Zorg voor Beweging Jaarmagazine 2015

Page 22

Patiëntenorganisaties

Elke behandeling is teamwerk De orthopedisch chirurg, verpleegkundige, anesthesist en fysiotherapeut leveren allemaal hun bijdrage aan uw orthopedische behandeling en uw herstel. Maar u bent de hoofdpersoon; wat is úw rol eigenlijk? Samen met patiëntenorganisaties geeft Zorg voor beweging u tips die meehelpen aan een vlot behandeltraject en een voorspoedig herstel.

 U maakt een afspraak met een ­orthopedisch chirurg

Heeft u al een duidelijk idee voor welke aandoening u naar het spreekuur gaat? Voor sommige aandoeningen is er een patiëntenorganisatie. Daar krijgt u ­informatie over de aandoening, over de mogelijke behandelingen en soms ook over welke orthopedisch chirurgen in

die aandoening zijn gespecialiseerd. Via deze organisaties kunt u ook in contact komen met andere patiënten om ervaringen te delen. Op de website van de Nederlandse ­Orthopaedische Vereniging (www.zorgvoorbeweging.nl) vindt u een overzicht van de patiëntenorganisaties. U vindt op die website ook betrouwbare informatie

over orthopedische aandoeningen en behandelingen in digitale folders, artikelen en filmpjes.  Naar het spreekuur

Het is verstandig om vóór uw bezoek aan de orthopedisch chirurg uw belangrijkste vragen op te schrijven. Wat wilt u weten over klachten en over uw aandoening? Wat wilt u weten over eventuele vervolgonderzoeken en de mogelijke behandelingen, het ziekenhuis, de arts, de revalidatie en over het resultaat dat u kunt verwachten? Vertel uw dokter aan het begin van het spreekuur dat u een lijstje met vragen hebt. Dit voorkomt dat u na afloop met onbeantwoorde vragen weer op de gang staat. Twee horen meer dan één, dus neem uw partner, een gezins- of familielid, een vriend of goede buur mee. Maak aantekeningen tijdens het gesprek, of laat dat doen door uw begeleider.  U ondergaat een operatie

Zorg dat u zo fit mogelijk bent, dan ­herstelt u beter. Stop daarom met roken, al is het maar tijdelijk (zie pagina 58). Voor sommige aandoeningen bestaan ­bewegingsprogramma’s, al dan niet uit te voeren onder begeleiding van een geschikte fysiotherapeut. Als u straks voor uw revalidatie fysiotherapie nodig heeft, kunt u nu alvast op zoek naar een fysiotherapeut. Welke ervaring heeft hij/zij met het begeleiden van mensen zoals u? Bij een operatie wordt u verdoofd. Over die verdoving kunt u vaak – binnen bepaalde grenzen – meebeslissen. Wordt het volledige narcose of een ruggenprik met een roesje? Welke mogelijkheden voor pijnbestrijding zijn er na de operatie? U kunt dit met de anesthesist bespreken.

22

zorg voor beweging | jaarmagazine 2015


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.