Page 1

‫לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחב‬

‫התבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אח‬

‫נה ‪‬‬

‫להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכ‬

‫להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר ש‬

‫למדריך‬

‫את מוטות המדינה ‪‬‬ ‫ורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות‬ ‫התחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבט‬ ‫חיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה‬ ‫תית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לח‬ ‫חריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לט‬ ‫נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנה‬ ‫ר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסי‬ ‫לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחב‬ ‫התבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אח‬ ‫נה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכ‬ ‫את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר ש‬ ‫ורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות‬ ‫התחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבט‬


‫למדריך‬ ‫מוגשת לך בזאת ערכת צופיות לטיול‪.‬‬ ‫הערכה מחולקת לחמשה ענפי הצופיות‪ ,‬בכל ענף מופיעות‬ ‫מיומנויות‪ ,‬משחקים והפעלות שניתן להעביר במהלך הטיול‪.‬‬ ‫הערכה היא כלי עזר הדרכתי ואין דרך אחת מסוימת להשתמש‬ ‫בה‪ .‬מומלץ לעבור על הכרטיסים השונים ולבחור את הפעילויות‬ ‫לפני הטיול ואפשר גם לשלוף במהלך הטיול ולהעביר‪.‬‬ ‫הערכה מתאימה למדריכים צעירים ובוגרים ומעודדת‬ ‫את המדריך לקיים פעילות צופית רחבה עם חניכיו בשטח‪.‬‬ ‫בהצלחה בטיולים‪.‬‬

‫מחלקת הדרכה ‪ -‬האגף לחינוך‬

‫תודה לגרעין כ׳ של המרל״ץ על איסוף ועריכת התוכן‬ ‫והשתתפות בסרטונים‪.‬‬


‫לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחב‬

‫התבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אח‬

‫נה ‪‬‬

‫להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכ‬

‫להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר ש‬

‫את מוטות המדינה ‪‬‬ ‫ורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות‬ ‫התחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבט‬ ‫חיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה‬ ‫תית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לח‬ ‫חריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לט‬ ‫נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנה‬ ‫ר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסי‬ ‫לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחב‬ ‫התבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אח‬ ‫נה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכ‬ ‫את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר ש‬ ‫ורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות‬ ‫התחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבט‬


‫| מבנה מחנה גדודי‬ ‫אות‬

‫מחנ‬

‫מדורה לכל קבוצה‬

‫שינה באוהלי סיירים‬

‫אוהל מדריכים‬

‫תורן עם‬ ‫דגל גדוד‬

‫אוהלי סיירים‬ ‫המחנה הגדודי האידיאלי יהיה בנוי מאוהלי חניכים‪ ,‬אוהלי מדריכים‪,‬‬ ‫מדורה לכל קבוצה ותורן גדודי עם דגל בכניסה למחנה‪.‬‬ ‫המחנה הגדודי מאפשר אקלים חינוכי נכון‪ ,‬כל חניך יודע איפה הוא‬ ‫ישן ואיפה נמצאים שאר חלקי המחנה‪.‬‬ ‫יש לסדר מראש את אוהלי הקבוצה אחד על יד השני‪.‬‬ ‫בתמונה מחנה גדודי המורכב מאוהלי סיירים‪.‬‬ ‫! על בניית אוהל סיירים מצורף הסבר בענף השדאות‪.‬‬


‫| מבנה מחנה גדודי‬ ‫אות‬

‫מחנ‬

‫מדורה לכל קבוצה‬ ‫שינה באוהלי איגלו‬

‫אוהל מדריכים‬

‫תורן עם‬ ‫דגל גדוד‬

‫אוהלי איגלו‬ ‫אופציה נוספת למחנה הגדודי היא שימוש באוהלי איגלו‪ ,‬בה האתגר בו עומד‬ ‫החניך כדי לבנות את האוהל קל יותר ופעולת בניית האוהל מאבדת ממשקלה‪.‬‬ ‫בנוסף נרצה שלכל קבוצה יהיה מדורה משלה בשביל הערך הנוסף של‬ ‫האינטימיות סביב המדורה‪.‬‬ ‫אפשר שלכל קבוצה תהיה משימה להכין מנה מסוימת מהאוכל‬ ‫הגדודי ואת הקינוח תכין הקבוצה לעצמה‪.‬‬ ‫! על הדלקת מדורה בטוחה מצורף הסבר בענף השדאות‪.‬‬


‫חנאות | תורן גדודי‬ ‫מ‬

‫על התורן הגדודי‬ ‫התורן הגדודי הוא הדבר הראשון שמקימים בהגעה למחנה והדבר‬ ‫האחרון שמפרקים הוא מסמל את הימצאות הגדוד עד הרגע שהוא‬ ‫עוזב‪.‬‬ ‫על התורן ייתלה הדגל הגדודי‪ ,‬דגל אשר נבחר בהחלטה של נציגי‬ ‫הגדוד וילווה את הגדוד לאורך השנה‪.‬‬ ‫במידה ובתורן השבטי לא נתלה דגל ישראל‪ ,‬הדגל בתורן הגדודי יהיה‬ ‫דגל ישראל‪.‬‬


‫| הקמת תורן פשוט‬ ‫אות‬

‫מחנ‬

‫יש לעשות קשר מוט על שתי הסנדאות‬ ‫‪.1‬‬ ‫ולקבע באמצעות קשר בהן‪.‬‬

‫‪ .3‬כעת יש להדק‪.‬‬

‫יש להקיף בעזרת הקצה הארוך של החבל‬ ‫‪ .2‬את הסנדות מלמטה‪ ,‬והשחל אותו אל תוך‬ ‫הקפל‪ .‬למעשה נעשה חצי קביעה‪.‬‬

