Page 1

P r o d u k t k ata l o g

for de pro fesj onelle


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

PALS Pulverfabrikk. Fagerborg, Oslo. På 1950-tallet. — 2 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

K jære kunde Pals er en familiebedrift i Asker utenfor Oslo, etablert i 1936. Vi har 4 fabrikker hvor vi produserer unike produkter innen kaffe, mandelmasser, margarin, brød-og pulverblandinger og gelèer. I tillegg er vi en grossist for mange ledene norske og internasjonale kvalitetsleverandører. Vi er stolte av å presentere et stort og spennende sortiment til Baker- & Konditorbransjen, samt Horecamarkedet.

Vår utviklingsavdeling gjør, i samarbeid med en rekke ledende europeiske produsenter, Pals til en spennende samarbeidspartner i så vel baristakunst som i konditoriets mange hemmeligheter. Med hjelp fra våre fagkonsulenter står vi til tjeneste med råd og veiledning enten du skal bruke våre råvarer eller våre halvfabrikata løsninger. Med våre halvfabrikata, som forenkler produksjonsprosessen og øker mangfoldet i sortimentet, vil du kunne få økt inntjening og en kostnadseffektiv produksjon.

Våre spesialbiler har fleksible skillevegger som gjør at vi kan distribuere frossenvarer og kjølevarer helt frem til våre kunder med opprettholdelse av ubrutt fryse-og kjølekjede. Pals bryr seg om miljøet, og ble i 2012 Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er vi stolte av. Vi tilfredsstiller strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp. Videre er vi Fairtrade, Debio og ISO 22000-sertifisert. Pals ønsker å være en inspirasjonsgiver og innovatør overfor våre kunder igjennom tett dialog og workshops. Vi gleder oss til å samarbeide med deg!

Våre ca. 1200 artikler distribueres med egne spesialbiler via vårt sentrallager i Asker og 5 regionale lager i Sør Norge.

— 3 —


Brødskalaen Merkeordningen «Brødskalaen» er utviklet for å gjøre det lettere å fastslå grovheten på brød. Skalaen viser hvor mange prosent hele korn, sammalt mel og kli det er i brødet. Grovhetsmerkingen er å finne på et utvalg brødposer og melblandinger. Brød regnes for grovt når minst 50% eller mer av melmengden er sammalt mel hele korn eller kli. Er det over 75% er de ekstra grove.

Nøkkelhullmerket Pals har en rekke produkter som er nøkkelhullmerket. Dette er et symbol som skal gjøre det lettere for folk å spise sunt. Nøkkelhullet setter krav til minimumsinnhold av fiber og maksimumsinnhold av fett, salt og sukker innenfor 25 matvaregrupper. I tillegg er det satt krav til minimumsinnhold av sammalt mel (fullkorn), grønnsaker, frukt og bær i noen matvaregrupper.

Fairtrade Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan de selv bekjempe fattigdom. Fairtradestandardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Fairtrade-merking av produkter er et konkret og pålitelig verktøy for importører og forbrukere i Norge som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land.

Økologisk Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet. Økologisk mat kjennetegnes av minimal bruk av tilsetningsstoffer, god velferd for husdyra og ingen bruk av kjemiske sprøytemidler. Ø-merket og EU-logoen på økologisk mat garanterer for produksjonsmåten, men ikke for et bestemt næringsinnhold i produktene. Økologiske produkter er framstilt uten kjemiske sprøytemidler, kunstige aromaer og fargestoffer og med strenge restriksjoner for bruk av konserveringsmidler. All bruk av genmodifiserte produkter er forbudt. Økologisk husdyrhold sikrer alle dyr muligheten til bevegelse utendørs, også utenom beitesesong. Inne har dyra mer plass enn i konvensjonell drift. Dyrene får økologisk fôr. Alle gardsbruk og bedrifter kontrolleres og godkjennes årlig av Debio. De godkjenner også utenlandske varer som omsettes i Norge. Debio rapporterer resultatene til Mattilsynet.


I NNHOLDSFORTEGNELSE PALS KAFFE og t e

07

tr ak tek affe 09

bake hje l pe midl e r 5o Bakepulver 50 Brødforbedrere 50 Gjær 50

Pals Blandinger 09 Pals Spesialkaffe 11 Pals Fairtrade kaffe 13 pal s s ylte tøy Pals Fairtrade Økologisk kaffe 13 Frysetørret kaffe pal s br ødmiks e r 13 Brødbaser es p res s o k a ff e 15 Pals Fairtrade/ Økologisk espresso 15 Cellini Espresso 15 mate ri e l l o g t ilber edning Presskanne Kaffefilter Kaffetrakter - Rekvisita Smakstilsetning til kaffedrikker (sirup m.m.) Sukkerfri smakstilsetning til kaffedrikker Andre drikker Fløteprodukter

16 16 16 16 17 17 17 20

te 21 Te i løsvekt 22 eng a ng s u tst yr 23 Papp- og plastprodukter 23 Clingfilm 23

Dyp f rys t Baguette - Lettstekt Porsjonsbrød - Lettstekt Focaccia Franske spesialiteter Wienerprodukter - Bakverk Kaker - kun tines

25 27 29 30 32 33

34 Kakestamme 36 Frukt og bær 37

s a f t o g h e rm e t i k k

39

herme tisk fruk t og bær juice og saft

40 40

Ko nd i to r ar t i k l e r

43

k a k emi k s er - ba ser

45

k j e k s

46

f o rm er - d e iger 47 Flexipan silikonformer 49

51

Helmiks

52 52 53

bake ri- og kon ditorip r oduk te r Mel Salt Sukker Fromasjpulver og gelè Overtrekksgelè Sprøytegelè Puréer Dessertsaus/ Vaniljekrem Kakao

54 54 54 54 54 55 55 56 56 56

sjokolade, marsipan og annen dekor Sjokolade/ Sjokoladedekor Marsipaner Bakemasser Kransekaketilbehør

58 59 64 65 65

n øt t e r m.m. Mandler og flaner Hasselnøtter og strøssel Valnøtter Rosiner og bær

67 67 67 67 67

På le g g og va r mmat me ie rip r oduk te r s al ate r re ke r og l aks fis ke pr oduk te r k jøt tpål e gg varmmat s upp e r s al atk jøt t ma jon e s, s aus e r og k jøt tfyl l e gg s ylte de gr øn n s ake r kuve r tpakn in ge r

Ma r g a r in, ol je og f e t t bake - og r øre mar garin bord- og s te ke mar garin rul l e mar garin mat fe t t bake fe t t s kil l e og s møre midl e r

69 70 71 71 76 76 78 79 82 82 82 83 83

85 86 86 86 87 87 88


KAFFE / TE / KAKAO

— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

— 6 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

k affe og te 09 09 11 13 13 13

espressok affe Pals Fairtrade Kaffe/ Økologisk espresso Cellini Espresso

15

tilberedning 16 Presskanne 16 Kaffefilter 16 Kaffetrakter - rekvisita 16 Smakstilsetning til kaffedrikker (sirup m.m.) 17 Sukkerfri smakstilsetning til kaffedrikker 17 Andre drikker 17 Fløteprodukter 20

15 15

te 21 Te i løsvekt 22 mater iell o g engangsuts t yr 23 Papp- og plastprodukter 23 Clingfilm 23

— 7 —

KAFFE / TE / KAKAO

tr ak tek affe Pals Blandinger Pals Spesialkaffe Pals Fairtrade kaffe Pals Fairtrade Økologisk kaffe Frysetørret kaffe


— P ALS A L S P RODUKTKATALOG R O D U K T K ATA LO G —

pals k affe

KAFFE / TE / KAKAO

Pals produserer kvalitetskaffe basert på kaffebønner fra mange verdenshjørner i vårt eget kaffebrenneri i Asker. Våre kaffeblandinger og den skånsomme brenningen er tilpasset norske ganer. Pals har eget kaffebrenneri med produksjon av spesialblandinger og “Single origins” til bakeriutsalg, kaféer, kaffebarer, restauranter, hoteller og kantiner. Med 50 års erfaring med kaffebrenning har vi god ekspertise og kunnskap om kaffe.

For å kunne tilby våre kunder den beste kaffen tester vi all kaffe vi kjøper inn i ulike stadier av prosessen. Vi besøker bønder, prøvesmaker avlinger og tester på nytt når kaffen ankommer vårt lager. Etter brenning tester vi igjen. Hver dag nytes det over 100 000 kopper herlig Pals kaffe i Norge!

Vi legger vekt på kaffens unike smakskarakter, og kjøper råkaffen vår fra nøye utvalgte kaffeprodusenter. Kaffen brennes langsomt og skånsomt for å få frem særpreget i de forskjellige kaffebønnene.

Vi kommer gjerne på besøk til deg med råd og tips om kaffe. —

«Hver dag nytes det over 100 000 kopper herlig Pals kaffe i Norge!»

— 8 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Tr ak tek affe Pa ls S el s k ap s k affe Pals selskapskaffe er en blandingskaffe fra ulike verdensdeler. Blandingen varierer gjennom året og inneholder de typene kaffe som er i sesong. Det vil alltid være en konsistent rund og fyldig smak. Pals selskapskaffe inneholder alltid en rikelig andel kaffe fra Brasil som er med på å gi den fyldige smaken. Det vil også være afrikanske kaffetyper for friskhet og mellom-amerikansk kaffe for rundhet og sødme.

1 kg

250 g

90/ 100/ 110/ 150/ 195/ 97,5 g

500/ 600 g

P ORSJONSP OSER vare n r

s a lg s EN H ET

varenavn

52807

7 kg (28 x 250 g)

Pals Selskapskaffe Filtermalt 250 g

7 kg (14 x 500 g)

Pals Selskapskaffe Automat, Ekstra Finmalt 500 g

7 kg (14 x 500 g)

Pals Selskapskaffe, Finmalt 500 g

11360

7,2 kg (12 x 600 g)

Pals Selskapskaffe, Finmalt 600 g

11450

7 kg (14 x 500 g)

Pals Selskapskaffe, Grovmalt 500 g

10007

7,2 kg (12 x 600 g)

Pals Selskapskaffe, Grovmalt 600 g

11309

5,4 kg (60 x 90 g)

Pals Selskapskaffe, Finmalt 90 g

11310

6 kg (60 x 100 g)

Pals Selskapskaffe, Finmalt 100 g

11311

6,6 kg (60 x 110 g)

Pals Selskapskaffe, Finmalt 110 g

11304

4,8 kg (32 x 150 g)

Pals Selskapskaffe, Finmalt 150 g

11319

6,24 kg (32 x 195 g)

Pals Selskapskaffe, Finmalt 195 g

11390

5,85 kg (60 x 97,5 g)

Pals Selskapskaffe, Finmalt 97,5 g

10500

1 kg (1 x 1 kg)

Pals Selskapskaffe, Hele bønner 1 kg

KAFFE / TE / KAKAO

11250 11350

Pa ls S el s k ap s k affe mørkbrent Vår annerkjente Selskapskaffe har vi også som mørkbrent variant. Den er meget kraftig og rik på smak.

1 kg

P ORSJONSP OSER

600 g

VARENR

s a lg s EN H ET

VARENAVN

11001

1 kg (1 x 1 kg)

Pals Selskapskaffe mørkbrent, Hele bønner, 1 kg

11006

6 kg (60 x 100 g)

Pals Selskapskaffe mørkbrent, Finmalt, 100 g

11007

7,2 kg (12 x 600 g)

Pals Selskapskaffe mørkbrent Automat, Ekstra fin, 600 g

— 9 —

100 g


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Pals M es t e rk affe Mesterkaffe er vår mest eksklusive blanding. Denne kaffen inneholder råvarer av spesielt høy kvalitet som er med på å gi en kaffe som har en rund og behagelig smak, samt en elegant friskhet. 90 g P ORSJONS P OSER VARENR

s a lg s EN H ET

VARENAVN

76909

5,4 kg (60 x 90 g)

Pals Mesterkaffe Finmalt 90 g

Pals Pr ima k affe Pals Prima er sammensatt av kaffe hovedsakelig fra Sør- og Mellom-Amerika og Kenya. Pals Prima er en mild, behagelig og rund kaffe med middels fylde. Kaffen er normalbrent og finnes i forskjellige pakningsstørrelser og malingsgrader. 300/ 500 g

KAFFE / TE / KAKAO

P ORSJONS P OSER vare n r

s a lg s EN H ET

varenavn

10806

6 kg (20 x 300 g)

Prima, Finmalt 300 g

10809

5,4 kg (60 x 90 g)

Prima, Finmalt 90 g

10850

7 kg (14 x 500 g)

Prima, Finmalt 500 g

10950

7 kg (14 x 500 g)

Prima Grovmalt 500 g

10999

7 kg (14 x 500 g)

Prima Automat Ekstra finmalt 500 g

90 g

Pals b a li o g mal ab ar Bali arabica kaffe er en meget kraftig kaffe med en rik og eksotisk smak som kan føres tilbake til jordsmonnet. India Monsooned Malabar har en karakteristisk smak, som er både kraftig og fyldig. Smaken preges av den spesielle monsooneringsprosessen denne kaffen har vært igjennom. 1 kg

90/ 100 g

P ORSJONS P OSER vare n r

s a lg s EN H ET

varenavn

58206

6 kg (60 x 100 g)

Bali, Finmalt 100 g

58201

1 x 1 kg (28 x 250 g)

Bali, Hele Bønner, 1 kg

12609

5,4 kg (60 x 90 g)

India Monsooned Malabar AA, Finmalt, 90 g

Pals ko f f e i n fri Koffeinet er fjernet på en skånsom måte ved hjelp av CO2-metoden. Vi har også koffeinfri espresso.

100 g

vare n r

s a lg s EN H ET

varenavn

11703

3 kg (30 x 100 g)

Koffeinfri Kaffe, Finmalt, 100 g — 10 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Pals SPESIALKAFFE Pals tilbyr en serie “single origins” fra ulike land. Hvert land har sin egen karakteristiske smak på kaffen, som varierer noe fra år til år. Vårt sortiment kan også variere ut ifra blant annet kaffehøstingen.

brasil vereda

Dyrket i næringsrik vulkansk jord, som gir en riktig modnings temperatur som gir en fruktig, rund kaffe med innslag av karamell.

Kenya Gachica Pals Kenya Gachika har en smak som er preget av tomat, skogsbær og solbær. Det er en fruktig sødme, og sammen gir dette en balansert og frisk kaffe. Den har en lang og ren ettersmak.

VARENR

ENH ET

VARENR

ENHET

VARENR

ENHET

12502

10 x 250 g (2,5 kg)

53602

10 x 250 g (2,5 kg)

50102

10 x 250 g (2,5 kg)

12501

1 x 1 kg

53601

1 x 1 kg

50201

1 x 1 kg

Malingsgrad:

Hele bønner

Malingsgrad:

Hele bønner

Malingsgrad:

Hele bønner

Etiopia Yirgacheffee Wote Lang og frisk aroma av Earl Grey te, sitrus og melkesjokolade.

Indisk Monsooned Malabar AA India Monsooned Malabar har en karakteristisk smak, som er både kraftig og fyldig. Smaken preges av den spesielle monsooneringsprosessen denne kaffen har vært igjennom.

VARENR

ENH ET

VARENR

ENHET

58602

10 x 250 g (2,5 kg)

12602

10 x 250 g (2,5 kg)

58601

1 x 1 kg

12601

1 x 1 kg

Malingsgrad:

Hele bønner

Malingsgrad:

Hele bønner

— 11 —

KAFFE / TE / KAKAO

En rund og fyldig kaffe, som har en smak av sjokolade og nøtter, sødmen preges av bær. Sammen gir dette en balansert og fyldig kaffe.

Guatemala Fedecocagua - Fairtrade


KAFFE / TE / KAKAO

— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Fairtrade Espresso Guatemala

Klassisk Pals Espresso

Denne espressoen har en fin og elegant syrlighet, samt et preg av sjokolade i avslutningen. Kaffen er Fairtradesertifisert. Franskbrent.

Pals espresso gir en drikk som har en rik og intens smak som henger lenge i munnen. Lukten er svakt sjokoladepreget. Italienskbrent.

VARENR

EN H ET

VARENR

ENHET

54602

10 x 250 g (2,5 kg)

10602

10 x 250 g (2,5 kg)

53701

1 x 1 kg

10600

1 x 1 kg

Malingsgrad:

Hele bønner

Malingsgrad:

Hele bønner

— 12 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Pa ls Fa i r t r ade k affe Vår kaffe kommer fra Guatemala. Kaffen er velbalansert og lett fruktig. Den er vokst frem i næringsrik vulkansk jord. Plukket for hånd.

1 kg

500/ 600 g

90/ 110 g

P ORSJONSP OSER: VARENR

s a lg s EN H ET

varenavn

54809

5,4 kg (60 x 90 g)

Pals Fairtradekaffe, Finmalt 90 g

54606

6,6 kg (60 x 110 g)

Pals Fairtradekaffe, Finmalt 110 g

54750

7 kg (14 x 500 g)

Pals Fairtradekaffe Automat, Ekstra finmalt 500 g

54807

7 kg (14 x 500 g)

Pals Fairtradekaffe, Finmalt 500 g

54860

7,2 kg (12 x 600 g)

Pals Fairtradekaffe, Finmalt 600 g

54907

7 kg (14 x 500 g)

Pals Fairtradekaffe, Grovmalt 500 g

54960

7,2 kg (12 x 600 g)

Pals Fairtradekaffe, Grovmalt 600 g

53601

1 x 1 kg

Pals Fairtradekaffe, Hel 1 kg

KAFFE / TE / KAKAO

Pa ls Fa i r t r ade Ø ko logi s k k a f f e Økologisk dyrket – uten bruk av kunstgjødsel eller sprøytemidler. Dyrkes opp mot 2000 meters høyde, og høstes manuelt. 100% arabica bønner. Fyldig med lang ettersmak. Smaken er krydderaktig og en anelse fruktig. 1 kg

500 g

VARENR

s a lg s EN H ET

varenavn

56007

7 kg (14 x 500 g)

Fairtrade Økologisk kaffe, Finmalt Porsjonspose

56101

1 x 1 kg

Fairtrade Økologisk kaffe, Hele bønner

F rys e tø rre t k affe Vår frysetørrete kaffe er sammensatt av kaffebønner fra utvalgte distrikter i Colombia. 200 g VARENR

s a lg s EN H ET

VARENAVN

d o sering

11402

2 kg (10 x 200 g)

Pals Kaffe i Pose, Frysetørret 200g

Ca. 2 gram per kopp

— 13 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

KAFFEMASKINER Vi har et bredt sortiment kaffeutstyr og tilbehør. Vi kan tilby våre kaffekunder muligheten for kjøp eller leie av kaffemaskiner.

