Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Przemysłowa 1, 63-100 Śrem tel. 61/28-29-361, fax 61/28-39-099 wew. 32

PLAN SZKOLEŃ NA 2012 ROK

Lp.

NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA

LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORAZ ORIENTACYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W GODZINACH

SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY „SZUKAM PRACY”

1.

Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Szkolenie wzbogacone jest o panel dotyczący autoprezentacji i prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Szkolenie uwzględnia moduł teoretyczny i praktyczny. Szkolenie będzie odbywać się w Klubie Pracy.

CHARAKTERYSTYKA OSÓB, DLA KTÓRYCH SZKOLENIE JEST PRZEZNACZONE

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM

Osoby bezrobotne, w szczególności, które: I gr. - kwiecień 30 (3 grupy po 10 osób)

II gr. - czerwiec III gr. - wrzesień 80 godzin

▬ nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy ▬ utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu ▬ chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej, gotowe do zmiany swojej sytuacji zawodowej

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

NIE

KURS „ABC FIRMY”

2.

Szkolenie w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące m.in. etap rejestracji firmy, prawo pracy, podstawy marketingu oraz przygotowanie biznesplanu. Szkolenie przewiduje również przygotowanie wniosku dotyczącego ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

I gr. - marzec 20

II gr. - maj

(2 grupy po 10 osób)

60 godzin

Osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą

RODZAJ ZAŚWIADCZENIA LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UKOŃCZENIE SZKOLENIA I UZYSKANIE KWALIFIKACJI LUB UPRAWNIEŃ

NIE

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia wydane przez instytucję szkoleniową

1


ROZSZERZONO W ZWIĄZKU Z PODPISANIEM ANEKSU DO UMOWY RAMOWEJ O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „BĄDŹ GOTOWY DZIŚ…DO ZMIAN” Z DNIA 8 MAJA 2012 ROKU O PONIŻSZE SZKOLENIA (ZE SZKOLEŃ MOGĄ KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE OSOBY BEZROBOTNE):

KURS „ABC FIRMY”

3.

Szkolenie w zakresie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujące m.in. etap rejestracji firmy, prawo pracy, podstawy marketingu oraz przygotowanie biznesplanu. Szkolenie przewiduje również przygotowanie wniosku dotyczącego ubiegania się o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

I gr. - lipiec 20

II gr. - sierpień

(2 grupy po 10 osób)

60 godzin

Osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, w szczególności: - osoby długotrwale bezrobotne, - do 25 roku życia, - powyżej 50 roku życia, - niepełnosprawne, - bez wykształcenia średniego, - z terenów wiejskich

NIE

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji objętych programem szkolenia wydane przez instytucję szkoleniową

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

INFORMUJEMY, IŻ W CIĄGU ROKU REALIZOWANE BĘDĄ RÓWNIEŻ NA WNIOSEK OSOBY UPRAWNIONEJ SZKOLENIA INDYWIDUALNE POD WARUNKIEM ZAGWARANTOWANIA ZATRUDNIENIA Proponowane terminy organizacji szkoleń oraz ich zakres mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sytuacji na rynku pracy oraz posiadaniem środków finansowych na ich realizację

2

/Plan%20szkole%C5%84%20201  

http://srem.pup.info.pl/getattachment/077ca193-d4d2-4f6a-98ee-5545c966a868/Plan%20szkole%C5%84%202012201206011310.pdf

Advertisement