Page 1

dr.sc. Goran Pejaković za načelnika općine Travnik

IZBORNI PROGRAM „Ispred svih, Travnik“

Travnik, rujan 2020.


SADRŽAJ UVOD

2

6

1. DRUŠTVENI RAZVOJ

10

2. EKONOMSKI RAZVOJ

27

3. ODRŽIVI RAZVOJ

42


dr. sc. Goran Pejaković

Rođen sam 31.01.1988. godine u Travniku. Diplomirao sam (2008.) i magistrirao (2011.) iz oblasti makrofinancijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao sam (2018.) iz oblasti zdravstvenog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Autor sam više stručnih i znanstvenih radova te sudionik više stručnih i znanstvenih konferencija, radionica i seminara. Aktivno govorim engleski jezik. Radno iskustvo stekao sam u oblastima osiguranja, trgovine, marketinga, obrazovanja i zdravstva. Radio sam na pozicijama prodavatelja osiguranja u „Croatia osiguranju“ d.d. Mostar – podružnica Vitez, voditelja regije i koordinatora franšizne mreže u Sektoru komercijalnih poslova poduzeća „Economic“ d.o.o. Vitez, višeg asistenta na Fakultetu poslovne ekonomije Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ u Travniku (predmeti: Menadžment malih i srednjih poduzeća i Krizni menadžment) i višeg asistenta na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ u Travniku (predmet: Zdravstveni sistem i zdravstvena politika), a trenutno sam na poziciji pomoćnika ravnatelja u Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila, Travnik. Kroz članstvo u organizacijama civilnog društva aktivno sam sudjelovao na realizaciji mnogih kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih projekata na području općine Travnik i Središnje Bosne.

3


Poštovane Travničanke i Travničani, Pred Vama je Izborni program „Ispred svih, Travnik“ za Lokalne izbore u BiH 2020. godine. Lokalni izbori su „komunalni“ izbori, lišeni ideologije i „visoke“ politike. Njima se pristupa s ciljem unapređenja osnovnih uvjeta za život svih građana. Sukladno tome, u ovom programu su upravo lokalna pitanja koja su od značaja za život svakog pojedinca, a odnose se na društvene djelatnosti, ekonomiju, infrastrukturu, okoliš, turizam i upravu. Travnik kao administrativni centar Središnje Bosne, te općina i grad s iznimno bogatom poviješću, pri čemu je Travnik bio dulje od 150 godina glavni grad BiH, mora biti na mnogo većem stupnju razvoja. Želja mi je uz Vašu podršku pokrenuti pozitivne trendove u našoj općini i gradu. Upravo s tim ciljem je i napisan ovaj ambiciozan, ali i ostvariv program, kao rezultat vrijednog rada tima ljudi iz različitih društvenih oblasti. Želim da se svi zajedno zapitamo kakav izgled Travnika želimo za četiri, pet, deset ili više godina, te da vlastite ideje, iskustva i stručnost usmjerimo u tom pravcu i u fokus stavimo razvojnu problematiku. Ono na čemu ću inzistirati i na čemu temeljim svoj program su, prije svega, znanje i uključivost. Oduvijek, a naročito u ovom stoljeću, zbog ubrzanih procesa globalizacije, integracije i liberalizacije, kompetentnost i vještine dolaze do izražaja. Primjena suvremenih organizacijskih i tehnoloških rješenja je neizostavna komponenta razvoja bilo koje djelatnosti ili organizacije, a tako i općine. S ponosom možemo reći kako je u našem Travniku oduvijek bilo uspješnih ljudi. Danas Travnik također raspolaže s iznimnim ljudskim potencijalima, koja su po meni, najveća vrijednost općine. Naš rad se, stoga, mora temeljiti na okupljanju osoba iz različitih sfera društva i različitih profila, te njihovoj suradnji i zajedničkom djelovanju. Sve navedeno u Izbornom programu „Ispred svih, Travnik“, odlučan sam ostvariti zajedno sa svima Vama, te stoga i predlažem isti jer sadrži rješenja koja će nam, uvjeren sam, donijeti prijeko potrebno poboljšanje. Realizacija ciljeva je u pravcu moje vizije Travnika: Prepoznatljiv kulturni, obrazovni, turistički i zdravstveni regionalni centar koji osigurava poticajno okruženje za poslovanje i kvalitetne uvjete za život. Uvjeren sam kako većina Travničanki i Travničana dijele iznesenu viziju. Stoga, drage Travničanke i Travničani, izađimo na izbore 15.11.2020. godine. Oblikujmo zajedno našu bolju budućnost. Pokažimo da izbori zaista mogu biti preokret. Vratimo Travniku dostojanstvo! Učinimo da TRAVNIK doista bude ISPRED SVIH! S poštovanjem, dr. sc. Goran Pejaković, Vaš načelnik

4


5


UVOD Moramo biti i jesmo ponosni na naš grad i općinu, na njegove ljepote, velikane i znamenitosti. Međutim, ne možemo ignorirati postojeće, nezadovoljavajuće stanje te ne postavljati sebi i drugima pitanja o uzrocima i odgovornosti. Je li Travnik danas po mjeri njegovih žitelja? Je li Travnik danas zadovoljava potrebe svojih stanovnika? Je li Travnik danas na razini koja priliči njegovoj bogatoj povijesti? Predstavlja li Travnik danas dostojno kantonalno središte? Je li Travnik danas zaista dosegao svoj maksimum razvoja? Ovo je samo dio pitanja koje si, vjerujem, svakodnevno većina nas postavlja u vjeri da ova sredina može i mora više. Siguran samo kako je negativan odgovor na sva postavljena pitanja kod većine Travničanki i Travničana. Ipak, nema mjesta defektizmu i pesimizmu, nego akciji i optimizmu! Moramo mijenjati Travnik! Naš Travnik može bolje! Naš Travnik će biti bolji! Kulturni, povijesni i prirodni potencijali, zemljopisni položaj, status administrativnog centra Kantona Središnja Bosna, a prije svega iznimni ljudski potencijali, su najbolji argumenti za iznesene tvrdnje. Uvjereni smo kako se s dobro osmišljenim programom može napraviti značajan korak naprijed, korak koji zaslužuju građani Travnika, korak koji dugujemo našim precima koji su učinili našu lokalnu zajednicu poznatom diljem svijeta, ali i našoj djeci, kako bi ostali ovdje i nastavili izgrađivati Travnik, po mjeri svih nas, u još boljem svjetlu. Korjenite promjene u kontekstu problematike lokalnog razvoja, ne samo da su poželjne, nego su i neophodne. Postizanje izvrsnosti je neosporan ultimativni zahtjev za opstanak i napredak u suvremenom vremenu. Iako pokazatelji istraživanja kompetitivnosti okruženja u međunarodnim razmjerima nisu dobri za BiH, a tako niti za Travnik, niski rangovi na globalnim ljestvicama ne smiju nas obeshrabriti, nego biti poticaj za naporan rad u pravcu poboljšanja. Nedovoljno pridavanje značaja pitanju razvoja, uvažavajući sve njegove dijelove, a potom i osmišljavanju i provedbi primjerenih razvojnih planova, doprinijeli su postojećem nezahvalnom položaju. Ostvareni nezavidni rezultati se mogu i moraju mijenjati. Ne možemo prihvatiti stanje stagnacije i osjećaj rezignacije, jer travničko društvo ima snage, sposobnosti i znanja za suočavanje s izazovima i izgradnju prosperitetnije općine. Krizu izazvanu pandemijom koronavirusa, kao i svaku drugu krizu, treba tretirati kao prijelomni trenutak, šansu za novi početak, s odlučnim, odvažnim, pouzdanim i vjerodostojnim ljudima, koji imaju afirmativne ideje, šire postojeće i otvaraju nove vidike, oblikuju i jasno artikuliraju naprednu viziju, postavljaju objektivne ciljeve i donose precizno definirane mjere za ostvarivanje viših indikatora i dostizanje zacrtanih ciljeva. Ovaj dokument je ishod participativnog procesa promišljanja i rada više osoba. Samo sintezom raznolikih iskustava i znanja, kroz uključivanje više stručnih osoba iz različitih sektora, moguće je kreirati kvalitetan i obuhvatan program koji može prekinuti stagnaciju i mijenjati društvo na bolje. Oslanjanje na jednu osobu, neovisno o njenim sposobnostima, nije put prema uspjehu. Timski rad je ono što čini razliku jer omogućava oslobađanje kreativnih i stvaralačkih potencijala kao uvjeta pozitivnijeg društvenog ozračja i boljeg pozicioniranja u svim društvenim aspektima. Stoga je i vrijeme za osobu na čelu naše općine s takvim pogledima, koja prihvaća, podržava i potiče inicijative za okupljanje ljudi orijentiranih za djelovanje u interesu Travnika, dosljedno ustrajavajući na poštivanju načela demokracije, kompromisa, konsenzusa, pravde, ravnopravnosti, solidarnosti i tolerancije. Ništa na svijetu nije izvjesnije od promjene. Naš uspjeh ovisi o tome koliko smo toga svjesni. Stoga trebamo biti generator promjena kako bi imali veću kontrolu i utjecaj nad istima, a ne bili nijemi promatrač. To zahtijeva mnogo znanja, ali još više odricanja, rada i truda. Istrajan rad sve pobjeđuje. Svjesni smo kako nije moguće riješiti sve probleme naše lokalne zajednice. Međutim, uvjereni smo kako s povjerenjem sugrađana, te napornim radom, novim politikama i drukčijim konceptom razvoja, prezentiranim u ovom programu, možemo napraviti značajan iskorak i zajedno ispisati nove stranice povijesti travničkog uspjeha. U želji pune afirmacije Travnika, njegove jedinstvenosti, koherentne urbane slike i originalnosti, a sukladno potrebama građana, kreirane su tri temeljne točke programa „Ispred svih, Travnik“.

6


To su: 1. Društveni razvoj 2. Ekonomski razvoj 3. Održivi razvoj Navedene točke ne objedinjavaju popis lijepih želja, nego sadrže 80 konkretnih i jasno obrazloženih mjera kako bi se postigla tri naredna postavljena cilja: 1. Povećati razinu kvalitete sadržaja i usluga u Travniku 2. Unaprijediti uvjete za obavljanje poslovnih aktivnosti u Travniku 3. Poboljšati stanje razvijenosti infrastrukture i sustava upravljanja okolišem u Travniku

Društveni razvoj

Program Održivi razvoj

Ekonomski razvoj

7


Detaljnija elaboracija programa je u nastavku ovog dokumenta. On je strukturiran u skladu s prethodno navedenim točkama, kao pouzdanim okvirom za uređenje društva s jednakim mogućnostima i podlogom za rast i razvoj u svim oblastima društva. U prvom dijelu je prezentirano područje društvenog razvoja. Realizacijom tog dijela programa se postiže: Travnik kao općina ugodna za živjeti. U drugom dijelu programa je predstavljen ekonomski razvoj. Provedbom tog dijela programa se ostvaruje: Travnik kao općina atraktivna za investiranje, poslovanje i rad. U trećem dijelu je elaborirano područje održivog razvoja. Implementacija tog dijela programa rezultira: Travnik kao općina s razvijenom infrastrukturom i odgovornim upravljanjem okolišem.

Travnik kao općina ugodna za živjeti

Travnik kao općina atraktivna za investiranje, poslovanje i rad

Prepoznatljiv kulturni, obrazovni, turistički i zdravstveni regionalni centar koji osigurava poticajno okruženje za poslovanje i kvalitetne uvjete za život

8

Travnik kao općina s razvijenom infrastrukturom i odgovornim upravljanjem okolišem


9


DRUŠTVENI RAZVOJ „Travnik kao općina ugodna za živjeti“

10


1. DRUŠTVENI RAZVOJ Društvene djelatnosti su važna komponenta društvenog standarda. Za ugodan život svojih građana, općina i grad trebaju osigurati kvalitetan sadržaj i uslugu. Upravo u oblikovanju društvene infrastrukture najbolje dolazi do izražaja suradnja i koordinacija rada općine i javnih ustanova koje djeluju na njenom području, osobito onih čiji je općina osnivač, te nevladinih udruga različitog karaktera (branitelji, ekologija, humanitarna pitanja, kultura itd.). Sinergijom takve suradnje postiže se veća razina društvene razvijenosti, a to automatski znači i veći stupanj zadovoljstva lokalnog stanovništva. Razvijanje partnerskog odnosa sa svim dionicima javnog života je trajna obveza lokalne razine vlasti. Dobro organiziran rad javnih ustanova u kulturi, obrazovanju, odgoju, socijalnom sustavu i zdravstvu, te održavanje brojnih i raznolikih društvenih manifestacija, omogućuju građanima ispunjeniji i sigurniji život. Travnik treba nekoliko ključnih pomaka u društvenom životu. Društvene djelatnosti trebaju dati pečat razvoju grada i općine, na koji ćemo svi, sa pravom, biti ponosni. Pojam društvenog razvoja se može promatrati veoma široko, a u sklopu programa „Ispred svih, TRAVNIK“, promatrat će se sljedeći aspekti: - Kultura - Mladi, obrazovanje i odgoj - Rekreacija i sport - Socijalna skrb i zdravstvo - Uprava Kultura je neizostavni dio identiteta naše općine i grada, svakog njegovog građana i naroda, posebnost koja oplemenjuje društvo u cjelini. Prednost Travnika je postojanje četiri javne ustanove iz oblasti kulture čiji je osnivač općina (JU „Centar za kulturu općine Travnik“, JU „Gradska biblioteka“, JU HKC „Nova Bila“ i JU „Zavičajni muzej“), uz još niz organizacija civilnog društva koje se bave, isključivo ili velikim dijelom, kulturnim temama. Travničani imaju potrebu i želju za kulturnim programima. Stoga, dostignutu razinu kvalitete i asortiman kulturnih programa navedenih javnih ustanova i drugih organizacija treba jačati i pružiti snažniju potporu u njihovom radu, uz inzistiranje na poštivanju vrijednosti dijaloga, inkluzije, suradnje i tolerancije. Možemo konstatirati kako su postavljene dobre osnove za daljnji i intenzivniji razvoj kulturne djelatnosti u Travniku, ali i da je, naročito s obzirom na kulturnu tradiciju Travnika, to daleko od iskorištenosti svih potencijala. Prostora za napredak ima i bitno je na tome raditi jer je kultura poveznica svih dijelova općine i svih njenih žitelja, a vrijednosti koje se stvaraju kroz kulturno djelovanje su trajnog značaja i pridonose izgradnji i jačanju identiteta općine i grada. Iako u znatnom dijelu općine (npr. Guča Gora, Karaula, Nova Bila, Paklarevo, Potkraj i Višnjevo), postoji snažna kulturno-umjetnička tradicija, u narednom razdoblju osobito treba nastojati dodatno proširiti kulturnu djelatnost i izvan urbanog dijela, odnosno u svaki dio naše općine. Kulturni i umjetnički sadržaji ne smiju biti privilegija bilo kojeg pojedinca ili grupe, nego moraju biti dostupni najširim masama. Nesumnjivo je kako kultura okuplja sve slojeve stanovništva, od najmlađih do najstarijih, što istu čini neizostavnim konstruktom društva. Stoga, kulturu i vidimo kao jedan od stubova sveukupnog društvenog razvoja. U Travniku postoji 11 osnovnih škola, šest srednjih škola i tri sveučilišta sa 16 fakulteta. Nadležnost za sustav obrazovanja je dominantno na kantonalnoj, odnosno entitetskoj razini. Ipak, odgovorna lokalna zajednica ne može ignorirati stanje u obrazovanju, naročito u slučaju kao kod Travnika gdje postoji veliki broj ustanova osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, nego sukladno svojim ingerencijama i mogućnostima, biti aktivni sudionik procesa u tom sustavu. Općina se treba postaviti kao partner, kako školama i fakultetima, tako i nadležnim ministarstvima. Naš stav je prije svega obrazovanje približiti tržištu rada,