KAFFE / TE / KAKAO

Vi kan også tilby manualer som kan sikre jevn kvalitet på kaffetilberedningen. Vi holder kaffekurs jevnlig i vårt kurslokale i Oslo. Ellers er våre kunder hjertelig velkommen til vårt brenneri i Asker.

— 14 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Espressok affe

Ce llin i Es pr e sso

Pals kan tilby ulike typer espresso som passer for ethvert behov. Vi har typer som egner seg spesielt godt til melkedrikker eller alene. Vi kan også tilby ulike røstningsgrader både italiensk og franskbrent, samt espresso fra Italia. Om du skulle foretrekke en espresso uten koffein kan vi også tilby dette. espresso bar crema Spesielt utviklet for den profesjonelle barista. Ekstra fyldig smak med en fløtepreget aroma. Kraftig crema med et brunt til rødlig skjær. Ettersmaken er svakt syrlig og intens.

pals espresso Vår bestselger, en kraftig og intens espresso brent etter italiensk tradisjon. Passer spesielt godt som base for melkebaserte drikker.

pals espresso koffeinfri For de som ønsker mindre koffein. Koffein er fjernet ved CO2 metoden.

10600

VARENR

10700

ENHET

1 x 1 kg

ENHET

1 x 1 kg

Malingsgrad

Hele Bønner

Malingsgrad

Hele Bønner

10116 1 x 1 kg

Leverandør

Cellini

Malingsgrad

Hele Bønner

espresso bar prestigio Fyldig og intens smak. Ettersmaken er mindre syrlig og varer lenge. God crema med et brunt skjær. Perfekt til melkebaserte drikker.

Pa ls Fa i r t r ade / Ø ko lo g i s k e s p re s s o

pals fairtrade espresso Velbalansert og kraftig kaffe med en frisk ettersmak. Kommer fra Guatemala. Franskbrent.

VARENR

10126

ENHET

1 x 1 kg

Leverandør

Cellini

Malingsgrad

Hele Bønner

pals fairtrade øko. espresso Fyldig kaffe med lang ettersmak. Smaken er krydderaktig. Franskbrent.

VARENR

53701

VARENR

56001

ENHET

1 x 1 kg

ENHET

1 x 1 kg

Malingsgrad

Hele Bønner

Malingsgrad

Hele Bønner

— 15 —

cellini pod display Rik og intens på smak. Enkelt – slipper å kverne. Ikke svinn. Samme kvalitet og styrke i hver kopp. 100% arabica. VARENR

10132

ENHET

0,75 kg (108 stk x 7g)

Leverandør

Cellini

Malingsgrad

Pods

KAFFE / TE / KAKAO

VARENR

VARENR ENHET


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Materiell og tilberedning Pressk a nn e VARENR

EN H ET

Va r e n avn

LE VERANDØR

97001

1 stk

Chambord presskanne, 1 liter

Bodum

98360

1 stk

Chambord presskanne, 0,4 liter

Bodum

98046

1 stk

Glass til presskanne, 0,4 liter

Bodum

KAFFE / TE / KAKAO

K af f ef i lt e r VARENR

EN H ET

Varenavn

Le ver and ø r

18300

4x200 stk

Filter 1 x 4, Ubleket

Swed Filter

19400

500 stk

Kurvfilter 90 ubleket

Swed Filter

98556

250 stk

Filter Bonamat 2 x 10 l. - Til urnetrakter

Bonamat

29500

4 stk

Filter for Freshone - Til Bonamat kaffeautomater

Bonamat

55400

250 stk

Filter Bonamat 2 x 4 Ubleket

Bonamat

K af f e t r a k t e r - re k vi s i ta VARENR

EN HET

Va r e n avn

fo rkl aring

Le ver and ø r

96751

1 stk

Filterholder til Mocca King

Sort

Moccamaster Nordic AS

96760

1 stk

Filterkurv Moccaserver

17 cm

Moccamaster Nordic AS

96761

1 stk

Filterkurv Thermoking

Sort, 19 cm

Micro Matic AS

97400

1 stk

Moccaking glasskolbe

1,8 liter

Moccamaster Nordic AS

98007

1 stk

Bonamat glasskolbe

1,7 liter

Bonamat

17101

1 stk

Termokanne Thermoking

1,8 liter

Moccamaster Nordic AS

98628

1 stk

Serveringskanne Koffeinfri

1,8 liter

Culina

99100

1 x 0,5 liter

Cleandrop professional

Rensemiddel for kaffemaskiner

NKI Handel AS

99500

1 x 1 kg

Cleandrop

Rensemiddel for espressomaskiner

NKI Handel AS

99400

1 x 1 kg

Cleandrop

Rensemiddel for kaffekanner

NKI Handel AS

66300

1 boks

Rengjøringstabletter WMF

-

Primulator AS

66400

1 flaske

Flytende rengjøringsmiddel

WMF til melkedisp.

Primulator AS

98663

1 boks

Rengjøringspulver

Bajonett WMF

Primulator AS

98811

1 flaske

Egro flytende rensemiddel

For melkesystem

Moccamaster Nordic AS

98816

1 boks à 100 stk.

Egro rensetabletter

-

Moccamaster Nordic AS

98481

1 flaske

Rensesvæske

For Impreza - For melkesystem

ISS Facility

96528

1 stk

Moccaserver D2

To varmeplater

Moccamaster Nordic AS

98620

1 x 500 stk

Sugerør, sorte

Med bøy

Tingstad

13500

1 stk

Te-klype

-

Gastronaut

98100

1 x 1000 stk

Rørepinne i tre, 19cm

Rørepinnene er laget i tre, glatt overflate med runde kanter.

Tingstad

— 16 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Sma k s t i l s e t n i n g t i l k a f f ed r i k k e r ( s i ru p m.m.) VARENR

ENH ET

Va r e n avn

LE VERANDØR

98944

1 x 0,75 ltr

Hazelnut sirup

Kaffe Koppen

98945

1 x 0,75 ltr

Chocolate Mint sirup

Kaffe Koppen

98946

1 x 0,75 ltr

Irish Cream sirup

Kaffe Koppen

98947

1 x 0,75 ltr

Caramel sirup

Kaffe Koppen

98948

1 x 0,75 ltr

Vanilla sirup

Kaffe Koppen

98949

1 x 0,75 ltr

Amaretto sirup

Kaffe Koppen

1 x 0,75 ltr

English Toffee sirup

Kaffe Koppen

1 x 0,75 ltr

Chocolate Milan sirup

Kaffe Koppen

98964

1 x 0,75 ltr

Cinnamon sirup

Kaffe Koppen

98967

1 x 0,75 ltr

Tiramisu sirup

Kaffe Koppen

98924

1 x 0,75 ltr

French Vanilla sirup

Kaffe Koppen

98961

1 x 0,75 ltr

Cream De Menthe sirup

Kaffe Koppen

98952

1 x 0,75 ltr

Coconut sirup

Kaffe Koppen

99085

1 x 0,75 ltr

Spiced chai sirup

Kaffe Koppen

18202

1 x 2,6 kilo

Torani sjokoladesaus Mørk

Kaffe Koppen

18302

1 x 2,6 kilo

Torani Sjokoladesaus hvit

Kaffe Koppen

18102

1 x 2,6 kilo

Torani Caramel saus

Kaffe Koppen

1704

1 stk

Pumpe til Torani sjokoladesaus

Kaffe Koppen

98460

1 stk

Pumpe til 750ml flaske

Kaffe Koppen

98626

1 stk

Skjenketopp

Kaffe Koppen

20801

1 x 330 g

Cappuccinodryss*

Rieber & Sønn

KAFFE / TE / KAKAO

98950 98962

S u k k er fri s mak s t i l s e t n in g t i l k a f fe dri k k e r VARENR

ENH ET

Va r e n avn

LE VERANDØR

98968

1 x 0,75 ltr

Hazelnutsirup

Kaffe Koppen

98966

1 x 0,75

Sjokolade

Kaffe Koppen

A nd r e d ri k k e r

drikkebuljong Hver eske inneholder 120 poser.

sjokopulver Sjokoladepulver for automat.

INSTANT SJOKOLADEDRIKK 4 esker á 18 poser.

VARENR

13000

VARENR

17810

VARENR

17904

ENHET

504 g (120 x 4,2 g)

ENHET

10 x 1 kg

ENHET

72 Poser

Leverandør

Rieber & Sønn

Leverandør

Rieber & Sønn

Leverandør

Toro

— 17 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

F løte pr odu k te r

cappucinomelk

soyamelk for professionals Spesiallaget for kaffemarkedet/kaffedrikker. Gir en delikat, kremet Caffe Latte/Cappuccino. Laktose- og glutenfri.

Gir en perfekt cappuccino og varm sjokolade. Gir et silkemykt og velsmakende skum som holder seg. Kan steames flere ganger. Langtidsholdbar; 6 mnd. Kun 1% fett.

kaffemelk 5% kuvert Anvendes som tilsetting til kaffe, te, kakao etc.

VARENR

10012

VARENR

20812

VARENR

18900

ENHET

12 x 1 liter

ENHET

12 x 1 liter

ENHET

1 liter (100 x 10 ml)

Unique Food

Leverandør

Tine

KAFFE / TE / KAKAO

Leverandør

Martin & Servera

toppingpulver Melkepulver til automat.

Leverandør

coffee mate fløtepulver Anvendes som tilsetting til kaffe, te, kakao etc.

fløtepulver Til friskbrygger. BESTILLINGSVARE.

18401

VARENR

16601

VARENR

16606

ENHET

7,5 kg (10 x 750 g)

ENHET

2 kg (10 x 200 g)

ENHET

6 x 1 kg

Leverandør

Barry Callebaut

Leverandør

Nestlé Norge

Leverandør

ISS Norge AS

VARENR

— 20 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

TE

Gul Lipton Lipton Yellow Label Tea.

Urte-Te Assortert H & H.

Grønn Te Assortert grønn te.

VARENR

13200

VARENR

14900

VARENR

12300

EN HET

Eske 200 g (100 x 2 g)

EN H ET

Eske 200 g (80 x 2,5 g)

ENHET

Eske 300 g (120 x 2,5 g)

L e v e r an dør

Unilever

Le ve r and ø r

Unilever

Leverandør

Food Brokers AS

Twinings-te. Orientalsk oppskrift. Tesorter av storbladede, duftende tesorter, tilsatt bergamottolje. Twinings Earl Grey er Norges mest solgte Earl Grey te.

English Breakfast Twinings-te. Typisk frokost-te fra Sri Lanka. Serveres varm med melk eller sitron, eller som is-te.

Lady Gray Twinings-te. Inneholder biter av appelsin, sitronskall og kornblomst.

VARENR

19600

VARENR

16100

VARENR

17300

EN HET

Eske 200 g (100 x 2 g)

EN H ET

Eske 200 g (100 x 2 g)

ENHET

Eske 200 g (100 x 2 g)

L e v e r an dør

Haugen-gruppen

Le ve r and ø r

Haugen-gruppen

Le ver and ø r

Haugen-gruppen

Grønn Te med Sitron Twinings-te. En lett grønn te med sitronsmak og naturlig lavt innhold av koffein.

Nypete med Hibiscus

Apple, Cinamon & Raisin

Twinings-te. Tilsetningen av hibiscus gir Twinings nypete en mer fyldig og rund smak enn ren nypete. Koffeinfri.

Twinings-te. Unik blanding av eple, kanel og rosin med utsøkt duft og smak.

VARENR

17200

VARENR

18200

VARENR

15800

EN HET

Eske 200 g (100 x 2 g)

EN H ET

Eske 200 g (100 x 2 g)

ENHET

Eske 200 g (100 x 2 g)

L e v e r an dør

Haugen-gruppen

Le ve r and ø r

Haugen-gruppen

Le ver and ø r

Haugen-gruppen

— 21 —

KAFFE / TE / KAKAO

Earl Grey


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

four red fruits

oscars peach iste sirup

Twinings-te. En eksotisk blanding av orientalske tesorter. Smaksatt med jordbær, kirsebær, bringebær og rips.

Konsentrat til is-te

VARENR

15900

VARENR

99018

EN H ET

Eske 200 g (100 x 2g)

ENHET

Flaske 0,75

Le ve r a n dør

Haugen-gruppen

Le ver and ø r

Kaffe Koppen

KAFFE / TE / KAKAO

te i lø sv ek t

Pals Selskaps Te i Løsvekt, 1kg

Kir Royal Frukt Te i løsvekt, 1kg

Grønn Te Gunpowder i løsvekt, 1kg

VARENR

EN HET

va r e n avn

l e ver and ø r

beskrivel se

15701

1 x 1 kg

Pals Selskaps Te I Løsvekt, 1 kg

Hällsen og Lyon

Aromatisk Te

10901

1 x 1 kg

Chai Te i Løsvekt, 1 kg

Hällsen og Lyon

Krydder-te fra India. God til Chai Latte.

13201

1 x 1 kg

Grønn Te Gunpowder i Løsvekt, 1 kg

Hällsen og Lyon

Frisk smak av sitron og ingefær fra Kina. Aromatisk og god tannin med lys farge. Økologisk- og fairtrademerket.

13101

1 x 1 kg

Earl Grey i Løsvekt, 1 kg

Hällsen og Lyon

Fullaromatisk Kina-Te som er blandet med bergamotolje. Aromatisk, god tannin, rik og delikat bergamot.

13401

1 x 1 kg

English Breakfast i Løsvekt, 1 kg

Hällsen og Lyon

Tradisjonell sort te. Passer godt med melk og sukker.

12901

1 x 1 kg

Peppermynte-Te i løsvekt, 1 kg

Hällsen og Lyon

Frisk og smaksrik urte-te med blader fra peppermynteplanten.

12801

1 x 1 kg

Kir Royal Frukt Te i løsvekt, 1 kg

Hällsen og Lyon

Frukt-te med mye deilig smak av bl.a. papaya og hibiskus.

13601

1 x 1 kg

Rooibos-Te i Løsvekt, 1 kg

Hällsen og Lyon

En ren Rooibos-te fra Sør-Afrika.

14801

1 x 1 kg

Rooibos Rabarbrakrem i Løsvekt, 1 kg

Hällsen og Lyon

Rødbrun farge. Aromatisk, raffinert smak, frisk og fruktig.

— 22 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Engangsutst yr Papp- og pla s tpr odu k te r

ENH ET

Va r e n avn

MatErial e

Le ver and ø r

20 x100 stk

Kniv, hvit

Plast

Tingstad Emballasje AS

16302

20 x100 stk.

Gaffel, hvit

Plast

Tingstad Emballasje AS

16401

10 x100 stk

Skje, hvit

Plast

Tingstad Emballasje AS

98540

1 x 300 stk

Kaffeskje, hvit Disp. eske

Plast

Tingstad Emballasje AS

91700

24 x 40 stk

Tallerken flat, 22 cm

Papp

Tingstad Emballasje AS

98099

20 x 50 stk

Tallerken flat, 18 cm

Papp

Tingstad Emballasje AS

99083

1 x 800 stk

Kopp hvit/brun, 21 cl

Plast

Tingstad Emballasje AS

91800

1 x 2000 stk

Innsatsbeger 21 cl

Plast

Tingstad Emballasje AS

98488

20 x 50 stk

Pappbeger til varmdrikk, 23 cl

Papp

Tingstad Emballasje AS

98489

10 x 100 stk

Lokk med drikkeåpning (til 98488)

Plast Til 23 cl

Tingstad Emballasje AS

98474

1 x 1000 stk

Pappbeger til varmdrikk, 34 cl

Papp

Tingstad Emballasje AS

98475

10 x 100 stk

Lokk med drikkeåpning (til 98474)

Plast Til 34 cl og 46 cl

Tingstad Emballasje AS

90202

20 x 50 stk

Beger med Pals-logo, 23 cl - double wall

Papp

SEDA

90203

10 x 100 stk

Beger med Pals-logo, 34 cl - double wall

Papp

SEDA

90204

20 x 50 stk

Beger med Pals-logo, 46 cl - double wall

Papp

SEDA

90205

10 x 100 stk

Lokk til beger, 23 cl

Plast

SEDA

90206

20 x 50 stk

Lokk til beger, 34cl /46 cl

Plast

SEDA

90209

1 x 4000 stk

Dipenser serviett, hvit,

Nøytral

Linella

90208

1 x 4000 stk

Dispenser serviett hvit, 33 x 33 cm

Med Pals-logo

Linella

98815

2 x 200 stk

Serveringsbrett, 2 kopps

Papp

Tingstad Emballasje AS

98630

4 x 75 stk

Serveringsbrett, 4 kopps

Papp

Tingstad Emballasje AS

98818

1 x 250 stk

Take-away poser, nøytrale

Papir, med hank

Stenquist

99005

1 x 400 stk

Take-away poser, med Pals-logo

Papir, med hank og logo

Stenquist

98080

1 x 1000 stk

Kaffekrage brun

Tres utenpå koppen

Tingstad Emballasje AS

Cli ng f i l m VARENR

ENH ET

Va r e n avn

16900

1 stk

Clingfilm i cutboks

45 cm bred x 360 m lang 45 cm bred x 300 m lang

98413

3 stk

Clingfilm, refill

98385

1 stk.

