Page 1

Załącznik nr 1 do wniosku

SPECYFIKACJA WYDATKÓW DO PONIESIENIA W RAMACH DOFINANSOWANIA

Lp.

Rodzaj zakupu1

Ilość

Kwota brutto

Termin2

Uwagi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. … … … … RAZEM:3

(data i podpis wnioskodawcy)

1 2 3

Liczba wierszy może być modyfikowana w zależności od potrzeb wnioskodawcy. Termin dokonania zakupów nie może przekraczać 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Kwota nie może przekraczać wartości wykazanej w punkcie II.4 wniosku.

/Za%C5%82%C4%85cznik%201%2  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/0eb3cf62-1834-4266-abd4-676f063197ab/Za%C5%82%C4%85cznik%201%20-%20Specyfikacja201206150916.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you