11


odnosno realnim potrebama gospodarstva. Upravo općina treba i može biti inicijator pomaka na tom planu. Cjeloživotno učenje i obrazovanje nije više nikakva novost, već nužnost i realnost. U suradnji s lokalnim poslodavcima treba kreirati i provoditi programe cjeloživotnog obrazovanja. Izostanak usklađenosti obrazovnih programa s potrebama lokalnog gospodarstva je pogubno i to se mora ispraviti. Upravo je veća suradnja obrazovnog sustava i gospodarstva jedan od načina povećanja zaposlenosti. Također, radit ćemo na osiguranju uvjeta za kvalitetnije obrazovanje i kreiranju posebnih programa stimuliranja na obrazovanje, posebno uspješnih učenika i studenata te učenika i studenata sa slabijim socijalnim statusom. Ulaganje u obrazovanje predstavlja ulaganje u budućnost te bi ono trebalo biti jedan od temeljnih ciljeva društva u cjelini. Važna prednost Travnika je status sveučilišnog centra. Boljom uvezanošću općine i sveučilišta sa sjedištem u Travniku omogućava se primjena novih znanstvenih spoznaja u lokalnoj politici Travnika što je preduvjet pozitivnih implikacija na njegov razvoj. Odgoj u vrtićima je prvi, poseban i presudan stupanj u odrastanju i razvoju djece. U Travniku djeluje jedna javna ustanova koja se bavi ovom djelatnošću – JU „Obdanište“. Vrijedan rad treba nastaviti podržavati. Unatoč ostvarenim postignućima, napredak je moguć, naročito u domeni inovativnosti programa i stanja infrastrukture. Želimo napraviti uvjete za uspješniji odgoj i obrazovanje mlade generacije. Naša obveza je najmlađim osigurati kvalitetan odgoj. Na području Travnika egzistira veliki broj sportskih organizacija. Iste su rasprostranjene diljem općine. Zastupljeni su biciklizam, judo, karate, košarka, nogomet, rukomet, stolni tenis, tenis, šah itd. Rekreacija i sport su sastavni dio kulture života i stoga se zalažemo za što veću prisutnost rekreativnih i sportskih sadržaja na području cijele općine. Ključ je u raspoloživoj infrastrukturi. U Travniku se sportska infrastruktura nalazi na širem području općine, ali nije u najadekvatnijem stanju. Stoga upravo u fokusu rada općine po ovom pitanju treba biti infrastruktura, sanacija postojećih ili izgradnja novih sportskih terena. Tako se stvaraju uvjeti i potiču mladi za bavljenje sportom. To je bitno radi niza benefita koji djeca i mladi imaju od toga. Naime, djeca i mladi kroz rekreativne i sportske aktivnosti razvijaju samostalnost, lakše sklapaju prijateljstva i njeguju pozitivan rivalitet. Discipliniranost, kreativnost, samopouzdanje, timski duh i vitalnost su koristi od bavljenja rekreacijom i sportom zbog čega ćemo isto snažno podržati. Socijalna skrb je najvećim dijelom regulirana na kantonalnoj razini vlasti. Ipak, kao socijalno odgovorna općina i osnivač JU „Centar za socijalni rad“, općina je dužna posvetiti veću pozornost ovoj problematici. Svjesni smo kako se u sustavu socijalne zaštite javljaju brojni problemi koji zahtijevaju novo prilagođavanje promjenama. Sukladno principima socijalne pravednosti, društvene solidarnosti i humanosti, kao temeljnim odrednicama suvremene socijalne politike, u suradnji sa JU „Centar za socijalni rad“, zalagat ćemo se za takav program socijalne skrbi koji će omogućiti svakom pojedincu dobivanje solidarne pomoći zajednice kada mu je potrebna. Primjereno materijalnim mogućnostima, to podrazumijeva osiguranje socijalne skrbi svima koji ne mogu bez organizirane pomoći, a prioritetno djeci bez roditeljskoga staranja, odgojno zanemarenoj i zapuštenoj djeci, osobama s invaliditetom, materijalno neosiguranim i za rad nesposobnim osobama, osobama s društveno negativnim ponašanjem te starijim osobama bez obiteljskog staranja. Moramo pokazati odgovornost prema socijalno najugroženijim strukturama naše zajednice. Zdravstvo je jedan od najvažnijih društvenih segmenata. Vjerujemo kako je kvalitetna zdravstvena zaštita preduvjet kvalitete života svakog pojedinca. Općina Travnikje osnivač dvije zdravstvene ustanove na području Travnika - JU Apoteka/Ljekarna „Travnik“ i JU Dom zdravlja „Travnik“. Također, velika prednost i posebnost Travnika je i u tome što se na području naše općine nalaze tri bolnice kojima je osnivač kanton: JU Bolnica „Travnik“, Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila i JU „Bolnica za plućne bolesti i TBC“. Zbog navedenog, a i važnosti zdravstvenog sektora za život svakog pojedinca, iako su nadležnosti za zdravstvo većinom na višim razinama vlasti – kanton i entitet, općina mora imati aktivnu ulogu u zdravstvu. Pozornost ćemo posvetiti zdravstvenoj zaštiti iz djelokruga aktivnosti primarne i sekundarne

12


razine zdravstvene zaštite jer ustanove koje pružaju takvu zdravstvenu zaštitu djeluju na području općine Travnik. Općinska uprava, kao i svaki drugi dio javnog sektora, treba biti na usluzi građana. Kvalitetna uprava olakšava život građanima koji trebaju odraditi određene administrativne procedure i u funkciji je privlačenja investicija, jer je rad uprave jedan od elemenata koji procjenjuju investitori kada odlučuju o mjestu svoje investicije. Uvjereni smo kako bi dodatni poticaj djelotvornijem i učinkovitijem radu bio status grada. Da bi se dobio takav status, prema Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH, neophodno je ispunjavanje samo jednog od tri uvjeta, dok Travnik ispunjava sve tri uvjeta da bi bio grad, pri čemu ulazi u krug od svega nekoliko lokalnih zajednica u Federaciji BiH koji ispunjavaju sve uvjete. Travnik ima više od 30.000 stanovnika, pri čemu u urbanom dijelu živi više od 10.000 stanovnika, administrativno je sjedište kantona i važno kulturno-povijesno središte. Uostalom, većina kantonalnih administrativnih sjedišta u Federaciji BiH su gradovi. Ne smijemo dopustiti da Travnik bude izuzetak, odnosno jedini administrativni centar kantona koji nema status grada. Vjerujemo kako status grada ima bolji imidž od statusa općine, a imidž je veoma važno sredstvo u aktivnostima privlačenja investicija, pa se status grada može iskoristiti u tu svrhu. Status grada dodatno izdvaja Travnik u BiH jer od 144 lokalne zajednice, samo manji broj, između 10,00% i 20,00% su ili imaju uvjete za dobivanje statusa grada. Dakle, već sa samim statusom grada, Travnik se bolje pozicionira u očima potencijalnih ulagača. U narednoj tablici su navedene glavne aktivnosti u sklopu društvenog razvoja koje će se provesti u naredne četiri godine. Cilj je: Povećati razinu kvalitete sadržaja i usluga u Travniku.

R.BR.

AKTIVNOST

OPIS a) KULTURA

1.

Adaptacija i renoviranje Prioritet su JU „Centar za kulturu općine Travnik“ i JU HKC objekata kulturnih jav- „Nova Bila“. JU „Centar za kulturu općine Travnik“ se nalazi u nih ustanova središtu Travnika, uz zgradu Vlade KSB, a ujedno je i mjesto održavanja niza raznovrsnih događaja, uz objedinjavanje više sekcija/udruga, te je stoga nužno radi estetskih i funkcionalnih razloga, poboljšati izgled i uvjete rada. JU HKC „Nova Bila“ je u posljednjih nekoliko godina renovirala dio zgrade, a u budućem razdoblju je potrebno nastaviti s narednim fazama, jer je također i ovo objekt u kojem se izvodi veliki broj programa, uz postojanja više sekcija/udruga (Limena glazba „Nova Bila“, Vokalni sastav „Lašvanske dive“, Kazalište mladih „Korifej“) i područnog odjela Osnovne glazbene škole „Jakov Gotovac“. Realizacijom bi dobili dva reprezentativna objekta za kulturne i druge društvene događaje u našoj općini. Osim u proračunu općine, sredstava za ove namjene je moguće osigurati i iz drugih izvora, kroz apliciranje projekata na različite adrese u BiH i izvan BiH, a u čemu navedene ustanove već imaju iskustva. 13


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS a) KULTURA

14

2.

Definiranje i provedba kulturnih programa od značaja za općinu Travnik

Travnik je domaćin mnogih kulturnih manifestacija. Problem je što njihova realizacija u dobroj mjeri ovisi o entuzijazmu i volji nekoliko pojedinaca. Stava smo kako iza najznačajnijih manifestacija, onih koje se već tradicionalno organiziraju i koje imaju svoju publiku, treba snažnije stati. Konkretno, namjenski planirati i izdvojiti financijska sredstva u proračunu općine za iste kako bi se pružila određena sigurnost u realizaciju i konkretna pomoć u organizaciji. Primjeri takvih manifestacija su: „Advent u Travniku“, „Andrićevi dani“ i „Travničke pozorišne svečanosti“. Naravno, ovo nije konačan popis, nego se u suradnji s kulturnim javnim ustanovama mogu izdvojiti još neke kulturne manifestacije. Travnik treba težiti prepoznatljivosti u realizaciji pojedinih programa koji će sigurno, osim kulturnog, polučiti i turistički učinak.

3.

Širenje kulturne ponude U suradnji s kulturnim javnim ustanovama iz Travnika i orTravnika s novim proganizacijama civilnog društva koje se bave kulturnom gramima djelatnosti, poželjno je dodatno obogatiti kulturnu ponudu Travnika, kako kvalitativno, tako i kvantitativno. Postojeći prostori omogućavaju obavljanje različitih kulturnih programa. Smatramo kako je osobito iskorak potreban na području glazbe, kazališta, književnosti i likovne umjetnosti. Svakako u ljetnim mjesecima u Travniku treba napraviti glazbeni festival. Iako je već bilo određenih pokušaja, nije uspostavljena tradicija održavanja i nisu ostvarena željena dostignuća. Kao i drugi događaji, glazbeni festival također može biti instrument promidžbe Travnika kroz lokacije događanja (npr. Stari grad). Diljem planete ima mnogo takvih primjera. U Travniku djeluju tri kazališta (Amatersko pozorište „Travnik“, Hrvatsko kazalište „Travnik“ i Kazalište mladih „Korifej“), uz organizaciju jednog festivala („Travničke pozornišne svečanosti“) i mnogih predstava na godišnjoj razini. Bez dvojbe, kazališna umjetnost je na visokom stupnju razvoja, a priliku za dodatni napredak vidimo u ambijentalnom kazališnom festivalu, kao eklatantnom primjeru povezivanja kazališne umjetnosti i turizma. Travnik za organizaciju takvog festivala ima doista sjajne uvjete. Prije svega, tu su navedena kazališta, ali i lokacija Stari grad s prirodnom pozornicom i pogodnostima za kazališne predstave na otvorenom. Ovakav festival bi sigurno osim pozitivnog utjecaja na kulturu, imao i pozitivan utjecaj na turizam. Općina/grad nobelovca definitivno mora imati sajam knjige, a nositelj projekta, naravno uz pomoć općine, treba biti JU „Gradska biblioteka“. Sajam knjige, osim


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS svog književnog značaja, uvelike može doprinijeti promociji Travnika u turističke svrhe, osobito pojedinih lokacija koje su adekvatne za održavanje sajma i pratećih aktivnosti poput predstavljanja knjiga ili književnih večeri (npr. Memorijalni muzej „Rodna kuća Ive Andrića“ ili Stari grad). Vrijeme je da grad, odakle je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, jače pozicioniramo na mapi književnih događaja u BiH. Naposljetku, Travnik obiluje prirodnim ljepotama, što se može iskoristiti za povezivanje sumjetnošću kroz likovne kolonije u prirodi i promocije takvih ljepota. Ovakvi događaji sigurno bi imali pozitivne reperkusije na rad domaćih likovnih umjetnika. Postojeće i nove kulturne programe vidimo kao izvrstan način brendiranja i bolje reputacije Travnika.

4.

Revitalizacija domova kulture u mjesnim zajednicama

U znatnom dijelu općine Travnik postoje različiti napušteni ili slabo korišteni objekti nekadašnjih škola ili domova kulture (npr. Dolac na Lašvi i Pokrajčići). U suradnji s lokalnim stanovništvom, isti se mogu iskoristiti kao mjesta u kojim će se okupljati mještani i odvijati različiti kulturni ili drugi programi. Njihovim stavljanjem u funkciju povećao bi se broj kulturnih i drugih društvenih događaja na području općine Travnik, posebno u ruralnim područjima gdje takvog sadržaja nedostaje. Također, olakšao bi se rad brojnim kulturnoumjetničkim društvima, izvornim folklornim društvima i ostalim kulturnim organizacijama jer je za njihov uspješan rad neophodan pogodan prostor, a moguće da bi ovakvi projekti djelovali i kao poticaj za masovnije bavljenje kulturnim djelatnostima i/ili osnivanje novih kulturnih organizacija. Ne smijemo zanemariti kako prostor Travnika ima dugu tradiciju postojanja i djelovanja različitih kulturno-umjetničkih organizacija, nego smo to dužni još snažnije poticati.

5.

Postavljanje fotografija Jedan od načina širenja fotografije kao umjetnosti, a ujedno i Travnika na javnim pros- uljepšavanja javnih prostora i jačanja identiteta Travnika, jest torima u gradu postavljanje fotografija naše općine i grada na određenim javnim lokacijama. Osim suvremenih fotografija, svakako bi posebnu pozornost privukle fotografije starog Travnika, kojih ima dovoljno, kako zbog značaja naše općine i grada kroz povijest, tako i zbog tradicije u oblasti izrade fotografija koja postoji u Travniku.

15


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS

6.

Organizacija kulturnoumjetničkih radionica za učenika osnovnih i srednjih škola

U suradnji s kulturnim javnim ustanovama i osnovnim i srednjim školama u Travniku treba provoditi radionice za učenike. Radionice mogu biti iz dramske, glazbene i likovne umjetnosti, te iz književnosti. Ovim radionicama bismo sigurno privukli veći broj mladih za bavljenje kulturom i umjetnošću. Upravo djelujući na polju kulture i umjetnosti učenici mogu sami stvoriti prostor za zajedničko djelovanje i tako rušiti postojeće predrasude i stereotipe.

b) MLADI, OBRAZOVANJE I ODGOJ 7.

16

Potpora mladim kroz Mladima planiramo pružiti potporu kroz dva veoma konkretolakšice i sufinanciranja na i korektna načina. Prvi je oslobađanje od plaćanja poreza na promet nepokretnosti za mlade, a drugi je sufinanciranje priključaka (elektroenergetskog priključka i priključka za vodu) u prvom objektu namijenjenom za stanovanje mladih bračnih parova. Zakon o porezu na promet nepokretnosti je na kantonalnoj razini, ali prihod je općinskih proračuna. Još je 2018. godine pokrenuta inicijativa za oslobađanje plaćanja poreza na promet nepokretnosti za mlade u Saboru KSB, te općina Travnik treba podržati i usvojiti ovakvu mjeru. To znači oslobođenje za osobe koje prvi put postaju vlasnici ili suvlasnici nekretnine namijenjene za stanovanje, pod uvjetom da ranije nisu imali vlasništvo na nekretnini koju su pravnim poslom otuđili. Ako je osoba u bračnoj zajednici, dodatni uvjet je da bračni partner nije upisan kao vlasnik nekretnine. Ovim prijedlogom se vrlo preciznom mjerom pruža potpora populaciji mladih u Travniku, a posebno prilikom rješavanja stambenih pitanja te stjecanja vlasništva prve nekretnine. Također, ovaj vid poreskog oslobađanja, osim što postoji u mnogim državama, isti već postoji i u pojedinim dijelovima FBiH. Glede električne energije, prosječno domaćinstvo, odnosno kuća u izgradnji, prilikom rješavanja elektroenergetskog priključka za potrebe domaćinstva, treba izdvojiti u prosjeku od 2.000,00 KM do 3.000,00 KM, ovisno o količini zakupljenih kilovata električne energije. Također, tu je svakako i priključak za vodu, u okviru potreba i usluga koje nude naša javna komunalna poduzeća, a što predstavlja značajan financijski izdatak za svaku obitelj koja se odlučila na izgradnju vlastitog doma. Općina Travnik bi u tom smislu trebala preuzeti obvezu sufinanciranja dijela tih izdataka (50,00% od ukupne vrijednosti) što bi predstavljalo značajnu poticajnu mjeru mladim obiteljima koji su se odlučili na izgradnju kuće kao svoje prve nekretnine i opstanak u našoj općini.


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS

8.

Dovršetak izgradnja srednje škole u Travniku i potpuno okončanje povratka zgrade Katoličkog školskog centra „Petar Barbarić“ vlasnicima

Izgradnja srednje škole traje nedopustivo dugo. Pretvorila se u svojevrsnu agoniju, a nedovršeni objekt narušava izgled grada. Iako ovo nije pod izravnom ingerencijom općine, mora se dati novi zamah i u naredne četiri godine definitivno završiti izgradnja započetog školskog objekta i u potpunosti staviti zgradu KŠC „Petar Barbarić“ na raspolaganje njenom vlasniku. To nije samo zakonska, nego i moralna obveza, nakon više desetljeća pravne borbe i dobivanja presuda. Nastavak odugovlačenja s konačnim rješenjem samo proizvodi negativne učinke. Narušava se ugled općine prikazivajući istu kao neku koja izigrava pravosudni sustav i učenicima onemogućava pohađanje nastave u zadovoljavajućim uvjetima. Zbog odugovlačenja s realizacijom ovog projekta, Travnik je potpuno bespotrebno postao općina i grad slučaj. Stoga, konačno ovakav teret općina Travnik treba otkloniti, tj. aktivnije se uključiti u rješavanje problema, a ne samo promatrati. To se čini zbog poštivanja odluka pravosudnih organa, ali i interesa za obrazovanje travničke djece.

9.

Stipendiranje učenika i studenata

Kod stipendiranja, treba obratiti pozornost na uspjeh u školovanju, deficitarne profesije/zanimanja i socijalni status. Još od osnovne škole, treba podržavati uspješne učenike. Svim osnovnim školama na području naše općine treba omogućiti bar jednu stipendiju koju će Nastavno vijeće dodijeliti najzaslužnijem učeniku. Ovim će učenici koji dobiju navedenu stipendiju osjetiti podršku u školovanju, a svi ostali učenici bit će motivirani za bolji uspjeh kako bi upravo oni bili sljedeći koje će Nastavno vijeće njihove škole prepoznati i nagraditi. Potporama u vidu stipendija za deficitarna zanimanja studenti se motiviraju da studiraju ono što doista treba na tržištu rada, odnosno za one profile za kojima tragaju poslodavci. Trenutno u BiH i u Travniku to su tehnički fakulteti. Također, općina mora pokazati i socijalni senzibilitet te davati stipendije prema socijalnom statusu. Studentima slabijeg socijalnog statusa moramo pomoći u njihovom školovanju. Isto vrijedi i za učenike. Naime, i učenicima slabijeg socijalnog statusa treba pomoći u njihovom školovanju. Ovakvim pristupom se pozitivno utječe na broj učenika i studenata u sustavu osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja.

17


R.BR.

18

AKTIVNOST

OPIS

10.

