Page 1

INHOUD COLLSTROP ALGEMENE INFO .................................. 2 PALEN ................................................... 5 SCHERMEN ........................................... 8 KLIMPLANTROOSTERS ...................... 16 VOORTUINHEKKENS .......................... 22 DEUREN EN POORTEN . ..................... 24 POORTEN AUTOMATISEERBAAR........ 34 Tuinpaviljoenen............................. 47 POOLHOUSE........................................ 52 CARPORTS........................................... 57 BERGINGEN......................................... 77 tuinaccenten.................................. 80 BRUGGEN............................................ 86

GARDEN WOOD TERRASSEN......................................... 88 PROFIELEN.......................................... 94 21mm MASSIEFSCHERM.................... 96 27mm BLOKBOUWPROFIEL................ 99 33mm DUBBELROND........................ 102 56mm DAMWAND & BOLOGNA........ 103 GEVELBEKLEDING............................ 106 LANDELIJKE OMHEINING................. 107 VIERZIJDIG GESCHAAFD HOUT......... 108 DECORATIEVE ONDERDELEN........... 111 PALEN ............................................... 113 BIELZEN............................................. 114 RONDHOUT........................................ 115 ONDERHOUDSPRODUCTEN.............. 116 LSQ..................................................... 118 EXOTISCH HOUT................................ 119

INDUSTRIELAAN 5 8790 WAREGEM - BELgique TéL +32 56 / 62 01 00 FAX +32 56 / 60 98 00

technische brochure en verkoopprijzen

WWW.COLLSTROP.BE

BELGIË 03/2014

FORE' N.V.

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be


De vaste waarde in tuinhout

Aanbevolen verkoopprijzen incl. BTW maart 2014 Waarom kiezen voor Collstrop ? 1.

Juiste houtkeuze Collstrop verduurzaamt enkel grenenhout. Grenen (rode den) laat zich impregneren tot aan de kern. Ter info : Vuren (witte den) laat zich slechts oppervlakkig impregeren... Verder gebruikt Collstrop enkel exotisch hout met duurzaamheidsklasse 1 : een natuurlijke duurzaamheid van minimum 25 jaar. U herkent de producten in exotisch hout aan het exo-logo.

exo

Bepaalde producten in ons assortiment kunnen met FSC of PEFC-label verkregen worden. Vraag ons naar de mogelijkheden.

2 . diepe impregnatie Het gewoon onderdompelen van hout in een groen bad geeft hout geen duurzame bescherming! Collstrop impregneert in eigen erkende drenkstations onder vacuümdruk tot het hout volledig verzadigd is met (milieuverantwoord !) verduurzamingsproduct. Al onze geïmpregneerde producten dragen het ctb b+ kwaliteitslabel. Een aantal producten zijn extra behandeld met een waterwerend additief, ‘lsq’ genaamd, waardoor ze minder snel vergrijzen en stabieler worden. U herkent ze aan het lsq-logo.

LSQ

wer

m

A

e

og

elijk

auto

elijk

tisa ti

ma

mo

M

g

ma

ANTIE

at

R

jaar

k

Een aantal producten uit het collstrop gamma zijn verkrijgbaar op maat. U herkent ze aan ons maatwerk-logo. In de collectie poorten bieden wij bij een aantal modellen ook automatisatie aan. Ook die herkent u aan een apart logo. Duurzame én gepersonaliseerde oplossingen !

STRO

25

GA

4. Maatwerkmogelijkheden

LL

P

Dit label wordt toegekend aan de Collstrop producten waarvoor een schriftelijke garantie van 25 jaar geldt tegen de aantasting van het hout door schimmels of insecten. Hoedt u voor namaak en kijk of de collstrop stempel op het product aanwezig is.

CO

3. garantie van 25 jaar

Wij behouden ons het recht voor op elk moment de prijzen te wijzigen. Dit tarief werd met de meeste zorg samengesteld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten. Wij zoeken steeds om onze producten te verbeteren, zodat er zich in de loop van het seizoen veranderingen kunnen voordoen in ons gamma. Hierdoor kunnen er zich kleine wijzigingen voordoen in de tarieven. Opmerking i.v.m. het hardhout : de beschikbaarheid van deze producten is afhankelijk van de toelevering.

FORE' N.V.

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be


De juiste houtsoort Hout is een edele grondstof die kan getransformeerd worden tot producten voor zeer diverse toepassingen. Het is uiteraard aan de fabrikant om die houtsoorten uit te kiezen die voldoen aan de eisen die de gebruiker aan het eindproduct zal stellen. Collstrop kiest als fabrikant voor zekerheid ! Alle Collstrop tuinhout is vervaardigd uit verduurzaamde Rode Noordse Den of uit exotenhout met duurzaamheidsklasse 1. Rode Noordse Den uit Scandinavië (= Grenen) Tuinhoutproducten in behandeld Vurenhout (Witte Den) zijn niet zo duurzaam, omdat deze houtsoort zich slechts zeer oppervlakkig laat impregneren. Collstrop kiest daarom voor Grenen (Rode Den) omdat deze houtsoort zich tot aan de kern van het hout laat verduurzamen. Na deze behandeling onder hoge druk wordt Grenen even duurzaam als de beste hardhoutsoorten. Collstrop koopt Grenenhout uit Scandinavië, omdat het hout daar door het strengere klimaat trager groeit en dus stabieler is. Bovendien besteden de Scandinavische landen veel aandacht aan duurzaam bosbeheer.

voor de reactie van deze beschermingsmiddelen op het tuinhout. Meer gedetailleerde informatie over de gebruikte houtsoorten kunt u vinden op www.woodforum.be.

Hout, een levend materiaal Niet alleen de kleur van hout evolueert met de tijd. Onder invloed van de zon, regen en temperatuurschommelingen kan het hout gaan vervormen of barsten gaan vertonen. Dit is onvermijdelijk en doet geen afbreuk aan de kwali-teit van het geleverde eindproduct. Collstrop producten worden met zorg gemaakt en zullen de kwaliteitsbeloftes zeker inlossen. Hout is en blijft echter een natuurproduct en is geen dode materie. Het spreekt vanzelf dat bij de montage van tuinhoutproducten een aantal plaatingsvoorschriften in acht moeten genomen worden. In geval van twijfel gaat u best te rade bij een vakman !

Het verduurzamingsproces bij Collstrop gebeurt onder hoge druk en tot ‘volledige saturatie’, dwz tot het hout volledig verzadigd is en geen vloeistof meer kan opnemen. Dit proces verloopt als volgt : 1. het hout wordt in de ‘autoclaaf’ (een luchtdichte tank) gebracht en er wordt een negatieve druk gecreëerd om zoveel mogelijk lucht uit het hout te halen 2. de tank wordt gevuld met verduurzamingsmiddel 3. de druk in de tank wordt opgedreven tot 13 bar en gedurende +/- 3u aangehouden totdat het hout niets meer opneemt (een computergestuurd proces) 4. alle vloeistof wordt uit de tank gelaten en terug opgevangen voor verder gebruik 5. een na-vacuüm zorgt ervoor dat het teveel aan product in het hout wordt verwijderd Gemiddeld duurt het totale proces een viertal uur. Het drenkstation van Collstrop is een erkend drenkstation dat producten aflevert die voldoen aan de Franse CTB-norm.

Garantie en duurzaamheid

Duurzaam exotenhout Er bestaan veel verschillende soorten exotenhout. Alle hebben ze hun eigen technische kenmerken en kwaliteiten. Uit het brede aanbod koos Collstrop volgende exotische houtsoorten, omdat ze bekend staan voor hun hoge duurzaamheid en stabiliteit. Echter dient men rekening te houden dat de beschikbaarheid van het hardhout afhankelijk is van de toelevering ervan. • Padouk herkomst: centraal Afrika - kleur: rood na het schaven, maar vergrijst mooi met de tijd - mooie houttekening - zeer stabiel - duurzaamheidsklasse 1 • Ipé herkomst: Brazilië - kleur: bruin, vergrijst mooi met de tijd zeer stabiel - duurzaamheidsklasse 1

Dankzij de kwaliteitszorg in elke fase van het aankoop-en productieproces is Collstrop in staat om producten aan te bieden met een zeer lange levensverwachting. We kunnen u dan ook een garantieperiode toekennen tegen de aantasting van het hout door schimmel of insecten. Er zijn hier 3 grote groepen:

25 Jaa

OP TR

LL CO S GA

r

A N IE T

R

• afhankelijk van beschikbaarheid, maken we ook gebruik van Itauba, Bilinga, Moabi, Iroko ... • indien er zich aanvoermoeilijkheden voordoen, kunnen wij genoodzaakt zijn om andere exotenhoutsoorten te gebruiken, echter steeds met duurzaamheidsklasse 1.

De diepste impregnatie

Onder invloed van de weersomstandigheden evolueren alle houtsoorten naar een grijze kleur. De snelheid waarmee dit gebeurt hangt af van het klimaat en van de houtsoort (sneller bij exotenhout dan bij Grenen).

25 j. garantie: Deze producten zijn geproduceerd in Rode Noordse Den die eerst gedroogd, verwerkt en geassembleerd worden en vervolgens met het Collstrop procédé geïmpregneerd worden tot volledige saturatie. Hier leveren we u een afgewerkt product af dat onze volle garantie geniet. 15j. garantie op gardenwood: Deze producten zijn geproduceerd in Rode Noordse Den die eerst gedroogd, dan verwerkt en dan volgens het Collstrop procédé geïmpregneerd worden tot volledige saturatie. Deze producten zullen nog verder bewerkt worden door de gebruiker. Alhoewel de houtsoort en het verduurzamingsprocédé identiek zijn, zal de garantieperiode beperkter zijn, gezien het eindproduct door de gebruiker bewerkt zal worden. Iedere zaagsnede dient daarbij herbehandeld te worden met Collstrop Special Treatment volgens de toepassingsvoorschriften.

Er bestaan diverse producten om dit proces te vertragen. Collstrop kan echter geen verantwoordelijkheid opnemen

FORE' N.V.

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

Exo duurzaamheid: Deze producten worden vervaardigd uit exotische hardhoutsoorten die hun duurzaamheid van nature uit genieten. De keuze van de houtsoort, alsook de regionale oorsprong zijn van groot belang. Collstrop kiest steeds de meest gepaste houtsoort voor de specifieke toepassing. Een overzicht van een aantal houtsoorten met hun duurzaamheidsklasse vindt u op p.121. Van de eindklant worden geen extra inspanningen of onderhoudsprocedures gevraagd voor de geldigheid van de garantie. Er zijn wel enkele voorwaarden : • de producten dienen volgens de regels van de kunst geplaatst te worden. • het hout mag niet verder bewerkt of geperforeerd worden De garantie beperkt zich tot omruiling van het product, een gelijkwaardig alternatief of een onderdeel ervan, bij het dichtstbijzijnde verkooppunt. De transportkosten, werkuren of andere extra kosten die verband houden met de vervanging, vallen niet onder de garantie. Om de omruiling binnen de garantievoorwaarden te kunnen toekennen, vragen wij om de aanvraag met fotomateriaal en aankoopfactuur te richten aan uw verkooppunt of installateur. Volgende elementen komen niet in aanmerking voor omruiling onder garantie: - beschadigingen die niet veroorzaakt zijn door houtrot, schimmel of insecten - het visuele aspect van het hout, eventuele vervormingen en barsten.

Deze technische brochure Dit tarief werd met de meeste zorg samengesteld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele zetfouten. Wij zoeken steeds om onze producten te verbeteren, zodat er zich in de loop van het seizoen veranderingen kunnen voordoen in ons gamma. Hierdoor kunnen er zich, zonder voorafgaande verwittiging, kleine wijzigingen voordoen in de tarieven, tekeningen of maatvoeringen. Opmerking i.v.m. het hardhout : de beschikbaarheid van deze producten is afhankelijk van de toelevering.


GA

r

Palen 9×9cm

25 Jaa

A N IE T

295 cm

R

Voor een goede en snelle plaatsing van Collstropschermen gaat u best als volgt te werk :

Palen

OP TR

Plaatsen van schermen

LL CO S

1

5

Palen in de grond (voorbeeld : 4 schermen 176x176 cm en 5 palen 265 cm) A. Voorbereidend werk : 1. Schroef het V-beslag op alle palen. Zie schets voor juiste afstand. 2. Maak 5 putten van 40×40 cm en +/- 70 cm diep in de grond, tussenafstand 186 cm (van midden tot midden). 3. Maak een droog mengsel klaar van fijne steenslag, zand en cement (200 kg cement per m³ mengsel). Dit mengsel kan ook kant-en-klaar in de handel verkregen worden. 4. Opgepast! Palen en profielen kunnen vlekken maken op muren en vloeren.

1

2

5

• Kleur : groen of bruin • 90×90mm • Geschaafd, hoekjes gebroken • De palen worden 60 à 90cm in de grond geplaatst of u kunt gebruik maken van de ankers (zie pag.18) Geschikt voor alle types van schermen

265 cm

235 cm

205 cm

175 cm

145 cm

Ref. 72111 72112 72113 72114 72115 72116

D x B/ L (cm) 9×9/145 9×9/175 9×9/205 9×9/235 9×9/265 9×9/295

Euro 20,04 22,24 25,72 28,71 30,19 34,32

Ref. 72194 72195 72196 72197

D x B/ L (cm) 9×12/295 9×12/325 9×12/355 9×12/385

Euro 60,82 66,79 73,02 78,87

Ref. 72254

D x B/ L (cm) 7×7/145

Euro 17,98

Ref. 72247

D x B/ L (cm) 13,5×13,5/230

Euro 67,79

Voor bestellingen in bruine kleur : Referentienummer begint met 75 i.p.v. 72 !

1

3

4

5

Palen 9×12cm • Kleur : groen • 90×120mm • Geschaafd, hoekjes gebroken • Plaats de palen 90cm in de grond of gebruik de ankers (zie pag. 18) • Geschikt voor alle types van schermen die in de volle wind geplaatst worden • Geschikt voor carports

390 cm

360 cm

330 cm

300 cm

3 cm 25 cm

Opmerking : deze palen worden voor carports gebruikt en zijn aan 1 zijde voorgeboord (diam.14mm)

Oxford paal

126 cm

• Kleur : groen • 70×70mm • Geschaafd, hoekjes gebroken • Geschikt voor het Oxfordscherm (zie pag. 22)

145 cm

25 cm

265 cm

B. Plaatsen van palen en schermen (zie schema). 1. Giet kiezelstenen in de putten (voor een goede drainage). 2. Plaats paal 1 op de juiste hoogte in de put. De put wordt met het droog mengsel gevuld en aangestampt. Indien nodig wordt deze paal met 2 steunlatten vastgezet. 3. Paal 5 wordt verticaal en op het niveau van paal 1 geplaatst. Om dit niveau volledig waterpas te krijgen, maakt u het best gebruik van een waterslang (zie schets). De paal wordt met losse aarde vastgestampt. 4. Span een koord van paal 1 naar paal 5, zodat u geen enkele moeite hebt om alle andere palen op het juiste niveau te krijgen (zie schets). 5. Plaats paal 2 in de put en gebruik wat losse aarde om deze vast te stampen. 6. Plaats het eerste scherm tussen paal 1 en 2. 7. Herhaal deze werkwijze voor de andere schermen. 8. Vul pas op het einde de putten van paal 2 tot en met paal 5 met het droge mengsel en voeg water toe om uit te harden. 9. De bevestiging van de schermen aan de palen dient steeds bovengronds te gebeuren (zie tekening). Iedere bewerking van paal of scherm ondergronds, doorbreekt de duurzame impregnatie en bijgevolg vervalt de 25-jaar garantie tegen houtrot. 10. Om de kans op torsen van palen te verkleinen, en om uw omheining nog aantrekkelijker te maken, kunt u best gebruik maken van een houten of inox paalhoedje (zie pag. 20).

2

Rancho palen

10 à 15 cm ±10 cm

• Kleur : groen • 135×135mm • Diamantkop • Voor Ranchopoorten (zie pag. 30).

Palen op beton

13,5

13

,5

230

70 cm

Indien bevestiging in de grond niet mogelijk is, maakt u best gebruik van betonankers of een paalvoet.

40 cm

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

-5-

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Palen

Palen

Palen met ronde kop • Kleur : groen • Met ronde kop • Voor alle schermen groen • De palen 13,5×13,5cm worden gebruikt voor Grenen poorten (zie pag. 31 en + )

13,5

9

9

13

,5

Ref. 72885 72307 72308 72309 72886 72891

D x B/ L (cm) 9×9/175 9×9/205 9×9/235 9×9/265 13,5×13,5/205 13,5×13,5/265

Euro 30,26 35,43 40,49 45,53 61,56 84,41

Palen Padouk 9×9cm

exo

• Kleur : rood, dat vergrijst onder invloed van UV • Vierzijdig geschaafd 90×90mm • Plaats de palen 90cm in de grond

Ref. 74019 74020 74021

300 cm

240 cm

D x B/ L (cm) 9×9/210 9×9/240 9×9/300

Euro 99,59 115,25 144,25

210 cm

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Palen met diamantkop 9×9 / 265 cm

Ref. 72139

D x B/ L (cm) 9×9/265

Euro 40,39

Ref. 74140 74141 74142 74143 74041 74144 74145

D x B/ L (cm) 7×7/245 7×7/275 9,2×9,2/245 9,2×9,2/275 9,2×9,2/300 13,5×13,5/245 13,5×13,5/365

Euro 39,39 44,15 66,76 74,88 83,46 143,61 214,29

Ref. 74146 74147 74149 74148

D x B/ L (cm) 9×9/210 9×9/275 14,1×14,1/210 14,1×14,1/275

Euro 73,96 94,43 151,73 193,84

• Kleur : groen • 90×90mm • Geschaafd, hoekjes gebroken • De palen worden 60 à 90cm in de grond geplaatst of u kunt gebruik maken van de ankers (zie pag.18)

Palen Exo

exo

• Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze • 70×70 - 92×92 - 135×135 mm • Geschaafd, hoekjes gebroken • Plaats de palen 60 à 90cm in de grond of maak gebruik van de ankers (zie pag. 18)

13,5×13,5 / 365 cm

9,2 9×9 x 9,2// 300 cm

7×7 / 275 cm

9,2 9×9 x 9,2// 275 cm

7×7 / 245 cm

9,2 9×9 x 9,2// 245 cm

13,5×13,5 / 245 cm

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Palen Exo 9×9 - 14,1×14,1

exo

• Houtsoort : Tropisch hardhout, duurzaamheidsklasse 1 • Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze • 90×90 - 141×141mm • Geschaafd, hoekjes gebroken • Plaats de palen 60 à 90cm in de grond of gebruik de ankers (zie pag. 18) • Diamantkop

9×9 / 275 cm

14×14 / 275 cm

9×9 / 210 cm

14×14 / 210 cm

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

-6-

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

-7-

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Tuinschermen

Ref. 76515 76518 76519

Euro 318,53 207,03 207,03

1760

H x B (cm) 176×176 176×102 99x176

Palace • • • • •

176

148,5

115,5

176

148,5

115,5

176 148,5 176

wer

M

LSQ

Kleur : groen Geprofileerde lamellen : 15×120mm, INOX vijzen Dwars latten : 15×120mm Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag Te combineren met de enkele Palace deur (zie pag. 24)

176

155,5

g

elijk

990

-8-

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

Euro 74,76 69,66 57,16 69,66 61,22 57,16

Ref. 72044 72054 72064 72043 72053 72063 72042 72052 72062

H x B (cm) 176×176 176×148,5 176×115,5 148,5×176 148,5×148,5 148,5×115,5 115,5×176 115,5×148,5 115,5×115,5

Euro 95,17 92,11 76,73 93,04 88,89 72,64 81,67 72,64 59,53

Ref. 72074 72084 72094 72073 72083 72072

H x B (cm) 176×176 176×148,5 176×115,5 148,5×176 148,5×148,5 115,5×176

Euro 114,92 114,06 94,49 106,77 97,93 87,16

Ref. 72102 72040 72039

H x B (cm) 176×176 176×155,5 176×114,4

Euro 134,13 115,47 89,51

www.fore.be info@fore.be

114,4

Ref. afdekprofiel 72103 horizontaal 176 72104 verticaal 176 72049 verticaal 155,5 72041 verticaal 114,4

Verticale en horizontale afdeklat van 45×95mm

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

H x B (cm) 176×176 176×148,5 176×115,5 148,5×176 148,5×148,5 115,5×176

115,5 176 148,5 115,5

at

1020

1760

Ref. 72004 72034 72024 72003 72033 72002

115,5

ma

1020

Kleur : groen of bruin Kader : 44×55mm, dubbele pen en gat verbinding, verstevigd met INOX kramnagels Lamellen : 9×95mm, INOX nieten Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag Te combineren met een enkele of dubbele deur (zie pag. 27)

mo

M

wer

M

k

ma

wer mo

• Kleur: zoutgroen • Geschaafd kader • Dwarslatten: 27 x 68 mm • Lamellen: 34 x 69 mm • Benodigdheden: Palen 9×9cm, V-beslag

at

k

Vola

at

Voor bestellingen in bruine kleur : Referentienummer begint met 75 i.p.v. 72 !

1760

115,5

148,5

• • • • •

148,5

176

Robust

990

Opmerking : Maatwerk enkel mogelijk in breedte

ma

Voor bestellingen in bruine kleur : Referentienummer begint met 75 i.p.v. 72 !

ma

elijk

1760

g

ma

Euro 262,88 170,87 170,87

Kleur : groen of bruin Kader : 44×55mm, dubbele pen en gat verbinding, verstevigd met INOX kramnagels Lamellen : 7×68mm, INOX nieten Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag Te combineren met een enkele of dubbele deur (zie pag. 27)

elijk

elijk

wer

M

mo

• Kleur: zoutgroen • Geschaafd kader • Staanders: 34 x 68 mm verstevigd met INOX kramnagels • Lamellen: 16 x 92 mm • Benodigdheden: Palen 9×9cm, V-beslag

at

k

Stora

135,42

wer

M

g

g

Horizon Plus

• • • • •

ma

H x B (cm) 176×176 176×99 102x176

Ref.

127,53 120,61 109,45 82,96

ma

Ref. 76501 76517 76516

76502 76503 76504 76505

at

elijk

Euro

76513

H x B (cm) Horizon Plus 176 x 176

mo

• Kleur: zoutgroen • Geschaafd kader • Kader: 44 x 57 mm, pen en gat verbinding verstevigd met INOX kramnagels • Lamellen: 8 x 95 mm • Benodigdheden: Palen 9×9cm, V-beslag • Te combineren met Horizon Deur (pag. 25)

Elegant

g

Euro

176

mo

H x B (cm) Horizon 176 x 176 176 x 153,3 176 x 131,5 99 x 176

Ref.

Voor bestellingen in bruine kleur : Referentienummer begint met 75 i.p.v. 72 !

elijk

wer

M

255,37

• Kleur : groen of bruin • Kader : 33×55mm, pen en gat verbinding, verstevigd met INOX kramnagels • Lamellen : 6×55mm, dubbel bevestigd met INOX nieten • Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag • Te combineren met de enkele Classic deur (zie pag. 24)

g

at

k

Horizon / Horizon Plus

76514

elijk

Dia Plus

wer

M

k

Euro

Ref.

239,25 226,28 205,35 155,63

at

mo

H x B (cm) Dia Plus 176 x 176

76509 76510 76511 76512

• Kleur: zoutgroen • Geschaafd kader • Kader: 44 x 57 mm, pen en gat verbinding verstevigd met INOX kramnagels • Lamellen: 8 x 95 mm • Benodigdheden: Palen 9×9cm, V-beslag

Classic

k

Euro

mo

H x B (cm) Dia 176 x 176 176 x 153,3 176 x 131,5 99 x 176

k

Ref.

Dia / Dia Plus

g

Tuinschermen

-9-

Euro 13,14 13,14 13,14 8,70

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


194

Ref. 72260

k mo

g

elijk

H x B (cm) 191×176

Euro 135,39

176

191 176

ma

wer

M

• Kleur : groen of bruin • Kader : 44×55mm, dubbele pen en gat verbinding, verstevigd met INOX kramnagels • Lamellen : 7×68mm, INOX nieten • Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag • Maatwerk enkel mogelijk in de hoogte • Tot einde voorraad

176

176

Ref. 72067 72068 72069

Retro • • •

Kleur : groen Kader : 44×55mm, dubbele pen en gat verbinding, verstevigd met INOX kramnagels Lamellen : 7×68mm, 2 rijen in diagonale positie, INOX nieten + inox vijzen • Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag • Tot einde voorraad

176

148,5

115,5

H x B (cm) 176×176 176×148,5 176×115,5

Euro 154,69 135,35 121,68

Magic Up - Down - End • • •

Kleur : groen Kader : 44×55mm, dubbele pen en gat verbinding, verstevigd met INOX kramnagels Lamellen : 7×68mm, INOX nieten aan één zijde zichtbaar • Geschaafd latwerk 13 × 27mm, INOX nieten • Mazen : 7cm • Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag

176

176

115,5

Ref. H x B (cm) 72059 up 194×176 72060 down 172×176 72061 end 172×115,5/99

Euro 221,20 209,23 182,38

Ref. 72878 72877 72879

H x B (cm) 176×176 176×99 Mezzo 176×81,9/99

Euro 248,64 161,74 161,74

Ref. 72091 72090 72079

Kader : groen H x B (cm) 203×200 173×200 123×200

Euro 197,48 185,68 111,58

99

Euro 178,86

176

at

H x B (cm) 194×176

194

elijk

Gotiek

mo

• Kleur : groen • Lamellen : 15×118mm, INOX schroeven • Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag

Ref. 72031

LSQ

176

wer

M

g

at

Tuinschermen k

Napoleon

ma

Tuinschermen

• Kleur : groen • Geschaafde kader : 44×90mm, verstevigd met INOX kramnagels • Geschaafd lamellen : 21×120mm • Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag

176

99

81,9

176

ma

wer

M

99

194

at

176

176

Forte - Mezzo Forte

elijk

Euro 141,38

g

H x B (cm) 194×176

mo

Ref. 72262

mo

g

elijk

• Kleur : groen of bruin • Kader : 44×55mm, dubbele pen en gat verbinding, verstevigd met INOX kramnagels • Lamellen : 7×68mm, INOX nieten • Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag • Maatwerk enkel mogelijk in de hoogte

wer

M

k

at

k

Renaissance

ma

Voor bestellingen in bruine kleur : Referentienummer begint met 75 i.p.v. 72 !

Voor bestellingen in bruine kleur : Referentienummer begint met 75 i.p.v. 72 !

148,5

115,5

Collfort • • • • • •

Kleur : groen Kleur kader : groen of antraciet Lamellen : 6×43mm 4 dwarslatten : 18×55mm Gebruik V-beslag, telkens te bevestigen op de dwarslatten Benodigdheden : Palen 9×12cm van 3m, 1m in de grond vastzetten met beton. • Te combineren met de Collfort deur (zie pag. 25)

200

200

173

176

Euro 211,40 168,86 150,66

176

Kleur : groen Kader : 44×55mm, dubbele pen en gat verbinding, verstevigd met INOX kramnagels Lamellen : 7×68mm, 3 rijen in diagonale positie, INOX nieten + inox vijzen • Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag • Tot einde voorraad

H x B (cm) 176×176 176×148,5 176×115,5

203

• • •

Ref. 72036 72037 72038

Ref. 72316 72315 72314

123

Modern

Combinatie van geïmpregneerde Rood Noordse Den met het Bekaforpaneel van Betafence.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 10 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 11 -

Kader : antraciet H x B (cm) Euro 203×200 197,48 173×200 185,68 123×200 111,58

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


176

99

ma

Bombay • • • • •

Houtsoort : Exo Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze Geprofileerde lamellen : 15×120mm, INOX vijzen Dwarslatten : 15×120mm Benodigdheden : Palen 9×9cm in Exo (pag 6), V-beslag

wer

M

Ref. 74102

H x B (cm) 176×176

Euro 224,94

Ref. 74103 74103

afdekprofiel horizontaal verticaal

Euro 21,05 21,05

176

176

176

Euro 416,83

Euro 191,12 124,33 124,33 143,63

Verticale en horizontale afdeklat 45×85mm

exo

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout

Isaura • • • •

148,5

115,5

H x B (cm) 176×176 176×148,5 176×115,5

exo

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Euro 292,35 259,20 220,04

176

176

Ref. 74113 74114 74134

I-

exo

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout

Ref. 74181

Isaura Twin Houtsoort: Exo Kleur: vergrijst op natuurlijke wijze Kader: 44x44mm Lamellen verticaal: 44x44mm afgeschuinde hoekjes, Lamellen horizontaal: 9x24 afgerond Dubbele rij lamellen voor minder doorkijk Benodigdheden: Palen 9x9cm in exo (pag. 6) I-beslag of V- beslag

H x B (cm) 176 x 176 cm

Euro 353,07

exo

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

at

elijk

Houtsoort: Exo Kleur: vergrijst op natuurlijke wijze Kader 44 x 44 mm Lamellen bovenaan: 8x35m schuine plaatsing voor minder doorkijk • Lamellen onderaan: breedte 85 mm • Benodigdheden: Palen 9x9cm in exo (pag. 6) V- beslag

H x B (cm) 176 x 176 cm

H x B (cm) 176 x 176 99 x 176 176 x 99 205 x 91

mo

Ref. 74182

176

• • • •

• • • • • • •

Ref. 76506 76507 76520 76227

wer

M

exo

Indira

Houtsoort : Exo Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze Kader : 45×44mm Lamellen verticaal : 22×22mm afgeschuinde hoekjes, half-op-half rooster • Lamellen horizontaal : 9×24mm • Mazen : 2,1cm • Benodigdheden : Palen 9×9cm in Exo (pag 6), beslag of V- beslag

• Tuinscherm in geïmpregneerd rood Noords grenenhout • Kleur: zoutgroen • Geschaafd kader • Kader: 44 x 57 mm • Lamellen: 8 x 27 mm • Benodigdheden: Palen 9×9cm, V-beslag of I-beslag

at

k

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Isaura Twin Pine

g

176

Euro 323,33 213,62

elijk

Houtsoort : Exo Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze Lamellen : 15×95mm 4 dwarslatten : 15×95mm Benodigdheden : Palen 9×9cm in Exo (pag. 6), V-beslag

H x B (cm) 176×176 176×99

mo

• • • • •

Ref. 74105 74101

k

Isa

ma

Tuinschermen g

Tuinschermen

- 12 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 13 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Tuinschermen

Breeze elementen

LSQ

De Breeze elementen bestaan in 2 hoogtes : 195cm en 132cm, en 4 breedtes : 176cm, 153cm, 131 cm en 56cm. 195

De standaardpanelen zijn opgesplitst in 2 of 3 gelijke horizontale delen. Standaard zijn ze gevuld met horizontale tand en groef planchetten van 12mm.