‫נמשיך בחצאי הקביעות עד אשר נראה צורה של‬ ‫‪ .4‬קשרים אחד על ידי השני שמקיפים את שתי‬ ‫הסנדאות‪ .‬נקבע בסוף הקשר באמצעות קשר בהן‪.‬‬

‫בניית התורן הגדודי‬ ‫נבנה תורן המורכב משתי סנאדות אותן מאריכים באמצעות שתי‬ ‫כפיתות מקביליות שבקצה הסנדא העליונה מחברים את הדגל‪ ,‬את‬ ‫הסנדאות נרים באמצעות שלושה יתרים שיחוברו מתחת למיקום‬ ‫הדגל באמצעות קשר מוט‪ ,‬בכדי שלא יפריעו לו‪.‬‬


‫אות | משחקי מחנה‬ ‫חנ‬

‫מ‬

‫‪1‬‬

‫כוכבית‬

‫חניכי הקבוצה ייקשרו בזוגות משני צידי חבל באמצעות קשר הצלה‪.‬‬ ‫החניכים יסחבו תיקים מנק’ התחלה לנק’ סיום‪.‬‬ ‫אתגר נוסף‪ :‬לאורך המשימה יחלק המדריך מגבלות לחניכים; חניך‬ ‫שלא יכול לראות‪ ,‬חניכים שלא יכולים לדבר‪ ,‬אסור לגעת בחבל‬ ‫וכו’‪.)..‬‬


‫אות | משחקי מחנה‬ ‫חנ‬

‫מ‬

‫‪2‬‬

‫אגרוף קוף אנושי‬

‫חלק את הקבוצה לשלשות‪ ,‬כל שלשה תקבל חבל שיהיה קשור‬ ‫בקצה אחד לאחד מחברי הקבוצה אשר אחראי על ביצוע הקשר‪,‬‬ ‫ובקצה שנה אל אחד החניכים אשר עומדים וסביבם יוצרים את‬ ‫הקשר‪ ,‬השלשות יתחרו ביניהם על יצירת אגרוף הקוף‪.‬‬

‫!‬

‫ניתן ללמוד על איך יוצרים אגרוף קוף בענף עמלנות‬


‫אות | משחקי מחנה‬ ‫חנ‬

‫מ‬

‫‪3‬‬

‫חידת אזיקים‬

‫חברי הקבוצה נקשרים ב”אזיקים” אחד לשני‪.‬‬ ‫המטרה שלהם היא להשתחרר בלי לפתוח את הקשרים בחבל‪.‬‬ ‫פיתרון‪ :‬על חניך אחד לתפוס את החבל של החניך השני‪ ,‬להשחיל‬ ‫אותו דרך הלולאה הנמצאת סביב ידו ולהוציא אותה בחזרה‪ ,‬מה‬ ‫שיביא לשחרורם‪.‬‬


‫אות | משחקי מחנה‬ ‫חנ‬

‫מ‬

‫‪4‬‬

‫קשר אנושי‬

‫חברי הקבוצה עומדים בשורה ומחזקים חבל אחד‪ ,‬כל פעם יגיד‬ ‫המדריך קשר אחר ועל החניכים יהיה לבצע אותו בלי לעזוב את‬ ‫החבל‪( .‬הקשרים‪ :‬בהן‪ ,‬שמינית‪ ,‬לולאת בהן וכו’‪)..‬‬

‫!‬

‫ניתן לחלק את הקבוצה למספר תתי קבוצות ולקיים תחרות‬ ‫ביניהן‪.‬‬


‫אות | משחקי מחנה‬ ‫חנ‬

‫מ‬

‫‪5‬‬

‫מסלול שאקלים אנושי‬

‫מחלקים את הקבוצה לשתיים‪ ,‬קבוצה אחת מעמידים בצורה מפוזרת‬ ‫ומותחים ביניהם חבל‪ .‬הקבוצה השנייה תצטרך ללכת במסלול של‬ ‫החבל עם כיסוי עיניים‪ ,‬תוך כדי שהם מחוברים אחד לשני בעזרת‬ ‫חבל ומחוברים גם לחבל עצמו‪.‬‬ ‫בהמשך מחליפים את הקבוצות ועורכים תחרות‪.‬‬


‫ת ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪‬‬ ‫סיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות ה‬ ‫ת וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורש‬ ‫יד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להת‬ ‫‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים‬ ‫האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כל‬ ‫חברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות איש‬ ‫שיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמ‬ ‫ת המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪‬‬ ‫לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את הא‬ ‫בע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה‬ ‫ת ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ו‬ ‫סיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות ה‬

‫להקשיב ו‬

‫שדאות‬

‫וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ול‬ ‫‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים‬ ‫בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אח‬ ‫טות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר ש‬


‫אות | החבל האישי‬ ‫שד‬

‫בטיול צופי יש שימוש רב מאוד לחבל (משחקים‪ ,‬בנייה ויצירה‬ ‫עמלנית) ולכן על כל מדריך להצטייד בחבל אישי באורך ‪ 3‬מ’ ואף‬ ‫שכל אחד מהחניכים יחזיק בתיקו גם חבל אישי באורך ‪ 3‬מ’‪.‬‬ ‫בענף המחנאות ישנן כמה דוגמאות של משחקי מחנה שאפשר‬ ‫לשחק עם החניכים שהציוד היחיד בשבילן הוא חבל‪ ,‬אם לכל חניך‬ ‫כבר יהיה חבל בתיק כמות הציוד בתיק המדריך תקטן‪.‬‬