Potpora obrazovnim programima u skladu s potrebama tržišta

Općina može biti poveznica između obrazovnog i gospodarskog sektora u procesima izobrazbe učenika. Potrebno je da općina Travnik posveti više pozornosti, u suradnji s osnovnim i srednjim školama, pitanju profesionalne orijentacije. U organizaciji škola, te uz podršku općine i gospodarstvenika Travnika, učenici svih završnih razreda bi trebali obvezno posjetiti gospodarske objekte naše općine na osnovi čega će dobiti više informacija i bit će im vjerojatno lakši odabir buduće srednje škole ili fakulteta u skladu s potrebama tržišta. Dakle, cilj je obrazovati onaj kadar koji doista i treba na tržištu rada u Travniku. Tako se izravno reducira nezaposlenost i smanjuje odlazak mladih izvan Travnika i BiH. Svakako, posebno mjesto treba zauzimati potpora kontinuiranoj edukaciji kroz cjeloživotno učenje. Interes svih je pomak na ovom području. Na području Travnika postoje organizacije koje se bave s ovom oblasti te koje mogu biti partneri u razvoju lokalno prilagođenih programa doškolovanja i stjecanja novih vještina. Doprinos općine može biti vidljiv i kroz implementaciju promotivnih radnji u svrhu motiviranja ljudi za cjeloživotno učenje. Također, općina treba poticati i sudjelovati u organiziranju različitih seminara, radionica, tečajeva i ostalih sadržaja s ciljem unapređenja kompetencija, vještina i znanja svojih stanovnika. Realizacija ove aktivnosti bi trebala rezultirati rastom zaposlenosti u Travniku.

11.

Inoviranje programa i poboljšanje uvjeta za boravak djece u vrtiću

JU „Obdanište“ je jedna od najvažnijih ustanova na području naše općine kojoj je potrebna veća pomoć općine kroz renoviranja prostora, proširenje kapaciteta i nabavu nove opreme i pomagala. Poboljšanjem uvjeta sigurno bi se multiplicirali pozitivni učinci jer bi značilo povećanje zadovoljstva djece, roditelja i zaposlenika. Ujedno, program rada treba prilagoditi današnjem vremenu gdje će obrazovanje, odgoj i sigurnost djece biti na prvom mjestu. Ustanovu kvalitetnim sadržajem treba otvoriti svim građanima, odnosno njihovoj djeci. Zgradu u dijelu grada/naselju Kalibunar i prostorije u zgradi „Amerikanka“ treba obnoviti i staviti u funkciju vrtića. Također je potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose za zemljište u Turbetu koje je u vlasništvu JU „Obdanište“. Uz središnju zgradu ove ustanove i ostale navedene objekte, gradski vrtić bi u suradnji s resornim kantonalnim ministarstvom, predškolsko obrazovanje mogao približiti i ruralnim područjima naše općine, u regijama Han Bila, Nova Bila i Turbe. U školama postoji dovoljno prostora da se uz pronalazak sredstava i


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS stručnog kadra omogući pohađanje predškolskog obrazovanja i djeci izvan gradskih i prigradskih naselja tijekom cijele školske godine. c) REKREACIJA I SPORT

12.

Uspostava registra svih sportskih objekata i igrališta na području Općine

Uspostava registra svih sportskih objekata i igrališta na području općine je prvi korak kako bi se mogao napraviti plan obnove i održavanja sportskih objekata i igrališta. Ne smijemo dopustiti njihovo propadanje zbog nemara nadležnih. Stoga je potrebno cjelovito sagledavanje situacije po ovom pitanju na prostoru cijele općine Travnik.

13.

Definiranje rekreativnih i sportskih programa od značaja za općinu Travnik

Programe kao što je „Travnik noćna utrka“ i sl. treba pozicionirati kao sportske programe od najvišeg značaja za općinu Travnik, a što podrazumijeva sigurnu materijalnu i nematerijalnu potporu. Ovakvi i slični programi, neminovno uz promociju zdravog života kroz bavljenje rekreacijom i sportom, promoviraju i Travnik, te šalju jednu lijepu sliku o našoj općini i našem gradu u svijet.

14.

Financijska potpora sportskim organizacijama

Općina Travnik treba nastaviti s financijskom potporom sportskim klubovima, ali na nešto drukčiji način. Brojnost članova u mlađim kategorijama, broj prijavljenih kategorija, zastupljenost spolova i ostvareni rezultati trebaju biti kriterij za dodjelu sredstava. Tako će se postići s postojećim sredstvima mnogo veći učinak nego što je to bilo do sada. Rad, trud i uspjeh se moraju vrednovati i nagraditi. Ujedno, treba forsirati namjenska sredstva za konkretne projekte koja se moraju pravdati nadležnim općinskim službama. Na ovaj način sredstva namijenjena za sport će se doista utrošiti za razvoj sporta, ali i uključiti mlađe osobe koje će kvalitetno i stručno rukovoditi pisanje projektne dokumentacije, ali i upravljanje projektima i svim aktivnostima u klubu.

15.

Obnova sportskih igrališta

U urbanom dijelu gdje živi veliki broj stanovnika, a tako i djece i mladih, nema dovoljan broj adekvatnih sportskih igrališta, kao osnovnog preduvjeta za aktivnije bavljenje sportom. Sportsko igralište, ne samo da postoji na odgovarajućoj lokaciji u središtu grada, nego ima i svoju tradiciju i emotivnu vrijednost, prije svega zbog slavne povijesti rukometa u Travniku. To je igralište kod Mješovite srednje tehničke škole „Travnik“, koje treba u potpunosti renovirati i staviti u funkciju. Nedopustivo je nepoduzimanje nikakvih mjera, odnosno 19


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS promatranje propadanja navedenog igrališta. Također, i izvan urbanog dijela postoji velika potreba za sportskim igralištima, a i postojeća infrastruktura zahtijeva obnovu (npr. Paklarevo i Putićevo). Sve projekte treba realizirati u suradnji s resornim kantonalnim ministarstvom koje raspolaže programima za financiranje ovakvih projekata. Pretpostavka bavljenja sportom, osobito djece i mladih, jest postojanje adekvatne infrastrukture. Ovim zahvatima se otvaraju mogućnosti daljnje popularizacije sporta te nastavka organiziranja postojećih i novih sportskih turnira.

20

16.

Širenje rekreativne i sportske ponude Travnika

Travniku trebaju određeni pomaci na području rekreacije i sporta. Znatan dio željenih pomaka nije uopće financijski, organizacijski i tehnički zahtjevan. Njima se doprinosi popularizaciji zdravog života kroz rekreaciju i sport. Također, mogu biti osmišljeni na način da obuhvaćaju skoro sve kategorije stanovništva, neovisno o dobu, spolu ili nekom drugom kriteriju. Konkretno, kao što je praksa u Europi, a i u BiH, moguća je izgradnja vanjskih fitness parkova. Vježbališta na otvorenom su vrlo popularna i utječu na povećanje broja osoba koje se bave rekreacijom. Potom, jedan od načina uljepšavanja središnjeg gradskog trga, a ujedno i doprinosa aktivnostima, posebno starije populacije, je postavljanje „divovskog“ šaha na istom. Uostalom, ovo viđamo i u mnogim drugim gradovima. Također, na više lokacija u općini je izvedivo postavljanje stolova za stolni tenis uz obnovu postojeće infrastrukture.

17.

Uvođenje javnih gradGradski bicikli su u funkciji promocije prometovanja biciklom skih bicikala za prijevoz i kao ekološki, i po zdravlje, poželjnog prijevoznog sredstva. rekreaciju građana Oni će se postaviti na deset lokacija u gradskom području gdje je najveća frekvencija ljudi i prometa, a i postoje problemi s raspoloživim parking prostorom. Ovako se pozitivno djeluje i na okoliš i na zdravlje ljudi, a i daje poticaj biciklizmu kao sportu koji već egzistira na području naše općine i postaje sve popularniji vid rekreacije i sporta, a istovremeno i prijevoznog sredstva.

18.

Organizacija sportskih natjecanja između mjesnih zajednica općine Travnik

Ovo je mehanizam kojim se potiču i promoviraju sport, druženja i upoznavanje osoba iz različitih dijelova općine. Ovakvo natjecanje se treba održavati svake godine, a po mogućnosti u različitim dijelovima općine, odnosno različitim mjesnim zajednicama, u ovisnosti od raspoloživosti infrastrukture.


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS d) SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

19.

Omogućavanje besplat- Ovu aktivnost treba provesti u sklopu postojećih struktura ne pravne i savjetodav- općine, kako bi socijalno ugrožene kategorije stanovništva ne pomoći bile pošteđene troškova prilikom pružanja pravne pomoći. Svjesni smo također da ljudi koji ostanu bez stalnog zaposlenja, vrlo lako mogu dospjeti u ovu kategoriju, te stoga i njima također želimo pružiti pravnu pomoć u ostvarenju njihovih radno-pravnih interesa kako isti ne bi činili dodatan pritisak na i onako lošu socijalnu sliku u društvu jer zbog svoje teške materijalne situacije, ovu pomoć sebi ne bi mogli priuštiti.

20.

Osiguranje pomoći starijim i nemoćnim građanima pod skrbništvom koji ne žele napuštati svoje domove

21.

Financijska potpora po- Novčana potpora je uvedena, što je svakako dobro. Međutim, rodiljama osim nastavka s ovom praksom, treba raditi da se potpora najmanje udvostruči, a što je sasvim realno kroz moguće korekcije proračuna.

22.

Financijska potpora radu organizacija koje se bave socijalnom i zdravstvenom problematikom

Unatoč želji i potrebi da ostanu u svom domu, starijima treba osigurati kvalitetnu skrb. Ne možemo ignorirati starije i nemoćne iz naše općine, nego upravo na njihovom primjeru, tj. odnosu prema njima, pokazati socijalnu i međugeneracijsku solidarnost te spremnost na pomoć i podršku. To je moguće postići u suradnji sa JU „Centar za socijalni rad“, osnivanjem posebnog odjela kao svojevrsnog odjela za terensku podršku starijim i nemoćnim po uzoru na neke zapadne države.

Na području naše općine postoji više organizacija koje se bave humanitarnim radom. Iste ulažu velike napore kako bi pomogli drugima. Potrebno je prepoznati njihov rad i pružiti im pomoć. Javna kuhinja i dodjela pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva su samo dio primjera takve prakse. Naravno, vodeću ulogu u domeni socijalne problematike ima JU „Centar za socijalni rad“, s kojim treba intenzivno raditi na dostupnoj i kvalitetnoj socijalnoj skrbi svima kojima je to potrebno. Izdvajanja financijskih sredstava iz općinskog proračuna za zdravstvene ustanove s područja općine Travnik treba nastaviti. U fokusu trebaju biti konkretni programi/projekti kao što su: edukacija osoblja, kućno liječenje, nabava medicinske opreme, patronažna služba, prevencija ili rad područnih ambulanti.

21


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS e) UPRAVA

23.

24.

22

Izrada novog statuta utemeljenim na načelima konsocijacije uz dobivanje statusa grada

Travničani zaslužuju živjeti u modernom i razvijenom Travniku. Da bi to postigli, potrebno je da Travnik bude grad. Travnik ispunjava sve uvjete za to. Osim samo statusa, radi multipliciranja učinaka, neophodan je novi statut utemeljenim na načelima konsocijacije. Statut je temeljni pravni akt jedinice lokalne samouprave. U statutu se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug jedinice, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne i druge samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza. Statutom se trebaju urediti odnosi u gradu Travniku koji će omogućiti političku stabilnost kao uvjet usmjeravanja lokalnih politika na bavljenje ekonomskim problemima i ubrzanijim ekonomskim razvojem. Ovdje svakako treba uključiti i izborna područja, a sve radi relaksacije odnosa na lokalnoj razini te pune ravnopravnosti svih građana, naroda i dijelova Travnika. To je ujedno i preduvjet istinski ravnomjernog razvoja svih dijelova grada. Sprječava se dominacija broja vijećnika iz određenih područja i umanjena zastupljenost ili izostanak vijećnika iz drugih područja. Ovo što se predlaže za Travnik je izvedivo i poželjno, ne samo u Travniku, nego i u mnogim drugim općinama i gradovima u BiH, a prije svega u onima koje su još uvijek zadržale multietnički, multikonfesionalni i multikulturalni karakter. Dakle, ne radi se ni o kakvim podjelama, već iznalaženju rješenja za razvijeniji i napredniji grad Travnik koji će i dalje biti, kao i do sada, potpuno jedinstven.

Jačanje partnerstva s braniteljskim udrugama i drugim organizacijama civilnog društva

Prije svega, izravna financijska potpora se treba nastaviti udrugama branitelja proisteklim iz Domovinskog rata. Naš dug i obveza je, uživajući u slobodi i miru, čuvati uspomenu i dostojanstvo Domovinskog rata, dostojanstvo branitelja i njihovih obitelji. Također, u suradnji s udrugama branitelja općina treba pružiti pomoć kod osnivanja i rada braniteljskih zadruga, stručnog osposobljavanja branitelja, održavanja i uređenja spomen obilježja i obilježavanja važnih datuma iz Domovinskog rata. Ostale udruge kao dio civilnog sektorasu neizostavan dio suvremenih društava čije djelovanje ima niz pozitivnih reperkusija. Na tragu toga, općina treba proaktivan pristup i intenzivnu suradnju s nevladinim organizacijama u osmišljavanju, kreiranju, apliciranju i realiziranju raznovrsnih projekata od općeg interesa. Naravno, u proračunu treba


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS predvidjeti financijska sredstva koja će biti namijenjena organizacijama civilnog društva s ciljem financiranja i/ili sufinanciranja različitih projekata od interesa za općinu Travnik. Osim čisto financijske, udrugama je potrebna institucionalna i logistička podrška. Naime, osmišljavanje i kandidiranje projekata na različite domaće i inozemne adrese je najzahtjevniji posao za svaku udrugu uz zadovoljavanje proceduralnih zahtjeva s prilaganjem gomile dokumenata koji se natječajem ili javnim pozivom traže. U tom smislu osigurat ćemo da sve udruge osnovane na teritoriji općine Travnik, a koja egzistiraju i svoje djelovanje prvenstveno ostvaruju u Travniku, imaju besplatnu, brzu i protočnu uslugu izdavanja i ovjere svih dokumenata koji se natječajem ili javnim pozivom traže, uz osiguranje kontakta osobe ili osoba za obavljanje tih poslova. Pomoću organizacija civilnog društva na prostoru općine Travnik se mogu osigurati značajna financijska sredstva za realizaciju različitih ekoloških, kulturnih, obrazovanih i sportskih projekata, neovisno je li riječ o organizaciji edukacije na određenu temu, izvođenju radova na određenoj infrastrukturi, nabavi potrebne opreme ili realizaciji programa iz neke oblasti. Civilni i javni sektor, nadopunjujući se, doprinose sveukupnom boljitku društva. Nevladine organizacije treba tretirati kao istinskog partnera u procesima razvoja Travnika.

25.

Prijenosi sjednica Općinskog vijeća Travnik putem interneta

Tehnički gledano vrlo je lako obaviti prijenos sjednica Općinskog vijeća Travnik putem interneta. Nema razloga za izbjegavanja upotrebe suvremenih tehnologija u radu. Prijenosi sjednica Općinskog vijećasu korisni jer će se tako povećati transparentnost odlučivanja u glavnom organu lokalne zajednice, podići odgovornost izabranih vijećnika prema građanima koji su ih izabrali na te dužnosti i omogućiti građanima da budu upućeni u ključne odluke i procese u Travniku. Trebamo težiti boljoj i lakašoj informiranosti građana.

26.

Informatizacija uprave

Informatizacija je iskorištavanje razvijenosti tehnologija kako bi se izgradio moderan administrativni ili birokratski aparat. Nastoje se svi radni procesi informatizirati, što doprinosi većem učinku i manjim troškovima. Uprava je pod pritiskom potrebe da unaprijedi kvalitetu svojih usluga, uz manje troškove, te da ih obavi na zadovoljstvo građana i gospodarstvenika. Javni sektor mora biti ažuran, efektivan, odgovoran, profesionalan, transparentan i učinkovit. Najznačajnije prednosti informatizacije su: lako i brzo dobivanje usluga, ušteda u vremenu građana i zaposlenih u upravi, ušteda u novcu, veća 23


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS transparentnost procesa, te dobivanje jasnih i točnih informacija. Maksimalan napor treba učiniti za pojednostavljenje administrativnih procedura fizičkim i pravnim osobama.

24

27.

Edukacija zaposlenika u Edukacija zaposlenika u upravi, kao i drugim organizacijaupravi ma, je elementarna pretpostavka za podizanje kvalitete rada. Obučeni zaposlenici su spremniji na suočavanje s poteškoćama u izazovnom vremenu i bolje će izvršiti preuzete zadatke. Zaposlenici se moraju stalno educirati, sukladno trendovima u svijetu. Naglasak ćemo staviti na: informatici, javnoj nabavi, menadžmentu u javnoj upravi, sustavu kvalitete i upravljanju projektnim ciklusima. Edukacije se ne odnose samo na administraciju općine, nego i javne ustanove i javna poduzeća gdje je općina osnivač.

28.

Jačanje kapaciteta mjesnih zajednica i participacije građana u odlučivanju na lokalnoj razini

Mjesne zajednice zaslužuju veću ulogu u radu općine. Nerijetko su zanemarene. Njihovo jačanje treba provesti kroz osiguranje pogodnih prostorija gdje to nije slučaj, te veće uključivanje u rad općinske razine vlasti kako bi se čuo njihov stav o tome koje projekte realizirati, prije svega infrastrukturne. To znači obvezne češće sastanke općinskih službi s predstavnicima mjesnih zajednica. Treba težiti timskom radu na lokalnoj razini. Paralelno, općina mora zahtijevati redovnije održavanje sastanaka izabranih tijela u mjesnim zajednicama te redovnije i iscrpnije izvještavanje općinske uprave o radu tijela u mjesnim zajednicama. Ovakvim pristupom će sigurno jačati participacija građana u lokalnoj politici, a ne samo da participiraju kroz izborne procese svake dvije ili četiri godine. Uz veću involviranost građana, jača i njihova motivacija i spremnost za djelovanjem u javnom interesu, te odgovornost za postojeće stanje. Građani se moraju osjećati mnogo važnijim u svim segmentima rada općine, nego što je to danas slučaj.

29.