Dispenser for clingfilm

Le ver and ø r Wrap Film Systems Wrap Film Systems Wrap Film Systems

— 23 —

KAFFE / TE / KAKAO

VARENR 16202


d y p f r y st

— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

— 24 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Dypfryst Baguette - Lettstekt 27 Porsjonsbrød - Lettstekt 29 Focaccia 30

32 33

K ak er - kun tines 34 Kakestamme 36

Fruk t o g bær

— 25 —

37

d y p f r y st

Franske spesialiteter Wienerprodukter - Bakverk


— PA LS PR O D U K T K ATA LO G — ALS RODUKTKATALOG

Dypfryst

d y p f r y st

Pals har et bredt spekter av kvalitetsprodukter som kun skal tines eller stekes av. Dette er Convenientprodukter som enkelt kan fylle opp disken etter en travel formiddag, eller man raskt kan tilberede hvis man får en uventet gruppe på besøk. Vi har alt fra grove porsjonsbrød, wienerog hvetebakst til smakfulle franske fristelser i vårt sortiment. Pals oppdaget tidlig den deilige Ciabattaen og importerer fortsatt denne fra Genova, Italia. Ciabatta er en italiensk spesialitet, opprinnelig fra Nord-Italia, hvor bakerne blandet opp deigrester fra dagen før med vann og fikk en bløt deig som ble formet til et langt litt utflytende brød. Dette flate brødet fikk kjælenavnet: Ciabatta = Tøffel! Sprø skorpe, god aromatisk smak, spesiell krummestruktur kjennetegner Ciabatta. I tillegg var Pals blant de første som startet å importere franske baguetter til Norge og har hatt stor suksess med dette. Baguetten har mange bruksområder og kan brukes til alt fra påsmøring til ventebrød og brød til maten. Vi har flere smakfulle varianter – fin, flerkorn, surdeig og steinovnsbakt.

En liten kakebit til kaffen smaker alltid godt. Vi har et bredt sortiment som passer like godt til hoteller, restauranter, bakeriutsalg som til cafèer og kantiner. Kan vi friste med smakfull bringebærterte, fargerike makroner eller en saftig sjokolade- kake? En liten porsjonskake er et fint mersalgsprodukt når noen ønsker en kopp kaffe.

«En liten porsjonskake er et fint mersalgsprodukt når noen ønsker en kopp Pals kaffe.»

— 26 — — 26 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Bague t te - Le t tstek t

Baguet te, Fin Lettstekt, fin baguette. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

Baguet te, Gastronorm Lettstekt, fin baguette. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

Mini Baguet te Fin Lettstekt, lys kuvert baguette. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

VARENR

69306

VARENR

66605

VARENR

81406

EN H ET

6,6 kg (30 x 220 g)

EN H ET

5,4 kg (20 x 270 g)

ENHET

6 kg (80 x 75g)

L e v e r an dø r

Delifrance

Le ve r and ø r

Delifrance

Le ver and ø r

Delifrance

Lettstekt, grov kuvert baguette. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

Surdeigs Baguet te Steinovnsbakt, lettstekt. Til reker og andre skalldyr, suppe, salat, kylling, koldtanretninger, gryteretter og middag m. m. Finnes også i 43 g kuvertbrød.

Baguet te Lettstekt, fin baguette. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

VARENR

84306

VARENR

82807

VARENR

69907

EN H ET

6 kg (80 x 75 g)

EN H ET

7,68 kg (24 x 320 g)

ENHET

8 kg (20 x 400 g)

L e v e r an dø r

Delifrance

Le ve r and ø r

Delifrance

Le ver and ø r

Vandemoortele

Baguet te Lettstekt, fin baguette. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

Baguet te Fin, Halv Lettstekt, fin baguette. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

Baguet te rustique Lettstekt, grov baguette. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

VARENR

63606

VARENR

64008

VARENR

63608

EN HET

6,75 kg (27 x 250 g)

EN H ET

6,76 kg (52 x 130 g)

ENHET

8,4 kg (30 x 280 g)

L e v e r an dør

Vandemoortele

Le ve r and ø r

Vandemoortele

Le ver and ø r

Vandemoortele

— 27 —

d y p f r y st

Mini Baguet te Flerkorn


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Baguet te flerkorn Lettstekt, grov baguette. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

rustic parisien

Baguet te flerkorn, halv Lettstekt, grov baguette. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

Stor rustikk, steinovnsbakt baguette, toppet med solsikke, sesam-, og brune linfrø som gir brødet en lett nøttesmak.

69707

VARENR

69807

VARENR

86207

EN H ET

7,35 kg (30 x 245 g)

EN H ET

7,02 kg (64 x 130 g)

ENHET

7,92 kg (18 x 440g)

L e v e r an dø r

Vandemoortele

Le ve r a n dø r

Vandemoortele

Le ver and ø r

Delifrance

d y p f r y st

VARENR

— 28 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Porsjonsbrød - Le t tstek t

ciabat ta gylden Lettstekt, lyst porsjonsbrød. Tynn, sprø skorpe med stor poring. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

maistriangel Lettstekt, lyst porsjonsbrød. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

panini sandwichbrød Lettstekt, lyst porsjonsbrød. Til påsmurt, koldtanretninger m. m.

VARENR

82206

VARENR

67104

VARENR

80306

EN HET

6,6 kg (66 x 100g)

EN H ET

4,4 kg (40 x 110g)

ENHET

6 kg (60 x 100g)

L e v e r an dør

Delifrance

Le ve r and ø r

Mesterbakeren

Le ver and ø r

Delifrance

Lettstekt, fiberrikt sandwichbrød. Tynn myk skorpe og en saftig velsmakende krumme. 96% grov.

flerkorntriangel Frossen, lettsktekt. Et produkt i tiden. Bakt med spelt. Holder seg saftig lenge. 12% grovhet.

gresskarbriks Frossen, lettsktekt. Dekket med gresskarkjerner. 19% grovhet. Størrelsen er ideell for sandwicher. Går inn i helsetrenden.

VARENR

80303

VARENR

87403

VARENR

80003

EN HET

4,56 kg (48 x 95g)

EN H ET

3,15 kg (30 x 105g)

ENHET

3,6 kg (40 x 90g)

L e v e r an dør

Delifrance

Le ve r and ø r

Vandemoortele

Le ver and ø r

Vandemoortele

panda flutes Tynn, myk skorpe og en saftig, velsmakende skorpe. 76% grovt. Salg av Panda flutes støtter WWF’s arbeid.

bagulino mørk

bagulino fin Rett fra frys - klar til bruk. Lyse multikorn baguetter bakt på surdeig. Rustikt utseende. 21% grovhet.

Rett fra frys - klar til bruk. Mørke multikorn baguetter bakt på surdeig. Rustikt utseende. 21% grovhet.

VARENR

63603

VARENR

80707

EN H ET

2,7 kg (30 x 90 g)

EN H ET

7,5 kg (60 x 125g)

VARENR

80707

Vandemoortele

ENHET

7,5 kg (60 x 125 g)

Le ver and ø r

Vandemoortele

L e v e r an dø r

Nærbakst

Le ve r and ø r

— 29 —

d y p f r y st

grov panini/ macka


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Surdeigs- / Kuvertbrød Steinovnsbakt, lettstekt. Perfekt størrelse til reker og andre skalldyr, suppe, salat, kylling, koldtanretninger, gryteretter og middag m. m.

bagels 15 med sesam, 15 med korn og 15 plain. Lettstekt, amerikansk spesialitet. Til frokost lunsj og middag. Ekstra godt med for eksempel laks og Philadelphiaost.

sandwich gourmet flerkorn Inneholder 30% korn og surdeig av rug, linfrø, solsikkekjerner og sesamfrø.

VARENR

80208

VARENR

81704

VARENR

80044

ENH ET

8,17 kg (190 x 43 g)

EN H ET

4,5 kg (45 x 100 g)

ENHET

7 kg (70 x 100 g)

L e v e r an dør

Delifrance

Le ve r a n dør

Baker Hansen

Le ver and ø r

Delifrance

d y p f r y st

Foc accia

focaccia cherry tomat Lettstekt, lyst brød med spennende smak av solmodne tomater. Bakt med extra virgin olivenolje. 25% cherrytomater. Tines og klar til bruk.

focaccia oppdelt Lettstekt, lyst brød med solsikkeolje og ekstra virgin olivenolje. Tines og klar til bruk. Ferdig til smøring.

focaccia flerkorn Halvstekt. Ferdig oppdelt. Ekstra virgin olivenolje og byggergjær gir en myk og lett konsistens. Smakfull med solsikkekjerner, sesamfrø og linfrø. 60% korn, 11% linfrø. Ferdig til smøring.

VARENR

82207

VARENR

82203

VARENR

80043

ENH ET

7,5 kg (10 x 750 g)

EN H ET

3,24 kg (90 x 36 stk)

ENHET

3,24 kg (90 x 36 stk)

L e v e r an dør

Delifrance

Le ve r a n dø r

Delifrance

Le ver and ø r

Delifrance

— 30 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

d y p f r y st

— 31 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Fr anske spesialite ter

Croissant XL med smør

d y p f r y st

Forhevet – stekes rett fra frys. Ekte fransk croissant smed 18% smør som gir en herlig smak. Ekstra stor; 90g.

Croissant med smør Herlig fransk crossaint med 24% smør. Forhevet.

Mini Croissant Et perfekt frokostprodukt. Kan stekes direkte fra frys.

VARENR

80907

VARENR

80804

VARENR

80004

EN H ET

7,2 kg (80 x 90g)

EN H ET

4,4 kg (80 x 55 g)

ENHET

4 kg (160 x 25 g)

L e v e r an dø r

Delifrance

Le ve r a n dø r

Delifrance

Le ver and ø r

Delifrance

Fullkorn-Croissant

Croissant Ost og Skinke

Croissant Mixed Mini

Ferdig raskede, direkte fra frys til ovn (15–20 min. tining gir optimalt resultat). Ekte fransk croissant med valmue, solsikke og linfrø. Egner seg både til frokost og lunsj.

Forhevet – stekes rett fra frys, (men la de gjerne tine et par minutter). Kan fryses etter stek. Ferdig fylt med emmentalerost og franskskinke. Ypperlig med salater eller påsmurt.

Forhevet – stekes rett fra frys. Krt. inneholder 3 varianter: Croissant, Sjokorull og Rosinsnegle. Miniprodukter som passer godt til kaffepausen.

VARENR

84504

VARENR

80607

VARENR

81004

ENHET

4,4 kg (55 x 80 g)

EN H ET

7,2 kg (72 x 100 g)

ENHET

4,32 kg (135 x 32 g)

L e v e r an dø r

Delifrance

Le ve r a n dør

Delifrance

Le ver and ø r

Bridor

Pain Au Chocolat Forhevet – stekes rett fra frys, (men la de gjerne tine et par minutter). Fransk bakverk – godt til kaffen.

Mozart Croissant Frossen - rett i ovnen. Smørcroissant, dobbeltfylt med en symfony av marsipankrem og nougat, strødd med hasselnøtter og sjokolade. Medfølger poser påtrykt Mozartbilde og logo.

Crois-Sandwich Frossen - forhevet, stekes rett fra frys. Myk og sprø sandwich laget på grovt sammalt mel, lin-, valmue- og solsikkefrø. 19,5% smør gir en herlig smak. Rikt på fiber.

VARENR

85505

VARENR

81306

VARENR

86104

ENH ET

5,25 kg (70 x 75 g)

EN H ET

6,1 kg (60 x102 g)

ENHET

4,5 kg (45 x 100 g)

L e v e r an dør

Bridor

Le ve r a n dør

CSM

Le ver and ø r

Delifrance

— 32 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Wienerproduk ter - bak verk

Skillingsboller Frosne, ferdige skillingsboller som blir luftige, med en god smak av kanel og sukker. Lettstekte. Tines - heves – stekes og strøs med sukker.

Blonde Wienerbrød

Chocolat Twist

Frosne, ufylte deigemner som skal tines, raskes og avbakes. Deigemnene er tvinnet og formet som 8-tall og blir luftige og sprøe med stort volum. Velsmakende.

Frossen - forhevet, stekes rett fra frys. Ekte fransk kvalitet. Laget av croissant- deig som er elegant vridd rundt deilig vaniljekrem og drysset med chocolate chips (14,5%) med ekte kakaosmør.

VARENR

77406

VARENR

88907

VARENR

83906

EN HET

6 kg (60 x 100 g)

EN H ET

6,48 kg (108 x 60 g)

ENHET

6 kg (60 x 100 g)

L e v e r an dør

Baker Brun

Le ve r and ø r

Kåka

Le ver and ø r

Delifrance

Forhevet, kan stekes direkte.

Wienerpecan Forhevet. Frosne ferdig raskede stykkewienerbrød, dekortert med pecannøtter og brun farinremons. Rullet med vegatabilsk margarin uten transfettsyrer.

Spandauer m/ Vaniljekrem Frosne, forhevede deigemner, fylt med vanljekrem. Rullet med vegatabilsk margarin uten transfettsyrer. Tradisjonelt dansk morgenwienerbrød.

VARENR

83807

VARENR

85203

VARENR

80604

EN H ET

7,5 kg (20 x 375 g)

EN H ET

5,56 kg (48 x 95 g)

ENHET

4,72 kg (48 x 90 g)

L e v e r an dø r

Idun

Le ve r and ø r

Kohberg

Le ver and ø r

Kohberg

Dagmar-Terte Ferdig terte - kun tines og stekes. Luftig, sprø og med stort volum. Rullet med vegetabilsk margarin uten transfettsyrer. Tilsatt ekte dansk remonsfyll.

osteterte

Rosinsnegle

Friand Fromage. Stekes direkte fra frys. Smakfull terte fylt med emmentalerost. Serveres lunken – alene / fylt med skinke/med grønn salat.

Frossen - forhevet, stekes rett fra frys. Rosinsneglen er bakt på croissant-deig som er rullet med smakfull vaniljekrem, strødd med saftige rosiner, og ferdig glanset med egg.

VARENR

83403

VARENR

83107

VARENR

82106

EN HET

7,5 kg (20 x 375 g)

EN H ET

7,92 kg (72 x 110 g)

ENHET

6 kg (60 x 100 g)

L e v e r an dør

Kohberg

Le ve r and ø r

Delifrance

Le ver and ø r

Delifrance

— 33 —

d y p f r y st

Prinsessestang


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

K aker - kun tines

berlinerbolle m/ bringebær

d y p f r y st

Tines – klar til servering.

berlinerbolle m/ vaniljekrem Vaniljekrem. Tines – klar til servering.

Vannbakkels m/ krem Fransk dessertkake/ kaffekake. Luftig god vannbakkels (Profiterols) fylt med en søtaktig krem med litt vaniljesmak.

VARENR

88503

VARENR

83603

VARENR

83604

ENH ET

3,78 kg (60 x 63 g)

EN H ET

3,78 kg (60 x 63 g)

ENHET

4 kg (8 x 500 g)

L e v e r an dør

Kobia

Le ve r a n dø r

Kobia

Le ver and ø r

Beuk Foodservice

sjokolade m/ kokos

eplekake

makroner små

Kaken (2,5 kg) er delt opp i store, ferdig oppskårede stykker som kan deles i to/tre. Kun tines – klar til servering. Hjemmelaget utseende. Prisgunstig.

Tines – klar til servering. Saftig eplekake i mørdeigsbunn. Ferdig inndelt i biter. Serveres som den er eller lunken med litt is eller pisket krem.

Assorterte 4 ulike typer makroner; Kaffe, Sjokolade, Appelsin og Pistasj. Makronene består av 2 stk mandelkjekser med krem imellom. Perfekt til kaffen!

VARENR

80007

VARENR

80110

VARENR

79801

ENH ET

7,5 kg (3 x 2,5 kg)

EN H ET

10,8 kg (6 x 1800 g)

ENHET

1,2 kg (100 x 12 g)

L e v e r an dør

Vandemoortele

Le ve r a n dø r

Beuk Foodservice

Le ver and ø r

Delifrance

sitronterte m/ marengs Denne terten er bakt med de fineste ingredienser; 24% ekte butterdeig med egg og mandler. Tin og server.

bringebærterte Denne terten er bakt med de fineste ingredienser; 24% ekte butterdeig med egg og mandler. 32% bringebær. Tin og server.

VARENR

80040

VARENR

80041

ENH ET

2,7 kg (36 x 75 g)

EN H ET

3,5 kg (36 x 100 g)

L e v e r an dør

Delifrance

Le ve r a n dø r

Delifrance

— 34 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

sjokolademoussekake Inneholder 41% mørk, belgisk sjokolade. Gluten- og laktosefri.

ostekake pecan Tines – klar til servering. Ostekake fylt med nøtter og toppet med krem og karamell.

belgiske vafler Kandisert. Laget på tradisjonell belgisk resept. Holder seg godt 2–3 dager etter opptining.

VARENR

90059

VARENR

90057

VARENR

82105

EN H ET

3,6 kg (4 x 900 g)

EN H ET

5,4 kg (4 x 1350 g)

ENHET

5,75 kg (50 x 115 g)

L e v e r an dø r

Gray’s Bakery

Le ve r and ø r

Gray’s Bakery

Le ver and ø r

Vandamoortele

Tines – klar til servering. Saftig kake med 18% gulrøtter. Smakstilsatt med kanel og en lekker glasur laget på ekte kremost.

sjokolade muffins Tines – klar til servering. Tips: Sett ditt personlige preg på muffinsen ved å dekorere med glasur eller topping.

mini donuts m/ sjokolade Perfekt til pausemat. Fin størrelse. Prisgunstig.

