Issuu on Google+

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PUP w Śremie

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚREMIE

D

ZD

ZASTĘPCA DYREKTORA URZĘDU

DYREKTOR URZĘDU

RP

DZIAŁ WSPOMAGANIA RYNKU PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY FK DZIAŁ FINANSOWOKSIĘGOWY

CAZ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

EW

KO

ZESPÓŁ DS. KADR I ORGANIZACJI

AG

ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNO -GOSPODARCZYCH

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ


/Struktura%20organizacyjna