Page 1

shrinath.udupa@gmail.com


shrinath.udupa@gmail.com rdlil

dt sftse $rqrrrurqih sQqq

m o c . ail

m g @

a

up d u .

h

at n i r

sh "

PUBLISHED BY

R. RAMBHAVUSWAMY SANTASHRAMAM

30-D,

Giri Road, Srinivaspurrm THANJAYOOR Tamil Nadu


shrinath.udupa@gmail.com dP

it

sGasqarrmqfr ?FAqTI

r 2

Eft Elies{rutqR'

tqrq

dqrR

3 qenrerfrr 4 sqlfq.

m o c . ail

5 fr's<n 6 fta tmq, m g 7 q*qlqrcr a@ p u 8 ttqfilerh.ud at $ alq fifq: n i r

h

10s fraeqqqfl

l

edtqt ntearqrqb

12

sf*op-qqqRwqr

f

13 gcxtnrq. 14 q$6{


shrinath.udupa@gmail.com m gFsgrMqK! AAA

-;_

*fiq.r, tT.

g IET dt€t

eFseqqqft eqqfraqn seileqqra? dlqnqqq

s[.

r

q€BFJ{lat* H€srqrTraaq

m

o $€sdlq( gli w&eqrmq- il.c a m

g @ pa T. rNto6qiilq{s{ qfretqqHfr u d .u frmrqfiqrt h ?ofiiqens t a n i r sh alofigana qFrqqqqft qonnRoe {t{ini{(tlt

I

{


shrinath.udupa@gmail.com ,

1. ',

.

ErrFr

qi16rft

{rild rli[: qruqurl tqE*t qilnatq t frffa qi;qt gnqgi sFEs eiargmal€q ETTFITTIGF

rr

2. qtt: frqe qg cos ar* qriltgErl g.fir €E Hq{qr EilFITila1 tgs Hrit tqqq {zrrrTrsqr

I

tt

frE6pa{ f}qqE qrqr&1€ q$

m o c tt aRagd qufi safr $mrfltdtii quq . lt ail m g .8. qnrs;qffrfiroei sqoafroqqfrRad'rqrq{Rt @ qftqtfte,q ttoqr Rgt5ilgtq pa AftR q guqi u d .u frue<rnnnEuili h mrco reqmtr{do t ina qqqfiqqo qgrftFsetqq q;thtqurtfirqrq r s 4. qpqffr;qtflurifr' aw{t Sqrgi r

I

rt

.

r

qrfiAlfi sqftqr( S'rg{ qrqitRii H.Erqrg(qEnpri TrFrfAp erd Hqrqqfr qirtqi qfteqo qm,ft

qoi; qq.h qru qsir sFserrort

q

qqrq,h

u

I

tt

I

wrlq qtn{ts qqq.h tr

tll

,

l

;


5.

shrinath.udupa@gmail.com ' qrc qaq qE qtfi'qiqqqaigq i tq

qfiaq"6 gtil qftqiliq( acrrqi qqm

qilqt â&#x201A;¬{i{as qEq qlslslTiqlgqT I qgq e{ieercq rri{rt{iqnfr ft<qtrq{

tt'

ll,

qlqFSUAFatq q{ITqigqqliBd

qi

ilrtfi{t6 qatqog {ruriltTqq{ n

lt

tt

'l.!

qgtq fficg flAz qr{rgat dlqm qE q;f,) m\ tqlq eqdttaer E;q(gFoE Trhudlf

.

th ina

t

m

co . l i a

m g @

tt

a p u ud

shr

1. rTEIqft2. qdnqttg. fl({iqtl-

qalt;;{lFI

fr aftoftnilitiQ tE{l I d n fl eil

{

q{qlqq tqTal I

TI

[[2]

afta tqarRRQ teru r

I


shrinath.udupa@gmail.com 11 qqft* dt aftegur< o'iriltq sfise-

erf*nqqtt- qarrqi qf*) ql sfi el q A A efiaerq Hrqr

5. LR qqft-6. Rrg srqtl-

I

qs$fisu nrorqa} qfumi qqqrqq gl qq ifi tqrar I

sil di

e?t

qar{qd

qfr qrret qm i qia afiagslq

qni*{rqqit- iilqrtq etisuqarqi qi

fraArqlilt

7, Ittultl;Ir-

*T

qT

om c . l i o.il(t aHql*r

eil Si qARqsEsI{

gm qflqtbg o'q+.oi@Qeilai-tt.1to: |

\

A

\

-\

a p qfailqrqqts{â&#x201A;¬Eq g',slsqqtqE u d

i r h s

.ut?qz gais e{iseiq w amruulEh t na

erftor, qq eR q,i aR *f 4) qat"*qgq e6qEi rr e{rg;t atr-

$t qq uXott R6i qiteq q{toq Hefio

sl

qqr{ qilqtqq

q$dls,warr

t3l

q{qrqq

$i


shrinath.udupa@gmail.com sqqq.

€$t

t firc' qE silsp €q+sEg

qn{q q firqi

qTg

I

qtg qraj qilEt:

tada fiiatg qdtd

t qtEt:

*fi qrg q{r{&{: iqgq wqr{q:

t

tt

q{rq} qrg ,it\q[' mot qK fis'{otr qrR qrg

qtdl{i

qt{orRTlqgoil

lt

qq

I

tt

$rtir: qrg $ql q r,f: rrg eril*t: I fia.i rrg terft, 4€ qlg fiqtqq: ll

m o c . ail

gemtt qorg'i: mI g @ uuii}qq1 q.qld er{toeK{: itrqang p u .udHq qlttga' qg' t irqrits tq]fu, h qiiqtqiaqlqm: ll na (trqwrE€tltiqrd i r h ssFd(f: qiouRtg t$i nStat: t

qrrfi

qrg qqa{

,cErorgq(<rqr

wrgH wag

sqrct qtqttq&eFqg

tt

qrftu' fiqi q flqqtaqt

ql$: dffi q oEI{f q qqpgrluttp1q' gxil r*4. qart{r .Ttql tqlg tqq' t eifT

*qilr

qrg Rqq

elo, ftqn'

t4l

tt

I tt

11


shrinath.udupa@gmail.com R{r{h si qq. qri qf$i me?q g r eesi rawi iq, eFsg rToFtl4rfi: il qqq{. qqq Ftq aa gzrfr q=efr t il? ila q$olrT q Rqq q qiqi

tt

fqurm qqFqa qisr{i} q;q* fiqqfqq: o c . ail ttqdl ttadt frerq tqr,{t ,iRe: m $li: g @

pa u d u

qqrfi aqtfrqmqd} qiliqowE:

.

th a n i

qrrd! qrqrofrgor:

qil{w g f*eu:

iIIIIEFq{fi{td{t: tq tq ufu qqfraf: shr

fra utnqrdlar q sqdldt q;il firrqr wqqrftit sqr tilqdl qrry qqdt fraqrftril qep* qlilqrqt wrlar, dlaqlmq: r

qter qqeRflI: fifter qfl qrqfiT:

t5l

tt

l$


shrinath.udupa@gmail.com :

zftr

:

il riiqt:

tt

nEntonutza

gi,ile{rqamq

qutx

t

qgqsT iI

'[

qgait gaifiraq tt

I

m o c . ail '

qz*lurqul

f

{lq

gm rrrfiorR qge* @ t pqFIa al qt u d th.u

eqdtorrfis

,fiindf a nE) s

fbQq gdl:

r qldqfi q-{q shquqe \A\\\

irets

I

ffr f}fbaf

qqlforea

qrfl+{aru qah I q;E1{Fqg,fr g

artg w} tbQ{. fft: ll

,[

6I

(t(r; ll

' "


shrinath.udupa@gmail.com nHmqRqa

aQoilakr

{+-qq. qt;qRi

fr ')

)

wqgurat ar:

afegsrq

o'itEuq

<ii,iluqt tqtat

eFgeq€Kqi

ruurai ewq uarfirrai g m qfift*rtqi .cofiq

qtfrff sl iii R i ? efisetq HIaI

il gsFqi a sE ${ffi gm ${ @ pa

:

u

a$q{' ,'

'

d th.u

a

in shr

".ui't;qRegqrq

Q$tl{ tr{r

udqilq

firqR tqrut

,sfisEq{Kqi

fhwi enq *ran $

€ri ,Ft fl

sl

ia aem fiq

ilR

' iq t.efiscp qq;il

qarH se

-it {$qtgEil {tt Rrq;qqq t,? J


shrinath.udupa@gmail.com

l

{€qq

uil aft-asqrq q*ilEriq

rur

sFoeqarqi qt *t df $1 il g A q sFgurq tqEI I afur gm qqirqhq tilfr qta* qur;iw qfrnr{t atoi gqlq I sFseqqqfr a{qrfr qrT: {R uif-q*-gttssTrqqfi a{qrfh qq: {R

I

I od I

m

co . l i a

ll qgilqffi aQorq gm @ a q*.* qruqt qrsr qpqis qmEnr*g ptfi{{t: u .udagalt eRsqarqqqft otqili qq: aqia,t qoiaafr eari h t qR atlq r ina 81x4=124 r h sqq fr rt q , aRagqq sitqilq eRg qarqi' qi fr d; sl di d A t eB$q €ril {€sN t qq,iet 11

qgqlt gBs qarrqqft a{qrfr qq: tR

g.qiq.

r

"ftd; t; et; n; d; 'if ; st t; fl; €;' F; ri; {; {i; tli;i; qi; fi; dt; g1; dr n; t; H' ul E; 8t; u; tai;ai;Sri qrqqrffiF fisq1fr,

5q: rF{}gT qgqlt

t8l

tilftqc+ otot gqiq

r

(


shrinath.udupa@gmail.com n

fr6 afi"q tt

aryqrwft Aa silEwt

{oqsR

efurR ,, tt

q+t

|,

gftqT

,t

qfr qrE

It

{Fl ill6

tl

?rFq

,,

qe QEf qFrd

,,

tqRâ&#x201A;¬rqq ,, a@g qqq up,, d u . qf,tq ath ,, n \ i r rt shsli{tlQl \a

m

a

wlqzl fi;E qdr

*qt .igt rffiqi qet

,,

,t

IgI

m o c . ail


shrinath.udupa@gmail.com :eR

t{ilf

g.o

grrl

Tr

rrsrqfft

d

a{qrft t, :

qrtsdl

,,

qr Seqrc

,,

"qrgqrfi

fr

qpl

etqrfh

,ri'f ui6t

,,

.if qri

,,

m

co . l i a

gm @ a qtq* n p n qilq( q{ii Hrfi u .ud h t a rin dt

sh

qpi

,,

ll {hq€s aQqq tt

*qilf qt

Hrfi €Rfi qf $ {;nih sfiti ri efrqffi fr q wu tqqrcftd qfir ,,

it crR q{ffiR efe( qq {f ft {rtu qRd fttffr .ilt

E

1,o;

,t ,,


shrinath.udupa@gmail.com

fr 4 qrwit sftfo qwr .it { qqswil}tt vffa ug .it 'i, dtuft qRa etr fr * ,ilflnft qfed t{rii qch

qon*ur qgqh

,,

,, ,,

tt

Hfqqfhql'

'

ll qqqQ niqiq il

gm qi qrtf.q ffiqllq @ a g qTqudup ,, . h t si a rin dTrnd ,,

sh g gtT i qetqffr ggn o\.

{I

qira{

1'

,,

duâ&#x201A;¬

,,

++CI

t,

lltl

m

co . l i a


shrinath.udupa@gmail.com

' .il

il

HRffi AQqq

11

$Rqq qqpr atqrfi

.il srfi ,, fr q{arq ,, fr frqrfiz t, fr ,ileq ,, fr qqqfi ,, fr qRs ,,

.il ;rRq ,,

,, ,, ,,

,, ,, ,,

om c . l ai

,,

gm @ a fr*, wl, wvrdltn tqrq, urrqEi, wtut, p u d qilq{|fr, u . svtla, h rr;etqregot, tlqfuan, {&, t 1to. a n i ;r{tfir{r: flq', ++q,hiituwl, r s

{ttir

,iteftqqn {qr

I

$tell$:

eTff4r$: ......... uif {tj*rguif qfr R1 fiirm: c tfflqolq: qEr qqf qEf8s dtosrtqdlqRo dt sBs qaFuqfr aflorrcq mfr qemqqriorntg

ll

glT [12]

ll

t


shrinath.udupa@gmail.com n dq tith n qseq{$o€ FtEt qffr qftsrcq qqmq susq sdl

tt

.?f

gtxw*f,;r

dl gwir ilT:

eit sit nrrgqufi ;r{:

qf

* qrtdf gruril wr m qRd tt qqqR qrq,ir rrur qFK oXadteq c . l ai m qftfrqt-fr {tqwq' g t

@

qtir q;qfto q;tuqrrli pa

gerur

r grfi

r

q&qq$

.udsmiq {{rqe drfiilq qlillFr qFd eidls€q Ith taru na i r TqET sh qTIETq

I

rifturor-qfte: s;figoflfifiT: qostur qR\qr-qRtq q;qtq r qgqtq q;qtr

(gtn:)

(qftoi qti)

t tqsRa qq{ lt (qlqrrri) (qsftilur)

qrtqtq q;qrq

[13]


shrinath.udupa@gmail.com atf?g .ntai galq n

{;qila.[sT CIra,gE]: *?tfr

I €lffq qq: I ;iq:

{;itq

qqrq i{: I €flrq* qq: r

qqi qq' 1 {glr<n <t:

{R

t..