Sustavno jačanje položaja djece kroz projekt „Travnik – Općina prijatelj djece“

U suradnji s obrazovnim, odgojnim, kulturnim i zdravstvenim ustanovama, organizacijama civilnog društva i sportskim kolektivima, općina je dužna raditi na većoj posvećenosti statusu djece u društvu. To podrazumijeva sustavni pristup koji uključuje koordinaciju svih zainteresiranih strana iz javnog i nevladinog sektora. Ujedno, ovo je već jedan prepoznat trend u Europi, gdje postoje općine i gradovi koji imaju status prijatelja djece. BiH kaska po ovom pitanju, ali Travnik može biti predvodnik povoljnih kretanja. Općina mora stati svim kapacitetima iza provedbe Konvencije o pravima dje-


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS teta. Omogućavanje mladim građanima veće participacije u društvu, promocija aktivnog učešća djece u društvu, donošenje akata na općinskoj razini (planovi, programi i sl. gdje su u fokusu djeca), upoznavanje javnosti o pravima djece, izgradnje dječjih igrališta, te osiguravanje osnovnih usluga (obrazovanje, zdravstvo i sl.), sigurnosti, čistog i uređenog okoliša i sudjelovanja u raznim kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama je put prema izgradnji odgovornog sustava uprave prema djeci i poboljšanja njihovog položaja u društvu. Ujedno, osim jasne brige za najmlađe, dodatna dobit za Travnik je pozitivniji imidž u cjelokupnoj javnosti.

30.

Izmjena naziva ulica i trgova – odavanje počasti zaslužnim Travničankama i Travničanima te osnaživanje identiteta Travnika

Travnik kao malo koja općina u BiH se može pohvaliti takvim velikanima koji su ostavili traga, ne samo u okvirima BiH, nego i međunarodno gledano. Travničani su dali izuzetan doprinos književnosti, sportu, znanosti itd. Ipak, u Travniku to nije prepoznato na možda najočitiji primjer – kroz nazive ulica i trgova. U javnosti najčešće je spominjano ime jednog od dva bosansko-hercegovačka nobelovca, jedinog južnoslavenskog nobelovca iz književnosti, jedinog travničkog nobelovca i definitivno najvećeg Travničanina svih vremena – Ive Andrića. Uz njega tu su i mnogi drugi slavni i ugledni Travničani i Travničanke, ali i osobe koje nisu rođene ili porijeklom iz Travnika, ali su svojim radom ostavile veliki trag u povijesnom razvoju Travnika. Najmanje što Travnik može učiniti za njih jest nazvati ulice i trgove po tim velikanima. Njihova zasluga je ogromna za to što je Travnik poznat i u svjetskim razmjerima. Jakob Gaon, Josip Zec, Karlo Jurić, Srebrenka Jurinac, Tugomir Alaupović, Zlata Bartl i Zlatko Hodnik samo su neka od velikih travničkih imena koja su obogatila Travnik i učinili Travnik poznatim daleko izvan granica BiH. Travnik je danas, s obzirom na postojanje tri bolnice, jedan od najrespektabilnijih zdravstvenih centara u BiH, a ne samo da ima vidljivog traga, nego se i malo zna o osobama koje su postavile temelj za razvoj travničkog zdravstva. Među njima su dominirali travnički jevreji, a danas se istima nismo odužili niti kroz održavanje jevrejskog groblja. Kada bi se travničke ulice i trgovi nazvali samo po Travničanima, istih bi nedostajalo, jer možemo s ponosom konstatirati kako su naš grad i općina dali kroz povijest mnogo značajnih i uspješnih osoba. Ipak, kao što je već rečeno, po nazivima ulica i trgova, to se uopće ne može prepoznati. Štoviše, zaključak bi bio suprotan. Kroz jednu takvu simboličnu gestu, ne samo što se odužujemo velikim ljudima, nego i jačamo travnički identitet i osjećaj pripadnosti svom gradu. 25


26


EKONOMSKI RAZVOJ „Travnik kao općina atraktivna za investiranje, poslovanje i rad“

27


2. EKONOMSKI RAZVOJ Uvažavajući sve društvene segmente, ekonomiju treba postaviti na vrh prioriteta. Naime, stupaj njene razvijenosti uvjetuje stupanj razvijenosti ostalih dijelova društva. Bez ulaganja otežan je korak naprijed u bilo kojem društvenom segmentu te je zbog toga ključ u ekonomiji, putem koje se trebaju osigurati potrebna financijska sredstva za postojanje, funkcioniranje i razvijanje svih dijelova društva. Područje Travnika odlikuje se povoljnim prometnim i zemljopisnim položajem, tradicijom poljoprivredne proizvodnje i prerađivačke industrije, bogatom kulturnom i povijesnom baštinom i očuvanom prirodom. Istovremeno, izražena je nezaposlenost, odnosno postoje poteškoće sa pronalaskom posla, nedovoljno su razvijene gospodarske djelatnosti s visokom dodanom vrijednošću, a turistička ponuda i poljoprivredna djelatnost su ispod realnih mogućnosti. Unatoč određenim pomacima, rezultati nisu zadovoljavajući. Izostanak sustavnog bavljenja pitanjem razvoja, po nama je, jedan od osnovnih razloga zbog čega su postignuća ispod očekivanja i potencijala. Pitanje razvoja ne smije biti sporedna ili usputna, nego osnovna preokupacija lokalne zajednice u 21. stoljeću, a naročito zbog ubrzanih i značajnih demografskih i tehnoloških promjena. Općina svojim aktivnim i integrativnim pristupom treba kreirati prikladne ekonomske politike u interesu lokalnog razvoja. Kroz svoju bogatu povijest Travnik je dao, ne samo u okvirima BiH, nego i gledajući globalno, velika imena koja su napravila sjajne karijere i ostavila dubok trag u svojim poslovima. Danas u Travniku također žive i rade obrazovane, sposobne i uspješne osobe. Unatoč impresivnom tehnološkom napretku, u svakoj organizaciji, a tako i u općini, ljudi su glavni resurs. Uvjereni smo kako znanja Travničani imaju, ali nam nedostaje uključivosti kod osoba na odgovornim pozicijama. To znači kako jedna osoba sama može malo toga učiniti. Za više treba neprestano raditi na okupljanju osoba iz različitih sektora i različitih profila. Samo koordinacija i suradnja u djelovanju više pojedinaca i organizacija daje pozitivan sinergijski učinak. Koncentraciju vještina i znanja Travničana treba staviti u funkciju razvoja Travnika. S obzirom na analizu okruženja, svih snaga, slabosti, prilika i prijetnji, ekonomski razvoj Travnika treba temeljiti, a tako je i u ovom programu, na sljedećim oblastima: a) Poduzetništvo b) Poljoprivreda c) Turizam U okviru poduzetništva, primarno se misli na malo i srednje poduzetništvo, jer mala i srednja poduzeća čine uvjerljivo najveći dio poslovnih subjekata i osiguravaju najveći dio radnih mjesta, kako u Travniku i BiH, tako i u svijetu. Ujedno, malo i srednje poduzetništvo je glavni nositelj inovacija u poslovanju kao važnog obilježja kompetitivne prednosti, naročito u dinamičnom i turbulentnom poslovnom okruženju. Zadatak općine je kreiranje stimulativne poduzetničke klime s ciljem intenziviranja gospodarskih aktivnosti i privlačenja domaćih i stranih investicija. Ciljne skupine su postojeći poduzetnici kako bi isti ostali u Travniku i proširili svoju djelatnost, te novi poduzetnici kako bi započeli ili nastavili s poduzetničkim pothvatom u Travniku. Nastojat ćemo promovirati poduzetništvo u društvu i motivirati mlade osobe da pokrenu vlastiti biznis. Moramo osnažiti domaće poduzetnike te povećati njihov broj. Tako se stvaraju čvrsti temelji za stabilan i konstantan gospodarski rast u našoj općini. Travnik treba pozicionirati kao poduzetnu općinu s konkurentnim te proizvodno i izvozno orijentiranim gospodarstvom. Travnik karakteriziraju sjajni uvjeti za poljoprivrednu djelatnost. Travnik ima 17.378 ha obradive površine, uz bogat postojeći stočni fond. Kretanja u suvremenom svijetu posljednjih godina sve snažnije naglaša-

28


vaju potrebu za proizvodnjom kvalitetne i zdrave hrane u čemu vidimo šansu za Travnik. Želimo razvijati konkurentnu i kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju koja će u najvećoj mogućoj mjeri zadovoljiti naše potrebe. Unapređenju poljoprivrede pristupit ćemo kroz povećanje materijalne i stručne potpore domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnim područjima. Posebno je turizam odlična prilika za plasman poljoprivrednih proizvoda. Nesumnjivo će poljoprivreda biti jedna od okosnica razvoja Travnika u budućnosti. Bogato kulturno-povijesno i prirodno naslijeđe je jedno od glavnih obilježja i velikih razvojnih potencijala Travnika koje se može još više valorizirati u turističkom kontekstu. Travnik se može pohvaliti nizom vjerskih objekata i lokaliteta različitih konfesija na prostoru cijele općine, čuvenim kulturno-povijesnim znamenitostima i nacionalnim spomenicima (npr. Stari grad), poznatim građevinama (npr. KŠC „Petar Barbarić“, Memorijalni muzej „Rodna kuća Ive Andrića“, Zavičajni muzej „Travnik“) i prirodnim ljepotama (npr. Bukovica, Plava voda, Vilenica, Vlašić). Turizam je doista velika razvojna šansa za Travnik. Evidentni su pozitivni trendovi, ali s obzirom na potencijale, rezultati mogu biti mnogo bolji. Travnik sa svojim iznimnim ljepotama i znamenitostima treba biti još prosperitetnija turistička destinacija, poznata daleko i izvan granica naše države. Posebna prednost Travnika je u mogućnosti razvoja različitih oblika turizma. Tako se Travnik postavlja kao turistički centar kroz cijelu godinu. Također, prednost je i u raširenosti lokacija od kojih su već neka prepoznata kao turističke destinacije. To znači kako se turizam u Travniku ne odvija samo na dijelu općine ili na nekom malom području, nego znatan dio općine Travnik ima pogodnosti za razvoj turizma, što omogućava multiplikaciju pozitivnih efekata. Dosljednom primjenom usvojene „Strategije razvoja turizma općine Travnik 2018.-2022.“ navedeno je ostvarivo. Stoga, suradnja općine s turističkom zajednicom i poduzetnicima iz turističkog sektora, na realizaciji usvojenih strateških dokumenata, uz stalnu evaluaciju i korekciju, neminovno pozicionira Travnik kao jedan od vodećih turističkih centara u BiH. U narednoj tablici su navedene osnovne aktivnosti u sklopu ekonomskog razvoja koje će se realizirati u naredne četiri godine. Cilj je: Unaprijediti uvjete za obavljanje poslovnih aktivnosti u Travniku.

R.BR.

AKTIVNOST

OPIS a) PODUZETNIŠTVO

1.

Osnivanje „Vijeća za lo- Kao nadogradnju postojećeg „Gospodarskog/Privrednog kalni ekonomski razvoj“ savjeta“, vidimo „Vijeće za lokalni ekonomski razvoj“, kao savjetodavno tijelo pri izradi, donošenju, provedbi i evaluaciji planova, programa i strategija razvoja općine Travnik. Ovaj savjetodavni organ pomaže u aktivnostima stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj i zapošljavanje. Vijeće za lokalni ekonomski razvoj će imati zadatak, kroz dijalog i partnerstvo, davati smjernice i sugestije u oblasti ekonomije na lokalnoj razini, a u pravcu kreiranja pozitivnog poslovnog okruženja, otvaranja novih radnih mjesta i privlačenja investicija. Na tragu toga, nije dovoljno samo egzistiranje ovog tijela, nego poticati intenzivniji rad na produkciji razvojnih prijedloga. Ovo tijelo bi trebalo imati do 15 članova iz reda realnog sektora (poduzetnici koji imaju poslovne subjekte na prostoru općine Travnik), javnog sektora (javna poduzeća, razvojna agencija i nadležna općinska služba za pitanje razvoja) i akademske zajednice 29


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS (predstavnici ekonomskih fakulteta sa sveučilišta koji djeluju u Travniku). Tako se stvara kompetentno tijelo, a ujedno s brojnosti do 15 članova, postiže se kvaliteta u radu jer prevelik broj članova umanjuje efikasnost i funkcionalnost.

30

2.

Uspostava „Travničke razvojne agencije“

Ova agencija bi trebala, kao što je to slučaj s istim ili sličnim agencijama u nizu općina i gradova, ali i viših razina vlasti, biti nositelj i koordinator u osmišljavanju, pisanju i implementiranju razvojnih programa u Travniku. „Travnička razvojna agenciju“ će se sustavno baviti razvojnim pitanjima. U okviru toga naglasak treba staviti na kontinuirano pisanje i apliciranje projekata prema EU, ali i raznim drugim međunarodnim organizacijama, koje mi često zaboravljamo radi fokusiranja isključivo na EU. Naravno, EU je bitna, ali u kontekstu osiguranja financijskih sredstava, postoji još mnogo potencijalnih izvora financiranja. Moramo biti svjesni kako novca u proračunu nema dovoljno za realizaciju svih potrebnih projekata, a taj nedostatak možemo nadomjestiti upravo uz pomoć drugih izvora, primarno iz inozemstva. U tom kontekstu, posebno treba iskoristiti postojeće partnerske gradove. Gradovi partneri Travnika su Leipzig (Njemačka), Kirikale (Turska), Yalova (Turska), Izmit (Turska), Police nad Metuji (Češka Republika), Karpoš (Makedonija) i Makarska (Hrvatska), a protokoli o namjeri suradnje su potpisani sa gradovima Pendik (Turska), Igualada (Španjolska), Martinska Ves (Hrvatska), Križevci (Hrvatska)i Kastav (Hrvatska). Kroz mehanizam partnerskih gradova se širi pozitivna slika o Travniku u svijetu i stvaraju uvjeti za suradnju između poduzetnika iz Travnika i partnerskih gradova. Partnerstvo sa Leipzigom je najbolji primjer kako se ovakva partnerstva mogu iskoristiti u različite svrhe. Također, razvojna agencija bi trebala biti inicijator i realizator aktivnosti međusobnog umrežavanja poduzetnika s prostora Travnika, a potom i njihovog umrežavanja s poduzetnicima iz drugih općina i gradova iz BiH i izvan BiH. Stoga je razvojna agencija prijeko potrebna i uvjereni smo kako bi značajno doprinijela razvoju Travnika. Sredstva za osnivanje i rad ove agencije se mogu naći u postojećem proračunu, određenom preraspodjelom, tako da ne dolazi do stvaranja dodatnih troškova.

3.

Uspostava „Travničkog holdinga“

Radi veće kontrole i nadzora, reduciranja troškova zbog korištenja zajedničkih resursa, bolje koordinacije međusobnih aktivnosti i većeg kreditnog potencijala, većinu postojećih javnih ustanove i javnih poduzeća kojima je osnivač općina Travnik, treba objediniti pod zajedničko poduzeće – „Travnički


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS holding“. Navedeni razlozi su jasne prednosti ovakvog zahvata u dijelu javnog sektora općine Travnik, a posebno za one ustanove i poduzeća koja imaju težu financijsku situaciju. Javne ustanove i javna poduzeća bi nastavila djelovati kao i do sada, ali u okviru holdinga. Travnički holding bi kao snažno poduzeće nastavilo sa obavljanjem usluga od javnog interesa uz maksimalnu zaštitu okoliša i zaštitu interesa lokalne zajednice.

4.

Donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja naknada i pristojbi

Odluka o oslobađanju plaćanja naknada i pristojbi je odluka kojom se nastoje osigurati dodatne pogodnosti za potencijalne investitore i podići atraktivnost Travnika za investiranje. Ovakva odluka treba se primarno odnositi na proizvodna poduzeća. Aktivnosti privlačenja investitora treba shvatiti kao konkurentsku borbu između različitih lokalnih zajednica, gdje Travnik treba kreirati poticajno poslovno okruženje radi većeg učinka, tj. dospjelih investicija na prostoru općine. Svaki investitor prilikom donošenja odluke o lokaciji investicije, analizira poslovno okruženje. Obveza općine je kreiranje pozitivnog poslovnog okruženja. Jedan od načina, je ovakva odluka, gdje se u slučaju izgradnje poslovnog objekta i/ ili obavljanje djelatnosti na prostoru općine Travnik, investitori oslobađaju od pristojbi i naknada koje su u ingerenciji općine, kao što su: općinska administrativna pristojba, pristojba za istaknutu firmu, priključna pristojba za vodovod i kanalizaciju i komunalna naknada. Ovakva odluka je opravdana jer u slučaju očekivanog porasta ulaganja u Travnik, ostvarit će se višestruko veći prihodi u proračunu općine nego što bi to bilo po osnovu naplate navedenih naknada i pristojbi. Sasvim opravdana pretpostavka je da će posljedica ovakve odluke biti intenzivnije pokretanje novih i širenje postojećih poslovnih operacija u općini Travnik. U konačnici, pokretanje i ubrzanje investicijskog ciklusa podiže životni standard svih građana Travnika.

5.

Subvencioniranje dijela Ovo je značajan instrument potpore lokalnim poduzetnicima. kamate za poduzetnike Općina subvencionira dio kamate na kredite koje su poduzetnici sa područja općine Travnik podigli, a sa namjenom širenja poslovne djelatnosti u Travniku. Ovakva mjera podrazumijeva donošenje odluke u kojem će se specificirati svi važni elementi (iznos kredita, rok trajanja programa, visina kamatne stope, uvjete koje treba ispunjavati, način izvješćivanja i sl.), a u suradnji sa „Vijećem za lokalni ekonomski razvoj“. Realizacija ove mjere pozitivno bi djelovala na financijsku poziciju travničkih poduzetnika. 31


R.BR.

32

AKTIVNOST

OPIS

6.

Subvencioniranje dijela Subvencioniranje pribavljanja certifikata o kvaliteti je način troška pribavljanja certi- pomoći općine da lokalni proizvođači postanu kompetifikata o kvaliteti tivniji na tržištu. Za realizaciju niza projekata, sudjelovanja u postupcima javne nabave, potpisivanja ugovora i izlaska na međunarodno tržište, vrlo često se zahtijeva posjedovanje certifikata o kvaliteti. Općina Travnik treba subvencionirati pribavljanje istih u udjelu od 25,00% od ukupne vrijednosti.

