Page 11

Pipiwharauroa He Raumahara

He Raumahara He whakamārama:

Kei te mihi ki ngā āhuatanga o te wā, ki ngā kokona kāinga kōrero, ki te hunga nā rātou tēnei taonga i whakarere mai hei whakamaumaharatanga ki a rātou mā. Kei te Ahorangi, Taiarahia Black, te rangatira, te tohunga o te kōrero, ko tēnei te mihi nui mo tō whakaaetanga mai kia whakarewatia tēnei waiata me ōna whakamāramatanga katoa ki ōna uri arā a Rongowhakaata, me kii, ki Tūranganui a Kiwa i te Pīpīwharauroa. Aku mihi nui ki a koe.

Inā tēnei waiata a Pinepine te kura

5

10

Nā Gaylene Taitapanui

Pinepine te kura

(He waiata matakite, he waiata tangi)

15

nā Te Kooti Ārikirangi Te Tūruki

14. Kōrua ko te tau e. He ōrite ki tera o nga kōrero ‘Ko te wahine, ko te tane i maru ai te tangata’. Te piritahitanga, te mau tahi, te kotahitanga. 15. Whakakake e te ture i te kīnga o tō waha. Kua whakaeke mai nei te kawanatanga kua horahia ana ture huhua hei kaiā i te whenua, hai tango i te mauri whakaora o te iwi. E kōpurupuru, e apu haere ana te kawanatanga. Tirohia te waiata; Kāore te pō nei mōrikarika noa, nā Te Kooti ano tēnei waiata i tuhi. Te waiata tuarua o tēnei pukapuka. Te rarangi 15 o taua waiata e tau penei ana ngā kupu Ki taku whakaaro ka tae mai te Pōari. Kei roto i tēnei rarangi o taua waiata kua whakarerangitia atu nga momo ture i takoto penei ai nga kōrero. Whakakake ture i te kīnga o tō waha. 16. No runga rawa koe, no te mana o Kuini e tū nei. Ko te tūhono atu ki te atuā i roto i te whakapono i te Rongopai. Ko te Kuini nei, ko te whakahua tēnei i a Kuini Wikitoria (1819-1901) Kuini o lngarangi me Airana (1837-1901). Te ūpoko ahurewa, te ariki o tōna hahi Mihingare. 17. Nā Rangi-tū koe, nā te Kotahitanga, nā Tāne rawa koe, nā Pūre-tawhiti. Ka hoki ake anō te kōrero ki te orokohanganga o te ao Māori. Ki te kōrero a Te Peehi e pēnei ana. Ko Ranginui e tū iho nei i moe ki a Papa-tuā-nuku. E rua ngā whakaaro mo te'kotahitanga'. Tuatahi, ko te kotahitanga o Ranginui raua ko Papa-tuanuku. Tuarua, ko te whakaaro o Te Kooti i runga i te ahua o te Rongopai e kawea haeretia nei e ia me hoki anō te iwi ki runga i te 'Kotahitanga' hei tiaki i ngā take whenua. 18. Nā kaunati hikahika, te kaunati ō to tīpuna ō Rāwiri. Ko te kaunati, he wahia koikoi ka kaunatitia, ki tētahi atu rākau kia hikahika rawa kua mura he ahi. Nā Mahuika rā te atuā o te mura o te ahi tēnei ahautanga. Nui atu nga korero mo tenei poropiti 2 Rāwiri. Ko Rāwiri i piri pono nei ki te atuā. Koia anōhoki i whakawhiua e tona iwi, engari he wa an6 ka noho ko Rawiri hei ngarahu whakahaere, kaituruki, hei Kingi, hei hohou i te rongo. Nana i whakatu te aka tohutohu o te Kawenata Tawhito, koia an6 hoki ta Te Kooti tumanako. Ko te Rawiri e whakahuatia nei nana ano i hi ake nga waiata whakaari, he kaituhi i nga tohutohu a te Ariki i nga inoi, me nga panui. Ka noho nei enei Tnoi, enei panui hei hiranga matua hei taki i ngā karakia Ringatū. 19. I haere ai i te rei nui ao, kā hika i tana ahi. Ka puta ki te ao ki te hika ake i te whakapono. Ko Te Kooti tenei e whai atu ana i te tauira ate poropiti a Rawiri, hai hika ake i te ahi o te maramatanga, pera an6 i a Heremaia kia hapaitia te whakaaro nui. 20. Kimihia e te iwi te arā ō te tikanga. Whaia rawahia e te iwi ko te whakapono, hei ēranga tonutanga.