‫!‬

‫בהמשך נלמד כיצד לטפל ולשמור על החבל האישי‪.‬‬


‫אות | כריכה פשוטה‬ ‫שד‬ ‫נניח את החבל הדק על‬ ‫נעביר את הקצה הארוך‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ .1‬החבל העבה בצורת ח’‬ ‫אל מתחת לחבל העבה‪.‬‬ ‫ונשאיר קצה אחד ארוך יותר‪.‬‬

‫ניצור ליפוף ראשון‬ ‫‪ .3‬סביב כל החבלים‬

‫נמשיך בליפופים על‬ ‫נמתח את קצה‬ ‫נעביר את קצה‬ ‫נחתוך את‬ ‫קצה החבל העבה עד‬ ‫‪ .4‬שנגיע לסופו ונשאיר ‪ .5‬החבל הארוך דרך ‪ .6‬החבל הקצר כדי ‪.7‬‬ ‫שאריות החבל‪.‬‬ ‫להדק‪.‬‬ ‫הלולאה‪.‬‬ ‫לולאה בקצה‪.‬‬


‫שדאות‬

‫ול חבל אישי לנשיאה‬ ‫| גלג‬

‫‪ .1‬נגלגל את החבל‪.‬‬

‫‪ .2‬נוציא אחת מן‬ ‫הלולאות‪.‬‬

‫נכניס את הלולאה שהוצאנו‬ ‫‪ .4‬קודם‪ ,‬אל הלולאה שנוצרה‬ ‫בקצה החבל המגולגל‪.‬‬

‫נעביר את הלולאה‬ ‫‪ .3‬מאחורי החבל‬ ‫המגולגל‪.‬‬

‫‪ .5‬נמתח את הלולאה החוצה‪.‬‬


‫אות | אוהל סיירים‬ ‫שד‬

‫את אוהל הסיירים נבנה עם החניכים‬ ‫במחנה‪.‬‬ ‫האוהל מחזק את תחושת המסוגלות ויוצר‬ ‫סביבה בטוחה לחניכים‪.‬‬

‫או חפשו ביוטיוב‬ ‫הקמת אוהל סיירים‬


‫שדאות‬

‫הדלקת מדורה נכונה‬ ‫|‬

‫חניכים רבים מתביישים בכך שאינם‬ ‫יודעים איך להדליק מדורה‪.‬‬ ‫יש לזכור שבטיחות היא חלק בלתי נפרד‬ ‫מהמקצועיות‪ ,‬גם בהדלקת מדורה‪.‬‬

‫או חפשו ביוטיוב‬ ‫הקמת מדורה נכונה‬


‫פינוקים על המדורה‪:‬‬ ‫אות |‬

‫שד‬

‫‪1‬‬

‫ממתקי בצק‬

‫מצרכים‬ ‫(ל‪ 40‬שיפודים)‪:‬‬ ‫‪ 1 −‬ק”ג קמח‪.‬‬ ‫‪ ½ −‬ק”ג סוכר‪.‬‬ ‫‪ 40 −‬שיפודים‪.‬‬ ‫‪ −‬גיגית לבצק‪.‬‬ ‫‪ 2 −‬בזנטים‪.‬‬ ‫תהליך ההכנה‪:‬‬ ‫יש לטבול מראש את השיפודים במים כדי שלא ישרפו במדורה‪.‬‬ ‫נשפוך את הקמח והסוכר לגיגית ונוסיף כל פעם קצת מים עד שנגיע למרקם‬ ‫בסיסי של בצק‪.‬‬ ‫ניתן לחניכים חתיכת בצק ושיפוד בכדי שכל חניך יכין לעצמו את הממתק‬ ‫שלו כמו בתמונה‪.‬‬ ‫נניח את השיפודים על שני בזנטים רחוקים אחד מהשני ברוחב שיפוד מעל‬ ‫פחמים‪.‬‬


‫פינוקים על המדורה‪:‬‬ ‫דאות |‬

‫ש‬

‫‪2‬‬

‫פופקורן בסיר‬

‫מצרכים (מתאים לפי‬ ‫סירים שונים)‪:‬‬ ‫‪ −‬סיר עם מכסה‪.‬‬ ‫‪ −‬גרעיני תירס לפופקורן‬ ‫(בא בחבילות של קג’)‪.‬‬ ‫‪ −‬שמן בישול‪.‬‬ ‫‪ −‬מלח‪.‬‬ ‫תהליך ההכנה‪:‬‬ ‫נשים את הסיר על המדורה ונשפוך אליו שמן בישול עד שיכסה את‬ ‫התחתית‪.‬‬ ‫נוסיף כמות מלח לפי הטעם לשמן‪.‬‬ ‫לאחר שהשמן רתח (כ‪ 3-‬דקות) נוסיף שכבת גרעינים שתכסה את התחתית‬ ‫ונסגור את המכסה‪.‬‬ ‫נקשיב לקול פיצפוץ הגרעינים ונוציא מהאש כעבור בערך ‪ 7‬דקות‪.‬‬