7.

Osmišljavanje i provedba projekata podrške start-up biznisu

Start-up je razvojna organizacija. Ona je stvorena s namjerom da istraži poslovne modele koji mogu imati međunarodni potencijal. To su nesigurni i rizični poslovni projekti, ali u slučaju uspjeha, često se radi o izuzetnoj profitabilnosti. Trenutno su trend diljem svijeta, a Travnik takvo nešto ne smije ignorirati. Stoga u pravcu popularizacije poduzetništva, osnivanja novih poduzeća i poticanja na samozapošljavanje, naročito među mladima, općina Travnik treba osigurati program potpore u te svrhe. Takav program obuhvaća stručnu pomoć u procesu osnivanja organizacije, a potom i edukacije novog poduzetnika, te stavljanja na raspolaganje poslovnih prostora općine na korištenje do 12 mjeseci bez naknade, uz osiguranje svih neophodnih instalacija (električna energija, internet, voda i sl.). Navedene mjere bi trebale rezultirati porastom broja poduzeća i zaposlenika na području općine Travnik.

8.

Uspostava nove poduzetničke zone

Poduzetnička zona treba biti nositelj poduzetničkih inicijativa u Travniku, ali i šire. To je područje koje će biti po prostornom planu uređeno zemljište predviđeno za gospodarsku djelatnosti, te infrastrukturno uređeno i opremljeno i kao takvo urbanistički određeno i pripremljeno za investitora, da ga otkupi i izgradi na njemu gospodarski objekt i osposobi za neku proizvodnju ili drugu gospodarsku djelatnost. Poduzetnička zona je dio poticajnog poduzetničkog sustava s ciljem stvaranja povoljnih uvjeta za poslovanje poduzetnicima kroz osiguranje potrebne infrastrukture i dodatnih usluga kojima se pomažu njihove inicijative. Takva zona nedostaje Travniku. Bez nove poduzetničke zone ćemo teško privući nove investitore na područje Travnika, a postoji opravdana opasnost da će i postojeći travnički poduzetnici premjestiti svoje poslovanje u druge općine, a za što već postoje i primjeri. Također, u svrhu izgradnje poduzetničkih zona, imaju planirana i raspoloživa financijska sredstva u proračunu na federalnoj razini vlasti, a što su već mnoge općine u FBiH iskoristile. Uspostava poduzetničke zone u Travniku bi rezultirala brojnim pozitivnim reperkusijama za razvoj Travnika, a prije svega porastom broja zaposlenih.


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS

9.

Osmišljavanje i realizacija projekata javnoprivatnog partnerstva

U Kantonu Središnja Bosna je na snazi Zakon o javno-privatnom partnerstvu, ali još uvijek bez posebnog učinka. Javnoprivatno partnerstvo je dugoročan ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera u svrhu zadovoljenja javne potrebe iz nadležnosti javnoga partnera, korištenjem financijskih, inovacijskih, tehničkih i upravljačkih sposobnosti privatnog partnera, kao i razmjenom umijeća i znanja između javnog i privatnog partnera. Cilj je kroz učešće privatnog sektora unapređivati standard javnih usluga, a ujedno i pospješiti uvjete za daljnji ekonomski rast i razvoj na području Travnika. Sigurni smo kako je javno-privatno partnerstvo sjajan model za ubrzanje poduzetničkih aktivnosti. Projekti javno-privatnog partnerstva u graditeljstvu, turizmu i drugim gospodarskim granama su izvedivi i potrebni Travniku, ali je potreban agilan i konkretan rad na tom području. Njihova realizacija sigurno bi imala pozitivan impuls za ekonomski razvoj Travnika.

10.

Uspostava registra gospodarskih potencijala i projekata Travnika

Registar gospodarskih potencijala i projekata Travnika je baza za promidžbu Travnika kao atraktivne destinacije za ulaganje. Iz registra će se vidjeti što Travnik može ponuditi potencijalnim investitorima, kao i koji su to projekti mogući, potrebni ili čak i pripremljeni (npr. za potencijalnog privatnog partnera u sklopu javno-privatnog partnerstva).

11.

Osmišljavanje i provedba programa stručnog osposobljavanja u suradnji s realnim sektorom

S obzirom na činjenice o važnosti prvog zaposlenja i izdvajanje milijunskih sredstava u BiH za prijem volontera i pripravnika, ali i određene očite manjkavosti te politike, potrebne su određene izmjene. Svi prijedlozi idu u pravcu poboljšanja položaja mladih, odnosno povećanja porasta vjerojatnoće njihovog zapošljavanja i adekvatnijeg njihovog stručnog osposobljavanja i usavršavanja. Prema postojećem načinu rada u našem kantonu, volonteri imaju naknadu 320,00 KM, te pravo na prijevoz i topli obrok, a pripravnici imaju pravo na 80% plaće predviđene za radno mjesto gdje obavljaju pripravnički staž, te pravo na prijevoz i topli obrok. Osim financijskog učinka, bitna razlika između ova dva vida radno – pravnog statusa odnosi se na tekući staž koji pripravnici ostvaruju, a volonteri ne ostvaruju. Prema našem stavu, a glede prijema pripravnika i volontera, smatramo kako je to danas neadekvatan način suočavanja s problemom nezaposlenosti jer nije veliki broj volontera i pripravnika koji dobiju radno mjesto. Prijem pripravnika i volontera je fokusiran na javni sektor, a u znatnom dijelu istog nema potrebe za tim, što rezultira 33


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS činjenicom kako veliki broj volontera i pripravnika ne bude stručno osposobljen za tržište rada, a što je jedan od glavnih ciljeva njihovog primanja. Dakle, ne steknu potrebne vještine i znanja koja će im omogućiti lakši pronalazak posla. Obavljanje pripravničkog i volonterskog staža u javnom sektoru je dobro, ali ipak cilj ove izobrazbe i stjecanja radnog iskustva treba ići u planu politike dugoročnog zapošljavanja. Jasno je kada volonter koji odradi svoj staž u općini, sudu, javnoj ustanovi ili javnom poduzeću teško može računati da tu zasnuje i radni odnos, jer su radna mjesta ograničenog broja i definirana su pravilnikom o sistematizaciji – jedina mogućnost jest umirovljenje ili prestanak radnog odnosa zbog otkaza ili smrti djelatnika, što opet predstavlja relativno slabu cirkulaciju radne snage u javnom sektoru. Naravno, neka zanimanja i stručna sprema jednostavno najbolje profiliranje može steći u javnom sektoru i to treba imati na umu (učitelji, medicinari, pravnici u sudu, kriminalisti itd.). Stoga, trebamo biti svjesni kako se u politikama stvaranja radnih mjesta trebamo orijentirati na realni, a ne javni sektor jer su tamo mogućnosti višestruko veće. Naravno, ne treba ignorirati ili isključiti javni sektor, ali fokus se mora staviti na realni sektor. Ujedno, isključivo uključivanje VSS, a s obzirom na potrebe tržišta rada gdje se uvelike traže osobe sa SSS, smatramo neadekvatnim. Stoga i u toj domeni su potrebne korekcije. Stoga, općina Travnik u suradnji s lokalnim poduzetnicima treba kreirati program stručnog osposobljavanja, a koji uključuje i dio financijske potpore u ovisnosti o broju zainteresiranih. Ukupan broj pripravnika i volontera se treba utvrditi na temelju relevantnih podataka (procjena broja zainteresiranih na temelju podataka iz Službe za zapošljavanje KSB, strukturi zainteresiranih na temelju podataka iz Službe za zapošljavanje KSB, interes gospodarstvenika na temelju obavljenog razgovora sa njima itd.). Dakle, ukupan broj treba definirati nakon provedbe temeljitih istraživanja u javnom i realnom sektoru o broju i kvalifikacijama osoba. Na ovaj način će mlade osobe doista dobiti priliku da više nauče prilikom svog volontiranja i pripravničkog staža, bit će smješteni tamo gdje za njima ima potrebe i istinski će se pomoći realnom sektoru u osiguranju zaposlenika.

12.

34

Promocija poduzetničke Općina Travnik treba poduzeti konkretne mjere kako bi popkulture ularizirala poduzetništvo, a ujedno i nagradila zaslužne poduzetnike. Jedan od načina za postizanje navedenog je, u suradnji s poduzetnicima i njihovim udrugama, organizaciju okruglih stolova, seminara, radionica i tečaja. Ovakve forme


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS događaja su prilika za razmjenu ideja i promišljanja između poduzetnika i općine. Drugi način je dodjela javnih priznanja za doprinose iz područja gospodarstva. To je čin kojim se izražava zahvala uspješnim poduzetnicima, ali ujedno i stvara pozitivna slika o poduzetnicima i poduzetništvu. Tako se jača ugled Travnika kao povoljne lokacije za razvoj poduzetništva. b) POLJOPRIVREDA

13.

14.

Materijalna i stručna potpora poljoprivrednim proizvođačima

Poljoprivredna politika treba omogućiti povećanje zaposlenosti i višu kvalitetu života na selu. Osnovne premise u tome su proizvodnja hrane i očuvanje života u ruralnom prostoru. U proračunu općine Travnik godinama su već predviđena sredstva za poljoprivredu. Smatramo to dobrim, a treba nastojati i uvećati njihov iznos. Navedenu potporu treba pratiti i pomoć u provedbi programa edukacije poljoprivrednika s ciljem jačanja njihovih kompetencija i djelotvornijeg i učinkovitijeg korištenja dosadašnjih i novih poljoprivrednih površina, te pomoć u procesima certificiranja proizvoda i osiguranja sustava kontrole kvalitete. Edukacija poljoprivrednika za uzgoj postojećih i novih kultura, u suradnji s ekspertima i poduzećima, doprinosi kvaliteti i kvantiteti rada. Obučeniji poljoprivrednik će postizati veće i kvalitetnije prinose. Također, uz stručnu potporu može se usmjeriti u one oblasti gdje ima najveću konkurentsku prednost i za što postoji velika potražnja, kao i očekivanja iste i u budućnosti. Ujedno, općina treba dati svoj doprinos kroz zagovaranje i pomoć pri osnivanju zadruga i ostalih oblika poslovnog povezivanja individualnih poljoprivrednih proizvođača jer tako jačaju svoju tržišnu poziciju i pregovaračku moć s potencijalnim poslovnim partnerima. Također, pomoć je potrebna travničkim poljoprivrednicima u izvršavanju raznih administrativnih procedura (prijave na javne natječaje i javne pozive i sl.). Realizacijom ovih aktivnosti sigurno bi se povećao broj poljoprivrednika u Travniku i visina njihovih prihoda.

Promocija poljoprivredne proizvodnje

Trenutno nije adekvatan način promocije poljoprivredne proizvodnje. Prvi korak je brendiranje autohtonih poljoprivrednih proizvoda. To je put prema zaštiti poljoprivredne proizvodnje i ostvarivanju veće zarade zbog brend premije. Poznato je da brendovi, tj. prepoznatljivi proizvodi, ostvaruju veću vrijednost na tržištu u vidu tzv. brend premije. Primjer autohtonog proizvoda je svakako travnički i vlašićki sir. Koristan način promocije je i organizacija poljoprivrednih sajmo35


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS va gdje se otvara mogućnost poljoprivrednicima da se predstave javnosti i plasiraju svoje proizvode. Promotivni sajam Udruge poljoprivrednika „Naše vrijednosti“ Guča Gora i njihovi nastupi na drugim sajmovima, su dobar primjer aktivnijeg angažmana u ovoj oblasti. Omogućiti ćemo travničkim poljoprivrednicima ovakav način prezentacije. Iskorak na području promocije poljoprivredne proizvodnje će sigurno imati pozitivne reperkusije na ostvarenja iste.

15.

Uspostava sustava od- Ovo podrazumijeva izradu programa zaštite, korištenja i govornog gospodarenje uređenja poljoprivrednog zemljišta, uspostavu trajnog monizemljištem toringa stanja i promjena na poljoprivrednom zemljištu na području cijele općine, vođenje evidencije o neobrađenom poljoprivrednom zemljištu i o zemljištu koje je promijenilo namjenu, sređivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja i zaštitu poljoprivrednog zemljište od raznih vidova oštećenja i uništenja. Zbog složenosti posla, ovakva aktivnost se radi s ekspertima iz oblasti poljoprivrede. Oni imaju nužno iskustva i znanja kako unaprijediti sustav odgovornog gospodarenje zemljištem. Također, pažnju treba posvetiti i Poljoprivrednom društvu „Vlašić” d.o.o. Travnik koje upravlja s više stotina hektara zemljišta bi kao poduzeće sa velikim gubicima. Prijedlog je likvidacija poduzeća, a kompletno zemljište bi se prenijelo na gazdovanje i upravljanje na općinu Travnik. To bi bila podloga za sasvim novi koncept gazdovanja i to na način da se isto daje u zakup poljoprivrednim proizvođačima, uz određivanje maksimalne površine (npr. 20 ha za ozbiljnije proizvođače). Istovremeno, treba predvidjeti određeni broj parcela za iznajmljivanje za plastenike ili neke druge oblike intenzivne obrade za određenu kategoriju stanovnika (npr. cca 0,2-0,5 ha). Sve navedeno zahtijeva strogi nadzor poštivanja dogovorenog. Na ovaj način općina bi imala određeni prihod koji bi se mogao usmjeriti u poticaje, ne bi imali kroničnog gubitaša, a povećao bi se i opseg proizvodnje. c) TURIZAM

16.

36

Brendiranje i promocija turističkog identiteta Travnika kao atraktivne destinacije

Turistička zajednica KSB putem društvenih mreža, promotivnih materijala, turističkih informativnih centara i sl. radi promociju Travnika kroz cijelu godinu. S dobrom praksom je potrebno nastaviti, uz osvježenje i dopunu iste kroz nove informativno-promotivne tiskane brošure i letke koji će biti specijalizirani za pojedine dijelove Travnika (npr. Vlašić) ili pojedine oblasti turizma (npr. zimski), ali i objedinjavati cijelu


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS općinu sa svim njenim turističkim potencijalima. Također, broj drugih i postojećih promotivnih materijala (mape grada, karte i sl.) treba povećati i postaviti, ne samo na urbanom – gradskom području, nego i na ruralnom području, osobito frekventnom i turistički atraktivnom. Potom, postojeći informativno-promotivni materijal treba obogatiti s onim što nedostaje Travniku, a to su promotivni filmovi (optimistična i uzbudljiva slika o Travniku sa svim njegovim posebnostima), profesionalni book-ovi s fotografijama ljepota Travnika (postaviti na više turističkih lokacija u općini s ciljem prikazivanja jedinstvenosti Travnika i poticanja turista da posjete i druge lokacije u Travniku koje nisu ili ne znaju da postoje) i monografija Travnika (dokument koji nedostaje Travniku kako bi se prikazao cjelokupan povijesni razvoj i što po svom opsegu i strukturi uvelike prevazilazi turistički značaj, nego je i odlika ozbiljne općine). Uz osiguran dodatni promotivni materijal, u suradnji s turističkom zajednicom, svakako treba povećati sudjelovanje Travnika na turističkim sajmovima. Također, mnogo poznatih i uspješnih osoba je rođeno u našem gradu. Svakako, tako nešto može se iskoristiti i u turističke svrhe (spot i sl.) jer su već te osobe veliki promotori Travnika. U konačnici, ako se realizira navedeno, Travnik će biti još poznatija turistička destinacija, a broj turista u Travniku sigurno znatno veći.

17.

Jačanje i profiliranje postojećih i plasman novih turističkih proizvoda

Ključni trenutni turistički proizvodi Travnika su kulturnopovijesni turizam zbog iznimno bogatog kulturno-povijesnog naslijeđa, primarno u gradskom području, te zimski turizam, zbog Vlašića. Unapređenje kvalitete postojećih kulturnih manifestacija, kreiranje novih kulturnih manifestacija, označavanje kulturnih turističkih atrakcija turističkom signalizacijom i razvoj tematskih ruta su samo neke od mjera unapređenja postojećeg kulturno-povijesnog turizma. Lokacije kao što „Centar za kulturu općine Travnik“, Hrvatsko kazalište „Travnik“, KŠC „Petar Barbarić“, Plava voda, Središnji gradski trg, Stari grad i Zavičajni muzej „Travnik“ su samo neke od lokacija pogodnih za realizaciju različitih kulturnih manifestacija, potrebnih za iskorak i na području kulture, ali i na području turizma. Dok su aktivnosti poput izgradnje novih skijaških staza, izgradnje nove turističke infrastrukture i sadržaja (klizališta i sl.), izgradnje i obnove prometne infrastrukture i jačanja kapaciteta i organizacija ski-škola, neki od načina osnaživanja postojećeg zimskog turizma. Sredstva potrebna za financiranje navedenih zahvata, osim u 37


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS proračunu općine, treba osigurati i iz drugih izvora (više razine vlasti u BiH, te EU i razne druge međunarodne organizacije). Uz navedeno, Travnik ima potencijala i treba raditi na razvoju novih turističkih proizvoda kao što su aktivni odmor (biciklizam, jahanje, paragliding, pješačenje, planinarenje), izleti i kratki odmor (Bukovica, Galica, Gostilj, Vilenica), seoski turizam (prirodne ljepote ruralnih područja Travnika, domaći poljoprivredni proizvodi) i sportsko-rekreativni turizam, osmišljavanjem sadržaja, izgradnjom infrastrukture i uvezivanjem sa svim zainteresiranim organizacijama (hotelijeri, kulturno-umjetnička društva, izvorna folklorna društva, obrtnici koji izrađuju i prodaju rukotvorine i suvenire, planinarska društva, poljoprivrednici, sportski kolektivi, turistička zajednica, turistički vodiči, ugostitelji i sl.). Biciklistička staza pod nazivom „Staza stare pruge“ koja će se realizirati na području Kantona Središnja Bosna, uključujući i općinu Travnik, je sjajan primjer unapređenja turističke ponude, te istoj treba dati svu potrebnu podršku od strane općine. Također, treba iskoristiti očitu komplementarnost poljoprivrede i turizma kako bi se multiplicirali pozitivni učinci, gdje se autohtoni travnički proizvodi i gastronomska ponuda mogu nuditi kao turistička atrakcija, a istovremeno turizam služiti kao kanal putem kojeg će se plasirati domaći poljoprivredni proizvodi na tržište. Slična situacija je i s obrtnicima koji izrađuju i prodaju rukotvorine i suvenire, a što je tražena roba u turizmu, osobito kada je riječ o autentičnim ili specifičnim rukotvorinama i suvenirima za neko mjesto (npr. za Travnik to mogu biti Ivo Andrić, Stari grad, Rosa Brandis, pastirski pas tornjak, travnički kratkokljuni golub, te vjerski objekti i drugi vjerski lokaliteti s područja cijele općine).

