Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem tel. 61/28-29-361, fax 61/28-39-099 www.pup.srem.pl; e-mail: posrednictwo.pracy@pup.srem.pl; doradca@pup.srem.pl

WNIOSEK PRACODAWCY O UDZIELENIE POMOCY OFEROWANEJ W RAMACH USŁUG RYNKU PRACY Imię i nazwisko lub nazwa pracodawcy: ….…………….…………...………………………… …………………………………………………………………………………………………... Adres pracodawcy: …………………...………………………………………………………… Nr telefonu i faksu: ………….…………………………………………………………………. Adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej…….………………………………… ………………………………………………………………………………...………………… NIP: ………………………………………….…………………………………………………. Imię i nazwisko pracodawcy lub pracownika wskazanego do kontaktu z Urzędem Pracy: ………………………………………………………………………………...………………… Wnioskuję o udzielenie pomocy w zakresie*: Pośrednictwo pracy ………….…………………………………………………………………………………… ……………………………….……………………………………………………………… …………………….………………………………………………………………………… Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa  dobór kandydatów do pracy spośród osób zarejestrowanych  pomoc w rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników Organizacja szkoleń ………….…………………………………………………………………………………… ……………………………….……………………………………………………………… …………………….…………………………………………………………………………

….…………………….……… (miejscowość i data) *)proszę zaznaczyć właściwy kwadrat/y

……….…………………… (pieczęć i podpis Pracodawcy )

/Wniosek%20pracodawcy%20o%  
/Wniosek%20pracodawcy%20o%  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/deda33ec-650b-4668-8563-0acdd92a0505/Wniosek%20pracodawcy%20o%20udzielenie%20pomocy%20oferowanej%20w%2...

Advertisement