VARENR

90056

VARENR

90062

VARENR

84202

EN H ET

6,08 kg (65 x 95 g)

EN H ET

3,36 kg (24 x 140 g)

ENHET

2,2 kg (110 x 20 g)

L e v e r an dø r

Gray’s Bakery

Le ve r and ø r

Gray’s Bakery

Le ver and ø r

Vandemoortele

donut plain Laget med gjær for at den skal holde seg lengre saftig. Trendy produkt. Gunstig pris – gir høy fortjeneste.

kransekakestenger Stenger uten pynt 12 cm lange. Ferdig stekte kransekakestenger, bakt på Pals kransekakemasse med mandelgaranti.

glutenfri kransekake Ferdig stekt kransekake, bakt på Pals glutenfrie kransekakemasse med mandelgarant. Pyntet.

VARENR

84203

VARENR

81904

VARENR

88701

EN H ET

3,168 kg (72 x 44 g)

EN H ET

4,5 kg (100 x 45 g)

ENHET

1 x 18 Ringer

L e v e r an dø r

Vandemoortele

Le ve r and ø r

Pals

Le ver and ø r

Pals

— 35 —

d y p f r y st

gulrotkake m/ glasur


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

K akestamme Tin, del o g SER VÉ R! • Hele kakestammer. • Du bestemmer selv størrelsen på kakestykkene. • Pyntes etter eget ønske.

d y p f r y st

• Kun tines - klar til servering.

kakestamme operakake Tre bunner delikat dynket med kaffe, to lag smørkrem med kaffesmak og en fyldig krem av mørk sjokolade.

kakestamme sjokolade

kakestamme mango pasjon

To bunner av sprø sjokoladekjeks, fylt med sjolkolademousse. Dekortert med sjokoladebiter.

Pasjonsfruktsmousse med krem, toppet med stripet glasering. Ett lag med mangobiter i mangomousse mellom to mandelbunner.

VARENR

78906

VARENR

81102

VARENR

77306

ENHET

3,4 kg (4 x 850 g)

EN H ET

2,1 kg (3 x 700 g)

ENHET

3,08 kg (4 x 770 g)

L e v e r an dø r

Delifrance

Le ve r a n dø r

Vandemoortele

Le ver and ø r

Delifrance

kakestamme pasjonsfrukt Pasjonsfruktmousse på to lag med sukkerbrød, glasert med pasjonsfruktgelé.

kakestamme tiramisu

kakestamme cappucino

Tolags sukkerbrød, lett fuktet med kaffe og Marsala, lagt vekselvis med smakfull Mascarpone Bavarois krem. En elegant dessert i en fløyelsmyk sjokoladefrakk.

På kakens mandelbunn ligger en crisp kakaopralin og en kaffemousse. Over denne ligger ytterligere en bunn dynket med kaffe og en lett krem.

VARENR

82902

VARENR

80402

VARENR

80403

ENHET

2,1 kg (3 x 700 g)

EN H ET

2,44 kg (4 x 610 g)

ENHET

3,36 kg (4 x 840 g)

L e v e r an dø r

Vandemoortele

Le ve r a n dø r

Delifrance

Le ver and ø r

Delifrance

— 36 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Fruk t og bær

bringebær og jordbær singelfrosne Ferdige porsjonsposer med frosne bær til smoothies, hvor det kun skal tilsettes appelsinjuice. Rikt på antioksidanter.Lite kalorier. Utmerket til take away. Passer også til dessert/ kaker/ dekor.

tropisk fruk tblanding Mango, papaya, grønne og orange melonkuler,druer, fersken, ananas. Til dessert/ kaker/ dekor.

blåbær singelfrosne Til dessert/ kaker/ dekor.

VARENR b ri n ge bæ r

74105

VARENR

74710

VARENR

74605

vare n r j o rdb æ r

76005

EN H ET

10 kg (4 x 2,5 kg)

ENHET

5 kg (2 x 2,5 kg)

enhet

5 kg (5 x 1 kg)

Le ve r and ø r

Norrek

Le ver and ø r

Norrek

l e v e r an dør

Dirafrost

d y p f r y st

bjørnebær singelfrosne Til dessert/ kaker/ dekor.

skogsbær singelfrosne Singelfrosne. Til dekor på dessert/ kaker.

eplebåter - frosne Til desserter og smoothies.

VARENR

75905

VARENR

74805

VARENR

73405

EN H ET

5 kg (2 x 2,5 kg)

EN H ET

5 kg (5 x 1 kg)

ENHET

5 kg (2 x 2,5 kg)

L e v e r an dø r

Norrek

Le ve r and ø r

Norrek

Le ver and ø r

Norrek

dira pyntelokk jordbær 19 cm i diameter. Til jordbærkake.

pyntejordbær, halve Singelfrosne. Til dekor på dessert/ kaker.

mangoterninger Til desserter og smoothies.

VARENR

82406

VARENR

75005

VARENR

76705

EN H ET

6,57 kg (18 x 365 g)

EN H ET

2 x 2,5 kg

ENHET

5 kg (5 x 1 kg)

L e v e r an dø r

Dirafrost

Le ve r and ø r

Dirafrost

Le ver and ø r

Dirafrost

— 37 —


sa f t og h e r m e t i kk

— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

— 38 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

herme tisk fruk t o g bær

40

juice o g saf t 40

— 39 —

sa f t og h e r m e t i kk

Saft og hermetikk


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Herme tisk fruk t og bær

VARENR

EN HET

n avn

fo rk l aring

l e ver and ø r

71712

12 g (12 x 1 kg)

Ananasbiter

Til dessert og kakefyll.

Harlem Food

73700

12 g (12 x 1 kg)

Mandariner

I sukkerlake. Til dessert og kakefyll.

Harlem Food

70412

12 g (12 x 1 kg)

Fersken

Til dessert og kakefyll.

Harlem Food

34005

1 x 5 kg

Hele Røde Fersken

Uten lake.

Steensma

sa f t og h e r m e t i kk

juice og saf t VARENR

EN HET

n avn

fo rk l aring

l e ver and ø r

94700

12 x 1 Liter

Appelsinjuice

Med fruktkjøtt. 100% ren juice laget av friske, saftige og søte appelsiner. rik på C-vitaminer.

Coop

94701

12 x 1 Liter

Eplejuice

100% ren eplejuice fremstilt av konsentrat. Frisk og god på smak. Fin balanse mellom syre og sødme.

Coop

balh o lm - n at u rl i g fru k t dr ikk Sunn og smakfull, friskpresset juice, uten sukker og tilsetningsstoffer. Kunnskap og tradisjon fra Sogn.

VARENR

EN H ET

navn

l e ver and ø r

99805

3,96 liter(12 x 33 cl)

Eple/pærejuice - økologisk

Balholm AS

99803

3,96 liter(12 x 33 cl)

Eplejuice - økologisk

Balholm AS

99804

3,96 liter(12 x 33 cl)

Eple og Kirsebærjuice - økologisk

Balholm AS

99808

3,96 liter(12 x 33 cl)

Eple og Bringebærjuice

Balholm AS

solbærsirup

husholdningssaft

Leskedrikk, toddy, fruktsauser til desserter og lignende. Fremstilt av saft fra solbær. Blandingsforhold 1 del solbærsirup til 5 deler vann gir 9 % råsaft i ferdig drikk.

Fremstilt av saft fra eple, drue, rips og solbær. Blandingsforhold 1 del saft til 5 deller vann gir 12% råsaft i ferdig drikke.

VARENR

74405

VARENR

74205

EN H ET

1 x 5 liter

ENHET

1 x 5 liter

Le ve r a n dør

Pals

Le ver and ø r

Pals

— 40 —


100cl

Eple Eple & Bringebær Eple & Solbær

75cl

Gravenstein (eple) Økologisk Eple & Bringebær Økologisk Eple & Solbær Økologisk Eple & Pære* Økologisk Eple & Blåbær*

*No på alle Vinmonopol!

Fruktbøndene i Sogn er vane med eit liv i bratte motbakkar. Langs dei irrgrøne liene opp frå Sognefjorden ligg dei minste fruktgardane i landet. Her er nedarva tradisjon blanda med ny vitskapeleg innsikt. I den varme porøse skredjorda finst både humus og mineralhaldige bergartar. Vatnet renn reint og rikeleg frå bekk og foss. Det store fjordbassenget svalar frukta om sommaren og lunar trea om vinteren. Sogn er ein del av det nordlegaste fruktmiljøet i verda. Her kan aprikos og druer dyrkast på friland – berre få mil frå Jostedalsbreen sin veldige is. Det gir ein spesiell rikdom å dyrka frukt i Sogn. Kvar vår skjer det same: Bjørka er blitt lysegrøn, medan snøen framleis ligg att på fjelltoppane. Fjorden kviler stille og blå, og lufta er blitt varm. Bonden går gjennom hagen sin og dreg inn angen frå dei rosa epleblomane som opnar seg. Då kjenner ho det på ny; kjærleiken til dette landskapet! Denne årlege oppdaginga gir ei eiga sjølvkjensle og auge for det vakre. Prøv ein Balholm og tenk på noko vakkert.

33cl

Eple & Bringebær Økologisk Eple Økologisk Eple & Blåbær Økologisk Eple & Pære Økologisk Eple & Solbær Økologisk Eple & Kirsebær


ko n d i torart i kl e r

— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

— 42 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

KONDITORARTIKLER k ak emik ser - ba ser 45 k jek s 46

Former - deiger 47 Flexipan silikonformer 49

pal s sylte tøy 51

pal s brødmik ser 52 Brødbaser 52 Helmiks 53

sjokol ade, marsipan o g annen dekor 58 Sjokolade/ sjokoladedekor 59 Marsipaner 64 Bakemasser 65 Kransekaketilbehør 65

N ø t ter m. m. 67 Mandler / flaner 67 Hasselnøtter / strøssel 67 Valnøtter 67 Rosiner og bær 67

— 43 —

ko n d i torart i kl e r

bak ehjelpemidler 50 Bakepulver 50 Brødforbedrere 50 Gjær 50

bak eri - o g konditori produk ter 54 Mel 54 Salt 54 Sukker 54 Fromasjpulver og gelè 54 Overtrekksgelè 55 Sprøytegelè 55 Puréer 56 Dessertsaus/ Vaniljekrem 56 Kakao 56


— P ALS A L S P RODUKTKATALOG R O D U K T K ATA LO G —

konditor artikler Pals har alt du trenger for å lage lekre desserter, kaker og konfekter. Pals startet med produksjon av marsipan på begynnelsen av 1950 tallet. I vår fabrikk i Asker produserer vi i dag figurmarsipan, konditormarsipan og overtrekkmarsipan med forskjellig andel mandler. Fra vår pulverfabrikk tilbyr vi rasjonelle mikser som kan brukes til herlige bakeverk. Vi produserer også fargerike sprøytegeléer til pynting av kaker. De siste årene har vi også opparbeidet oss et variert og stort sortiment innen sjokolade. Vår konditormester gir gjerne råd, veiledning og holder kurs innen sjokolade og konditorivarer.

ko n d i torart i kl e r

his to ri e o g fa k ta om s jokola de • Kakaofruktene kommer fra kakaotreet, Theobroma cacao. Theobroma er latinsk og betyr «gudemat». • Treet kan bli opptil 10 meter høyt, blomstrer to ganger i året og produserer ca. 3–4 kg kakaobønner årlig. • Av treet, avhengig av hvor det dyrket, får vi tre ulike typer kakaobønner.

• Kakaobønnene som anvendes idag kommer fra plantasjer langs det såkalte kakaobeltet, som strekker seg tvers over Amerika, Asia og Afrika fra 20° nord til 20° syd. • Christopher Columbus, var den første europeèr som fant kakaobønnen i 1502 og tok den med seg tilbake til Spania. • I 1835 fikk Norge sitt første lass med kakaobønner, men disse ble brukt som sjokoladetrekk på bitre piller hos apotekerne.

Criollo Betyr «innfødt» og er rolls royce av kakaobønner. Står for 5–10 % av verdensproduksjonen.

• I 1852 fikk Norge sin første sjokolade fabrikk, startet av Carl Krafft.

Forasteros Betyr «utenlandsk» og står for 70–80 % av verdensproduksjonen.

• Forskjellen på non-temp og coverture sjokolade er fettet, noe som gjør non- temp noe billigere. I Couverturesjokolade finner du kakaofett, mens i non-temp finner du et rimeligere vegetabilsk fett.

Trinitario Er en krysning mellom Criollo og Forasteros som dukket opp i Trinidad ved et uhell og står for 15–20 % av verdensproduksjonen.

— 44 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

K akemik ser - baser

Browniemiks Miks til sjokoladebrownies. Fyldig, god smak. Kakene blir saftige med lang holdbarhet.

Cookiemix Soft & Chewy Til fremstilling av myke og sprø cookies. Gir holdbare og velsmakende cookies. Kan tilsettes sjokolade, forskjellige nøtter, mandler og frukter.

Mississippi Kakemiks Miks til fremstilling av muffins og formkaker. Kun tilsettes veg. olje og vann. Etter ønske tilsett sjokolade, nøtter, tørket frukt osv. Gir saftige kaker og en ekstra saftig krumme.

VARENR

59712

VARENR

51512

VARENR

59612

EN H ET

1 x 12,5 kg

EN H ET

1 x 12,5 kg

ENHET

1 x 12,5 kg

L e v e r an dø r

Macphie

Le ve r and ø r

Macphie

Le ver and ø r

Macphie

Miks til fremstilling av muffins og formkaker. Kun tilsettes veg. olje og vann. Etter ønske tilsett sjokoladebiter, nøtter, tørket frukt osv. Gir saftige kaker med god holdbarhet.

Muffinsmiks Helmiks til fremstilling av muffins.

En-To-Tre Halvmiks for kakebunner, rullader, formkaker. Tilsettes egg og vann.

VARENR

59512

VARENR

33015

VARENR

21812

EN H ET

1 x 12,5 kg

EN H ET

1 x 15 kg

ENHET

1 x 12 kg

L e v e r an dø r

Macphie

Le ve r and ø r

Zeelandia

Le ver and ø r

Pals

Orkide Helmiks for kakebunner, rullader, formkaker.

Apollo P-7 Helmiks for vannbakkels. Kun tilsettes vann.

Kun tilsettes vann. VARENR

21912

VARENR

28210

EN H ET

1 x 12 kg

EN H ET

1 x 10 kg

L e v e r an dø r

Pals

Le ve r and ø r

Källbergs

— 45 —

ko n d i torart i kl e r

Mississippi Sjokolademiks


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

amerikansk gulrotkakemiks

kokosmiks - glutenfri

Helmiks – kun tilsettes valnøttbiter, soyaolje og vann. Særegen smak, med et høyt innhold av søte og velsmakende tørkede gulrøtter, smaksatt med kanel og vaniljearoma.

Helmiks – kun tilsettes vann. Består av fineste sort filippinsk kokos-masse, blandet i riktig forhold med andre råstoffer og tilsetninger som gir en fin og fyldig smak og gode bakeegenskaper.

Pals Vaffelmiks

ko n d i torart i kl e r

Helmiks – kun tilsettes vann 40–50°C. Gir velsmakende, myke og saftige vafler.

VARENR

28312

VARENR

54115

VARENR

21612

ENH ET

12 kg (10 x 1,2 kg)

EN H ET

1 x 15 kg

ENHET

1 x 12 kg

L e v e r an dør

Pals

Le ve r a n dør

Pals

Le ver and ø r

Pals

mandelbunnmiks Glutenfri miks til mandelmakroner-/ bunner, suksesskaker, samt som makronfyll i wienerbrød, terter o.l. Kun blandes med eggehvite/ hele egg.

speltkakemiks Formkakemiks – kun tilsettes egg og margarin.

VARENR

23625

VARENR

54325

ENH ET

1 x 25 kg

EN H ET

1 x 25 kg

L e v e r an dør

Pals

Le ve r a n dør

Jung/ Zeelandia

oreo k jeksruller Kombinasjon av mild vaniljekrem og sprø, smaksrik sjokoladekjeks. Oreo rull er praktisk å ha med seg på tur og til servering av kjeks til kaffen.

oreo knust k jeks Kombinasjon av mild vaniljekrem og sprø, smaksrik sjokoladekjeks. Til baking, kjeksbunn til kaker, desserter eller dekor.

VARENR

25402

VARENR

25404

ENH ET

2,464 kg (16 x 154 g)

EN H ET

4,8 kg (12 x 400 g)

L e v e r an dør

Kraft Foods

Le ve r a n dør

Kraft Foods

— 46 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Former - deiger

mørdeigsform 7 cm Til linser porsjonskaker - /-desserter. Ustekt - frossen.

mørdeigsform 8,5 cm

mørdeigsform 9,5 cm

Fylles for eksempel med vaniljekrem og dekoreres med friske / frosne bær eller frukter. Lages på 1–2–3. Ser lekkert ut og smaker godt! Ferdig stekt. Tørrvare. Klar til bruk.

Fylles for eksempel med vaniljekrem og dekoreres med friske / frosne bær eller frukter. Lages på 1–2–3. Ser lekkert ut og smaker god ! Ferdig stekt. Tørrvare. Klar til bruk.

VARENR

85103

VARENR

83503

VARENR

80903

EN H ET

3,375 kg (225 x 15 g)

EN H ET

3,456 kg (144 x 24 g)

ENHET

3,36 kg (96 x 35 g)

L e v e r an dø r

Kåkå

Le ve r and ø r

Gourmet Pidy

Le ver and ø r

Gourmet Pidy

Til dessertkaker, paier. Ferdig stekt. Tørrvare. Klar til bruk.

Til posteier og lignende. Ustekt, frossen.

napoleonsbunner Kan brukes til mange kakevarianter. Rullet butterdeig i plater. Ferdig stiplet, klar for avbaking. Førsteklasses kvalitet. Lette å skjære. Stor sprøhet og mørhet. Ustekt, frossen.