‫פינוקים על המדורה‪:‬‬ ‫אות |‬

‫שד‬

‫‪3‬‬

‫סמורס‬

‫מצרכים‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬

‫חבילת ביסקוויטים‪.‬‬ ‫חבילת מרשמלו‪.‬‬ ‫‪ 3‬חבילות שוקולד‪.‬‬ ‫גליל נייר כסף‪.‬‬

‫תהליך ההכנה‪:‬‬ ‫כל חניך יקבל ‪ 2‬ביסקוויטים ‪ 4‬קוביות שוקולד ומרשמלו וייצור‬ ‫סנדביץ’ ולאחר מכן יעטוף אותו בחתיכת נייר כסף‪ ,‬כל מה שנשאר‬ ‫זה לזרוק למדורה ולחכות‪.‬‬


‫פינוקים על המדורה‪:‬‬ ‫אות |‬

‫שד‬

‫‪4‬‬

‫שוקו שטח‬

‫מצרכים‬ ‫(ל‪ 10-‬כוסות)‪:‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬ ‫‪−‬‬

‫½ ליטר חלב‪.‬‬ ‫כוס שמנת מתוקה‬ ‫עמידה‪.‬‬ ‫‪ 2‬חפיסות שוקולד‪.‬‬ ‫סיר‪.‬‬

‫תהליך ההכנה‪:‬‬ ‫שופכים את החלב והשמנת לסיר ומחממים על האש עד לנקודת‬ ‫הרתיחה‪ .‬מיד עם הרתיחה מורידים מהאש‪.‬‬ ‫כל חניך יקבל כוס עם חלב ושמנת חמים ו‪ 4‬קוביות שוקולד שאיתם‬ ‫יערבב עד שיימסו והשוקו יהיה מוכן‪.‬‬


‫אות | משחקי לילה‬ ‫שד‬

‫חשוב לנצל את הלילה למשחקי חושים‪ ,‬ביטחון עצמי והכרת הלילה‪.‬‬ ‫לילה בשטח בו לא יצאנו לא”ש לילה קצר הוא לילה מבוזבז‪.‬‬


‫אות | משחקי לילה‬ ‫שד‬

‫!‬

‫תנדב שעיניו מכוסות יעמוד‬ ‫עילות רעש‪+‬תנועה‪ :‬חניך מ‬ ‫הצעה לפ‬ ‫רות ניתן לכל חניך להתנסות‬ ‫מעגל חניכים ובידו אבן‪ ,‬בתו‬ ‫במרכז‬ ‫רה על השקט כדי לקחת את‬ ‫לכיוון מרכז המעגל תוך שמי‬ ‫בהליכה‬ ‫ניך המתנדב ישמע קול מכיוון‬ ‫ידו של המתנדב‪ ,‬במידה והח‬ ‫האבן מ‬ ‫החניך שהתחיל ללכת אחורה‪.‬‬ ‫ביע אל הכיוון‪ ,‬אם צדק יחזור‬ ‫הוא יצ‬

‫‪1‬‬

‫פעילות רעש‪+‬תנועה‬

‫הרעש בולט בלילה מפני שחוש השמיעה מתחדד‪.‬‬ ‫תנועה‪ :‬בלילה העין האנושית נמשכת לתנועה‪ .‬אנחנו נראה תזוזות‬ ‫קטנות שלא היינו מבחינים בהן במשך היום‪ .‬לכן‪ ,‬נשתדל לנוע‬ ‫בתנועות כמה שפחות חדות ולא אל מול אדם‪ ,‬כלומר מאחורי מחסה‬ ‫או אובייקט‪.‬‬


‫אות | משחקי לילה‬ ‫שד‬

‫!‬ ‫‪2‬‬

‫כים (חניך עם חולצה שחורה‪,‬‬ ‫לפעילות‪ :‬נשלח שלושה חני‬ ‫הצעה‬ ‫קי) ללכת ולהתחיל להתרחק‬ ‫עם חולצה לבנה וחניך עם חא‬ ‫חניך‬ ‫מחיש לחניכים את ההבדלים‪.‬‬ ‫משאר הקבוצה‪ ,‬כך ניתן לה‬

‫פעילות גוון‬

‫צבע הוא החזר של חלק מהאור הפוגע באובייקט מסויים‪ .‬בלילה‬ ‫אנחנו לא מסוגלים להבחין בין הצבעים מכיוון שאין לנו מספיק אור‪,‬‬ ‫לכן אנו רואים גוונים רבים של אפור‪ ,‬בשל כך על מנת ליצור הסוואה‬ ‫מרבית בשטח‪ ,‬נתלבש בבגדים שגוונם תואם את גוון סביבתנו‬ ‫בהתאמה‪.‬‬


‫אות | משחקי לילה‬ ‫שד‬

‫!‬ ‫‪3‬‬

‫פנסים‪ ,‬מחלקים את החניכים‬ ‫לפעילות‪ :‬הדגל עם מראה ו‬ ‫הצעה‬ ‫דגל הקבוצה יהיה מראה שעל‬ ‫קבוצות‪ ,‬כל חניך יקבל פנס‪.‬‬ ‫לשתי‬ ‫כל קבוצה לנסות להשיג את‬ ‫כים יהיה לשים באזור גלוי‪ ,‬על‬ ‫החני‬ ‫להיות החניכים וקו חצי שאם‬ ‫אה‪ ,‬יוגדר מגרש שרק בו יוכלו‬ ‫המר‬ ‫חצי הנגדי עליו לחזור אחורה‪.‬‬ ‫חניך נתפס ב‬