Page 11

20

25

30

35

40

45

50

Pinepine te kura, hau te kura, whanake te kura i raro i Awarua, Ko te kura nui, ko te kura roa, ko te kura nā Tūhae-pō, Tēnei te tira hou, tēnei haramai nei, Nā te rongopai, nā te rangimarie, Naumai! Ka haere tāua ki roto ō Tūranga, Kia whakangungua koe ki te mīni, Ki te hōari, ki te pū hurihuri; Ngā rākau kōhuru a te Pākehā e takoto nei! Piki ake, kake ake i te toi huarewa; Te arā ō Ēnoka i piki ai ki runga, I rokohinga atu rā Maikuku-Makākā, Hapainga te aroha, he waha i pā mai, Taku wahine purotū, taku tāne purotū, Kōrua ko te tau e! Whakakake e te ture i te kīnga tō waha, Nō runga rawa koe, nō te mana o Kūini e tū nei, Nā Rangi-tū koe, nā te Kotahitanga, nā Tāne rawa koe, nā Pūre-tawhiti, Na kaunati hikahika, te kaunati o tō tīpuna ō Rāwiri, I haere ai i te rei nui ao, kā hika i tana ahi, Kimihia e te iwi te arā ō te tikanga, I pai ai te noho i te ao nei! Kai Tūranga-nui he mata pū, he patu i te tangata kia mate, Mate maungarongo hoki rā i haere ai i te ara, Ko koutou anake e titikaha mai nā! E kai ō koutou mata i te kohu e tatao, I waho i te moana o Toka-āhuru, Ko te kopae o te whare, te arā tōtara, Te hua wai parae, e koia te korari, Tēnei, e te iwi te wā ki to koutou whanaunga, Te wa ua mai nei ki te hua i te kai, E kai ō koutou mata ki runga o Paparatū Karokaro i te tai turi ō koutou taringa kia areare ai; Me te whakarongo atu ki ngā kī atu Kaua ahau e patua, Mōku anake te ārai ō Tūranga, Te matenga ō Māhaki i mau ai te rongo patipati, I mātakitakina ai, koia hika mātakitaki, Whiti, kē mai koe i rainahi nei! Te ai ō mahara ka mate au i Waerenga-ā-hika, Te kī mai koe me whakawā marire, Hopu ana koe i ahau, kawe ana ki Wharekauri, Ka manene mai ou i rō te wai, Ka ū ana ko Whareongaonga, Ka pā ko te waha o te Kāwana Ē hika mā, ē! Inā ia te kai, Tōia ki uta rā haehaetia ai, Tunu ai i te manawo, ka kainga Ka pau mō Koro-timutimu, mō Tauranga koāu Koia te riri pokanoa, kā kai ki te waipiro Ka kai ki te whakamā, ki te mauāhara Me whakarere atu ēnā mahi kino, Ē hika mā e!

21. I pai ai te noho i te ao nei! Orite te whakamarama ki te rarangi 20. 22. Kai Tūranga-nui he mata pū, he patu i te tangata kia mate. I huakina nei te riri ki Waerenga-a-hika, ki Matawhero hoki i te takiwa o Tūranga-nui-a-Kiwa. (Titiro ki te whakamarama rarangi 6). 23. Mate maungarongo hoki rā i haere ai i te ara. Ko te hiahia tonu o Te Kooti ki te hoki atu ki Tūranga-nuia-Kiwa. (Titiro ki te rarangi 5). 24. Ko koutou anake e titikaha mai nā! Kei te mau tonu te ito, te wehi o te iwi o Turanga-nui-a-Kiwa ki a Te Kooti, titiro ki te rarangi (5). 25. E kai ō koutou mata i te kohu e tatao. E kite a mata ana te iwi i te he marika, i te kino e whakaeke, e whakawhiua ana ratau. Kua whakaara ake te kohu e hungaia nei te maramatanga kua noho tatao, pohehe i roto i te korekore o te whakaaro nui. (Ko te whakahua o te kupu kohu, he tohu aria, waitara tenei). 26. I waho i te moana o Toka-āhuru. Ko Toka-ahuru he toka tenei kei waho atu o Tūranga-nui-a-Kiwa. He toka taunga o te hapuku, e kiia ana i te reo Pakeha ko Ariel.

27. Ko te kopae o te whare, te arā tōtara. E rua ano nga whakamarama o tenei rarangi. Titiro ki te whakamarama a (Ngata & Jones: Ill, 90, 64), engari ko tenei ko te ahua o te kopae o te whare porowhita he mea hanga i te totara. Ki etahi whakamarama he ahi e tauwhiri ana i te tangata. Kei te hoki ake pea nga whakaaro o Te Kooti ki nga hurihanga nui, takahi i te mata o te whenua, ko te kopae he momo ahi tahuna ai ma te maire, kare e puta he auahi, engari ano te totara auahi ana. He rakau rangatira te totara, koia nga tino rakau mo te whakairo tipuna whare. 28. Te hua wai parae, e koia te korari. Te hua wai parae e korero ana a Te Kooti mo te ahua, mo te marakerake o te whenua ki Turanga-nui-a-Kiwa. Ko te parae he kupu tonu ano o Te Tairawhiti e whakahua ana i te ahua o te takoto whanui, i te marakerake mai o te whenua. Ko te tino kupu rongohia ai ara ko tenei "e haere ake nei koe ki waenga parae. I era wa ki Tūranga-nui-a-kiwa kaha ana te tipu mai, matomato ana te tipu o te harakeke, koia te ingoa he pua korari.

Pipiwharauroa - January 2018  

Kohitātea (January) 2018 edition of Pipiwharauroa

Pipiwharauroa - January 2018  

Kohitātea (January) 2018 edition of Pipiwharauroa

Advertisement