VARENR

83502

VARENR. 7 cm

88602

VARENR

88214

EN H ET

10 stk

e n he t

2,925 kg (195 x 15 g)

ENHET

14 kg (20 x 700 g)

L e v e r an dø r

Gourmet Pidy

varenr. 11 cm

87705

Le ver and ø r

Kåkå

e n he t

5,5 kg (140 x 40 g)

le ve r and ø r

Kåkå

VARENR

e n he t

va r e navn

pr o d uk tbeskrivel se

l e ver and ø r

87613

13,35 kg (3 x 4,450 kg)

Butterdeigstykker

Til innbaking. Ustekt.

Kåkå

86910

10 kg

Wienerdeig i blokk (125x114mm)

Til wienerbakverk. Ustekt.

Humlum Gård

— 47 —

ko n d i torart i kl e r

mørdeigsform 22 cm

but terdeigsformer 7 cm/ 11 cm


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

tartelet te 7 cm Ferdig stekt form, klar til å fylles.

ko n d i torart i kl e r

VARENR

83212

quiche 11 cm Ferdig stekt form, klar til å fylles. VARENR

sweet mini cone with chocolate coating 5,5 g Ferdig stekt form, klar til å fylles.

83217

VARENR

83215 90 stk Gourmet Pidy

ENH ET

90 stk

EN H ET

42 stk

ENHET

L e v e r an dør

Gourmet Pidy

Le ve r a n dør

Gourmet Pidy

Le ver and ø r

mini cone neutral 3,8 g Ferdig stekt form, klar til å fylles.

amuset te 3,5 g Ferdig stekt form, klar til å fylles. Til salt og søt fingermat, fingermatbuffet, tapas, koldtbord og element på tallerkenretter. Fylles med marinerte skalldyr, pålegg, kyllingkjøtt salater eller grønnsaker.

VARENR

83210

VARENR

83209

EN H ET

112 stk

EN H ET

84 stk

L e v e r an dør

Gourmet Pidy

Le ve r a n dø r

Gourmet Pidy

— 48 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

fle xipan silikonformer Vi forhandler et stort utvalg flexipan silikonformer til salt og søt mat. VARENR

e n he t

varenavn

l e ver and ø r

98527

600 x 445 mm

Flexipan 1183

Concept Food

98528

600 x 400 mm

Flexipan 0112

Concept Food

98561

510 x 310 mm

Silpat

Concept Food

98585

600 x 400 mm

Flexipan 0915

Concept Food

98587

600 x 400 mm

Flexipan 1601

Concept Food

98589

600 x 400 mm

Flexipan 0107

Concept Food

98520

450 x 600 mm

Silpat

Concept Food

700 x 500 mm

Flexipan 1445

Concept Food

600 x 400 mm

Flexipan 1098

Concept Food

98594

300 x 400 mm

Flexipan 2103

Concept Food

98595

600 x 400 mm

Flexipan 2266

Concept Food

99502

475 x 275 mm

Flexipan 2213

Concept Food

Se: www.sasademarle.com - for flere produkter. Kontakt Pals kundeservice for bestilling.

— 49 —

ko n d i torart i kl e r

98523 98524


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Bakehjelpemidler Bak ep ulv e r vare n r

enhet

va r e n avn

brukso mr åd e

l e ver and ø r

20105

1 x 5 kg

Bakepulver

To-trinns

Pals

20125

1 x 25 kg

Bakepulver

To-trinns

Pals

75202

1 x 2 kg

Hortetakksalt

Amoniumbikarbonat

Pals

79025

1 x 5 kg

Natron

For syrlige produkter

Univar

79002

1 x 5 kg

Natron

For syrlige produkter

Pals

ko n d i torart i kl e r

Br ø d f o r b e dre re VARENR

EN HET

Va r e n avn

brukso mr åd e

Leverandør

22320

1 x 20 kg

Exact Soft 1%

For saftig gjærbakstt

Zeelandia

27025

1 x 25 kg

Zedomals

For saftig gjærbakst

Zeelandia

23415

1 x 25 kg

Gamma NS 407

For alle typer gjærbakst + kjøl/frys

Zeelandia

59225

1 x 25 kg

Nordic UF

For frosne deigemner

Zeelandia

20425

1 x 25 kg

Nordic PB

For lettstekte produkter

Zeelandia

24725

1 x 25 kg

Böcker tørket surdeig

For alle typer brød

Böcker

24525

1 x 25 kg

Hvetesurdeig tørket

For alle typer brød

Böcker

24702

1 x 2 kg

Hvetsur Le Chef

Startkultur hvetesur

Böcker

24701

1 x 1 kg

Rugsur

Startkultur rugsur

Böcker

29625

1 x 25 kg

Grovaks brødforbedrer

Med emulgator for deiger med sammalt

Pals

58625

1 x 25 kg

Grovaks brødforbedrer U/ Enr.

Med enzym for deiger med sammalt

Pals

30425

1 x 25 kg

Pals XP Palmeoljefri

For saftig gjærbakst

Pals

27625

1 x 25 kg

Potetgranulat

For brød og brødvarer

Norske potetindustrier

23110

1 x 10 kg

Kastalie aktiv rugsur

- aktiv flytende surdeig

Lesaffre

g jæ r VARENR

EN HET

Va r e n avn

brukso mr åd e

Leverandør

32314

14 kg (4 x 3,5 kg)

Gjær, HIRON GULL - frossen tørrgjær

- for urask./frosne/søte emner

Lesaffre

20310

10 kg (10 x 1,0 kg)

Pressgjær fersk Zymarom

- for alle typer gjærdeiger

Lesaffre

22525

1 x 25 kg

Inaktiv gjær RS 190 Star

- reduserer trevhet i deigene

Lesaffre

gjær saf. inst. gull

gjær saf. inst. rød

Tørrgjør for søte - og fettrike gjærdeiger, (boller, julekake, wienerbrød, pølsebrød, hamburgerbrød m.m.) 1 kg tilsvarer 4–5 kg pressgjær. Har samme kvalitet fra gang til gang.

Tørrgjør for søte - og fettfattige gjærdeiger, (brød, loff, rundstykker, wienerbrød m.m. ) 1 kg tilsvarer 4–5 kg pressgjær. Har samme kvalitet fra gang til gang. Fås også i 15 kg (Compact) v.nr. 20215.

VARENR

20510

VARENR

20610

EN H ET

10 kg (20 x 0,5 kg)

ENHET

10 kg (20 x 0,5 kg)

Le ve r a n dør

Lesaffre

Le ver and ø r

Lesaffre

— 50 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

pals sylte tøy Konsistensen på alle våre syltetøy er lik fra topp til bunn, behøver ikke å røres. EN HET

Va r e n avn

Beskrivel se

1 x 6 kg

Aprikossyltetøy

Fremstilt av hermetiske aprikoser i små biter som kommer godt frem i kakene.

70217

1 x 17 kg

Aprikossyltetøy (finpassert)

Smidig, fin konsistens, uten revler, fordi syltetøyet er passert. Frisk, karakteristisk aprikossmak med en lys delikat farge.

70112

1 x 12 kg

Ananassyltetøy

Fremstilt av hermetisk ananas skåret i små biter.

70706

1 x 6 kg

Tyttebærsyltetøy

Velegnet til fyll i dessertkaker, desserter og som tilbehør til varmretter m.m.

71806

1 x 6 kg

Tyttebærsyltetøy med eple

Velegnet til fyll i dessertkaker, fyll i wienerbakverk, tertebakverk, tilbehør til varmretter m.m. Frisk god tyttebærsmak.

70803

1 x 3 kg

Jordbærsyltetøy

Fremstilt av utvalgte førsteklasses jordbær. Syltetøyet er lettkokt for å bevare farge og aroma best mulig. Jevn konsistens med hele bær gjennom hele spannet.

70806

1 x 6 kg

Jordbærsyltetøy

Fremstilt av utvalgte førsteklasses jordbær. Syltetøyet er lettkokt for å bevare farge og aroma best mulig. Jevn konsistens med hele bær gjennom hele spannet.

70812

1 x 6 kg

Jorbærsyltetøy

Fremstilt av utvalgte førsteklasses jordbær. Syltetøyet er lettkokt for å bevare farge og aroma best mulig. Jevn konsistens med hele bær gjennom hele spannet.

71203

1 x 3 kg

Bringebærsyltetøy

Fremstilt av utvalgte førsteklasses bringebær.

71206

1 x 6 kg

Bringebærsyltetøy

Fremstilt av utvalgte førsteklasses bringebær.

71212

1 x 12 kg

Bringebærsyltetøy

Fremstilt av utvalgte førsteklasses bringebær.

72706

1 x 6 kg

Blåbærsyltetøy

Frisk blåbærsmak. Er bakesikkert, koker ikke opp under avbaking.

71006

1 x 6 kg

Appelsinmarmelade (engelsk type)

Til fyll i bløtkaker, diskekaker, dessert-kaker, som smakstilsetning i fløte- og dessertkremer og som smørbrødpålegg o.l.

71316

1 x 16 kg

Eplesyltetøy med biter

Fremstilt av førsteklasses tørkede epler, som ikke løser seg opp i syltetøyet, samt førsteklasses eplepulp. Frisk og ren smak. Er bakesikkert, koker ikke opp under avbaking.

74317

1 x 17 kg

Sviskesyltetøy

Bakesikkert syltetøy BESTILLINGSVARE

70617

1 x 17 kg

Bringebærkonfityr

Bakesikkert for finere kaker/rulader

70903

1 x 3 kg

Jordbærsyltetøy - Lett

Lett Jordbærsyltetøy er fremstilt uten koking og med vanlig sukker, noe som er med på å bevare den friske fargen og fremheve bærenes egen aroma. Lett jordbærsyltetøy er ikke bakesikkert!

— 51 —

ko n d i torart i kl e r

VARENR 70006


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Pals brødmikser - baser

trekorn, brødbase

ko n d i torart i kl e r

Til brød, rundstykker, kuvertrundstykker, småbrød, baguetter m.m. Gir et brød som er mykt og saftig og egner seg godt til frysing. 25% Fint.

havrebrød, brødbase Velegnet for brød i alle fasonger. Inneholder ca. 53% havre, som gir ca. 18% havre i det ferdige brødet. Havre bidrar til et velsmakende saftig og mykt brød. 65% Grovt.

mormors grovbrød, brødbase Konsentrert grovbrødbase velegnet for brød i alle fasonger: formstektsammenskjøvet - rundstekt m.m. Spesielt saftig, mykt, holdbart og velsmakende. 57% Grovt.

VARENR

27125

VARENR

26825

VARENR

30225

EN H ET

1 x 25 kg

EN H ET

1 x 25 kg

ENHET

1 x 25 kg

L e v e r an dø r

Pals

Le ve r a n dør

Pals

Le ver and ø r

Pals

multifiber, brødbase Base til spesialbrød med redusert karbohydratinnhold. Kan bakes både som rundstekt, i form og som briks og rundstykker. En meget stabil deig som tåler god rask. 65% Grovt.

bakerns byggbrød, brødbase Base til byggbrød, småbrød, rundstykker, birks o.l. Et grovt, smaksrikt brød med høy andel byggmel, som er rikt på antioksidanter og kostfiber. 66% Grovt.

VARENR

22725

VARENR

21225

ENHET

1 x 25 kg

EN H ET

1 x 25 kg

L e v e r an dø r

Pals

Le ve r a n dør

Pals

pandabrød ekstra grov t, Brødmiks 50% miks for produksjon av ekstra grovt brød. Miksen inneholder en unik sammensetning av frø og kornsorter fra hele verden. 76% Ekstra Grovt. VARENR

79725

EN H ET

1 x 25 kg

L e v e r an dø r

Pals

— 52 —

gråtassbrød, brødmiks Spesielt utviklet som et «barnebrød» uten grove og harde korn eller frø. Velsmakende, saftig og fiberrikt brød. Fremstilt med alle de fire norske hovedkorntypene, samt poteter. 36% Halvgrovt. VARENR

25725

ENHET

1 x 25 kg

Le ver and ø r

Pals


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Pals brødmik ser - helmik s

pasco brødmiks, helmiks Helmiks til Pascobrød, og som innblanding i kneip og andre brød. Saftig og holdbart. Kan dypfryses i meget lang tid uten kvalitetsforringelse. 33% Halvgrovt.

pandabrød, helmiks Med Pandabrød støtter man WWF, som har Pandabjørnen som symbol i sin logo. Meget velsmakende og næringsrikt brød, bakt av ingredienser fra hele verden. 70% Grovt.

campaillou, helmiks Miks til originalt rustikt fransk landbrød, kuvertbrød o.l. Grov poring og tykk skorpe sikrer en overraskende god holdbarhet (ferskhetsfølelse). Fint.

VARENR

29025

VARENR

26125

VARENR

58825

EN H ET

1 x 25 kg

EN H ET

1 x 25 kg

ENHET

1 x 25 kg

L e v e r an dø r

Pals

Le ve r and ø r

Pals

Le ver and ø r

Delifrance

Miks til Prokornbrød, rundstykker og grovt bakverk med høyt innhold av fiber. Gir et spesielt rustikt utseende med et høyt næringsinnhold. Rikt på fiber og et redusert saltinnhold. 69% Grovt.

skutebrød norsk rugbrød, helmiks En grovbrødvariant av utradisjonell karakter som ligner det tyske «Vollkornbrot». Skutebrød kan bakes 1-2 ganger i uken, og likevel leveres som ferskvare. 76% Ekstra grovt.

herregårdens rugbrød, helmiks Helmiks til spesialbrød med et høyt innhold av rug og kostfiber. En grovbrødvariant som ligner på det tyske «vollkornbrot», et mørkt, saftig og holdbart brød. 72% Grovt.

VARENR

22425

VARENR

23925

VARENR

23825

EN HET

1 x 25 kg

EN H ET

1 x 25 kg

ENHET

1 x 25 kg

L e v e r an dør

Pals

Le ve r and ø r

Pals

Le ver and ø r

Delifrance

— 53 —

ko n d i torart i kl e r

prokornbrød, helmiks


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

bakeri- og konditoriproduk ter Mel VARENR

EN HET

Va r e n avn

Le ver and ø r

30725

1 x 25 kg

Hvetemel sammalt 50

Norgesmøllene

20888

1 x 30 kg

Hvetemel sammalt 30

Norgesmøllene

20958

1 x 25 kg

Rug sammalt 30

Norgesmøllene

20938

1 x 30 kg

Rug sammalt 50

Norgersmøllene

VARENR

EN HET

Va r e n avn

beskrivel se

l e ver and ø r

77925

1 x 25 kg

Havsalt, Marsel

Til baking (deig) og matlaging 0,2–0,6 g med mer (fin).

GC Rieber

75825

1 x 25 kg

Finsalt

-

GC Rieber

Sa lt

ko n d i torart i kl e r

suk k er VARENR

EN HET

Va r e n avn

Le ver and ø r

14010

10 x 1 kg

Farin

Danisco Sugar

77701

1 x 1,05 kg

Hugget rørsukker 2 pk. Fairtrade

Danisco Sugar

98930

1 x 25 kg

Sukker, engelsk

Tate & Lyle AS

59701

1 x 1 kg

Demerara raffinade, brun

Tate & Lyle AS

14408

8 kg (16 x 0,5 kg)

Raffinade, løs

Danisco Sugar

14701

1 kg

Raffinade, kuvert

Tate & Lyle AS

80210

1 x 4 kg (1000 x 4 g)

Sukkersticks Hvitt m/Pals-logo

A-PACK AS

90211

1 x 4 kg (1000 x 4 g)

Sukkersticks Brunt m/Pals-logo

A-PACK AS

59002

6000 stk(12 x 500 stk)

Natreen suketter

Sara Lee

59001

1 x 2000 stk.

Natreen suketter 2 pk

Sara Lee

75514

1 x 14 kg

Glykose

Norske Potetindustri

98926

1 x 25 kg

Sukker, dansk

Danisco

98932

1 x 25 kg

Melis, dansk

Danisco

fr o ma s jp u lv e r o g ge l é Til innblanding i alle typer kremer for bruk i bløtkaker, fromasjkaker, dessertkaker, fromasjer og andre typer desserter, bl.a. sjokolademousse. Piskes med fløte eller Nantop fløtealternativ (se s. 71) - klar til bruk. Fryse- og tinestabil.

Fr o ma s jp u lv e r VARENR

EN HET

Va r e n avn

Le ver and ø r

11100

1 x 0,5 kg

Zeesan Fromasj m/ sjokolade

Zeelandia

11800

1 x 0,5 kg

Zeesan Fromasj m/ sitron

Zeelandia

12000

1 x 0,5 kg

Zeesan Fromasj m/ ost

Zeelandia

12101

1 x 0,5 kg

Zeesan Fromasj Nøytral

Zeelandia

— 54 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

sjokolademousse pulver mørk

sjokolademousse pulver hvit

sjokolademousse

Fromasjpulver til bruk i bløtkaker, mousseer, dessertkaker, fromasjer og annen dessert. Inneholder 75% Callebaut sjokolade. Varm, intens mørk farge med rik og fyldig sjokoladesmak. 1, 2, 3 - piskes med melk = ferdig til bruk.

Fromasjpulver til bruk i bløtkaker, mousseer, dessertkaker, fromasjer og andre typer desserter. Inneholder 70% Callebaut sjokolade. Lys, varm brunfarge med en søt kremaktig melkesjokoladesmak. 1, 2, 3 - piskes med melk = ferdig til bruk.

Sjokolademoussen kommer ferdig frossen i sprøytepose - ferdkig til bruk. Posen har innebygd stjerne­formet tyll som gjør det enkelt å porsjonere ut sjokolademoussen. Moussen holder form og farge, og tåler å bli satt sammen med juice og frukt. Lang holdbarhet.