‫פעילות רעש‪+‬תנועה‬

‫ברק הינו החזר אור מחומר בהיר‪ .‬מכיוון שבלילה אין הרבה אור‬ ‫ממקור טבעי‪ ,‬בלילה בולט כל החזר ולו הקטן ביותר מכל חפץ שהוא‪.‬‬ ‫אור‪ :‬בשעת לילה בשטח כאשר האור הטבעי היחיד הינו אור הכוכבים‬ ‫והאור שמוחזר מן הירח‪ ,‬ניתן להבחין בקלות באור שאינו טבעי‪ ,‬מקור‬ ‫אור שאינו טבעי יגלה לנו את מיקומו של אדם‪.‬‬


‫אות | משחקי לילה‬ ‫שד‬

‫!‬ ‫‪4‬‬

‫היה הסופר במשחק מחבואים‬ ‫עה לפעילות‪ :‬בחר חניך נציג שי‬ ‫הצ‬ ‫באמצעות ההסבר על צל וצורה‪,‬‬ ‫שך‪ ,‬שאר החניכים ינסו להסתוות‬ ‫בחו‬ ‫מתחבאים ממרחק מהמקום בו‬ ‫פר יצטרך לזהות את החניכים ש‬ ‫הסו‬ ‫פר‪.‬לות צל ‪+‬צורה‬ ‫פסעי‬

‫צל‪ :‬אזור שבו מוסתר מקור האור הראשי‪ ,‬כך שהוא חשוך יותר בהשוואה‬ ‫לסביבתו‪.‬‬ ‫מקום בו יש צל זהו מקום טוב למחבוא בלילה;‬ ‫צל הנוצר מאור הירח מאחורי עצים‪/‬שיחים הוא מקום מחבוא טוב לזמן קצר מפני‬ ‫שהוא משתנה מאוד מהר‪ ,‬לעומת צל הנוצר במערה שהוא מקום מחבוא טוב לזמן ארוך‪.‬‬ ‫צורה‪ :‬בטבע צורה דומה לראש וכתפיים איננה קיימת ולכן בזמן הסתוות יש‬ ‫לשבור את הצורה של הראש והכתפיים‪.‬‬


‫אות | משחקי לילה‬ ‫שד‬

‫!‬ ‫‪5‬‬

‫את עיניהם וילכו אחרי שובל‬ ‫עה לפעילות‪ :‬החניכים יכסו‬ ‫הצ‬ ‫רים שונים (דיאודורנט‪ ,‬טונה‪,‬‬ ‫שה המדריך באמצעות דב‬ ‫ריח שיע‬ ‫עליהם להבדיל בין הריחות‬ ‫בזמן שהחניכים ילכו יהיה‬ ‫אציטון) ‪,‬‬ ‫ולבסוף להגיד מה הריחו‪.‬‬

‫פעילות תוואי לוואי‬

‫כל סימן שנשאר אחרי אדם שעבר במקום‪ ,‬מטביעת רגל אל זבל או ריח‪.‬‬


‫ת ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪‬‬ ‫סיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות ה‬ ‫ת וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורש‬ ‫יד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להת‬ ‫‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים‬ ‫האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כל‬ ‫חברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות איש‬ ‫שיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמ‬ ‫ת המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪‬‬ ‫לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את הא‬ ‫בע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה‬ ‫ת ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ו‬ ‫סיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות ה‬

‫להקשיב ו‬

‫עמלנות‬

‫וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ול‬ ‫‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים‬ ‫בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אח‬ ‫טות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר ש‬


‫מלנות | כוס מנייר‬ ‫ע‬

‫יצירה עמלנית שאפשר ללמד ולעשות יחד‬ ‫עם החניכים לפני התה של הערב‪ ,‬לפני תה‬ ‫במסלול ולהשתמש בכוס בשביל לשתות‬ ‫בה‪.‬‬

‫או חפשו ביוטיוב‬ ‫הכנת כוס מקיפול נייר‬


‫מלנות | אגרוף קוף‬

‫ע‬

‫יצירה עמלנית שאפשר להכין לחניכים‬ ‫כצ’ופר‪ ,‬או להכין יחד עם החניכים‬ ‫במסלול‪ .‬‬

‫או חפשו ביוטיוב‬ ‫ביוטיוב‬ ‫יצירתחפשו‬ ‫או‬ ‫אגרוף קוף‬ ‫הכנת כוס מקיפול נייר‬


‫לנות | קשר שלמה‬ ‫עמ‬

‫יצירה עמלנית שאפשר להכין‬ ‫לחניכים כצ’ופר‪ ,‬או להכין יחד עם‬ ‫החניכים במסלול‪.‬‬

‫או חפשו ביוטיוב‬ ‫יצירת אגרוף קוף‬


‫חבל משקיות ניילון‬ ‫ת|‬

‫עמלנו‬

‫יצירה עמלנית שאפשר להכין עם‬ ‫החניכים במסלול ולאחר מכן לשחק‬ ‫איתם משחק באמצעות חיבור החבלים‬ ‫של כולם ביחד‪.‬‬ ‫החבל לא ישמש לבניית מבנה קבע כיוון‬ ‫שכושר עמידתו בעומסים אינה קבועה‪.‬‬

