Page 1

‫לוגו‬ ‫ועדה?‬

‫מה‪ø‬‬ ‫כספורטאי¨ יתכן שלקית במחלה או בעיה‬ ‫הדורשת תרופה מסויימת‪ Æ‬אם התרופה מופיעה‬ ‫ברשימת החומרים האסורים¨ תוכל לקבל ‪¢‬פטור מטעמי‬ ‫שימוש בתרופות‪ ¨®TUE© ¢‬שיעניק לך רשות ליטול את‬ ‫התרופה‪Æ‬‬

‫מדוע‪ø‬‬ ‫‪ TUE‬מוודא שתוכל לקבל טיפול במצב רפואי‬ ‫לגיטימי — גם אם הטיפול דורש שימוש בחומר או שיטה‬ ‫אסורים‪ Æ‬תהליך ה≠ ‪ TUE‬מונע סכנה של ענישה‬ ‫עקב בדיקה חיובית‪Æ‬‬

‫תהליך ‪TUE‬‬

‫‪±‬‬

‫בקש טופס ‪ TUE‬מארגון מניעת הסמים הרלבנטי‬ ‫©‪ ®ADO‬או באמצעות ‪™ÆADAMS‬‬

‫≤‬

‫הרופא שלך ימלא את טופס ‪ TUE‬וישלח אותו‬ ‫חזרה אל ה≠‪ÆADO‬‬

‫≥‬

‫לאחר הגשת בקשת ‪ ¨TUE‬צוות מומחים הנבחרים ע‪¢‬י‬ ‫ה≠‪ ADO‬יבחנו את הבקשה שלך ויעניקו לך ‪TUE‬‬ ‫במקרים הבאים∫‬

‫מי‪ø‬‬ ‫על כל ספורטאי הכפוף לבקרת סמים להגיש בקשה‬ ‫ל≠‪ TUE‬לפני נטילת תרופה אסורה‪ Æ‬כל המידע‬ ‫בבקשה זו נותר חסוי לחלוטין‪Æ‬‬

‫מתי‪ø‬‬ ‫∞≥ יום לפני אירוע הספורט‬ ‫שלך יש להגיש בקשה לפחות‬ ‫∞≥ יום לפני נטילת חלק באירוע ספורט‪Æ‬‬ ‫במקרים חריגים או במצבי חירום של ממש¨ ניתן‬ ‫לאשר ‪ TUE‬למפרע‪Æ‬‬

‫‪¥‬‬

‫™‬

‫•‬

‫במקרה שבריאותך תיפגע באופן חמור אם לא‬ ‫תיטול את התרופה‪Æ‬‬

‫•‬

‫אם החומר אינו משפר את ביצועיך מעבר לנדרש על‬ ‫מנת להשיב אותך לקו הבריאות‪Æ‬‬

‫•‬

‫אם לא קיימים טיפולים חלופיים‬

‫ה≠‪ ADO‬ייעץ לך אם מותר לך ליטול את התרופה‬ ‫המבוקשת או לא‪ Æ‬במקרה של דחיית הבקשה¨ יפורטו‬ ‫הנימוקים לכך‪ Æ‬נתונה לך זכות לערער על ההחלטה‪Æ‬‬

‫למי לפנות‪Ø‬‬ ‫למי להגיש‬ ‫את הטופס‪ø‬‬

‫ספורטאים בדרג לאומי∫‬ ‫ארגון מניעת שימוש בסמים לאומי ©‪Æ®NADO‬‬ ‫הועדה הממלכתית למניעת סמים בספורט‬ ‫)‪.ISRAEL NADO (Israel National Anti-Doping‬‬

‫ספורטאים ברמה בינלאומית∫ התאחדות בינלאומית ©‪Æ®IF‬‬


‫עצות בנושא פטור מטעמי שימוש בתרופות‬ ‫במהלך בקרת שימוש בסמים‬

‫• הצהר אודות התרופה המאושרת בטופס שלך לבקרת שימוש בסמים‬ ‫• ציין שקיבלת פטור מטעמי שימוש בתרופות ©‪®TUE‬‬ ‫• הראה עותק של טופס הפטור לקצין בקרת שימוש בסמים‬ ‫נוהלי בקשה וקבלת ‪ TUE‬מפורטים בתקן הבינלאומי בדבר ‪ TUE‬המתפרסם ע‪¢‬י ‪ÆWADA‬‬ ‫תוכל גם לפנות להתאחדות הבינלאומית או לרשות הלאומית למלחמה בסמים לקבלת‬ ‫מידע נוסף‪ Æ‬שים לב∫ ‪ WADA‬אינה מעניקה ‪ÆTUE‬‬

‫ספורטאי יקר¨‬

‫הועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט ©‪ ®ISRAEL NADO‬משמשת הזרוע הביצועית‬ ‫של ‪ WADA‬בישראל‪ Æ‬הננו פועלים באמצעות חינוך¨ מניעה והרתעה על מנת להבטיח‬ ‫מציאות ספורטיבית נטולת סימום‪ Æ‬כחלק ממערך ההסברה שלנו ¨ הננו מנגישים לך מיידע‬ ‫המפורסם ע‪¢‬י הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט‪ Æ‬במקרה של אי≠התאמה כלשהי‬ ‫בין המידע המובא בזה לבין התקנון העולמי למניעת שימוש בסמים¨ התקנון יגבר‪ Æ‬מידע זה‬ ‫עלול להשתנות בכל עת‪ Æ‬עליך לוודא תמיד עם ההתאחדות הבינלאומית¨ איתי יו‪¢‬ר הועדה‬ ‫הממלכתית למניעת סימום בספורט ©‪ ®ISRAEL NADO‬או ההתאחדות הלאומית בדבר‬ ‫התקנות העדכניות ביותר בתחום מניעת הסמים‪Æ‬‬ ‫בברכת ספורט נקי‬ ‫ד‪¢‬ר ז‪ß‬ק אשרוב¨‬ ‫יו‪¢‬ר הועדה הממלכתית למניעת סימום בספורט בישראל‬

‫פטור מטעמי שימוש בתרופות‬ ‫‪TUE‬‬ ‫‪Therapeutic Use‬‬ ‫‪Exemptions‬‬

‫)‪ISRAEL NADO (Israel National Anti-Doping‬‬

‫הוועדה הממלכתית למניעת סמים בספורט‬ ‫הוועד האולימפי בישראל¨ רח‪ ß‬שטרית ∂¨ תל אביב¨ טלפון ∫ ‪ ¨∞≥≠∂¥π∏≥∏µ‬פקס∫ ‪nocil@nocil.co.il ¨∞≥≠∂¥π∏≥πµ‬‬ ‫‪WADA‬‬ ‫‪Wada-ama.org • infor@wada-ama.org‬‬ ‫‪Facebook.com/wada.ama • twitter.com/wada_ama‬‬

‫משרד ראשי∫‬ ‫‪800 Place Victoria, Suite 1700, PO Box 120, Montreal, QC , H4Z 1B7, Canada‬‬ ‫‪Tel.: +1.514.904.9232 • Fax: +1.514.904.8650‬‬

‫תוכנית הפיקוח על‬ ‫סימום ברחבי העולם‬

TUE - Therapeutic  

פטור מטעמי שימוש בתרופות - TUE Therapeutic Use Exemptions

Advertisement