I

:

qS*ar qq;

9{[zt.;ltt:

sscsilq fl{: om

c

il. a m

qqr

ha f,lrm ar;

qorsri w,

g {QIq0sqT4 iq: @ pa

u

d u . h t

urqtatq qq:

;

I

tqi

qi qr.ilt{m} qq: qlfiTqiq

thaqin?sl4

i{r

gfiai qq; a n iirT: c r tt{rff{[4 h s

fteqniud}

{Fl;ttdt4 ilrT:

qqlfr€Kqtq qq:

Ewq +lfrqrq ;t{: qR qs) tqifiq:

&rsalq qq: qqr

{li dtqe fifr*q gqiq

silEt$Tdd: R: qorqgqrfr qow-a

qqq(

I

fi*nt {{: I

wuf{qrio {qt

,fta Xa, $ gwil <r: q {qqa} qq:'

n{:

4torH

E{TqK qT qE€T

t 14l

ut

!


shrinath.udupa@gmail.com qfA qR qrr4d ur* qfe qfe i , sFsbnqqt w{qd q{a qE qqTi €Eq+qsqldq qqe;t uiln tr$ urgt drf,roqitq.ilqfad gFeerqtriqqfft qrqEqtfi {igTI olstq;qgtrqlFT qs} fq{qtiq rt

eqEq qqRzut

:

ll srqql ll

€{rilfAdl qq qrfidl qa

t

qq

r

t

efafiil

qgiil qq

m

co . l qq i sg<il a gm ua gwfr @ pa I

t

du u . th

efatql qq I

a

uagtdadt ue

in r h s

t

qt*

qq

I

t

tqtfi{ efies{orqt qiqtratq qn( an( ri cftfeqr?q qled qs) qlflqtq sn qtqili eryqru{fi t

{6riiqqn f,ar qfirql

${ail€: } qt olfftllfi: )

sq

[15]

Alqrqstqti;


shrinath.udupa@gmail.com :IIIgdFITI(I

rtre uqudle qorq? qq: (eqal rfi qq; qilq qfigrqorqi qq: (gUA) qt qq: gfiecqqq(+ qq: lrrcit:) oil qq,

ifiot;ITI{T3

ft

qqr

qw

H qq, qrrq

flfo-e moriqi

qq:

{Fsdlr motqi qqr

(firrR)

({qE+)

I

q arr qqtq qfteltfiurrqi qq: (e<1; om {l qqr rttq fiqmorqi qq: (G) c . l i qi qq: qrq ftcfttorqa qqr ma(qnq]:)

g @ pa

qa;nt ilqr

u

dw{' d} gvti u . ttqqaqfiroqqp h (ftEqiqorlq nat dtq gqtq

AA

shr

\

A

tE[{g Etr{ (6ql[or ll {{{r H.fiif trlrqorfi fifterftror: t ritqfi: qrRhsrfi omrffqu,i r€ilq il tqqkti qgEr q rraqqqffoilrffrq? sffiqr t oE* {r,+ilqr gfrg quil qtrr q qi&} rr qH€ qqq? q qRt, q;qrul qog$: I omtti{rt ggx ggt, qrufi}' rst rr

[16]

'


shrinath.udupa@gmail.com s{t{I$t-qntgfi:

ll

u agoffqrFr qlq

qqftsrft q

tt

"qntgftuail gftR

t Xorigit: eiilEritR q* qq t Xorigfe: qefiq qftRsft "

e,i

q61

-ift

urrgf&

{$rTIgRl

guiq

lr

ll

"qqt €tat qqt qq iT wT

nttqrcT ,, D " il.com uqtqtET qq* t, t,gma gqREI{f qala ,,a@,, p u qqtqa} d ,, {tqtgqttqmr .u h t !t gtr4: na taI{I UtTq {( n qq i r sqth eFsuTrqoli qftat{ tqetvq: wEt dtrrrrrt, t,tr.-rrrl

it

,t

,,

,,

,,

frt,1,tr,, il 3$$l{{F{ tqI€I $Qilqqlq qt q qq ll't ,1 Errc{tt et ggrrq tr

llTl


shrinath.udupa@gmail.com "qt S ttt.rorqe* aatrflurl fiqnq frqrqq S s'{ Hril r'r

stlret qqâ&#x201A;¬g

wlRsrt

-qfi ftfta. afiqtq ggqrq lt

fi\vq-

qfitq qqw: wgu?l

qrget:

qqtqhq

,

qqv:

iqsfra:

qet,il: tft

il gq: {lsd}qqK tnr

I

om c . l ai

m @g

pa u d qftr tuttq tq1h.u na q&qflt gti eqr qoa{rnvlot i sh gsqiq {gtn

fRef}os qErq+q.

1. {l Saqrcrq {q: t( qfb qqrti

Z. cil dl q&fasrsqr H$l1au4: K qft qErfi B. stiseq{rrrqqR qr&i*q: {q Ef& E{rfr ua atg

qs

qqr( qli

qlnru:

trsl

1

(

tt


shrinath.udupa@gmail.com E(r$T qgr;? E{FK qc?{t rrcrr( urri: qrErfad HrS sB.r q{rRils sqRilt

fr sFser{lrrurqft

qqp1q q6stqqil}

t

fft qifr gsqrqdt(sqtlqt

6qH* qilqiilt*q qK,qfira qwrqi tq,{Tq r qRQqi qRiq qrgvr: (gre:)

qqqtq qrgvr: (qrqqfi)

om c . l ai lrftQar) tq sRo r{rsrfl: m g @ a dup qqtqtq {{eNrr (qRorqril)

qftqqr

qr{: i shr {ft 6qgQ3 ufir Xu}q

qqi 'dt;zilH:

.u h t na

a$ailR: qqilqqqtqoi i[HTqOT

s{s qqr qEEt 4l sFsuqar.rurqR dqraE a* ti'f aq eq

r

qsfrot qtg [

le]


shrinath.udupa@gmail.com 'o

nd

rt

-*:-;'l,or*,

q HI€r " {q qft qqr& rr tff

u 6o6q fiurt<Rfir qf}r ilf,aqr

n

u qerEoq u tt qer qqt qgfgd dlowqdt eRe a'l qFsB. qqnurqR Efiteq qfr e,qtq'alfiomg 1s ,' com tt

srg(6qIFr

qlqrT(

il. a m

g @ pa

du u . th qffi'-€rfr

{grsqu,itt ina

shr

glt

rl

lqRarr fror'

fiqfl, qrfr*orft oril

qaqrsft

tqt

tt

F,rfitw' tqqt',i qgqrq q6qqqqr

od

.tfrai

effiqr

{&rqr gdrg q{il qril q q&d}

r

qltaqsql q qfi*' $qm}6o9*' orqrFr{ilt g$riggt: tqwftS' [ 20]

ilqt

u


shrinath.udupa@gmail.com :grqqlmql

gtaqi qrq ftk Xi m&;,i mi fila: 'qqlwq qll( S60I qgftir

wurtgfr

oq drqi qt stqt eqti{r q{rqaq *q' (qts}q) aqaitr qaq dcqriio{or 1a;<it<*a) qqqri{, na

eqait

drq*

qr$qx

om c . l ai

q{rftqFfi ilsor rilqi

m

g @ a p

u

d th.u

a

in shr

xqr$i qrq q&seqr fi& u&qr qun*ut q'}r qr

d qr q$ Rfrq 4rr{r;t: Hftrft qqftrd wdq [ 21]

r


shrinath.udupa@gmail.com f,rouuatr qqiluq

nft:

gEdt e;i(: dtoqrtqdt tqar

qntlq ;qum qrRqrqGoea Daigoufuni qi{t qgrarr $sqosq *qudlRmt r \\ qrTr?iir qili: fiqlta ag nntn taaqi m:[f eg qqro iilu qft]: uer( mqpql qq

com

dfrdq:adidf ail. gm @ a p u d u . h at n i r

Trsh

l22l

{

t$


shrinath.udupa@gmail.com Itd&il

aft efBoueqwrrqwr \R6F ^ qSEI{€td;IIqF{I8I

q. l. l.

ut qtqrcqqwEl{qrcqtq

o.

uil qqf,lue*fifilooe-rq qri] qq oif uil qgvrnrnqrqq{'=qrrq qil qq dt

qqT

qq

oit qrsr&ts{qqflqqrq qqT qq

,it ilotwga"l<ngwoemq

qr{'r

eiT

qT

qq

i'%"9

eiY

e. fr qedl{rqoaafierggmn qiT qql.frcom \. Qf dla'toqruilofuaritrqtqgmqitaiqq fr @ qql eq fr q. fr Fiq=qqqqn;qfioqp a p qfi qq * du \e. fr ryquosoq;E{qHoqtq u . h t qfil qc dt 1. reit naSilGqqqn€qqq{oqtq i sh fr grrqorrfrat{wdftuem, afi qq aif 4,. !

qq. q1.

eil {qrerqftgidtaunwq qfi} q{ dt 6ioha^d

tE. q8.

efrt

q\.

fr

q.RslBaRitqrq+nqtq qri't qq

fr

qql qq dt gwquaaolq1auaw qfr qq fr

ui'f qitsriqoagqqfdaqlq

[!3]


shrinath.udupa@gmail.com ?q.

le. tc. qq.

{o

1t. &)

"tv{0

4t ?aqi?adlnnuflua qil qq eit fr wgrarri!<rte$filerq qfi qq eil uil q&qqqq{rq;dffarqiq

qi}

qq

dl

Sf gioaanqwdlu{rqqn qfr qq dt fi qfAqrRg€(rqsl{intq qdt qq uit uiT qilfl,iqngo€Ffiilil*rq qril qq QfrI

1,1.

di eE q;aqqtqngfhElq qq1 qq sil

11.

qT

fiq,{Eafrq(qdlRoiq qi} qq

qT

fr m co

1\.

Qf t{qrqo(€Ki{IEqrq$tq qlT qq uil guxanar{oaqoEiq qfr qq ofrt

Qo,

fr qndfraddirqRilq

qq) qq uil

1(.

qT Rfkorqrq{ge}qqrq

qil qq fr

R'g

'

il. a m qq €{t 1q. uit effqriuqrsoa{hd}qrqgqlil a@ qlt qq ail p 1e. fr quErqafi,dleqtqetq u qit qq Eil .ud 16. Sf qqarug$a?acqiqtq h t a rinqrraftei'tkarqqrq qit qq fr 1q. shfr

fr qJ qtqrfrtqilg;Ewinrq qft qq fr 1,1,. tre. {f ssffiqrqqrctqR&$q q* qq fr 1\. fr qrkqrftqatfiq{lqflq qfr qq fr 1,1.

fr

qpnnqqodh{&arq qrit qq

l24l


shrinath.udupa@gmail.com 1q,. 8f qEat.rqeffaql{rTlq qfr qq e'il t \e, u,it euqlfia{tq;EftIqEqtq qft qq fr lc. fr udt qdl€flqqtqqp qril qq aif 1a,. eil coa{ur€dla€qqtq qil qq fr I o. 6X q;ge{lrn*oiqfireqrq qq} qq fr s q. uit qq&qii&mnoqqn{tq q,il qq fr BR.. *f mequtqozgufiantq qlil qq qt s 1. tiT wrEa {;frtfisni{Kilzl qfr qq fr

ss. s\.

