Page 1

Starwalker Site Admin Ble Medlem: 08 Mar 2004 Innlegg: Bosted:

2108 Nordland

Skrevet: 11:50 - Mandag 06 Okt 2008

”Forbi PTSD: Utviklingstrender i fagfeltet traumepsykologi” Om bevegelsen bort fra fokus på enkelthendelser i retning av et mer utvidet traumebegrep som i større grad rommer utvikling, relasjoner og kulturell kontekst - noe som innebærer en endret oppfatning om hva et traume i bunn og grunn er. Sitat: Man traumatiseres ikke alene av eksponering for en ekstremt stressende agent, men like mye av fravær eller bortfall av de beskyttende systemene – de nevnte hjørnesteinene for god tilpasning og psykososial utvikling.

Hele artikkelen på DENNE linken. _________________ Med vennlig hilsen

StarW alker

"Skal man være i forkant, så nytter det ikke å komme diltende etter.." (StarWalker © 2008)

[fjerna hyperkoblinger fra dok; egen link til artikkel]

Starwalker på kameratstøtte.no henviser til Impuls-artikkel  

_________________ Med vennlig hilsen StarW alker (StarWalker © 2008) Hele artikkelen på DENNE linken. "Skal man være i forkant, så nytter de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you