18.

38

Sadržajno i oblikovno uređenje turističkih lokacija

Znatan dio turističkih lokacija treba uređenje, pa dijelom i revitalizaciju. Iako ima mnogo lokacija, kao prioritetna područja za realizaciju projekata uređenja izdvojili bismo tri područja, koja su veoma popularna među turistima, ali imaju potencijala za ostvarenje još boljih rezultata. To su: Babanovac, Galica i Plava voda. Babanovac sa svim odlikama turističko planinsko mjesto, naročito u svrhu zimskog turizma, iako je pogodan i za druge oblike turizma (aktivan odmor, izleti i kratki odmor, sportsko-rekreativni). Na toj lokaciji je potrebno unapređenje kompletne infrastrukture i usluga u cilju zadovoljenja potreba turista prilikom posjeta i boravaka. Potrebno je izvršiti: uređenje i definiranje prilaza, pješačkih zona i parking pros-


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS tora, regulaciju prometa u zimskom i ljetnom razdoblju, postaviti turističku i drugu signalizaciju, te urediti staze, puteve, parkove, vidikovce itd., uz zaštitu prirodnog naslijeđa. Lokalitet Galice postaje sve atraktivniji i posjećeniji, pri čemu Galica dobiva obrise turističkog naselja. Zbog svojih karakteristika posebno je pogodna za aktivan odmor (biciklizam, paragliding, pješačenje, planinarenje i sl.). Vodeći ograničavajući faktor razvoja Galice je nepostojanje uredne opskrbe vodom. Trenutno se rade analize i iznalazi najbolja opcija za rješenje tog problema, ali definitivno je konačno iznalaženje rješenja i realizacija prioritet u narednom razdoblju. Uz to, svakako je poželjno još postaviti turističku i drugu signalizacija te urediti staze, puteve, parkove, vidikovce itd., uz zaštitu prirodnog naslijeđa. U svakom slučaju, ne smije se dopustiti urušavanje Galice, osobito ne kroz postavljanje vjetroelektrana. Naime, prema planskoj dokumentaciji općine Travnik na Galici je izričito zabranjena gradnja vjetroelektrana, a sukladno odluci Općinskog vijeća Travnik iz 2015. godine, te se Federalno ministarstvo prostornog uređenja izričito negativno izjasnilo protiv projekata izgradnje vjetroelektrana. Naime, Galica je turističko naselje i besmisleno i iracionalno je u takvom naselju graditi vjetroelektrane, a i u „Strategiji razvoja turizma općine Travnik 2018.-2022.“, koju je također usvojilo Općinsko vijeće Travnik, Galica se navodi kao jedan od najvećih potencijala Travnika za razvoj turizma. Galica je u većinski privatnom vlasništvu, a vlasnici zemlje nisu konzultirani o gradnji vjetroelektrana, što je paradoksalno. Stoga, nije jasan način kako se nastoji realizirati navedeni projekt, ali pojedinci, motivirani isključivo osobnim interesom, od svojih namjera još uvijek ne odustaju. Iz dosadašnjih elaborata daje se potpuno pogrešna slika o Galici. To je pravo vikend naselje s uvelike riješenom infrastrukturom (prometnice, rasvjeta itd.) i sa sve aktivnijim, češćim i opsežnijim sportsko-rekreativnim sadržajima i događajima. Uz to, udaljenost vjetroelektrana od naseljenog mjesta je mnogo manja nego što se navodi u elaboratima, te vjetroelektrane izravno negativno utječu na Plavu vodu koju već sada koristi više desetaka tisuća stanovnika, a uskoro će biti više stotina tisuća stanovnika zbog realizacije projekta izgradnje regionalnog vodovoda Plave vode. Zona „Plava voda“ kao turistička lokacija u gradskom području također treba znatne zahvate. To je i danas izuzetno posjećen prostor, ali ne toliko zahvaljujući općini, nego unatoč općini. Stoga je potrebno isti urediti kroz uređenje parking prostora, prilaza, staza, klupa, signalizacije i hortikulture, a vodeći 39


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS računa o specifičnim arhitektonskim i urbanim obilježjima lokacije. S tim bi dali poticaj obogaćivanju ugostiteljske ponude na tom području. Također, već u BiH, a diljem svijeta su postavljeni zip-line sustavi. To je moguće i u kontekstu Plave vode, na način da se spoji sa Stari gradom. To je vrlo zanimljiva atrakcija koja nedostaje Travniku. Ujedno, iako su Stari grad i Plava voda u blizini, prometno su slabo povezani, te je ovo način da se jednim dijelom i taj nedostatak umanji. Rezultat navedenog bi sigurno bila posjeta znatno većeg broja turista lokacijama Plava voda i Stari grad, a tako i u Travniku. Svi navedeni zahvati zahtijevaju znatna financijska ulaganja. Naravno da općina Travnik nije u mogućnosti sama realizirati navedeno. Stoga treba pristupiti apliciranju projekata na razne potencijalne izvore financiranja u BiH i inozemstvu, a prilika je svakako i javno-privatno partnerstvo.

40

19.

Umrežavanje turističkih Jedan od uočenih problema u Travniku je nedovoljna povlokacija ezanost između turističkih lokacija na području općine. To implicira slabijom ponudom koja se nudi turistima, a i činjenicom da neki od turista koji posjete jednu od lokacija u Travniku, nemaju informacija o nekim drugim lokacijama, koje bi vrlo moguće, također posjetili da imaju takvu informaciju. Stoga, radi ostvarivanja višestrukih efekata potrebno je raditi umrežavanje turističkih atrakcija Travnika (npr. Babanovac, Galica, Memorijalni muzej „Rodna kuća Ive Andrića“, Plava voda, Stari grad, Zavičajni muzej „Travnik“, te vjerski objekti i drugi vjerski lokaliteti) kroz edukativne, infrastrukturne i promotivne aktivnosti, a sve u suradnji s turističkom zajednicom.

20.

Edukacija ljudskih potencijala u turizmu

Ljudski potencijal osnova je zadovoljstva gosta i važan faktor uspjeha i konkurentske sposobnosti destinacije na turističkom tržištu. Važno je unaprijediti sposobnosti, kako novih kadrova u turizmu, tako osigurati i edukaciju postojećih. Stoga, u suradnji s turističkom zajednicom i drugim zainteresiranim dijelovima javnosti treba provoditi edukaciju svih aktera u turizmu iz različitih oblasti (posluživanje, rad na recepciji, strani jezici, marketing, zakoni i drugi propisi, kreiranje cjenovne politike i sl.).


41


ODRŽIVI RAZVOJ „Travnik kao općina s razvijenom infrastrukturom i odgovornim upravljanjem okolišem“

42


3. ODRŽIVI RAZVOJ Održivi razvoj je koncept sveukupnog društvenog progresa bez štete za okoliš. To je razvoj koji udovoljava potrebama sadašnjice pri tom ne ugrožavajući mogućnosti budućih generacija da udovolje svojim potrebama. Pitanja okoliša i razvoja usko su povezana i ne mogu biti sagledavana odvojeno, a održivi razvoj zahtijeva istodoban i uravnotežen razvoj u nekoliko potpuno ovisnih i povezanih dimenzija: društvenoj,ekonomskoj i okolišnoj. Suština je u tome da razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i dugoročnim devastiranjem i zagađivanjem okoliša. Osnovni je cilj postići održivo korištenje prirodnih potencijala. Teži se gospodarskoj razvijenosti uz iskazanu društvenu odgovornost i zaštitu okoliša. Ovakva promišljanja nisu nikakva novost, nego standardni elementi i temelji razvojnih politika u naprednom ili modernom svijetu. Održivi razvoj je uključen u skoro sve pore društva. Ipak, u okviru ovog programa, pod održivim razvojem će se analizirati naredne oblasti: a) Infrastruktura b) Okoliš Kvalitetna infrastruktura čini osnovni preduvjet razvoja svake lokalne zajednice. Činjenica je kako su značajni infrastrukturni projekti u našoj Općini realizirani ili započeti u prethodnom mandatnom razdoblju. Stoga, treba nastaviti i unaprijediti dosadašnju razinu realizacije i rada. Snažno ćemo se zalagati za realizaciju izgradnje infrastrukturnih objekata i sadržaja, te povećanje prometne protočnosti i sigurnosti ljudi i robe, čime će se najučinkovitije ostvariti zajednička integracija svih područja u međunarodne koridore, uz istovremeno ostvarenje ciljeva viših razina vlasti. Stupanj razvijenosti infrastrukture je sastavna komponenta analize poduzetničkog ambijenta od strane potencijalnih investitora. Naime, razvijena prometna infrastruktura olakšava i pojeftinjuje pristup tržištima i stvara pretpostavke za uravnotežen razvitak općine i socijalnu integraciju svih krajeva općine. Zemljopisni položaj Travnika nalaže nužnost prometnog integriranja u regionalne, a onda i europske prometne pravce, ali nudi i ogromne mogućnosti razvoja gospodarstva i društva kroz razvoj suvremenog prometnog sustava. Temeljni cilj prometne politike je konkurentnim, sigurnim i učinkovitim prometnim sustavom pridonositi jačanju lokalnog gospodarstva. Uz prometnu infrastrukturu, treba i dalje razvijati kanalizacijsku, vodovodnu i drugu komunalnu infrastrukturu, nastaviti s postavljanjem ekonomičnije i nove javne rasvjete, kao i raditi na unapređenju javnih objekata i prostora radi stvaranja uvjeta za ugodniji život građana Travnika, ali i sve brojnijih posjetitelja i turista. Okoliš je sve što nas okružuje. Okoliš je podložan stalnim promjenama koje mogu izazvati različiti uzročnici, uključujući i čovjekovo djelovanje. Upravo čovjek često svojim djelovanjem namjerno ili nenamjerno mijenja životnu sredinu sa štetnim učinkom na biološku raznolikost, a što ima negativne refleksije na ljudsko zdravlje i kvalitetu življenja. Zanemarivanjem okoliša u korist ekonomskog rasta i razvoja dovodi se u pitanje budućnost okoliša, a time i samog čovjeka. Stoga, usvajanje novih razvojnih postulata zasnovanih na brizi za ekologiju i pozornijem planiranju prostora treba biti sastavni dio svih naših razvojnih planova i programa. Odgovoran odnos prema okolišu podrazumijeva skup mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta te smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu. Opredjeljenje za zaštitu okoliša, po čijim smo ljepotama prepoznati i koje, između ostaloga, čine temelj ili osnovu kvalitete naše životne sredine, je naša trajna misija. Prirodno bogatstvo Travnika je jedno od osnovnih obilježja naše općine, a ujedno s odgovornom politikom, u okviru počela održivog razvoja, i velika šansa za sveukupan razvoj. Smatramo svojom obvezom djelovati na stvaranju, očuvanju i zaštiti čistog i zdravog okoliša zbog odgovornosti prema sadašnjim i budućim generacijama. Razvijati mehanizam za očuvanje okoliša je naš prioritet u budućem razdoblju.

43


U narednoj tablici su navedene osnovne aktivnosti u okviru održivog razvoja koje će se provesti u naredne četiri godine. Cilj je: Poboljšati stanje razvijenosti infrastrukture i sustava upravljanja okolišem u Travniku.

R.BR.

AKTIVNOST

OPIS a) INFRASTRUKTURA

1.

44

Izgradnja, obnova i re- Na području Travnika svake godine realizira se veliki broj inkonstrukcija prometnica frastrukturnih projekata u oblasti cestovnog prometa. Najveći problemi su u kašnjenju s realizacijom, usitnjenosti projekata i slabijoj uključenosti mjesnih zajednica. Svjesni smo kako unatoč kontinuiranim ulaganjima, zbog velikog broja prometnica i veličine općine, potrebno dodatno intenziviranje ovih aktivnosti. Stoga je prioritet razvoj, unapređenje i održavanje prometne infrastrukture. Napredak je prvenstveno potrebno postići u lokalnoj prometnoj mreži integracijom lokalnih prometnih pravaca kako bi se dobila protočnost, viša prometna komunikacija i jedinstvene prometne cjeline. Ovdje je značajno izdvojiti izgradnju prometnice „Brza cesta Lašva – Nević Polje“, koja se dalje nastavlja kroz našu općinu. Također, posebno treba nastojati raditi na boljoj povezanosti općina Novi Travnik, Travnik i Vitez, a to je moguće kroz izgradnju prometnice u dijelu naselja Gladnik u našoj općini. Na taj način bismo dobili dijelom alternativnu prometnicu u odnosu na magistralnu, što bi uvelike rasteretilo magistralnu cestu, a ujedno otvorilo mogućnost prometovanja i u slučajevima zastoja na njoj. Planiranje i realizacija projekata izgradnje, obnove i rekonstrukcije prometnica će se raditi u suradnji s mjesnim zajednicama, jer iste najbolje znaju potrebe na svom području. Prioritete treba zajedno odrediti, ali definitivno prostora za poboljšanje ima doslovno u svakom dijelu općine. U gradu su primjeri gdje su neophodna nova ulaganja dijelovi grada/naselja Bojna, Kalibunar i Šarića brdo, te dijelovi ulica Aleja Konzula, Bosanska, Kulina bana i Školska, a izvan grada su to dijelovi naselja Bilići, Dolac, Grahovčići, Kokošari, Krpeljići, Nova Bila, Pode, Pokrajčići, Potkraj, Putićevo, Radonjići, Vakuf, Vitovlje i Zlokići. Osim proračuna općine Travnik, financijsku potporu svim projektima treba osigurati i s viših razina vlasti u BiH. Također, pažnju treba obratiti i u poslovima održavanja prometnica u zimskom razdoblju. Za prometnice određene kategorije treba angažirati javna komunalna poduzeća i domaće poljoprivrednike koji raspolažu mehanizacijom, a u zimskom razdoblju ista je neiskorištena. Tako bi dali dodatni financijski impuls domaćim komunalnim poduzećima i poljoprivrednicima, obuhvatili veći broj prometnica i omogućili kvalitetnije održavanje, što je primarno u interesu građana.


R.BR. 2.

AKTIVNOST

OPIS

Izgradnja, obnova i rekonstrukcija trotoara

Problem s nedostatkom trotoara zapostavlja se već dugi niz godina. To ugrožava sigurnost kretanja stanovništva, a osobito djece. Stoga, u kooperaciji s mjesnim zajednicama, treba pristupiti izgradnji, obnovi i rekonstrukciji trotoara tamo gdje nedostaju ili su u slaboj stanju, a posebno u područjima koja su veoma naseljena i prometna. Prvi primjer za to je Nova Bila, kroz koju prolazi magistralna cesta, inače jedna od najprometnijih prometnica u cijeloj državi, a i naselje je gusto naseljeno, uz veliki broj ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata. Prioritet je i u činjenici kako u navedenom naselju, između ostalih postoje osnovna škola, srednja škola, kulturni centar, nogometni stadion i sportska dvorana, što uzrokuje, na dnevnoj bazi, kretanje velikog broja pješaka, a posebno djece. Drugi primjer je dio naselja Polje Slavka Gavrančića, koje je također veoma prometno i gusto naseljeno uz postajanje velikog broja poslovnih objekata, uključujući i fakultete, a u tijeku je i renoviranje nogometnog stadiona (NK „Lašva“) što će sigurno povećati kretanje pješaka, a opet ponajviše djece.

3.

Izgradnja, obnova i rekonstrukcija potpornih zidova

Općina Travnik je znatnim dijelom brdsko-planinska, a takva je i većina naselja. Jedna od posljedica življenja u tim predjelima su moguća klizišta i odroni, zbog čega postoji opravdana i utemeljena potreba za potpornim zidovima. Stoga, u općini Travnik treba više pozornosti posvetiti izgradnji, obnovi i rekonstrukciji potpornih zidova jer isti ugrožavaju sigurnost stanovnika i njihove imovine. Primjer za to je naselje Šipovik gdje su neophodni ovakvi infrastrukturni radovi. Naravno, kao i kod drugih infrastrukturnih projekata, i ovdje je veoma važna interakcija općine i mjesne zajednice.

4.

Izgradnja parking prostora

Travniku nedostaje parking prostora. Situacija je poboljšana izgradnjom parkinga kod KŠC „Petar Barbarić“ i izgradnjom parkinga kod zgrade „Đerdan“, a i dodatno će se poboljšati izgradnjom parkinga kod hotela „Lipa“. Ipak, zbog naseljenosti i velike posjećenosti Travnika (administrativno sjedište KSB, turistički centar, prolazak magistralne ceste i sl.), neophodno je još dodatnih ili novih parking lokacija u gradu. Prije svega, riječ je o parkingu u ulici Aleja konzula, zbog izgradnje nekoliko zgrada i postojanja dva sveučilišta u neposrednoj blizini, ali i važnih drugih institucija (Sabor KSB, Ministarstvo unutarnjih poslova KSB i Tužiteljstvo KSB). Ova investicija je u tijeku, te se očekuje skoro okončanje. Druga lokacija je podzemna garaža u užem centru grada. Pogodne lokacije su ispod zelene pijace ili park kod općine, a konačnu odluku 45


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS treba donijeti struka (inženjeri arhitekture, građevine, prometa i sl.). Podzemne garaže su odlično rješenje kako se ne bi narušavale i ovako oskudne javne zelene površine. Dakle, kako bi Travničani, a i oni drugi koji dolaze u Travnik, imali prostora za parking, neophodna je izgradnja još parkinga u Travniku. Ovo je ujedno i jedan od preduvjeta snažnijeg turističkog zamaha u gradskom području. Izvori financiranja, osim općine, mogu biti i druge razine vlasti ili putem modela javno-privatnog partnerstva.