"sq.

dt qeqtRqruReaqtlerq qriT qq uit €l qgqiqrqrqfqfaiftniq qfr qq fr.com l fr qfiaiqq ql qnilioeftfiaoer?rftetq m gqft qq fr @ dl qffesflfiRd,ftarsrq a q* qq fr dup fr alarfiqlFrflztsdiatqq

ee. 'vc. .u h t qdl qq fr qqrRqqfladlqearq sq. dfina r \o.sh4t qerqtorqtqtqqqqtq qft qq fr "\ q. * daqrurrilntRarqqtq qdt qq * qR. uil q{ldiurnilflqnlaq q,il qq * ql. qfrt qqfiqrfafiqfAGlqrq qfi qq cit ,{ ? . fr eroitgnfuiqa€quarq qdl qq fr '\\. St qraftaftnt-ftea;qilq qit qq dl '\q. ril irftfl{rrqgoqfte{getq qq'l qq * I25l


shrinath.udupa@gmail.com \e. eit a+guloaqgflrttBerq qit qq fr \c. *f erf?u*rq"{€qrqsrq qq} qq St \q. dl ttqorftRqFedzarq qSI qq eil Q,

o.

eif qodrqq{irgqrqqtq

qfl qq df

qt.

uif qq+H q{r{ffi*d;Trq qq) qq

q1. q,8.

uil iil,ftqffi;qcqrEr6silq qfi qq sil df mrer+r;dd{rsq.n{rryq qdl qq fr eil watquqqfttaqarrq qi} qq ait

q\.

fr *'ir+rt)*tgwqdlsiq

q1.

qq"

qdt qq

fr

a.il

gm @ a afi qq eil qc. fr eidqrqqm;Eifiar{H p u d u q.q. qfi qq dt uif qfileqEr{Eflqqnp . h t nafltriml&sqrdsqcmrq qfr qq St 9o. reif i sh q\e.

u) Crqieafirgdtqqn qft qq ql

\st.

uit qqlq{te{RrRqttdrq

el. fr \e1. re

?.

e\. 9q. 9\9.

m

cofr . d qler*qrcrq;dlsm;qrp qf't aq l i a

qfi qq siT

lhtRaqai6.{Sqrq qq} qq S

eil qmrqqearctqe)rqqiq qril qq sit dl qFeifaga{ercgo*rq qdt qq fr uit qramoqgeiqwftearq qfi qq St sil faq;aaqruerilgfrturq ;rdl qq fr eiT srq;eqs€qig{{dr$H qfi qq ql

[26]


shrinath.udupa@gmail.com ec. eil.tXdrruarrfit{g;q{tq qfi qq eil eq. df qarRoeqflfhdTdrq q'it qq dl co, fr qqlqlqr$qrcfrq{rq qq) qq ail 1\, eiT wRrng{?rsqTfl+tq qfr qq Eil 21. eif qo*uaqTdsiffq$tq afi qq * cl,. fr Rqrqqg{qlrrqmrslq qir qq Sf ct,

uil q&qt?qqtilEqg6qtq qq'l qq fr eil eqdwa;z.ilara$fHoiq qq'r qq fr

z\. cq. uil qgiqfrq;zrqftq€H q,it qq m cqq'ro qq eil . ze. .it S fr qot wi g(qTiqftstoriq l i a si't

mqil qq sil c1. fr {tqwraqrettrrutlrrq g a@ q+ qq fr .q. ufi eterUqrel;aqiRarq p u d u . \o. uitatqr€Feqrqfiiqrotoqrqam adl aq rfr h t ql.hrieiln arfiilqeqqqqdtqrq qft qq uif s qR.

4t qrlqqrqts;q;afrtqrq qfl qq BiT

gQ.. e?f wurgdrfrRqiorqrqflq q* qq ei't

1s. Qf qrilFqqqilgkltmrq q'il qq sil q\. fr qunrreq$aqrqmrq qit qq qq. St qgtoqatqqdRetq qil qq eil qe. fr qofifiqddfrqrqmrq q,ir qq df qz. fr g5enolTr{qnifir+rq q{r qq eril e,it

127

l


shrinath.udupa@gmail.com 1q. oit nqrfiufrse{toilenqtq qfr qq fr t o o. uil qau*rni{frflrnqrrstq qit qq ql ! o t. fr ftqoqqgitqlqftoqn qfi qq Qf ? R. uil q5tqdtqoRrq.ilftorq qril qq fr I ol,. St qoorqatquFaqqrfioetq qil qq fr t os. sil qfitq{t;qiqrsfiterq qfi qq t o\. 8f ite{Fq{{Tqqqgqlzt qrit qq fr o

u.i't

t oq,. fr qaengqtqntftatq qil qq sit t os. qit qrqfitgaqcilatqnqp qtt qq qt { oe. fr efiss-ronr{Trut qt{rtq qil qq dtcom . rt

il a m

dt cFoeqqqrqdtqrqtaarffsfo: @g â&#x201A;¬rrlEnr I

a p u ud

i shr

. h t na

[28]


shrinath.udupa@gmail.com , tt sftseqqqihwar tl -o-

o'itqqp qootgflrqtqqnqrurRate*qon FdtRas flqH+RqnqX$qq'eotq5Joem q;g r{at ftq* qqifr tt t r

n

qddlqqosqoq;qC{tqta-

m

co . l i a

qH*<awerqqqqdTqq I qrfteq qnqqqi RqqtqqFri{tqi mlur qqftqosndlsftq

m

t

rr R tr

udu

.

th a n i

g @ pa

er mgnwqtg qdigitsq

hr df,sqqroi{s acqftei uf*aq sqls{r ETqq frqera&orgtR t rTHqft q(f,losEsd{rq, tl R lr I

(rql$tergtgoegqtqqft

q-

gqoeaftgq&Rqqpasqq gffiFaqtqqqirtaeiq{te-

I

gFseo'qqa{ qqqtR Rsq tt s [ 2e]

tt,


shrinath.udupa@gmail.com qmtsqtqqrfiqo'lsdlt-

qrl oeiqq{qâ&#x201A;¬qE;gifirFaq qtag q{qo} awtga}a

t

{*q} .T{reqq& rrurqrqfie tt q

,{fr;tq qtaqqt $urtq qtq qrfrft q&fa{qiqfq Rnft.n:

wr

tt

,

t

qqf:a qqq: fhftqFr{Frr:

frrm{rqqRtqft\ffi;eqnqu ouilquq qoiltqttaoq{tdr.r drftan?sogfimqrq

m o c . ail

m g @

a p u ud

6qz{tq qlTrqqiq sqlq{Ft 61asqft;g+ot qfRqrg

h. t a n

t

friaq tt .r ll

i shr $*q)aotnqrrrmfbeuateq

qoiTftqTfhqftQfitqrqqq

t

q.,irftidi rrftqeff{t d {rrit: ge eR

qtq fiqrqqtR u c

tqrfidlqgfAqosoqrqst&

eranfrqRq{frqq$guq t {qntoeqrqieq,ilfa( a({rfBnraglttg,nt qfi il u q

[30]

n

u

(


shrinath.udupa@gmail.com wqTRtqsat fiataqlq drqrftrrqerafiageq {Firq

I

qIflWtrTF'(acgqrEdtr{

l

fr qrqrqurffii qqqrqdls

?o

tt

aTqnqreoTqg$oqrciloil

oE{t,{fhqRq}fiqilnqE

r

durfrsegqaFafiqufrS'fiqilstg qed qq qrRqrq rr q t

m o c . ail

w-qwflseqqqorqrftqrt

Fqnrtqrqanr6aqnqi stqrRfrrffiei rrqilqeEi

a

m g @

p u d .u

lm qrfimrfr,Tq$fiairg

r

t): u ll

th ftes{uqqaqqwrft+q n i shrqierfih{qgqrqqgoqqilHq

r

Rfkqe emomfig frqqrqi wrt gtr moalwq fhiirftq lt I ttaqr{qudrqRrddtr

ofiqqruat

qqq qq;aq

r

ni ?nilqr ftfubFseqrqsq: fh er ga{trrurt+cXuia rr I s [ 31]

tl

I

rr


shrinath.udupa@gmail.com il af.tg;qqfhar<+gx$Tlf,q rqq{qFqr{tgaq}qqu} gtrrqqn{ &qfarr fFaatqq* €Hr

ll'r

r

(I€ gnTn{tdtqqft, gfts gtqrRqrqm t gllqt<tq ll

,flapq\ur qfafq qdSEfi;4I-

qqilqq;qqqla goFq\q

I

ll

m

co . l i a 1

qoBq osfro*q q g.qdaqtqgm @gqqrcq a p ll R, ll efis g"qqBqpm u ! d u h. t a in r h s rnqf:o qffiaqqrw{ guqdlfdq t

{oqfhq qgqfiaqq;qd:

efis

g-qrRqtqq

t gq{Kq ll 1

tt

sniq, urefihg*a,rrRr q;q1faQaftm(: Hnrfit{q{

I

* eq|il.rt dgoqt{rn&qrr Rf&} cfloa nfhGdtll dlsFgsrrqqtr. ffq1Qlrq6 Ele ata

t 32l

t

rlrFffi:


shrinath.udupa@gmail.com sry$Ftt qfiqqqtqeqt 'gRrg

{{EtTr

S'qtRqHm

!

gtTIIIilq

ll s

*qr: q€lqt?qqi Rqior qai: stQT: srollq firtqr qt}GIIQi:

il

r

.r(qt tgi{Fil 5il+d{qlr*tlqt sRs g;qqFqgm ! gqr1tdq ll

\

ll

uqaa*t Gqqir Er{r{: efigflt{

om c . l detgtgnlfr: $ilrT*l s6oT: ai m g '€Etqrq gqdt fiqtq afds@ up ! grwaq lt q, ;qRB g;qrRqtqm d u h. t a in qq*qft nrtqt$' .e{fter( r h s I

rt

ger gqfrm&flrd fftc: *flw1 qFsFfl qrftI{qowd}ftg eqi eRu g;gqfrqtqifi I gtTl{ttq ll

Er6q Uoqefrorft qflq+Al A\

\

roilirimmot: t 3

fiFil Rfrv:

33l

r

r

eg


shrinath.udupa@gmail.com sqqFil iqqfqiq{ag qar* sRg goqrfaqtqr !

{tarqd}r RRqrft

ggrrTrdq

n

d

11

R,ryurrfr

q*qaitqqqq €Rq;qq q t srIEIrt *Td;a qfeolwq qosqd

vRu g;41frqlqn t gqqrlq ll

sqt q{l qS si

q ll

qt a v$

s{rilt{qrrqs{rrq fttoqqr}.

I

om c . l ai

qil {il fiqfactffi (qqqi gm sfis g;qqftqmw grrrr<t{ !@ a p u

l

{o

d

.u h t a

qr{k*ilqoRar{s({orq

ttq$wwmsqEoqr&,fiFt in r h s'fr$;qwmftil3oqqdtRerq

I

*eoeqvqgqtq q gq{ftrq, n l q

$qrc$q€qqFgq{Kih{q q;qrr{oqFrq'}6gwfiqilq

I

<ilarRilfrqqqoesqfDef,s

HFrqq$tqttea gwreq n

[34]

tq l

lt

ll


shrinath.udupa@gmail.com \\ qercdegftdlar.eeufbq dtdiqqrquf, fi?qq(a{t{qq

qsaqs ftlboq a

t

gffuarRq.

fr'wtfirlqru.qfi$

t ffi gqui6{ n tR

cluut;d€lqqf,qptq6qH

qRpr*qftqRuogou6ff

m o c . ail

1

qt;fl&mmfbarrmviuXH

m grrneqil g lB il @

qrqkqfaqaefiqqEr!

pa u d tqtqrqgoqqrR .u qqid€)* h t naRqrei fiaar1. Gfqiqq qfi i r sh qntft*Rqqqa$gtsfita, qefllQtn qqqtq$

r

! gxuru" u

l\

t$oaqqtTqfl&aq1*uo ganerRaftrdidqET{qq

gqle\or

I

geqqsi€s

{qrcqrquqfrtel gnrrf,q i 35l

l tq n

tl


shrinath.udupa@gmail.com due* qi

aRqq: qq* fqRri

r mnurgfr: freqfisatq

r

Hffq{tqqEig qw s{;$: ei ,itqqdi q dqr ffi gqqtrq n {o

11i

,ftwtrqrmfidffiagrwrii

qarwrgnfr * qrq q {itqt s&qft qifbrqa d*

I

m

co . l i {lqFe qlqE {qn{(Tstwqn. mail I( g @ a p du u . th a n i shr

firq

tu

[36]


shrinath.udupa@gmail.com il sts.oq ll

gaFe trrr!

|

qgft-

qguq qEqqqpoTgglq

e

I

qefiflqHe{qH

e

lt

{qI6I6F

qsCIq,

q{oT{-

om c . l ai

q;E{fa€Rrzt qgiftt6qTq

ffdqqrrrtrrq qE{otiau t qRrRq{Iq qgq$CIqrqlq qoqiliftoqtq qqqr{qg{qm

m

g @ a p

u

d u . h t

ll t

a

in r h s

frRqrfr6rq1q frRnthqwH

grqqqRqilq €qow;tgtq

I

qqqrRqfEqrq qfEfiqarqrq

q.rtftqrarq €ggionlwnq lt 1

t$

Rftvgqturq ftqqFei{rq

figqi

ftgurtq ftqqifiqtotq

RqsRoqRtn-REe

t

uagn

frEomilqqs-dlorsilqn tt q

[37]

u

t$


shrinath.udupa@gmail.com swrolxatu s(IR{Tilq eqef4lqlq s$raRrqrq

I

sqffi{ftilH ss[rq{ilqtq $qqlqrq sFseqorqtq ll u goqrr+flq grfrqqgsqrq geqâ&#x201A;¬q;arq sftql{r{Ktq grf\gqqrore grdrmnwt