VARENR

31202

VARENR

31203

VARENR

83007

EN H ET

1 x 800 g

EN H ET

1 x 800 g

ENHET

6 x 1,25 l

L e v e r an dø r

Callebaut

Le ve r and ø r

Callebaut

Le ver and ø r

Debic

* Til overtrekking av bær og frukter på bløtkaker, dessertkaker, snitter, m.m. VARENR

EN H ET

Varenavn

Le ver and ø r

33105

1 x 5 kg

Quick gelè*

Pals

35706

1 x 6 kg

Credigel hurtiggelè*

Credin

36007

1 x 7 kg

Overtrekksgelè*

Pals

39913

1 x 13 kg

Paletta spray neutral*

Zeelandia

30001

1 X 1 kg

Gelatinplater Halal

B. Amundsen Handel

Sp r øy t e ge l è Til dekor av kaker, garnering i tykk eller tynn strek, underlag for tynn hvit glasur, pensling av f.eks. rulade for videre dekorering av flan eller hakkede nøtter/ mandler. VARENR

EN H ET

Varenavn

Le ver and ø r

35801

1 x 1,3 kg

Sprøytegelè Orange

Pals

35901

1 x 1,3 kg

Sprøytegelè Blå

Pals

37001

1 x 1,3 kg

Sprøytegelè Rød (5kg, v.nr. 37005)

Pals

37101

1 x 5 kg

Sprøytegelè Gul (5kg, v.nr. 37105)

Pals

37201

1 x 1,3 kg

Sprøytegelè Grønn (5kg, v.nr. 37205)

Pals

37301

1 x 1,3 kg

Sprøytegelè Brun

Pals

33401

1 x 1,3 kg

Sprøytegelè Lilla

Pals

— 55 —

ko n d i torart i kl e r

Ov er t r e k k s ge l è


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

pu r é er

ko n d i torart i kl e r

Frossen purè til mousser, couliser, iskrem, sorbeter og som smakstilsetning i kaker m.m. Purèene har en naturlig smak uten smakstilsetninger eller fargestoff. Inneholder frukt av høy kvalitet og kun 10% sukker.

VARENR

EN H ET

Varenavn

Le ver and ø r

72804

4 x 1kg

Dira Purè Mango

Dira

73204

4 x 1kg

Dira Purè Bringebær

Dira

73004

4 x 1kg

Dira Purè Pasjonsfrukt

Dira

72904

4 x 1kg

Dira Purè Jordbær

Dira

70604

4 x 1kg

Dira Purè Eple

Dira

70504

4 x 1kg

Dira Purè Lime

Dira

dESSERTSAUS og Van i l j e k rem VARENR

EN H ET

Va r e n avn

Beskrivel se

Le ver and ø r

55810

10 kg (4 x 2,5 kg)

Vaniljekrem kokt UHT (sprøytepose)

Til bakverk og desserter

KåKå

55910

1 x 10 kg

Vaniljekrem UHT

Ferdig kokt vaniljekrem

Debic

83007

6 x 1,25 liter

Sjokolademousse

Ferdig i sprøytepose

Debic

24022

1 x 25 kg

Krempulver for koking

Til kakefyll og baking

A/S Pals

24425

1 x 25 kg

Kremolett Vanilla

Kaldrørt – for kakefyll og baking

A/S Pals

24325

1 x 25 kg

Bake-kremolett

Kaldrørt – for kakefyll og baking

A/S Pals

25523

1 x 25 kg

Kremin stabil

Kaldrørt – for kakefyll og baking

A/S Pals

94720

12 x 1 liter

Creme Brulèe

Til fremstilling av Creme Brulèe

Macphie

K a k ao VARENR

EN H ET

Va r e n avn

Beskrivel se

Le ver and ø r

39005

1 x 5 kg

Kakaopulver

For baking, m.m. 10–12%, alkalisert

Pals

39025

1 x 25 kg

Kakaopulver

For baking, m.m. 10–12%, alkalisert

Pals

— 56 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

p å l e gg / v ar m m at

— 57 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Sjokol ade, marsipan og annen dekor

kuvert yr sao thomé Mørk 70 %. En ekstra mørk, kraftig, intens og aromatisk sjokolade. Har også en svak smak av blomster, oliven, krydder og frukt. Begrenset produktsortiment.

melkesjokolade m/ karamell Delikat melkesjokolade beriket med ekte karamell. Gir mousseer, konfektfyll, dekor eller isparfaiter en nydelig smak.

cocoa but ter 100% kakaosmør laget av de fineste kakaobønner.Til spraying av desserter, kaker og sjokoladefigurer, samt oppløsning av sjokoladefarger.

48202

VARENR

49002

VARENR

13046

EN H ET

1 x 2,5 kg

EN H ET

1 x 2,5 kg

ENHET

1 x 3 kg

L e v e r an dø r

Callebaut

Le ve r a n dør

Callebaut

Le ver and ø r

Cacao Barry

ko n d i torart i kl e r

VARENR

5 th avenue caramell icing Karamellglasur, brukes rett fra spannet. Raskt tørkende icing av amerikansk type. Krakelerer ikke. Kjøle- og frysestabil.

Choc’o-shine T WD-41 Mørk sjokoladeglasur til overtrekk og glasering av kaker – ferdig til bruk. Inneholder 41% Callebaut sjokolade.

VARENR

78312

VARENR

31206

EN H ET

1 x 12,5 kg

EN H ET

1 x 6 kg

L e v e r an dø r

Macphie

Le ve r a n dør

Callebaut

— 58 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

sjo ko lade de kor Små runde sjokoladeskall (25mm). Til konfekt, dekor på kaker og desserter. Fylles etter eget ønske, f.eks. Ganasj med krydder, vanilje, appelsin, limeskall eller eller sprit, som Cognac og Grand Marnier, samt til fremstilling av praliner. EN H ET

Varenavn

Le ver and ø r

1,564 kg (1 x 504 stk)

Dark shells - 56,1% kakao

Callebaut

40801

1,564 kg (1 x 504 stk)

White shells - 30% kakao

Callebaut

40501

1,564 kg (1 x 504 stk)

Milk shells - 30,8% kakao

Callebaut

Kvalitetssjokolade til konfek t, mousseer, overtrekk på kaker, modellering m.m. VARENR

EN H ET

Varenavn

Le ver and ø r

48302

1 x 2,5 kg

Kuvertyr LYS 823

Pals

48402

1 x 2,5 kg

Kuvertyr HVIT CW2

Callebaut

48602

1 x 2,5 kg

Kuvertyr MØRK 811

Callebaut

31220

1 x 2,5 kg

Kuvertyr EKSTRA MØRK 70/30

Callebaut

48902

1 x 2,5 kg

Callebaut LYS til sjokoladefontene

Callebaut

48802

1 x 2,5 kg

Callebaut MØRK til sjokoladefontene

Callebaut

47302

1 x 2,5 kg

Kuvertyr Strawberry sjokolade 552

Callebaut

48202

1 x 2,5 kg

Kuvertyr Sao Thomé 70%

Callebaut

49002

1 x 2,5 kg

Kuvertyr Melkesjokolade m/ Caramell

Callebaut

Små pyramideformede sjokoladebiter. Velegnet til innblanding i formkaker, dessertkaker, masariner, småkaker mm. VARENR

EN H ET

Varenavn

Le ver and ø r

48302

1 x 5 kg

Chocobits

Pals

Kvalitetssjokolade til overtrekk på kaker. VARENR

EN H ET

Varenavn

Le ver and ø r

38010

1 x 10 kg

Overtrekksglasur med kakao Mørk

Pals

38110

1 x 10 kg

Overtrekksglasur med kakao LYS

Pals

— 59 —

ko n d i torart i kl e r

VARENR 40301


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

GROWING GREAT ™ CHOCOLATE

ko n d i torart i kl e r

THE START OF GREAT CHANGE FOR OVER 30,000 COCOA FARMERS

EVERY PACK OF CALLEBAUT® FINEST BELGIAN CHOCOLATE YOU PURCHASE, SUPPORTS SUSTAINABLE COCOA CULTIVATION See the change you’re contributing to www.growinggreatchocolate.com

— 60 —


Release pure

intensity

Discover the next generation chocolate couvertures with pure intensity captured from nature

www.purityfromnature.com


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

5th avenue chocolate icing Mørk Sjokoladeglasur, brukes rett fra spannet. Raskt tørkende icing av amerikansk type. Krakelerer ikke. Kjøle- og frysestabil.

vermicelli sjokolade-krymmel

sjokolade soiree Dekor på kaker, is , dessert.

Mørk. Fremstilt av kakaosmør. Til dekor på bløtkaker, iskaker, softice, desserter m.m.

VARENR

78412

VARENR

31700

VARENR

32902

ENHET

1 x 12,5 kg

EN H ET

0,5 kg x (650 stk x 77 g)

ENHET

1 x 2 kg

L e v e r an dø r

Macphie

Le ve r a n dø r

Smet

Le ver and ø r

Smet

ko n d i torart i kl e r

Dekor på kaker, is og dessert.

VARENR

EN H ET

Va r e n avn

l e ver and ø r

34704

1 x 4 kg

Sjokolade Blossom Hvit

Smet

34504

1 x 4 kg

Sjokolade Blossom Melk

Smet

34404

1 x 4 kg

Sjokolade Blossom Mørk

Smet

46301

1 x 1,6 kg

Sjokolade Bar Mørk

Smet

38502

1 x 2,4 kg

Jura sjokolade flak, marmorerte

Smet

43200

600 g (175 stk x 3,4 g)

Sjokoladejordbær

Smet

43300

370 g (162 stk x 2,3 g)

Sjokoladebringebær

Smet

Dekor på kaker, is og dessert. 20 cm lange.

krymmel blandet Ekte sukkerkrymmel. Til dekor på bløtkaker, iskaker, softice, desserter m.m.

VARENR

EN HET

Va r e n avn

l e ver and ø r

33900

0,9 kg (120 stk x 7,5 g)

Sjokoladesigaretter Mørk

Smet

39101

0,9 kg (120 stk x 7,5 g)

Sjokoladesigaretter Picasso

Smet

VARENR

38405 1 x 5 kg Pals

38601

0,9 kg (120 stk x 7,5 g)

Sjokoladesigaretter Van Gogh

Smet

ENHET

38201

0,9 kg (120 stk x 7,5 g)

Sjokoladewsigaretter Rembrandt

Smet

Le ver and ø r

— 62 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Cacao Barry Sticks EN H ET

Varenavn

Le ver and ø r

2,5 kg

Cacao Barry Pailleté Feuilletine

Callebaut

13003

300 x 5,3 g

Cacao Barry Mørk Sticks (BESILLINGSVARE)

Callebaut

13009

5,0 kg

Cacao Barry Fleur De Cao 70%

Callebaut

13010

2,0 kg

Cacao Barry Bio Mørk Sjokolade 71,7%

Callebaut

13011

2,0 kg

Cacao Barry Plantation Alto Sol 65%

Callebaut

13013

5,0 kg

Cacao Barry Favorites Mi-Amere 58%

Callebaut

13014

2,0 kg

Cacao Barry Plantation (Madirofolo) 65%

Callebaut

13017

1,0 kg

Cacao Barry Origine Rare Cuba 70%

Callebaut

13018

5,0 kg

Cacao Barry Origine Rare Saint-Domingue 70%

Callebaut

13019

5,0 kg

Cacao Barry Origine Rare Tanzanie 75%

Callebaut

13020

5,0 kg

Cacao Barry Origine Rare Equateur 76%

Callebaut

13021

5,0 kg

Cacao Barry Excellence 55%

Callebaut

13022

5,0 kg

Cacao Barry Chocolat Amer 60%

Callebaut

13023

5,0 kg

Cacao Barry Force Noir 50%

Callebaut

13026

5,0 kg

Cacao Barry Lactee Superieure 38,2%

Callebaut

13028

5,0 kg

Cacao Barry Lactee Barry 35,3%

Callebaut

13031

5,0 kg

Cacao Barry Origine Rare Papouasie 35,7%

Callebaut

13032

5,0 kg

Cacao Barry Blanc Satin 29,2%

Callebaut

13033

2,5 kg

Cacao Barry Plein Arome Kakao

Callebaut

13034

5,0 kg

Cacao Barry Pralin Feulletine

Callebaut

13036

5,0 kg

Cacao Barry Favorites Amandes Pralin

Callebaut

13037

5,0 kg

Cacao Barry Compound Coating Hvit

Callebaut

13038

5,0 kg

Cacao Barry Compound Coating Melk

Callebaut

13039

5,0 kg

Cacao Barry Compound Coating Mørk

Callebaut

13043

1 kg

Cacao Barry Cocoa Nibs

Callebaut

13041

675 g

Cacao barry mycro 100% kakaosmør

Callebaut

13044

5 kg

Cacao Barry Extra Bitter Guayaquil 64%

Callebaut

13047

5 kg

Cacao Barry Cara Crakin

Callebaut

— 63 —

ko n d i torart i kl e r

VARENR 13001


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Ma r sipa ne r

figurmarsipan 40/ 60 hvit

ko n d i torart i kl e r

Hvit marsipan med 40% mandler. Spesialmarsipan for modellering. Meget god som spisemarsipan. Smidig og lett å forme. Kleber ikke under formingen. Kan tilsettes konditorfarge. SESONGVARE.

konditormarsipan hvit Hvit marsipan med 30% mandler. Til overtrekk av bløtkaker, modellering og annet finere konditorarbeide.

VARENR

41015

VARENR

43815

ENHET

15 kg (3 x 5 kg)

EN H ET

15 kg (3 x 5 kg)

L e v e r an dø r

Pals

Le ve r a n dør

Pals

ov er t r ek ks mars ipan VARENR

EN H ET

Va renavn

LE VERANDØR

44215

15 kg (3 x 5 kg)

Overtrekksmarsipan Hvit

Pals

40915

15 kg (6 x 2,5 kg)

Overtrekksmarsipan Ekstra hvit

Pals

44315

15 kg (6 x 2,5 kg)

Overtrekksmarsipan Gul

Pals

44415

15 kg (6 x 2,5 kg)

Overtrekksmarsipan Grønn

Pals

44515

15 kg ( 6x 2,5 kg)

Overtrekksmarsipan Rosa

Pals

44915

15 kg (6 x 2,5 kg)

Overtrekksmarsipan Orange

Pals

40815

15 kg (6 x 2,5 kg)

Overtrekksmarsipan Rød

Pals

40215

15 kg (6 x 2,5 kg)

Overtrekksmarsipan Sort

Pals

45015

15 kg (6 x 2,5 kg)

Overtrekksmarsipan Lilla

Pals

— 64 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Dekor på kaker, is og dessert

VARENR

EN H ET

Varenavn

LE VERANDØR

31400

396 g (36 x 11 g)

Marsipanrose HVIT

Smet

33314

552 g (24 x 23 g)

Marsipanrose HVIT

Smet

33316

396 g (36 x 11 g)

Marsipanrose EKSTRA HVIT

Smet

33318

552 g (24 x 23 g)

Marsipanrose EKSTRA HVIT

Smet

32000

396 g (36 x 11 g)

Marsipanrose FERSKEN

Smet

33312

552 g (24 x 23 g)

Marsipanrose FERSKEN

Smet

35001

156 g (26 x 6 g)

Marsipanrose BLODRØD

Smet

35501

396 g (36 x 11 g)

Marsipanrose BLODRØD

Smet

33309

552 g (24 x 23 g)

Marsipanrose BLODRØD

Smet

35201

396 g (36 x 11 g)

Marsipanrose GULE

Smet

33311

552 g (24 x 23 g)

Marsipanrose GULE

Smet

34201

396 g (36 x 11 g)

Marsipanrose ROSA

Smet

33313

552 g (24 x 23 g)

Marsipanrose LILLA

Smet

33319

396 g (36 x 11 g)

Marsipanrose LILLA

Smet

33315

552 g (24 x 23 g)

Marsipanrose BLÅ

Smet

35401

639 g (315 x 2 g)

Marsipanblader

Smet

33701

972 g (216 x 4,5 g)

Marsipangulrot

Smet

Ferdiglaget masse til kransekaker og annet finere makronbakverk. Massen er røstet og kan sprøytes til kransekaker direkte fra pakningen. Kransekakene holder seg seige og myke i lang tid, noe avhengig av lagringsforholdene.

ma nd el ko n fe k t mas s e VARENR

EN H ET

Va r e n avn

LE VERANDØR

41210

1 x 10 kg

Mandelkonfektmasse

Pals

k r a nsek ak e mas s e VARENR

EN HET

Va r e n avn

LE VERANDØR

42115

15 kg (3 x 5 kg) flat pakke

Kransekakemasse Hvit

Pals

42125

25 kg (6 x 1,56 kg) pølser

Kransekakemasse Hvit*

Pals

42215

15 kg (3 x 5 kg) flat pakke

Kransekakemasse Brun

Pals

42225

25 kg (6 x 1,56 kg) pølser

Kransekakemasse Brun*

Pals

43015

15 kg (3 x 5 kg) flat pakke

Kransekakemasse Glutenfri

Pals

* Bestillingsvare

K r a ns ek ak e t i l b e h ør VARENR

EN HET

Va r e n avn

LE VERANDØR

98001

144 stk (12 stk x 12)

Knall assortert

Küenholdt

98018

1 x 100 stk

Juleknall

Küenholdt

98062

1 x 1000 stk

Norske flagg

Küenholdt

98200

1 x 400stk

Kransekakepose

Hallmaker Plast AS — 65 —

ko n d i torart i kl e r

B a k ema s s e r


p å l e gg / v ar m m at

— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

— 66 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Nø t ter m. m. Ma nd ler o g fl an e r VARENR