‫או חפשו ביוטיוב הכנת‬ ‫חבל משקיות ניילון‬


‫לנות | פח מבקבוק‬ ‫עמ‬

‫&‬

‫‪ .1‬נצטרך מספריים‪ ,‬בקבוק‬ ‫פלסטיק וחתיכת חבל‪.‬‬

‫‪ .2‬נחתוך בזהירות את צד‬ ‫הבקבוק‪.‬‬

‫&‬

‫‪ .3‬נחבר את החבל מתחת‬ ‫לפיית הבקבוק‪.‬‬

‫‪ .4‬כל מה שנשאר זה לתת‬ ‫לחניכים למלא אותו‪.‬‬

‫יצירה עמלנית שניתן להכין לחניכים כצ’ופר לתחילת הטיול שישמש כפח‬ ‫אישי לכל חניך‪ ,‬ניתן להכריז על תחרויות של מי ממלא את הפח ראשון‪.‬‬


‫מלנות | שלומקוף‬ ‫ע‬ ‫כדי לעשות שלומקוף‬ ‫נצטרך קודם כל לדעת‬ ‫איך עושים אגרוף קוף‬ ‫שישמש אותנו כהראש‪,‬‬ ‫יש להשאיר את האגרוף‬ ‫קוף עם שני חבלים‬ ‫(קשר אגרוף קוף) שיוצאים ממנו שישמשו ‬ ‫כרגליים‪.‬‬ ‫ ‬ ‫לאחר שיצרנו את‬ ‫אגרוף הקוף ניצור על‬ ‫שני החבלים שיוצאים‬ ‫ממנו קשר שלמה‪ ,‬שני‬ ‫החבלים ישמשו אותנו‬ ‫כבסיס לקשר‪.‬‬ ‫(קשר שלמה)‬ ‫עכשיו נשאר לחתוך עוד חתיכת חבל וליצור‬ ‫לשלומקוף את הידיים‪.‬‬ ‫יצירה עמלנית שאפשר להכין לחניכים כצ’ופר‬ ‫ללילה‪ ,‬או להכין יחד עם החניכים במסלול‪.‬‬


‫מלנות | פקקולים‬ ‫ע‬

‫יצירה עמלנית שניתן להכין לחניכים‬ ‫כצ’ופר לתחילת הטיול שישמש כפח‬ ‫אישי לכל חניך‪ ,‬ניתן להכריז על תחרויות‬ ‫של מי יבריג בקבוקים ראשון על כל‬ ‫הפקקים‪.‬‬

‫או חפשו ביוטיוב הכנת‬ ‫חבל משקיות ניילון‬


‫התמצאות‬


‫| מציאת הצפון ביום‬ ‫ת‬

‫התמצאו‬

‫ד‬ ‫צ‬ ‫השיטה למציאת הצפון‬ ‫נמצא את הצפון ביום בעזרת שעון מחוגים והשמש‪ ,‬נלמד את השיטה‬ ‫באמצעות דוגמא‪:‬‬ ‫חשוב להגיד כי לא נשתמש במחוג הגדול של הדקות‪ .‬נניח כי כעת המחוג‬ ‫הקטן מצביע על ‪ 4‬והשמש נמצאת אי שם בשמיים‪ ,‬יש לכוון את המחוג‬ ‫הקטן אשר מצביע על ‪ 4‬לכיוון שבו השמש נמצאת בשמיים‪.‬‬ ‫כעת יש להעביר חוצה זווית בזוויות שנוצרו בין ‪ 4‬ל‪.12‬‬ ‫חוצה הזווית הקטנה בין השעה (השמש) והשעה ‪ 12:00‬אשר מצביע על‬ ‫השעה ‪( 2‬בדוגמא) מצביע על כיוון דרום ולכן המשכו יצביע על כיוון צפון‪.‬‬


‫אות | היכן אני מטייל‬ ‫צ‬

‫התמ‬

‫הצעה למתודה‬ ‫כל החניכים מחזיקים בחבל ועליהם ליצור צורה של ארץ ישראל מחבל‪.‬‬ ‫לאחר מכן נניח את הצורה על האדמה ונחלק את החניכים לשלשות‪ .‬כל‬ ‫שלשה תקבל מספר כרטיסיות של אזורים בארץ ועליה למקם אותם על‬ ‫המפה שיצרנו קודם לכן עם החבל‪ .‬השלשה שתסיים למקם את המקומות‬ ‫שקיבלה ראשונה תנצח‪.‬‬ ‫הצעת גיוון‪ :‬לכל ילד בשלשה יש תפקיד; האחד עיוור אשר יניח את‬ ‫הכרטיסיות‪ ,‬השני מסוגל לדבר אך נמצא עם הגב אל החניך העיוור‬ ‫והשלישי מסתכל על החניך אשר מניח את הכרטיסיות אך לא יכול לדבר‪.‬‬

‫!‬

‫את הכרטיסיות עם שמות האזורים יש להכין לפני הטיול‪.‬‬ ‫כדאי להתייחס יותר למקומות סביב האזור בו אנו מטיילים‪.‬‬


‫מציאת הצפון בלילה‬ ‫ת|‬

‫התמצאו‬

‫מעגל ההיפוך‬

‫הקוטב‬ ‫השמימי‬ ‫הצפוני‬

‫הדובה‬ ‫הקטנה‬ ‫הדובה‬ ‫הגדולה‬

‫מעגל השיווי‬

‫כוכב‬ ‫הצפון‬

‫דובהה‬

‫מרק‬

‫קסיופיה‬ ‫נלמד בהמשך כיצד למצוא את כוכב הצפון באמצעות שתי קבוצות‬ ‫כוכבים המצביעות עליו‪.‬‬

‫!‬

‫חשוב לדעת‪ :‬כוכב הצפון ממשיך את ציר סיבוב כדור הארץ‬ ‫ולכן אינו זז‪ ,‬שאר הכוכבים נראים כאילו הם סובבים סביבו ‪-‬‬ ‫שוקעים וזורחים‪.‬‬