1g

t

\onm c . l ai

$egqdtqFt-g;srfrqtqifiI.t tl

u

d u . h t

a

in r h s

m

g @ a p

ErT lrqil

t:3El


shrinath.udupa@gmail.com ll ffaliloKufrl tflrRftuq&ilqs{qrflqrqq uo6uqorfri: ${f $qnq

il

I

frqrgqE€orgqq$hgq flqrfiEt, g$fhq: eeft qfffr n q il RuiguoeoftGeffift-qil;fl:

ufrs?

qfdrqt Efr{ fQrrpaq

m

co . l i a

flEfr: tqdqrfrfira ftlTlsr{tilq

r

m g @ rk$ a en&' n tr p u ud

Wflm qq Aq+

lr

.

g,{qqt Sqfbef}qr rqeo€r( qofhdtotfioqq $ftqlaq rqtq

th a n i

hr stqtqqqfireqqorEalqR

I

trqrffianrrruTTqq qRhqFqt n

erfratg aEflg fr€nrfts' e*ar+greugfr gr*fu: rcqia, fqdi

qolfr

t

r

qFqi{{sq€q

e'*giqrgdl

a3 tqa

t lt .u

t,l

H


shrinath.udupa@gmail.com ql"Ifrqiq, fifirdfiq iq{

I

orr

q

vrrrfr{gf}ate$*qiur

r

lurFlta fiiiq€rqrqurTqrq. {iwgrrfdoqtq qij q,t t lt \ lt o'qqdlrrmfl,{ro{b+ta urqr-{sr{iscflq+}fi tq ,

,

t

dlorfiiraiSirE{{Td{ta dt*rq*a qBntq f?iq qq' u q, rr

m

g @ a fknq p ua?* d u . hage{lfrgoi sldsl{' lSff,n t a rin q*q} qr;} sh{tqrsqrqqRql

ilG.i a l g'o1 6 q €. o q r{trt* q;u1 q gcq g q.r,t

t

11

{tqil

a

(r

qq

m o c . ail

u

1g

urqrofi,{ie r grq

{t'.tuils{ qr fial roauq

r

ft q<lnr,irRar Raqr&uFriry

trqtGqqrqfioqtR+f}artsorqq r

I

dtqar*rq Rqr mrqflqqs r

lqrqdlfirftarigE{€.c 4tt

1

ll e

rr


shrinath.udupa@gmail.com $fiqqqqsag (ftq Qs

iltqtqqqit: qdq oqt

qu

u

qqrFqeqqil{tqtadtfl, ,ilrrTftqqq(ofrfrosrtqt{,

r

gt qr&eftrqrEqqqEni fiGarrgrthdt ag 't {wq' tl I c l$ gFsed{tqaqgoi gqEqq simorqqaqr urd+s$q I dfn qrqrofioR;gdtW, q],g+qtftqqt qqcrqlAq lt I I

m g @

a

p u d .u

h tgguuatr{t a n ri

frrleqrafi

m

co . l i a lt

gorr

h sgxtgnoeolitaqilqtt

I

e?t{rtrtq(qqpRqltilsftq( alqlffinrRqftqrqqfr rdlftq u t r. ir

ziq il tqfrqta {iqrt ia,qnud} u{sdl qq *rqdT.il

t

wnEfrqrorrqei gâ&#x201A;¬qffieqq

drqq{i qqqqnq

t

4l

gt*awq t[ t 1

1$


shrinath.udupa@gmail.com ffEtspqFrflaggrftqtq qr{cqnqqWrfiorqiq

:-

I

,flqqqtiqqdlqf&artfrq gtfoqtq qurtq fi qtailftq ll q ?

,utq qnqfiFqrB {qFt

*

,,

<nq

RHtg mngwQgftiia"iqrr

'

tl

t

g*rtcmrra€Ra{H€;(r: tt trrq ! lilqq(di qE R o.Itt lt t q m

co . l i a

m

'qKq;qteRq* TIilTqq;* tgsg{taeEtlEt I riffifr ?q

g @ pa

r

du u :lftiu$(offi .(ETQ0It{mq;gI(' th rtutqtq ! qq u&lq ll a n i $giq6q ! shr

'

Qqsqmfr

*&o gtg;dlft:

?*fr+gftfiq&qttq

{$qq'

Eoisderua cfeorcab, *rr.rft g,gf,tg gnl g q

'

I

H

[.t

t

strr{fi gqga

F qc

t

I

wtq tr t's tt

q

dttl;agali'TsqafA'T{f,1;qq 42

1

q

u


shrinath.udupa@gmail.com |tgigq*il{l({n(hfrE n$trcgRuqftgtlrFqq;it:

lt qc

t1

''

tf*q t

dH Rrir ae I ftgQarftt *qrft{.q€ ftfrqqqtsq mqtqiilflin I -*dltg+r'

,,,

Rtlqqi''€cl: qtg: ll l e,

:,i 11

om c . l ai

0lgti

t

l

i

tu 1(Aq6K{.

g{ag;q1 {tqqrg'tq aqqenqqa'l Eqq$qi arq

J

m

g @ pa

dst qsqoeg rqqFq* €;qFqi qq sql{q Rqqtq ll Ro ll

u

d u . h t

naq(gorcqilqq i Sq qghn r h ssfrer&seuli q wrqqtqq{

I

&srnrFqfktuqq&id]' r;qEqTdFr$R fiqd aqaqtq

ll

1l

:

lt

{t*ruyowtq1Bqarq

t wqrre{sdlrftndilq qruFTEFtlrRorqqdtgqq

t(dFq$(q5€lq aa {0T,I{I: ll

;

,

R

t

lt


shrinath.udupa@gmail.com 6fru*agori qE**sTr qftgqrq att E6q g qt R{ft tfrg qtffiowflg frat$'

t

\\\ artia wgaeia q4ffi r,roq ll 11

ll

*Aftq;tl{6squsqn gcqfiqflqfrqqr: qlre qqFe

*d

t

sgqqft qtqqfi q$Eqq qoetqQ Gqqei Gg,tt lou<: ll 18

ollm c . l ai

gm

eggtawflaet ftqes a@

p u d .u

sffaep{qtqlqqq&qq

I

th rqFqttq a *qtqtr;ilftt.e n i shr .rlaiflagftg<n ariltg att tt 1\ u weggar$nr?K. gKqql g{i{lsdql qs?l( I

{toqqfioqm

ii. '

dwfrq,qqfilRart+aq atdrqdlfrtqq'Trfrqr

dlt: ll 1q tt

airqecfradRFn{qlq qgruufr$raranqtrQ 44

t

,

(


shrinath.udupa@gmail.com

, i: i :' ,:

t' rji i

,, i

.:

{luffiqrue{fffttrraqft qtqqrRfi{. qftut qqh

*qui

q,t't

} tt q.o

tr

It

frarq fifrorqoqrflgsi'

qrqtfr*agqqffi, $lR(qqtqilx5d{{4il: 4riq oaqfEqqr qfr

stt

r

( ,rqrt il 1c u

om c . l ai

rqnrq$fugstq'rortfi{qtHt{t;dIIFOq f,ilq$te{F{:

I

m

$rdqlqqreKdlfr[ffilr{: @g pa ffrot eqr qqgdiluuoilr{rq: u 1q

th.u

a

in r h s

--o-'

'46

n


shrinath.udupa@gmail.com

@r.o

6 o-li.Eryl mcumu$ scilutb

$uLrotr cGouncrfiooir

wa

m

npgryrnaen

u

d u . h t

pr'rtruoor allP

naeruryoucu$) i $ou r sh 8u s&fisarr 6./,rfua;yrisan

Gpiru.

e$@

Gf{D.o* sflatyutrksen

qq&tftuLn &ynn ,I

m

g @ a p

solsrb

r

47

co . l i a


shrinath.udupa@gmail.com giu-r

l.

*ynevr

nnn

ggt:

riGeunmnfu "seir

uff{ruirqtu*f aitatguteitoapt (r

anGqnggnau$p,nl ffiTun g,f u y$asr na 6rD- tr p ury alg.Spdo a-e@og,r-rjr "slLr:unafln pa qvogGuLlpaarbfl,, Fgffenurrya,p

,.

uL

, ,'.

f,lt

Lt

gaeiooap: r?uq

gLD

ili.-

@*y-oriorLeuy}pw

m o c . l siuttlryaiyreiuarr-_r ryapn arrynrilatb i aGa m run eiUrj geiy' un orueiloLb uouLb g @ e n nn rni;uL rr u pn guur gfi p uLeub a $q5 p u e p$ynft$p d (gL-n H)nu . h & pLb gnei,: f t I Atb nryn tfr a n i erugpLb Guron$)Gat:nertb uf qLbll shr tL n

I

n

rfu

rg? e er q

6ty 6q

rb

..

=r1an

I

w

a$l

alv

t.

annnnras puLatspsnlbpf a $6Fr_erga;ou3} G n atr & SG a n $ prr n grr ry na o.rnGmqger9rn&u:

Ggrrofl@

@qs*1ryp(g.i

GwnotflGgGs s +cl-urr-nLb I &g $at n n $G gtL erfcuib 5[g6udrt6u6rDjl

uretur

atpGp

p;ryn

w6*rrSb

cruourrtourrg

cyaueuGurri

pnaor.l e emi.uguoOcO

@ry48

Ggar/Lb

ll

c


shrinath.udupa@gmail.com ,&utnm i*Gatnsritsair 4.

ffir D py

pW r t$t rt pn rw*a

*E

FEmp'tr g:sngtrbl gt ff G uL n aofl 1qa,n aiuatt n p Ga,t

n glutb sn nG nn gA ptoll

et'ana'J n

'

u,t

sao

rit

sg

gn q n @r8

t-D

p$uYb I ertauun pu$n ui;prrgrb ,sn r-nasinsetr e1$ aiyr-uat

pnuLsn

ucuclrlir s orysn u n e r.b

.s1rilgatn &

m

co . l i a

ll

m

g errari gpn @

a duutbp pwtrGw $

a-+6og'r- a'arvr u&pn tiaiyt

i shr 6.

G

.u h t na

paub

t

rry

urrarcruFrmevu

ngGpu

I

gn uLsloll

tr

uff

gl

qu

g (ry6 a

eud;pzynbqggto

gosio pr

uwnn; eerysb uefi $y ue'setn ,5(O p6t n uyGnn Pr evoi Prn n $ pn uLu : ek n yGs gaeu &et et Pav b annrcnrhsnuJnU)pA

frp-io

uGgSgDa 4g

I

urlJbll


shrinath.udupa@gmail.com 6.

gruJnanr{Stathqggrt pPoit:Sg

sytruusnrb

6eArypbl

ngttPaiwt-tn srarrl$unPLb uGg ll

E,$ayn

7.

fis

egfttqgtb qi;ppgtn $rflGP$rrr'o un * r rit gG e or Gwn p6u n ptI .sp6.dt6tf sGry ppnc'orLb eru6onf <ryWoitgpa

dGl

a-owm$pn z-&@e$t- oGcurre

m

u

g @ a p

d u . h t

a

in r h s

50

m

co . l i a ll


shrinath.udupa@gmail.com gDnt 1.

loFjiit&f,.h

pcunrrryll3'grb qrrlit)g

fiupnil.

3

2. prmmqit:-po rf th

ab @rf b

oflGa- eioatngp'?

I

;rte.r,trarl'ul ooarnpUnl 3

3. $otnEenm.pfi3-gri g)rfil sn pociDp crglGo ciuor rryIr

r-?u-on8

I

g)6trur atnBun g7nus e-&'@eiyu nryn$nGaw om =grb

$orn$rfiftu-opm+fft-g,rn gDurrrg

(32t

l.c 11 i a Glr Gc .gD-od &Gqffth @rf b 66$rbm @rf g a-i' F,o$ ur wa@ r gt r p u d .u d;6$th Lr N) tr f g F h parn$rfhbop&.?fij-g!6 t a (32) in arcfuoGun&freiyt- a'owrupGw c,mftarynt shr 44 ohs r,tt

5.

gnb

ll

p6fi.r,ffE6nu S6,'trb

g@rn Gp@

etuarngunn ll

nn u aat? p q'eprnof Ll yffu gneioSgtanw otthGunpgtrw e-F6)ofyr- .r,qg,n$toGev 4ib &Gryrctn 144 Gs Gs ehtatnglnll oLb ,h @rf

5, noup$fi bepoqrf:

(3?)