EN HET

Leverandør: Pals

Va r e n avn

Beskrivel se

50012

1 x 12 kg

Mandler uskåldede hakkede

Californske

50025

1 x 25 kg

Mandler uskåldede hakkede

Californske

50110

1 x 10 kg

Mandler uskåldede hele

Californske

51010

1 x 10 kg

Mandler skåldede rensorterte

Spanske

51025

1 x 25 kg

Mandler skåldede rensorterte

Spanske

51112

1 x 11,34 kg

Mandler skåldede halverte

Spanske

51412

1 x 12 kg

Mandelmel Naturell

-

50312

1 x 12,5 kg

Mandelmel skåldet

-

50411

11 kg

Mandiflan uskåldet

Høvlede mandler

52004

4 kg

Mandiflan uskåldet

Høvlede mandler

H a s seln øt t e r o g s t r ø s s e l

Leverandør: Pals

EN HET

Va r e n avn

Beskrivel se

53105

1 x 5 kg

Hasselnøttbiter røstet

Røstet - biter

53012

1 x 12,5 kg

Hasselnøttkjerner

Uskåldede – hele

53025

1 x 25 kg

Hasselnøttkjerner

Uskåldede – hele

53312

1 x 12 kg

Hasselnøttkjerner

Uskåldede – hakkede

53325

1 x 25 kg

Hasselnøttkjerner

Uskåldede – hakkede

Va lnøt t e r

Leverandør: Pals

VARENR

EN HET

Va r e n avn

B eskrivel se

57205

1 x 5 kg

Valnøttkjerner Franske

Halve

57212

1 x 12,5 kg

Valnøttkjerner Franske

Halve

57405

1 x 5 kg

Valnøttkjerner

Hakkede

57410

1 x 10 kg

Valnøttkjerner

Hakkede

57610

1 x 10 kg

Valnøttkjerner Franske

Brudd

57510

1 x 10 kg

Valnøttkjerner

Biter

R o s i ner og b ær

Leverandør: Pals

VARENR

EN HET

Va r e n avn

Beskrivel se

62012

1 x 14 kg

Rosiner Tyrkiske

RTU

62412

1 x 12,5 kg

Rosiner Californske

Thompson seedless

65411

1 x 11,34 kg

Tranebær

Tørket. Large & Moist

— 67 —

ko n d i torart i kl e r

VARENR


p å l e gg / v ar m m at

— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

— 68 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Pålegg og varmmat meieriproduk ter

supper 79

sal ater 71

sal atk j ø t t 82

rek er o g l ak s

ma jones, sauser o g k j ø t tf yll 82

71

fisk eproduk ter 76 egg 82 k jø t tpålegg 76 syltede grønnsak er

83

kuver tpak ninger

83

varmmat 78

— 69 —

p å l e gg / v ar m m at

70


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

meieriproduk ter

tine norvegia 27% fet t skivet

tine gudbrandsdalsost

p å l e gg / v ar m m at

G 35. Kan brukes til sauser, ferdigretter og smørbrød eller lefse. I konsistensen er den fast, men smidig og homogen. Osten har en ren, svakt syrlig og søt

Kvadratskivet.

tine norvegia 27% fet t. hel - skorpefri Halvfast, modnet ost. Små runde hull, smidig og skivbar konsistens. Ren, mild og aromatisk på smak.

VARENR

4104

VARENR

4203

VARENR

4300

ENHET

1 x 4,2 kg (hel)

EN H ET

3,6 kg (3 x 1,2 kg)

ENHET

10 kg (2 x 5 kg)

L e v e r an dø r

Tine

Le ve r a n dør

Tine

Le ver and ø r

Tine

tine norvegia 27% revet Revet ost. Høyt smeltepunkt. Godt til pizza, salater etc.

philadelphia ost classic

mozzarella, fersk, i lake

(28% fett). Brukes som smøreost til smørbrød, bagels, baguetter. Kan også med fordel brukes i ostekake. Har en ren, mild og frisk smak og en herlig kremaktig konsistens.

Fersk Mozzarella er laget av pasteurisert kumelk. Osten ligger i lake bestående av vann og salt og har en mild og delikat smak.

VARENR

4805

VARENR

19121

VARENR

94948

ENHET

5 kg (2 x 2,5 kg)

EN H ET

1 x 1,65 kg

ENHET

1,5 kg (12 x 125 g)

L e v e r an dø r

Tine

Le ve r a n dø r

Kraft

Le ver and ø r

Oluf Lorentzen

brie mon ami Fransk brie med fin hvit overflate, moden, kremet konsistens, mild og aromatisk. Myk og skjærevennlig.

gresk fetaost Pasteurisert. Gresk Feta er en halvfast ost med en tett elfenbenshvit ostemasse. Smaken er behagelig med tydelig preg av geite- og fåremelk, uten å bli for skarp.

parmasan padano Milde og rund i smaken. Aromaen er krydret, aldri skarp og konsistensen er finkornet, skivet og med få små hull. Osten har en meget lang holdbarhet dersom man oppbevarer den riktig.

VARENR

93172

VARENR

60805

VARENR

60804

ENHET

3 kg (6 x 0,5 kg)

EN H ET

2,4 kg (12 x 200 g)

ENHET

6 kg (30 x 200 g)

L e v e r an dø r

Uhrenholt

Le ve r a n dø r

Oluf Lorentzen

Le ver and ø r

Oluf Lorentzen

— 70 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Natop fløtealternativ Det beste alternativet til fløte, basert på melk og vegetabilsk fett. God både til pisking og matlaging og har en god fløtesmak. Langtidsholdbar.

brelet t kuvertsmør

meierismør kuvert

God smak og lite fett. Lett å smøre på brødskivene. Den gode smaken i Brelett kommer av at det er tilsatt smør uten at det er mer fett enn i andre lettmargariner.

Tine smør er et rent naturprodukt kjernet av fersk fløte.

27412

VARENR

4903

VARENR

4502

ENHET

12 liter (6 x 2 liter)

EN H ET

2 kg (1 x 2 kg= 200 x 10 g)

ENHET

2,4 kg (1 x 2 kg= 200 x 12 g)

Leverandør

Debic

Le ve r and ø r

Tine

Le ver and ø r

Tine

VARENR

VARENR

ENH ET

Va r e n avn

Le ver and ø r

94738

1 x 900 g (beger)

Italiensk salat uten kjøtt

Salatmester’n

94745

1 x 900 g (beger)

Pals Rekesalat Hjemmelaget

Salatmester’n

94743

1 x 900 g (beger)

Egg og Rekesalat

Salatmester’n

94748

1 x 900 g (beger)

Chilikreps i aioli

Salatmester’n

94741

1 x 900 g (beger)

Pals Kreolsk Kyllingsalat

Salatmester’n

94742

1 x 900 g (beger)

Pals BBQ-salat

Salatmester’n

94740

1 x 900 g (beger)

Tzatsiki

Salatmester’n

19152

1 x 900 g (beger)

Potetsalat

Salatmester’n

19175

1 x 3 kg (spann)

Potetsalat

Salatmester’n

19173

1 x 2,5 kg (spann)

Baguettesalat med kylling/ curry

Denja

Reker og L ak s VARENR

ENH ET

Va r e n avn

LE VERANDØR

19168

1 x 1,5 kg (spann)

Luksus reker, store i lake

Reinhartsen

94747

1 x 1,5 kg (spann)

Håndpillede reker, store i lake

Ph. Thorstensen AS

19167

1 x 1,5 kg (spann)

Pals baguettereker i lake

Ph. Thorstensen AS

19129

1 x 1,5 kg (spann)

Pals Krepsehaler i lake

Ph. Thorstensen AS

19135

1 x ca.1 kg

Laks, skiveskåret,hel side*

Brødr. Remø

* 1 kl. Einerøket og tørrsaltet røkelaks til påsmurt i alle varianter. Fine jevne skiver til påsmurt, og skiver som holder godt sammen.

— 71 —

p å l e gg / v ar m m at

Sal ater


Cara Cucina pesto alla genovese 1000 g

•

Varenummer 94933

Føres som lagervare hos PALS.

www.oluf.no


A I H P L E PHILAD E

T A M L L LS KE R A

Gå inn på lzafh.no www.md sjon for inspira ifter og oppskr

Philadelphia kremost er en allsidig ingrediens som passer i nesten alle matretter – den fremhever smaken av de andre råvarene og gir enkelt nytt liv til dine favorittretter!

Philadelphia Original 1,65 kg Varenr.: 26 400 EPD nr: 966 580 Pakning: 4 x 1,65 kg

Philadelphia Light 1,65 kg Varenr.: 73 237 EPDnr: 970 293 Pakning: 4 x 1,65 kg

Philadelphia Original 500 g Varenr.: 13 931 EPDnr: 477 646 Pakning: 4 x 500 g

Philadelphia Light Porsjon 16,7 g Varenr.: 52 710 EPDnr: 1 365 790 Pakning: 8 à 24 x 16,7 g

Mondelez Norge AS • www.philadelphia.no • www.mdlzafh.no • http://brandson.net/mondeleznorge/ • Tel.: +47 22 04 40 22


Stolt leverandør av kvalitetsprodukter

SALAMI

PEPPERSKINKE

Varenr.: 94734 Vekt: 0,5 kg Holdbarhet: 270 dgr

Varenr.: 94592 Vekt: 0,5 kg Holdbarhet: 35 dager

BAGUETTESKINKE

SAUNASKINKE

RØKT KALKUNBRYST

URTEMARINERT KALKUNBRYST

Varenr.: 94951 Vekt: 0,5 kg Holdbarhet: 45 dager

Varenr.: 94953 Vekt: 0,5 kg Holdbarhet: 40 dager

Varenr.: 60801 Vekt: 0,5 kg Holdbarhet: 40 dager

Varenr.: 94954 Vekt: 0,5 kg Holdbarhet: 40 dager

www.perskjokken.no


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Fiskeproduk ter

fiskepudding

fiskekarbonader m/ purre og hvitløk

tunfisk i vann

Til varmretter, koldtbord, påsmurt m.m.Like god kald på brødskiver og snitter, som varm til middag, cabareter og i terteskjell.

Til salater, påsmurt m.m.Store og faste fiskebiter.

Til varmretter, koldtbord m.m. Passer godt i hamburgerbrød. Inneholder 45% fisk.

VARENR

93265

VARENR

19172

VARENR

93267

EN HET

1 x 750 g

EN H ET

11,3 kg(6 x 1885 g)

ENHET

5 kg (2 x 2,5 kg)

L e v e r an dør

Berggren

Le ve r a n dør

Harlem Food

Le ver and ø r

Berggren

p å l e gg / v ar m m at

k jø t tpålegg

gjestepålegg, skivet Til smørbrød, fyll i baguetter og til pizza, salater og omeletter. Pakket i brukervennlige beger. Softvakuumert med næringsgass. Alle skiver samme størrelse.

westfalerskinke, skivet Egner seg til påsmurt i alle typer blingser, baguetter, wraps, rundstykker og lignende. En nydelig benfri spekeskinke som er mildt røkt og krydret. 270 dagers holdbarhet.

kyllingpastrami, skivet Til smørbrød, fyll i baguetter og til pizza, salater og omeletter. Pakket i brukervennlige beger. Softvakuumert med næringsgass. Alle skiver samme størrelse.

VARENR

19202

VARENR

94929

VARENR

16702

EN HET

2 kg (4 x 500 g)

EN H ET

5 kg (10 x 500 g)

ENHET

2 kg (4 x 500 g)

L e v e r an dør

Krone

Le ve r a n dø r

Per’s Kjøkken

Le ver and ø r

Krone

pepperoni, skivet

baguet teskinke, skivet Egner seg til påsmurt i alle typer blingser, baguetter, wraps, rundstykker og lignende. En nydelig benfri spekeskinke som er mildt røkt og krydret.

Til smørbrød, fyll i baguetter og til pizza. Supplement til annen spekemat.Pakket i økonomi pakning. 180 dagers holdbarhet.

VARENR

94951

VARENR

93197

EN H ET

3 kg (6 x 500 g)

EN H ET

4 kg (4 x 1000 g)

L e v e r an dør

Per’s Kjøkken

Le ve r a n dør

Per’s Kjøkken

— 76 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Salami, skivet Salt spekepølse med god smak. Holder spesielt godt på sin røde farge pga høy kvalitet på oksekjøttet og en unik krydderblanding. Softvakuumert med næringsgass.

roastbeef marinert, skivet Til smørbrød og koldtanretninger.Pakket i brukervennlige beger. Softvakuumert med næringsgass.

leverpostei Til smørbrød, baguetter, etc. Lun dansk leverpostei med bacon. Saftig, grov og smakfull leverpostei.

VARENR

94734

VARENR

19203

VARENR

19164

EN H ET

1,7 kg (4 x 500 g)

EN H ET

2 kg (8 x 250 g)

ENHET

1 x 400 g (i form)

L e v e r an dø r

Per’s Kjøkken

Le ve r and ø r

Krone

Le ver and ø r

Bjerke

Egner seg til påsmurt i alle typer blingser, baguetter, wraps, rundstykker og lignende. Passer også godt til grønne salater skåret i strimler. Magert kjøtt med høyt proteininnhold.

pals kalkunbryst røkt, skivet Produsert av renskåret kalkunfilet. Levert av kvalitetsleverandøren Per’s Kjøkken, som er blant Norges ledende.

saunaskinke, skivet Saunaskinke er et spennende produkt som kan brukes til påsmurt, koldttallerken, middag eller tapas. Passer også godt til grønne salater skåret i strimler.

VARENR

94954

VARENR

60801

VARENR

94953

EN H ET

3 kg (6 x 500 g)

EN H ET

5 kg (10 x 500 g)

ENHET

3 kg (6 x 500 g)

L e v e r an dø r

Per’s Kjøkken

Le ve r and ø r

Per’s Kjøkken

Le ver and ø r

Per’s Kjøkken

pepperskinke, skivet Renskåret svinekjøtt (92%). Til påsmurt, koldttallerken, middag eller tapas m.m.

serranoskinke, skivet Espuna Serrano-skinke er fra Spania. Plast mellomlegg for pene skiver. Kjølevare 0–4 C

pals gourmetskinke En luksuksskinke av hel lårmuskel. Skåret. Levert av kvalitetsleverandøren Per’s Kjøkken, som er blant Norges ledende.

Behandles som ferskvare etter åpning.

VARENR

94952

VARENR

94939

VARENR

60800

EN H ET

3 kg (6 x 500 g)

EN H ET

3 kg (12 x 250 g)

ENHET

5 kg (10 x 500 g)

L e v e r an dø r

Per’s Kjøkken

Le ve r and ø r

Espuña

Le ver and ø r

Per’s Kjøkken

— 77 —

p å l e gg / v ar m m at

kalkunbryst, skivet


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

p å l e gg / v ar m m at

varmmat

karbonade

løk, bløtstek t

spanske k jøt tboller

Ferdig stekte og singelfrosne.Saftige karbonader til smørbrød og varmretter.

Ferdig stekt og frosset. Klar til bruk etter tining. Kan varmes.

Krydret, med grov konsistens. Passer til tapasbord, pasta, salater eller ren varmrett med tilbehør eller erveres som de er med tacosaus eller andre dipsauser.

VARENR

19149

VARENR

94957

VARENR

94958

ENH ET

1 x 7 kg

EN H ET

1 x 2 kg

ENHET

6 kg (4 x 1,5 kg)

L e v e r an dør

John Haugen AS

Le ve r a n dør

Norrek

Le ver and ø r

Krone

bacon, stek t i skiver

bacon, stek t i skiver

pizza-baguet te

Til smørbrød, omeletter, etc. Pakket i brukervennlige beger – klar til bruk, kan varmes. Tidsbesparende, ingen stekelukt.

Flate skiver, til smørbrød, omeletter, etc. Tines - klar til bruk. Tidsbesparende, ingen stekelukt.

Frosne. Lettstekt pizzabaguette. Ferdig fylt med skinke, tomatsaus, ost, champignon og pizzakrydder. Settes rett i ovnen. Perfekt til take away. Holdes varm i varmeskap.

VARENR

19180

VARENR

19177

VARENR

86403

EN H ET

1 kg (4 x 250 g)

EN H ET

4 kg (5 x ca. 800 g)

ENHET

3,06 kg (18 x 170 g)

L e v e r an dør

Krone

Le ve r a n dø r

BM Food

Le ver and ø r

Delifrance

tortilla wraps Hvetebaserte , frosne. 30 cm.

VARENR

76401

tacok jøt t Ferdig krydret, stekt og frosset. Klar til bruk etter tining. VARENR

76402

kyllingfilet, sousvidekokt Ferdig kokt kyllingfilet. Frossen. Fileten passer sammen med det meste av andre råvarer og krydder. Enkelt og sunt. VARENR

94751

3,75 kg (5 x 750 g) Nortura

EN HET

1 x 18 stk

EN H ET

1 x 2 kg

ENHET

L e v e r an dø r

Rieber & Søn

Le ve r a n dør

Haugen-gruppen

Le ver and ø r

— 78 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

kyllingfilet rå, singelbryst Frysevare. Kyllingbryst uten skinn og ben.

lasagne Frossen ferdig lasagne i porsjonsbiter. Kan varmes både i steke- og mikroovn.

VARENR

93198

VARENR

94960

EN H ET

4,4 kg (80 x 55 g)

EN H ET

3,72 kg (12 x 310 g)

L e v e r an dø r

Vestfold fugl

Le ve r and ø r

Rieber & Søn

supper

Serveringsklar suppe i pose som gir 10–15 porsjoner Lite svinn gir god økonomi. Kalorifattig og næringsrik.

thai grønnsakssuppe Serveringsklar suppe i pose som gir 10–15 porsjoner Lite svinn gir god økonomi. Kalorifattig og næringsrik.

meksikansk bønnesuppe Serveringsklar suppe i pose som gir 10–15 porsjoner Lite svinn gir god økonomi. Kalorifattig og næringsrik.

