Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem tel. 61/28-29-361, fax 61/28-39-099 www.pup.srem.pl; e-mail: posrednictwo.pracy@pup.srem.pl; doradca@pup.srem.pl

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY OFEROWANEJ W RAMACH USŁUG RYNKU PRACY osoby zarejestrowanej w tutejszym urzędzie pracy osoby niezarejestrowanej w tutejszym urzędzie pracy Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..……..……… PESEL: ……………………………, Nr dok. tożsamości (dot. cudzoziemców)…………………….. Adres zamieszkania: ………………………………..…………………………………………………

Wnioskuję o udzielenie pomocy w zakresie*: Pośrednictwo pracy  informacja o ofertach pracy  udział w Giełdzie pracy  udział w Targach pracy  inne, jakie ……………………...………………………….………………………………………………… Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa  porada indywidualna  porada grupowa  informacja zawodowa  skorzystanie z zasobów informacji zawodowych Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Klub Pracy)  udział w zajęciach aktywizacyjnych  udział w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy  dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia Organizacja szkoleń ……………………………………………….…………………………………………………… ……………………………………………….……………………………………………………

…………………………… (miejscowość i data) *) proszę zaznaczyć właściwy kwadrat/y

………………………… (podpis wnioskodawcy)

/Wniosek%20o%20udzielenie%  
/Wniosek%20o%20udzielenie%  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/0ea68341-c866-46f3-8375-0aa2c1232e94/Wniosek%20o%20udzielenie%20pomocy%20oferowanej%20w%20ramach%20usł...

Advertisement