-

grb

pG

5I


shrinath.udupa@gmail.com 7. pneilrms$utbz-gtrh ti;68 th LDWrr[89 atdoouu othur,ttoilrtiterrf rqrasy attrjl3un py Gpo$tGuLnorflGqp: u ra a n ar ofi uP eciwt-rott sggtiotw rlSYnalrc,mlg eru6.g gu(Dpu a$lsunLu,grlfir6n) e-*$o1rr-Gpo LDLD atnnnnri&6trgl 44

plfril Cp@ P66r:jo CP@ &Gynto &6q6-nb u@oGu P@gil8 om c t'rc tb 6,qg . oo ri ary r &tgn tb m n arut th gqrylot i srurrrflarur:

tDt

a epry@tD $gbatnk gm @

pa u d u

$a'tw

Sau-l erueou g@61 6t$Lnff66rtu 6tt{rInff66Tttt

lllll

&atnn th.eof b ,*gnrb

a rin

sh iou; eioarn gEff I

5u

li

&eoatsth iG)arerrrb


shrinath.udupa@gmail.com r5il{rrb

,

6UD- tuta,ff rLb Gr.o

fr ry:un

91

Ls n r b pD@ pGarSolgir our&ueub e @srrth ungl tLGy n

u n ifl u n ot rb aGawr&

eu

ye

I

l]

vre gfflG ppreit gt gnaEsnb Grn roG.cr,n eetyz jl pcrpGl-on ungt ngDffVqs @qsn g:eryoungaav: ll G

p

gyGw

n

sGuirGJcucn un gt atgGD sz ;rais uth u n gt e$l gqryrs tLr;wc

unpm:9

ungt uryn$fit

gm

om c . l ai

@ a p du

pnqemrao erurrnigcrf gpff z-euru:'$p: ungt gebfrLb s

ll

ll

u

h. auffsy: 6+natuffgt in Lrrgt oap$uLnfia r frpkun h s p-ilU ungt eflpnuLszli egngrcof ungt pda*trat 1

lgoiruGgGe gmc,)nqEs I pna$r, rynoir sywatar pete G qn tnn dn ttn 91 a-w ri SouGsir e y n e lj: Gq n rrs-,t-l n ti:eit

[

&

gl

6s,;nGr-rqs

pr LJry q2 | g a H p.ff 67] 6tD rr LD rrD6rD,i68r i ir'+,SGm prrni t r:na1sg il

ti;ott

t

tln 6sc,yrderD-"

i-)J


shrinath.udupa@gmail.com grb e-d'Fa$u

e.:'.,rllruft

e]b,spt snatryn$freivg1 mgr-Lb n.gBt-iatgzl lSoun

on

1y;u'aio g

pn $at nour w

$w wr: attft eww p SorFryu1ftG.l sldtgt atnEez efilpwnb s e$lgwan PPtr c4Bu

f

i

I

4q: &frpflb u oa'Pr-dr.b r 6rDgnarg, ugPu: li m o c . qprnoar rGe"FS ngnG PGattr ail

m g @

unriuLrrtb r*,rygt oauYow nntsn Gc,Eu,e'ry: ungl

upa

N

d

.u ath

otflgwb atftetg: tor$"s,

in @6drtb g r Fâ&#x201A;¬.yn h s

w

$art Pnaw rh

auisgth satG*en p$oarioutn f e+Pffb e-.*Slcipr--

ll

g

I

Ggare

a,amr PnuLsz ll

uFg2uatr oorsrb Eg.^ upry$fif rtfr a;&sfi |

PP'! g7r s4fr!;gmnun s a-$'pu,u,,r-i:r

* uGP ,Ggt:, ls&


shrinath.udupa@gmail.com $euouryctuar$

48c'rynuuL @6rF:

ubpug spg:

v

$,atanyeiuau$ Gpat fnnrorrb stflr@raJuJnus

ibq8

$Gzugir

gn

wnrflrc$u

cr5)ouonup

gaw rn ciu@$nLb

att@8 &ff]r wnq

onireanreuaoE

Gugr a@$rflan"n om c . l qu N, p: pr 6ar 66, : dg*"flg.og,b ai I

m

Dr

4r8;g ,mrigfr

rf

g @ a p

Gf py $rywnrb at :-s - o,unrru- $oirgo$for ;

u

d rrgp arynfigni: h.u u9gll at

in r h s

pnlrb

"pb .obrf Lr eiugfLbgarâ&#x201A;¬Lr ,@gt@6 orugb,fLb

.oe,f,b

ll

dt*rbpur"'

6*ryn + gounoCIcufr pbpr Gurupn mnr,ogn ergoaf I *.-&ryn GeGgnzu$ orugwr g6nird o$*iomgrrnFlorf lI 55

r


shrinath.udupa@gmail.com , gLb e-e'bro$t a,orvufi u

$ y r o$ u-G s sft

awfl sn uLn tb

otp$Gupn,' rfl-s$ gw: F6r 61rgns u$rlotgfrpn:

I

68pn pspnmrI: ll 8fia7,r:

apw urfluiot

rnnrbeonG

rnoirroGPn e$laYu:L rftw:

1

m

co . l i a

erugrb4Ge n GnngmGan a9i*eurdv

gm @ :pa$ wn gwG Pt oruurrGrnn,orn sry u .ud cr9arr6rDgl aln6th na at n e fr r1ew: i surrd;d r sh a3aurc alow g 6 ri'tsry : Giognaf rlowrrgg: eor9: ll o$l

I

ners

n

I

pffnngt(gu s8$uLrLwrz aronroiua.rs6$ erur-oemoggni

bt)

l]


shrinath.udupa@gmail.com pfttluorr of,$ erorficrilul'b

*y$urcu6

@rb@6o8(y)6ffur wrh$unpynuL

elmE,eiyL^nuuLnta pm:

pngge#rtwrrn ohtatrpnrr r-i6lcryr*rnFu[)n$u'?on m$utrtusnn ar;ryL 4th&Grynrn @rf ,:, a4pntgsnrtutnth @-Lb 6afrb garf n glD-n sarflo$tgurtsuLmb 6olcn fo'ffH

4 4 s e-& 6oiy tr

GoG

uL

m g @

ejo ot

a

up d u .

m o c . ail

n ?tr.trr

6r,pd uf rt66il,L_nrtutnLn rtL oldr*$un

h

t rurin ina hr

;

s gn gr6tL9@{ErLr g_D(lrprrurntu FLn: ata$un ggnus $qG6rD aiusllrg,rrr e-8$a3r- LngLnr $tn?atr ffisnqauL alaryL: qrb .rGqnri OUnrFLb 6@t{rruJ gn-b sorFLb pcr#n gp@io Gppri|nuru Glo.ronaryA

44 GsGir z-u6o$,rnuL eiuatnNtn gloiu$ynuJ gn gvtltlouaiveru-erGtrn n 57

LJL-

@g @i,upp6rrr!)


shrinath.udupa@gmail.com ,

gri

e-dF)6ryL'.' q66qrug

qgrcuro$$rb

,,r:

glrn gtaiu$g:an rc@ngmGavr

. :; 4

4

w

otsbGttn pry n uL "e.i,Flc{pr-,.

4n aGynth N),t^

W.ga Gs Gs

e^e

:

@e$tnu

I)

66$Lb @rfu.

e,iuwnp:on

lt,

glrflsynuld;g &ppG@p3a,r,w (pw*nbjb3rerr eiuornr.6i

Llc,iu

('

pGsot

e-*Floyr-- seamufitb prirtuwrrE g)$il 108 Epat n B $G r 666r fi p gli at n qagy n r',wfl G wtr gwn etfl &!p$

m o c . ail

m g @ th Brifiuatn6l grb*qgoortib-e-*F)orgr--sorvufi a p ,, Peltb*ggocu&* du ,' u . h dlurb 4xgg:n2E at x&fik n i qprr$ EftuuuLnrfr shr 4P x"timtn gaou r-laSql$)rb

,,

$l,bppLfr

',

t.

rtrg,fiaf b pnLn 6ppLe ,$;gnmr pnonth

upqLb ori"oldlsnrb

',

,

'

,, t,

aar-,luryri-&w

1|

g+olrfu-r

,,

y,&awa$il:,or4}ror'-pvrb,) 5B

t)

: {,


shrinath.udupa@gmail.com ,

priuuarar afiS

4lPnLr;m ,,

4&tgnerrth epaeuynihwu-t

epop&erlriut.o

,,

sk

tt

sLh

pnffin

t:l ,,

Georu4rb

,l

strtu@f m

,,

gmtl @ ,, pa

sriouflcnrb u

Statn

u

d u . h t

a

in r h s i-*'r

Sgorpnt

t3

grh gnsnth

p*ttuu:ntrtt

J

sth seolruSn

,,

crtgciuatrg^ : ,l alLb Gc.fjtrutr6tJlh ,'

ertrjr

m

co . l i a


shrinath.udupa@gmail.com , gLb e_SG)r;$u

sewrup

q,ulprrrufl

unrth gl|d erywqSFn gth *run grh unowrrh gtb

6tgro+i urriut$prb

,, ,, ,,

,,

ciuornr-61 roeiugGr

41p ury&

iiurunr.0

m$gfGlgrrr

m o c . gti curb @pif noont orugdfgrb @gp,Ita il pfrituwnr} a gm 41*;efflrts r, @rh f kdratnqvl,ndnaupnatgfrpln @ a owggfi.p,h uLnn ,, p gptb Wb llnfl nrynLnnrfl u ud flrttryfl* .anfufi.g,h gth uob ,*8tfl h ,, t a n i ,gth atn aunqryewf on@glb au5emrth ', shr gth u:b rtryuatsn

e

e$ atpfiprh ornu1.l

gib

ayrb

6 *,itg aw@/ign g,Guyth

gn

u'oLn

Gs;ailrf

,o&8 angdgLD

;leiu pGs qgot n $Gq amr e 91 rian etueirnr.6l

ry

wsnalr"tb

b

enpfl?go'r

perrfrryggrrb

"*b q8

put th prt u tt uL n t|t

Gerunri: Gonn

mtb 60

,,

,,

,, 9,


shrinath.udupa@gmail.com . priuuew 4ns1rrusnrysn 3 4 qb qprh

a$l@

Ii.'i.a#

'''

,.,

-..:,..::

,'

, _ ,. - r,,

,. !

_:,.

J

.'i;'

uwg}ilitugb ," trc- th *8f n ,.,

M(Etb uvth

m?svuieryn

,,

,,

Ynth ryngnnn

, i

Gcglrb

fitltpricr$i

,'

,..

l

'

gm

a@ p u d :

,r.

m o c . ail "

I GoLb

;1r

j'r

.S: -b

' r,r'.

li

uy h.uglonff 6$rLD PUiy*y1 9,,r.. gth ynorcwurh t a n ,t gb e$rflb hri ', s 1, .

gtn ury 6pd

$amgto

cr9roa;rr6lS6b

,, ,,

,)

,,

3.

Brb Osonpr,oLb gb gnp*;oufltb prir arcnicrlrr--Lb g& pnryptb

,, ), ,, ,, 6t

,, ,, ,,

,,


shrinath.udupa@gmail.com 6n+rl- Gunu*irq ggn

n, "s!6tu6fi rc, ur $u-tt* aft&wn, 4t t-nwf ub, n 91 uria"ati: efu pn frta, oilrii $qLr e-$ prf utb, u.t&G gn LL^f p*, Salrraordr,

q,.6tt n

W6dt

43

$pp q{'ryF 4et9t:iot gtfuh, quth, oo pGat $w n, $y n gow n, pnaiusnrI k

m

*g Su:ne,mtt

co . l i a

glritcpuLnontth

44

pa"b

grf

a p u ud

dri,lsu oiu eru-or Ga n

oruroriuucnnro

m g @ ri :

$l$l fi & o$l G n ns orrb

. h t a 6af a-.*Serl L- LDorlil c,or'ltufi Se: smq6iris/6' n *ndg i r rir-o e ucrrro h f F6'ruF L Friuuglriu.lrir s y gbl.r;r. ir

eiugg

i.l

-.----{#'---

82


shrinath.udupa@gmail.com \

i

Gpenm elfl$t

niiecilurb

qg#t-to i;g$atn e$atjirn urySe$t-nuut

i

LFg?r @CryUHrr ariii;pouuLrr @LD 6 g,qry*GuLn Pnz gitb g uryLagggilGusn pn: g,b d uryG-r,e$rygpgrtGuLn pm:

j

'

gaiwuctrsw

,g,e;flGorri.

GgG+ pnnstn sawru: qLarrtryur ggarflutrh

6rD?6rr.' gritl: Ll'tri o m c . l atpGp e1,*ouf).* uggwa9 gb ai

|

g4&evfluGynxyamrto

@Ln

gm @ a - riorrrra p ri u .ud ou?pn CAa,L| enr6lgigL,o h t a n pG p g n p ffrinr W sh

EgnPGatgto gA- Prvoeortb I

erD. cu

cu'or

rn au

eu

r-b

a,mri

6

6rr (ra 6il

otu

i

ou

s ri

6trr

uL

ufruL&atfl

p:

n

gg

emfr au n

at

p uL

6,t

eirs

at n

ll

G

ets

n

gfi ,5 ff esf

gn n

syewir-

p66r t1e$un @t9: 44ersnsg owtb urft3eryeeirroq 8G p gt n w uL eh: atl ( g oP to* u rr G s) e4 91 u'G,oglr urfl

.

