Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem tel. 61/28-37-059, fax 61/28-37-075 wew. 38 www.pup.srem.pl; e-mail: posrednictwo.pracy@pup.srem.pl; doradca@pup.srem.pl

WNIOSEK PRACODAWCY O UDZIELENIE POMOCY OFEROWANEJ W RAMACH USŁUG RYNKU PRACY Imię i nazwisko lub nazwa pracodawcy: ….…………….…………...………………………… …………………………………………………………………………………………………... Adres pracodawcy: …………………...………………………………………………………… Nr telefonu i faksu: ………….…………………………………………………………………. Adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej…….………………………………… ………………………………………………………………………………...………………… NIP: ………………………………………….…………………………………………………. Imię i nazwisko pracodawcy lub pracownika wskazanego do kontaktu z Urzędem Pracy: ………………………………………………………………………………...………………… Wnioskuję o udzielenie pomocy w zakresie*: Pośrednictwo pracy ………….…………………………………………………………………………………… ……………………………….……………………………………………………………… …………………….………………………………………………………………………… Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa  dobór kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych  pomoc w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników Organizacja szkoleń ………….…………………………………………………………………………………… ……………………………….……………………………………………………………… …………………….…………………………………………………………………………

….…………………….……… (miejscowość i data) *)proszę zaznaczyć właściwy kwadrat/y

……….…………………… (pieczęć i podpis Pracodawcy )

Wniosek%20pracodawcy%20o%20udzielenie%20pomocy%20oferowanej%20w%20ramach%20usług%20rynku%20pracy201  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/97e0bf2e-5687-4ced-adcc-7f36c0c7e81e/Wniosek%20pracodawcy%20o%20udzielenie%20pomocy%20oferowanej%20w%2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you