VARENR

94755

VARENR

94757

VARENR

94758

EN H ET

10 liter (4 x 2,5 l)

EN H ET

10 liter (4 x 2,5 l)

ENHET

10 liter (4 x 2,5 l)

L e v e r an dø r

Unilever/ Knorr

Le ve r and ø r

Unilever/ Knorr

Le ver and ø r

Unilever/ Knorr

indisk karrisuppe Serveringsklar suppe i pose som gir 10–15 porsjoner Lite svinn gir god økonomi. Kalorifattig og næringsrik.

paprika/ tomatsuppe Serveringsklar suppe i pose som gir 10–15 porsjoner Lite svinn gir god økonomi. Kalorifattig og næringsrik.

tandori kyllingsuppe Serveringsklar suppe i pose som gir 10–15 porsjoner Lite svinn gir god økonomi. Kalorifattig og næringsrik.

VARENR

94756

VARENR

94764

VARENR

94765

EN H ET

10 liter (4 x 2,5 l)

EN H ET

10 liter (4 x 2,5 l)

ENHET

10 liter (4 x 2,5 l)

L e v e r an dø r

Unilever/ Knorr

Le ve r and ø r

Unilever/ Knorr

Le ver and ø r

Unilever/ Knorr

champignonsuppe Serveringsklar suppe i pose som gir 10–15 porsjoner Lite svinn gir god økonomi. Kalorifattig og næringsrik. VARENR

94762

EN H ET

10 liter (4 x 2,5 l)

Le ve r and ø r

Unilever/ Knorr

— 79 —

p å l e gg / v ar m m at

gulasjsuppe


KNORR 100% Soup Sortiment

Sett SUPPE på menyen!

DAGENS SUPPE Knorr 100% Soups er populære supper. Server minst én suppe hver dag, så vet gjestene dine at de alltid kan få et sunt og lett alternativ.

100% Goulash Gulasjsuppe

100% Indian Curry Indisk Karrisuppe

100% Chinese Tomato Kinesisk Tomatsuppe

LAG SUPPEBUFFET Unn gjestene en fristende garnityrbuffet til suppene, slik at de kan skape sine egne personlige favoritter.

TAKE AWAY & KOMBO 100% Chicken Tikka Indisk Kyllingsuppe

Suppe er en perfekt til å ta med seg! Tilbyr dere også en kombo av f.eks. suppe + sandwich/drikke, kan det løfte salget enda mer.

100% Mexican Feast Meksikansk Bønnesuppe

100% Minestrone Minestronesuppe

EKSPONERING Vis alltid tydelig hvilke supper du serverer. Et bilde sier mer enn ord! Lag egne menyplakater, eller du kan få et utvalg av oss. MER INFORMASJON? Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby av oppskrifter, kalkyler, tips og annet suppemateriell (suppekjele, menyplakater, lojalitetskort etc), ta kontakt med Unilever. Tomats

Tomato

www.ufs.com

soup

100% Mushroom Sjampinjongsuppe

100% Roasted Pepper Paprika- & Tomatsuppe

100% Tomato, økologisk Økologisk tomatsuppe

100% Mushroom, økologisk Økologisk sjampinjongsuppe

100% Tandoori Chicken Tandoorisuppe

uppe

100% Thai Vegetable Thai Grønnsaksuppe Alle kommer i 4x2,5 liter i krt.


Vi leverer alt av kjøtt og egg.

Det starter med gode rĂĽvarer.

www.norturaproff.no


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Sal atk jø t t

salatk jøt t av kylling

kylling salatk jøt t grillet

p å l e gg / v ar m m at

Grillet kyllingkjøtt, renset, revet og frosset. Etter tining klar til bruk i salater, til påsmurt, i varmretter m.m.

Krydret kyllingkjøtt. Skinnfritt. Frosset.

pizzapålegg i strimler Kjøtt til topping på pizza og til salater. Kjølevare. Økonomipakning.

VARENR

98619

VARENR

97106

VARENR

19181

ENH ET

7,5 kg (3 x 2,5 kg)

EN H ET

6 kg (4 x 1,5 kg)

ENHET

5 x 1 kg

L e v e r an dør

Prior

Le ve r a n dør

Vestfold Fugl

Le ver and ø r

Per’s Kjøkken

Majones, sauser og kjøttfyll VARENR

EN HET

Va r e n avn

LE VERANDØR

15005

1 x 5 kg (spann)

Majones, ekte

Salatmester’n

51803

3,6 kg (4 x 900 g) (pose)

Majones, ekte

Salatmester’nc

15010

1 x 10 kg

Majones, ekte

Salatmester’n

50903

3,6 kg (4 x 900 g)

Pals Remulade i sprøytepose

Salatmester’n

94943

3,6 kg (4 x 900 g)

AioliI sprøytepose

Salatmester’n

94712

1 x 540 g (flaske)

Hvitløksdressing

Salatmester’n

94719

12 x 1 liter

Bechamel With Butter Sauce

Macphie

19208

8 kg (4 x 2 kg)

Siesta Italiana kjøttfyll

John Haugen AS

12225

25,2 kg (6 x 4,2 kg)

Pizzasaus

Slåtto

Egg VARENR

EN HET

Va r e n avn

B eskrivel se

Le ver and ø r

71603

1 x 3,5 kg

Skrellede egg i lake (spann)

Kokte og skrellede egg.

Eggprodukter AS

73208

1 x 8,35 kg

Skallegg

Mellomstore skallegg

Cardinal Foods

76105

1 x 5 kg

Omelett-miks (frossen i kanne)

Frossen eggeblanding

Prior/Nortura

72505

1 x 5 kg

Heleggmasse

Frossen

Prior/Nortura

65005

1 x 5 kg

Eggehvite Naturell

Frossen

Prior/Nortura

25608

1 x 8 kg

Eggehvite Universal

Eggehvite i pulverform

Prior/Nortura

— 82 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Syltede grønnsaker

aperitiff-agurker Til smørbrød, baguetter, ferdigretter med mer. Produktet består av riflekuttede, sursyltede sylteagurkskiver i lake.

sorte oliven, i skiver Til salater, innbaking i brød m.m.

pesto Til påsmurt, til dressing i salater. Klassisk italiensk basilikumsaus. Laget av frisk basilikum fra Liguria, olivenolje, cashewnøtter,sjøsalt, pinjenøtter og hvitløk.

VARENR

19154

VARENR

19189

VARENR

94933

EN H ET

1 x 3 kg

EN H ET

1 x 1,559 kg

ENHET

1 x 1 kg

L e v e r an dø r

Findus

Le ve r and ø r

Haugen-gruppen

Le ver and ø r

Oluf Lorentzen

Velsmakende sennep til bruk til påsmurt.Fransk klassisk Dijon-sennep. Direkte på brødet eller man lager dressing basert på denne sennepen.

cock tail agurk Til kalde smørbrød, raclette og som garnityr. Syltede pariseragurker. Passer til alle typer påsmurt. Egner seg ekstra godt til spekemat og småretter.

semi dried tomater Smaker søtere enn soltørket tomat. Blir tørket i ovn istedet for i solen, som gir den søte smaken. Passer til fisk, kjøtt, grønnsaker og salater.

VARENR

94941

VARENR

94932

VARENR

94947

EN H ET

1 x 390 g

EN H ET

4,6 kg (2 x 2,3 kg)

ENHET

1 x 2,3 kg

L e v e r an dø r

Oluf Lorentzen

Le ve r and ø r

Oluf Lorentzen

Le ver and ø r

Haugen-gruppen

Kuvertpakninger

VARENR

EN H ET

Varenavn

Le ver and ør

94732

1,54 kg (70 x 22 g)

Makrell i tomat

Stabburet

94731

1,54 kg (70 x 22 g)

Leverpostei

Stabburet

94728

1,76 kg (80 x 22 g)

Thousand Island

Stabburet

94715

1 kg (1000 x 1 g)

Black Boy Salt

Rieber & søn

94716

1 kg (1000 x 1 g)

Black Boy Pepper

Rieber & søn

— 83 —

p å l e gg / v ar m m at

dijon-sennep, glass


MARGARIN, OLJE OG FETT

— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

— 84 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Margarin, ol je og fet t bak e- o g røremargar in 86

rullemargarin 86

matfe t t 87

bak efe t t 87

sk ille o g smøremidler

88

ol jer 88

— 85 —

MARGARIN, OLJE OG FETT

bord - o g s tek emargarin 8 6


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Bake- og røremargarin pals prima

pals tolerant fly tende

Til matlaging og baking. All-round margarin. Spesielt god til form-kaker og småkaker. Meget god smøraroma. ir saftig bakverk.

Margarin, flytende (vegetabilsk, transfettfri) . Til steking. Til alle typer gjærbakverk og kaker. Gir bra bakevolum, pen poring, saftighet og spesielt god smak i bakverket. Uten farge.

VARENR

66820

VARENR

66723

EN H ET

20 kg (4 x 5 kg)

ENHET

1 x 23,5 kg-kanne

va r e n r

66860

Le ver and ø r

Pals

e n he t

600 g (120 x 5 kg) Container

le ve r a n dør

Pals

MARGARIN, OLJE OG FETT

Bord - og stekemargarin

dølE vegetabilsk

smørebut t

smørebut t Til smøring, steking og alle former for matlaging.Kan brukes direkte fra kjølelager. Vegetabilsk margarin med høy andel flerumettet fett.

Til smørbrød, steking og alle former for matlaging.Kan brukes direkte fra kjølelager. Vegetabilsk margarin med høy andel flerumettet fett.

Til smørbrød, steking og alle former for matlaging og baking. God smak, gir ubetydelig spruting under steking. VARENR

2001

VARENR

2801

VARENR

2804

EN HET

1 x 1,5 kg

EN H ET

1 x 1,5 kg

ENHET

1 x 4 kg

L e v e r an dør

Pals

Le ve r a n dø r

Pals

Le ver and ø r

Pals

Rullemargarin wienervare luksus

bbb-tolerant

For fremstilling av wienerdeig, butterdeig og andre rullede gjærdeiger, f.eks. tebriks. Spesielt velegnet til deiger som skal kjøles eller fryses. Ypperlig også til mørdeig.

Rullemargarin for fremstilling av wienerbrød og butterdeig, også i automatiske anlegg. Spesielt velegnet for deiger som skal kjøles eller fryses. Ypperlig også til mørdeig.

VARENR

5320

VARENR

6720

EN H ET

20 kg x (4 x 5 kg)

ENHET

20 kg x (4 x 5 kg)

Le ve r a n dør

Pals

Le ver and ø r

Pals

— 86 —


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

matfe t t ny-ma matfet t

p-100 matfet t uten vann

Til baking. Spesialfett for fremstilling av smørkremer, dessertkremer, kunstfløte og baking.

Til sauser, supper o.l., samt til steking. P100 dekker de fleste behov i restaurantog institusjonskjøkkener, er arbeidsbesparende og økonomisk i bruk.

VARENR

6320

VARENR

6520

EN H ET

20 kg x (4 x 5 kg)

ENHET

20 kg x (4 x 5 kg)

Le ve r a n dør

Pals

Le ver and ø r

Pals

creol smørkrem/ fet t

Fett til sjokoladeovertrekk. Til fremstilling av sjokoladeovertrekk med kakaopulver og florsukker eller til utblanding av overtrekkssjokolade.

Til alle typer kaker og annet bakverk hvor dessertkremer (smørkremer) anvendes., f.eks. til pynt på cup cakes.

VARENR

66304

VARENR

6616

EN H ET

1 x 4,5 kg

ENHET

1 x 16 kg

Le ve r a n dør

Pals

Le ver and ø r

Pals

bakefe t t

sweetex

pb

Spesialprodukt for søte gjærdeiger, som boller, julekaker, hvetekaker m.m. Velegnet også til loff, rundstykker, brød o.l.

For fremstilling av alle typer brød og annet gjærbakverk. PB vegetabilsk bakefett erstatter samme mengde margarin eller matfett.

VARENR

7220

VARENR

7420

EN H ET

20 kg (4 x 5 kg)

ENHET

20 kg (4 x 5 kg)

Le ve r a n dør

Pals

Le ver and ø r

Pals

— 87 —

MARGARIN, OLJE OG FETT

duxolet t


— PA L S P R O D U K T K ATA LO G —

Skille- og smøremidler , OLJER

pals sprayformfet t

MARGARIN, OLJE OG FETT

Spesialprodukt for spraying av former, bakeplater m.m. Egner seg også utmerket til steking.

palsol formfet t Spesialprodukt for fetting av former, bakeplater, stekeplater m.m. Etterlater ingen striper eller flekker på bakverket.

Roast & Fry, fly tende Olje/smør Flytende «smør» til steking og matlaging. Perfekt blanding av olje og klaret smør. 100% fett, uten vann og salt. Ingen spruting eller fastbrenning. Gir et perfekt stekeresultat med en flott gyllen farge og deilig smørsmak.

VARENR

8212 / 8312

VARENR

8509

VARENR

9312

EN H ET

12 x 400 ml / 12 x 600 ml

EN H ET

1 x 9 kg

ENHET

6 x 1 liter

L e v e r an dø r

Pals

Le ve r a n dø r

Pals

Le ver and ø r

Debic

langtidsfriteringsolje Velegnet som friteringsolje.Langtids friteringsolje er et rent vegetabilsk fett som er flytende ved romtemperatur og har god stabilitet mot oksydasjon.

rapsolje Til fremstilling av majones, dressinger, steking og som fett i enkelte spesialbrød. Meget høyt innhold av enumettet og flerumettet fett. Har klar farge selv ved kjøleskapstemperatur.

olivenolje, extra virgin Til fremstilling av dressinger, majones, steking, spesialbrød m.m. Inneholder over 70% av den sunne enumettede oljesyren. Oljen er fra 1. gangs pressing av olivenfrukten.

VARENR

9210

VARENR

7710/ 7725

VARENR

9415

EN H ET

1 x 10,4 Liter (kanne)

EN H ET

1 x 10,4 Liter/ 1 x 25 Liter

ENHET

15 x 1 Liter

L e v e r an dø r

Pals

Le ve r a n dør

Goccia Doro

Le ver and ø r

Borges

soyaolje Til steking og som fett i enkelte spesialbrød, fremstilling av majones, dressinger m.m. Har et høyt innhold av flerumettet fett.

olivenolje pomace Til fremstilling av dressinger, majones, steking, spesialbrød m.m. Olje fra olivenfrukten, utvunnet fra oliven ved 2. gangs pressing.

olivenolje, extra virgin Til fremstilling av dressinger, majones, steking, spesialbrød m.m. Inneholder over 70% av den sunne enumettede oljesyren.

VARENR

9010

VARENR

9105

VARENR

9405

EN H ET

1 x 10,4 Liter

EN H ET

5 Liter (kanne)

ENHET

5 Liter (kanne)

L e v e r an dø r

Pals

Le ve r a n dø r

Goccia Doro

Le ver and ø r

Goccia Doro

— 88 —


Kontak tinformasjon R e p re s e n tan t

tit te l

d istrik t

e-mail

Mo bil

Askildt, Tone

Fagkonsulent Storhusholdning

Bergen

tone.askildt@pals.no

90 55 00 08

Eriksen, Erling

Fagkonsulent Bakere & Storhusholdning

Haugesund

erling.eriksen@pals

90 93 46 01/ 91 30 21 16

Fredriksen, Asbjørn

Fagkonsulent Storhusholdning

Stavanger

asbjorn.fredriksen@pals.no

90 57 62 83

Kolås, Ingebrigt

Fagkonsulent Bakere

Trondheim

ingebrigt.kolas@pals.no

97 00 31 24

Nyheim, Morten

Fagkonsulent Storhusholdning

Trondheim

morten.nyheim@pals.no

98 49 12 14

Olsen, Helge

Fagkonsulent Bakere & Storhusholdning

Kristiansand

helge.olsen@pals.no

41293660

Larsen, Simen O.

Fagkonsulent Storhusholdning

Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland

simen.larsen@pals.no

90 80 69 00

Ragnarsson, Gunnar

Fagkonsulent Bakere

Asker, Bærum, Østfold, Oppland, Hedmark

gunnar.ragnarsson@pals.no

40 41 42 01

Skåring, Glenn

Fagkonsulent Bakere

Asker, Bærum, Østfold, Oppland, Hedmark

glenn.skaring@pals.no

92 20 89 40

Tronrud, Jørn

Fagkonsulent Storhusholdning

Østfold, Buskerud

jorn.tronrud@pals.no

92 41 10 03

Mazut, Adrien

Test- og prøvebaker

Billingstad*

Adrien.mazut@pals.no

45 24 27 64

Løseth, Vibeke

Konditormester

Billingstad*

vibeke.loseth@pals.no

91 34 33 39

Ørmen, Runar

Kaffemester

Billingstad*

runar.ormen@pals.no

97 65 00 28

Huglen, Jostein

Salgssjef Bakere

Billingstad*

jostein.huglen@pals.no

91 87 64 14

Paulik, Pål Petter

Salgsdisponent Storhusholdning

Billingstad*

pp.paulik@pals.no

91 35 35 63

Raanaas, Lise Haavind

Produktsjef kaffe & frossenvarer

Billingstad*

lise@pals.no

92 25 02 95

* Pals’ hovedkontor

I tillegg til produktene i denne katalogen leverer vi et bredere utvalg fettprodukter, hevemidler, smaksstoffer, krydder, frø, konditori- og bakeriartikler. Kontakt din salgsrepresentant eller vår kundeservice for mer opplysninger. Vi tar forbehold om skrivefeil. Velkommen til Pals fabrikkutsalg. En stor del av vårt sortiment finnes i vårt fabrikkutsalg i Rosenborggt. 19 i Oslo (inngang Pilestredet 75D). Tlf: 22 46 86 73

¬ www.pals.no

BESØKSADRESSE: Billingstadsletta 38, f o r d e pr o fe s j o n e l l e

POSTADRESSE: Postboks 214

Kundeservice tlf.: 66 77 06 00 Kundeservice fax: 66 77 06 37 E-mail: kundeservice@pals.no

Produktkatalog 20142  

http://pals.no/filestore/TilbudstorgProduktkatalog/Produktkatalog_20142.pdf

Advertisement