176

195

Elk deel kunt u anders opvullen. Per deel dat u wijzigt, telt u het supplement bij de prijs van het standaardpaneel.

153,3

131,5

56,6

Het breeze paneel hiernaast 195 cm hoog is opgebouwd uit : • 1/3 bovenaan : veralite • 1/3 midden : aluminium • 1/3 onderaan : horizontale planchetten

132

Tekening: standaardpaneel met horizontale planchetten :

176

153,3

131 131,5

Het breeze paneel hiernaast 132 cm hoog is opgebouwd uit : • 1/2 veralite 4 mm • 1/2 horizontale planchetten

Dikte van de opvullingen : • profielen in hout : 12 mm • véralite : 4 mm • klaar glas + acide + carré : 4 mm • aluminium : 1,5 mm Benodigdheden : V- beslag (pag. 16) en palen 9x9cm voor schermen van 132cm en 9x12cm voor schermen van 195cm.

Omschrijving basis 195×176 basis 132×176

72531 72532 72533 72534 72535 72536

vert. planchetten Veralite klaar glas glas “acide” glas “carré” aluminium

Ref. 72276 72344

Omschrijving basis 195×153,3 basis 132×153,3

72537 72538 72539 72541 72542 72543

vert. planchetten Veralite klaar glas glas “acide” glas “carré” aluminium

Ref. 72277 72345

Omschrijving basis 195×131,5 basis 132×131,5

72544 72545 72546 72547 72548 72549

vert. planchetten Veralite klaar glas glas “acide” glas “carré” aluminium

Ref. 72278

Omschrijving basis 195×56,6

72561 72562 72563 72564 72565 72566

Te combineren met Breeze deuren (pag.26). Breeze elementen worden steeds op aanvraag gemaakt, fabricatietermijn 10 werkdagen.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Ref. 72275 72343

- 14 -

vert. planchetten Veralite klaar glas glas “acide” glas “carré” aluminium

Euro 289,70 220,88 +9,37 +13,47 +26,35 +90,08 +90,08 +60,13 Euro 273,99 203,99 +8,05 +11,61 +22,64 +77,54 +77,54 +51,65 Euro 248,64 190,71 +6,86 +9,92 +17,41 +66,05 +66,05 +44,12

• Kleur : groen • Afmetingen: 850×2350 mm • Geluidsabsorptie: klasse II • Geluidstransmissie: klasse I • Geschikt voor privaat en licht industrieel gebruik Palen • Kleur : groen • Palen 13,5×13,5cm - lengte 3,60m, 1m in de grond vastzetten. (zie p.115: GW palen 135x135x3600, ref. 73092)

2350

Ref.

Omschrijving

72027 72028

Screen begin/midden eind

Euro

Aluminium profielen • Alu profielen voor de bevestiging van de panelen. (60x117mm - lengte 2500mm) • Dikte : 5 mm • Voorgeboord voor de bevestiging van de vijzen • Vijzen worden meegeleverd Voor een goed resultaat, moet het geluidsscherm 2,50 m hoger zijn dan de geluidsbron. Meestal zijn dan 3 panelen van 85 cm hoogte nodig : • onderaan : begin/middenmodule • midden : begin/middenmodule • bovenaan : eindmodule Voor bevestiging van de panelen : • de palen moeten ongeveer 1 meter in de grond geplaatst worden • plaats de aluminium profielen op de palen, zodat er een goede dichting ontstaat tussen paal en paneel • zorg dat er geen opening ontstaat tussen het onderste paneel en de grond, waardoor het geluid nog zou kunnen ontsnappen Dit scherm wordt enkel op aanvraag gemaakt !

+2,87 +4,03 +7,26 +26,82 +26,82 +17,87

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 15 -

358,73 358,73

Alu. bevestigingsprofielen 72026 6×11,7×250 90,87

Euro 144,83

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collsound screen

850

Tuinschermen

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


176

148,5

115,5

Ref. 73313 73316 73312 73311

H x B (cm) 176×176 176×148,5 176×115,5 176×58

Euro 84,28 71,73 59,19 39,96

58

Ref. 74111 74112

Ibiza • • • •

Houtsoort : Exo Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze Kader : 45×58mm Lamellen : 20×22mm afgeschuinde hoekjes, halfop-half rooster • Mazen : 7cm • Benodigdheden : Palen 9×9cm in Exo (pag 6), Vbeslag

56

Euro 116,40 111,53 90,56 51,31

58

176

• • • •

Houtsoort: Exo Kleur: vergrijst op natuurlijke wijze Kader: 44x44mm Lamellen diagonaal: 22x22mm afgeschuinde hoekjes, half- op half rooster • Mazen: 7cm • Benodigdheden: Palen 9x9cm in exo (pag. 6) V- beslag

Ref. 74180

99

H x B (cm) 176×176 176×99

Euro 172,59 109,73

176

176

Ref. 72874 72873

176

Ippon • • • • • •

Houtsoort: Exo Kleur: vergrijst op natuurlijke wijze Kader 44 x 44 mm Lamellen: 22x22mm gebroken hoekjes Mazen: 130x130mm Benodigdheden: Palen 9x9cm in exo (pag. 6) V- beslag

Ref. 74183

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout

Ref. 72105

Angelo Kleur : groen Kader : 44×55mm Gelijmde boog Geschaafde lamellen : 13×27mm Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Euro 143,03

H x B (cm) 176 x 176 cm

Euro 233,02

exo Ref. 72261

Auvergne • • • • •

Euro 375,95

Kleur: groen Kader 44 x 55 mm Geschaafd latwerk 13x27mm, INOX nieten: Mazen: 7 cm Benodigdheden: Palen 9x9cm, V- beslag

H x B (cm) 176 x 176 cm

Euro 139,95

176

176

194

• • • • •

H x B (cm) 194×176

H x B (cm) 176 x 176 cm

exo

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout

Andante • Kleur : groen • Geschaafd kader : 34×90mm • Geschaafde lamellen : 7×45mm • Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag • Tot einde voorraad

Icaro

176

H x B (cm) 176×176 176×148,5 176×115,5 176×58

176

115,5

Ref. 72236 72237 72238 72239

176

Kleur : groen Geschaafd latwerk 13×27mm, INOX nieten Mazen : 7cm Benodigdheden : Palen 9×9cm, I-beslag

148,5

176

• • • •

176

Euro 330,04 201,91

exo

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout

Provence

H x B (cm) 176×176 205/176×56

176

176

• Kleur : groen • Geschaafd latwerk 16×45mm met afgeschuinde hoekjes, INOX nieten • Mazen : 14,5cm×14,5 - 16 - 17,7 - 13,3cm • Benodigdheden : Palen 9×9cm, I-beslag

176

176

Karo

Klimplantroosters

205

Klimplantroosters

- 16 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 17 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Toebehoren

Toebehoren Ref.

Ankers op beton/ in beton • Voor palen 9×9 en 9×12cm • Warmverzinkt • Bevestigingsbouten voor de palen inbegrepen

1

2

Omschrijving

Euro

72130

(1) in beton 44,5

32,92

72131

(2) op beton 18,6

17,61

V-beslag • Warmverzinkt, 2 INOX schroeven inbegrepen • 4 per klimplantrooster, eventueel meer indien nodig • Gebruik : bevestigen van klimplantroosters

Ref. 72120

per doos 100 st

Omschrijving

Euro 119,20

Ref. 72610 72856

Afmetingen 3,3×8×177 3,3×8×300

Euro 22,50 42,76

Ref. 72882 72881

Afmetingen 4,5×9×176 4,5×9×149

Euro 31,89 28,35

Ref. 72880

Afmetingen 30×176

Euro 73,38

De ankers op beton zijn voorzien van een gat met diam.13 mm, voor het gebruik van chemische ankers van 12 mm (niet inbegrepen).

Ref. 76808

Paalvoet • Voor palen 9×9 • Warmverzinkt • Ideaal voor gleufpalen

Afmetingen 9x9

Euro 28,38

Soul • Geschaafd profiel • Decoratieve afdeklat voor schermen Opmerking : Kleur bruin op aanvraag mogelijk (Prijs +15%) 3,3

177

/ 300

4,6 8/ 11

Euro 4,25 5,83

Ø12×160mm

Blues • Kleur : groen • Sectie : 45×90mm • Geschikt voor schermen van 148,5 en 176 5

• Gebruik : M12×160: Bestaande uit een chemisch patroon (styrol vrij) met bijhorende ankers M16×165: Bestaande uit een chemisch patroon (styrol vrij) met bijhorende ankers

Afmetingen M12×160 M16×165

9

Ref. 72919 72914

Chemische ankers

149

/ 176

Ø16×165mm

Ref. 72923

I-beslag

Euro 119,48

Jazz • Kleur : groen • Kader : 44×44mm • Geschikt voor schermen van 176cm

176 30

• Warmverzinkt, 2 INOX schroeven inbegrepen • 4 per klimplantrooster, eventueel meer indien nodig • Gebruik : bevestigen van klimplantroosters

Omschrijving per doos 100 st

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 18 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 19 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Toebehoren

Toebehoren Ref. 72613 72608 72609

Paalhoedje Pluto hout

Voor bestellingen in bruine kleur : Referentienummer begint met 75 i.p.v. 72 !

14 , 10 5 8

Opmerking : dergelijke hoedjes zorgen voor een betere stabiliteit van de palen.

14,5 10 Opmerking : dergelijke hoedjes zorgen voor 8 een betere 8

0

76809 4

4

Materiaal: inox - piramide (ref 76809) - vlak (ref 76811) 14 , Geschikt voor palen 1 59×9

9

Ref. 76809 76811

Beschrijving piramide vlak

Euro 7,48 3,87

Ref. 76804

Afmetingen 4,5 x 49,5

Euro 1,34

Ref. 76806 76807

Kleur grijs wit

Euro 30,77 30,77

76811

Collspike Materiaal: Polypropyleen Goede UV resistentie Kleur: anthraciet Afmeting: 15 x 45 x 495 mm

Babylon • • • •

9

9

stabiliteit van de palen.

• • • •

9

14,5 10 8

Paalhoedje Inox • •

Euro 9,44 7,76 7,31

4

4

• Kleur : groen • Voor palen 13,5×13,5 - 9×9 en 7×7cm. • Te schroeven (schroef meegeleverd)

Afmetingen 14,5×14,5 10×10 8×8

Materiaal: Aluminium Kleur: Wit (RAL 9010) - Grijs (RAL 7032) Afmeting: 150 x 166 x 100 mm Diam. opening: 120 mm

Opmerking : niet geschikt om zware gewichten in te plaatsen Max 1,5 kg.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 20 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 21 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Voortuinhekkens

Voortuinhekkens Ref. 72001

Juvel

H x B (cm) 99x176

Euro 207,03

Ref. 76507

H x B (cm) 99x176

Euro 124,33

Ref. 76516

H x B (cm) 102x176

Euro 170,87

at

wer

M

1760

exo H x B (cm) 125×176

Euro 418,48

125

176

Ref. 72860

1020

ma

1760

990

ma

82 82 125

• Kleur: zoutgroen • Geschaafd kader • Staanders: 34 x 68 mm • Lamellen: 16 x 92 mm • Benodigdheden: Palen 9×9cm, V-beslag • Maatwerk enkel in breedte

M

elijk

195

Stora

wer

g

Euro 265,67

• Kleur: zoutgroen • Geschaafd kader • Staanders: 44 x 57 mm • Lamellen: 8 x 27 mm • Benodigdheden: Palen 9×9cm, V-beslag

at

elijk

H x B (cm) 125×195

Isaura Twin Pine

mo

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Euro 114,04

k

Ref. 74115

Vivaldi Kleur : groen Geschaafd kader : 44×118mm Benodigdheden : Palen 9×9cm, V-beslag Te combineren met de Vivaldipoorten (zie pag. 32)

H x B (cm) 82×176

176

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

• • • •

Ref. 76519 1760

mo

Houtsoort : Exo Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze Geschaafde latten : 22×95mm Horizontale dwarslat : 35×95mm Benodigdheden : Palen 9×9cm in exo (pag. 6) Te combineren met de Riopoorten (pag. 29)

• Kleur: zoutgroen • Liggers: 27 x 68 mm • Lamellen: 34x 69 mm • Benodigdheden: Palen 9×9cm, V-beslag

k

Ref. 72250

Rio • • • • • •

Vola

990

176

Oxford • Kleur : groen • Geschaafde latten : 21×68mm, met afgeronde hoekjes • Horizontale dwarslat : 27×68mm • Voorgemonteerd met INOX schroeven • Benodigdheden : Palen Oxford 7×7/145cm, Vbeslag • Te combineren met het Oxfordpoortje (zie pag. 33)

Euro 107,15

g

• Kleur : groen • Hoogte : 82cm • Geschaafde latten : 21×68mm, afgeschuinde hoekjes en afgeronde kopjes • Horizontale dwarslat : 27×68mm • Voorgemonteerd met INOX nagels • Benodigdheden : Palen 9×9/145cm, V-beslag • Te combineren met het Juvelpoortje (zie pag. 33)

H x B (cm) 82×176

- 22 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 23 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Deuren & poorten

Deuren & poorten

Belangrijke opmerking over de draairichting van de deuren en poorten. Straatzijde

Collfort - deur Kleur : groen Geplastificeerd metalen kader Latten : 6×43mm 4 dwarslatten 18×55mm Betafencebeslag inbegrepen Benodigdheden : Palen 9×12cm op 3m, 1m in de grond bevestingen met beton • Te combineren met het Collfort scherm (zie pag. 11) • Altijd Din-links

Al onze deuren en poorten zijn standaard DIN links. Dit houdt in dat de scharnieren steeds links zichtbaar zijn en de deur dus rechts opendraait (zie tekening) DIN rechts- deuren worden steeds op aanvraag gemaakt. Dit houdt in dat de deur links opendraait. (Fabricatietermijn 15 werkdagen.)

Hengsels links zichtbaar = DIN links = rechts opendraaiend

Hengsels rechts zichtbaar = Din rechts = links opendraaiend

Opgelet ! De stabiliteit van Grenen kan niet vergeleken worden met die van exotenhout. Onze grenen poorten kunnen daarom niet geautomatiseerd worden.

Ref. 72883

Kleur : groen Kader : 44×90mm Lamellen : 7×45mm en 7×95mm Benodigdheden : Palen 9×9cm, manueel beslag Standaard Din-links

H x B (cm) 191×99

Euro 302,53

Beslag voor Maestro deur Ref. Slot Euro 72955 cilinderslot 224,30

176

191

99

• Beslag niet inbegrepen

72319

Euro 617,74

H x B (cm) 176×99

Euro 215,72

617,74

Combinatie van geïmpregneerde Rood Noordse Den met het Bekaforpaneel van Betafence.

Maestro - deur • • • • •

97

H x B (cm) 203×97 zoutgroen 203x97 antraciet

203

• • • • • •

Straatzijde

Om de draairichting van de deuren en poorten te bepalen, maken wij gebruik van de DIN-norm. We bekijken de poort steeds vanaf de scharnierzijde.

Ref. 72127

Ref. 76508

Horizon - deur • Kleur: zoutgroen • Standaard Din-links • Kader : 44×120mm • Lamellen : 8×95mm • Benodigdheden: Palen 9×9cm, manueel beslag • Te combineren met Horizon (Plus) scherm (zie pag.8)

Beslag voor Horizon deur Ref. Slot Euro 72946 cilinderslot 135,06

Ref. 72110

wer

g

M

mo

Kleur : groen Kader : 44×120mm Geprofileerde planken : 15×120mm Voorgemonteerd met INOX schroeven Benodigdheden : Palen 9×9cm, manueel beslag Te combineren met het Palace scherm (zie pag. 9) Standaard Din-links

H x B (cm) 176×99

Euro 224,51

99

Beslag voor Palace deur Ref. Slot Euro 72946 cilinderslot 135,06

176

elijk

• • • • • • •

at

k

Palace - deur

ma

• Beslag niet inbegrepen

Genua - deur

Genua (1)

• Kleur: zoutgroen • Standaard Din-links • Kader : 44×120mm • Tand & groefprofiel: 21x110mm • Benodigdheden: Palen 9×9cm, manueel beslag • Beslag niet inbegrepen Genua (3)

wer

Ref. 72008 98

148,5

98

176

elijk

• Kleur : groen • Lamellen : 6×55mm, INOX nieten • Kader : 33×93mm, pen en gat verbinding, verstevigd met INOX kramnagels • Benodigdheden : Palen 9×9cm, manueel beslag • Te combineren met de Classic schermen (zie pag. 9) • Standaard Din-links • Beslag niet inbegrepen

H x B (cm) 176×98

Genua (4)

Ref. 76600 76601 76602 76603

H x B (cm) 176×99 (1) 176×99 (2) 176×99 (3) 176×99 (4)

Euro 290,49 290,49 290,49 290,49

Beslag voor Genua deur Ref. Slot Euro 72946 cilinderslot 135,06

Euro 138,95

Beslag voor Classic deur Ref. Euro 98 Slot 72911 cilinderslot 97,67 115,5

mo

M

g

at

k

ma

• Beslag niet inbegrepen • Tot einde voorraad

Classic - deur

Genua (2)

Opmerking : Kleur bruin op aanvraag mogelijk (Prijs +15%)

Ref. 76521

Isaura twin pine - deur • Kleur: zoutgroen • Standaard Din-links • Kader : 44×83mm • Lamellen : 8×27mm • Benodigdheden: Palen 9×9cm, manueel beslag • Te combineren met Isaura twin pine scherm (zie pag.13 & 23)

H x B (cm) 176×99

Euro 323,43

Beslag voor Isaura Twine Pine deur

Ref. 72946

Slot cilinderslot

Euro 135,06

• Beslag niet inbegrepen

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 24 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 25 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Collstrop Garden België

FORE' N.V.

148,5

176

ma

176 ma

Ref. 72058

H x B (cm) 176×272

Euro 549,98

272 136

176

136

Beslag voor dubbele deur Elegant Ref. Slot Euro 72948 cilinderslot 238,82

• Beslag niet inbegrepen

wer

• Kleur : groen • Lamellen : 9×95mm, INOX nieten • Kader : 44×93mm, dubbele pen en gat verbinding, verstevigd door INOX kramnagels • Benodigdheden : Palen 9×9cm • Te combineren met Robust scherm (zie pag. 9) • Standaard Din-links

98

115,5

M

148,5

at

176

Robust - enkele deur

ma

Opmerking : Kleur bruin op aanvraag mogelijk (Prijs +15%)

136

Ref. 72078 72077 72076 72051

H x B (cm) 176×98 148,5×98 115,5×98 176×136

Euro 207,25 170,53 129,09 312,65

Beslag voor enkele deur Robust Ref. Slot Euro 72946 cilinderslot 135,06

176

• Beslag niet inbegrepen

• • • • • •

at

wer

M

Kleur : groen Lamellen : 9×95mm, INOX nieten Kader : 44×93mm, dubbele pen en gat verbinding, verstevigd door INOX kramnagels Benodigdheden : Palen 9×9cm Te combineren met Robust scherm (zie pag. 9) Standaard Din-links

Ref. 72088

H x B (cm) 176×272

Euro 625,33

272 136

176

Robust - dubbele deur

ma

Opmerking : Kleur bruin op aanvraag mogelijk (Prijs +15%)

elijk

- 26 -

Kleur : groen Lamellen : 7×68mm, INOX nieten Kader : 44×93mm, dubbele pen en gat verbinding, verstevigd met INOX kramnagels Benodigdheden : Palen 9×9cm Te combineren met Elegant scherm (zie pag. 9) Standaard Din-links

g

659,04 +5,23 +7,47 +13,81 +50,50 +50,50 +33,66

wer

M

elijk

basis 195×235 vert. planchetten Veralite klaar glas glas “acide” glas “carré” aluminium

• • • • • •

at

mo

72273 72581 72582 72583 72584 72586 72587

Elegant - dubbele deur

k

707,32 +6,18 +8,89 +16,70 +58,97 +58,97 +39,48

Beslag voor dubbele poort Breeze Ref. Slot Euro 72915 cilinderslot 238,77

Breeze deuren worden steeds op aanvraag gemaakt, fabricatietermijn 10 werkdagen.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

basis 195×274 vert. planchetten Veralite klaar glas glas “acide” glas “carré” aluminium

Euro 178,82 153,97 275,01

Opmerking : Kleur bruin op aanvraag mogelijk (Prijs +15%)

g

Opmerking : De onderste 2 delen dienen steeds voorzien te zijn van houten planchetten omwille van de stabiliteit.

72274 72574 72575 72576 72577 72578 72579

H x B (cm) 176×98 148,5×98 176×136

Beslag voor enkele deur Elegant Ref. Slot Euro 72946 cilinderslot 135,06

136

• Beslag niet inbegrepen

elijk

Elk deel kunt u anders opvullen. Per deel dat u wijzigt, telt u het supplement bij de prijs van de standaarddeur. Opgelet, bij een dubbele deur: supplement x2.

Ref. 72048 72047 72050

98

mo

De standaard deuren zijn opgesplitst in 2 of 3 gelijke horizontale delen. Standaard zijn ze gevuld met horizontale tand en groef planchetten van 12mm.

Euro 783,35 vert. planchetten +7,19 Veralite +13,35 klaar glas +18,56 glas “acide” +68,49 glas “carré” +68,49 aluminium +37,15

Kleur : groen Lamellen : 7×68mm, INOX nieten Kader : 44×93mm, dubbele pen en gat verbinding, verstevigd met INOX kramnagels Benodigdheden : Palen 9×9cm Te combineren met Elegant scherm (zie pag. 9) Standaard Din-links

g

LSQ

H x B (cm)

basis 195×316,6

wer

M

k

Ref. 72427 72567 72568 72569 72571 72572 72573

• • • • • •

at

mo

• Beslag niet inbegrepen • Standaard Din-links

+5, 64 +8,12 +12,78 +54,10 +54,10 +36,10

Beslag voor enkele Breeze deur Ref. Slot Euro 72946 cilinderslot 135,06

Breeze deuren worden steeds op aanvraag gemaakt, fabricatietermijn 10 werkdagen.

Breeze- - dubbele poort

vert. planchetten Veralite klaar glas glas “acide” glas “carré” aluminium

Elegant - enkele deur

k

Let wel : bij de deur 195x109 kan men het glas enkel in het bovenste deel voorzien, anders is de steker zichtbaar ! De deur 132×109 kan enkel voorzien worden van houten planchetten, omwille van de steker.

72521 72522 72523 72526 72527 72528

Euro 273,99 273,99 223,30 223,30

elijk

De standaard deuren zijn opgesplitst in 2 of 3 gelijke horizontale delen. Standaard zijn ze gevuld met horizontale tand en groef planchetten van 12mm. Elk deel kunt u anders opvullen. Per deel dat u wijzigt, telt u het supplement bij de prijs van de standaarddeur.

H x B (cm) Din-L 195×109,7 Din-R 195×109,7 Din-L 132×109,7 Din-R 132×109,7

mo

• Beslag niet inbegrepen

LSQ

Ref. 72279 72348 72346 72347

k

Breeze - enkele deur

Deuren & poorten g

Deuren & poorten

136

Beslag voor dubbele deur Robust Ref. Slot Euro 72948 cilinderslot 238,82

• Beslag niet inbegrepen Opmerking : Kleur bruin op aanvraag mogelijk (Prijs +15%)

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 27 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Deuren & Poorten

176

elijk

wer

LSQ 99

220

99

195

99

176

elijk

Kleur : groen Kader : 44×120mm INOX nieten Tand en groef profiel : 21×110mm Benodigdheden : Palen 9×9cm Te combineren met het massiefscherm Garden Wood (zie pag. 95 en +)

g

M

mo

• • • • • •

at

k

Misto bis - enkele deur

ma

• Beslag niet inbegrepen

wer

272 136

272 136

136

• • • • •

• Beslag niet inbegrepen

Ref. 72455 72453 72454 72477 72478 72479

Princess - enkele poort

H x B (cm) Din-L 176×99 Din-L 195×99 Din-L 220×99 Din-R 176×99 Din-R 195×99 Din-R 220×99

Euro 301,19 315,36 446,47 301,19 315,36 446,47

• • • • •

Ref. 72456 72457

Rio - enkele poort

Beslag voor Misto bis deur Ref. Slot Euro 72948 cilinderslot 238,82

198

H x B (cm) Lord Padouk

Ref. 72959

Manueel beslag Slot Euro cilinderslot 465,53

Ref. 74122

exo 98

74128

Ref. 72958 72963

• • • •

Ref. 74118

Houtsoort : Exo Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze Benodigdheden : Palen 9×9cm exo (pag. 6) Te combineren met het Rio hekken (zie pag. 22)

• Beslag niet inbegrepen

Manueel beslag cilinderslot Draairichting Euro Din-links 288,22 Din-rechts 288,22

Ref. 74119

Houtsoort : Exo Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze Benodigdheden : Palen 14×14cm exo (pag. 6) Te combineren met het Rio hekken (zie pag. 22)

• Beslag niet inbegrepen

175

175

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

H x B (cm) 125×98

Euro 262,25

exo

125

• • • •

Collstrop Garden België

498,47

Beslag voor enkele Rio poort Ref. Slot Euro 72943 schuifgrendel 131,45

Rio -dubbele poort

FORE' N.V.

Euro 498,47

98

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout

- 28 -

H x B (cm) 176×98 Din-links Din-rechts

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

• Beslag niet inbegrepen

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Euro 3397,95

(grondplaat inbegrepen)

Houtsoort : Exo Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze Kader : 55×150/130mm Te combineren met de Lord poort Benodigdheden : Palen 9×9cm of 14×14cm exo (pag. 42)

• Beslag niet inbegrepen

Euro 726,40 1013,41

198

Ref. 74117

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout. + fabricatietermijn +/- 6 weken

Beslag voor Misto bis deur Ref. Slot Euro 72946 cilinderslot 135,06 H x B (cm) 195×272 220×272

exo

Houtsoort : Padouk Kleur : rood Kader 55×150/130mm Te combineren met de Princess poort Benodigdheden : Palen 14×14cm exo (pag. 42)

Beslag voor Misto deur Ref. Slot Euro 72946 cilinderslot 135,06

136

220

Kleur : groen Kader : 44×120mm INOX nieten Tand en groef profiel : 21×110mm Benodigdheden : Palen 9×9cm Te combineren met het massiefscherm Garden Wood (zie pag. 95 en +) • Standaard Din-links

1 95

elijk

• • • • • •

LSQ

mo

M

g

at

k

Misto bis - dubbele deur

ma

• Beslag niet inbegrepen

Lord - dubbele poort

130 176

99

Euro 265,76 283,47 265,76 283,47

195

99

H x B (cm) Din-L 176×99 Din-L 195×99 Din-R 176×99 Din-R 195×99

125

g

Kleur : groen Kader : 44×120mm INOX nieten Tand en groef profiel : 21×110mm Benodigdheden : Palen 9×9cm Te combineren met het massiefscherm Garden Wood (zie pag. 95 en +)

Ref. 72249 72209 72467 72468

LSQ

176 130

wer

M

mo

• • • • • •

at

k

Misto - enkele deur

ma

Deuren & poorten

www.fore.be info@fore.be

H x B (cm) 125×350

Euro 701,32

Beslag voor dubbele Rio poort Ref. Slot Euro 72944 schuifgrendel 277,37

exo - 29 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


74093 Ref. 72946

• Beslag niet inbegrepen

72948

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

238,82

(grondplaat inbegrepen)

Ref. 72245 72507

LSQ

Kleur : groen Hoogte : 120cm Warmverzinkte bouten Te combineren met 2 ranchopalen (zie pag. 5) Voor de samenstelling van een dubbele poort, kan men 2 enkele poorten gebruiken.