&p

LndvuLeitatgt (Uf p:S oruq6iDarGp gt neiruLehsat 6)lT LDLrrGs Gpcuenai $. uyal-ru (*b.d) 63


shrinath.udupa@gmail.com Btppq"9 Llgnott

n

g1t1oi1'oa u

:

u y SG

us'-n p,o p g $o,y-

gri&aatrb rg,fturn$ ll

$tpgSn- pn: I u-tmnu pn: I argtooaru; pm; GerDrrr.o,ru pLD: I e4SawGu pta:l firigE?uL pn: otnwGan pm:l r.r*ngu: gn:ll 9.19 =ryoryt @&unr,ts kAgn

lfr- ggrr

m g @

glsuriu-r pGenuGu-rr pro:

a dupupbonu pro: I

3

9'6 g6r-lGu-rn pm: J

m

co . l i a

I

.u

th a n i

*rb ceuull;pGru pLo: I && qrpnr e ,i;gGa-,r pro: I

gfe'rironu: shr prcr I

$rsnu p-:l r*Gorp gbcrfunur pro:l

.Seag-omgp

tr$eur roednr- un u-s pw: cei;r-re eug5e-yu: jpro:

ug6gl$eou-l pLor I eryerr$gnu-r pro: I r,"lqggFoleou-l pro: I prtnalbpnuL p.o:l d;gncor 6nannut p:o:l goa->

I " I :i

2

*Gorp

e

&$Vnu pta:l

sn9p +nrcrynrirunr'o pro; l

coo-r7n8u-r sricrrflenaou-r

r perren9r-oo,,nn en-rgu-r

pm:

I

pro: I

O.S "ry"(7)evas aitwnrf'aar: rf L--nft&rtavrn

@rtuJn

$

\l

64

6L.l

onbeivnrg$u

I


I

shrinath.udupa@gmail.com n

GqJDn

6fi@

qgorrgotcntb

gp:

.atrl: tqcrwoulgscenfttt (rylnnpgry HULI

u6Saatnqn g*atnrytb eln grt$aLn otpd alpfl tLsarav a4;&Ga,$6r qgfr 61c*fr

l

p siua,rrrdor el@ al @ 9l p ntt,s'm n gn (g p ur g].f,ewu rt $ @av b u 'at 5 pto sG aw s n an n ra s tn atl n q p th 6rDelJrrp.rD6ud e-a'@oiy't- uewuG

oru

u iFsnn

p r"b

g$ $

aa V dvsud

eru@pr.b

e.* ri Scrp

r--

m

pon

m sawu$n -:Aornpnwod - @gul&$atn .l co ct&pp eo

r1ai1,ttn arrft g4&Goorar

.sSatng|Gpn

u6',J

pn8Gpff

r-t6tJ

ll

@

a p u d atu,afi@Ggff .uu6tl h t en>$,6l66B3gn na i r h s4at6atwt41grn tLat ait

i

a gm

fi.r"ipGup

Lro.t

LLotL

e[oqVGgn awoqgs$an 6'rlr-Lrtr 6rD6ir

uw Gg

tt

au

arryGgn uou a * Jt oi r- e eum u G g oiu o.ln ah cru ri or gg o em gr p utncuB Gpon.oneileru'nerre ri: Ffic.tp gicuLb r-rrfp unGsuerr ou$$tprerr6 g19 g19 cir:oingon ";rycrur,8e,ir .ary&6'lcrren

cru

s

r,6loir a-

r,61

ll

q;ungnu:n tE ,$uln uLn rfr Goynr-Ge nu6ff ,r AHn ar?$ patuLn 65


:r shrinath.udupa@gmail.com sry6tLtrrdt)b: "t'. -.'F ) ef$t:Epwn6rDlo."

)

I

gGu@aL .l

mn$iryair$un6rll3

r

)

66Lt$pWnffi)l J

Glsenr-b

pnt LJgrnu ed;$u:$,p

a,atn$rcGat pta: (fu<rypGu)

r

J

'6tb

prlz rr7:nu tLqfiai+Ln cor.ingroGerr prn:

m o c (ggeGur) . ail

3

m (unpGuLn:) g snri pnz e-&@e$t sowrugGuL @ pa u d GoeirLb pLD, urtnu .u snpg aasn$n?o-sr pnz h t @r^8) na i r h s 3

J

ansl, pnt

,

s.,b pnz

LJrynw

enn$us$p satn$mGat pLnz tugn$Gw)

LJf nuJ uy

fie$tn

aattn$n?av

J

SLb

gm:'Lrainu e{l$uLn seurrguGeor

pnz

,!

(wcgpGr) pn: (gg1?w)

3

(

tLrr

pGu: ni)

t)


shrinath.udupa@gmail.com Gennn

d$Et

Gglnu: Gpnn$f atu-tn,a'ufl statDgtrnur uL- @g e-&snria

el66rFpatb uru

LbuGry rr+^p

ur g: ot: n p $Gneuln G Ftn n an 6

ft u

w

p

e-$pynrrat-gritam'9t m

at !:rl

ril s

at

uL

n

c,wfl G etm n

ta

ey ar Floryr-- n

a#l,s

g " gfr WW- fltc e- g pnntb gGgDrr eruriorrb coor gri@ro W'9: cutiatGnaunu$agfr s9pn @a.tbooo gft@W-@: epvunGrneu u[ g@6ryt-9" gtg qgE- gLb griurff/ii

,{B

{fr:

m o c . ail ll

m@p, D nn g @

g1&;oor?u eiuatrrgo,r g4*;amGuL

a,, ggeir:eiuarn-gorr ,, p u d 4 qarirl&latn4lrn h.u aunwGeu ,',, t a wDntiurfuL ,r r, eru-oareiuefua.rnryn in r h 44 s &Srruq,al6fufi1-6u6ru6'rr Wn rfrrf gr upGus pLb!-B 33 gn rgrgtL{r-,,: 6fuornp4in @(Duur: $grb p!fita 4

pdo

t

6

ri: e* & f

;.p r--

o eurr u

,,

glforFD

$l u rF aw y Gp rup n r-ru-r : eiuo:rpor ,,

t,

,,

,,

t,

t, tt

,gn$d "lnoorr

Lb

,)

glGtyarb ,, t, ,, " 4 t ,arsG urr p5r1nu-l oitlcvr,o'4ln rEn8un#rI n w @)gft mm: :Zt2ur Ga oryLb orrrioutir HopD- uL n $ '1.

67


shrinath.udupa@gmail.com qw

4

gbrf b Gs ny sawr u pGuL

ewrtdu r

&yus*'s ansr?atnrfle*tnon fieuryuL t

pg-rb ui6S

iaol ngon

$

e$tn dv uryusâ&#x201A;¬

fiaunyu

I

A@AP po$lu'o3t.rayi' SnSDnuLn Lllltrt Gaprrr-Gro ff Lr& nf LlHff ll

uni 244

nnt natruLG

r*

:l

r

pGe

m

co . l i a

uw$gu:n nnaryrgnawrn p8 +Srrn ,it(gg,b ppn gGt*rr pGorcor erDrbqi-gn 6l&rf &@p* *rSgnuGutii;li l. *,f.b Gu*ypr un6rrrir pmz @gbuaflLb pfiffA

m g @

44a

p u d .u

I

I

2. gg:rfn gf th enrtototflhov*rgpr:n: eruricrrgGprLu:t

h tLoflb ppnd t @p* a n sa,ntu@ unfray{BgLLuLnz rirlgDn 3. e-+Ror1,rh s , CIpn ua$)n ppn'd q6un prGuaq- ess'rc P$u:r,$l 6latn Ggntmo,grm:

i.r

n&$r k paat n ry n gtrr: $at rr Egaa atlats-ln a gt6G66r: =?Jatn oufl gft oonlilsrb ertnrryg& otss&@a;n anttrflantytb gf e,uFtnl'r-eirlrcil.l',icoru @kl uL E;n at gn atru-; tL g 8ai1't- a t-t uL n fi orr ar tlaiy u n e"7' g n stt eru mrir; lG ru.5 | @ 9 slo6 |

68

I


shrinath.udupa@gmail.com !-jiorr"rmt6fift a.t ut 11

'" '

n u sin:-#r?arynsnryttuL u$ pu =l4rr'tanggn anuftsn

riu_t

b

p*

^^ r-r,,f,G.o1pe6drLn-"A4$Ggourzuin6,uah:gnepsfiewL:nGa

stglnGgasraurnqgueiugn

!,(rlf

p;)

anydtou?poorargr-boiugns (anmunBaj

Gpa,,oruo$E:riqnerurclfr .e1i;tf

L4Hff

.gyisDrGus sry

pu,s

9,9

$u.tnatw

[1

Lt V

,1

th

*

pgt

m o c . ail

sppqaiya.mra sryserfllb LIHGu:,*

m g @

a

p u d .u

glntsgunaab <gU

(

th a n rn i rt\iu aov|s shrorrr sigue++p.n g[ e-.nFair npnrar,wru$

n t){h|jt LD rT LJ 6lrr LL t

etput Gprnrancurb ciir.o gu p$ an$

r-:yrbloriiuuomvr,b

J}l6rutD/.

.olrrtr- preiruno-d @.r"ii/ T6'rD

6'ru

ti gGau

n r

LC

LJ

I

L/6r/r.Dt ;fll?r-rr;ru @arir

gsn '6rrflGs,;unnrf orr'rg,il l:' f ar uLn e\'t*stL orliil5Oli:

Gu:n

61)


shrinath.udupa@gmail.com

-f

!

Sgcirur nllGenpir:, eftjzuritryrr_r gaw

Gsn

-

mgJ@6

g gG ur

cr6)

on ft tL

fi

or,'.laplbeou e ri &ay usn gnG Wn gt u-rsGaru gp@ s auftatft$pGut sJ 6$ 26ri' g

avr sw

on th

3!;ry alw n u pG

w

aut

a eil uL tL ut

r,ryn

$ g pG ur

e at

,')

l

ff ?art :

Eatw@?ar::

g w $ E ; r-rgGrugo'ru'olbu gerDoc'orro.' ah; ei-r,fl r.,"oarn rfleng# ourouGeru f

I

m

co . l i a

m g @

qDrue riurn&fmfu

n L- d

a

p u d .u

$ p,g#clr& o,r? $ pol win sfr m erum #ry L]ru urn a.l$ .i COo+uo* * gir $ pt orol :*i*q1ery@ n:arg enl'f, 6ulnggurb ci; qgjeur qry,t-o* ri uLn pn

ar6l

th a n p$ penrhtto hri geon:prr:siugtfi GFonror (qgggGu:e?) s fip panri:*rb en:gn:rcbryen:dr&rurs,i' priulr_lcnn6 (e

pgh genr.be

rl

OpGgpGe or)

+peiunir&u-irsrb mnrigccrrb*

pib g'enrhcth E+ot:nfu*rurcrir r--lgnrilroorrrGc.rng3surr6 + u.rariggcnr-b rbrrro griuugooir-_u_ln dnpp,.b gGr wt wL $ pG yo.rn go ri gbGp #orr afi 19 @ $iGUn 6pcrno $e

â&#x201A;¬tiipsth

pfpfu,i' uuggrcneur: ahsetsVe$

xnyGwS *-----..-.*FFb---

70

"g[6u#6ry"1_rir

i

i


shrinath.udupa@gmail.com

PR,EN'ACE

. Sakthi Ganapathi ' is olso known as , Uchohishta '(ianapathi ', The background of this form of Ganapathi ls not quite clear. But, it ls not popular among tho sixtcen forms of Ganapathi which are worshipped in our religion. The followers of Buddhism seem to have worshipped Ganapathi in this form. The Hindus who came to know of tho many advantages resultlng from the wpasama of .this deity aro said to have been worshipping Him secretly. Though the Pallavas in South India had installod Hlm .at many placor in the eoutb, still this form of Lord Ganapathi hed not come to the open. Even tho pujaris in thc templcs whero this form of Ganapathl .oxists do not seem to bo fully ewarc of the special rttributos of this door. The rnurti, is spocially signlficant f,or His form in combination with Sakti.

m

co . l i a

m

g @ pa

u

d u . h t

a

in r h s

The mantra of this deity is highly powerful. Curing chronic diseases, warding off difficultios posod by others. 'Crcating friendly fcolings, fulSlling ono's ambitlons

aro eome of the important effects of this mentra and -rcsults will be felt almost immediately. It is woll known ,{hat in this . Kali Yuga', Lord Ganapathi and Goddesc


shrinath.udupa@gmail.com lv

Durga are tbe only twin deities who can ful8l one's cherishcd desires. And, in the f,orm of Uchchishta Ganapathi. A combination of these iwo primary powersshiva Shkti is manife st. Inspite of the fact that this form of Lord Ganapathi can bestovr on the aspirant such immense gocd, the deity is nct quite popular in Tamiinadu and only a few people are knowledgeable in the worship of this murti. The mantra is recited secretely. Neither this murti, is popular outside Tamilnadu nor the form of worship is known outside. A few devotees in North India have lcarnt this mantra from Tarnilnadu and livo happily.

om c . l ai

m

g @ a p

u It has fallen to.ud SRI Mahakavi

SUNDARESA

SARMA of Thanjavur, ath to popularise this 7nyy1i as well n i as the Japa shrVidhis, Several of his disciplel arc.now

worshipping Uchchishta Ganapati in various parti of the country and abroad. He has on his own built a temple at a cost of about Rs. 2 lakhs for this murti at Srinivasapuram in Thanjavur. He has also writtcn a book explaining the various mystic aspects of the worship of this deity. THE TEMPLE IS THE oNLy oNB OF ITS KIND IN THE WHOLE OF INDIA. [Ie har written and published many books in Tamil and Sanrkrit and has been honoured for his works with such titles Maha Kavi, an'd' Kavi, Chakravarti,.


shrinath.udupa@gmail.com v

This publication is a compiletion of all tbc storos and puja aidhis requlrod for the worship of Uohchishta Ganapalhi and attaining mantra sidhi,. proparly enitiated by a competent guru, the savant is bound to achieve all that is good and attainablc both ln thig

and the other world, It is hoped that profit by this handy publication.

tantasarmam, 30-D, Giri Road, Srinivasapuram, Thanjavoor. 6, Sop. 1978.