‫מצאות | קסיופאה‬ ‫הת‬ ‫כוכב‬ ‫הצפון‬

‫‪1.0 x‬‬ ‫‪1.5 x‬‬

‫הקסיופאה דומה לאות ‪ w‬או ‪ m‬באנגלית‪:‬‬ ‫כדי למצוא את הצפון ביחס אליה‪ ,‬נסמן באצבעותינו את המפתח בין‬ ‫שני הכוכבים הרחוקים ‪ -‬נסובב ‪ 90‬מעלות לכיוון הצד הפתוח של‬ ‫“האות” ונמדוד מרחק של ‪ 1.5‬מאורך המפתח כאשר הכוכב הצמוד‬ ‫ל”גבעה” התלולה יותר משמש את ציר הסיבוב‬


‫ת | העגלה הגדולה‬ ‫צאו‬

‫התמ‬

‫כוכב‬ ‫הצפון ‪1.0 x‬‬

‫‪5.0 x‬‬

‫‪1.0 x‬‬ ‫בחודשים מרץ‪-‬אפריל נמצאת במרכז השמיים ואילו בחודשים‬ ‫ספטמבר אוקטובר פחות יהיה ניתן לראותה‪ ,‬ניתן לזהותה בכך‬ ‫שהיא דומה לעגלה גדולה של סופר‪ .‬כדי למצוא את הצפון בעזרתה‬ ‫הסתכלו על שני הכוכבים הקיצוניים של סל העגלה והמשיכו איתם‬ ‫בקו דמיוני הגדול פי ‪ 5‬מהמרחק בין שני הכוכבים‪ .‬עם כיוון פתח‬ ‫העגלה עד להגעה לכוכב הצפון‪.‬‬


‫ת ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪‬‬ ‫סיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות ה‬ ‫ת וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורש‬ ‫יד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להת‬ ‫‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים‬ ‫האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כל‬ ‫חברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות איש‬ ‫שיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמ‬ ‫ת המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪‬‬ ‫לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את הא‬ ‫בע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה‬ ‫ת ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות המדינה ‪ ‬להקשיב ו‬ ‫סיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ולשורשים ‪ ‬לחזק את מוטות ה‬

‫להקשיב ו‬

‫טבע‬

‫וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים לחיים ‪ ‬מנהיגות ‪ ‬להתחבר לטבע ול‬ ‫‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אחריות אישית וחברתית ‪ ‬כלים בסיסיים‬ ‫בחברה ‪ ‬לחוות את האושר שבנתינה ‪ ‬היה נכון‪ ,‬נכון תמיד ‪ ‬אח‬ ‫טות המדינה ‪ ‬להקשיב ולהתבטא בחברה ‪ ‬לחוות את האושר ש‬


‫בע | אגדות כוכבים‬ ‫ט‬

‫‪1‬‬

‫בה הקטנה והגדולה‬ ‫דו‬

‫היה היה קוסם גדול שהיה נשוי למלכה בהריון‪ ,‬המלכה האוהבת רצתה‬ ‫להפתיע את הקוסם שהתקרב יום הולדתו והזמינה אורחים למשתה‬ ‫שיתקיים בסוף השבוע‪ .‬בין האורחים הוזמנה הנסיכה מהממלכה השכנה‪,‬‬ ‫פגש בה הקוסם בערב המשתה התאהב בה והחליט לצרף אותה למשפחה‬ ‫כאישה נוספת מה שעורר את קנאתה של המלכה הראשונה‪ .‬לאחר זמן מה‬ ‫נכנסה הנסיכה להריון גם היא ונולדה להם ילדה יפיפייה ששמה אמיגה‪.‬‬ ‫לצערו של הקוסם המלכה המשיכה לקנא בנסיכה והבין שהיא מתכננת‬ ‫לפגוע בה ולכן החליט כקוסם להפוך את הנסיכה לדובה ביער‪-‬כך יגן עליה‬ ‫מפני המלכה‪ ,‬הימים חלפו ואמיגה הצעירה הפכה לציידת מנוסה‪ ,‬ובאחד‬ ‫מסיבוביה ביער בחיפוש אחר ציד כמעט וצדה את אמה הדובה הגדולה‪,‬‬ ‫לאחר מקרה זה החליט הקוסם להפוך את אמיגה לדובה קטנה גם היא כדי‬ ‫שתוכל לשמור על אמה‪.‬‬


‫בע | אגדות כוכבים‬ ‫ט‬

‫‪2‬‬

‫קסיופאה ואוריון‬

‫לפני שנים רבות היה צייד מוכשר וידוע בשמו אוריון‪ ,‬אשתו קסיופיאה‬ ‫הייתה אישה יפה ומחוזרת‪ ,‬דבר אשר עורר את קנאתו של אוריון אף על‬ ‫פי שהתעלמה מחיזורי הגברים‪ .‬לילה אחד חזרה קסיופיאה הביתה בשעת‬ ‫לילה מאוחרת ובדרך הפתיע אותה גבר אשר ניסה לחזר אחריה והיא‬ ‫התעלמה ממנו‪ ,‬הגבר כעס כי קסיופיאה מתעלמת מחיזוריו וניסה לפגוע‬ ‫בה‪ .‬קסיופיאה התחילה לצעוק בפחד לעזרה ואוריון שהיה בקרבת מקום‬ ‫שמע את צעקותיה והבריח משם את הגבר‪ ,‬אוריון הבין כי יהיה עליו כל חייו‬ ‫לשמור על אהובתו ממחזרים שינסו לפגוע בה ולכן תמיד חגורתו מצביעה‬ ‫בשמיים לכיוונה‪.‬‬