120

• • • • •

Euro 135,06

291,5

166,3

H x B (cm) 120×291,5 120×166,3

Euro 371,83 229,48

120

Rancho - enkele poort

1112,78

Beslag voor enkele Rancho Ref. Slot Euro 72912 trekveer 209,83 Beslag voor dubbele Rancho 72913 overleghaak 359,36

• Beslag niet inbegrepen

Din-links

exo

• • • •

Houtsoort : Exo Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze Verticale lijsten : 75×120mm en 75×75mm Beschikbaar in 4 lengtes : 1,20m - 2,10m - 2,40m 3,60m • Inox bouten • Benodigdheden : Palen 14×14cm exo (pag. 6) • Beslag niet inbegrepen

120

176,5

exo

Major - enkele poort

Voor de combinatie van dubbele poorten : steeds 1x vleugel din-L + 1x vleugel din-R ! Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Major - enkele poort Din-rechts 2,10m

straatzijde

beslag Duke klein, tot 2,10 m 72956 enkel 178,48 72889 dubbel 312,34

voor een dubbele poort, neemt u 2 enkele poorten opmerking : enkel = met trekveer dubbel = met overleghaak

120

300 - 360

120

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 30 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

straatzijde

Ref. 72863

Strauss - enkele poort • • • • •

Kleur : groen Geschaafd kader : 44×118mm Verticale latten: 20×110mm Benodigdheden : Palen 9×9cm (zie pag. 6) Mogelijke hoogte op maat : 92cm, 112cm en 145cm (het hoogste punt) • 1 mogelijke breedte : 98cm • Beslag niet inbegrepen

Kleur : groen Geschaafd kader : 44×118mm Verticale latten: 20×110mm Benodigdheden : Palen 13,5×13,5cm (zie pag. 6) Beslag niet inbegrepen Mogelijke hoogte op maat : 125cm en 145cm (op hoogste punt) • Mogelijke breedte op maat, in cm : versie 1 < 360 : 272 (2×136) - 297 (2×148,5) - 310 (2×155) - 324 (2×162) - 338 (2×169) - 352 (2×176) versie 2 > 360 : 366 (2×183)

297 148,5

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

H x B (cm) 92×98

Euro 374,24

Mogelijke hoogte op aanvraag 76110 Alle mogelijkheden 591,83

98

Strauss - dubbele poort • • • • • •

Euro 700,53

beslag Major klein, tot 2,10 m 72956 enkel 178,48 72889 dubbel 312,34

Ref. 72953

Manueel beslag Din-links Slot cilinderslot

Euro 239,97

Ref. 72864

H x B (cm) 125/92×297

Euro 794,22

92

Euro 858,18 783,56 545,86 436,70

H x B (cm) 120×210

beslag Major groot, 3 m & + 72957 enkel 178,48 72890 dubbel 312,34

210

92

120 120

300 - 360

H x B (cm) 120×360 120×300 120×210 120×120

beslag Duke groot, 3 m & + 72957 enkel 178,48 72890 dubbel 312,34

straatzijde 120 - 210 120120

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

300 - 360

Ref. 74127 74126 74125 74124

Euro 963,60 837,91 700,53 495,47

voor een dubbele poort, neemt u 1 deel Din-rechts en 1 deel Din-links

• Houtsoort : Exo • Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze • Verticale lijsten : 75×120mm en 75×75mm • Beschikbaar in één breedte : 2,10m • Inox bouten • Benodigdheden : Palen 14×14cm exo (pag.6) • Beslag niet inbegrepen • Opmerking : enkel = met trekveer dubbel = met overleghaak

125

300 - 360

120 - 210

120

Houtsoort : Exo Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze Verticale lijsten : 75×120mm en 75×75mm Mogelijk in 4 lengtes : 1,20m - 2,10m - 3,00m- 3,60m Inox bouten Benodigdheden : Palen 14×14cm exo (pag.6) Beslag niet inbegrepen Opmerking : enkel = met trekveer dubbel = met overleghaak

120

• • • • • • • •

exo

H x B (cm) 120×360 120×240 120×210 120×120

beslag Major klein, tot 2,10 m Ref. Slot Euro 72956 trekveer 178,48

Ref. 74171

exo

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Duke - enkele poort

Ref. 74133 74132 74131 74130

beslag Major groot, 3 m & + 72957 overleghaak 178,48

210 - 240 - 360

120

Houtsoort : Exo Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze Benodigdheden Isa enkele poort - palen 9×9cm exo (pag. 6) + Beslag Benodigdheden Isa dubbele poort - palen 14×14cm exo (pag. 6) + Beslag • Omkeerbaar Din-rechts & Din-links

Euro 437,59 1112,78

120

• • • •

H x B (cm) 176×99 176×352 met slotgat zonder slotgat Manueel beslag Slot cilinderslot isa enkel cilinderslot isa dubbel

120

Ref. 74110 74109

Isa - enkele poort/ dubbele poort

151

Deuren & Poorten

176,5

Deuren & Poorten

148,5

Mogelijke breedte op aanvraag 76108 versie 1 <360cm 1369,99 1508,79 76109 versie 2 >360cm Manueel beslag 72954 cilinderslot 352,17 (grondplaat inbegrepen)

- 31 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Deuren & poorten 98

Ref. 72946

Ref. 72866

Mozart - dubbele poort 297 148,5

125

Kleur : groen Geschaafd kader : 44×130/118mm Verticale latten : 27×68mm Benodigdheden : Palen 13,5×13,5cm (zie pag. 6) Beslag niet inbegrepen Mogelijke hoogte op maat : 125cm en 145cm (op hoogste punt) • Mogelijke breedte op maat, in cm : versie 1 < 360 : 222 (2×111) - 247 (2×123,5) - 272 297 - 310 - 324 - 338 - 352 versie 2 > 360 : 366 - 380 (2×190) - 394 (2×197)

148,5

92

• • • • • •

Ref. 72861 98

Euro 826,20

Manueel beslag cilinderslot

238,82

Ref. 72862

• • • • • • • •

Kleur : groen Geschaafd kader : 44×118mm Verticale latten : 27×68mm Benodigdheden : Palen 13,5×13,5cm (zie pag. 6) Te combineren met Vivaldi hekken (zie pag. 22) Beslag niet inbegrepen Mogelijke hoogte op maat : 125cm en 145cm Mogelijke breedte op maat, in cm : versie 1 < 360 : 222 - 247 - 272 - 310 - 324 - 338 352 versie 2 > 360 : 366 - 380 - 394

H x B (cm) 125×98

Ref. 72005

Juvel- enkele poort • Kleur : groen • Hoogte : 82cm • Geschaafd profiel 21×68mm, afgeschuinde hoekjes en afgeronde kopjes • Voorgemonteerd met INOX nagels • Benodigdheden : Palen 9×9cm • Te combineren met het Juvel hekken (zie pag. 22) • Beslag niet inbegrepen • Gemonteerd op achterlat: 27x68mm

88

Euro 76,58

Beslag voor Juvel poort Ref. Slot Euro 72940 invalslot 27,85

Ref. 72252

Oxford- enkele poort • Kleur : groen • Geschaafd profiel 21×68mm, met afgeschuinde uiteinden • Voorgemonteerd met INOX nagels • Benodigdheden : Palen Oxford 7×7/145cm • Te combineren met het Oxford hekken (zie pag. 22) • Beslag niet inbegrepen • Gemonteerd op achterlat: 27x68mm

H x B (cm) 82×88

88

H x B (cm) 82×88

Euro 85,76

Beslag voor Oxford poort Ref. Slot Euro 72940 invalslot 27,85

Euro 377,82

Mogelijke hoogte op aanvraag 76116 Alle mogelijkheden 656,42 Ref. 72946

Vivaldi - dubbele poort

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

H x B (cm) 125/92×297

(grondplaat inbegrepen)

125

Kleur : groen Geschaafd kader : 44×118mm Verticale latten : 27×68mm Benodigdheden : Palen 9×9cm (zie pag. 6) Te combineren met Vivaldi hekken (zie pag. 22) Beslag niet inbegrepen Mogelijke hoogte op maat : 125cm et 145cm 1 mogelijke breedte : 98cm Omkeerbaar Din-rechts & Din-links

Manueel beslag Slot Euro cilinderslot 135,06

Mogelijke breedte op aanvraag 76111 versie 1 <360cm 1.311,63 1.443,15 76112 versie 2 >360cm 72948

Vivaldi - enkele poort • • • • • • • • •

Euro 379,02

Mogelijke hoogte op aanvraag 76113 allle mogelijkheden 622,93

92

Kleur : groen Geschaafd kader : 44×130/118mm Verticale latten : 27×68mm Benodigdheden : Palen 9×9cm (zie pag. 5) Beslag niet inbegrepen Mogelijke hoogte op maat : 92cm, 112cm en 145cm (op hoogste punt) • 1 mogelijke breedte : 98cm • Omkeerbaar Din-rechts & Din-links

103

• • • • • •

H x B (cm) 103/92×98

82

Ref. 72865

Mozart - enkele poort

82

Deuren & Poorten

Manueel beslag Slot Euro cilinderslot 135,06

H x B (cm) 125×297

Euro 930,21

Mogelijke breedte op aanvraag 76114 versie 1 <360cm 1.380,97 1.518,47 76115 versie 2 >360cm 72948

Manueel beslag cilinderslot

238,82

(grondplaat inbegrepen)

- 32 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 33 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Poorten automatiseerbaar

Opmerking bij de automatisatie van poorten

Pamplona - enkele poort

auto

ma

max 200

g

auto

ma

elijk

Ref. 74450 74451

max 500

max 68,3

max 250

Ref. 72916

max 220

g

ma

tisa

A

elijk

M

ma

og

elijk

elijk

auto

ma

Ref. 74452 74453 74454 74455 74456

max 500 max 250 max 54

auto

elijk

g

ma

tisa

A

max 220

og

elijk

max 200

g

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

M

ma

elijk

- 34 -

wer

m

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

• Houtsoort : Padouk • Kleur : bruin-rood • Benodigdheden: o Palen 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel openen • Optie : automatisatie • Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

exo

at

e

Manueel beslag met cilinderslot Ref. Euro 72688 vleugel < 1m 529,05 72689 vleugel > 1m 529,05 (grondplaat inbegrepen)

Pamplona - dubbele poort Bol

mo

m

Euro 4.191,32 3.766,86 3.353,32 3.738,29 3.486,63 3.219,99 2.975,08

ti

e

max 500 max 250

H x B (cm) 200×500 200×400 200×300 180×500 180×400 180×300 (*) 140×350 (*)

k

A

Ref. 74431 74432 74433 74434 74435 74436 74497

og

tisa ti

M

ma

Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

elijk

wer mo

Houtsoort : Padouk Kleur : bruin-rood Benodigdheden: o Palen 14,1x14,1 (*) - 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel of automatisch openen Optie : automatisatie met Came motoren Bovengronds : Ati3 tot 3,50m, anders Ati5 Ondergronds : Frog tot 4,00m Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm

at

k

• • • • • • •

exo

H x B (cm) 200×500 200×400 200×300 180×500 180×400 180×300 (*) 140×350 (*)

Euro 4.251,18 3.772,30 3.400,93 3.870,26 3.500,23 3.305,71 3.063,39

H x B (cm) 220×500 220×400

Euro 5.357,13 4.678,33

Manueel beslag Type Euro cilinderslot 553,55 (grondplaat inbegrepen)

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Palma - dubbele poort

wer

m

Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

• Houtsoort : Padouk • Kleur : bruin-rood • Benodigdheden: o Palen 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel openen • Optie : automatisatie • Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

exo

at

e

Manueel beslag met cilinderslot Ref. Euro 72686 vleugel < 1m 312,75 72687 vleugel > 1m 312,75

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Pamplona - dubbele poort Hol

Euro 1.537,22 1.700,47 1.476,02 1.651,49 1.557,72

Manueel beslag met cilinderslot Ref. Euro 72688 vleugel < 1m 529,05 72689 vleugel > 1m 529,05 (grondplaat inbegrepen) ti

Euro 1.416,16 1.677,34 1.391,66 1.610,68 1.485,20

max 500

mo

H x B (cm) 200×120 200×150 180×120 (*) 180×150 (*) 140×150 (*)

Ref. 74443 74444 74445 74446 74447 74448 74494

max 250

k

mo

Houtsoort : Padouk Kleur : bruin-rood Benodigdheden: o Palen 14,1x14,1 (*) - 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel openen Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm

Ref. 74438 74439 74440 74441 74503

g

wer

M

k

• • • •

exo

at

elijk

25

og

15

elijk

25

tisa

A

m

: -

ma

e

8

wer

M

ti

4

exo

at

mo

8

Opgelet ! De keuze van het type poort is afhankelijk van de windbelasting ter plaatse. In windrijke gebieden raden wij dan ook aan om een Porto poort te plaatsen. De grondplaat en slaglatten zijn standaard inbegrepen bij het beslag. Deze dienen steeds gemonteerd te worden om de stabiliteit van de poot te garanderen.

Palma - enkele poort

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

• Houtsoort : Padouk • Kleur : bruin-rood • Benodigdheden: o Palen 14,1x14,1 (*) - 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel of automatisch openen • Optie : automatisatie met Came motoren • bovengronds : Ati3 tot 3,50m, anders Ati5 • ondergronds : Frog tot 4,00m • Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

H x B (cm) 200×120 200×150 180×120 (*) 180×150 (*) 140×150 (*)

Manueel beslag met cilinderslot Ref. Euro 72686 vleugel < 1m 312,75 72687 vleugel > 1m 312,75

Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

Pamplona - dubbele poort 4

Ref. 74457 74458 74459 74460 74500

k

Speling: • voor enkele poorten : breedte van de vleugel + 12mm (8mm kant van scharnieren, 4mm kant van slot) • voor dubbele poorten met manuele bediening : breedte van de vleugel + 20mm (8mm kant van scharnieren - links & rechts- , 4mm tussen de 8 2 vleugels) • voor de geautomatiseerde dubbele poorten : breedte van de vleugel + 65mm (25mm kant van scharnieren links & rechts-, 15mm tussen de 2 vleugels)

g

Wat de draairichting van de poorten betreft, werken we steeds met de DIN-normen (zie pag. 21). Onze poorten zijn standaard Din links.

Houtsoort : Padouk Kleur : bruin-rood Benodigdheden: o Palen 14,1x14,1 (*) - 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel openen Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm

wer

M

mo

Belangrijke opmerking i.v.m. maatwerk : • de poorten in grenenhout zijn zowel in standaardmaten, alsook in maatwerk mogelijk. Wat het maatwerk betreft, zijn enkel vooropgestelde vaste breedten en hoogten mogelijk. • de Padouk poorten worden steeds op maat gemaakt. Voor de prijsberekening dient men steeds de prijs te nemen van de poort met de bovenliggende maat. De fabricatietermijn voor poorten op maat bedraagt steeds 5 weken + levering, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het hout.

• • • •

at

k

Onze padouk poorten kunnen geautomatiseerd worden met een exclusief systeem, welke ontwikkeld werd door de samenwerking tussen Collstrop en Came. De Came motoren worden direct op de hengsels geplaatst, waarbij 1/3 van de montagetijd uitgespaard wordt en waardoor ook de spanning op het hout beperkt wordt. U kan een keuze maken tussen beslag zonder motor, zie pag. 37 of een complete set van beslag+motor+toebehoren, zie pag. 37, 38 en 39. De prijs voor een manuele bediening vindt u bij elke poort terug.

exo

ma

Poorten automatiseerbaar

Ref. 72918

H x B (cm) 220×500 220×400 200×500 200×400 200×300

Euro 5.514,95 4.814,35 5.238,79 4.572,20 4.116,47

Manueel beslag Type Euro cilinderslot 553,55 (grondplaat inbegrepen)

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 35 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


ma

auto

ma

max 200

tisa

A

Ref. 74469 74470

max 500 max 250 max 68,3

g

elijk

max 68,3

auto

auto

elijk

ma

ma

auto

max 200

og

max 220

M

ma

Ref. 72916

max 220

ma ma

elijk

auto

ma

tisa

A

max 500 max 250 max 54

auto

elijk

g

ma

ma

max 220

og

elijk

max 54

elijk

max 220

M

g

Houtsoort : Padouk Kleur : bruin-rood Geprofileerde planchetten Benodigdheden: o Palen 16,5×16,5cm (pag.42) o Beslag : manueel openen Optie : automatisatie Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm

wer

m

• • • • • •

exo

at

e

Manueel beslag Type Euro cilinderslot 553,55 (grondplaat inbegrepen)

Panama - dubbele poort Bol

ti

Ref. 72918

Euro 5.514,95 4.814,35 5.238,79 4.572,20 4.116,47

mo

max 500 max 250

H x B (cm) 220×500 220×400 200×500 200×400 200×300

k

m

A

Ref. 74409 74410 74411 74412 74413

elijk

tisa e

mo

M

ma

og

wer

ti

at

H x B (cm) 220×500 220×400

Euro 5.568,51 4.861,00

Manueel beslag Type Euro cilinderslot 553,55 (grondplaat inbegrepen)

Ref. 74471 74472 74473 74474 74475 Ref. 72918

H x B (cm) 220×500 220×400 200×500 200×400 200×300

Euro 5.731,60 5.003,84 5.443,19 4.751,83 4.274,76

Manueel beslag Type Euro cilinderslot 553,55 (grondplaat inbegrepen)

Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Euro 4.394,00 3.953,24 3.561,45 4.055,26 3.666,20 3.460,79 3.205,27

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout. k

• Houtsoort : Padouk • Kleur : bruin-rood • Benodigdheden: o Palen 16,5×16,5cm (pag.42) o Beslag : manueel openen • Optie : automatisatie • Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

exo

H x B (cm) 200×500 200×400 200×300 180×500 180×400 180×300 (*) 140×350 (*)

Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Porto - dubbele poort Bol

Houtsoort : Padouk Kleur : bruin-rood Geprofileerde planchetten Benodigdheden: o Palen 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel openen Optie : automatisatie Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm

wer

elijk

g

max 250

• • • • • •

exo

at

m

max 500

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Panama - dubbele poort Hol

Euro 1.610,68 1.780,72 1.544,01 1.731,76 1.637,84

Manueel beslag met cilinderslot Ref. Euro 72688 vleugel < 1m 529,05 72689 vleugel > 1m 529,05 (grondplaat inbegrepen) e

Manueel beslag Ref. Type Euro 72916 cilinderslot 553,55 (grondplaat inbegrepen)

Ref. 74462 74463 74464 74465 74466 74467 74495

max 500

mo

m

Euro 5.357,13 4.678,33

tisa

A

ti

e

H x B (cm) 220×500 220×400

ma

max 250

k

Ref. 74407 74408

wer

M

g

elijk

tisa

A

exo

• Houtsoort : Padouk • Kleur : bruin-rood • Geprofileerde planchetten • Benodigdheden: o Palen 14,1x14,1 (*) - 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel of automatisch openen • Optie : automatisatie met Came motoren • bovengronds : Ati3 tot 3,50m, anders Ati5 • ondergronds : Frog tot 4,00m • Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

at

m

ma

ti

M

mo

• Houtsoort : Padouk • Kleur : bruin-rood • Benodigdheden: o Palen 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel openen • Optie : automatisatie • Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

wer k

exo

at

Panama - dubbele poort

mo

m

Manueel beslag met cilinderslot Ref. Limiet Euro 72688 vleugel < 1m 529,05 72689 vleugel > 1m 529,05 (grondplaat inbegrepen)

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Porto - dubbele poort Hol

Euro 3.941,88 3.552,42 3.162,95 3.607,69 3.309,83 2.976,96 2.755,00

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

e

e

max 500 max 250

H x B (cm) 200×500 200×400 200×300 180×500 180×400 180×300 (*) 140×350 (*)

Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

k

ti

Ref. 74400 74401 74402 74403 74404 74405 74493

H x B (cm) 200×120 200×150 180×120 (*) 180×150 (*) 140×150 (*)

Manueel beslag met cilinderslot Ref. Euro 72686 vleugel < 1m 312,75 72687 vleugel > 1m 312,75

elijk

tisa

A

Ref. 74476 74477 74478 74479 74501

ti

ma

og

wer

M

mo

exo

• Houtsoort : Padouk, • Kleur : bruin-rood • Benodigdheden : o Palen 14,1x14,1 (*) - 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel of automatisch openen • Optie : automatisatie met Came motoren • Bovengronds : Ati3 tot 3,50m, anders Ati5 • Ondergronds : Frog tot 4,00m • Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

at

k

Porto - dubbele poort

wer

M

og

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Houtsoort : Padouk Kleur : bruin-rood Geprofileerde planchetten Benodigdheden: o Palen 14,1x14,1 (*) - 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel openen Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm

at

elijk

elijk

Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

• • • • •

exo

g

g

Manueel beslag met cilinderslot Ref. Limiet Euro 72686 vleugel < 1m 312,75 72687 vleugel > 1m 312,75

Panama - enkele poort

elijk

Euro 1.439,24 1.582,15 1.339,58 1.486,48 1.312,13

og

H x B (cm) 200×120 200×150 180×120 (*) 180×150 (*) 140×150 (*)

mo

Ref. 74414 74415 74416 74417 74499

elijk

wer

M

k

Houtsoort : Padouk Kleur : bruin-rood Benodigdheden : o Palen 14,1x14,1 (*) - 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel openen Din-links of Din-rechts specifiëren bij bestelling Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm

at

mo

• • • • •

exo

k

Porto - enkele poort

Poorten automatiseerbaar g

Poorten automatiseerbaar

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

- 36 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 37 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


m

og

g

ma

auto

elijk

elijk

max 200

M

g

ma

ma

auto

ma

elijk

wer

Ref. 74488 74489 74490 74491 74504

mo

elijk

Houtsoort : Padouk Kleur : bruin-rood Benodigdheden: o Palen 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel openen Kader: 58x170mm/ Lamellen:27mm

at

k

• • • •

wer

M

Ref.

H x B (cm)

74022

200×513,6

Euro

7.640,51

Motor en palen niet in de prijs begrepen, zie kit BK 1200 pag. 46 en palen ref 74015 pag.42 max 513,6

16,5

max 360

16,5

max 200

g

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

exo

at

Euro 4.364,07 3.841,67 3.437,65 4.021,25 3.633,54 3.327,46 3.182,77

Manueel beslag met cilinderslot Ref. Euro 72688 vleugel < 1m 529,05 72689 vleugel > 1m 529,05 (grondplaat inbegrepen)

Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

Palermo - enkele poort

H x B (cm) 200×500 200×400 200×300 180×500 180×400 180×300 (*) 140×350 (*)

Tussen de verticale latjes is er een kleine speling voorzien. Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

elijk

e

max 500 max 250

Ref. 74419 74420 74421 74422 74423 74424 74496

Altijd op maat, fabricatietermijn 6 weken.

A

og

tisa

A

Houtsoort : Padouk Kleur : bruin-rood Benodigdheden: Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm

tisa

mo

ma

ti

mo

exo

Houtsoort : Padouk Kleur : bruin-rood Benodigdheden: o Palen 14,1x14,1 (*) - 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel of automatisch openen Optie : automatisatie met Came motoren Bovengronds : Ati3 tot 3,50m, anders Ati5 Ondergronds : Frog tot 4,00m Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm

wer

M

k

• • • • • • •

at

• • • •

exo

ma

k

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Puerto

m

Manueel beslag met cilinderslot Ref. Euro 72686 vleugel < 1m 312,75 72687 vleugel > 1m 312,75

Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

Paris - dubbele poort

Euro 1.569,87 1.718,16 1.515,46 1.663,73 1.559,99

e

Houtsoort : Padouk Kleur : bruin-rood Benodigdheden: o Palen 14,1x14,1 (*) - 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel openen Kader: 58x170mm/ Lamellen:21mm

H x B (cm) 200×120 200×150 180×120 (*) 180×150 (*) 140×150 (*)

ti

M

Ref. 74426 74427 74428 74429 74502

elijk

wer mo

• • • •

exo

at

k

Paris - enkel poort

Poorten automatiseerbaar g

Poorten automatiseerbaar

Ref. 72972

Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

H x B (cm) 200×120 200×150 180×120 (*) 180×150 (*) 140×150 (*) Manueel beslag Slot cilinderslot

Euro 1.723,59 1.841,93 1.601,17 1.703,17 1.456,22 Euro 367,79

A

m

og

auto

tisa e

elijk

g

M

ma

ti

elijk

max 500 max 250

max 200

• Houtsoort : Padouk • Kleur : bruin-rood • Benodigdheden: o Palen 16,5×16,5cm (pag. 42) o Beslag : manueel of automatisch openen • Optie : automatisatie met Came motoren • bovengronds : Ati3 tot 3,50m, anders Ati5 • ondergronds : Frog tot 4,00m • Kader: 58x170mm/ Lamellen:27mm Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken.

wer mo

exo

at

k

Palermo - dubbele poort

ma

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Ref. 72973

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Ref. 74481 74482 74483 74484 74485 74486 74498

- 38 -

H x B (cm) 200×500 200×400 200×300 180×500 180×400 180×300 (*) 140×350 (*)

Euro 5.162,60 4.406,23 3.383,89 4.725,94 3.984,53 3.406,37 3.084,26

Manueel beslag Slot Euro cilinderslot 581,29 (grondplaat inbegrepen)

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 39 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Poorten TOEBEHOREN

Poorten TOEBEHOREN Ref. 72129

Inox grondplaat voor dubbele poorten • • • •

Afmetingen 125x230

Euro 29,98

Materiaal : Inox Hoogte boven de grond : 65mm Grondoppervlakte : 125×230mm 15cm in de grond te plaatsen

• Inclusief 3 sleutels per cilinder • Mogelijkheid om verschillende cilinders te bestellen die allen openen met dezelfde sleutel: zeer handig bij de installatie van verschillende poorten. (fabricatietermijn voorzien)

Afmetingen 30mm 40mm

Euro 55,30 55,30

Nota: minimum bestelhoeveelheid: 2 stuks

Voor grenen deuren : • cilinder 30mm

Opmerking : Deze grondplaat is inbegrepen in de kits met manueel beslag, en dient steeds gemonteerd te worden om de stabiliteit van de poort te garanderen.

Stootblok voor dubbele poorten

Ref. 72949 72950

Gelijksluitende cilinder

Voor poorten in padouk : • cilinder 40mm

ref. 76900

ref. 76901

Ref. 76900 76901

• Houtsoort : Padouk, duurzaamheidsklasse 1 • Stootblok voor manuele poorten : 60 x165 mm • Stootblok voor geautomatiseerde poorten : 100 x165 mm

Omschrijving voor manuele poorten voor poorten met automatisatie

Euro 30,96 36,12

Elektrische sluitplaat + sierkruk • Mogelijkheid om een enkele poort elektrisch te sluiten. • 12 volt

Ref. 72508

Omschrijving Sluitplaat

Euro 183,78

Ref. 74089

Padouk 58x170/2000

Euro 161,43

Ref. 74018

Padouk 50x80/2150

Euro 89,69

Ref. 74054

Exo 44x68/1760

Euro 44,43

Ref. 72106 72100 72107

Grenen 44x68/1760 44x68/1950 44x68/2200

Euro 10,80 12,02 13,26

Opmerking: De elektrische bekabeling is niet in het pakket inbegrepen. Infrezing in paal en poort niet inbegrepen.



 



 







    







Ref. 72919 72914

Chemische ankers • Gebruik : M12×160: Bestaande uit een chemisch patroon (styrol vrij) met bijhorende ankers. Montage van scharnier aan de muur. Geschikt voor alle padouk poorten en geautomatiseerde poorten. M16×165: Bestaande uit een chemisch patroon (styrol vrij) met bijhorende ankers.

Afmetingen M12×160 M16×165

Euro 4,25 5,83

Wandplank 4 zijdig geschaafd

5,8×17 / 200cm

• Wandplanken 4 zijdig geschaafd • Gebroken hoekjes

Ø12×160mm

Ø16×165mm

Wandplank L-profiel

4,4x6,8 / 220cm 4,4x6,8 / 195cm

• Wandplanken met L-profiel • Gebroken hoekjes

4,4x6,8 / 176cm 8×5 / 215cm

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 40 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 41 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Poorten TOEBEHOREN Palen Padouk 16,5×16,5cm

exo

• Kleur : rood, dat vergrijst onder invloed van UV • Vierzijdig geschaafd 165×165mm • Plaats de palen 90cm in de grond • Voor alle Padoukpoorten (pag. 34 en +) • Diamantkop

Poorten TOEBEHOREN Ref. 74014 74015

16,5×16,5 / 300cm

Palen D x B/ L (cm) 16,5×16,5/245 16,5×16,5/300

Euro 507,89 610,00

16,5×16,5 / 245cm

Speciaal beslag voor motor Krono

Ref.

Beslag voor Krono voor volgende

• Warm verzinkt • Speciaal ontworpen voor motor Krono • Hengsels boven- en onderaan + regelbare scharnieren • Zonder slot, zonder grondgrendel • Grondplaat inbrepen

72670

72682

Padouk recht : Porto Paris - Palma - Pamplona - Panama - Palermo Padouk hol : Porto - Pamplona - Panama Padouk bol : Porto - Pamplona - Panama Palermo

Speciaal beslag voor motor ATI 3

Ref.

