Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem tel. 61/28-29-361, fax 61/28-39-099 wew. 32

PLAN SZKOLEŃ NA 2012 ROK

Lp.

NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA

LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORAZ ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W GODZINACH

SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY „SZUKAM PRACY”

1.

Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Szkolenie wzbogacone jest o panel dotyczący autoprezentacji i prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Szkolenie uwzględnia moduł teoretyczny i praktyczny. Szkolenie będzie odbywać się w Klubie Pracy.

CHARAKTERYSTYKA OSÓB, DLA KTÓRYCH SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Osoby bezrobotne, w szczególności, które: I gr. – kwiecień 30

II gr. – czerwiec

(3 grupy po 10 osób)

III gr. – wrzesień 80 godzin

▬ nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy ▬ utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu ▬ chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, gotowe do zmiany swojej sytuacji zawodowej

NIE

KURS „ABC FIRMY”

2.

Szkolenie w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące m.in. etap rejestracji firmy, prawo pracy, podstawy marketingu oraz przygotowanie biznesplanu. Szkolenie przewiduje również przygotowanie wniosku dotyczącego ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

20 (2 grupy po 10 osób)

I gr. - marzec II gr. – maj

Osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą

60 godzin

RODZAJ ZAŚWIADCZENIA LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE SZKOLENIA I UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB UPRAWNIEŃ

NIE

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia wydane przez instytucję szkoleniową

INFORMUJEMY, IŻ W CIĄGU ROKU REALIZOWANE BĘDĄ RÓWNIEŻ NA WNIOSEK OSOBY UPRAWNIONEJ SZKOLENIA INDYWIDUALNE POD WARUNKIEM ZAGWARANTOWANIA ZATRUDNIENIA Proponowane terminy organizacji szkoleń oraz ich zakres mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sytuacji na rynku pracy oraz posiadaniem środków finansowych na ich realizację

/Plan%20szkoleń%202012201  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/a9e560fb-1d0b-4701-9918-4f5c8bd14e36/Plan%20szkoleń%202012201202230748.pdf

Advertisement