Issue Magazine Lifestyle & Business Magazine

Page 21

MEUVIRO INTERIEURBOUW

‘Wij zijn pas klaar als de klant tevreden is en als de klant niet tevreden is zijn wij nog niet klaar’. Een gevleugelde uitspraak van Joep van Oosterhout, die typeert waar Meuviro voor staat. Service tot in detail.’ kunnen maken, hierdoor waren ze blij verrast. Wanneer we helder hebben wat de vraag is, maken we snel concreet wat het kostenplaatje is. Hierna kunnen we de schetsen en het ontwerp tot in detail uitwerken.”

Turn-Key

Geen zorgen, alleen weten wanneer het klaar is? Dat kan wanneer Meuviro het project volledig turn-key oplevert. Projectleider

Wouter

Sterk:

“Wij

verzorgen in soortgelijke projecten de coördinatie van alle betrokken partijen.

Meuviro

opdrachtgever natuurlijk op de hoogte

Breda

Tijdens het project houden we jou als maar alle lopende zaken verzorgen wij.”

Meer weten wat Meuviro voor jou zakelijk of privé kan betekenen? Neem gerust

Haagweg 320 Tel. 076 – 521 34 50 info@meuviro.nl

www.meuviro.nl

contact op voor een kennismaking.

ISSUE JAARGANG 22 NR 3 -

21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.