46

5.

Izgradnja, obnova i re- Izgradnja, obnova i rekonstrukcija kanalizacijske i vodokonstrukcija kanalizacije vodne infrastrukture će se također odnositi na cjelokupan i vodovoda prostor Travnika. Razvoj naselja i povećanje standarda života stanovništva popraćeno je i povećanim negativnim utjecajem na okoliš. Stalno povećanje korištenja vode uzrokuje nastanak sve veće količine otpadnih voda. U cilju očuvanja okoliša, neophodno je unaprijediti kanalizacijske sustave. Svakako je pozitivan primjer ovakvog infrastrukturnog projekta izgradnja kanalizacije na relaciji Putićevo-Nova Bila, čija je realizacija još uvijek u tijeku. Nesumnjivo, riječ je o projektu od velike važnosti za značajan dio naše općine i čija se realizacija čekala desetljećima. U svakom slučaju, bilo bi poželjno ovu trasu produljiti, tj. izgraditi i kanalizaciju na relaciji TurbePutićevo, kao i izgraditi novu kanalizacijsku infrastrukturu tamo gdje iste nedostaje (npr. Korićani, Ovčarevo i Slimena). Također, treba raditi na izgradnji vodovoda gdje je to potrebno (npr. Maljine i Kraljevice). Sustavno i kontinuirano treba mijenjati dotrajale i poddimenzionirane dijelove vodoopskrbne mreže, te poduzimati sanacijske aktivnosti radi smanjenja gubitke pitke vode u distribucijskoj mreži. Kao što je i prethodno rečeno, i ovi projekti će se planirati i realizirati u suradnji s mjesnim zajednicama koje najbolje znaju potrebe na svom području. Osim vlastitih sredstava, treba se osloniti, kroz apliciranje projekata, i na sredstva iz drugih izvora.

6.

Izgradnja regionalnog vodovoda „Plava voda“

Izgradnja regionalnog vodovoda „Plava voda“ je jedan od najznačajnijih projekata za općinu Travnik, ali i susjedne općine. Riječ je o investiciji kojom će se riješiti problemi opskrbe vodom u gradu Zenici te općinama Busovača, Novi Travnik i Travnik. Izuzev navedenih jedinica lokalne samouprave, ovaj projekt podržavaju još Vlada Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Kantona Središnja Bosna i međunarodne financijske organizacije. S obzirom na to kako je riječ o


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS višemilijunskom projektu, koji ujedno i veoma organizacijski i tehnički kompleksan, realizacija istog traje godinama. Glavni rezultati od realizacije ovog projekta su izgradnja vodozahvatne građevine na izvorištu Plava voda, zajedno s klornom stanicom u Travniku i izgradnja glavnog cjevovoda u dužini oko 33 km, od izvorišta u Travniku do glavnog rezervoara Putovići u Zenici. Ovim projektom će se konačno riješiti pitanje opskrbe vodom u navedenim lokalnim zajednicama i podići stupanj sigurnosti stanovništva u kvaliteti vode koja se njima isporučuje i sustav isporuke vode.

7.

Regulacija dijelova kori- Regulacija dijelova korita potoka i rijeke Lašve je primata potoka i rijeke Lašve rno sigurnosno pitanje. Naime, svjedoci smo kako je u više navrata došlo do poplava na području općine Travnik, što je rezultiralo velikim štetama za stanovništvo i poduzeća, a i za prometnu i drugu infrastrukturu. Stoga treba izvršiti ulaganja regulaciju korita, prije svega u dijelu grada Travnika, te naselja Gladnik, Nova Bila, Pirota, Polje Slavka Gavrančića i Putićevo. Osim što se radi o domovima stanovnika, u dijelu navedenih naselja postoji i znatan broj poduzeća te se negativni učinci od poplava multipliciraju. Ovakvi projekti su projekti koji se realiziraju kroz više godina, čak i mandata, ali je krajnje vrijeme za početak s planskim i sustavnim rješenjima. Ignoriranje postojanja opasnosti ili parcijalno rješavanje, ne smije više biti opcija za razmatranje.

8.

Izgradnja, obnova i rekonstrukcija javne rasvjete

9.

Izgradnja i rekonstrukci- Riječ je o izgradnji Trga književnosti i rekonstrukciji Trga grada ja trgova Lajpciga. Priča o izgradnji Trga književnosti u Travniku je stara već nekoliko godina. Gradskom području treba niz osvježenja, a jedan od načina je upravo izgradnja Trga književnosti na

Izgradnja, obnova i rekonstrukcija javne rasvjete je projekt koji se realizira već godinama u Travniku, ali treba nastaviti s izdvajanjem sredstava iz proračuna jer postoje još uvijek dijelovi naše općine kao što su dijelovi naselja Miškića Brdo i Vlahovići, koja još uvijek nemaju rasvjetu. Kao i u ranijim slučajevima, i ovdje je također potrebna puna suradnja općine i mjesnih zajednica. Naravno, prilikom postavljanja nove rasvjete, ista mora biti energetski učinkovita radi višestrukih ekoloških i financijskih postignuća. Postavljanje takve rasvjete ujedno omogućava i apliciranje projekata brojnim potencijalnim donatorima koji promoviraju i podržavaju energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša.

47


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS predviđenoj lokaciji (između crkve Sv. Ivana Krstitelja i JU „Gradska biblioteka“ Travnik). Lokacija je u središtu grada gdje je doista poželjno novo uređenje, a izgradnjom Trga književnosti to se i ostvaruje na pravi način. Trg grada Lajpciga je jednim dijelom oštećen. Stoga su potrebni sanacija i redizajn trga, a što ne predstavlja veliko financijsko opterećenje. Riječ je o lokaciji koja je u središtu grada, u neposrednoj blizini važnih institucija kao što su Općinski sud u Travniku, Kantonalna administrativna služba za mirovinsko i invalidsko osiguranje KSB, Ministarstvo gospodarstva KSB, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova KSB, što znači kako je ovo vrlo posjećena lokacija, ne samo od strane Travničana, nego i stanovnika drugih općina i gradova (zaposlenici u navedenim ustanovama, osobe koje dolaze iz različitih razloga u navedene ustanove itd.). Ova konstatacija će se dodatno potvrditi nakon otvaranja hotela „Lipa“, što se očekuje uskoro, a koji je u neposrednoj blizini. Osim toga, Trg nosi naziv po gradu partneru i to je već dovoljan razlog za pristojniji izgled.

48

10.

Izgradnja kružnog toka na Kalibunaru

Na Kalibunaru se postojeći semafori nisu pokazali kao savršen način rješavanja poteškoća u prometu. Često ne funkcioniraju, što dovodi do usporavanja prometa i otežavanja uključivanja na magistralnu cestu sa sporednih cesta (Meljanac, ostatak Kalibunara i sl.). Uglavnom, svjedoci smo negativnih posljedica na odvijanje i sigurnost prometa, u veoma naseljenom području našeg grada. Prema tome, neophodno je unaprijediti protočnost i sigurnost prometa na Kalibunaru izgradnjom kružnog toka. Općina Travnik mora naći adekvatan odgovor za konkretne svakodnevne prometne probleme, a ne ignorirati takvo stanje.

11.

Izgradnja kružnog toka i mosta kod Vlade KSB i Mješovite srednje tehničke škole „Travnik“

Ovaj infrastrukturni zahvat je već poznat i planiran, ali nije realiziran. Naime, s obzirom na frekventnost prometa neophodna je izgradnja kružnog toka iznad zgrade Vlade KSB, a ujedno, na istoj lokaciji uz taj kružni tok, treba izgraditi i novi most, prema Mješovitoj srednjoj tehničkoj školi „Travnik“. Ovim će se postići viša razina kvalitete i sigurnosti prometa u središtu grada, a most koji se nalazi između Općinskog suda Travnik i Vlade KSB, će postati pješački. Navedeni most je svakako potpuno neadekvatan za promet. Za financijski vrijedne projekte poput ovoga, općina svakako treba pronaći i dodatne izvore financiranja, prije svega na višim razinama vlasti u BiH.


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS

12.

Obnova kuća povratnicima

Financijska pomoć za obnovu porušenih objekata mora se u proračunu općine Travnik povećati za najmanje 50,00%. Na području cijele općine Travnik ima više tisuća porušenih objekata. Naša obveza je obnoviti kuće ljudima jer je to posljedica rata, bez krivnje onih kojima je njihova imovina oštećena ili srušena. Osobe kojima su srušene kuće su već doživjeli ratne traume zbog toga i moramo pokazati našu veću empatiju. Na ovaj način jedan dio naših sugrađana će se sigurno vratiti u svoje mjesto, što svakako nije zanemarivo. Uostalom, poznato je kako je veliki broj Travničana u iseljeništvu, a sigurno među njima ima onih koji se žele vratiti na svoje ognjište.

13.

Izgradnja objekta za prihvatilište za pse

Problem pasa lutalica je jedan od najozbiljnijih problema u posljednjih nekoliko godina u našoj općini. Izgradnja prihvatilišta za pse je prvoklasno sigurnosno pitanje s obzirom na značajan broj napada pasa na žitelje Travnika. To je rezultiralo mnogim sudskim procesima protiv općine Travnik od strane žrtava napada pasa, a i izdacima iz općinskog proračuna zbog ishoda takvih postupaka. Osim toga, pokazuje se i osjetljivost i odgovornost općine prema psima. Općina mora pokazati veću revnosnost u rješavanju ovog gorućeg problema. Nedavno donesena odluka Općinskog vijeća Travnik o izgradnji prihvatilišta za pse u Golešu se doista i treba realizirati u što skorije vrijeme.

14.

Uređenje pogodnih Pojedine lokacije u gradu kao što su potporni zidovi ili dilokacija kroz uličnu um- jelovi zgrada mogu poslužiti za uređenje grada suvremenim jetnost (street art) načinom umjetničkog izražavanja poznatog kao ulična umjetnost ili street art. Radi se o popularnoj praksi u mnogim gradovima diljem svijeta, a isto je jednostavno primjenjivo i u Travniku. Ovim se daje mogućnost umjetnicima da prikažu svoje radove u javnosti, a istovremeno se uljepšavaju dijelovi grada. Umjetnički radovi mogu doista poslužiti kao istinsko osvježenje pojedinih pogodnih urbanih lokacija.

15.

Unapređenje rada upravitelja stambenih zgrada

Na području Travnika se počelo s radom upravitelja stambenih zgrada. Iako je cilj navedenog postizanje pozitivnih učinaka za građane, odjeci u javnosti su dominantno negativni. Prije svega, treba javnost, tj. građane, znatno bolje informirati o svim aspektima rada upravitelja stambenih zgrada. Sasvim sigurno većina građana ne zna točno o čemu je riječ. Nakon toga, potrebno je provoditi kontinuiranu kontrolu rada odabranih upravitelja stambenih zgrada. Samo tako će se ostvariti ono što je i svrha njihovog uvođenja –trans49


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS parentno i učinkovito održavanje stambenih zgrada. To je u interesu građana Travnika i na tome ćemo sigurno raditi u narednom razdoblju. Također, pored navedenog treba raditi na osposobljavanju JP „Stan” d.o.o. za funkciju koja mu po nazivu i prirodi pripada, a to je u prvom redu da bude kredibilan upravitelj zgrada. To je ono što je nekada i bio, a sada se dominantno sveo na naplatu parkinga.

50

16.

Izgradnja sportskog aerodroma u Travniku

Sportski aerodrom u Travniku je jedan neobičan, ali izuzetan projekt za našu općinu. Iako je naziv sportski, uloga ovakvog aerodroma je mnogo više od toga. Činjenica, namijenjen je rekreativnim i sportskim letovima. Međutim, sjajna prilika je i za pozitivne implikacije u turizmu kroz turističke letove na području općine Travnik i susjednih općina. Paralelno sa tim, grade se i dodatni ugostiteljski i drugi sadržaji, tako da je navedeni aerodrom prava razvojna šansa za našu općinu. Dodatno, posebna važnost je u koristi koja je moguća u zdravstvu. Naime, na području Travnika djeluju tri bolnice. U njima se obavlja uvjerljivo najveći broj bolničkih usluga, ali je nekada potreban premještaj pacijenta u veće zdravstvene centre, kao što su kliničke bolnice/centri, koji se nalaze izvan našeg kantona, pa i države. U slučaju hitnosti, život pacijenta ovisi o brzini transporta. Putem zračnog prometa u slučaju izgradnje ovakvog aerodroma to je mnogostruko brže nego putem cestovnog prometa. Dakle, ovakav aerodrom doista može bit u funkciji spašavanja života. Ujedno, malo koja općina se može pohvaliti takvom infrastrukturom. Izgradnjom sportskog aerodroma, Travnik se uveliko diferencira od mnogih drugih općina i to pozitivno utječe na njegov imidž. Ovaj projekt je ideja privatnog poduzetnika, domaćeg investitora, koji radi u inozemstvu, a općina to treba apsolutno podržati, biti na usluzi u realizaciji projekta kao istinski servis za jednu ovako značajnu investiciju. Ne smijemo dopustiti da se zbog naše inertnosti, nezainteresiranosti ili slabosti, lokacija aerodroma premjesti u neku drugu općinu.

17.

Izrada projektnog zadatka regulacije prometa na dijelovima magistralne ceste u prigradskom i gradskom području

Na nekoliko dijelova magistralne ceste u Travniku, u prigradskom i gradskom dijelu, već godinama su veliki problemi koji se ne rješavaju. Štoviše, nema ni istinskih pokušaja da se prometni problemi riješe, iako posljedice trpe svi. Možemo izdvojiti tri kritična dijela: Putićevo (Okuka - skretanje za Novi Travnik), Dolac na Lašvi (most gdje je skretanje za naselja Dolac, Polje Slavka Gavrančića, Slimena itd.) i istočni ulaz u


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS grad (Kanare, Osoje, Šumeće, Žitarnica). Otklanjanju poteškoća na svim dijelovima treba pristupiti u suradnji s nadležnim instancama. Na Putićevu na magistralnoj cesti, kao izuzetno prometnoj, koja spaja velike centre u državi (Sarajevo i Zenica, sa jedne strane, a Banja Luka i Bihać, sa druge strane), kod semafora gdje je odvajanje/ skretanje za Novi Travnik, ali i za znatan dio naselja u našoj općini (npr. Polje Slavka Gavrančića i Slimena), otežan i usporen je promet, osobito u poslijepodnevnim satima kada je završetak radnog vremena. Tada je bez angažmana policije promet skoro i nemoguć. Kroz otežavanje protočnosti, ali i sigurnosti prometa, negativno se djeluje na život građana Travnika, a posebno žitelja Putićeva. Stoga, prometni eksperti trebaju izraditi projektni zadatak koji će sadržavati rješenja za postojeći problem na Putićevu (npr. izgradnja kružnog toka, uspostava drukčijeg režim rada semafora i sl.). Ovaj problem postoji već godinama i mora se pristupiti konačnom rješavanju. Možda nije moguće okončanje radova u skorije vrijeme, ali je sigurno moguće utvrđivanje projektnog zadatka sa svim važnim dijelovima (npr. infrastrukturni zahvat, vrijednost, učinci), nakon kojeg će se donijeti odluka o poduzimanju infrastrukturnog zahvata. Na Docu na Lašvi, osim što je riječ o jednoj od najprometnijih cesta u BiH (magistralnoj cesti) na malom prostoru se nalazi veliki broj stambenih i poslovnih objekata, carinska ispostava i skretanje s magistralne ceste za mnoga naseljena mjesta gdje se nalaze i više poslovnih subjekata. Stoga, stručnjaci iz oblasti prometa trebaju izraditi projektni zadatak koji će sadržavati rješenja za poteškoće u prometu na Docu na Lašvi (npr. korekcija prometnice na nekom dijelu gdje je izvedivo i sl.). Dakle, riječ je o prijedlogu rješenju, a ne i konkretnoj realiziciji, jer ista ovisi o nizu elemenata (mogućnosti provedbe, vrijednost investicije i sl.). Međutim, općina mora iskazati spremnost za suočavanje s očitim problemom, a ne ignorirati isti već godinama. Prometovanje vozilima na istočnom ulazu u grad Travnik, veoma često, a naročito u poslijepodnevnim satima, tijekom završetka radnog vremena, je sporo i otežano, uz učestale zastoje. Bez uključenja prometnog policajca, promet bi zahvatio potpuni kolaps. Znatna naseljenost grada, veliki broj osoba koji zbog odlaska i dolaska s posla prometuju u navedenom vremenu i činjenica kako se radi o veoma prometnoj magistralnoj cesti, prouzrokuje iznimne poteškoće u odvijanju prometa. Takvo otežava svaku društvenu i gospodarsku djelatnost te narušava imidž Travnika. Postojeći semafori u „kritičnom“ razdoblju nisu pomoć u regulaciji prometa, nego više otežavajući fak51


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS tor. Stoga, uz pomoć prometnih eksperata potrebno je detaljno analizirati trenutno stanje, te načiniti projektni zadatak regulacije prometa na istočnom ulazu u grad, gdje će se iznijeti rješenje postojećeg očitog problema (npr. izgradnja kružnog toka, uspostava drukčijeg režim rada semafora i sl.). Mandat od četiri godine možda nije dovoljan, financijski i tehnički gledano, za rješenje ovog problema, ali je definitivno dovoljan za kvalitetan prijedlog rješenja, na kojem onda treba raditi (dozvole, suglasnosti, financije, izvođenje radova i sl.). Asistencija policije može biti samo privremeno, a ne trajno rješenje. Vrijeme je za suočavanje s problemima, a ne izbjegavanje. Građani Travnika zaslužuju da se ovi problemi, koliko god bili složeni, konačno riješe. Trenutno nema rješenja na vidiku, ali ni pokušaja za iznalazak rješenja. Takvo postupanje nije odgovorno prema građanima.