Beslag voor ATI3 voor volgende

• Warm verzinkt • Speciaal ontworpen voor motor ATI 3 • Hengsels boven- en onderaan + regelbare scharnieren • Zonder slot, zonder grondgrendel • Grondplaat inbrepen

72671

72683

Padouk recht: Porto Paris - Palma - Pamplona - Panama - Palermo Padouk hol : Porto - Pamplona - Panama Padouk bol : Porto - Pamplona - Panama Palermo

Speciaal beslag voor motor ATI 5

Ref.

Beslag voor ATI5 voor volgende

• Warm verzinkt • Speciaal ontworpen voor motor ATI 5 • Hengsels boven- en onderaan + regelbare scharnieren • Zonder slot, zonder grondgrendel • Grondplaat inbrepen

72672

72684

Padouk recht: Porto Paris - Palma - Pamplona - Panama - Palermo Padouk hol : Porto - Pamplona - Panama Padouk bol : Porto - Pamplona - Panama Palermo

Speciaal beslag voor motor FROG

Ref.

Beslag voor Frog voor volgende

• Warm verzinkt • Speciaal ontworpen voor motor FROG • Hengsels boven- en onderaan + regelbare scharnieren + inbouwbehuizing • Zonder slot, zonder grondgrendel • Grondplaat inbrepen

72673

Padouk recht: Porto Paris - Palma - Pamplona - Panama - Palermo Padouk hol : Porto - Pamplona - Panama Padouk bol : Porto - Pamplona - Panama Palermo

! Wordt enkel verkocht samen met Padouk poorten !

Opgelet ! Gelieve bij bestelling extra te vermelden : zonder slotgat !

Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Opmerking : Motor is NIET in de prijs begrepen !

Palen Exo 14,1×14,1 • Houtsoort : Tropisch hardhout, duurzaamheidsklasse 1 • Kleur : vergrijst op natuurlijke wijze • 141×141mm • Geschaafd, hoekjes gebroken • Plaats de palen 60 à 90cm in de grond of gebruik de ankers (zie pag. 18) • Diamantkop

9×9 / 275 cm

9×9 / 210 cm

14×14 / 275 cm

Ref. 74149 74148

D x B/ L (cm) 14,1×14,1/210 14,1×14,1/275

Euro 151,73 193,84

14×14 / 210 cm

Opgelet ! Gelieve bij bestelling extra te vermelden : zonder slotgat !

Opgelet : de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

72674 72678

72675 72679

dubbele poorten

dubbele poorten

Euro 466,10 468,81 492,12 466,16

Euro 472,25 468,61 491,91 472,32

Opmerking : Motor is NIET in de prijs begrepen !

Ref. 76300 76301

Beklede Padouk-paal • Houtsoort : kern Exo, duurzaamheidsklasse 1 bekleding Padouk, duurzaamheidsklasse1 • Kern 120 x 120 mm • Bekleed met planchetten: 21mm • Afm.: 165x165 mm • Plaats de palen 90 cm in de grond • Inclusief paalhoed

D x B/ L (cm) 16,5x16,5x245 16,5x16,5x300

Euro 359,50 405,94

Opgelet ! Gelieve bij bestelling extra te vermelden : zonder slotgat !

72676 72680

dubbele poorten

Euro 501,00 499,40 526,69 501,05

Opmerking : Motor is NIET in de prijs begrepen !

Zuil Padouk

Ref. D x B/ L (cm) 74065 40,5×44,7×1,80 74016 40,5×44,7×2,00 74066 40,5×44,7×2,20 Ref. Omschrijving 72469 brievenbus

exo

• Warmverzinkte metalen constructie bekleed met padoukplanchetten. • Kleur : rood, dat vergrijst onder invloed van UV • Afmetingen : 405×447 mm • Te plaatsen op een betonplaat • Voor alle Padoukpoorten (pag. 34 en +)

Euro 1.585,93 1.754,50 2.115,72 Euro 228,65

Opgelet ! Gelieve bij bestelling extra te vermelden : zonder slotgat !

Altijd op maat, fabricatietermijn 5 weken. Opgelet: de beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de toelevering van het hardhout.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

72677 72681 72685

dubbele poorten

Euro

Opmerking : Motor is NIET in de prijs begrepen !

- 42 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 43 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

511,01 509,55 532,85 511,23


Poorten TOEBEHOREN

Poorten TOEBEHOREN

Kit Krono/2 Bestaande uit 2 lineaire motoren type Krono, incl. sturing. Geschikt voor poortvleugels van max. 2 x 1750 mm breed. Opening mogelijk tot 90° Particulier gebruik. Garantie, 3 jaar op de motor. Standaard kit : KR310D KR310S ZA3N AF43S TOP-432NA TOP-A433N TOP-RG58 DIR10 DIR-L KIARON KIAROS Toebehoren

1x Motor 230V -130W rechts, onomkeerbaar, met eindelopen 1x Motor 230V -130W links, onomkeerbaar, met eindelopen 1x Stuurkast + stuurprint 1x Frequentieprint op 433,92 MHz 2x Zender op 433,92 MHz 1x Antenne op 433,92 MHz Coaxkabel voor antenne 2x paar fotocellen met bereik tot 10 meter 2x aluminium paaltje voor fotocellen 1x Flitslamp 230V 1x steun voor flitslamp Set scharnieren : bestaande uit 2 hengsels bovenaan, 2 hengsels onderaan met de bijhorende scharnierpennen, voorzien van een inox oogbout met smeernippel. Als eindstop voor de poort is een inox grondplaat voorzien. Alle bouten, moeren en houtdraadbouten zijn inbegrepen.

Opgelet : de kit is ontworpen per type poort !!

Standaard kit Padouk recht Padouk hol Padouk bol Palermo

1.357,35 1.359,69 1.379,90 1.357,38

Ref. 72976 72977 72951

Optie

Euro 59,72 180,89 45,15

opbouw sleutelschakelaar opbouw codeklavier + éénkanaalsdecorder

Zender 433.92 Mh

Euro

Kit ATI5/2 Bestaande uit 2 lineaire motoren type ATI5, incl. sturing. Geschikt voor poortvleugels van max. 2 x 2500 mm breed geplaatst in winderige streken. Opening mogelijk tot 90° Particulier gebruik. Garantie, 3 jaar op de motor. Standaard kit : A5000A ZA3N AF43S TOP-A433N TOP-RG58 TOP-432NA DIR-L DIR10 KIARON KIAROS Toebehoren

2x Motor 230V -150W, onomkeerbaar, met 1 eindelopen 1x Stuurkast + stuurprint 1x Frequentieprint op 433,92 MHz 1x Antenne op 433,92 MHz Coaxkabel voor antenne 2x Zender op 433,92 MHz 2x aluminium paaltje voor fotocellen 2x paar fotocellen met bereik tot 10 meter 1x Flitslamp 230V 1x steun voor flitslamp Set scharnieren : bestaande uit 2 hengsels bovenaan, 2 hengsels onderaan met de bijhorende scharnierpennen, voorzien van een inox oogbout met smeernippel. Als eindstop voor de poort is een inox grondplaat voorzien. Alle bouten, moeren en houtdraadbouten zijn inbegrepen.

Ref. 72785 72789 72793 72797 Ref. 72976 72977 72951

Standaard kit Padouk recht Padouk hol Padouk bol Palermo

Euro 2.255,22 2.253,85 2.277,50 2.255,31

Optie

Zender 433.92 Mh

Euro 59,72 180,89 45,15

Standaard kit Padouk recht Padouk hol Padouk bol Palermo

Euro 2.343,86 2.342,59 2.362,80 2.344,05

Optie

Euro 59,72 180,89 45,15

opbouw sleutelschakelaar opbouw codeklavier + éénkanaalsdecorder

CAME

80

90

Opgelet : de kit is ontworpen per type poort !!

CAME

Kit ATI3/2 Bestaande uit 2 lineaire motoren type ATI3, incl. sturing. Geschikt voor poortvleugels van max. 2 x 1750 mm breed. Opening mogelijk tot 90° Particulier gebruik. Garantie, 3 jaar op de motor. Standaard kit : A3000A ZA3N AF43S TOP-A433N TOP-RG58 TOP-432NA DIR-L DIR10 KIARON KIAROS Toebehoren

Ref. 72783 72787 72791 72795

2x Motor 230V -150W, onomkeerbaar, met eindelopen 1x Stuurkast + stuurprint 1x Frequentieprint op 433,92 MHz 1x Antenne op 433,92 MHz Coaxkabel voor antenne 2x Zender op 433,92 MHz 2x aluminium paaltje voor fotocellen 2x paar fotocellen met bereik tot 10 meter 1x Flitslamp 230V 1x steun voor flitslamp Set scharnieren : bestaande uit 2 hengsels bovenaan, 2 hengsels onderaan met de bijhorende scharnierpennen, voorzien van een inox oogbout met smeernippel. Als eindstop voor de poort is een inox grondplaat voorzien. Alle bouten, moeren en houtdraadbouten zijn inbegrepen.

Ref.

Standaard kit

72784 72788 72792 72796

Padouk recht Padouk hol Padouk bol Palermo

2.114,19 2.111,04 2.131,22 2.114,24

Optie

Euro 59,72 180,89 45,15

Ref. 72976 72977 72951

opbouw sleutelschakelaar opbouw codeklavier + éénkanaalsdecorder

Zender 433.92 Mh

Euro

CAME

80

Opgelet : de kit is ontworpen per type poort !!

Kit FROG/2 Bestaande uit 2 ondergrondse motoren type FROG 230 VAC. Onomkeerbare, electromechanische motor voor een max. vleugelbreedte 2 x 2000 mm. Incl. inbouwbehuizing en ontgrendeling. Particulier en licht-industrieel gebruik. Opening mogelijk tot 110° Garantie, 3 jaar op de motor. Standaard kit : FROG-A FROG-B A4366 ZA3N AF43S TOP-A433N TOP-432NA TOP-RG58 DIR10 DIR-L KIARON KIAROS Toebehoren

2x Ondergrondse motor 230V - 200W 2x Inbouwbehuizing 2x Mechanische ontgrendeling met DIN cilinder 1x Stuurkast + stuurprint 1x Frequentieprint op 433,92 MHz 1x Antenne op 433,92 MHz 2x Zender op 433,92 MHz Coaxkabel voor antenne 2x paar fotocellen met bereik tot 10 meter 2x aluminium paaltje voor fotocellen 1x Flitslamp 230V 1x steun voor flitslamp Set scharnieren : bestaande uit 2 hengsels bovenaan, 2 hengsels onderaan met de bijhorende scharnierpennen, voorzien van een inox oogbout met smeernippel. Twee scharnieren onderaan die in de inbouwbehuizing geplaatst worden. Als eindstop voor de poort is een inox grondplaat voorzien. Alle bouten, moeren en houtdraadbouten zijn inbegrepen.

Ref. 72786 72790 72794 72798 Ref. 72976 72977 72951

opbouw sleutelschakelaar opbouw codeklavier + éénkanaalsdecorder

Zender 433.92 Mh

CAME 90

Opgelet : de kit is ontworpen per type poort !!

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 44 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 45 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Tuinpaviljoenen Euro 2.055,78

Bestaande uit 1 schuifpoortmotor type BK-1200 230V. Onomkeerbare, electromechanische motor voor poorten tot 600kg. Particulier en industrieel gebruik. Garantie, 3 jaar op de motor. kop- en staartstukbeveiliging voor schuifpoort 1x Motor 230V -380W (tandwiel module 4) 1x Inplugbare frequentieprint op 433,92 MHz 1x Antenne op 433,92 MHz Coaxkabel voor antenne 2x Zender op 433,92 MHz 1 paar fotocellen met bereik tot 10 meter 1x Flitslamp 230V 1x steun voor flitslamp Basis voor motor BK Verzinkte tandlat module 4 (6x 1meter), 30x12mm voor tandwiel module 4 2x Mechanisch veiligheidsprofiel met kabel 1x Draadloze fotocel voor schuifpoort 1x Externe zender module, bereik van 10m.

Losstaand + aanbouwmodule • Kleur : groen • Palen 13,5×13,5/300cm • Liggers 13,5 × 13,5 cm • Verdoken beslag inbegrepen • Optie inox kabels • Moose 1 = 301x301 (losstaande module) • Moose 2 = 288x301 (aanbouw module)

72410

Afmetingen Losstaand Aanbouw Optie Moose kabels

Euro 1.194,61 795,87

Afmetingen Losstaand Aanbouw Optie Moose kabels

Euro 1.744,03 1.238,18

237,48

2740

301 2740 0

2740

CAME Ref. 72421 72422

Moose XL

• Kleur : groen • Palen 16×16/300cm • Liggers 16×16cm • Verdoken beslag inbegrepen • Optie inox kabel • Moose 1 = 306x306 (losstaande module) • Moose 2 = 290x306 (aanbouw module)

2100

Losstaand + aanbouwmodule

72410

237,48

2100

Standaard kit : BK1200 AF43S TOP-A433N TOP-RG58 TOP-432NA DIR10 KIARON KIAROS B1981 CGZS DF18 DBS01 DBCT

Ref. 76225 76226

Moose XS

2740

306 2740 0

2740

308 2740 0

Ref. 72514

Wandelement

voor Moose XL en XS

Afmetingen 194×274 cm

308 2740 0

2740

2740 308 2740 0

Ref. 76227

Wandelement ‘Isaura Twin Pine’ voor Moose XL en XS

• Tuinscherm in geïmpregneerd rood Noords grenenhout • Kleur: zoutgroen • Geschaafd kader • Kader: 44 x 57 mm • Lamellen: 8 x 27 mm • Benodigdheden: Palen 9×9cm, V-beslag of I-beslag

Euro 331,67

1940

• Kleur: groen • Geïmpregneerde Rode Noordse Den • Montageset voor standaardopening 2,74m, bestaande uit : - 15 profielen 27×130/2.730mm - lamellen 27×27mm : 4× 2,20m + 2× 2,70m - Inox schroef ø4×50mm

2740

2740

Afmetingen 205x91

308 2740 0

Euro 143,63 2740

2050

• • • • •

Standaard kit Kit BK

2100

Ref. 72906

Kit BK 1200

2100

Poorten TOEBEHOREN

912

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 46 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 47 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Tuinpaviljoenen

Tuinpaviljoenen

MOOSE Soft Top • Schaduwdoek voor pergola Moose • voor Moose XS als XL • Textielweefsel met polyesterdraadstructuur • Uitzonderlijke mechanische sterkte • Weersbestendig • Inox spanelementen meegeleverd

308 2740 0

2740

308 2740 0

Aubergine black Pebble grey Snowy white Laté taupe

Kleur

Euro 541,83 541,83 541,83 541,83

Undercover A.15 (links) met breeze elementen

Ref. 72412

Afmetingen 274 x 274 cm

Euro 676,43

Prestige

• • • • • • •

2740

MOOSE Hard Top • Dak + plafond voor pergola Moose • voor Moose XS als XL • Planchettes in geïmpregneerd Grenen • Dakbedekking in EPDM • Incl afwatering

Ref. 72401 72402 72408 72409

308 2740 0

2740

• • • • •

Ref. 76098

Dakbedekking met EPDM dak

Euro 9681,58

Ref. 72240 72241 72242

Afmetingen 1 / 218 2 / 186 3 / 250

Euro 124,21 105,85 141,62

Ref. 72124

Afmetingen 262×366

Euro 523,82

Ref. 72137 72138

Afmetingen 1 / 359×196 2 / 286×196

Euro 773,10 631,23

Kleur: groen Geïmpregneerde Rode Noordse Den Telkens geleverd met onderdak Dakbedekking met EPDM-folie Overkapping: 274x550cm Berging: 274x320cm Met breeze elementen, opvulling naar keuze (zie mogelijkheden p. 72)

250

Kleur : groen Ruiters : 56×93/565mm Liggers : 33×93mm Geleverd in kit Benodigdheden : Palen 9×9/300cm, rechte en halve boogschoren

218

177 58

177

3

186

1

177

2

Prestige 1 = begin-of eindmodule Prestige 2 = uitbreidingsmodule Prestige 3 = alleenstaande module

• • • • • • •

Kleur : groen Palen : 9×9/300cm en 9×12/300cm 2 bogen uit gelijmd hout van 42×105mm Ruiters : 56×93/565mm Beslag inbegrepen Geleverd in kit Te combineren met klimplantroosters, schermen, bloembakken...

370

238

• • • • • •

Kleur : groen Palen 9×12/300cm Liggers : 44×142mm Ruiters : 44×117mm Beslag inbegrepen Te combineren met klimplantroosters, schermen,bloembakken…

at

wer

M

28

35

6

9

239

239

± 225

Napoli

27

± 225

Euro 9.681,58

mo

Dakbedekking met EPDM dak

k

Ref. 76087

Kleur: groen Geïmpregneerde Rode Noordse Den Telkens geleverd met onderdak Dakbedekking met EPDM-folie Overkapping: 274x550cm Berging: 274x320cm Met breeze elementen, opvulling naar keuze (zie mogelijkheden p. 72)

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Goliath

2740

Undercover A.15 met breeze elementen • • • • • • •

Euro 783,42

ma

308 2740 0

Afmetingen 274x274

214

• Kleur: groen • Geïmpregneerde Rode Noordse Den • voor Moose XS als XL • Terrasplanken: 27x135 en 27x140 mm • Onderstructuur: 35x120

Ref. 72498

270

2740

elijk

308 2740 0

g

MOOSE Terraskit

27

4

1

2

177

4 177

Napoli 1 = beginmodule / losstaand Napoli 2 = uitbreidingsmodule

- 48 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 49 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Tuinpaviljoenen

6 60

Ref. 72320

Andora losstaand Kleur : groen Palen 9×9/270cm Bogen uit gelijmd hout 32×92mm Ruiters : 33×45mm Te combineren met klimplantroosters, schermen, bloembakken…

Euro 643,09

210

17

177

Ref. 72321 72322 72323

Andora modules Kleur : groen Palen 9×9/270cm Bogen uit gelijmd hout 32×92mm Ruiters : 33×45mm Te combineren met klimplantroosters, schermen, bloembakken…

Andora 2 = beginmodule Andora 3 = uitbreidingsmodule Andora 4 = eindmodule

198

198 177

17

210

27

4

ma

• • • • • •

58 307,5 205

177

Euro 582,74

Ref. 72404

Afmetingen 195×78

Euro 597,82

177

Kleur : groen Palen 9×12/300cm Bogen uit gelijmd hout 42×105mm Ruiters : 70×70mm Beslag inbegrepen Te combineren met klimplantroosters, schermen, bloembakken…

Kleur : groen Bogen uit gelijmd hout : 32×92mm Ruiters : 33×45mm Palen : 9×9/270cm Beslag inbegrepen Te combineren met klimplantroosters, schermen, bloembakken…

Euro 798,47 473,17 473,17

4

210 186 210 177 177 177

Romeo & Juliette • • • • • •

Afmetingen 2 / 370×210 3 / 370×186 4 / 370×210

27

Hawaï 2 = beginmodule Hawaï 3 = uitbreidingsmodule Hawaï 4 = eindmodule

Afmetingen 299×196

Ref. 72311 72312 72313

235

4

Ref. 72123

Euro 798,47

177

1

27

177

Afmetingen 1 / 370×235

3

177

Kleur : groen Palen 9×12/300cm Bogen uit gelijmd hout 42×105mm Ruiters : 70×70mm Beslag inbegrepen Te combineren met klimplantroosters, schermen, bloembakken…

7

Ref. 72310

177

2

Hawaï modules

177

196

Kleur : groen Palen : 9×9/270cm 3 bogen 33×92mm uit gelijmd hout Ingefreesde ruiters : 56×93/565mm Beslag inbegrepen Geleverd in kit

Euro 643,09 400,78 400,78

186

Tokyo • • • • • •

Afmetingen 2 / 196×198 3 / 196×186 4 / 196×198

Euro 833,46 537,46 597,82

210

9

Hawaï losstaand • • • • • •

Afmetingen 1 / 359×210 2 / 359×180 3 / 359×210

180

35

Hawaï 1 = losstaande module

7

• • • • •

M

Kleur : groen Palen 9×12/300cm Liggers : 44×142mm Ruiters : 44×117mm Dwarsliggers : 70×70mm Beslag inbegrepen Te combineren met klimplantroosters, schermen, bloembakken... Windsor 1 = Beginmodule Windsor 2 = uitbreidingsmodule Windsor 3 = eindmodule

Ref. 72140 72141 72142

307,5

Andora 1 = losstaande module

wer

205

• • • • •

Afmetingen 1 / 196×210

• • • • • • •

at

± 225

264

10

Windsor

elijk

Kleur : groen Bogen uit gelijmd hout 35×70mm Ruiters : 33×45/1000mm Palen : 7×7cm Beslag inbegrepen Te combineren met klimplantroosters, schermen, bloembakken… • Tot einde voorraad

Euro 392,35

mo

• • • • • •

Afmetingen 124×74

k

Ref. 72330

Athena

g

Tuinpaviljoenen

17

7 60

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 50 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 51 -

78

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Euro 4.131,80 5.297,25

Ref. 72416 72425

Omschrijving zonder dak Ceder dak

Euro 5.466,91 7.590,11

Poolhouse Bis 3 modules • RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160/2950mm • Modules 3166 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien • Cederdak mogelijk • Totale hoogte : 3,70 m • Vrije hoogte : 1,97 m • Inclusief sluiting topgevel (2x)

ma

1970

6

Euro 6.204,04 8.327,24

Ref. 72420 72437

Omschrijving zonder dak Ceder dak

Euro 7.951,01 10.446,98

Ref. 76230 76233

Omschrijving zonder dak Ceder dak

Euro 8.738,74 11.234,71

3166 3166

wer

M

Omschrijving zonder dak Ceder dak

3166 316

at

Ref. 76229 76232

1970

mo

M

g

ma

elijk elijk

ma

g

wer k

at

Omschrijving zonder dak Ceder dak

• RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160/2950mm • Modules 3166 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien • Cederdak mogelijk • Totale hoogte : 3,70 m • Vrije hoogte : 1,97 m

mo

M

Ref. 76228 76231

ma

ma

elijk

wer

wer

M

k

at

3166

at

ma

g

1970

4.431,89

Poolhouse 3 modules

elijk

Euro 3.266,44

mo

6

mo

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Omschrijving zonder dakbedekking Ceder dakbedekking

k

316

k

• RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160/2950mm • Modules 3166 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien • Cederdak mogelijk • Totale hoogte : 3,70 m • Vrije hoogte : 1,97 m

M

72423

• RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160/2950mm • Module 3166 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien • Cederdak mogelijk • Totale hoogte : 3,70 m • Vrije hoogte : 1,97 m • Inclusief sluiting topgevel (2x)

Poolhouse 2 modules

Ref. 72414

wer mo

• RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160/2950mm • Module 3166 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien • Cederdak mogelijk • Totale hoogte : 3,70 m • Vrije hoogte : 1,97 m

Poolhouse Bis 1 module

at

k

Poolhouse 1 module

• RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160/2950mm • Modules 3166 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien • Cederdak mogelijk • Totale hoogte : 3,70 m • Vrije hoogte : 1,97 m • Inclusief sluiting topgevel (2x)

elijk

Inclusief beslag, uitgezonderd nagels t.b.v. onderdak en ceder shingles.

M

elijk

Er zijn verschillende opstellingen en maatvoeringen mogelijk, zodat het volgens de wens van de klant kant opgebouwd worden. Het tijdloze, traditionele ontwerp kan gebruikt worden als garage, poolhouse, overdekt terras of tuinschuur.

wer mo

De collstrop poolhouse is multifunctioneel, charmant en duurzaam. Het gezellige bijgebouw wordt volgens ambachtelijke techniek gemaakt uit verduurzaamd grenenhout.

at

g

Poolhouse Bis 2 modules

g

Poolhouse

g

Poolhouse k

Poolhouse

316

6

3166 3166

- 52 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 53 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Ref. 76234 76235

wer

• RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160/2950mm • Modules 3166 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien • Cederdak mogelijk • Totale hoogte : 3,70 m • Vrije hoogte : 1,97 m

elijk

Uitbouw 1 module

at

mo

M

g

at

k

Omschrijving zonder dak Ceder dak

Euro 13.916,21 18.369,88

Ref. 72446 72497

Terras Poolhouse • RND • Kleur: groen • Sectie 27 × 140mm - vlak

M

Omschrijving zonder dak Ceder dak

Euro 962,48 1.377,56

elijk

1970

mo

• RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160 • Uitbouw 1543 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien • Cederdak mogelijk

Ref. 72491 72494

wer k

ma

72446

g

Poolhouse 5 modules

Poolhouse ma

Poolhouse

72490 72440

316

6 154

3166

3

Euro 615,25 362,37

72497

Sluiting Poolhouse • RND • Kleur: groen • Sectie: 21 × 120mm • Gebouveteerd

L x B (cm) 348×348 154×348

72443 72441

72442

Ref. Omschrijving 72440 zijkant 316 72441 zijkant spie 72442 achterkant spie 72443 zijkant met deurgat (*) 72490 sluiting topgevel 76236 houtwand met glas

Euro 412,84 184,53 160,86 307,57

Ref. 72438 72439

Euro 597,49 356,08

278,54 541,32

elijk

316

6

M

• RND • Kleur: groen • Langs 2 kanten bekleed

Omschrijving zonder dak Ceder dak

Euro 2.665,47 3.802,16

H x B (cm) 195×316 195×99

met verticale planchetten

Ref. 72447 72448

Beslag voor deur Type deur Euro dubbel 261,44 enkel 188,08

Ramen Poolhouse

Ref. 72444 72445

Omschrijving oeuil de boeuf vierkant

• Staal • Warmbadverzinkt

Euro 232,28 232,28

1970

elijk

ma

Ref. 72493 72496

wer

g

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

at

Poorten Poolhouse

3166

mo

• Cederdak mogelijk

3

k

• RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160 • Uitbouw 1543 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien

Euro 2.022,18 2.833,76

3166

154

• Cederdak mogelijk

Uitbouw 3 modules

Omschrijving zonder dak Ceder dak

1970

g

• RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160 • Uitbouw 1543 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien

Ref. 72492 72495

mo

M

k

Uitbouw 2 modules

ma

(*) excl. deur en beslag wer at

3166

316

6

3166

154

3

3166

- 54 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 55 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Carports

Carports De carports worden steeds geleverd in kit en met een gedetailleerde montagehandleiding. Alle stukken zijn geschaafd en verzaagd naar de juiste afmetingen en achteraf onder druk geïmpregneerd. De palen zijn voorzien voor plaatsing in de grond met beton. Daarom geven wij ook op onze carports de 25-jarige Collstrop garantie. Alle benodigdheden voor de montage zoals de goten, beslag… zijn inbegrepen. De bouten zijn warmverzinkt en de vijzen in Inox. Alle carports kunnen met of zonder dakbedekking geleverd worden. 2 types van dakbedekkingen zijn mogelijk : • Polycarbonaat! • Staaldak Plastisol

In de winter kan de condens die onder het dak aanwezig is gaan aanvriezen. Hierdoor ontstaan bij het smelten druppels die in de carport vallen. Stapel dus geen materialen onder in een carport die niet in aanraking mogen komen met vocht.

Een carport is een open berging voor een wagen, maar alle accessoires om een carport te dichten worden aangeboden : kantelpoorten en opendraaiende poorten, wandelementen ,... (zie benodigdheden voor carports pag. 70 en +). U kunt er ook een berging in integreren (1 of 2 modules van 1,77m). De voorgestelde bergingen bestaan steeds uit wandelementen en een enkele deur met cilinderslot. U kunt vensterelementen voorzien, dubbele opendraaiende poorten,... (zie benodigdheden voor carports) De inrijhoogte bedraagt 1,97m maar dit kan gemakkelijk aangepast worden. Weet dat Collstrop uw carports steeds kan aanpassen aan uw wensen, daarom vragen wij u om contact op te nemen met uw lokale verdeler. Er zijn 4 types van carports : • Carports met plat dak, inrijbreedte voor 1 wagen (serie A.1) en voor 2 wagens (serie A.2) 2

± 11m

177

177

177

177

316

278

605

• Aanbouwcarports met plat dak, inrijbreedte voor 1 wagen (B.1) en voor 2 wagens (serie B.2)

177

941

• Carports met plat dak, inrijbreedte voor 1 wagen (G.13) of 2 wagens (G.23) Met schoor of boog die zorgt voor een kleine indraaihoek • Zadeldakcarports, inrijbreedte voor 1 wagen (carport 35° en carport P12) Carports met plat dak kunnen steeds zijdelings uitgebreid worden. (serie C.1 en M.13) Met de Breeze collectie kunt u uw carport sluiten naar eigen smaak. De wanden en deuren zijn in 3 delen opgesplitst die u kunt vullen met verschillende materialen. Mogelijkheden : • • • • • • •

Enkel de onderste 2 delen kunnen voorzien worden van houten planchetten omwille van de stabiliteit van de steker.