‫בע | מושגים בחלל‬ ‫ט‬

‫‪1‬‬

‫כוכב‬

‫רוב האורות שאנחנו רואים שאנחנו מסתכלים לשמיים הם כוכבים‪,‬‬ ‫כוכב הוא שמש של מערכת כוכבים אחרת‪ ,‬כדור פלזמה (מצב צבירה‬ ‫אחר‪ ,‬כמו גז רק לא בדיוק) שפולט קרינה‪.‬‬ ‫כאשר אנחנו מסתכלים למעלה אל השמיים בלילה אנחנו רואים‬ ‫מראה דו ממדי שנראה כמו מפה עם הרבה נקודות‪ ,‬חשוב לדעת‬ ‫שגם בקבוצות כוכבים הכוכבים אינם נמצאים אחד ליד השני ואפילו‬ ‫יכולים להיות רחוקים אחד מהשני בעשרות אם לא מאות שנות אור‪.‬‬


‫בע | מושגים בחלל‬ ‫ט‬

‫שמש‬ ‫כדור הארץ‬

‫פלוטו‬

‫כדור‬ ‫כדורסל‬ ‫עדש‬

‫‪2‬‬

‫‪ 20‬ק”מ‬

‫גרעין‬ ‫תירס‬

‫‪ 1‬ק”מ‬

‫‪2‬‬

‫כוכבי לכת ויחסים‬

‫במערכת השמש ‪ 9‬כוכבי לכת אש מסתובבים בצורה מחזורית‬ ‫סביב השמש‪ ,‬נדגים את היחסים של כדור הארץ כוכב הלכת‬ ‫השלישי ופלוטו התשיעי‪.‬‬


‫בע | מושגים בחלל‬ ‫ט‬

‫‪3‬‬

‫כוכב נופל‬

‫מטאור‪ ,‬כוכב נופל אינו כוכב‪ ,‬אלא גרגרי חול או סלעים קטנים שנכנסו‬ ‫לאטמוספרה של כדור הארץ ובגלל המהירות שלהם הם מתפרקים‪.‬‬ ‫במידה ומטאור פוגע בכדור הארץ הוא נקרא מטאוריט‪ .‬פגיעת מטאוריט‬ ‫גדול בכדור הארץ גורמת להיווצרות מכתש‪ ,‬קיימים ברוסיה מכתשים‬ ‫בעקבות פגיעת מטאוריט‪ ,‬שלא כמו המכתשים שקיימים בישראל‬ ‫שנוצרו בצורה אחרת (מכתשי סחיפה)‪ .‬ניתן להתייחס למכתשים שעל‬ ‫הירח שנוצרו בעקבות פגיעת מטאוריטים‪ ,‬אשר נראים מכדור הארץ‬ ‫כצללים שחורים גדולים על פני הירח‪.‬‬


‫בע | מושגים בחלל‬ ‫ט‬

‫‪4‬‬

‫כוכב שביט‬

‫גוש קרח גדול המכיל בתוכו גזים וחלקי אבן קטנים אשר נע בחלל וכאשר‬ ‫הוא מתקרב אל עבר השמש ונע אל כיוונה הוא מתחיל להינמס ויוצר‬ ‫שובל גדול מאחוריו‪ ,‬יהיה אפשר לראות אותו רק בזכות האור של השמש‬ ‫שפוגע בו‪.‬‬


‫טבע |‬

‫‪1‬‬

‫גדיר ציפורים במדבר‬ ‫מ‬

‫סלעית שחורת בטן‬ ‫סלעית לבנת כנף‬

‫נונית מדבר‬

‫ס‬

‫שחור זנב‬

‫טריסטרמית‬


‫טבע |‬

‫‪2‬‬

‫גדיר ציפורים במדבר‬ ‫מ‬

‫קורא‬ ‫שרקרק גמדי‬

‫זנבן‬

‫עורב חום ערף‬

‫עורב קצר זנב‬


‫טבע |‬

‫‪1‬‬

‫מגדיר עצים במדבר‬

‫שיטת הנגב‬

‫שיטה סוככנית‬ ‫טה סלילנית‬

‫שי‬

‫פתילת המדבר הגדולה‬

‫סלוודורה פרסית‬


‫טבע |‬

‫‪2‬‬

‫מגדיר עצים במדבר‬

‫מלוח קפח‬

‫רותם המדבר‬

‫יפרוק המדבר‬

‫סלוודורה פרסית‬


‫טבע |‬

‫צמחי מאכל במדבר‬ ‫מגדיר‬

‫מלוח‬ ‫קפח העלים הצעירים‬ ‫מ‬ ‫שמ‬ ‫ש‬ ‫ים‬ ‫כת‬ ‫וס‬ ‫פת‬ ‫לסלט‪ ,‬לק‬ ‫ציצות‪ ,‬לחביתות ועוד‪.‬‬

‫אזובית המדבר‬ ‫העלים משמשים כתבלין לתה‬

‫כוכב ריחני‬ ‫העלים משמשים כתבלין לתה‬

Profile for Israel Scouts

ערכת צופיות לטיול  

מחלקת הדרכה תנועת הצופים

ערכת צופיות לטיול  

מחלקת הדרכה תנועת הצופים

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded