventuelt tilleggsomkostninger for annet materiell belastes kunden.

ANNONSEFORMATER Vertikal: 1/1 side 185 x 260 1/2 side 95 x 260 1/3 side 58 x 260 1/4 side 90 x 130

Horisontal: 185 x 130 185 x 86 185 x 65

Avbestillingsfrist: 2 uker før utgivelse. Reklamasjonsrett bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.

Profile for Pals Pals

Utgivelsesplan 2018  

http://www.nml.no/wp-content/uploads/2018/01/Utgivelsesplan-2018.pdf

Utgivelsesplan 2018  

http://www.nml.no/wp-content/uploads/2018/01/Utgivelsesplan-2018.pdf

Profile for issuupals
Advertisement