Horizontale tand en groef planchetten (basispakket). Verticale tand en groef planchetten. Veralite : Transparante kunststofplaat. “acide” glas : 4mm dik verzuurd glas. Weinig lichtdoorlatend. “carré” glas : 4mm dik design reliëfglas. “klaar” glas : 4mm dik Alu plaat 1,5mm, geanodiseerd

Opgelet : • De enkele deuren kunnen rechts opendraaiend zijn, dus DIN links (standaard). Indien links opendraaiend, noemen we dit DIN rechts. Gelieve bij bestelling de draairichting te vermelden. • BREEZE- schuifdeur!!! Mogen wij u erop wijzen dat een aanpassing van de carport noodzakelijk is om de schuifdeur te kunnen installeren. • Bij de deuren kan enkel het bovenste deel in veralite of glas omwille van de steker. Ook de dakomlijsting kunt u een speciale look geven met de Breeze dakomlijsting.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 56 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 57 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


at

wer

M

elijk

177

177

177

177

Bij deze carports kunt u eveneens de Breeze wanden en dakomlijsting gebruiken.

359

177

274

Gemeenschappelijke eigenschappen : • Palen : 9×12cm op 295cm, 85cm diep in de grond vastzetten met beton • Inrijhoogte : 197cm (wijzigbaar) • Inrijbreedte : 274cm • 2 types dakbedekking : Polycarbonaat of staaldak Opties : 1 kantelpoort (199×260.5cm) of opendraaiende poort (196×274cm) met cilinderslot. Mogelijkheid om de carport te sluiten of om een berging aan toe te voegen. Met het model A.15 is het mogelijk om 2 wagens in de lengte te bergen.

ma

A.15

g

Losstaande carports, met plat dak, inrijbreedte voor 1 wagen - serie A.1

mo

Carports k

Carports

1030

Ref. 76126 76028 76029

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 3.441,20 4.183,56 2.627,97

76171 76172 76173

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat Staal Zonder

3.666,67 4.409,03 2.853,44

Ref. 72470

Type opendraaiend

Euro 913,48

Ref. 72460

Type kantelpoort

Euro 988,42

Voor de maatwerkconstructies kunt u steeds terecht bij onze verdelers.

Ref. 76124 76022 76023

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 2.274,20 2.739,22 1.743,54

elijk

177

76165 76166 76167

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat Staal Zonder

2.445,00 2.910,05 1.914,37

Ref. 76125 76025 76026

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 2.860,63 3.456,61 2.180,57

76168 76169 76170

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat Staal Zonder

3.055,36 3.651,34 2.375,30

359

274

177

mo

177

657

ma

wer

elijk

177

177

177

359

274

177

mo

M

g

at

k

A.14

844

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 58 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

136

136 274

Set 1 kantelpoort voor Carport A.1 & C.1 • • • •

Kantelpoort 199×260,5cm Beslag inbegrepen : deurhengsels, cilinderslot, 2 slotgaten Doorgang breedte = 236cm Montageset inbegrepen

177

236

177

2

± 6m

359

ma

wer

M

g

at

k

A.13

Opendraaiende dubbele poort 196×274cm Beslag inbegrepen : deurhengsels, cilinderslot, 2 slotgaten Montageset inbegrepen

260,5

Wandelementen 177

Ontdek de mogelijkheden voor het sluiten van carports met deze 2 systemen van wandelementen.

Wandelement pagina 71

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 59 -

177

2

± 12m

359

1.855,94 2.191,82 1.475,19

• • •

274

471

Set 1 opendraaiende dubbele poort voor Carport A.1 en C.1

274

76162 76163 76164

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat Staal Zonder

359

274

Euro 1.720,60 2056,50 1.339,87

196

elijk

177

Dakbedekking Polycarbonaat Staal Zonder

178

mo

177

Ref. 76123 76019 76020

199

ma

wer

M

g

at

k

A.12

Breeze element pagina 72

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


ma

A.25

at

wer

M

elijk

Gemeenschappelijke eigenschappen : • Palen : 9×12cm op 325cm, 115cm in de grond vastzetten met beton • Inrijhoogte : 197cm (wijzigbaar), inrijbreedte : 481cm • 2 types dakbedekking : Polycarbonaat en staaldak

177

177

481

177

Bij deze carports kunt u eveneens de Breeze wanden en dakomlijsting gebruiken. 1030

Voor de maatwerkconstructies kunt u steeds terecht bij onze verdelers.

ma

wer

elijk

177

177

481

599

177

mo

M

g

at

k

A.23

Ref. 76128 76034 76035

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 4.112,09 4.869,86 3.193,81

76177 76178 76179

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

4.313,63 5.071,41 3.395,36

Ref. 76129 76037 76038

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 5.128,96 6.097,79 3.955,18

76180 76181 76182

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

5.358,97 6.327,82 4.185,21

Euro 1.818,58

116

Ref. Type 72461 2 kantelpoorten

Euro 1.771,26

116 234,5

Set 2 kantelpoorten voor Carport A.2 • • • •

Kantelpoort 199×235,5cm Beslag inbegrepen : deurhengsels, cilinderslot, 2 slotgaten per poort Doorgang breedte = 211cm Montageset inbegrepen

177

177

211 235,5

177

177

599

481

471

2 Opendraaiende dubbele poort 196×234,5cm Beslag inbegrepen : deurhengsels, cilinderslot, 2 slotgaten per poort Montageset inbegrepen

Ref. Type 72471 2 opendraaiende

2

3.268,36 3.822,30 2.614,78

Set 2 opendraaiende dubbele poorten voor Carport A.2 • • •

6.444,13 7.629,52 5.015,24

± 10 m

76174 76175 76176

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

599

Euro 3.097,56 3.651,50 2.443,95

76183 76184 76185

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

196

elijk

177

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 6.183,36 7.368,75 4.754,49

178

mo

177

Ref. 76127 76031 76032

199

ma

wer

M

g

at

k

A.22

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

481

Opties : 2 kantelpoorten (192×235,5cm) of opendraaiende poorten (195×235cm) met cilinderslot, Mogelijkheid om de carport te dichten of om een berging te integreren.

177

Ref. 76130 76040 76041

599

177

g

Losstaande Carports, met plat dak, inrijbreedte voor 2 wagens- serie A.2

mo

Carports k

Carports

657

481

844

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 60 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Wandelement pagina 71

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 61 -

599

177

Ontdek de mogelijkheden voor het sluiten van carports met deze 2 systemen van wandelementen.

2

177

599

177

Wandelementen

± 20 m

elijk

177

mo

M

481

ma

wer

g

at

k

A.24

Breeze element pagina 72

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


ma

B.15

at

wer

M

elijk

Opties : 1 kantelpoort (199×260,5cm) of opendraaiende poort (196×274cm) met cilinderslot, Mogelijkheid om de carport te dichten of om een berging te integreren. Bij het model B.15 is het mogelijk om 2 wagens in de lengte te bergen.

177

177

177

177

177

1030

Bij deze carports kunt u eveneens de Breeze wanden en dakomlijsting gebruiken. Voor alle maatwerkconstructies kunt u steeds terecht bij onze verdelers.

1.652,21 1.925,33 1.256,07

ma

wer

elijk

Ref. 76132 76049 76050

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 2.070,11 2.404,44 1.477,86

76189 76190 76191

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

2.171,57 2.505,91 1.579,33

316

278

mo

M

g

at

k

B.13

177

177

177

657

Ref. 72472

Type opendraaiend

Euro 926,62

Opendraaiende dubbele poort 196×274cm Beslag inbegrepen : deurhengsels, cilinderslot, 2 slotgaten Montageset inbegrepen

136

Ref. 72462

Type kantelpoort

Euro 998,86

136 274

Set 1 kantelpoort voor Carport B.1 • • • •

Kantelpoort 199×260,5cm Beslag inbegrepen : deurhengsels, cilinderslot, 2 slotgaten Doorgang breedte = 236cm Montageset inbegrepen

236

2

± 6m

260,5

177

elijk

Ref. 76133 76052 76053

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 2.561,54 2.989,10 1.805,64

76192 76193 76194

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

2.676,54 3.104,11 1.920,65

316

278

mo

M

177

177

177

177

844

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 62 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

177

Wandelementen Ontdek de mogelijkheden voor het sluiten van carports met deze 2 systemen van wandelementen. 278

ma

wer

g

at

k

B.14

316

177 471

3.221,45 3.747,77 2.303,47

2

± 12m

177

Wandelement pagina 71

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 63 -

316

177

76195 76196 76197

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

278

76186 76187 76188

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

Set 1 opendraaiende dubbele poort voor Carport B.1 • • •

Euro 3.090,50 3.616,82 2.172,54

196

Euro 1.565,77 1.838,91 1.169,65

316

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

178

elijk

278

mo

Ref. 76131 76046 76047

199

ma

wer

M

g

at

k

B.12

Ref. 76134 76055 76056

316

278

Gemeenschappelijke eigenschappen : • Palen : 9×12cm op 295cm, 85cm diep in de grond vastzetten met beton • Inrijhoogte : 197cm (wijzigbaar), Inrijbreedte : 278cm • 2 types dakbedekking : Polycarbonaat of staal

g

Aanbouwcarports, met plat dak, inrijbreedte voor 1 wagen - serie B.1

mo

Carports k

Carports

177

Breeze element pagina 72

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


ma

B.25

at

wer

M

elijk

485

Bij deze carports kunt u eveneens de Breeze wanden en dakomlijsting gebruiken.

177

177

177

177

177

1030

Voor de maatwerkconstructies kunt u steeds terecht bij een verdeler in uw buurt.

ma

wer

Ref. 76136 76061 76062

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 3.924,43 4.527,91 2.949,99

76201 76202 76203

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

4.063,34 4.666,82 3.088,90

Ref. 76137 76064 76065

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 4.879,15 5.649,41 3.635,45

76204 76205 76206

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

elijk

485

544

mo

M

g

at

k

B.23

177

177

177

657

ma

wer

elijk

485

544

mo

M

g

at

k

B.24

177

177

177

177

844

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 64 -

Ref. Type 72463 2 kantelpoorten

Euro 2.142,93

116 234,5

Set 2 kantelpoorten voor Carport B.2 • • • •

Kantelpoort 199×235,5cm Beslag inbegrepen : deurhengsels, cilinderslot, 2 slotgaten per poort Doorgang breedte = 211cm Montageset inbegrepen

211 235,5

177

Wandelementen

177

Ontdek de mogelijkheden voor het sluiten van carports met deze 2 systemen van wandelementen.

5.031,72 5.801,98 3.788,02

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

116

544

471

2

± 22 m

177

Wandelement pagina 71

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 65 -

544

3.066,87 3.507,85 2.373,70

Euro 1.867,84

2

485

177

2 Opendraaiende dubbele poort 196×234,5cm Beslag inbegrepen : deurhengsels, cilinderslot, 2 slotgaten per poort Montageset inbegrepen

Ref. Type 72473 2 opendraaiende

± 11m

elijk

177

6.048,16 6.992,14 4.534,30

485

76198 76199 76200

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

Set 2 opendraaiende dubbele poorten voor Carport B.2 • • •

76207 76208 76209

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

196

Euro 2.943,90 3.384,88 2.250,73

Euro 5.880,78 6.824,74 4.366,90

178

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

544

mo

Ref. 76135 76058 76059

199

ma

wer

M

g

at

k

B.22

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

485

Opties : 2 kantelpoorten (199×235,5cm) of opendraaiende poorten (196×234,5cm) met cilinderslot. Mogelijkheid om de carport te dichten of om een berging te integreren..

Ref. 76138 76067 76068

544

Gemeenschappelijke eigenschappen : • Palen : 9×12cm op 325cm, 115cm diep in de grond vastzetten met beton • Inrijhoogte : 197cm (wijzigbaar), inrijbreedte : 485cm • 2 types dakbedekking : Polycarbonaat of staal

g

Aanbouwcarports, met plat dak, inrijbreedte voor 2 wagens - serie B.2

mo

Carports k

Carports

177

Breeze element pagina 72

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Carports

Carports

Aanbouwmodule carport voor A1 en B1, inrijbreedte voor 1 wagen - serie C.1

Losstaande Carports, met plat dak, kleine indraaihoek G.13 en G.23

Modulair systeem om de carports met plat dak uit te breiden : deze uitbreidingsmogelijkheden zijn onbeperkt. Gemeenschappelijke eigenschappen : • Palen : 9×12cm op 295cm, 85 cm diep in de grond vastzetten met beton • Inrijhoogte : 197cm (wijzigbaar) ,Inrijbreedte : 274cm • 2 types dakbedekking : Polycarbonaat of staal Opties : 1 kantelpoort (199×260.5cm) of opendraaiende poort (196×274cm) met cilinderslot , Mogelijkheid om de carport te dichten of om een berging te integreren. Bij deze carports kunt u eveneens de Breeze wanden en dakomlijsting gebruiken. Voor maatwerkconstructies kunt u steeds terecht bij een verdeler in de buurt.

ma

657

at

wer

M

g

177

mo

177

k

177

elijk

1.560,42 1.844,58 1.226,16

Ref. 76140 76073 76074

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 1.984,50 2.384,11 1.527,33

76213 76214 76215

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

2.026,07 2.425,67 1.568,90

Ref. 76141 76076 76077

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 2.466,55 2.972,37 1.876,96

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

ma

M

elijk

177

g

177

844

mo

177

wer k

177

at

Ref. 76142 76043 76044

G.13

177

177

72460 1 kantelpoort 72470 1 opendraaiende - 66 -

Euro 2.421,97 2.917,38 1.857,40

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat 2.603,03 staal 3.098,43 zonder 2.038,46

389 603

G.23 177

177

177

72430

Inox boog/stuk

470,64

Ref. 76081 76082 76083

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 5262,64 6020,32 4344,25

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat 5464,07 staal 6221,85 zonder 4545,81

76084 76085 76086

657

Fabricatietermijn 30 werkdagen + aangepaste liggers

Set poorten Eén enkele mogelijkheid : • opendraaiende poort Breeze195x316 zie p. 73

72430

Inox boog/stuk

470,64

Ref. 72433

Afmetingen opendraaiende poort

Euro 968,47

Ontdek de verschillende mogelijkheden voor het sluiten van een carport met wandelementen en Breeze elementen. Zie pag. 70 +.

988,42 913,48

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

76219 76220 76221

Met Breeze dakomlijsting 76216 Polycarbonaat 2.508,11 staal 3.013,92 76217 zonder 1.918,53 76218 Set poorten voor Carport C.1

286

274

C.14 aanbouwmodule voor A1 en B1

Euro 1.518,87 1.803,03 1.184,60

316

76210 76211 76212

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat staal zonder

286

274

C.13 aanbouwmodule voor A1 en B1

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

599

elijk

471

g

M

Ref. 76139 76070 76071

Opties : • opendraaiende poort (195×316cm) met cilinderslot, Mogelijkheid om de carport te dichten of om een berging te integreren. • inox boog: dia 76mm, wanddikte: 2,90mm Het is afgeraden om de inox boog te plaatsen in een kuststreek, behalve wanneer de inoxboog regelmatig gereinigd wordt. Bij deze carports kunt u eveneens de Breeze wanden en dakomlijsting gebruiken. Voor de maatwerkconstructies kunt u steeds terecht bij onze verdelers.

481

wer mo

177

at

k

177

ma

286

274

C.12 aanbouwmodule voor A1 en B1

Gemeenschappelijke eigenschappen : • Palen : 9×12cm op 295cm, 85cm in de grond vastzetten met beton • Inrijhoogte : 206,7cm (wijzigbaar), inrijbreedte : 316,6 cm (G.13) of 481 cm (G. 23) • 2 types dakbedekking : Polycarbonaat en staaldak

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 67 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Carports

Carports Ref. 76143 76079 76080

Euro 2.113,52 2.539,54 1.626,23

Losstaande carports, met zadeldak, inrijbreedte voor 1 wagen Gemeenschappelijke eigenschappen : • Palen : 9×12cm op 295cm, 85cm in de grond vastzetten met beton • Inrijhoogte : 211,2cm (carport 35°) of 197 cm (carport P12) inrijbreedte : 316,6cm • Dakbedekking : Decra® of zonder • GEEN MAATWERK MOGELIJK

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat 2.157,93 staal 2.583,95 zonder 1.670,65

Opties : • Opendraaiende poort (195×316cm) met cilinderslot, Mogelijkheid om de carport te dichten of om een berging te integreren. • Bij deze carports kunt u eveneens de Breeze wanden gebruiken.

177

Set poorten Eén enkele mogelijkheid : • opendraaiende poort Breeze195 x 316 cm zie p. 73

72430

Inox boog/stuk

470,64

Ref. 72433

Afmetingen opendraaiende poort

Euro 968,47

Ref. Omschrijving 72518 met Decra zwart 72519 zonder dak

Carport 35° • • • • • •

Ontdek de verschillende mogelijkheden voor het sluiten van een carport met wandelementen en Breeze elementen. Zie pag. 72 +.

Zadeldakcarport in geïmpregneerd Grenen Afmetingen : 580 x 334,6 cm Inclusief topgevel en afwatering Leverbaar zonder dak of met Decra®dak Fabricatietermijn: 20 dagen Inrijhoogte 211,2 cm

177

177

Euro 4.656,04 2.999,49

177 334,6

603

317

177

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

76222 76223 76224

316

316

M.13 Aanbouwmodule voor G.13

580

316

6

3166

• RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160/2950mm • Modules 3166 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien • Cederdak mogelijk 154 • Totale hoogte : 3,70 m/ Vrije hoogte :311,97 m 66 3

Ref.

Omschrijving carport

76094 76095

zonder dak Ceder dak

Euro 5.466,91 7.590,11

1970

1970

Carport P.12

3166

316

6

154

3

3166

Carport P.12+berging • RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160/2950mm • Modules 3166 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien • Berging: 1543x3166mm met 1 enkele poolhouse deur en 1 raam oeuil de boeuf • Cederdak mogelijk • Totale hoogte : 3,70 m/ Vrije hoogte : 1,97 m

3166

Ref.

Omschrijving carport + berging

Euro

76094 +76096

zonder dak

8.321,86

76095 +76097

Ceder dak

10.860,14

72490 72440

72443

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 68 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

72446

72497

www.fore.be info@fore.be

- 69 -

Aanbevolen verkoopprijs72441 incl. BTW

7244


Toebehoren carports

Toebehoren carports

Het dichten van carports d.m.v. wandelementen.

Wandelementen

Afhankelijk van het type carport en van de zijde die men wil sluiten, dienen verschillende wandelementen en montagesets gebruikt te worden. Hierna vindt u de verschillende mogelijkheden.Voor meer inlichtingen hieromtrent, kan u steeds terecht bij uw COLLSTROP-verdeler in de buurt.

• Kan gebruikt worden om alle types van carports te dichten • Kader : 51mm • Om meer licht te voorzien kunt u gebruik maken van een vensterelement • Naargelang het carportmodel kunt u gebruik maken van de montagesets (zie Montagesets op de vorige pagina)

72223

wandplank

12,90

72504

MSG MSG

at

• 2 modellen : 235cm voor dubbele carports en 274cm voor enkele carports • Gebruik de montagesets in functie van het carportmodel.

Afmetingen 195×85,5 195×100 195×85,5 + venster

Euro 97,67 104,39 211,16

195

195

195

195

195

wer

M

Ref. Afmetingen Euro 72212 195×85 177,14 dubbele deur - kant van 274cm 72214 195×178 386,37 dubbele deur - kant van 177cm 72215 195×175 386,37 beslag met cilinderslot Ref. Deur Euro 72911 enkel 97,67 72961 dubbel 138,67 Ref. 72385 72389 72429

mo

14,43

85

Beslag niet inbegrepen, zie hiernaast.

Opendraaiende poorten

72222

175 / 178 89 / 92

85

196

39,61 32,58

Reserve RMS RMS

Enkele carports, inrijbreedte voor 1 wagen, G.13 en M.13 • MSE 316 : voor het dichten van de voor- en achterkant van carports. Bevat twee T7 palen om 3 wandelementen van 100 cm met elkaar te verbinden ( 316,6 cm tussen de 2 palen 9×12cm ), alsook een afwerkingsplank om de ruimte boven de panelen te dichten . Alle beslag inbegrepen. • MSG : dient om de zijkant van de carport te dichten. U hebt dus 1 T5 palen nodig om 2 wandelementen van 85cm te verbinden (totaal : 177cm tussen de palen ).

T-palen MST 7 MST 5

• Enkele poort voor alle types van Carports • Dubbele poort van 175cm om te plaatsen tussen 2 palen met een tussenafstand van 177cm (zijkant Carport). Hierbij dient men nog een montageset MSE te voegen (zie Montagesets op de vorige pagina) • Dubbele poort van 178cm om te plaatsen langs de inrijkant of de achterzijde van de carport .

ma

72217 72216

85,5

k

• MSE 177 : voor het dichten van de zijkant van carports. Bevat een T5 paal om 2 wandelementen van 85 cm met elkaar te verbinden ( 177 cm tussen de 2 palen 9×12cm ), alsook een afwerkingsplank om de ruimte boven de panelen te dichten . Alle beslag inbegrepen. • T7 paal : dient om de achterzijde van een enkele carport te dichten. U hebt dus 2 T7 palen nodig om 3 wandelementen van 85cm te verbinden (totaal : 274cm tussen de palen ) • Reserve RMS : enkel nodig indien u enkel de achterzijde van de carport wenst te sluiten. Bevat 1 plank en beslag om het wandelement op de buitenste paal te bevestigen. • Wandplank : enkel nodig voor platte aanbouwcarports (serie B.1_ en B.2_). Dient om het laatste wandelement op de muur te bevestigen.

100

Deurelementen

elijk

Enkele carports, inrijbreedte voor 1 wagen, serie A.1, B.1 en C.1

Ref. Afmetingen Euro enkele carport - zijkant 177 72220 MSE-177 62,85 enkele carport - achterkant 316 72428 MSE-316 71,87 dubbele carport - zijkant 177 72221 MSD-177 66,72

g

Montagesets voor het dichten van carports met plat dak, serie A, B,G & C,M

85,5

Ref. 72210 72211 72213

Afmetingen 196×274 196×235 196×316,6(*)

Euro 689,62 667,71 766,39

(*) voor de carports G.13 en M.13

Maatwerk mogelijk : enkel in de breedte !

62,85

Beslag niet inbegrepen 116 / 136 / 157

Deze sets zijn nodig bij de plaatsing van de wandelementen.

116 / 136 / 157

234,5 / 274 / 316,6

Ref. 72915

beslag Slot cilinderslot

Euro 238,77

Dubbele carports, inrijbreedte voor 2 wagens, serie A.2, B.2

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 70 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 71 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Toebehoren carports

Toebehoren carports

Dichten van carports met Breeze elementen

Enkele deur Breeze •

Voor het dichten van de verschillende zijden van een carport, zijn er aangepaste montagekits. Voor alle verdere inlichtingen hieromtrent, kan u steeds terecht bij uw Collstrop-verdeler.

72331 72332 72333 72334

Montagekit Breeze “177” voor Carports A.1 & B.1 Montagekit Breeze “177” voor Carports A.2 & B.2 Montagekit Breeze (voor- en achterkant) Paal 9×9 kit Breeze enkele deur zijkant

23,53

72335

25,46

72336

9,08

72337

41,21

72426

Paal 9×9 kit Breeze achterkant Paal 7×7 kit Breeze enkele deur “481” Paal 9×12 kit Breeze dubb. poort “235” Carport A.2 Montagekit Breeze “316” Carports G.13 & M.13

De standaardpanelen zijn opgesplitst in 2 of 3 gelijke horizontale delen. Standaard zijn ze gevuld met horizontale tand en groef planchetten van 12mm.

195

Breeze elementen

Elk deel kunt u anders opvullen. Per deel dat u wijzigt, telt u het supplement bij de prijs van het standaardpaneel.

153,3

195

176

131,5

56,6

Het breeze paneel hiernaast 195 cm hoog is opgebouwd uit : • 1/3 bovenaan : veralite • 1/3 midden : aluminium • 1/3 onderaan : horizontale planchetten Dikte van de opvullingen : • profielen in hout : 12 mm • véralite : 4 mm • klaar glas + acide + carré : 4 mm • aluminium : 1,5 mm

LSQ

Benodigdheden : montagekits (pag. 70) Breeze elementen worden steeds op aanvraag gemaakt, fabricatietermijn 10 werkdagen.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 72 -

27,23 18,28 49,50 34,83

Ref. 72275 72531 72532 72533 72534 72535 72536

Afmetingen basis 195×176 vert. planchetten Veralite klaar glas glas “acide” glas “carré” aluminium

Euro 289,70 + 9,37 + 13,47 +26,35 +90,08 +90,08 +60,13

Ref. 72276 72537 72538 72539 72541 72542 72543

Euro 273,99 vert. planchetten +8,05 Veralite +11,61 klaar glas +22,64 glas “acide” +77,54 glas “carré” +77,54 aluminium +51,65

Afmetingen

basis 195×153,3

Ref. 72277 72544 72545 72546 72547 72548 72549

Afmetingen

vert. planchetten Veralite klaar glas glas “acide” glas “carré” aluminium

Ref. 72278 72561 72562 72563 72564 72565 72566

Afmetingen Euro basis 195×56,6 144,83 vert. planchetten +2,87 Veralite +4,03 klaar glas +7,26 glas “acide” +26,82 glas “carré” +26,82 aluminium +17,87

basis 195×131,5

Euro 248,64 +6,86 +9,92 +17,41 +66,05 +66,05 +44,12

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Ref. 72279 72348 72521 72522 72523 72526 72527 72528

Beslag niet inbegrepen

De standaard deuren zijn opgesplitst in 2 of 3 gelijke horizontale delen. Standaard zijn ze gevuld met horizontale tand en groef planchetten van 12mm. Elk deel kunt u anders opvullen. Per deel dat u wijzigt, telt u het supplement bij de prijs van de standaarddeur. Let wel : bij de deur 195x109 kan men het glas enkel in het bovenste deel voorzien, anders is de steker zichtbaar ! Breeze deuren worden steeds op aanvraag gemaakt, fabricatietermijn 10 werkdagen.

LSQ

Beslag niet inbegrepen

De standaard deuren zijn opgesplitst in 2 of 3 gelijke horizontale delen. Standaard zijn ze gevuld met horizontale tand en groef planchetten van 12mm. Elk deel kunt u anders opvullen. Per deel dat u wijzigt, telt u het supplement bij de prijs van de standaarddeur. Opgelet, bij een dubbele deur: supplement x2. De onderste 2 delen worden voorzien van houten planchetten omwille van de stabiliteit van de steker.

Breeze deuren worden steeds op aanvraag gemaakt, fabricatietermijn 10 werkdagen.

LSQ

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 73 -

Euro 273,99 273,99 vert. planchetten +5,64 Veralite +8,12 klaar glas +12,78 glas “acide” +54,10 glas “carré” +54,10 aluminium +36,10

Beslag voor enkele Breeze deur Ref. Slot Euro 72946 cilinderslot 135,06

Ref. 72427 72567 72568 72569 72571 72572 72573

Dubbele poort Breeze

Afmetingen

Din-L 195×109,7 Din-R 195×109,7

Afmetingen

Euro 783,35 vert. planchetten +7,19 Veralite +13,35 klaar glas +18,56 glas “acide” +68,49 glas “carré” +68,49 aluminium +37,15

basis 195×316,6

Ref. 72274 72574 72575 72576 72577 72578 72579

Afmetingen Euro basis 195×274 707,32 vert. planchetten +6,18 Veralite +8,89 klaar glas +16,70 glas “acide” +58,97 glas “carré” +58,97 aluminium +39,48

Ref. 72273 72581 72582 72583 72584 72586 72587

Afmetingen Euro basis 195×235 659,04 vert. planchetten +5,23 Veralite +7,47 klaar glas +13,81 glas “acide” +50,50 glas “carré” +50,50 aluminium +33,66

Beslag voor Breeze dubbele deur Ref. Slot Euro 72915 cilinderslot 238,77

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Toebehoren carports

Toebehoren carports Ref.

Breeze schuifdeur, voor een vlotte toegang tot de carport of berging. • complete kit, met verborgen rail, stootblok, en handgreep • cilinderslot is tevens voorzien • enkel voor sluiten van een opening van 177 cm • nuttige breedte : 169 cm • rechts of links schuivend Opgelet : Om deze schuifdeuren te installeren, is een aanpassing van de carport noodzakelijk : een infrezing dient gemaakt te worden in 2 liggers om de rail te laten passeren. Bestelt u carport en schuifdeur samen, dan passen wij dit in ons atelier aan. De fabricatietermijn bedraagt 4 weken. Bestelt u deze schuifdeur voor een carport, die reeds geplaatst is, dan voert u de nodige aanpassingen uit. (zie handleiding)

195

Breeze schuifdeur 195 × 183

183

LSQ

Afmetingen Euro voor enkele carport (liggers 142mm) 72983 naar rechts 1.409,66 schuivend - 142 72984 naar links schui1.409,66 vend - 142 voor dubbele carport (liggers 192mm) 72985 naar rechts 1.409,66 schuivend - 192 72986 naar links schui1.409,66 vend - 192

Enkele carports, plat dak series A.1_, B.1_ & C.1

Dubbele carports, plat dak, series A.2_ & B.2

Dichten van de zijkant; telkens 1,77m tussen de palen.

Dichten van de zijkant; telkens 1,77m tussen de palen.

of :

of :

Dichten van voor- en achterkant; telkens 2,74m tussen de palen.

Dichten van voor- en achterkant; telkens 4,81m tussen de palen

72588 vert. planchetten 72589 Veralite 72593 klaar glas 72594 glas “acide” 72595 glas “carré” 72596 aluminium

of :

of :

+7,76 +15,52 +21,60 +79,68 +79,68 +52,08

Belangrijk : Gelieve telkens op te geven in welke carport(enkel of dubbel) u deze wenst te installeren zodat de juiste draagbalk kan voorzien worden (58×142mm of 58×192 mm)

1 × 72275 - Breeze 195×176 1 × 72331 - Montagekit Breeze “177” voor Carports A.1 & B.1 1 × 72278 - Breeze 195×56 1 × 72279 - Deur 195×109 1 × 72946 - Beslag voor enkele deuren 1 × 72334 - Paal 9×9 kit Breeze enkele deur zijkant 1 × 72331 - Montagekit Breeze “177” voor Carports A.1 & B.1

2 × 72277 - Breeze 195×131 1 × 72335 - Paal 9×9 kit Breeze achterkant 2 × 72333 - Montagekit Breeze (voor- en achterkant) 1 × 72276 - Breeze 195×153 1 × 72279 - Deur 195×109 1 × 72946 - Beslag voor enkele deuren 1 × 72335 - Paal 9×9 kit Breeze achterkant 1 × 72333 - Montagekit Breeze (voor- en achterkant)

Dichten van voor- en achterkant; telkens 2,78m tussen de palen of :

De basisprijs is de prijs voor opvulling van de 3 delen met horizontale planchetten.

2 × 72277 - Breeze 195×131 1 × 72335 - Paal 9×9 kit Breeze achterkant 2 × 72333 - Montagekit Breeze (voor- en achterkant) 1 × 72223 - Aanpassingsplank muur 1 × 72276 - Breeze 195×153 1 × 72279 - Deur 195×109 1 × 72946 - Beslag voor enkele deuren 1 × 72335 - Paal 9×9 kit Breeze - achterkant 1 × 72333 - Montagekit Breeze (voor- en achterkant) 1 × 72223 - Aanpassingsplank muur

1 × 72275 - Breeze 195×176 1 × 72332 - Montagekit Breeze “177” voor Carports A.2 &B.2 1 × 72278 - Breeze 195×56 1 × 72279 - Deur 195×109 1 × 72946 - Beslag voor enkele deuren 1 × 72334 - Paal 9×9 kit Breeze enkele deur zijkant 1 × 72332 - Montagekit Breeze “177” voor Carports A.2 &B.2

3 × 72276 - Breeze 195×153 2 × 72335 - Paal 9×9 kit Breeze achterkant 3 × 72333 - Montagekit Breeze (voor- en achterkant) 2 × 72275 - Breeze 195×176 1 × 72279 - Deur 195×109 1 × 72946 - Beslag voor enkele deuren 1 × 72335 - Paal 9×9 kit Breeze achterkant 1 × 72336 - Paal 7×7 kit voor de enkele deur “481” 1 × 72333 - Montagekit Breeze (voor- en achterkant)

Dichten van voor- en achterkant; telkens 4,85m tussen de palen of :

3 × 72276 - Breeze 195×153 2 × 72335 - Paal 9×9 kit Breeze achterkant 3 × 72333 - Montagekit Breeze (voor- en achterkant) 1 × 72223 - Aanpassingsplank muur 2 × 72275 - Breeze 195×176 1 × 72279 - Deur 195×109 1 × 72946 - Beslag voor enkele deuren 1 × 72335 - Paal 9×9 kit Breeze achterkant 1 × 72336 - Paal 7×7 kit voor de enkele deur “481” 2 × 72333 - Montagekit Breeze (voor- en achterkant) 1 × 72223 - Aanpassingsplank muur

Enkele carports, plat dak , model G.13_ & M.13_

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 74 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Dichten van de zijkant; telkens 1,77m tussen de palen.

Dichten van voor- en achterkant; telkens 3,16m tussen de palen.

1 × 72275 - Breeze 195×176 1 × 72333 - Montagekit Breeze (voor- en achterkant) of : 1 × 72278 - Breeze 195×56 1 × 72279 - Porte 195×109 1 × 72946 - Beslag voor enkele deuren 1 × 72335 - Paal 9×9 kit Breeze achterkant 1 × 72333 - Montagekit Breeze (voor- en achterkant)

2 × 72276 - Breeze 195×153 2 × 72333 - Montagekit Breeze 1 × 72334 - Paal 9×9 kit Breeze enkele deur zijkant 1 × 72426 - Montagekit “316” voor Breeze of : 1 × 72277 - Breeze 195×131 2 × 72333 - Montagekit Breeze 1 × 72278 - Breeze 195×56 1 × 72279 - Deur 195×109 1 × 72946 - Beslag voor enkele deuren 2 × 72334 - Paal 9×9 kit 1 × 72426 - Montagekit “316” voor Breeze

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 75 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Toebehoren carports

Bergingen Ref. 72513

Kit U4610 voor kantelpoort Standaard kit : 1 x Motorblok 1 x Handleiding 1 x Afstandsbediening 1 x Gebogen overbrengingsarm 2 x Rechte overbrengingsarm 1 x Plafondbevestiging 3 x Bevestigingsplaat 1 x Muur bevestiging voor de rail 1 x Poortbevestiging 1 x Rail

Euro 412,82

De bergingen worden geleverd in kit met een gedetailleerde montagehandleiding. Alle stukken zijn op de juiste maten geschaafd en verzaagd en achteraf onder druk geïmpregneerd. De palen zijn voorzien voor plaatsing in de grond met beton en 80 cm diep. Wij kunnen ook op onze bergingen de 25-jarige COLLSTROP garantie geven. Alle beslag en bevestigingsmaterialen,… zijn inbegrepen. De schroeven zijn telkens in Inox. Elke berging kan steeds besteld worden met of zonder dakbedekking. Om meer licht te hebben in de berging kunt u gebruik maken van vensterelementen. Alle deuren en poorten zijn uitgerust met een cilinderslot.

• • • • •

ma

Dakoversteek inbegrepen : 471×359cm Buiten de palen : 382×298cm Binnen de palen : 363×274cm Palen : 9×12/295cm Maatwerk mogelijk

at

Ref. 76121 76013 76014

wer

M

elijk

(prijs per set van 3 stuks)

Mathilde

g

Euro 11,03

mo

Bevestigingsbouten voor aanbouwcarports Per 3 verpakt Geel gepassiveerde bouten en warmverzinkte rondellen Aangewezen hoeveelheid = 4 st/lm

Afmetingen Ø12×120

k

Ref. 72128

Keilbouten voor aanbouwcarports • • • •

Omschrijving U4610

27

177

4 177

ma

Dakoversteek inbegrepen : 471×359cm Buiten de palen : 382×298cm Binnen de palen : 363×274cm Palen : 9×12/295cm Maatwerk mogelijk

wer

M

g

elijk

27

31

70/20-1V

Ref. 73206

Top profiel 58x140x1770

Euro 24,25

Ref. 73208

Bottom profiel 58x170x1770

Euro 24,25

Sophia met plat dak • • • • •

Dakoversteek inbegrepen : 359×240cm Buiten de palen : 298×195cm Binnen de palen : 274×177cm Palen : 9×12/295cm Maatwerk mogelijk

at

363

wer

M

elijk

07 kcilC ysaE troop edreetnomeg gidelloV : 43.giF

ma

4

g

Geïmpregneerde Rode Noordse Den Gebroken hoekjes Afmetingen Topprofiel : 58x140/1770mm Afmetingen Bottomprofiel : 58x190mm Nuttige hoogte : 170mm • In combinatie met massiefscherm 21x120 mm

Prijs op aanvraag

• • • • •

at

mo

• • • •

*troop dleeb laatoT .02 .gnivjirdnaa ehcsirtcele tem 07 kcilcysaE troop draadnatS *

Philippe

k

Massiefscherm RND Top-/ Bottomprofiel

07 KCILCYSAE 009PS netroop elanoitces gnidieldnahegatnoM

Sectionale poort

Euro -

mo

• Sectionale poort: - elektrische bediening of manueel - keuze uit verschillende kleuren en afwerkingen - mogelijkheid tot loopdeur in poort - max afm. 300 x 550 cm - dikte geïsoleerde panelen: 40 mm • Inbegrepen in kit: poort, extra palen, manuele of elektrische motorisatie en toebehoren • Minimale inrijhoogte carport: 220cm

76902

Omschrijving

k

Ref.

Kit voor sectionale poorten

27

Zie ook p. 96 voor Massiefscherm profielen.

4 177

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 76 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 77 -

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder Met Breeze dakomlijsting

Euro 3.116,55 3.604,06 2.698,58

76156 76157 76158

Polycarbonaat staal zonder

3.251,87 3.739,38 2.833,92

Ref. 76122 76016 76017

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 3.607,82 4.104,85 3.180,31

Met Breeze dakomlijsting

76159 76160 76161

Polycarbonaat staal zonder

3.743,14 4.240,17 3.315,63

Ref. 76118 76004 76005

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 2.393,81 2.732,76 2.141,20

76147 76148 76149

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat Staal Zonder

2.492,94 2.831,89 2.240,33

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


239

23

5

g

elijk

197

Ref. 76117 76002

Dakbedekking Polycarbonaat Staal

Euro 1.936,06 2.174,88

76144 76145

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat Staal

2.022,51 2.261,31

Ref. 72167

Dakbedekking polycarbonaat

Euro 2.409,46

Berging P1 module - Breeze

Ref. 76119 76007 76008

Dakbedekking Polycarbonaat staal zonder

Euro 1.152,62 1.365,04 912,81

Berging P1 module - Gardenwood

76150 76151 76152

Met Breeze dakomlijsting Polycarbonaat Staal Zonder

1.251,75 1.464,17 1.011,92

Ref. 76092 76093

Dakbedekking zonder dak Ceder dak

Euro 6.441,76 9.150,69

230

Dakoversteek inbegrepen : 239×235cm Buiten de palen : 195×195cm Binnen de palen : 177×177cm Palen : 9×9/265cm Enkele deur en beslag inbegrepen Maatwerk mogelijk

wer

M

mo

• • • • • •

at

k

Bernhard

Bergingen ma

Bergingen

De Collstrop berging P-constructies zijn multifunctioneel, charmant en duurzaam. Het gezellige bijgebouw wordt volgens ambachtelijke techniek gemaakt uit verduurzaamd grenenhout. Hieronder staan enkele mogelijkheden om bergingen samen te stellen.

elijk

ma

4 177

Berging met zadeldak 35° • Zadeldakberging in geïmpregneerd Grenen • Afmetingen : 580 x 334,6 cm • Inclusief topgevel en afwatering • Gesloten met massiefscherm 21mm • 1 dubbel deurelement 195x175 • 2 ramen oeuil de boeuf • Leverbaar zonder dak of met Ceder dak • Fabricatietermijn: 20 dagen

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 78 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

wer

M

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

Ref. 76088 76089

Dakbedekking zonder dak Ceder dak

Euro 5.393,75 6.559,21

Ref. 76090 76091

Dakbedekking zonder dak Ceder dak

Euro 3.884,19 5.049,65

mo

27

at

k

Verschillende sluitingsmogelijkheden. . (pag. 70+) Vraag raad aan uw verdeler.

• RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160/2950mm • Module 3166 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien • Cederdak mogelijk • Totale hoogte : 3,70 m • Vrije hoogte : 1,97 m • Gesloten met Massiefschermen volgens afbeelding

ma

g

M

elijk

262

Dakoversteek inbegrepen : 359×240cm Buiten de palen : 298×196cm Binnen de palen : 274×177cm Palen : 9×12/295cm Maatwerk mogelijk

wer mo

• • • • •

at

k

Julia met plat dak

• RND • Kleur: groen • Palen 160 × 160/2950mm • Module 3166 × 3166mm • Telkens geleverd met onderdak, dakbedekking in pannen zelf te voorzien • Cederdak mogelijk • Totale hoogte : 3,70 m • Vrije hoogte : 1,97 m • Gesloten met Breeze schermen volgens afbeelding, levertijd 10 werkdagen

wer

M

g

Dakoversteek inbegrepen : 251×215cm Buiten de palen : 195×195cm Binnen de palen : 177×177cm Palen : 9×9/265 en 9×9/325cm

at

elijk

1

g

25

mo

• • • •

215

k

Claudia

ma

177

www.fore.be info@fore.be

- 79 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


TUINACCENTEN

• Zitbank (Bench) • Geïmpregneerd rood Noords grenenhout • Kleur: zoutgroen • Bench: 43,3 d x 173,8 b x 44 cm h • Te combineren met de Bloxx Cube/ Planter

Omschrijving Bench

Euro 239,54

Ref. 73150

Picknicktafel Babs • Kleur : groen • Geleverd in kit, beslag en montagehandleiding inbegrepen (zitbank en blad voorgemonteerd) • Tafel : 70×180cm • Bank : 30×180cm • Speciaal profiel voor zit-en tafelblad : 34×88mm • 6 zitplaatsen

178

Ref. 76801 76802

• Bijzetblok (Cube) en Plantenbak (Planter) • Geïmpregneerd rood Noords grenenhout • Kleur: zoutgroen • Cube: 43,3 d x 43,3 b x 44 cm h • Planter: 43,3 d x 43,3 b x 44 cm h • Te combineren met de Bloxx Bench

cube

Omschrijving Planter Cube

29,5

14

9

LSQ Euro 119,48 180,61

planter

Ref. 76805

Picknicktafel Octo • Kleur : groen • Geleverd in kit, beslag en montagehandleiding inbegrepen (zitbank en blad voorgemonteerd) • Tafelblad: 138 x 138 cm • Overspannen breedte: 200 x 200 cm • 8 zitplaatsen

Ref. 72452

• Kleur : groen • Gemonteerd geleverd

Euro 559,03

Euro 167,16

37

49

115

L x B x H (cm) 49×37×115

Afmetingen 200x200x75

LSQ

LSQ Bankje Brugge

Euro 253,25

75

LSQ Bloxx Cube/ Bloxx Planter

L x B (cm) 150×180

72

Ref. 76800

Bloxx Bench

40

TUINACCENTEN

LSQ Parkbank

Ref. L x B x H (cm) 72450 46/83×38×200

• • • •

Kleur : groen Zit-en rugvlak: 44×120mm Opstaande steunen : 58×140mm Geleverd in kit, beslag en montagehandleiding inbegrepen • Rechtstreekse plaatsing op grondoppervlak, met of zonder ankers. (Ankers niet inbegrepen)

200

46

83

38

65

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Euro 471,03

LSQ - 80 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 81 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


TUINACCENTEN Ref. 72358 72359

Colsy

Euro 71,07 84,61

27

• Kleur : groen • Gemonteerd geleverd met bodem. • Profielen : 45×45mm • Hoogte : 27cm

L x B x H (cm) 27×44×44 27×88×44

44

• Plantenbak XL in Padouk • Kleur : bruin - rood • Afmetingen 100 x 100 x 92.5cm • Levering: gemonteerd met bodem

Ref. 74185

100x100x92,5 cm

L x B x H (cm)

Euro 1.400,16

Ref. 74186

100x100x91 cm

Euro 905,00

Ref. 74135 74136 74137

L x B x H (cm) 30×30×30 40×40×40 50×50×50

Euro 126,50 197,79 282,96

Ref. 74138 74139

L x B x H (cm) 40×115×45 50×148×55

Euro 317,07 457,20

Ref. 74184

L x B x H (cm) 102x102x80 cm

Euro 1.058,65

100

100

27

44

Populus

92,5

TUINACCENTEN

44

88

exo

LSQ

58

• Kleur : groen • Gemonteerd geleverd met bodem • Tand en groef profiel • Hoogte : 58cm

36

66

36

55

55

85

Euro 185,89 208,82 235,38 275,20

36

156

36

L x B x H (cm) 58×55×55 58×85×55 58×115×55 58×175×55

Pyrrus • Plantenbak XL in Padouk • Kleur : bruin - rood • Geleverd in kit: met bodem en alle accessoires voor montage (inox vijzen) • Afmetingen 100 x 100 x 91.cm

L x B x H (cm)

100

100

• Geïmpregneerd rood Noords grenenhout • Kleur: zoutgroen • Afm.: 43,3 d x 43,3 b x 44 cm h • Te combineren met de Bloxx Bench/Cube (zie p.80)

L x B x H (cm) 43,3x43,3x44

Euro 119,48

Padova 1 50 40

• Houtsoort : Padouk • Kleur : bruin - rood • Gemonteerd met bodem

30

50

Ref. 76801

Bloxx Planter

exo

LSQ

175

55

115

30

55

40

58

58

96

55

Ref. 72363 72364 72365 72395

91

36

58

Colibri

24

41

33

,7

Padova 2

55

5

148,

45

5

Ref. 72362

Populus G

Euro 441,15

100

100

92,5

• Plantenbak XL in grenenhout • Kleur : groen • Afmetingen 100 x 100 x 92.5cm • Levering: gemonteerd met bodem

L x B x H (cm) 100x100x92,5 cm

- 82 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

30

,9

4

131

37

101,

,4

Prunus • Plantenbak XL in Padouk • Kleur : bruin - rood • Gemonteerd met bodem • Afmetingen 102 x 102 x 80cm

LSQ

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

exo

102

102

80

LSQ

40

50

115,

• Houtsoort : Padouk • Kleur : bruin - rood • Gemonteerd met bodem

exo Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 83 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


TUINACCENTEN Ref. 72604

Brievenbus in grenen

Euro 436,15

Katafootpalen • • • •

Ref.

13,5

Kleur : groen - bruin / hardhout 2 reflectorbanden voorgemonteerd Palen 135×135mm Hoogte : 140cm

72118 75118 140

175

• Kleur : groen • Klephoogte regelbaar van 85 tot 115cm

L x B (cm) 175×56

80

TUINACCENTEN

60

74017

D x B / L(cm) Euro grenen 13,5×13,5/140 75,08 grenen - bruin 13,5×13,5/140 75,08 hardhout 13,5×13,5/140 115,30

56

48

Papyrus brievenbus in Padouk

42

• Kleur : groen • Afm.: 92.5 x 104 x 104 • verdeelraster is demonteerbaar • Geleverd in kit

Portici vloermat Houtsoort : Padouk Kleur : bruin-rood Kader 25×30mm Voetlat 8×25mm

Ref. L x B x H (cm) 76803 92,5 x 104 x 104

Euro 359,47

Ref. 74034 74035

Euro 71,90 129,39

L x B (cm) 40×60 60×90

60 40

60

90

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Euro 822,78

exo

42

Veggie kweekbak

• • • •

L x B (cm) 122×42

122

• Houtsoort : Padouk • Kleur : bruin-rood • Deksteen in blauwe hardsteen, dikte 5cm

Ref. 74067

- 84 -

exo

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 85 -

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


wer

M

Ref. 72720 72721

mo

elijk

• Kleur : groen • Lengte : 2,65 m of 3,55 m • Breedte : 1,45 m • Antislipprofiel, 3 dragende balken • Te combineren met een vlakke leuning

g

at

k

Platte brug

ma

Bruggen

14 5

Afmetingen 265×145 355×145

Euro 657,61 835,74

Aanbevolen verkoopprijzen incl. BTW maart 2014

265

17,4

Fabricatietermijn standaardafmetingen: 4 weken.

Een uitgebreid gamma van constructiehout

355

14

5

22,4

Opmerking : de platte bruggen kunnen op maat gemaakt worden tot op een lengte van 12m. Bruggen enkel voor privégebruik Voor publiek gebruik, gelieve contact op te nemen. ma

wer

M

Ref. 72725 72726

Afmetingen 265×80 355×80

1. Euro 147,43 161,41

elijk

80 97,4

mo

• Kleur : groen • Lengte : 2,65 m of 3,55 m • Hoogte : 0,80 m • Geleverd in kit

g

at

k

Leuning voor vlakke brug

LSQ

80 102,4

Fabricatietermijn standaardafmetingen: 4 weken.

17

elijk 11

Euro 993,39 1.215,47

245

11

wer

Ref. 72715 72716 80

80

mo

M

g

elijk

ma

LSQ at

Afmetingen 245×80 365×80

Het impregneerproduct voldoet aan de nieuwe milieuwetgeving, waardoor er geen chroom en arsenicum gebruikt wordt. De hardhoutsoorten worden niet behandeld in de autoclaaf. Onze geselecteerde hardhoutsoorten hebben van nature uit een hoge duurzaamheid. De natuurlijke kleuren van hardhout vergrijzen relatief snel onder invloed van UV. 3. FSC / PEFC Bepaalde producten in ons assortiment kunnen met fsc of pefc-label verkregen worden. Vraag naar onze mogelijkheden.

365

5

k

• Kleur : groen • Lengte : 2,45 m of 3,65 m • Hoogte : 0,80 m • Leuning uit gelijmd hout • Geleverd in kit

Afmetingen 245×115 365×115

28

5

Fabricatietermijn standaardafmetingen: 4 weken. Opmerking : de gebogen bruggen kunnen op maat gemaakt worden tot op een lengte van 12m. Bruggen enkel voor privégebruik Voor publiek gebruik, gelieve contact op te nemen.

Leuning voor boogbrug

mo

• Kleur : groen • Lengte : 2,45 m of 3,65 m • Breedte : 1,15 m • Antislipprofiel, 3 dragende balken uit gelijmd hout • Te combineren met een gebogen leuning

Ref. 72710 72711

k

ma

wer

M

g

at

• Rood Noords Grenenhout uit duurzaam beheerde Scandinavische bossen, onder druk geïmpregneerd • Exotisch hardhout, duurzaamheidsklasse 1 (natuurlijke levensduur van 25 jaar bij grondcontact) : - Bilinga en Padouk : uit centraal Afrika - Itauba, Ipé en Cumaru: uit Brazilië 2. Waterwerend additief De meeste Garden Wood producten in verduurzaamd grenen kregen een waterwerend additief LSQ.

LSQ Boogbrug

JUISTE houtkeuze Verschillende houtsoorten worden hiervoor gebruikt :

Euro 219,31 230,29

.

4. 15 jaar garantie: De Garden Wood producten zijn geproduceerd in Rode Noordse Den die eerst gedroogd, dan verwerkt en dan volgens het Collstrop procédé geïmpregneerd worden tot volledige saturatie. Deze producten zullen nog verder bewerkt worden door de gebruiker. Alhoewel de houtsoort en het verduurzamingsprocédé identiek zijn, zal de garantieperiode als fabrikant beperkter zijn, gezien het eindproduct door de gebruiker bewerkt zal worden. Iedere zaagsnede dient daarbij herbehandeld te worden met Collstrop Special Treatment volgens de toepassingsvoorschriften.

LSQ Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 86 -

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

LSQ


Terrassen

Wij stellen u 2 types van terrasplanken voor :

Grenen 21x120 mm vlak

• geïmpregneerd Rood Noords Grenenhout, extra behandeld met LSQ : beschikbaar geprofileerd en vlak. Wij raden u aan om de verzaagde zijden te behandelen met Special Treatment (zie Onderhoudsproducten pag. 48-49). Het hout vergrijst na verloop van tijd onder invloed van weeromstandigheden. U kunt deze vergrijzing vertragen door het hout te behandelen met het product Special Care. • in exotisch hardhout Ipé, Padouk, Cumaru en Itauba : in verschillende secties, vlak en/of geprofileerd beschikbaar, kan tweezijdig gebruikt worden. De gebruikte hardhoutsoorten hebben een natuurlijke duurzaamheid van meer dan 25 jaar. De originele kleur van hardhout verandert zeer snel onder invloed van UV, toch kent iedere hardhoutsoort na vergrijzing zijn typische grijstinten en houtstructuur.

• Vlak geschaafd, met afgeronde hoeken • Onderaan zijn 3 zaagsneden voorzien om de kans op schotelen te reduceren. • Te plaatsen op grenen onderliggers met 2 inox schroeven, met een tussenafstand van 30 cm

Ref. 73704 73705 73706 73708 73710 73711 73712

LSQ

21

Terrassen

12

0

De terrasplanken kunnen op 2 verschillende manieren worden bevestigd: • Zichtbare bevestiging door middel van inox schroeven. Er worden telkens 2 schroeven per kruising voorzien. Indien u geen zelfborende groene puntschroeven (zie pag. 85) gebruikt, is het aangeraden voor te boren. Hiermee vermijdt u het barsten van het hout. • Onzichtbare bevestiging door middel van de STRONGBIRD-clips. Hierdoor zijn er geen schroeven aan het oppervlak zichtbaar.

Voorzie ongeveer 8,3 lm per m² terras

Grenen 27×140mm vlak • Vlak geschaafd, met afgeronde hoeken • Onderaan zijn 3 zaagsneden voorzien om de kans op schotelen te reduceren. • Te plaatsen op grenen onderliggers met 2 inox schroeven, met een tussenafstand van 40 cm

LSQ

14

0

Plaats de onderliggers op de volgende afstanden : • voor terrasplanken van 21mm dik : ongeveer 30cm, voor 1 m² terras heeft u dus 3,3 lopende meter onderliggers nodig. • voor terrasplanken van 27mm dik en meer : ongeveer 40cm, voor 1 m² terras heeft u dus 2,5 lopende meter onderliggers nodig. Opmerking : Ons Garden Wood assortiment is heel uitgebreid om u de kans te geven zo rendabel mogelijk aan te kopen. Het kan echter gebeuren dat sommige lengten tijdelijk niet voorradig zijn. In dat geval zullen wij steeds de dichtstbijzijnde lengte meegeven en aanrekenen. De beschikbaarheid en de lengten van het hardhout zijn afhankelijk van de bevoorrading van onze stock en wijzigt voortdurend. Voor terrassen rond zwembaden doet u er goed aan om jaarlijks uw hout te behandelen met het product Special Color (zie pag. 49) Een tolerantie van 2% op secties en lengtes is toegestaan.

Onderliggers in grenen 56×60mm

56

• Lengte van de onderliggers : afhankelijk van de beschikbaarheid • Vierzijdig geschaafd

LSQ

60

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 88 -

Ref. 73754 73756 73758 73759 73761 73762 73764

D x B x L (mm) 56×60/210 56×60/270 56×60/330 56×60/360 56×60/420 56×60/450 56×60/510

Euro 9,32 11,99 14,64 15,98 18,65 19,97 22,64

Voorzie ongeveer 3,3 lm per m² terras

Garden Wood België

FORE' N.V.

Geprofileerd grenen 32×120mm • 3 groeven onderaan de plank om het schotelen te verhinderen • Te plaatsen op grenen onderliggers die op een tussenafstand liggen van 30cm. Te schroeven met 2 INOX schroeven per onderligger

LSQ 32

Voor 1 m² terras heeft u afhankelijk van de breedte verschillende hoeveelheden nodig (hou rekening met 10% verliesmarge en meer indien u met motieven werkt in uw terras) : • terrasplanken van 5,6cm breed : 17,9 lopende meter • terrasplanken van 9,5cm breed : 10,5 lopende meter • terrasplanken van 12cm breed: 8,3 lopende meter • terrasplanken van 14cm breed: 7,1 lopende meter • terrasplanken van 19cm breed: 5,3 lopende meter

Euro 10,53 11,70 12,76 15,10 17,44 18,61 19,76

30

27

De STRONGBIRD-clip is speciaal ontwikkeld om terrasplanken van verschillende diktes onzichtbaar en stevig te kunnen bevestigen. Deze door Collstrop zelf ontwikkelde clip heeft een aantal bijzondere troeven. De clip is eerst en vooral nagenoeg onzichtbaar , gezien de afstand tussen de planken slechts 4mm bedraagt. Verder is de clip door zijn aangepaste vorm bijzonder snel te plaatsen. De clip is vervaardigd uit hoogwaardig inox A4 en is door zijn materiaaldikte zeer sterk en duurzaam. Tot slot laat de clip toe om beide zijden van de terrasplanken te gebruiken en is hij inzetbaar voor verschillende diktes.

D x B x L (mm) 21×120/270 21×120/300 21×120/330 21×120/390 21×120/450 21×120/480 21×120/510

12

0

Ref. 73722 73723 73724 73725 73726 73727 73728 73729 73730 73731

D x B x L (mm) 27×140/270 27×140/300 27×140/330 27×140/360 27×140/390 27×140/420 27×140/450 27×140/480 27×140/510 27×140/540

Euro 16,38 18,18 20,00 21,81 23,70 25,46 27,32 29,10 30,93 32,73

Ref. 73737 73740 73743 73745 73746 73747

D x B x L (mm) 32×120/210 32×120/300 32×120/390 32×120/450 32×120/480 32×120/510

Euro 14,24 20,30 26,37 30,51 32,53 34,56

Voorzie ongeveer 8,3 lm per m² terras 30

Ref.

Tegels grenen Andy • • • •

58

Kleur : groen INOX nieten Lamellen : 20×92mm Onderlatten : 20×45mm

58

72126 72119

B x L (mm) Andy 58×58 Mona 56×56

Euro

Mona • • • •

Kleur : groen Voorgemonteerd met INOX kramnagels Lamellen : 14×44 en 14×90mm Onderlatten : 14×44mm

Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

56 56

LSQ - 89 -

www.fore.be info@fore.be

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

20,28 13,66


ST

NG BIRO RD

Terrassen

Terrassen

19

27

0

D x B (mm) 27×56 21×95 27×120 27×165 27×190

Euro

enkel geschikt voor plaatsing met zichtbare schroeven

exo

19

D x B (mm) 21×145

Euro

Prijzen op aanvraag

Prijzen op aanvraag

56 56

Ref.

Ipé met profiel vlak/vlak

0

• • • • • •

Braziliaanse houtsoort. klasse 1 Kleur : bruin, vergrijst met mooie houtstructuur Lengtes : volgens beschikbaarheid beide zijden vlak Te plaatsen op hardhouten onderliggers met 2 inox schroeven per kruising Verbruik : breedte 145 mm =7 Lm per m² terras

21

19 0 145

exo

27

Afrikaanse houtsoort. klasse 1 Kleur : rood, vergrijst met mooie houtstructuur Lengtes : volgens beschikbaarheid 2 vlakke zijden Te plaatsen op hardhouten onderliggers met Strongbirdclips Verbruik : breedte 56 mm = 17,9 Lm per m² terras breedte 120 mm =8,4 Lm per m² terras breedte 190 mm = 5,3 Lm per m² terras

27

• • • • •

27

geschikt voor STRONGBIRD clip

27

Ref.

Padouk met profiel vlak/vlak

27

19 0 120

19

27

0

STRONG

19 190 0

BIRD

Ref.

Ipé met profiel vlak/vlak 27

geschikt voor STRONGBIRD clip

19

27

21

Prijzen op aanvraag

19 0

95

27

56

21

exo

27

Braziliaanse houtsoort. klasse 1 Kleur : bruin, vergrijst met mooie houtstructuur Lengtes : volgens beschikbaarheid beide zijden vlak Te plaatsen op hardhouten onderliggers met Strongbirdclips Verbruik : breedte 95 mm = 10,6 Lm per m² terras breedte 140 mm =7,2 Lm per m² terras breedte 190 mm = 5,3 Lm per m² terras

Euro

19

0

19 0 140

Strongbird- clips

Ref. Omschrijving 72121 per doos 100 st

• Onzichtbare bevestiging, geen schroeven aan het oppervlak van de terrasplank • Snel en eenvoudig te plaatsen, sterk en duurzaam materiaal • Materiaal Schroef ø4,5×50mm: inox A4 + coating, boorpunt en zelfverzinkende kop met bit TZD20 • Materiaal clip: hoogwaardig Inox A4 • doos van 100st Strongbird- clips met bijhorende schroef

Euro 104,75

Voorzie ongeveer 3 stuks per lm terras.

27

27 19 0 140

27

27

• • • • • •

27

0

D x B (mm) 21×95 21×140 27×140 27×190

19 190 0

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 90 -

Garden Wood België

FORE' N.V.

Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

- 91 -

www.fore.be info@fore.be

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Terrassen

Terrassen Ref.

Exo 21×145mm vlak & dubbel gestreept profiel

Euro -

Prijs op aanvraag Voorzie ongeveer 7 lm per m² terras 21

Tropisch hardhout, duurzaamheidsklasse 1 Kleur : bruin, vergrijst met mooie houtstructuur Lengtes : volgens beschikbaarheid Profiel : 1 zijde dubbel gestreept / 1 zijde vlak Te plaatsen op hardhouten onderliggers met 2 inox schroeven per kruising • Verbruik : 7 Lm per m² terras

14

Ref. 72143

Groene puntschroef • A4 Inox schroef, speciaal ontworpen voor hardhout • Zelfborend door speciale freespunt • Zelf verzinkend • Schroefpunt voorzien van groene smeerfilm • “Torx”bits meegeleverd. • Per 200 stuks

Afmetingen Ø5,5×60mm

Euro 64,00

5

exo

27

• • • • •

D x B (mm) 21×145

Steeds met Torx kop

19

0

Ref.

Afrormosia met pofiel vlak/vlak geschikt voor STRONGBIRD clip

Tropisch hardhout, duurzaamheidsklasse 1 Kleur : bruin, vergrijst met mooie houtstructuur Lengtes : volgens beschikbaarheid Profiel : beide zijden vlak Te plaatsen op hardhouten onderliggers met Strongbirdclips • Verbruik : 7,2 Lm per m² terras • Kop, tand en groef • Op aanvraag

Euro -

Ref. 72965

Terrastap Padouk

Euro 63,40

• A2 inox schroeven 5×50 • Set houten tapjes • Tube lijm • Per 200 stuks

Prijs op aanvraag Voorzie ongeveer 7,2 lm per m² terras 27

• • • • •

D x B (mm) 27x140

19 0 140

exo Ref.

Exo onderliggers 40×60mm • Exotisch hardhout uit Afrika, duurzaamheids-klasse 1 • Lengte van de onderliggers: volgens beschikbaarheid • 4-zijdig geschaafd

D x B (mm) 40×60

Euro

Trappenboor • • • •

Trappenboor voor de terrastap-kit Materiaal :HSSE - Co 1ste trap : Ø6×30mm 2de trap : Ø12mm

Ref. 72966

Afmetingen Ø6 + Ø12

Euro 137,50

Ref. 72967 72968

Afmetingen 3/5/CP 5/9/+CP

Euro 3,11 3,80

40

Prijs op aanvraag Voorzie ongeveer 5,3 lm per m² terras

-

60

exo Terrasplankdragers • Type 3/5/CP zijn regelbaar van 3 tot 5cm • Type 5/9/+CP zijn regelbaar van 5 tot 9cm

Voorzie ongeveer 10 dragers per m² terras ofwel om de 40cm.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 92 -

Garden Wood België

FORE' N.V.

Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

- 93 -

www.fore.be info@fore.be

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


max. m min. min. 1.800max. 16 profils =1 700 mm 700=mm

1

± 20 mm ± 20 mm

33×45 mm

5 mm max.

90×90 / 2.950 mm Collstrop

2

90×90 / 2.950 mm Collstrop

Ø 500 mm

20 mm

Pluto 13,5×13,5 cm

1

± 50 mm± 50 mm

Pluto 13,5×13,5 cm

5 mm 90×90 / 2.950 mm Collstrop

Ø 500 mm

± 20 mm

Een tolerantie van 2% op secties en lengtes is toegestaan.

± 20 mm± 20 mm

min. 1.000 mm

2

- 94 -

Garden Wood België

FORE' N.V.

Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

Pluto 13,5×13,5 cm

www.fore.be info@fore.be

± 50 mm

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 95 -

20 mm

Afsluiting met blokbouwprofiel 27×145mm met gleufpalen 13.5x13.5cm

5 mm max.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

20 mm 20 mm

± 20 mm

mm max. 2.500 mm min. min. max. 2.500 = 19 profils 1.000 mm 1.000 mm = 19 profils

max. 2.000 mm = 15 profils + 1 finition min. 800 mm

33×45 44×88mm / 2.050 mm ref. 73317

1

44×88 / 2.050 mm ref. 73317 max. 2.500 mm = 19 profils

5 mm m

44×88 / 2.050 mm ref. 73317

20 mm

± 50 mm

Opmerking : Ons Garden Wood assortiment is heel uitgebreid om u de kans te geven zo rendabel mogelijk aan te kopen. Het kan echter gebeuren dat sommige lengtes tijdelijk niet voorradig zijn. In dat geval zullen wij steeds de dichtstbijzijnde lengte meegeven en aanrekenen. De beschikbaarheid en de lengtes van het hardhout zijn afhankelijk van de bevoorrading van onze stock en wijzigt voortdurend.

ø 400 mm

Afsluiting met dubbelrondprofiel 33×145mm met halve paal op volle paal 9x9cm

33×45 mm

5 mm m 20 mm

± 20 mm ± 20 mm

Pluto 10×10 cm

20 mm

5 mm max.

Afsluiting met massiefschermprofiel 21×120mm met gleufpalen 9x9cm

4 . Dubbelrondprofiel, nuttige maten 33x130, te plaatsen met halve palen voor dubbelrond op volle palen 9x9cm: Hiermee kunt u wanden maken tot een maxiamel hoogte van 2000mm. Dit systeem is zeer betrouwbaar en wordt geplaatst met de Collstroppalen 9x9cm die onder de garantie vallen. De profielen dienen enkel door middel van tand- en groef in elkaar geklikt te worden. Het is belangrijk bij het plaatsten van deze afsluitingen enkel en alleen het onderste profiel vast te schroeven aan de gleufpalen met inox schroeven. De andere profielen moeten zich immers kunnen aanpassen aan de wisselende weersomstandigheden. Gelieve daarna de verzaagde zijde opnieuw te behandelen met het onderhoudsproduct Special Treatment of een gelijkwaardig product. Hout is een natuurproduct, een levend materiaal. Zelfs mits het gebruik van een waterwerend additief zal het hout evolueren onder invloed van termperatuurschommelingen en andere weersinvloeden. Na de plaatsing van de afsluiting zullende profielen zich bijgevolg aanpassen aan hun nieuwe omgeving. Het hout kan hierbij lichtjes vervormen, barsten vertonen en vergrijzen. Dit fenomeen is compleet normaal, onvermijdelijk en doet bovenal geen afbreuk aan de kwaliteit van het product.

2

20 mm

± 50 mm ± 50 mm

3. Damwand en Bologna, nuttige maten 56×130mm : Hiermee kunt u keermuren, bermen, afboordingen,... maken. Ze kunnen horizontaal of verticaal geplaatst worden, in beide gevallen is er een afdek profiel nodig.

Pluto 10×10 cm

± 50 mm

2. Blokbouwprofiel en blokbouw in hardhout, nuttige maten 27×130mm : Hiermee kan u gesloten ruimten creëren (garage, berging, ...) alsook wanden, zelfs op hellende terreinen. Door met palen 13,5×13,5cm te werken, kunnen er hogere wanden gerealiseerd worden dan met massiefscherm. Voorzie steeds het eindprofiel bovenaan.

Pluto 10×10 cm

± 20 mm

Toepassing : 1. Massiefscherm en massiefscherm in hardhout, nuttige maten 21×110mm : Hiermee kunt u wanden maken op de gewenste hoogte, zelfs op hellende terreinen. • voor wanden tot 1,80m hoog: kunt u de palen 9×9 gebruiken • voor wanden van meer dan 1,80m hoog, raden wij aan om volle palen 9×9cm met slaglatten te gebruiken. Voor windrijke streken raden wij aan palen 9×12cm te gebruiken of zelfs profielen van 27mm of 56mm met palen van 13,5×13,5cm Eindig steeds uw wand met recht of gebogen eindprofiel. Wij raden aan om de lengte van massiefschermen als afsluiting te beperken tot 205cm.

ø 400 mm

Pluto 10×10 cm

min. 700 mm

1. profielen van 21mm dik met palen 9×9cm in grenen (massiefscherm) en in hardhout 2. profielen van 27mm dik met palen 13,5×13,5cm in grenen (blokbouwprofiel) en palen 9×9cm in Bilinga of hardhout 3. profielen van 56mm dik met palen 13,5×13,5cm in grenen (damwand) en Bilinga (Bologna) 4. profielen van 33mm dik met halve paal op volle palen 9x9cm in grenen (dubbelrond)

Plaatsingsinstructies voor afsluitingen met profielen

ø 400 mm

± 50 mm ± 50 mm

Er zijn 4 diktes mogelijk :

2

± 50 mm

• Geïmpregneerd Rode Noorse Den met speciale LSQ behandeling. Wij raden u aan om de verzaagde zijden te behandelen met Special Treatment (zie Onderhoudsproducten pag. 118). Het hout vergrijst na verloop van tijd onder invloed van weeromstandigheden. • Exotisch hardhout, volgens beschikbaarheid, steeds duurzaamheidsklasse I. Herbehandeling van de verzaagde oppervlaktes is aangeraden, met Collstrop Special Treatment kleurloos, om scheuren in het kopse hout te vermijden.

ø2 400 mm

mm mm max. 2.000 min. min. max. 2.000 = 15 profils + 1 finition = 15 profils + 1 finition 800 mm 800 mm

LSQ

1

min. 700 mm

Voor deze profielen gebruiken we 2 houtsoorten :

max. 1.800 mm = 16 profils

ProfiElen

max. 1.800 mm = 16 profils

ProfiElen

1 2


ProfiElen 21mm

ProfiElen 21mm Ref. 73307 73308 73309 73310

Massiefscherm RND Tand en groefprofiel

12

Geïmpregneerd Rode Noordse Den+ LSQ Afmeting : 21×120mm Nuttige hoogte : 110mm Te gebruiken met palen van 9x9 voor schermen lager dan 1,8m, anders met volle palen van 9x9

Ref.

Massiefscherm RND Eindprofiel

73301 73302 73303 73304

5,5

11

2,1

11

Opmerking : voor gebruik als tuinscherm de max. lengte van 205cm aanhouden

175

2,1

Afmetingen 21×128/175 21×128/205

Euro 10,20 11,70

Afmetingen 21×106/175 21×106/205 21×106/235

Euro 9,17 10,96 12,47

2

Opmerking : voor gebruik als tuinscherm de max. lengte van 205cm aanhouden

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Euro 23,93 26,90 30,08

Ref. 73121 73122 73123

Afmetingen 9×9/235 9×9/265 9×9/295

Euro 23,93 26,90 30,08

Ref. 73140 73141 73142

Afmetingen 9×9/235 9×9/265 9×9/295

Euro 23,93 26,90 30,08

Massiefscherm RND Top-/ Bottomprofiel

Ref. 73206

Top profiel 58x140x1770

Euro 24,25

• • • •

Ref. 73208

Bottom profiel 58x170x1770

Euro 24,25

• • • • •

9

9

5

Geïmpregneerde Rode Noordse Den 4-zijdg geschaafd met 2 gleuven Gebroken hoekjes Afmeting: 90×90mm / nuttige breedte : 50mm Breedte gleuf : 23mm /Diepte gleuf : 20mm

Massiefscherm RND Hoekpaal 9×9cm • • • • •

9 7

Geïmpregneerde Rode Noordse Den 4-zijdig geschaafd met 2 gleuven Gebroken hoekjes Afmeting : 90×90mm / nuttige breedte : 70mm Breedte gleuf : 23mm/Diepte gleuf : 20mm

9

Opmerking : aangezien er slechts een nuttige breedte van 5 cm is, raden wij aan om deze palen te gebruiken voor schermen tot 1,8m hoog. Anders kunt u gebruik maken van de volle palen.

Massiefscherm RND Begin-/eindpaal 9×9cm • • • • •

Geïmpregneerde Rode Noordse Den 4-zijdig geschaafd met één gleuf Gebroken hoekjes Afmeting : 90×90mm / nuttige breedte : 70mm Breedte gleuf : 23mm /Diepte gleuf : 20mm .

9 7

9

2,1

Ref. 73420 73421 73422 10,6

12,2

Schaafprofiel voor massiefscherm Geïmpregneerd Grenen Beschikbaar in 3 lengtes : 175, 205 en 235 cm Te monteren in gleufpalen 90 x 90 mm

Afmetingen 90×90/235 90×90/265 90×90/295

Opmerking : aangezien er slechts een nuttige breedte van 7 cm is, raden wij aan om deze palen te gebruiken voor schermen tot 1,8m hoog. Anders kunt u gebruik maken van de volle palen

Stripes • • • •

Afmetingen Euro eindprofiel recht 21×110/145 6,66 21×110/175 7,98 21×110/205 9,36 21×110/235 10,63 eindprofiel boog 21×110/145 12,97 21×110/175 15,84 21×110/205 16,38 21×110/235 18,61

14,4 12,8

Geïmpregneerde Rode Noordse Den+ LSQ Tand en groef profiel Afmetingen : 21×144mm Nuttige hoogte : 128mm Tweezijdig gebruik is mogelijk : vlakke zijde (deco) en geprofileerde zijde (deco bis) • Te gebruiken met palen van 9x9 voor schermen lager dan 1,8m, anders met volle palen van 9x9

73111 73112 73113 73114 Ref. 73320 73321

Massiefschermen RND Deco profiel • • • • •

Ref. 73124 73125 73126

Massiefscherm RND Gleufpaal 9×9cm

Opmerking : aangezien er slechts een nuttige breedte van 5 cm is, raden wij aan om deze palen te gebruiken voor schermen tot 1,8m hoog. Anders kunt u gebruik maken van de volle palen 9x9.

2,1

Opmerking : voor gebruik als tuinscherm de max. lengte van 205cm aanhouden

• Zonder tand, dient voor de afwerking boven op de massiefwand • Geïmpregneerd grenen + LSQ • Afmeting: 21×110mm • Nuttige hoogte : 110mm • Te gebruiken met palen van 9x9 voor schermen lager dan 1,8m, anders met volle palen van 9x9

Euro 5,32 7,98 9,36 10,63

11

• • • •

Afmetingen 21×110/145 21×110/175 21×110/205 21×110/235

- 96 -

Garden Wood België

FORE' N.V.

Geïmpregneerde Rode Noordse Den Gebroken hoekjes Afmetingen Topprofiel : 58x140/1770mm Afmetingen Bottomprofiel : 58x190mm Nuttige hoogte : 170mm • In combinatie met massiefscherm profielen 21 x 120 mm

Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

- 97 -

www.fore.be info@fore.be

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


ProfiElen 27mm

Massiefscherm EXO Tand en Groef profiel - Eindprofiel 12

• • • • •

Euro 13,30 15,21 22,76

Euro 89,29

Blokbouw RND Eindprofiel

Ref. 73442 73443

Afmetingen 27×130/205 27×130/235

Euro 13,30 15,21

• • • •

Geïmpregneerde Rode Noordse Den+ LSQ Profiel met groef Afmetingen : 27×145mm Nuttige hoogte : 130mm

Ref. 73444 73437 73438

Afmetingen 135×135/355 135x135/265 135x135/295

Euro 104,50 78,01 86,83

Ref. 73440 73433 73434

Afmetingen 135×135/355 135x135/265 135x135/295

Euro 104,50 78,01 86,83

exo Ref. 74164

9

Afmetingen 90×90/270

Euro 89,29

9

7

Blokbouw RND Begin-/Eindpaal 13,5×13,5cm

13,5 11,5

• • • •

Geïmpregneerde Rode Noordse Den Vierzijdig geschaafd met 1 gleuf Hoekjes gebroken Afmetingen : 135×135mm / nuttige breedte : 115mm • Gleufbreedte : 29mm • Gleufdiepte : 20mm

13

,5

exo 9 7

Hardhout, duurzaamheidsklasse I 4-zijdig geschaafd met één gleuf Gebroken hoekjes Afmeting : 90×90mm / nuttige breedte : 70mm Breedte gleuf : 23mm /Diepte gleuf : 20mm .

9

Opmerking : aangezien er slechts een nuttige breedte van 7 cm is, raden wij aan om deze palen te gebruiken voor schermen tot 1,8m hoog.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Afmetingen 90×90/270

9

5

Opmerking : aangezien er slechts een nuttige breedte van 5 cm is, raden wij aan om deze palen te gebruiken voor schermen tot 1,8m hoog

• • • • •

Geïmpregneerde Rode Noordse Den+ LSQ Tand en groef profiel Afmeting : 27×145mm Nuttige hoogte : 130mm

Afmetingen 27×130/205 27×130/235 27×130/355

2,7

9

Hardhout, duurzaamheidsklasse I 4-zijdig geschaafd met 2 gleuven Gebroken hoekjes Afmeting : 90×90mm / nuttige breedte : 70mm Breedte gleuf : 23mm/Diepte gleuf : 20mm

Massiefscherm EXO Begin-/Eindpaal 9×9cm

Euro 16,84

• • • •

Ref. 73429 73430 73431

14,5 13

Ref. 74163

Opmerking : aangezien er slechts een nuttige breedte van 5 cm is, raden wij aan om deze palen te gebruiken voor schermen tot 1,8m hoog.

Massiefscherm EXO Hoekpaal 9×9cm

Eindprofiel 21×110/175

Blokbouw RND Tand en groefprofiel

2,7

Hardhout, duurzaamheidsklasse I 4-zijdg geschaafd met 2 gleuven Gebroken hoekjes Afmeting: 90×90mm / nuttige breedte : 50mm Breedte gleuf : 23mm /Diepte gleuf : 20mm

Euro 16,84

exo

Massiefscherm EXO Gleufpaal 9×9cm • • • • •

Tand en groef 21×110/175

11 2,1

Ref. 74156

11

Hardhout, duurzaamheidsklasse I Afmeting tand-en groefprofiel : 21×110mm Afmeting eindprofiel: 21×120mm Te gebruiken met gleufpalen van 9x9 tot een hoogte van 1,8m en met volle palen voor hogere wanden • Afwerking eindprofiel: Zonder tand, dient voor de afwerking boven op het profiel in hardhout

2,1

• • • •

Ref. 74155

14,5 13

ProfiElen 21mm

Ref. 74165

Afmetingen 90×90/270

Euro 89,29

Blokbouw RND Gleufpaal 13,5×13,5cm • • • • • •

13,5 9,5

Geïmpregneerde Rode Noordse Den 4-zijdig geschaafd met 2 gleuven Gebroken hoekjes Afmeting : 135×135mm / nuttige breedte : 95mm Gleufbreedte : 29mm Gleufdiepte : 20mm

13

,5

exo - 98 -

Garden Wood België

FORE' N.V.

Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

- 99 -

www.fore.be info@fore.be

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


ProfiElen 27mm

ProfiElen 27mm

Blokbouw RND Hoekpaal 13,5×13,5cm

Blokbouw EXO Tand en groefprofiel

11,5

13

,5

Blokbouw EXO Hoekpaal 9×9cm

Ref. 74157 74158 74159

Afmetingen Hardhout 27×130/240 27×130/270 27×130/300

Euro

Afmetingen Hardhout 27×130/240 27×130/270 27×130/300

Euro

Afmetingen Hardhout 90×90/270

Euro

32,75 36,74 40,61

exo

Ref. 9 7

• • • • • •

exo

Hardhout, duurzaamheidsklasse I Tand en groef profiel Afmeting : 27×145mm Nuttige hoogte : 130mm

Euro 104,50 78,01 86,83

74167

Euro

Afmetingen Hardhout 90×90/270

Euro

89,29

Hardhout, duurzaamheidsklasse I 4-zijdig geschaafd met 2 gleuven Gebroken hoekjes Afmeting : 90×90mm / nuttige breedte : 70mm Gleufbreedte : 29mm Gleufdiepte : 20mm

Blokbouw EXO Begin-/Eindpaal 9×9cm • • • • • •

9

Afmetingen Hardhout 90×90/270

exo

Ref. 9 7

Hardhout, duurzaamheidsklasse I 4-zijdig geschaafd met 1 gleuf Gebroken hoekjes Afmeting : 90×90mm / nuttige breedte : 70mm Gleufbreedte : 29mm Gleufdiepte : 20mm

9

74168

2,7

• • • •

13,5

Geïmpregneerde Rode Noordse Den 4-zijdig geschaafd met 2 gleuven Gebroken hoekjes Afmeting : 135×135mm / nuttige breedte : 115mm Gleufbreedte : 29mm Gleufdiepte :20mm

Afmetingen 135×135/355 135x135/265 135x135/295

14,5 13

• • • • • •

Ref. 73441 73435 73436

Blokbouw EXO Eindprofiel

exo

74160 74161 74162

32,75 36,74 40,61

13

Hardhout, duurzaamheidsklasse I Profiel met groef Afmetingen : 27×130mm Nuttige hoogte : 130mm

2,7

• • • •

Ref.

Blokbouw EXO Gleufpaal 9×9cm

exo

Ref. 9

• Hardhout, duurzaamheidsklasse I • 4-zijdig geschaafd met 2 gleuven • Gebroken hoekjes • Afmeting : 90×90mm / nuttige breedte : 50mm • Gleufbreedte : 29mm • Gleufdiepte : 20mm

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

5

9

- 100 -

74166

89,29

Garden Wood België

FORE' N.V.

Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

- 101 -

www.fore.be info@fore.be

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

89,29


ProfiElen 56mm

Geïmpregneerd Rode Noordse Den+ LSQ Afmeting : 33×145mm Nuttige hoogte : 130mm Te gebruiken met halve palen die op volle palen gemonteerd worden

Afmetingen 33×130/205 33×130/235 33×130/265

Euro 15,45 17,65 19,85

Ref. 73318 73319 73389

Afmetingen 33×45/205 33×45/235 33×45/265

Euro 5,85 6,59 7,45

Damwand Tand en groefprofiel • • • • • •

Geïmpregneerde Rood Noordse Den + LSQ Tand en groef profiel Verticaal of horizontaal te plaatsen Afmeting: 56×145mm Nuttige hoogte: 130mm Te gebruiken met gleufpalen van 135×135mm

33

33

Damwand Eindprofiel

Euro 6,59 9,79 13,18 19,99

Ref. 73405 73406

Afmetingen 56×145/115 56×145/175

Euro 13,18 19,99

Ref. 73407 73408 73409

Afmetingen 45×90/180 45×90/240 45×90/330

Euro 10,84 14,24 19,88

Ref. 73410 73411 73412

Afmetingen 135×135/115 135×135/145 135×135/175

Euro 34,83 43,54 52,26

14,5

• Geïmpregneerde Rood Noordse Den+ LSQ • Zonder tand, dient als laatste profiel van een horizontaal geplaatste wand • Afmeting : 56×145mm • Nuttige hoogte : 145mm • Te gebruiken met gleufpalen 135x135mm Geschikt voor het maken van een geluidswand (hoogte 2.5m)

Ref. 73317

Dubbelrond Halve palen 44

• • • • • •

Afmetingen 56×130/55 56×130/85 56×130/115 56×130/175

5,6

45

Dubbelrond Afdekprofiel • Geïmpregneerd Rode Noordse Den+ LSQ • Gebroken hoekjes • Afmeting : 33×45mm

Ref. 73401 73402 73403 73404

5,6

• • • •

Ref. 73305 73306 73324 145 130

Dubbelrond Tand en groefprofiel

14,5 13

ProfiElen 33mm

Afmetingen 44×88/205

Euro 10,96

Damwand Afdekprofiel

88

Geïmpregneerd Rode Noordse Den+ LSQ 4-zijdig geschaafd met 1 gleuf Gebroken hoekjes Afmeting : 44×88mm / nuttige breedte : 24mm Gleufbreedte : 35mm Gleufdiepte : 20mm

• Geïmpregneerde Rood Noordse Den+ LSQ • Kan zowel bij een verticaal als bij een horizontaal geplaatste wand gebruikt worden • Afmeting: 45×90mm • 4-zijdig geschaafd

4,5 9

Damwand Gleufpaal 13,5×13,5cm • • • • • •

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 102 -

Garden Wood België

FORE' N.V.

Geïmpregneerde Rood Noordse Den 4-zijdig geschaafd en 2 gleuven Gebroken hoekjes Afmeting : 135×135mm / nuttige breedte : 95mm Gleufbreedte : 58mm Gleufdiepte : 20mm

Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

13,5 9,5

,5

Speciaal voor het maken van een geluidswand 73417 135×135/355 104,50

- 103 -

www.fore.be info@fore.be

13

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


ProfiElen 56mm

ProfiElen 56mm

Damwand Hoekpaal 13,5×13,5cm • • • • • •

13,5

Geïmpregneerde Rood Noordse Den 4-zijdig geschaafd met 2 gleuven Gebroken hoekjes Afmeting : 135×135mm / nuttige breedte : 115mm Gleufbreedte : 58mm Gleufdiepte : 20mm

11,5

13

,5

Ref. 73413 73414 73415

Afmetingen 135×135/115 135×135/145 135×135/175

Euro 34,83 43,54 52,26

Speciaal voor geluidswand 73418 135×135/355 104,50

Ref. 74293

Bologna Afdeklat • Houtsoort: Exo • Te gebruiken bij de verticale plaatsing van het Bologna profiel • Afmeting : 40×120mm • 4-zijdig geschaafd, met gleuf

Afmetingen 40×120/330

Euro 51,41

4 9

exo Damwand Begin-/Eindpaal 13,5×13,5cm • • • • • •

13,5 11,5

Geïmpregneerde Rood Noordse Den 4-zijdig geschaafd met één gleuf Gebroken hoekjes Afmeting : 135×135mm / nuttige breedte : 115mm Gleufbreedte : 58mm Gleufdiepte : 20mm

Ref. 73416

13

,5

Afmetingen 135×135/175

Euro 52,26

Speciaal voor geluidswand 73419 135×135/355 104,50

Bologna Gleufpalen 13,5×13,5cm • • • • • •

Ref. 74294

13,5 9,5

Houtsoort: Exo 4-zijdig geschaafd, met 2 gleuven Gebroken hoekjes Afmeting : 135×135mm / nuttige breedte : 95mm Gleufbreedte : 58mm Gleufdiepte : 20mm

Afmetingen 135×135/180

Euro 111,74

13

,5

exo Ref. 74289 74290

5,6

• Houtsoort: Exo • Tand en groef profiel • Kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden • Afmeting : 56×145mm • Nuttige hoogte : 130mm • Te gebruiken met gleufpalen van 135×135mm

Ref. 74291 74292

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Bologna Hoekpalen 13,5×13,5cm • • • • • •

13,5 11,5

Houtsoort: Exo 4-zijdig geschaafd met 2 gleuven Gebroken hoekjes Afmeting : 135×135mm / nuttige breedte : 115mm Gleufbreedte : 58mm Gleufdiepte : 20mm

Ref. 74295

13

Afmetingen 56×145/180 56×145/360

Euro 43,67 85,64

Bologna Begin-/eindpaal 13,5×13,5cm • • • • • •

Houtsoort: Exo 4-zijdig geschaafd met 1 gleuf Gebroken hoekjes Afmeting : 135×135mm / nuttige breedte :115mm Gleufbreedte : 58mm Gleufdiepte : 20mm

13,5 11,5

exo - 104 -

Garden Wood België

FORE' N.V.

Afmetingen 135×135/180

Euro 111,74

,5

exo

14,5 5,6

Houtsoort: Exo Zonder tand, eindprofiel bij horizontale plaatsing Afmeting : 56×145mm Nuttige hoogte : 145mm Te gebruiken met gleufpalen

Euro 43,67 85,64

exo

Bologna Eindprofiel • • • • •

Afmetingen 56×145/180 56×145/360

14,5 13

Bologna Tand en groefprofiel

13

Ref. 74296

Afmetingen 135×135/180

Euro 111,74

,5

exo Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

- 105 -

www.fore.be info@fore.be

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Landelijke omheining Ref. 73460 73461 73462

Geïmpregneerde Rood Noordse Den Afmeting : 21×145mm / nuttige breedte : 132mm Zichtbare zijde brut gezaagd Gebouveteerd Per pak van 5 st.

Euro 14,14 15,74 17,32

Lengtes verkrijgbaar volgens beschikbaarheid. Steeds navragen !

Liggers voor landelijke omheining • Geschaafd, één zijde afgerond • Volgens de gewenste hoogte gebruikt u 2 of 3 liggers • Afmetingen : 56x90mm

Ref. 73315

LSQ

Afmetingen 56×90/235

Euro 12,64

5,6

42

• • • • •

Afmetingen 21×132/270 21×132/300 21×132/330

145 132

Sideline

9

Gevelbekleding

21

226

Ref. 73463 73464 73465

Geïmpregneerde Rood Noordse Den Afmeting : 21×145mm / nuttige breedte : 130mm Zichtbare zijde geschaafd Gebouveteerd Per pak van 5 st.

145

• • • • •

130

Sideway

Afmetingen 21×130/270 21×130/300 21×130/330

Euro 14,14 15,74 17,32

Paal voor landelijke omheining • Geschaafd, één zijde afgerond • Minimum 60cm in de grond • Afmetingen : 90×100mm

9

Ref. 73314

Afmetingen 90×100/235

Euro 21,05

Ref. 73776 73777 73778 73779 73780

Afmetingen 21×78/330 21×78/360 21×78/390 21×78/420 21×78/450

Euro 9,22 10,06 10,91 11,75 12,57

10

Lengtes verkrijgbaar volgens beschikbaarheid. Steeds navragen !

18,5

30

45

45

Geïmpregneerde Rood Noordse Den Afmeting : 30×30 voor de binnenhoeken Afmeting: 45×45 voor de buitenhoeken Geschaafd met hoekjes gebroken

Ref. 73322 73323

Afmetingen Buitenhoek 45×45/360 Binnenhoek 30×30/360

Euro 11,59

Afmetingen 2,2×4,5/360 2,2×9,5/360

Euro 4,89 9,99

11,27

Halfrond profiel 21×78mm • Lengte : volgens beschikbaarheid • Nuttige hoogte : 78mm • Te gebruiken als wandbekleding of tussen gleufpalen 9×9cm

2,2

• • • •

30

8,8 7,8

Hoekprofielen

Ref. 73466 73467

Onderligger

22

45

22

• Geïmpregneerde Rood Noordse Den • Per pak van 10 stuks

95

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 106 -

Garden Wood België

FORE' N.V.

Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

- 107 -

www.fore.be info@fore.be

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Vierzijdig geschaafd

Vierzijdig geschaafd

De planken zijn vierzijdig geschaafd met hoekjes gebroken en zijn verkrijgbaar in :

27×120mm

27

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

27×140mm

Het constructiehout kan gebruikt worden voor allerhande constructie: pergola’s, bergingen, terrassen,... Opmerking : Ons Garden Wood assortiment is heel uitgebreid om u de kans te geven zo rendabel mogelijk aan te kopen. Het kan echter gebeuren dat sommige lengtes tijdelijk niet voorradig zijn. In dat geval zullen wij steeds de dichtstbijzijnde lengte meegeven en aanrekenen. De beschikbaarheid en de lengtes van het hardhout zijn afhankelijk van de bevoorrading van onze stock en wijzigt voortdurend.

LSQ 140

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

35×95mm

LSQ 35

Een tolerantie van 2% op secties en lengten is toegestaan.

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

LSQ

16 120

LSQ 22

22×95mm Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

Euro 4,58 6,48 7,33 8,29

35×140mm

Ref. 73335 73390

Afmetingen 22×95/180 22×95/330

Euro 5,85 10,63

35×190mm

35

Afmetingen

Ref. 73340 73342

Afmetingen

22×120/240 22×120/330

Euro 9,89 13,50

120

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

120

LSQ

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

140

LSQ

44×120mm

Ref. 73343 73344 73346

Afmetingen

22×140/180 22×140/240 22×140/300

Euro 8,72 11,59 14,57

LSQ

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

140

- 108 -

Garden Wood België

FORE' N.V.

44×140mm

Garden Wood België

140

- 109 -

www.fore.be info@fore.be

Ref. 73353 73354 73355 73356

27×140/180 27×140/270 27×140/330 27×140/390

Ref. 73204 73205

35×95/300 35×95/390

Ref. 73360 73361 73392

35×120/210 35×120/330 35×120/420

Ref. 73393 73394 73364

35×140/240 35×140/360 35×140/390

Ref. 73365 73366

35×190/210 35×190/390

Ref. 73367 73395 73369 73370

44×120/240 44×120/270 44×120/360 44×120/450

Ref.

LSQ

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

Afmetingen

Euro 9,46 15,62

Afmetingen

Euro 11,06 16,58 20,19 23,93

Afmetingen

Euro 14,78 19,25

Afmetingen

Euro 12,76 20,09 25,30

Afmetingen

Euro 17,22 25,84 28,28

Afmetingen

Euro 20,62 38,17

Afmetingen

Euro 19,02 21,26 28,59 35,71

190

120

22

LSQ

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

16×120/150 16×120/210 16×120/240 16×120/270

LSQ

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

LSQ

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

22×140mm

Ref. 73330 73332 73333 73334

95

22

22×120mm

35×120mm

44

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

Euro 3,72 4,47 5,21 5,95 6,69

44

16×120mm

Afmetingen 16×95/150 16×95/180 16×95/210 16×95/240 16×95/270

35

95

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

Ref. 73325 73326 73327 73328 73329

27×120/180 27×120/300

95

35

LSQ

16

16×95mm

Ref. 73350 73391

120

27

• Geïmpregneerd Rode Noordse Den met speciale LSQ behandeling. De verzaagde zijden dienen behandeld te worden met Special Treatment groen of kleurloos (zie Onderhoudsproducten pag. 118). Het hout vergrijst na verloop van tijd onder invloed van weeromstandigheden. U kunt deze vergrijzing vertragen door het hout te behandelen met het product Special Colour. • Exotisch hardhout, volgens beschikbaarheid, steeds duurzaamheidsklasse I. Herbehandeling van de verzaagde dient te gebeuren met Collstrop Special Treatment kleurloos.

LSQ

73371 73233 73373 73234

Afmetingen 44×140/240 44×140/300 44×140/390 44×140/480

Euro

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

22,96 28,71 37,31 45,93


Vierzijdig geschaafd Ref.

LSQ

58

58×140mm

Decoratieve onderdelen

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

73376 73377 73396

Afmetingen 58×140/330 58×140/390 58×140/510

Euro

Ref. 73380 73381 73382 73397 73398

Afmetingen 58×170/330 58×170/390 58×170/480 58×170/510 58×170/540

Euro 46,24 54,65 67,19 70,80 74,94

Ref. 73130

Afmetingen

Euro 33,99

39,55 46,77 60,48

140

Ref. 73383 73384 73385

Decoratieve latten Provence • 4-zijdig geschaafd en gebroken hoekjes • Afmeting : 15×27mm • Verpakt per 20 stuks

Afmetingen

15×27/180 15×27/240 15×27/300

Euro 2,55 3,41 4,15

58

LSQ

Geïmpregneerd grenenhout, met LSQ behandeld. Prijs per stuk.

170

Duo 88x44mm

15

Prijs per stuk

58×170mm

27

Ref. 73386 73387 73388

Decoratieve latten Karo • 4-zijdig geschaafd en 2 gebroken hoekjes • Afmeting : 15×45mm • Verpakt per 20 stuks

Met dit profiel maak je je eigen afsluiting

15×45/180 15×45/240 15×45/300

Euro 3,61 4,78 5,95

Prijs per stuk

15

• Te bevestigen op Collstrop paal 9x9 cm (p.5) • Verticale latten (p.108 - 16x95 en 16x120) • Horizontale latten (p.108 - 22x95 - 22x120 - 22x140)

Afmetingen

45

Ref. 73238

Decoratieve latten 4-zijdig geschaafd en 4 gebroken hoekjes Afmeting : 33×45mm Lengte in cm : 270 Verpakt per 6 stuks

33×45/270

Euro 12,87

Prijs per stuk

33

• • • •

Afmetingen

45

Ref. 73399 73432

Decoratieve latten 27×27 4-zijdig geschaafd en 4 gebroken hoekjes Afmeting : 27×27mm Lengte in cm : 220 en 270 Verpakt per 20 stuks

27×27/220 27×27/270

Euro 6,14 7,33

Prijs per stuk

27

• • • •

Afmetingen

27

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 110 -

Garden Wood België

FORE' N.V.

Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

- 111 -

www.fore.be info@fore.be

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Decoratieve onderdelen

Palen

Boog Andora

Ref. 73602

Euro 120,11

118,2

• Boog uit gelijmd hout, identiek aan de pergola Andora • Afmeting : 32×90mm • Buitenafmetingen : 118,2×196,4cm • Binnenafmetingen : 109×178cm

Afmetingen 32×90/178

Palen 7×7cm 295 cm

• Afmeting : 70×70mm • 4-zijdig geschaafd • Gebroken hoekjes

265 cm

235 cm

109

205 cm

175 cm

145 cm

Ref. 73101 73102 73103 73104 73105 73106

Afmetingen 70×70/145 70×70/175 70×70/205 70×70/235 70×70/265 70×70/295

Euro 11,16 12,97 15,62 18,08 20,19 22,22

Ref. 73080

Afmetingen 90×90/360

Euro 41,25

Ref. 73093 73094 73095

Afmetingen gelameleerde palen 90×90/210 90×90/240 90×90/270

Ref. 73117 73118 73119

Afmetingen 90×120/210 90×120/240 90×120/270

Euro 29,76 33,90 38,05

Ref. 73090 73092 73091

Afmetingen 135×135/330 135×135/360 135×135/450

Euro 94,52 103,10 128,89

178

4 196,

3,2

9,2

Boog Hawaï

Ref. 73601

Euro 130,74

43,9

• Boog uit gelijmd hout, identiek aan de pergola Hawaï • Afmeting : 42×105 mm • Buitenafmetingen: 370×43,9cm • Binnenafmetingen : 370×33,4cm

Afmetingen 42×105/370

360 cm

• Afmeting : 90×90mm • 4-zijdig geschaafd • Gebroken hoekjes

33,4

Gelameleerde palen 9×9cm

370

• Lengte: 210 cm, 240 cm en 270 cm • Mogen enkel boven de grond gebruikt worden, te plaatsen in paalvoet (pag. 18)

4,2 ,5 10

Bogen 74

• Kleur : groen • Bogen uit gelijmd hout : 32×90mm • Tot einde voorraad

Palen 9×9cm

Ref. Afmetingen 72850 boog 74×177 72851 1/2 boog 74×88

Euro 131,52 143,47

177

Palen 9×12cm 270 cm

• Afmeting : 90×120mm • 4-zijdig geschaafd • Gebroken hoekjes

240 cm

Euro 31,56 34,06 36,98

210 cm

De halve bogen worden telkens per paar verkocht. 74

88

Schoren 9 9

• Kleur : groen of bruin • Wordt gebruikt in alle mogelijke combinaties • Te schroeven of te nagelen

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Afmetingen 9×9/58

Euro 10,05

Palen 13,5×13,5cm • Afmeting : 135×135mm • 4-zijdig geschaafd • Gebroken hoekjes

450 cm

360 cm

330 cm

58

Voor bestellingen in bruine kleur : Referentienummer begint met 75 i.p.v. 72 !

Ref. 72133

- 112 -

Garden Wood België

FORE' N.V.

Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

- 113 -

www.fore.be info@fore.be

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Rondhout

• Geschaafde balken 90×120mm • 2 vlakke zijdes en 2 afgeronde zijdes

12

9

Ref. 73280 73286 73287

Afmetingen 90×120/240 90×120/120 90x120/60 99/pal.

Euro 24,77 12,02 6,02

Ø 80mm

8

Landschapsbalken 90×120mm

Ø

Bielzen

• Gefreesd, gepunt en gekroond • Per pak van 70 stuks (volgens beschikbaarheid)

Ø

10

Ø 100mm • Gefreesd, gepunt en gekroond • Per pak van 44 stuks

Ref. 73284

Vierkante balken 130×180mm • Geschaafde balken 130×180mm

Afmetingen 130×180/240 24/pal.

Euro 89,17

(volgens beschikbaarheid)

12 Ø

13

Ø 120mm • Gefreesd en haaks gekort (volgens beschikbaarheid) 18

Ref. 73285

Balken vlak/rond 130×210mm

Lengte 50 100 150 200 250

Euro 2,77 5,11 7,22 9,36 11,47

Ref. 73532 73533 73534 73535 73536

Lengte 100 150 200 250 300

Euro 7,86 11,16 14,67 17,96 20,93

Ref. 73568 73569 73570 73571 73566 73567

Lengte 200 250 300 350 400 500

Euro 32,42 40,61 48,68 56,76 64,95 79,83

Euro 99,08

13

• Geschaafde balken 130×210mm • 2 vlakke zijdes en 2 afgeronde zijdes

Afmetingen 130×210/240 20/pal.

Ref. 73511 73512 73513 73514 73515

21

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

- 114 -

Garden Wood België

FORE' N.V.

Garden Wood België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

- 115 -

www.fore.be info@fore.be

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


Onderhoudsproducten

Onderhoudsproducten

Alle houtsoorten vergrijzen na verloop van tijd. De snelheid hiervan is afhankelijk van de weersomstandigheden en de houtsoort zelf. Over het algemeen behouden onder druk geïmpregneerde grenen producten 1 tot 2 jaar hun normale kleur, daarna begint de vergrijzing zichtbaar te worden. Bij hardhout en cedar shingles is dit vergrijzingsproces al na enkele maanden zichtbaar.

REINIGING COLLSTROP® WOOD CLEANER.

Ref. 72631

• COLLSTROP® WOOD CLEANER wordt gebruikt voor het reinigen van houten terrassen, hekken, buitendeuren, carports enz….Ontgrijst en verwijdert groene aanslag en vuil, en reinigt het oppervlak voor verdere behandelingen. • Breng de gebruiksklare COLLSTROP® WOOD CLEANER aan op het hout met een brede kwast of een vergelijkbaar materiaal. Bij lichte vervuiling kan men het product verdunnen met water in een verhouding van 1:2. • Bij hardnekkige aanslag de behandeling eventueel herhalen. • Verbruik : 6-10 m² / liter • Inhoud : 1 liter

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing!

Primer COLLSTROP® Colour Primer

Ref. 72632

In elk geval doet dit geen afbreuk aan de stabiliteit of de levensduur van het hout, maar brengt dit proces het natuurlijk karakter van het hout met al zijn charmes naar boven. De snelheid van dit vergrijzinsproces kan verminderd worden door gebruik te gaan maken van speciaal daarvoor voorziene onderhoudsproducten. Voor een optimaal resultaat worden deze gebruiksvriendelijke producten best jaarlijks aangebracht op het hout.

Ref. 72101 76810

Herbehandeling van verzaagde vlakken COLLSTROP® Special Treatment • Dient om het verzaagde hout te herbehandelen. • Verbruik : 200-250ml / m² • Inhoud : 75 cl

Ref. 72097 72098 72305 72306

Onderhoud en vernieuwen van het hout Verbruik : 1 liter / 12m² Inhoud : 2,5 liter Bevat een moswerend product Enkel voor grenenhout

Kleur bruin groen kleurloos teak

Euro 37,88 37,88 37,88 37,88

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing!

DIEPE REINIGING COLLSTROP® Deep Cleaner

Ref. 72290

• Diepe reiniging voor alle artikelen in geïmpregneerd grenenhout en exotisch hout. Verwijdert biologisch of dierlijk verkregen vuile plekken op het hout. • Mengen met water in functie van het hout, eventueel een tweede behandeling toepassen. • COLLSTROP® DEEP CLEANER gebruiken indien er geen verdere na-behandelingen dienen te gebeuren. • Inhoud : 2,5 liter.

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing!

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW

Euro 19,06 20,64

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing!

ONDERHOUD VAN ORIGINELE KLEUR COLLSTROP® SPECIAL COLOUR • • • • •

Kleur groen kleurloos

- 116 -

Kleur kleurloos

Euro 22,43

Collstrop Garden België

FORE' N.V.

• COLLSTROP® COLOUR PRIMER garandeert een diepe penetratie van het kleurpigment “Silver” dankzij nanotechologie. Deze primer beschermt het hout tegen verkleuring door UV-stralen, en verhindert de groei van mossen en schimmels. • Mag uitsluitend aangebracht worden op onbehandeld hout. In het geval van een eerdere behandeling moet het oppervlak schoongemaakt worden met de COLLSTROP® WOOD CLEANER. • Wordt toegepast als voorbereiding van een behandeling met COLLSTROP® OIL FINISH VERTICAL. • Watergebaseerd • Optimale toepassing: 6 maanden na de plaatsing. • Verbruik : Nieuw hout : 15-20 m² / liter • Renovatie : 10 m² / liter • Inhoud : 1 liter

• COLLSTROP® OIL FINISH VERTICAL is ontwikkeld voor als duurzame FINISH behandelen van verticaal buitenhout zoals gevels, hekken, enz, dus niet toe te passen voor horizontaal buitenhout zoals terrassen. • Reinig het oppervlak steeds eerst met COLLSTROP® WOOD CLEANER. Spoel dit goed na en laat drogen, breng achteraf de COLLSTROP® COLOUR PRIMER aan. Breng hierna COLLSTROP® OIL FINISH VERTICAL aan met een spuitsysteem, borstel, doek of spons. • Optimale toepassing : 6 maanden na plaatsing • Verbruik : 30-40 m² / liter • Inhoud : 0,5 liter • 0% VOC

• • • • • •

Verstevigt en beschermt het hout tegen vergrijzing, vochtopname en zwellen Aanbevolen voor hout met grondcontact Verbruik : 1 liter / 10-12m² Inhoud : 2,5 liter Bevat een moswerend additief 2 jaar wachten vooraleer het te gebruiken op producten die reeds behandeld zijn met LSQ • Enkel voor grenenhout

Collstrop Garden België

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be

- 117 -

Euro 60,98

NIEUW: DUO SYSTEEM COLLSTROP® Colour Primer + COLLSTROP® OIL FINISH VERTICAL

Kleur Silver

Euro 50,07

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing!

NIEUW: DUO SYSTEEM COLLSTROP® Colour Primer + COLLSTROP® OIL FINISH VERTICAL

Ref. 72099

finish SPECIAL CARE

Kleur Silver

Euro 17,25

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing!

Ref. 72633

finish COLLSTROP® OIL FINISH VERTICAL

Kleur kleurloos

Kleur kleurloos

Euro 32,37

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing!

Aanbevolen verkoopprijs incl. BTW


LSQ

Long Standing Quality

LSQ

Exotisch hardhout

exo

exo

Welke houtsoort kiezen? Tussen de verschillende hardhoutsoorten kunnen er zich belangrijke kleurverschillen voordoen ( Ipé is bruin, Bangkirai is eerder donkerbruin…). Ook de natuurlijke duurzaamheid ten opzichte van insecten en schimmels speelt een belangrijke rol bij de keuze van het hardhout.Wij bieden u een ruime waaier van hardhoutsoorten aan : Ipé en Cumaru(Braziliaans), Afrormosia, Padouk en Iroko (afkomstig uit Centraal-Afrika), met een natuurlijke duurzaamheid ; klasse I (m.a.w. een duurzaamheid van meer dan 25 jaar)… Wij bieden u de keuze uit terrasprofielen in Padouk en Ipe (zie verder). De andere houtsoorten worden op bestelling geschaafd en in functie van de beschikbaarheid. Meer informatie kunt u steeds bekomen bij de dichtstbijzijnde verdeler.

LSQ is een waterwerend product dat het hout beschermd tegen de negatieve invloeden van de vochtigheid. Het betreft een additief in het verduurzamingsproduct, dat de vochtopname van het behandelde hout vertraagt en zorgt voor de vorming van een druppel-effect. Dit effect duurt 1 à 2 jaar, afhankelijk van de mate van blootstelling. Het waterafstotend product dringt eveneens diep in het hout en blijft vele jaren efficiënt. LSQ vermindert het zwellen en krimpen van het hout en vertraagt het vergrijzingseffect. U herkent deze producten aan het LSQ logo.

Onderstaande tabel toont u de testresultaten van 2 stukjes terrasplank uit een terras van 19 maanden oud. Het ene werd behandeld met het klassieke verduurzamingsmiddel en het andere met LSQ. Beide stukjes werden vervolgens volledig ondergedompeld. Op de grafiek kunt u vaststellen dat het hout dat niet behandeld werd met LSQ, veel vlugger het vocht opneemt.

Gonflement (mm) Zwelling (mm) 0,3

sans zonder sans LSQ LSQ

Levensduur

Voorbeelden Afrormosia, Ipé, Itauba, Padouk, Teak

I

> 25 jaar

II

15 tot 25 jaar

Bangkirai (Yellow Balau), Red Cedar

III

10 tot 15 jaar

Europese eik, Grenen (zonder behandeling), Plantage Teak

IV

5 tot 10 jaar

Red Balau, Podo

V

minder dan 5 jaar

Balsa, Vuren

Bij hardhout mag het spinthout nooit gebruikt worden voor buitengebruik.

Toepassingen Terrassen in hardhout zijn niet gladder dan andere materialen, toch moeten er een aantal regels gerespecteerd worden. Om dit fenomeen te beperken worden de planken met een profiel aangeboden ; het terras moet dan wel zo geplaatst worden dat het profiel haaks ligt op de wandelrichting. In elk geval raden wij aan om de mosvorming te verwijderen met een gepast product (zie pagina 48).

0,2 avec

avec met LSQ LSQ

0,1

0

Niet alle houtsoorten hebben dezelfde natuurlijke duurzaamheid en zijn dus niet allemaal even geschikt voor verschillende buitentoepassingen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden (het hout heeft geen enkele behandeling ondergaan).

Duurzaamheidsklasse

Test de gonflement type après exposition aux intempéries des échantillons (50×50mm) Zwellingstest na blootstelling aan weersomstandigheden d'une terrasse vieille 19maanden mois oud. van stalen (50x150mm)van een terras de van 19

Duurzaamheidstabel

0

2

10 20 Minutes sous l'eau Minuten onder water

Een belangrijke opmerking met betrekking tot hardhout is dat het heel vlug vergrijst (meestal al na 1 seizoen). Hou er ook rekening mee dat de bevoorrading van bepaalde houtsoorten soms onregelmatig is en dat de prijs hierdoor kan schommelen. Raadpleeg hiervoor uw lokale verdeler.

30

- 118 -

- 119 -

FORE' N.V.

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

www.fore.be info@fore.be


Index van de producten A Afdekprofiel Blues, Jazz, Soul....................................... 19 Andante.................................... 16 Andora....................................... 50 Andy........................................... 89 Angelo....................................... 16 Ankers........................................ 18 Athena....................................... 50 Auvergne.................................. 17

B Babylon..................................... 20 Balken/Bielzen......................114 Bankje Brugge........................ 80 Bekleede Padouk paal......... 42 Berging zadeldak 35°........... 78 Berging P1................................ 79 Bernhard................................... 78 Blokbouwprofiel........... 99-101 Bloxx Bench/Cube/Planter............ 80 Bogen......................................112 Bologna...................................105 Bombay..................................... 13 Breeze (deur)..................... 26,73 Breeze elementen........... 14,72 Breeze poort...................... 26,73 Breeze schuifdeur.................. 74 Brievenbus in grenen........... 84 Bruggen.................................... 86

C Carports..............................57-76 Carport G23............................. 67 Carport P12.............................. 69 Chemische ankers........... 18,40 Classic...........................................9 Classic (deur)........................... 24 Claudia...................................... 78 Colibri........................................ 82 Collfort....................................... 11 Collfort (deur)......................... 24 Collsound................................. 15 Collspike................................... 20 Colsy........................................... 82

D

Elektrische sluitplaat met sierkruk........................ 41

F Forte........................................... 11

G G.13............................................ 67 Gelijksluitende cylinder...... 41 Genua deur.............................. 25 Goliath....................................... 49 Gotiek........................................ 10 Groene puntschroef............. 93 Grondplaat............................... 40

Major.......................................... 31 Massiefscherm............... 96-101 Mathilde.................................... 77 Mezzo Forte............................. 11 Misto.......................................... 28 Misto bis................................... 28 Modern...................................... 10 Mona.......................................... 89 Moose XS-XL.....................47-48 Mozart....................................... 32

N Napoleon.................................. 10 Napoli........................................ 49

H

O

Halfrond profiel....................107 HawaĂŻ......................................... 51 Hexagone................................. 49 Horizon/ Horizon Plus.............8 Horizon deur........................... 25

Onderhoudsproducten.....116 Opendraaiende poorten..... 71 Oxford........................................ 22 Oxford paal.................................5 Oxford poort........................... 33

I

P

I-beslag...................................... 18 Ibiza............................................ 17 Icaro............................................ 17 Indira.......................................... 12 Ippon.......................................... 17 Isa................................................ 12 Isa poort.................................... 30 Isaura.......................................... 12 Isaura Twin............................... 12 Isaura Twin Pine..................... 13 Isaura Twin Pine deur........... 25

Paalhoed inox......................... 20 Paalvoet.................................... 18 Padova....................................... 83 Palace............................................9 Palace (deur)............................ 24 Palen Collstrop......................5-6 Palen Exo.................................6-7 Palen Garden Wood............113 Palermo..................................... 38 Palma......................................... 34 Pamplona................................. 35 Panama..................................... 37 Papyrus...................................... 84 Paris............................................ 38 Parkbank................................... 80 Philippe..................................... 77 Picknicktafel Babs.................. 81 Picknicktafel Octo................. 81 Pluto........................................... 20 Poolhouse.........................52- 55 Populus..................................... 83 Populus G................................. 82 Portici......................................... 84 Porto.......................................... 36 Prestige..................................... 41 Princess..................................... 29 Provence................................... 16 Prunus........................................ 83 Puerto........................................ 39 Pyrrus......................................... 83

J Julia............................................ 78 Juvel........................................... 22 Juvel poort............................... 33

K Karo............................................ 16 Katafootpalen......................... 85 Keilbouten............................... 76

Damwand...................... 103,104 Decoratieve latten...............111 Deurelementen...................... 71 Dia/ Dia Plus...............................8 Dubbelrond profiel.............102 Duke........................................... 30

Landelijke omheining........107 Landschapsbalken..............114 Lord............................................ 29

E

M

Elegant.........................................9 Elegant (deur)......................... 27

M.13............................................ 68 Maestro..................................... 24

FORE' N.V.

Magic Up-Down-End............ 11

L

Ringlaan 11 B.9900 EEKLO Tel.: 09.377.77.77

R Rancho palen.............................6 Rancho poort.......................... 30 Renaissance............................. 10 Retro........................................... 11 Rio............................................... 22 Rio poort................................... 29 Robust..........................................9 Robust (deur).......................... 27 Romeo & Juliette................... 51 Rondhout...............................115

S Schoren...................................112 Sideline & Sideway..............106 Sophia........................................ 77 Speciaal beslag voor motor.................................... 43 Special treatment................116 Stootblok voor poort........... 40 Stora..............................................8 Strauss....................................... 31 Strongbird................................ 91

T Terrassen EXO...................90-92 Terrassen RND...................88-89 Terrastap padouk................... 93 Terrasplankdrager................. 93 Tokyo.......................................... 50 Trappenboor........................... 93

U Undercover (rechts) A15..... 48 Undercover (links) A15........ 49

V V-beslag.................................... 19 Veggie........................................ 84 Vierzijdig geschaafd RND..............................108-110 Vivaldi........................................ 22 Vivaldi (deur)........................... 32 Vola................................................8 Voortuinhekjes.................22-23

W Wandelementen.................... 71 Wandplank L-profiel............. 41 Wandplank vierzijdig geschaafd......... 41 Windsor..................................... 51

Z Zuil Padouk.............................. 42

www.fore.be info@fore.be

Collstrop prijslijst 03 2014 FORE' N.V.  

Technische brochure en prijslijst.