.

shr

th a n i

m o c . R. Rambhavu;wamy. ail m g

@

pa u d u

devotces would


shrinath.udupa@gmail.com

om c . l ai

m

g @ a p

u

shr

.ud h t ina

Sri SLrndaresa Sarma of Than.laveol offering Fdoia to Sri {Jchchishtra Ganapafi deity inside the Sanatuffr


hrinath.udupa@gmail.com

m

g @ a p

om c . l ai

u

shr

d u . h t ina

The deitt, inside the Sanctunr-Sanci$furfl w;th{ sandal n'oorI pasie


shrinath.udupa@gmail.com m

co . l i a

m g @

a

i shr

up d u . ath

n

Mahakavi Sri $undaresa Sarma of Thanjavoor perfornaing the Homam for Srj Uchchishra Ganapati


s shrinath.udupa@gmail.com

m o c . ail

&

a

m g @

up d u .

h

at n i r

sh

s

ft"


shrinath.udupa@gmail.com dlbeqar*Fwqhr{r$qr

fiqfkl

m

co . l i a

m g @

a

p u d .u

h

at n i r

sh

Pubtished

by

Hi: t 'OS.

R. RAMBHAVUSWAMY Santhasramam

39-D, Giri Road, Srinivasapuram, TANJORE (Tamil Nadu)


shrinath.udupa@gmail.com Copy Right

First Edition

1979

m

co . l i a

a

p u d .u

Price Rs. 3'00

m g @

h t a in

shr

,i

Frinted at: Vasumathi Press, Madras'15'


shrinath.udupa@gmail.com PREFACE qarfiil

{rir q g aa ftâ&#x201A;Ź:

qarfta

frqt a g ez rilu'

I

qha fiqa{ qr(q qE ll

om c . l ai attainment

m

The fulfilment of desire and the liberation are mutually exclusive' However'

g @ a p

of u the devotee hof .udLord Ucchishta

Ganapathy

at

in r h s

achieves both.

of the Ucchishta Ganapathy Mantra asserts that this Deity is unsurpassed as the bestower of all that is good' Mathanga, the Rishi

Enturined by his consort Neelasaraswathi seated the on his left lap Lord Ucchishta easily grants had not wishes of His devotees' Full advantage worship been taken of this earlier as the mode of of the Deity had been steeped paltly in mystery but largely in ignorance'


shrinath.udupa@gmail.com tv Mahakavi 'sundaresa Sarma has brought to light the importance of the worship of Lord

Ucchishta Ganapathy. Backed by decades of penance and devotion, Gtlruji has established a shrine fof Him at Tanjore adjoining the Shanthasramam. The imprrtant publications relating to Ucchishta Ganapathy are listed on the baek cover.

We hope that the present publication would be a significant addition.

m o c . ail

m g @

a

up d u .

Shanthasramam l 30-D, Giri Roacl

h

at n i r

S.inivasapuram I{ TANJORE-6I3OOI,

sh

23-7-1979

R. RAMBHAVUSWAMY


shrinath.udupa@gmail.com

tt dlqfra' 6qma

u

f\(\F.rF-*

4trtgFsgulEqKqT{fl{strE

:

+iiwrg;q{nudurr tbqfqaq

wgtut'iriln, qfhq. flqrqrfaf1 qdla: qqq m frqsi qiltq q f?qrq qisq{tqq{ eTllupq gfhaw .co etq

I

qrqti qrorflla: €f,6 sTt$sqtqp

il a m

g @ a p I

u

gq

d th.u

qrR: esilfrr{: t4t4 fttfrqror*lrq F rqqe} gfqqq dcaenr{ I frqff qgB E{Erqtq q qqtrrft qqrqa}

na i r shq{qqmd sr€fliEq r stqdt qfirqeqqRq EqqtRe

qrcqwq( qt qeqrfadrq fiama:

r

qRqqrq f?rqroluq, hqrfr g6ftt qtfrq sTqrq( tfrql r tq: qfil( fir*qil {clr qfiuilei*t: ;tilr*t: srt{t4t:

mft€

f&fqamq,

Sird: qaf{q&a qf+ftei

q}rfirq

qrqlaqgQq qt illqqftq qR wfioqfr fra +r r1ar;* q{or{ qR t squKfq Effird de(q. I


shrinath.udupa@gmail.com 2

Hrq fiirorarfrq ull?Ertq frel*q'fq fioftgq

sqil!

(Rar:

qqi qeq?qqqqq fiReaoq I

{rs?r: sr{qt r hfiq $ta{I: fqritqrt' I dlaqn<q qqt&at: qrqql e{;4i: strq{r: f}11qf,4r iqqfian atq tRmrqetra uqrq

{{aI{I$: sfdq I qntq qqqa: goilnqtq *uiruq qrtfQaq {E ut qqrEtqr qiilsgeqr qEr;qrgqr( ryfaea I qttat:

I

m w'r{(t: qrqqfr: da{qrE{,.{ qq=q.rfaâ&#x201A;¬tE ifit{orq l.cosT{q( g{iqqldFq faqffifiT'

i ma

I

g iq*a a@ fifaoq r qqa}: qqr

up hG+ qfr wwr*i; qflqqtq qt q,Er SEqt a;qpqq IdsTfri u h. t qqquefi Rqtq sggraq a eruqftq qrRq"q: rilsgt n i

qliqrshr

sq q4 Qnae: ftr{qt qrrrurs q'l&faqrit ug+ qqqfiq qsatwmRr{fq qq{tq alqqqt$q neorr e uqfr .An\

efrqq'R,ilflqqrlq fiRqqrcq: qrru qfler r sq&ql qRqrqqa ariirq: mqgqRqq s{Ftr qqq{ I qffqgoqq, sTgqqq qi{tqq mg i{tg, qi{sfr flgur: qqfiq{ra qorfiTqt

r


shrinath.udupa@gmail.com 3

qq

.{rt+i qadr dtoralq sf,qr nwigtur qlfaq rsaflaq gdruErq qifr{r }Trrqqsqeilfrl qq*q q€iq: qJlqRqrqeri urqerqodtg0

r

e{lfrgo.aw$r: €H fifloanrg: dtqt

r qfiqriq

;1dlua{fitt nq qtoflql nt u qi qfrqqq e+}gm e qqR (€g: srQEr: qiqfH gritr oqqstfid rmge{a,

r

{totqqqnot qfAoi q f?rqw{

I

m qit q{ffil o c . ail

aeq}'qqtue?ffi,

m g @

r

paqtEt: u d wq Ft qt&qn},q .u h t sTKq( fqtat, naqqil I dd: niilsur: fr;q; mRorria i r qttq qamfbgarl sh {tg: I qrrcrqra g{e: (t fira, eqtg Qgl wu&aftfr,f; Xa ffaq I qlq q qqrg: s*i I qrcq;q{. vaaiilmal r hRq uaiuwqfwt qlaiqqqt vnqqqq inturiqqasqt oaL{gfr.

egr fiftnarl f,(gt

I

a{'qrcot

c{qatq.rpi qsaqqqpfTcf

valrrwrqfroiq w{lqa flf,dr: gsra{ sTqE(

I

eqdq, f, ar+ilg{fo qntaqg€ qrdsEqqqroqzt q{rqEm gt}q, t qlqqriq {qqrq 4t(ur{({: enwrqr


shrinath.udupa@gmail.com qnqrsCIrd

q{

tft

wlq urg.B(, "gosqflqnt+i

q {gflrfAn}rr qfr

rtqr fhq&q

I

q{q dfr?: SiqI qtat:

l?qtqo: asr(q qsgaq

gsqi eat frq ftq}mqi iitqtqi q dq{ g:€€q. qtq}q s.* q qgru( q"qq fAf,tqqrqiff

{t

I

\ q{Tql{ rlsi4({: t"*iqiqq $wl4: q(qf,(

qr'}T

m o c . ail

i

wgmrd idlq qarqtlqr fQtia,{'rqtwikaqr wirit{ qoaar qngqfe: {}ata $reil, "(Eq'( qq z{?lT qt q,il qfisatrl

m

dqg{r{'

' qft

g @ a p

u

I

d th.u

gdaq i{irqfrl qqq dH sTrq;EqtEtrll ganinfiararo fi;zt{rflr: *h(. q{gt, *fi<.nutr, *fqq. qdhqiqiqqtqq( I

a

in shr

*fis;qqfA$wdi q€si, hfig*qqlqal s;tti {4 g{TqT {q iqrq erqq(

iqn

t

dtorab lqlgr {r;A q$rqq{ft qqqqt qqqrTl u{rfi{q wu6uu}l qRrrqtq qqtqil qf}q;arihfA I {i€t qn.'l qggt qftReqtRqiqnt qgieg qE;i{: HqlEq( sTgst( I fimilRe: Rqmql eilirqqRql qilffqqEqqtq*q Qnqqqgqq

qffiq I


shrinath.udupa@gmail.com 5

qwl{fr: qrilqt qqad

gft

qd$, e64ir fioq q

I rrEr ua$r <nt dloq{tqdlR garfr*t q;qi fiksqrfqi *qqfa {iflS{fi: qdtqqq{tq qRurqtq ;qq=?ut(

I

srrrrqd

fhqu

a{$iHa:

I

gea+rdtq

I qzgt srcg{$i q{ei +}oH*c

urr4tq

irfl{fftr Hqqi

qaJaq gFgqr {{{toi:

I oaqEsr: q,i qqtqt qrg! I

qila*qi eqrgio6$il qt;ql

I

fQqqeffi

q$qr

qfiiRemfraq-

m o c . Rqaqr( tqrq q{or fqvrq t}q qqg qqft ailq$ nEqfifr m g fiqffid ilFqrft*rqtq HsrEEfl stqz,i q aFf,\@ flgqfas upa qfi?qqrEurt grrda qsw ilamrfrT: q?tquqrsilrsqr d . hq{qqq t a qAltrrura urRBaq Fgoi urrrq in r h s

u{rqfigmgsq

.a\

t

qqqqgR;q qbq: Tqqlq sl8 qrqitSsqE qfaEq wfrit qs {E qs {q Woitq, q$Fe Rg;eq, qgt qrqqftafirzr

qlqil,i

qFqt

qEq(

r eeqfiur grqt u{r gâ&#x201A;¬: a{frltcfi

I dda {rrzN(: qqtqEqiq u{ qq&qn{i{f,: qffqTrRl qf,(q I fiRiq: qqoq{qar q;S W{ sTgirflqq

eqtt(q wrqqidlq' efi$q {t,i q tRo: rrutr eildt(

t


shrinath.udupa@gmail.com 6 aq fto 'qmlqq,

qqlq;quaafrta oaqat{qrcEqfh:

q;el qfiqq qrq&q;qmn"lqTrTrqqaqgqfffr qfaoqr qAqaqt dlolattqqqir rTrfi{utT( qqq;d wqqqEq qRqq sqrzl R{tqqmtq I g{rg{qaffiqqrcgqi qqi qilgt fftqreqR{lq

q

t

g$*q. qrtEl(

TIqqEqi

dtqqianq(qqtqt tqiftqqt

trq

$1ftqRmrx,Trqft,{qqEemnqiiq: fqtarcdnl: rr&iq qrilqd a{erfr, qrcqedl s;qsa{. qf,lturd, â&#x201A;¬fu-

m

co . l i a

m agutt q{tqn: ttiq fi<snq{ ?qrqt, qiqfqtqiRqgsqq{. \A\

qqTqoeqq

I

@ a p du

.u h t uR+nnftg na ddlqurq, wm( egr qlq hfaq S$S:, i r sh dAE Fdtatl, aiqw qsqTqqli qiqnq( *Rq qfir{to: ag Rrfloqaqi {ttq'q=srqqd I q dlsfq q aurXi sTEstqH, qrfE q&ai gir il Rstqqtqw I qlfq {atq fft i{qqfift q

t eqi q{at rTqsfr

I

qqlqqi q? qsqflsTl eflqurq tq' 8il0 q agqmfi fqqq .itiq, .{}q q wrct qq fiqeq fidat q{9: I


shrinath.udupa@gmail.com 7 frqrqrqfr

qpriqr{ qrraq

qqi

qirit

qriqqrHq

i?q mnradlsfr

q6o, qqn â&#x201A;¬m?

