Page 1

1

2

3

4

5

6

A

A

B

B 2970,49

B

C

4 25,70

Projekcije: Stanje robov po: ISO 13715 ISO 128 notranji zunanji +0.3

splošni princip toleriranja: ISO 8015 Sprememba Datum Ime Ozn.

SECTION B-B SCALE 1 : 2

D

1

-0.3

2

Stopnja točnosti prostih mer ISO 2768-mK Datum Risal Konr. K.std.

19. oktober 2009

Površina: ISO 1302 Ime

Merilo: 1:50

Pozicija:

Masa:

kg

Material:

Naziv in mere:

Konstrukcija_1-Palica_5 gabaritne dimenzije Št. risbe

Stran 1/1 1

Dat.: C:\Users\Zois\Desktop\Fux\

st.

A4

Konstrukcija_1-Palica_5  

-0.3 +0.3 Material: Merilo: 1:50 notranji zunanji kg Sprememba 4 gabaritne dimenzije st. 1 Stanje robov po: ISO 13715 Stopnja točnosti prost...