Page 1

Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PUP w Śremie

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚREMIE

D

ZD

ZASTĘPCA DYREKTORA URZĘDU

DYREKTOR URZĘDU

RP

DZIAŁ WSPOMAGANIA RYNKU PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY FK DZIAŁ FINANSOWOKSIĘGOWY

CAZ

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

EW

KO

ZESPÓŁ DS. KADR I ORGANIZACJI

AG

ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNO -GOSPODARCZYCH

DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ

/Struktura%20organizacyjna  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/9db448a9-3dc3-4b55-bebf-8adf2f921b1a/Struktura%20organizacyjna%20Powiatowego%20Urz%C4%99du%20Pracy%20w...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you