t

{at wrnuq erilftg

t qilt qr&gq r {hrq qdta qqiolq rTfre(n:

Figtq

ur{ioaq dgffiTsq I rrf,Ig: qqn qqsilat

I

wgeealtu {gEI: Rrilutt,, frqfrq,, qr{qtqla gi4:, qqFt qTqtsrT(zil dloqqw<q rt(il fta,q qaKt

m

co . l i a

urguqwla qui;dqtc$ qrtq;fr qd qag' gn:

t

m

g eiltrElaft: qtRq g{: 5f,{flqt ntftor;at$tt @ a

pI sTI{trE(qdI, eEqfttqq u r{rr{d: X<i q{un(F;q!, d h.uqlqifiql t a q]'sqI gqsasetq)d tqqrtq eilfue ailt in

r h s sqiquq&t

*t'rtqlguilaila Rot+qfterfr q{q;( qq lerrml qH I dd! figgg, qrq&qfl&*l qt,

dfl: qtqdrtmiq sA& qgdtRa: qqdq, qGqq qEqghq qt$qntq rrailtqq I qw6q .Jfrq qrrqdt fiatq q{rgt {ilgsq11' qEE{sTrr 6d: fadtqtq {qqft

qr$qn, qTu}tflr qqq

I


shrinath.udupa@gmail.com I

r

utqqq

'rTqai

qq qf&tq qgqqfe wgoiat m&rqm$rq mi a tgrR garmrnft r sH

fiRetq

qF{'srf, qdia*rq

Sa

frdlqt

gaFa

t

q,i}qrtqil+sfhq:

q

I

R(er({: €{gurr:

t

qsffi ArqR 'rifaa',Tdiqoqi qH qt&aqtBflT: oTTgsri qfig qqf,tqeq r

{tqfr

qil!

r

qtqclr offiadter' cqqqqftilflq+r qqFa qgl(qtqi girera t

ffi1a

{Tztrr:

om c . l i u{<r ,1,er aOtor etqi qqitmqorp q6rqTz{ s qiiq m g @ qqftft wgqgaaw pa u d .u h t gfrr {dg: na sdlqfrqqq{l( t rrlieq qrqrq* i r h qrfreaarsI qilt qatq qel qrrqdlstq q;atq I st(i ufie'qq. {q q,flfi I er€+q iq' wrfidwant eeoheni edioaltwrcqitq €rtqq t qdta{fqlq' r

1

qtgtq <ir*q ilaqa qqtq

rs{t(a:

I

WEqrqRq qFqi q(q ffdtq fQfH: t stiilqrfiunqfr fhk{r4 {;Qr: I lhfqgtq QrdgqqrqnR qHerqlE

Xfrd flEqq t *flgil et{tuq: qqtq tq:

t


shrinath.udupa@gmail.com I

qdl qiftrqkq

rTrti{(t

q$fiqqr$ Etq qriiqstnr tiiq-

qRa6aqr: qfi'opger qqq

rrrr4r{ fhRRq qrqmqq{q(

qdtqfiqgqtq

t

t grtaq. qiletqqq

q=qftqtq hqt: oa*{qqfr:

I

qq qqoi qrwrFt gtorr?tq *ffrA.rh tqnqn {R

qq ggr qqgRr qqT( qq(qqft

I

m

i{lil.cqoqtqlq4l

t

qqoitqr sTd: eFsequrqfrfrfe qrqilq g ma mflgn+rqa, @ urr{ar qqfiR gn: gat qfiqrqrc tpae$luo a du u . q?sfq gEI: atha4 rifr tgta: Xfirri'trwl qRqar: n i shr I

I

qR tilgarArmfrg;q\n-

nfrFqR( sfiosTrqqRqRaRqE:

nxfi' tt

gfi {qg tt


shrinath.udupa@gmail.com

aflTrrt{n {r{orq.

4rqefuslrurqfhrcftr aftqtgqt{u&urr Gt&ei

qqg qqg qisc{ilq;(Kql(tll qfi{tqilqlt qrlElq {IeQWfiI:

m

co . l i a

I

gm @ a qrurfiqru{iqtr,p{;frrRRrftE\r atqaqftq u d .u ; uqlqfbeqgqnqsittoqq{tsr({qgt h t a n hriq qtqrcRqq{iql* unqqqqqoq{tun sqtmn

ti{t-I;EtTfftq.-

ritilqan{tqqFqt

;

rir$ g{rr{i{rqqtUs$o u grcttr qtrf} rwaqRat-

qrqflq{; qs gmfi

q'erdarqtatfiorqcRRaqust{til

qrgqdiutq-q{uf}qt

{tr

ffi

;

nfiwnntqoqqfifrrnqil{ffigtilqql-

fts{reuaqnmqqt

;


shrinath.udupa@gmail.com 12

rqR u tF qa r,ft f\g morqqq*q rr*qqftq q&rqqq*Kfr1 e ff afl fqf,tqordtodiarqgsft Ut i qe

ggoilRasq r,i'l qrmT;dlq;{ q;qnuauaqRnt-

qErqoitqt"qtq{Ritaril i

qtrd{qqtqn C

h6

-.

ruqrQeRRqqtsarcnnlrqqQtr {aranr {'qqkr qBoutl qq$oq.qqqt ;

m

qfrqodriit' co . l rituofri, ercmiir {relxgi\: i a qr0frr {HqFT qqa q qqnkndtr*toaqi; gm

@ a p qitt {{â&#x201A;¬g;Esqtqteilaeeettqnqq{'gt' du u . t{th tmr qqaatqaihnafifiqo ilq a n {gfaqra hri s fhqt; rilit"qttq finq trmuqotqtfmqotqar

e

qqroqt*dtilqrfqqmqqqff$b

;

qrtqqqrqt Blaqro({hqrqrnfhko$th

i

qqfiuoqfi .Iqqtff qnrril smqfita qirqqiiqrrtq tqqtq tiftt' wqtqfiot Hta;Eqqi ;

instttTl{IElqqRuq{t

o


shrinath.udupa@gmail.com 13

qqqit*na{._

qqit

qiltqfirfiRoqnrsfrt, E{stqr{qtat, fqfaerqr( qoqdl ouqqmrqf q qrcrllsuat

mrqfbaqditil q{tfht

;

rci, qq-

dmqrcrqr'1nqr$argd\Eqrar tlqritfiqf.qitt qihf&0ff$rqsqq,*qfiesnfr

ntet, qrqdrqpri

kon

-

q€anfrer$lqqmqqfhfirsu(qqqretqRo ;

om c . l ai

m

g @ pa

s;na{tcqql;{{drrlug;irfi g{tw{tfi{ifiSqtqa -

{'tqgqFarqt

;

u

d u . h t

qqsrqir na qritqt€r, aedorcqftgftr arcqri r h dtRfirs {oitaq}fftq q*g*r wqRcauqqqt t qRal qgnqaftqu${€llTITtafiqfi.Sitftaq'tqFft ftnfr, w;relr:r qrrqit{ srfiiqf,tqft.q&tq{iqrq,

q

qqrltr ritqrqqflFrnTr q€fldrmer{qiffirTttct qqr{ftr gqgqq,itr {$oqiarfib-ir,

q*gqqtaqrarqqftfr ft$r{qqoqdlqqRqrr qqmfbqaqqfi qtfu utqrfiilRmrqfiaumrwalqt;


shrinath.udupa@gmail.com 14

qqifikr, tR.ioqqrft*ftryet

adixqgf*qtr, qqi

KcTqm-

;

ttqltadtqegqrqr{tihfr uoqtfQapt, qftr+.'ilqqiqrmrta qtqqta, grantarrilcq, qarco {'qrqt

t-qqnrqt

;

tqfh{tqqr s{q ftqffioqgq}a fiftiq m qfilor qlgTr qftnqfra eilr{dtrrt{; .l co

ai qlinrat m .ruqftqgo*tqqriqflrqvgrnuia g @ a p qns*r ,-qeqfrl qRer u gfiqqitqrqqqtqtr d .u {rRarqi; nath i ;qdtua shr gqqtqqorhlfirqTlq (qlqlq. l ;

TTTTiil{-

ftturcun*qme{l,i}qdqlff qqqq{rtsetqosq dtadffi cTqffi t;gq(eq )qrcuffi(;Il{T;r[$qdtalt

-

?

, qqit q{qfbRqftoqqrrql qqqqcrir {ot{Kihoqr, st;(r$iqgiqgrqqr,

titqqqiiqd'tqqr,

fibERqs q r, fifbotqtqlqfiqtqiiqdae r,

sq qt{ta

ro


shrinath.udupa@gmail.com 15 q&eqq;asqi, q(oqmgqa'inr, qafigtq {ff \ f\eeq1 {gffintiqCIqr, qnTeaqr g qKqt{Iql \^

\l

qiirlq4;

EqiqqFT!

I

qfbmgqtaarai mrts

qqdlaafi taaks-

qrqwmi qffitdqqqtqqrqi

qfi.qgum&fhqqmt

Rqrqqft{barqi fhluiitwTl tRqvwamtq, uoumf qmrcqqt q qdte.qurtqr wsdlrl {1 tetqlttawt

om c . l i nilsfr qqrtitagtqqi gqrqnqiirlqmrllaxTl ma qqq@ firqqonoqg({Tr, fitbogrorqf\ewr a up qEarrilqqI, qirarqrnhuqrftiifhotqaqorqRqriid u h. t RTIr mqqfbaqtangrrsr, a $truqqlqqi6glqqgqqrl n qsnqdu{{{ttrqt, i r qrfbnftfbo {lq,ilqqqqr, sh sQorqr urq<itm ;

olmqr, qqrrcg{r$Iqtr q{IirT{qr, {tt{ilqqt, tatalq tqqqreqt, qrqt q#A'h v qrrqrtlfrnsr, qqr{tqndtsqqr {loqwqer qqfssl,

e{tqmftnefhfingWg'sTqus!, taqrorRfilqaqtrr qRitfir, fqqiq qRqftr RRzo, qestftqmqaft\finr, grgwlnqtfrgfiqoeoufieor, qqr{ qr,{titl qroirqqodtcqqnqq{dauqosifr(?rrr{6,rlrr ggm gtqqmdlutfkemser, $s*qrqqqt{tt-

qftaq


shrinath.udupa@gmail.com 16

qrqqtlq{r, ffEt(s{qtqq&l wqlEq{f,wq etgorurfrl

qrqftel, Ewlqrc{i{6*qqfi;q&r, ffu;ffi€{qis{qfiI$: .Iqqr{t${tt{{ttt:

;

qeirq(sT-

q=*t&qnrritqqtqftxqfiqfqtqlr

€{tt

t

qfaqeb qteqt: utrqilqrc.qtsdtm, {trqilel, effi.{q$qqrfiqqailtsr, qRqdqg€KxT- '

ffiRqqqlRtq', qqtflTqrqqtu*{eitqmt{1, $EIqr :

m qqt,ilaat{mKiaqrcl, mf&qrtsflqguqdrqatqtqr .l co i

fli{isl

@

a p u ud

;

a gm

fq{€usd}Rearfrrrqq-

€aqFil,rorritwirEI(lr

wafi, oaft, h.sfioeqnQq: t a qrTitTd inrlolqtrq: qlg ui qKqi qrg I

hr s qufhgorfatwq

uudtma'itsft qdr{iamg{rsR uqna: HFI

ll

gtl:

I

qk qqlq gt;rfldirtqup$o€: afqa qqRg ril

qft

flqt guq{lqTq ll

dlgenarmfig;q\n-

qr&iaqfie eP"6e{rurqR

tgR: tXfr: tt gq qqg tt

"

|


shrinath.udupa@gmail.com

m

g @ pa

om c . l ai

u

shr

d u . h t ina

l[he tennple gopuram at Srinflvasapuraffin. 'l anlure


shrinath.udupa@gmail.com

m

m

co . l i a

u

g @ a p

i shr

na

d th.u


shrinath.udupa@gmail.com

m

m

co . l i a

u

g @ a p

i shr

n

d u . h at

उच चिष ट गणपति कल पम pdf  
उच चिष ट गणपति कल पम pdf  
Advertisement