18.

52

Izrada projektnog zadataka za izgradnju Travničke žičare

Izgradnja žičare koja će povezivati Travnik s Vlašićem je ideja stara nekoliko desetljeća. Radi se o projektu koji može biti apsolutni turistički hit. Nedvojbeno je riječ o zaista fenomenalnoj turističkoj atrakciji. Sasvim sigurno, općina iz svog proračuna sama ne može realizirati ovaj pothvat, nego treba naći sredstva iz drugih izvora (više razine vlasti u BiH, EU, međunarodne organizacije, javno-privatno partnerstvo). Međutim, općina može ponovo pokrenuti priču o izgradnji Travničke žičare koja bi povezivala Travnik (gradski i/ili prigradski dio) s brdsko-planinskim dijelom (Bukovica i/ili Vlašić), te angažirati eksperte za izradu projektnog zadatka. U istom bi se prije svega ustanovila mogućnost izgradnje žičare, lokacije koje povezuje, vrijednost investicije, očekivani učinci od investicije na društvo i okoliš i isplativost od ovakvog kapitalnog ulaganja. Dakle, bilo bi neozbiljno obećati realizaciju jednog takvog složenog projekta kao što je Travnička žičara u roku od nekoliko godina, ali je moguće utvrditi njegovu izvodljivost i opravdanost. Zadatak općinske razine vlasti i jest generiranje razvojnih ideja i projekata. BiH, a osobito svijet, obiluje raznovrsnim složenim i zanimljivim projektima koji su dokaz da je i ono što nekad djeluje kao nemoguće, ipak ostvarivo. Egzistiranje žičara diljem svijeta je dokaz mogućnosti njihove izgradnje. Stoga, ideju o izgradnji Travničke žičare treba ozbiljno uzeti u razmatranje.


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS

19.

Izrada projektnog zadatka adekvatnije povezanosti naselja/dijela grada Kanare s ostatkom gradskog područja

Naselje/dio grada Kanare djeluju izolirano od ostatka gradskog područja Travnika, iako je u neposrednoj blizini. Kanare su područje gdje postoje stambeni i poslovni objekti, ali i gdje je moguće, činjenica ograničeno, širenje grada Travnika. Prostor je potencijal, a boljim povezivanjem Kanara i ostatka grada, odnosno širenjem Travnika prema Kanarima, se dobiva taj potencijal. Riječ je, svakako, o još jednoj interesantnoj ideji, svojevrsnom obliku urbane transformacije, gdje ponovo trebaju svoju analizu i ocjenu iznijeti stručnjaci iz različitih oblasti, prije svega tehničkih, kako bi se uvidjele mogućnosti, načini, opravdanost, izvedivost i benefiti „integracije“ izdvojenog spomenutog naselja/ dijela grada s ostatkom grada, uvažavajući i estetiku i funkcionalnost. Dakle, cilj je izrada kvalitetnog projektnog zadatka, a tek nakon toga će se donijeti odluka ide li se u realizaciju istog, a ako ide, na koji način i kada. Mnogi gradovi, a tako i Travnik, kroz svoju povijest su se širili i mijenjali svoj izgled. Tako da ovakav zahvat nije novost, nego uobičajen proces širenja grada. U tim aktivnostima često je riječ i o vrlo zahtjevnim infrastrukturnim pothvatima. Travnik je poprilično skučen, nema dovoljno prostora za širenje, tako da su Kanare jedna realna opcija, koju treba, kao što je i napisano, detaljno ispitati. Veliki projekti, kao što je potencijalno ovaj, sastavni su dio razvoja lokalne zajednice. Od takvih projekata se ne smije bježati, nego ih nastojati ozbiljno analizirati, a po mogućnosti i realizirati. Kao što je slučaj s mnogim drugim velikim projektima, postoji više izvora financiranja. Uz općinski proračun, tu su svakako i ostale razine vlasti u BiH. Neovisno o pomoći drugih, uvijek treba težiti optimalnom iznosu ulaganja.

20.

Izrada projektnog zadatka adekvatnije povezanosti lokaliteta „Plava voda“ s ostatkom gradskog područja

Lokalitet „Plava voda“ je jedan od turistički najpoznatijih i najpotentnijih na području cijele općine Travnik. Kao što je prethodno navedeno, potrebna je revitalizacija tog prostora kroz objašnjene mjere. Međutim, dodatni problem je u činjenici da izuzetno prometna magistralna cesta odvaja ovaj lokalitet od ostatka gradskog područja. Stoga, svjedoci smo kako samo manjina od velikog broja Travničana koji već tradicionalno šetaju svaki dan u večernjim satima u gradskom području, na čuvenom travničkom korzu, ide do lokaliteta „Plava voda“. Isto vrijedi i za druge osobe koje dođu u Travnik. Smatramo kako je jedan od razloga upravo neadekvatna povezanost, gdje je ključni problem u magistralnoj cesti koja de facto presijeca grad na dva dijela. Na tragu toga, smatramo kako općina Travnik treba angažirati eksperte iz različitih oblasti 53


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS (arhitektura, građevinarstvo, promet i sl.) da urade projektni zadatak ispitivanja mogućnosti adekvatnije pješačke povezanosti lokaliteta „Plava voda“ s ostatkom gradskog područja (npr. izgradnja podvožnjaka, izgradnja pješačkog nadvožnjaka - pasarele, spuštanje magistralne ceste u jednom dijelu ulaza u gradsko područje i sl.). Navedeno rješenje treba dati odgovore o visini investicije, opravdanosti investicije, koristima od bolje povezanosti lokaliteta „Plava voda“ i ostatka grada i rokovima za okončanje radova. Tek na temelju toga, uvidjet će se mogućnost i opravdanost od ovog projekta, te donijeti odluka o tome treba li pokretati ili ne postupak realizacije, a ako treba, na koji način. Ujedno, jedan od najvećih problema lokaliteta „Plava voda“ je nedostatak parking prostora, a s boljom povezanosti s ostatkom grada, gdje ima više parking mjesta, naročito uz izgradnju dodatno planiranih, to bi se znatno reduciralo. Ovakvi zahvati su u skladu s urbanim stilom življenja i potrebama građana. Postojanje problema je očito. Vrijeme je za suočavanje sa tim. b) OKOLIŠ

54

21.

Jačanje svijesti o važnosti zaštite okoliša

Među stanovništvom nije dovoljno razvijena svijest o značaju očuvanja okoliša. Popravljanje takve situacije, odnosno jačanje svijesti među stanovništvom o važnosti zaštite okoliša će se provoditi na nekoliko načina. Prvi, u suradnji s ekološkim udrugama, javnim komunalnim poduzećima i odgojnim i obrazovnim organizacijama će se provoditi akcije čišćenja okoliša. Drugi, pristupit će se pisanju, tiskanju i distribuciji brošura o važnosti očuvanja i zaštite okoliša. Treći, u suradnji sa sveučilištima/ univerzitetima iz Travnika organizirat će se različiti edukativni programi na temu zaštite okoliša. Realizacijom navedenog neminovno će se u javnosti osnažiti spoznaja o važnosti zaštite okoliša.

22.

Izgradnja, održavanje i uređenje biciklističkih staza i šetališta

U urbanom, ali i ruralnom dijelu Travnika, postoje mnogobrojne lokacije za izgradnju novih ili uređenje postojećih biciklističkih staza i šetališta. Također, moguće je i povezivanje gradskog i prigradskog, odnosno urbanog i ruralnog prostora, upravo putem biciklističkih staza i šetališta. U urbanom dijelu, pogodno područje za takav zahvat je uz rijeku Lašvu, ispod KŠC „Petar Barbarić“ i Osnovne muzičke škole „Travnik“, preko puta zgrada Zvijezda i ulice Erika Brandisa. Radi se o prirodnom ambijentu (rijeka Lašva i drveće), a ujedno bi se produljilo postojeće šetalište od KŠC „Petar Barbarić“ gdje je zasađen drvored. Druga pogodna lokacija je na Bašbunaru,


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS uz predivan pogled na grad. Ujedno, nastavkom izgradnje biciklističke staze i šetališta od Aleje do Gospina vrila, moguće je povezivanje urbanog dijela grada (od početka Aleje kod kružnog toka) s prigradskom područjem (Gospino vrilo) koje uz nevjerojatnu prirodnu ljepotu, ima i izuzetan vjerski značaj. Čak i bez ulaganja u uređenje, ovom trasom već godinama šetaju mnogi Travničani. Izvan gradskog područja, u nizu naselja kao što su Pokrajčići, Prići ili Turbe, postoje lijepi prostori za šetališta. Na većini lokacija potrebna su uređenja prostora uz postavljanje klupa, kanti za smeće, rasvjete, signalizacije i sl. te sadnje cvijeća, drveća i sl. U suradnji s ekološkim udrugama i javnim komunalnim poduzećima sva navedena šetališta se mogu staviti u punu funkciju u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.

23.

Uređenje parkova i zele- Travniku nedostaje parkova i zelenih površina, a i postojeći nih površina se mogu i moraju održavati na mnogo višoj razini ili stupnju kvalitete. To ne zahtijeva velika financijska izdvajanja. Sadnja drveća i drugi zahvati iz hortikulture bi uvelike uljepšali postojeće javne zelene površine i parkove, kao što su prostori kod zgrada Zvijezda, u dijelu ulice Erika Brandisa uz rijeku Lašvu, duž magistralnog puta u gradskom području i iznad zgrade Općinskog suda u Travniku. Osim što bi se postigao ugodniji život domaćem stanovništvu, ostavio bi se i ljepši dojam na posjetitelje ili prolaznike kroz Travnik. Sve je izvedivo uz samo malo veći angažman općine i nadležnog javnog komunalnog poduzeća.

24.

Uređenje mostova

S obzirom na to kako rijeka Lašva protječe velikim dijelom kroz gradsko područje, Travnik je grad s mnogo mostova. Isti semoguvrlo jednostavno iskoristiti za ukrašavanje postavljanjem cvijeća, kao što je slučaj u mnogim drugim gradovima u BiH. Mostovi prema Piroti, ulici Luke i kod KŠC „Petar Barbarić“, zbog ambijenta u kojem se nalaze, su vrlo pogodni za spomenute radnje. Naravno, isto je izvedivo i na većini drugih travničkih mostova. Financijski ili na drugi način gledano, ovakve aktivnosti nisu zahtjevne.

25.

Unapređenje sustava zaštite vode

Poboljšati upravljanje vodom je neophodno radi ispravnosti vode i očuvanja vodenog bogatstva. To podrazumijeva postavljanje kolektora i pročišćivača, te učestaliju kontrolu vode za piće na izvorištima. Voda je veliko bogatstvo naše općine i obvezni smo više pažnje posvetiti upravljanju istom. 55


R.BR.

OPIS

26.

Unapređenje sustava zbrinjavanja otpadom

27.

Obnova i uspostava eko Obnova i uspostava eko otoka na većem broju pogodnih otoka mjesta u općini se radi kako bi se konkretnije i sveobuhvatnije pristupilo prikupljanju i razvrstavanju otpada. Ovim se potiče stanovništvo dana samom izvoru nastanka otpada počinje s razvrstavanjem različitih sirovina od kućnog otpada. Namjera je izvršiti obnovu postojećih i postavljanje novih ekootoka u suradnji stravničkim javnim komunalnim poduzećima. Eko otoci su se pokazali kao dobri u praksi. Radi toga treba i nastaviti s njihovim korištenjem i širenjem i u budućnosti.

28.

56

AKTIVNOST

Izvršiti pošumljavanje predviđenih površina

Zatvaranje postojećih „divljih“ deponija kao nelegalnih odlagališta se mora okončati u potpunosti jer iste imaju negativne učinke na zdravlje stanovnika i zagađuje vodu, zemlju i zrak. Također, lokalna zajednica koja preferira biti turistička, a Travnik to jest, ne smije dopusti „divlje deponije“ jer se tako šalje loša slika, što ima izravne negativne implikacije na turizam. Sanacija onečišćenih lokacija, a potom nadzor nad lokacijama nelegalnog odlaganja otpada, je način minimiziranja ili iskorjenjivanja ovog problema. Glede komunalnog otpada, treba dodatno osnažiti javna komunalna poduzeća u kontekstu njihove opremljenosti kako bi kvalitetnije obavljali svoje redovne zadatke. Osigurat ćemo veći broj kanti i korpi za otpad. Ujedno, realizirat ćemo projekt izgradnje reciklažnog dvorišta za općine Busovača, Novi Travnik, Travnik i Vitez. Ovo je projekt o kojem se već priča, ali gdje nedostaje realizacija. Suglasnosti općina i spremnosti na suradnju treba konkretizirati u konkretan rad. Na taj način smanjit ćemo zagađenost i doprinijeti ljepšem izgledu naše općine. Ujedno, potreban je iskorak u upravljanju animalnim, komunalnim i patološkim otpadom, zbog očuvanja okoliša i zdravlja ljudi, posebno zbog naseljenosti općine, postojanja tri bolnice na području općine Travnik i velikog broja poslovnih subjekata koji se bave proizvodnjom i preradom mesa. Rješenje problema za zbrinjavanje animalnog i patološkog otpada je u uspostavi sustava, samostalno u sklopu javnih komunalnih poduzeća ili uz model javno-privatnog partnerstva, koji će rezultirati adekvatnim gospodarenjem s ovim vrstama otpada sukladno zakonskim rješenjima i suvremenoj praksi tretiranja animalnog i patološkog otpada.

Više od 50,00% površine općine Travnik su šume. Šumsko zemljište na kojem prevladava bukva, jela i smrča, izvanredne kvalitete, predstavlja osnovu za razvoj gospodarstva uz odgovorno upravljanje. Pošumljavanje predstavlja podizanje šuma


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS sadnjom sadnica ili sjetvom sjemena na površinama koje su dugi niz godina bile bez šume. To treba provoditi primarno sa ŠGD „Šume Središnje Bosne“ kao ključnim poduzećem u oblasti šumarstva u našem kantonu. Uvjereni smo kako bi suradnja općine i navedenog poduzeća, pozitivno djelovala i na druge organizacije, te bi se u akcijama pošumljavanja uključio mnogo veći broj fizičkih i pravnih osoba. Velika površina općine pod šumama i tradicija šumarstva trebaju bit motiv da Travnik bude predvodnik u aktivnostima pošumljavanja u Središnjoj Bosni.

29.

Unapređenje energetske učinkovitosti

Programi energetske učinkovitosti su jedni od najaktualnijih i najzastupljenijih. Razlog tome su mnogostruke koristi, prije svega u domenu ušteda financijskih sredstava i zaštite okoliša. Na tragu toga, općina Travnik treba provoditi programe edukacije stanovništva o prednosti i značaju energetske učinkovitosti, te projekte utopljavanja javnih objekata na području općine Travnik radi novčanih ušteda zbog manje potrebe za zagrijavanjem, poboljšanja radnih uvjeta zbog optimalnog rasporeda temperature u objektima i reduciranja potrošnje energije radi kvalitetnih i suvremenih infrastrukturnih i tehnoloških rješenja. Provedba projekata treba biti u više oblika kao što su: postavljanje energetski učinkovite stolarije, instalacija solarnih kolektora, renoviranje fasadnog omotača i rekonstrukcija krovova. Izvori financiranja, izuzev općinskog proračuna, su druge razine vlasti u BiH i brojne međunarodne organizacije, jer raspolažu namjenskim programima za financiranje projekata za poboljšanje energetske učinkovitosti.

30.

Uređenje prostornog planiranja i dokumentacije

Općenito gledano, planiranju prostora u Travniku treba novi pristup zasnovan na stručnoj osnovi, a ne zasnovan na stihiji. To prije svega podrazumijeva kvalitetan kadar iz oblasti urbanizma, kao prvog koraka sustavnog upravljanja prostorom u javnom interesu, a ne u parcijalnom interesu, na osnovi inicijativa pojedinaca. Uređenje prostornog planiranja i dokumentacije podrazumijeva realizaciju više radnji. Potrebno je donijeti sve regulacijske planove radi stavljanja u ekonomsku funkciju devastiranog prostora kojom bi se omogućilo njegovo ponovno uključivanje u proces ekonomskog razvoja ili kao osnova za ekonomske aktivnosti. Radi toga potrebna je društvena regulacija da se upravlja prostorom i promjenama u njemu u procesu tranzicije društva, posebno tranzicije vlasništva i novih tržišnih uvjeta poslovnih aktivnosti. Prostor 57


R.BR.

AKTIVNOST

OPIS treba racionalno koristiti i adekvatno zaštiti. To je djelatnost s ciljem prostornog usklađivanja svih aktivnosti i procesa te održavanja i razvijanja povoljnih uvjeta za život i rad građana na teritoriji Travnika, optimalan razmještaj stanovništva i gospodarskih djelatnosti, te osiguranje svrsishodnog iskorištavanja zemljišta uz zaštitu okoliša i očuvanje estetskih i kulturnih vrijednosti prostora. Prilikom izrade izmjena i dopuna važeće prostorno-planske dokumentacije poštovat će se sva načela prostornog planiranja. Kada se govori o prostoru, deminiranje je također neizostavna tema. Deminiranje je važna aktivnost u funkciji planiranja i korištenja prostora. Tako se dobivaju dodatne i velike površina koje su trenutno minirane kao posljedica rata. Nadležnost nad deminiranjem, u operativnom, stručnom i tehničkom dijelu poslova, ima Minsko-akcioni centar Bosne i Hercegovine (BH MAC). Značajan dio ukupne površine općine Travnik predstavlja sumnjivu površinu, odnosno površinu za deminiranje, neophodno je inzistirati kod nadležnih organa i institucija na deminiranju ovih područja, kao i na jačanju partnerskih odnosa s međunarodnim organizacijama koje implementiraju ovakve i slične projekte te realizaciji već uspostavljenih partnerskih projekata u ovoj oblasti.

58


59


60

Profile for ispredsvih

Izborni Program  

Izborni Program  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded