Page 1

Ramadhan; Puasa dan Tazkirah

1


‫‪RAMADHAN AL MUBARAK‬‬ ‫‪õõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ‬‬

‫‪Sempena menjelangnya Ramadhan al Mubarak ini, kami ingin‬‬ ‫‪mengucapkan selamat berpuasa kepada anda semua. Kami berdoa‬‬ ‫‪kepada Allah agar segala amalan kebaikan yang kita lakukan akan‬‬ ‫‪diterima oleh Allah SWT dan menganugerahkan kita syurga serta‬‬ ‫‪menyelamatkan kita dari api neraka.‬‬ ‫‪Kelebihan Bulan Ramadhan‬‬

‫ﱠﺎ‬ ‫َﺎ‪ :‬ﻳَﺎ َﻳﱡﻬَﺎ ﻟﻨ ُ‬ ‫َﺎ َﻓﻘ َ‬ ‫ِﻦ َﺷ ْﻌﺒ َ‬ ‫ﺧ ِﺮ ﻳَ ْﻮ ٍ ﻣ ْ‬ ‫ِﻲ ِ‬ ‫َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻓ ْ‬ ‫ْ ﷲُ َﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َ‬ ‫َﺳﻮ ُ‬ ‫َﺧ َﻄﺒَﻨَﺎ ُ‬ ‫َﻞ ﷲُ ِﺻﻴَﺎ َﻣ ُﻪ‬ ‫ْﻒ َﺷ ْﻬﺮٍ‪َ ،‬ﺷ ْﻬ ٌﺮ َﺟﻌ َ‬ ‫ِﻦ َﻟ ِ‬ ‫َ َﺷ ْﻬ ٌﺮ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻟَْﻴ َﻠ ٌﺔ َﺧ ْﻴ ٌﺮ ﻣ ْ‬ ‫َﻈ ْﻴ ٌﻢ ُﻣﺒَﺎ ٌ‬ ‫ﱠﻜ ْﻢ َﺷ ْﻬ ٌﺮ ﻋ ِ‬ ‫َﺪ َ َﻇﻠ ُ‬ ‫ﻗْ‬ ‫ْﻀ ًﺔ‬ ‫َﻦ َﱠ َﻓ ِﺮﻳ َ‬ ‫ﺎ َﻛﻤ ْ‬ ‫ﳋ ْﻴ ِﺮ َﻛ َ‬ ‫ِﻦ َ‬ ‫ِﺨ ْﺼ َﻠ ٍﺔ ﻣ َ‬ ‫ﱠ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﺑ ِ‬ ‫َﻦ ﺗَ َﻘﺮ َ‬ ‫َﻄ ﱡﻮﻋًﺎ‪ ،‬ﻣ ْ‬ ‫ْﻀﺔٌ‪ِ َ ،‬ﻗﻴَﺎ َ ﻟَْﻴ ِﻠ ِﻪ ﺗ َ‬ ‫َﻓ ِﺮﻳ َ‬ ‫ْﻀ ًﺔ ِﻓ ْﻴﻤَﺎ ِﺳ َﻮ ُ‪ُ َ ،‬ﻫ َﻮ‬ ‫ْﻦ َﻓ ِﺮﻳ َ‬ ‫َﻦ َﱠ َﺳ ْﺒ ِﻌﻴ َ‬ ‫ﺎ َﻛﻤ ْ‬ ‫ْﻀ ًﺔ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َﻛ َ‬ ‫َﻦ َﱠ َﻓ ِﺮﻳ َ‬ ‫ِﻓ ْﻴﻤَﺎ ِﺳ َﻮ ُ‪َ ،‬ﻣ ْ‬ ‫ِﻦ ِﻓ ْﻴﻪِ‪،‬‬ ‫ْ ﳌُ ْﺆﻣ ِ‬ ‫ِﻲ ِ ِ‬ ‫َﺷ ْﻬ ٌﺮ ﻳُ َﺰ ُ ﻓ ْ‬ ‫َﺷ ْﻬ ُﺮ ﳌُ َﻮ َﺳﺎِ‪َ  ،‬‬ ‫ﳉﻨﱠﺔُ‪َ  ،‬‬ ‫ﻟﺼ ْﺒ ُﺮ ﺛَ َﻮ ﺑُ ُﻪ َ‬ ‫ﻟﺼ ْﺒﺮِ‪ َ ،‬ﱠ‬ ‫َﺷ ْﻬ ُﺮ ﱠ‬ ‫ِﻦ‬ ‫َﺟ ِﺮ ِ ﻣ ْ‬ ‫ْﻞ  ْ‬ ‫ﺎ ﻟَ ُﻪ ِﻣﺜ ُ‬ ‫َﻛ َ‬ ‫ِﻦ ﻟﻨﱠﺎِ‪َ  ،‬‬ ‫ْﻖ َ َﻗﺒَﺘِ ِﻪ ﻣ َ‬ ‫ﺎ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ً ﻟِ ُﺬﻧُ ْﻮﺑِﻪِ‪ِ َ ،‬ﻋﺘ َ‬ ‫َﻄ َﺮ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َﺻﺎﺋِﻤًﺎ َﻛ َ‬ ‫َﻦ ﻓ ﱠ‬ ‫ﻣْ‬ ‫ﻟﺼﺎﺋِﻢِ‪،‬‬ ‫َﻄ ُﺮ ﱠ‬ ‫َﺠ ُﺪ ﻣَﺎ ﻳُﻔ ﱢ‬ ‫ْﺲ ُﻛﻠﱡﻨَﺎ ﻳ ِ‬ ‫ْ ﷲِ ﻟَﻴ َ‬ ‫َﺳﻮ َ‬ ‫َﺟ ِﺮ ِ َﺷ ْﻲٌ‪ ،‬ﻗَﺎﻟُ ْﻮ ‪ :‬ﻳَﺎ ُ‬ ‫ِﻦ  ْ‬ ‫َﺺ ﻣ ْ‬ ‫َﻏ ْﻴ ِﺮ  َْ ﻳُْﻨﻘ َ‬ ‫َﻄ َﺮ َﺻﺎﺋِﻤًﺎ َﻋﻠَﻰ ﺗَ ْﻤ َﺮ ٍ َ ْ ُﺷ ْﺮﺑَ َﺔ‬ ‫َﻦ ﻓ ﱠ‬ ‫ْﻄﻲ ﷲُ َﻫ َﺬ ﻟﺜﱠ َﻮ َ ﻣ ْ‬ ‫َﺳ ﱠﻠﻢَ‪ :‬ﻳُﻌ ِ‬ ‫َﺎ َﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ  َ‬ ‫ﻗَ‬ ‫َﻦ‬ ‫ِﻦ ﻟﻨﱠﺎِ‪ ،‬ﻣ ْ‬ ‫ْﻖ ﻣ َ‬ ‫َﺧ ُﺮ ُ ِﻋﺘ ٌ‬ ‫ْﺳ ُﻄ ُﻪ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌ  ِ‬ ‫َﺣ َﻤ ٌﺔ ََ َ‬ ‫َﻦ‪ُ َ ،‬ﻫ َﻮ َﺷ ْﻬ ٌﺮ َ ﱠﻟُ ُﻪ ْ‬ ‫َﺬ َﻗ َﺔ ﻟَﺒ ٍ‬ ‫ﻣَﺎ ٍ َ ْ ﻣ ْ‬ ‫ﺎ‪:‬‬ ‫ِﻦ َ ْﺑَ ِﻊ ِﺧ َﺼ ٍ‬ ‫َﻜﺜِ ُﺮ ْ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻣ ْ‬ ‫ِﻦ ﻟﻨﱠﺎِ‪ْ َ ،‬ﺳﺘ ْ‬ ‫ْﻛ ِﻪ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َﻏ َﻔ َﺮ ﷲُ ﻟَ ُﻪ ََ ْﻋﺘَ َﻘ ُﻪ ﻣ َ‬ ‫َﻦ َﻣ ْﻤ ُﻠ ْﻮ ِ‬ ‫ﱠﻒ ﻋ ْ‬ ‫َﺧﻔ َ‬ ‫َﺎ‬ ‫َﺎ ﻟ ﱠﻠﺘ ِ‬ ‫ِﺼ َﻠﺘ ِ‬ ‫ِﻜ ْﻢ َﻋ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ‪َ ،‬ﻓﺄَﻣﱠﺎ ﳋ ْ‬ ‫ْﻦ َﻻ ِﻏﻨًﻰ ﺑ ُ‬ ‫َﺧ ْﺼ َﻠﺘَﻴ ِ‬ ‫ﱠﻜ ْﻢ  ِ‬ ‫ْ ﺑِ ِﻬﻤَﺎ َﺑ ُ‬ ‫ْﺿﻮ َ‬ ‫ْﻦ ﺗُﺮ ُ‬ ‫ِﺧ ْﺼ َﻠﺘَﻴ ِ‬ ‫َﺎ‬ ‫َﺎ ﻟ ﱠﻠﺘ ِ‬ ‫ِﺼ َﻠﺘ ِ‬ ‫َﺴﺘَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْﻧَﻪُ‪ََ ،‬ﻣﱠﺎ ﳋ ْ‬ ‫َﺸﻬَﺎ َ ُ  َْ َﻻ ِﻟَ َﻪ ِ ﱠﻻ ﷲٌ َﺗ ْ‬ ‫ﱠﻜ ْﻢ‪ :‬ﻓ َ‬ ‫ﻮ ﺑِ ِﻬﻤَﺎ َﺑ ُ‬ ‫ْﺿ َ‬ ‫ﺗُﺮ ُ‬ ‫ِﻦ ﻟﻨﱠﺎِ‪.‬‬ ‫ْ ﺑِ ِﻪ ﻣ َ‬ ‫ﳉﻨﱠ َﺔ َﺗَﺘَ َﻌ ﱠﻮ ُ َ‬ ‫ْ ﷲَ َ‬ ‫َﺴﺄَﻟُﻮ َ‬ ‫ِﻜ ْﻢ َﻋ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ‪َ :‬ﻓﺘ ْ‬ ‫َﻻ ِﻏﻨًﻰ ﺑ ُ‬ ‫‪3‬‬

‫‪2‬‬


Daripada Salman al Farisi ra berkata: Pada hari terakhir bulan Sya‘ban Rasulullah s.a.w telah berkhutbah kepada kami dengan sabdanya: “Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah dinaungi oleh bulan yang agung dan bulan yang penuh berkat. Bulan yang padanya ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Allah telah menjadikan puasa padanya (Ramadhan) satu kefardhuan dan melakukan qiam di malamnya sebagai amalan sunat. Barangsiapa yang melakukan satu amalan kebaikan padanya, maka baginya ganjaran seumpama melakukan satu amalan fardu pada bulan selainnya. Dan barangsiapa yang melakukan satu amalan fardu, maka baginya ganjaran seumpama melakukan tujuh puluh amalan fardu pada bulan selainnya. Ramadhan adalah bulan kesabaran dan sabar ganjarannya adalah syurga. Ramadhan juga adalah bulan saling tolong-menolong dan bulan di mana akan ditambah rezki orang-orang Mukmin. Barangsiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa (sewaktu berbuka), maka baginya keampunan terhadap dosa-dosanya, diselamatkan batang tengkuknya dari api neraka dan baginya ganjaran pahala yang sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa berkurang walau sedikit pun.” Kami bertanya: Wahai Rasulullah, tidak semua di kalangan kami yantg memiliki sesuatu untuk diberikan kepada orang yang berpuasa? Lalu baginda s.a.w menjawab: “Allah akan menganugerahkan ganjaran pahala tersebut kepada sesiapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa (walau) dengan sebiji tamar, seteguk air ataupun susu. Ramadhan adalah bulan di mana awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah keampunan dan akhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Barangsiapa memberi keringanan kepada hamba-sahayanya di bulan ini, maka Allah akan mengampunkan dosanya dan akan menyelamatkannya dari api neraka. Justeru hendaklah kamu banyak melakukan empat perkara berikut: Dua daripadanya akan membuatkan Allah redha terhadap mereka yang melakukannya sementara dua perkara lagi adalah suatu yang sangat perlu bagi kamu. Dua perkara yang menjadikan Allah redha terhadap pelakunya ialah mengucap dua kalimah syahadah dan memohon keampunan kepadaNya. Sementara dua perkara yang sangat kamu perlukan ialah memohon kepada Allah syurga dan berlindung kepadaNya daripada api neraka.” Biarlah hadis yang agung ini menjadi agenda kita dalam menjalani ibadah puasa di bulan yang penuh berkat ini. Dan jadikanlah segala wasiat Rasulullah s.a.w itu sebagai pedoman untuk kita.

4

PUASA Puasa dalam Islam bermaksud menahan diri bermula dari terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari daripada segala yang membatalkan puasa dalam keadaan sedar. Kesempurnaan puasa adalah dengan meninggalkan segala yang ditegah dan tidak melakukan perkara yang diharamkan.

Syarat Sah Puasa 1. Beragama Islam 2. Tamyiz (dapat membezakan antara yang baik dan buruk). Oleh itu, tidak sah puasa orang yang gila meskipun gilanya itu berlaku dalam tempoh yang singkat pada siang hari Ramadhan. Begitu juga orang yang mabuk dan pitam sepanjang siang hari Ramadhan. Akan tetapi jika pitam yang berlaku itu hanya sekejap, maka puasanya tidak batal. Syarat tamyiz ini memadai walaupun secara hukum seumpama seseorang yang berniat untuk berpuasa sebelum fajar, lalu dia tidur sehingga terbenam matahari. Dalam keadaan tersebut puasanya adalah sah kerana dia dihukumkan masih lagi mumayiz.

Syarat Wajib Puasa 1. Beragama Islam 2. Berakal 3. Baligh; tidak wajib puasa bagi kanak-kanak walaupun dia sudah mumayyiz. Ibu bapa hendaklah menyuruh (melatih) anaknya berpuasa apabila telah berumur tujuh tahun, itupun jika dia mampu melakukannya. 4. M a m p u m e n g e r j a k a n n y a baik dari segi hissi mahupun syara‘. Justeru tidak wajib puasa bagi pesakit yang tidak ada harapan sembuh kerana ketidak upayaannya secara hissi. Begitu juga wanita yang sedang haidh kerana ketidak upayaannya di sisi syara‘.

3. Suci dari haidh dan nifas. Tidak sah puasa bagi or ang yang dalam keadaan haidh ataupun nifas.

Kesempurnaan puasa adalah dengan meninggalkan segala 5. Bermukim; tidak wajib puasa yang ditegah dan tidak melakuke atas orang yang bermusafir dan wajib ke atasnya qadha‘. kan perkara yang diharamkan. 5


4. Masa yang tepat untuk melakukan ibadah puasa. Justeru tidak sah puasa pada Hari syak , Hari-Hari Tasyrik atau hari-hari lain yang diharamkan berpuasa.

Sesiapa yang rosak puasanya, dia wajib menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang dilarang kepada orang yang berpuasa

5. Niat. Tidak sah puasa melainkan dengan niat. Kerana niatlah yang membezakan antara ibadat dan juga adat (sesetengah mazhab seperti Syafie mengatakan niat adalah salah satu rukun puasa). Waktu untuk mula berniat – bagi mereka yang tidak sempat berniat pada malamnya - adalah sehingga sebelum berlalunya separuh daripada siang hari tersebut. Siang hari menurut perkiraan syara‘ bermula dari tersebarnya cahaya di ufuk timur sewaktu terbitnya fajar sehinggalah tenggelamnya matahari).

makanan. Sesuatu benda itu dianggap makanan sekiranya tabiat manusia cenderung untuk memakannya dan dapat memenuhi syahwat perut. Adapun sesuatu benda yang dihukumkan sebagai makanan adalah seperti ubat. Dan puasa hanya akan batal jika seseorang itu sedar bahawa dia berpuasa. Sekiranya dia terlupa, maka puasanya tidak batal. 2. Mengambil makanan atau ubatan kerana sesuatu uzur syara‘ seperti sakit, musafir, dipaksa atau tersilap. Adapun lupa, maka ia tidak membatalkan puasa.

Perkara-Perkara Yang Boleh Merosakkan Puasa Hukum Am: Sesiapa yang rosak puasanya, dia wajib menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang dilarang kepada orang yang berpuasa di sepanjang hari tersebut sebagai menghormati kemuliaan bulan Ramadhan.

3. Memenuhi tuntutan nafsu kemaluan cuma dalam bentuk yang tidak sempurna (bukannya jimak). 4. Muntah dengan sengaja. * Wajib Ke Atasnya Qadha dan Kifarah

* Wajib Ke Atasnya Qadha Sahaja

1. Memakan makanan atau sesuatu benda yang dihukumkan sebagai makanan tanpa sebarang keuzuran yang

1. Memakan makanan atau sesuatu benda yang dihukumkan sebagai

6

dibe narkan oleh syara‘. Seba gai contoh makan atau minum sesuatu yang menjadi kecenderungan tabiat manusia dan dapat memenuhi syahwat perut.

5. Menelan air liur yang berada di dalam mulut atau di celahcelah gigi yang bercampur dengan sisa makanan. 6. Menyapu krim ke atas luka di perut yang boleh sampai ke rongga. Puasanya sah kerana krim tersebut tidak beroperasi sepertimana makanan ataupun minuman.

2. Memenuhi tuntutan nafsu kemaluan dalam bentuk yang yang sempurna (jimak). Perkara Yang Harus Bagi Orang Yang Berpuasa

7. Berbekam sekiranya tidak menyebabkan badan lemah.

Maksud perkara yang harus bagi orang yang berpuasa ialah segala yang boleh merosakkan puasanya akan tetapi tidak wajib keatasnya qadha. Perkara-perkera tersebut adalah seperti berikut:

8. M e n g g u n a k a n k a y u s u g i sepanjang siang hari bulan Ramadhan; tidak kira sama ada sugi kering atau sugi basah. 9. B e r k u m u r - k u m u r a t a u istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung) sekalipun bukan ketika wudhu‘.

1. Muntah dengan tidak sengaja 2. Seseorang yang masih lagi makan atau minum tanpa menyedari bahawa fajar telahpun menyinsing. Bila sahaja tersedar, dia pun membuang makanan yang ada dalam mulutnya. Dalam keadaan ini puasanya adalah sah.

10. Mandi Perkara Yang Disunatkan Bagi Orang Yang Berpuasa 1. S e g e r a b e r b u k a a p a b i l a benar-benar diyakini bahawa matahari telahpun terbenam dan sebelum menunaikan sembahyang Maghrib.

3. S e s e o r a n g y a n g s u k a r mengawal perasaannya sehingga dengan mudah mani atau mazinya keluar walau hanya dengan sekali pandang atau berfikir mengenainya. Begitu juga dengan orang yang bermimpi, maka sah puasanya.

2. Membaca doa yang ma‘thur ketika berbuka:

‫ِﻚ‬ َ ‫ْﺖ َ َﻋﻠَﻰ ِ ْ ﻗ‬ ُ ‫َﻚ ُﺻﻤ‬ َ ‫َﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟ‬ ،‫ْﺖ‬ ُ ‫ِﻚ  َﻣﻨ‬ َ ‫ْﺖ َﺑ‬ ُ ‫َﻛﻠ‬ ‫ْﻚ ﺗَﻮ ﱠ‬ َ ‫ْ َ َﻋ َﻠﻴ‬ ُ ‫ْﻄﺮ‬ َ ‫َﻓ‬ ‫َﺖ‬ َ ‫ َﺛَﺒ‬،ْ ُ ‫ﱠﺖ ﻟ ُﻌ ُﺮ‬ ِ ‫ َﺑْﺘَﻠ‬،ُ‫ﻟﻈ َﻤﺄ‬ ‫َﺐ ﱠ‬ َ ‫َﻫ‬

4. Debu-debu tanah di jalanan atau tepung yang masuk ke dalam halkum orang yang berpuasa.

،‫ِﻲ‬ ْ ‫َﻀ ِﻞ ِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟ‬ ْ ‫َﺳ َﻊ ﻟْﻔ‬ ِ  ‫ ﻳَﺎ‬،ُ‫َﺟﺮ‬ ْ ‫ﻷ‬ 7


seperti mengumpat, mengadu domba dan yang seumpamanya adalah wajib dalam setiap masa dan ketika terutamanya pada bulan Ramadhan.

، ‫ْﺖ‬ ُ ‫َﺼﻤ‬ ُ ‫ِﻲ ﻓ‬ ْ ‫ِﱠِ  ﻟﱠ ِﺬ ْ َﻋَﺎ ﻧَﻨ‬ ‫ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ‬ َ ‫َﻟ‬ ْ ‫َ َ َ َﻗﻨ‬ .ْ ُ ‫ْﻄﺮ‬ َ ‫ِﻲ َﻓﺄَﻓ‬ “Ya Allah untukMu aku berpuasa, di atas rezkiMu aku berbuka, kepadaMu aku bertawakal dan denganMu aku beriman. Telah berlalu pergi dahaga dan basah sudah urat-urat dan telah nyatalah ganjaran pahala. Wahai Yang Maha Luas anugerahnya, ampunilah kesalahanku. Segala pujian bagi Tuhan yang telah membantuku sehingga aku dapat berpuasa dan yang telah memberi kepadaku rezki sehingga aku dapat berbuka”.

5. Memperbanyakkan sedekah dan berbuat kebaikan kepada sanak saudara serta fakir miskin. 6. Membaca al Quran, berzikir dan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhamad s.a.w setiap kali berpeluang tidak kira malam atau siang. 7. I‘tikaf dan menyibukkan diri dengan menuntut ilmu. Perkara Yang Makruh Ke atas Orang Yang Berpuasa 1. Menggigit sesuatu tanpa keperluan

3. Bersahur walaupun sedikit atau dengan seteguk air. Rasulullah s.a.w telah bersabda:

2. Mencumbui isteri atau apa sahaja perlakuan ke arah jimak seperti berpelukan, raba meraba dan memandang dengan pandangan yang boleh membangkitkan nafsu.

.ً‫َﻛﺔ‬ َ ‫ﻟﺴ ُﺤ ْﻮ ِ ﺑَﺮ‬ ‫ِﻲ ﱡ‬ ْ ‫ِ ﻓ‬ ‫َﺴ ﱠﺤ ُﺮْ َﻓﺈ ﱠ‬ َ‫ﺗ‬ “Bersahurlah, sesungguhnya pada sahur ada keberkatan.”

3. Melakukan sesuatu yang boleh melemahkan daripada meneruskan puasanya seperti berbekam. Sekiranya tidak, maka ia tidak makruh.

Melewatkan sahur - selagi tidak membawa sehingga terbitnya fajar - adalah lebih baik sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w: yang bermaksud:

4. M e r a s a m a k a n a n t a n p a keperluan dan puasanya akan batal sekiranya makanan tersebut sampai ke rongga halkum. Sekiranya merasa itu satu keperluan, maka tidak makruh.

“Tinggalkan segala perkara yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu.” 4. Menahan lidah daripada katakata yang tidak bermanfaat. Adapun menahan lidah daripada perkara yang haram

5. Melakukan jimak di dalam waktu syak semasa terbitnya fajar yang kedua. 8

adalah khusus untuk sakit yang boleh membawa kepada mudarat atau menambahkan lagi sakit sekiranya seseorang itu berpuasa.

Uzur Yang Diharuskan Untuk Berbuka * Sakit dan musafir Segala jenis sakit. Ini kerana Allah tidak mengkhususkan jenisjenis musafir yang diharuskan berbuka. Oleh kerana setiap musafir itu dibolehkan untuk berbuka, maka begitulah juga orang yang sakit. Ini jelas sebagaimana firman Allah:

Adapun safar yang diharuskan untuk berbuka ialah jarak yang memakan masa sehari perjalanan. Imam Syafie menyebut bahawa jarak safar yang diharuskan berbuka ialah 16 Farsakh tidak termasuk perjalanan balik. Dan ulama sepakat menyatakan bahawa tidak harus bagi musafir untuk tidak berkeadaan niat berpuasa pada malamnya, kerana seseorang itu tidak boleh dianggap musafir hanya dengan niat sahaja, sebaliknya mesti diikuti dengan perbuatan dan pergerakan. Oleh itu tidak harus bagi orang yang bermusafir itu berbuka sebelum dari dia memulakan perjalannya.

J IH G FE ONM LK “Barangsiapa diantara kamu yang sakit atau di dalam perjalanan (musafir), maka bolehlah digantikan dengan hari lain.” Rukhsah atau keringanan ini

Allah menjadikan Ramadhan sebagai bulan untuk kita berlumba-lumba dalam melakukan kebajikan dan ketaatan. Ibadat sunat padanya seumpama ibadat fardhu di bulan yang lain dan ibadat fardhu pula seumpama 70 ibadat fardhu di bulan yang lain. Permohonan do’a bagi mereka yang berpuasa tidak akan ditolak. Siangnya diisi dengan puasa dan malamnya dengan solat tarawih dan qiam yang menjadi penghapus kepada dosa-dosa. Hari-harinya dilimpahi dengan rahmat, keampunan dan pembebasan daripada api neraka. Bahkan di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Siapakah yang sanggup menolak atau mensia-siakan tawaran super mega ini? Bukankah Allah telah menghulur bantuan dengan membelenggu syaitan-syaitan, mengunci pintu-pintu neraka serta membuka pintu-pintu syurga dan kebajikan? “Wahai pencari kebaikan, ayuh maju... wahai pencari kejahatan, ayuh mundur..”.

Wahai pencari kebaikan!

Ayuh, maju. . .

9


Memelihara Silaturrahim adalah satu bentuk rahmah

1 Ramadhan

Sabda Rasulullah s.a.w:

‫ِﻲ‬ ْ ‫ِﻲ ُﻋ ْﻤ ِﺮ ِ َﻳُﺰَ َ ﻓ‬ ْ ‫َﻦ َﺳ ﱠﺮ ُ  َْ ﻳُ َﻤ ﱠﺪ ﻟَ ُﻪ ﻓ‬ ْ‫ﻣ‬

Perlihatkan kepada Allah

kebaikan

‫َﺣ َﻤ ُﻪ‬ ِ  ‫َﺼ ْﻞ‬ ِ ‫ِ ْ ِﻗ ِﻪ َﻓ ْﻠﻴَﺒُ ﱠﺮ َﻟِ َﺪﻳْ ِﻪ َﻟْﻴ‬

daripada diri kamu

“Barangsiapa yang suka untuk dipanjangkan usianya dan dimurahkan rezkinya, maka berbuatlah baik kepada kedua ibu bapanya dan peliharalah ikatan silaturrahimnya.”

Sabda Rasulullah s.a.w:

‫ﺎﻛ ُﻢ‬ ُ ‫ْﺸ‬ َ ‫َﻛ ٍﺔ ﻳَﻐ‬ َ ‫َﻀﺎُ َﺷ ْﻬ ُﺮ ﺑَﺮ‬ َ ‫َﺎﻛ ْﻢ َﻣ‬ ُ ‫َﺗ‬ ‫َﻄﺎﻳَﺎ‬ َ ‫َﺤ ﱡﻂ ﳋ‬ ُ ‫ﱠﺣ َﻤ َﺔ َﻳ‬ ْ ‫ِ ﻟﺮ‬ ُ ‫ﷲُ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َﻓﻴُْﻨﺰ‬

Inilah peluang keemasan untuk kita jadikannya sebagai taqarub kepada Allah pada permulaan bulan yang mulia ini. Iaitu dengan menghubungkan silaturahim, mengucapkan tahniah kepada mereka sempena ketibaan Ramadhan serta mengingatkan mereka perlunya merebut peluang yang ada. Kalaupun tidak boleh melalui ziarah, mungkin boleh secara telefon atau yang seumpama dengannya.

 َ ‫ْﻈ ُﺮ ﷲُ ﺗَﻌَﺎ‬ ُ ‫ْﺐ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻟ ﱡﺪﻋَﺎ َ ﻳَﻨ‬ ُ ‫َﺠﻴ‬ ِ ‫َﺴﺘ‬ ْ ‫َﻳ‬ ‫ِﻜﺘَ ُﻪ‬ َ ‫ﻼﺋ‬ َ ‫ِﻜ ْﻢ َﻣ‬ ُ ‫ِﻲ ﺑ‬ ْ ‫ُﺴ ُﻜ ْﻢ ِﻓ ْﻴ ِﻪ َﻳُﺒَﺎﻫ‬ ِ ‫ ﺗَﻨَﺎﻓ‬ َ ِ ‫ِﻲ‬ ‫ﻟﺸﻘ ﱠ‬ ‫ِ ﱠ‬ ‫ُﺴ ُﻜ ْﻢ َﺧ ْﻴﺮً َﻓﺈ ﱠ‬ ِ ‫ِﻦ َﻧْﻔ‬ ْ ‫َﻓﺄَ ُْ ﷲَ ﻣ‬ ‫َﺟ ﱠﻞ‬ َ  ‫َﺣ َﻤ َﺔ ﷲِ َﻋ ﱠﺰ‬ ْ  ‫َﻦ ُﺣ ِﺮ َ ِﻓ ْﻴ ِﻪ‬ ْ‫ﻣ‬ “Telah datang Ramadhan; bulan yang Allah penuhkan keberkatan di dalamnya. Padanya diturunkan rahmah, dihapuskan kesalahan dan dimakbulkan doa. Pada bulan ini juga Allah memerhati perlumbaan kamu (dalam melakukan kebaikan) dan kamu dicemburui para malaikat. Oleh itu, perlihatkan kepada Allah kebaikan daripada diri kamu. Sesungguhnya or ang yang celaka adalah mereka yang diharamkan ke atasnya rahmat Allah Azza Wa Jalla.”

Agar puasa anda tidak sekadar lapar dan dahaga

‫َﺖ‬ َ ‫ َﺛَﺒ‬،ْ ُ ‫ﱠﺖ ﻟ ُﻌ ُﺮ‬ ِ ‫ َﺑْﺘَﻠ‬،ُ‫ﻟﻈ َﻤﺄ‬ ‫َﺐ ﱠ‬ َ ‫َﻫ‬

‫ِﻚ‬ َ ‫ْﺖ َ َﻋﻠَﻰ ِ ْ ﻗ‬ ُ ‫َﻚ ُﺻﻤ‬ َ ‫َﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟ‬

،‫ِﻲ‬ ْ ‫َﻀ ِﻞ ِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟ‬ ْ ‫َﺳ َﻊ ﻟْﻔ‬ ِ  ‫ ﻳَﺎ‬،ُ‫َﺟﺮ‬ ْ ‫ﻷ‬ ، ‫ْﺖ‬ ُ ‫َﺼﻤ‬ ُ ‫ِﻲ ﻓ‬ ْ ‫ِﱠِ  ﻟﱠ ِﺬ ْ َﻋَﺎ ﻧَﻨ‬ ‫ْﺤ ْﻤ ُﺪ ﷲ‬ َ ‫َﻟ‬

‫ْﻞ‬ ِ ‫َﻠﻰ ﻗِﻴﺎَ ِ ﻟ ﱠﻠﻴ‬ َ ‫ﻟ ﱠﺪ ْﻫ ِﺮ َﺑِ َﻘ ْﻴ ُﻠ ْﻮﻟَ ِﺔ ﻟﻨﱠﻬَﺎ ِ ﻋ‬

ْ ‫َ َ َ َﻗﻨ‬ .ْ ُ ‫ْﻄﺮ‬ َ ‫ِﻲ َﻓﺄَﻓ‬ “Jadikanlah makan sahur itu sebagai “Ya Allah penguat Ingatlah, senyuman anda adalah sedekah. u n t u k M u (pemban- Maka banyakkan (pada hari ini) sedekah ter- a k u b e r tu) untuk hadap isteri, anak-anak dan teman-teman. puasa, di k a m u atas rezberpuasa di siang hari dan kiMu aku berbuka, kepadaMu qailulah (tidur di waktu siang) aku bertawakal dan denganMu sebagai penguat (pembantu) unaku beriman. Telah berlalu tuk kamu bangun mengerjakan pergi dahaga dan basah sudah tahajud di waktu malam.” urat-urat dan telah nyatalah ganjaran pahala. Wahai Yang Maha Luas anugerahNya, ampunilah kesalahanku. Segala pujian bagi Tuhan yang telah membantuku sehingga aku dapat berpuasa dan yang telah memberi kepadaku rezki sehingga aku dapat berbuka”.

Daripada Sahl bin Saad r.a, Rasulullah s.a.w bersabda:

“Manusia selamanya berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka.”

“Puasa adalah perisai (meme-

* Doa Ketika Berbuka

ِ ‫ﻟﺴ َﺤ ِﺮ َﻋﻠَﻰ ِﺻﻴَﺎ‬ ‫ِﻄﻌَﺎ ِ ﱠ‬ َ ‫ِﺳﺘَ ِﻌ ْﻴﻨُﻮْ ﺑ‬ ْ

ِ ‫ﺎ ﻳَ ْﻮ ُ َﺻ ْﻮ‬ َ ‫ َﻓﺈَِ َﻛ‬،ٌ‫ﻟﺼﻴﺎَ ُ ُﺟﻨﱠﺔ‬ ‫ﱢ‬

.ٌ‫ﱢﻲ َﺻﺎﺋِﻢ‬ ْ ‫ ِﻧ‬،ٌ‫َﺻﺎﺋِﻢ‬

10

Daripada Ibnu Abbas r.a., Rasulullah s.a.w bersabda:

‫ِﻄ َﺮ‬ ْ ‫َﺠ ُﻠﻮْ ﻟﻔ‬ ‫َﺨ ْﻴ ٍﺮ ﻣَﺎ ﻋ ﱠ‬ َ ‫ﱠﺎ ﺑ‬ ُ ‫َ ﻟﻨ‬ ُ ‫َﻻ ﻳَﺰ‬

‫ﱢﻲ‬ ْ ‫ ِﻧ‬:‫ُﻞ‬ ْ ‫َﺣ ٌﺪ َ ْ ﻗَﺎﺗََﻠ ُﻪ َﻓ ْﻠﻴَﻘ‬ َ  ‫ِ َﺳﺎﺑﱠ ُﻪ‬ ْ ‫َﻓﺈ‬

Ingatlah bahawa Allah melipat gandakan ganjaran pahala di harihari yang penuh barakah ini.

،‫ْﺖ‬ ُ ‫ِﻚ َﻣﻨ‬ َ ‫ْﺖ َﺑ‬ ُ ‫َﻛﻠ‬ ‫ْﻚ ﺗَﻮ ﱠ‬ َ ‫ْ َ َﻋ َﻠﻴ‬ ُ ‫ْﻄﺮ‬ َ ‫َﻓ‬

Daripada Abu Hurairah r.a, Rasulullah s.a.w bersabda:

،‫َﺼ َﺨ ْﺐ‬ ْ ‫ َ َﻻ ﻳ‬،‫ُﺚ‬ ْ ‫ﻼ ﻳَ ْﺮﻓ‬ َ ‫َﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ َﻓ‬ َ

ada keberkatan. Sekiranya tidak ada tamar, maka dengan air kerana sesungguhnya ia adalah mensucikan.”

lihara daripada akhlak yang buruk). Apabila seseorang itu berpuasa, maka janganlah dia mengeluarkan kata-kata yang tidak elok (mencarut) atau kesat. Jika ada orang memakinya atau mahu membunuhnya, maka katakanlah kepadanya: Sesungguhnya aku berpuasa, sesungguhnya aku berpuasa.”

Daripada Salman bin Amir r.a, Rasulullah s.a.w bersabda:

Bisikan di Telinga Anda Ingatlah, senyuman anda adalah sedekah. Maka banyakkan (pada hari ini) sedekah terhadap isteri, anak-anak dan teman-teman serta jiran tetangga.

“Apabila seseorang berbuka puasa, maka berbukalah dengan tamar kerana sesungguhnya pada tamar itu 11


ُ ُ ‫ِﻦ ﻧُ ْﻮ ٍ َﺿ ْﻮ‬ ْ ‫َﺎﺟﺎ ﻣ‬ ً ‫َﻟِﺪَ ُ ﻳَ ْﻮ َ ﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ﺗ‬

2 Ramadhan

Al-Quran; penyembuh dan rahmah bagi orang yang beriman

Firman Allah:

.ُ‫َﺖ ﻟَ ُﻪ ﻟﻨﱠﺎ‬ ْ ‫َﺟﺒ‬ َ

xwvut

“Barangsiapa yang membaca al Quran lalu dizahirkan (dalam kehidupannya), menghalalkan apa yang dihalalkan oleh al Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh al Quran, maka Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dan dia dapat memberikan syafaat kepada sepuluh orang daripada ahli keluarganya yang sepatutnya dimasukkan ke dalam neraka.”

{z y Bacalah al Quran sebagaimana kamu membacanya ketika di dunia dahulu. Sesungguhnya kedudukan kamu adalah pada akhir ayat yang kamu bacanya.

“Dan Kami turunkan daripada al Quran yang mengandungi penyembuh dan rahmah bagi orang-orang yang beriman.” (al Isra`:82)

Kita masih lagi berada di sepuluh hari yang pertama daripada bulan Ramadhan. Setakat manakah kita dengan al Quran (tilawah serta pegamalan dengannya) di bulan al Quran ini?

Ingatlah sentiasa sabda Rasulullah s.a.w : “… Disebut kepada Sahibul Quran (orang yang sentiasa membaca dan mengamalkan al Quran): “Bacalah al Quran sebagaimana kamu membacanya ketika di dunia dahulu. Sesungguhnya kedudukan kamu adalah pada akhir ayat yang kamu bacanya.”

Daripada Ali bin Abi Talib r.a berkata: Rasulullah s.a.w telah bersabda:

Tanamlah ke dalam jiwa anak-anak anda cintakan al Quran dan menghafalnya. Ketahuilah untuk kamu itu ganjaran yang baik. Sabda Rasulullah s.a.w:

ُ ‫َﻈ َﻬ َﺮ‬ ْ ‫َﺎﺳﺘ‬ ْ ‫ ﻓ‬ َ ‫َﻦ َﻗ َﺮ َ ﻟ ُﻘ ْﺮ‬ ْ‫ﻣ‬ ‫ﻼ ﻟَ ُﻪ َ َﺣ ﱠﺮ َ َﺣﺮَ َﻣ ُﻪ‬ َ ‫َﺣ ﱠﻞ َﺣ‬ َ ‫َﻓﺄ‬ ‫ِﻲ‬ ْ ‫َﺷ ﱠﻔ َﻌ ُﻪ ﻓ‬ َ  ‫ﳉﻨﱠ َﺔ‬ َ  ‫ْﺧ َﻠ ُﻪ ﷲُ ﺑِ ِﻪ‬ َ َ

‫ِﺲ‬ َ ‫ِﻞ ﺑِ ِﻪ ُﻟْﺒ‬ َ ‫ْ َﺗَ َﻌ ﱠﻠ َﻢ َ َﻋﻤ‬ َ ‫َﻦ َﻗ َﺮَ ﻟ ُﻘﺮ‬ ْ‫ﻣ‬

‫َﺪ‬ ْ ‫ُﻢ ﻗ‬ ْ ‫ْﻞ ﺑَْﻴﺘِ ِﻪ ُﻛﻠﱡﻬ‬ ِ ‫ِﻦ َﻫ‬ ْ ‫َﺸ َﺮ ٍ ﻣ‬ ْ‫ﻋ‬ 12

3 Ramadhan

‫ْﻦ‬ ِ ‫ُﻜ َﺴﻰ َﻟِﺪَ ُ ُﺣ ﱠﻠﺘَﻴ‬ ْ ‫ْﺲ َﻳ‬ ِ ‫ﻟﺸﻤ‬ ‫ْﻞ ﱠ‬ ُ ‫ِﻣﺜ‬ ‫َ ﺑِ َﻢ ُﻛ ِﺴ ْﻴﻨَﺎ‬ ِ ‫َﻻ ﻳَ ُﻘ ْﻮ ُ ﻟَ ُﻬﻤَﺎ ﻟ ﱡﺪﻧْﻴﺎَ َﻓﻴَ ُﻘ ْﻮﻻ‬ ُ ‫َﺧ ِﺬ َﻟَﺪ‬ ْ ‫َﺎ ﺑِﺄ‬ ُ ‫َﻫﺬَ َﻓﻴُﻘ‬ .ْ َ ‫ِﻛﻤَﺎ ﻟ ُﻘﺮ‬

Firman Allah:

“Barangsiapa membaca al Quran, mengajarkannya dan mempraktikan ajarannya, maka pada hari kiamat nanti kedua ibu bapanya akan dipakaikan mahkota yang diperbuat daripada cahaya di mana sinaran cahayanya adalah umpama matahari. Kedua ibu bapanya juga akan dipakaikan dengan sepasang pakaian yang menyamai nilaian dunia. Kedua-duanya bertanya: Apakah yang menyebabkan kami dianugerahkan kenikmatan yang sebegini rupa? Lalu dikatakan kepada kedua-duanya: “Kerana anak kamu berdua mengambil al Quran (membaca dan mengamalkannya).”

dc ba` “Dan Tidak Kami utuskanMu wahai (Muhammad), melainkan sebagai rahmah ke atas seluruh alam.” (al Anbiya`:107)

Allah telah mengutuskan Rasulullah s.a.w sebagai rahmah ke atas seluruh alam. Rasulullah s.a.w telah meninggalkan kepada kita sunahnya yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam satu hadis baginda s.a.w telah bersabda:

.‫َﻦ َﺑَﻰ‬ ْ ‫ﳉﻨﱠ َﺔ !ِ ﱠﻻ ﻣ‬ َ  ْ َ ‫ِﻲ ﻳ َْﺪ ُﺧ ُﻠﻮ‬ ْ ‫ُﻛ ﱡﻞ ُ ﱠﻣﺘ‬ :‫َﺎ‬ َ ‫َﻦ ﻳَْﺄﺑَﻰ؟ ﻗ‬ ْ ‫ َﻣ‬،ِ‫ْ ﷲ‬ َ ‫َﺳﻮ‬ ُ ‫ ﻳَﺎ‬:ْ‫ﻗَﺎﻟُﻮ‬

* Doa

‫ِﻲ‬ ْ ‫َﺼﺎﻧ‬ َ ‫َﻦ ﻋ‬ ْ ‫ َﻣ‬،َ‫ﳉﻨﱠﺔ‬ َ  ‫َﺧ َﻞ‬ َ  ‫َﻦ َﻃَﺎ َﻋﻨِﻲ‬ ْ‫ﻣ‬

َ ‫ َﻧُ ْﻮ‬،‫ْ َﺑِْﻴ َﻊ ُﻗﻠُﻮﺑِﻨَﺎ‬ َ ‫َﻞ ﻟ ُﻘﺮ‬ ِ ‫ﺟﻌ‬ ْ ‫َﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ‬

ْ ‫َﻓﻘ‬ .‫َﺪ َﺑَﻰ‬

‫َﺎ‬ َ ‫ َ َﻫ‬،‫َﺣﺰَﻧِﻨَﺎ‬ ْ َ ‫ﻼ‬ َ ‫َﺟ‬ َ  ،‫ُﺻ ُﺪ ْ ِﻧَﺎ‬

“Setiap umatku akan masuk syurga melainkan orang yang enggan.” Sahabat bertanya: Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab: “Sesiapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk syurga dan sesiapa yang mengengkari perintahku, maka dia orang yang enggan.”

.‫ُﻫ ُﻤ ْﻮ ِﻣﻨَﺎ َ ُﻏ ُﻤ ْﻮ ِﻣﻨَﺎ‬ “Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung itu penghibur hatihati kami, cahaya dada-dada kami, penghilang kese dihan kami dan penawar masalah serta segala kekusutan kami.” Ya Allah, perkenankan doa kami. 13


* Doa Masuk Pasar

Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah s.a.w tidak meninggalkan sesuatu perkara yang boleh menjerumuskan seseorang ke dalam neraka melainkan baginda akan menegahnya. Ini jelas sebagaimana dalam sebuah hadis:

ْ ِ ‫ﻟﺴﻮ‬ ‫ِﻦ َﺧ ْﻴ ِﺮ َﻫﺬَ ﱡ‬ ْ ‫ُﻚ ﻣ‬ َ ‫َﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ِﻧﱢﻲ  َْﺳﺄَﻟ‬

4 Ramadhan

‫ِﻦ َﺷ ﱢﺮﻫَﺎ‬ ْ ‫ِﻚ ﻣ‬ َ ‫ ََ ُﻋ ْﻮ ُ ﺑ‬،‫َﺧ ْﻴ َﺮ ﻣَﺎ ِﻓ ْﻴﻬَﺎ‬ َ

Saudaraku yang dikasihi…

“Orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebahagian daripada mereka itu adalah wali kepada yang lainnya; menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar. Mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan RasulNya. Mereka itu akan dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

.ُ‫ﺎﺳ َﺮ‬ ِ ‫َﺧ‬ “Ya Allah, aku memohon kepadaMu kebaikan pasar ini dan aku berlindung denganMu daripada kejahatannya serta kejahatan apa yang ada padanya. Ya Allah sesungguhnya aku memohon daripadaMu perlindungan daripada terkena musibah akibat sumpah (menjadi saksi) orang yang jahat atau memperolehi tawaran jual beli yang merugikan.”

“…sesungguhnya aku menghalang kamu dari jatuh ke dalam neraka sebagaimana jatuhnya rama-rama dan lalat”. Wahai saudaraku, kita hendaklah sentiasa mempraktikan sunah yang telah diajarkan oleh baginda s.a.w dan marilah kita mulakan dengan perkara ini iaitu menyebarkan ucapan salam, memelihara adab makan dan minum dan memulakan sesuatu dengan kanan.

Sesungguhnya Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah Azza Wa Jalla telah mengkhususkan dengan RahmahNya yang luas kepada kelompok manusia yang berhimpun di atas kebaikan dan menyeru orang lain ke arahnya. Menjauhi kemaksiatan dan mencegah orang lain dari melakukannya. Itulah kelompok manusia yang telah menunaikan hak Allah Azza Wa Jalla sebaik sahaja iman menguasai jiwanya. Mereka mentaati Rasulullah s.a.w dan mengambil baginda sebagai ‘role model‘ di dalam kehidupannya. Justeru adalah layak bagi Allah untuk memasukkan hambaNya itu ke dalam lingkungan RahmahNya.

Firman Allah, maksudnya:

‫َﺎﺟ َﺮ ً َ ْ َﺻ ْﻔ َﻘ ًﺔ‬ ِ ‫ْﺐ ِﻓ ْﻴﻬَﺎ ﻳَ ِﻤ ْﻴﻨًﺎ ﻓ‬ َ ‫ُﺻﻴ‬ ِ  َْ 

.َ ِ ‫َ ً ِ ﻟﺬﱡﺑﺎ‬ ِ ‫ُﺖ ﻟ ِﻔﺮ‬ ِ ‫ﻟﻨﱠﺎ ِ َﻛﺘَﻬَﺎﻓ‬

(at Taubah:71)

Firman Allah:

543210/ ; : 987 6

Suatu yang melucukan..

Suatu yang melucukan.. Masa satu jam yang dihabiskan untuk berada di dalam masjid dan melakukan ibadat terasa begitu lama dan panjang sedangkan masa satu jam yang digunakan untuk berada di padang bola atau di hadapan TV terasa terlalu pendek.

Suatu yang melucukan.. 20 muka surat AL-Quran (1 juzuk) terasa amat panjang untuk dihabiskan dalam masa satu hari tetapi Novel atau surat khabar atau majallah berjumlah 30 muka boleh dihabiskan dengan mudah Suatu yang melucukan.. Bila kita percaya bulat-bulat dengan apa yang dinyatakan oleh surat khabar atau radio/TV tetapi kita masih mempersoalkan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran. 14

Saudaraku…marilah samasama kita berusaha untuk menjadi sebahagian dari kelompok tersebut demi kebahagiaan di dunia dan akhirat.

@?> =<

Suatu yang melucukan.. RM10 menjadi begitu mahal dan berharga ketika kita akan membawanya ke masjid dan diletakkan di dalam tabung derma, tetapi duit yang sama begitu kecil bagi kita ketika dibawa ke restoren atau kedai.

(al A`raf: 156)

…mereka dirahmati Allah…

‫ِﻚ‬ َ ‫ َﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ِﻧﱢﻲ َ ُﻋ ْﻮ ُ ﺑ‬،‫َﺷ ﱢﺮ ﻣَﺎ ِﻓ ْﻴﻬَﺎ‬ َ

‫ِﻲ‬ ْ ‫ِﻛ ْﻢ  َْ ﺗَﻬَﺎ َﻓﺘُﻮْ ﻓ‬ ُ ‫ِﺤ َﺠﺰ‬ ُ ‫ﺧ ُﺬ ﺑ‬ ُ ‫َِﻧﱢﻲ‬

akan tulisnya bagi orang-orang yang bertakwa, mengeluarkan zakat dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat Kami.”

BA “AzabKu akan aku kenakan kepada sesiapa yang aku kehendaki dan RahmatKu adalah luas untuk setiap sesuatu, maka Aku

Pastikan ada bahagian tertentu dari makanan sekeluarga anda untuk diberikan kepada fakir miskin yang ada di sekeliling anda.

Suatu yang melucukan.. •

Suatu yang melucukan.. Kita begitu sukar untuk mengingati walaupun 2 potong ayat Al-Quran tetapi dengan mudah mengingati lagu.

Suatu yang melucukan.. Kita begitu relaks duduk mengadap TV berjamjam tetapi terasa amat rimas bila terpaksa mengadap kiblat selama 5 minit. FIKIRKANLAH..... BUKANKAH INI TANDA ISLAM AKHIR ZAMAN.. ? 15


dalam syurga, kamu dan isteriisteri kamu digembirakan.”

5 Ramadhan

(Al Zukhruf: 68 – 70)

orang-orang yang bertakwa menuju Ar Rahman

Firman Allah:

lk jih g “Hari di mana Kami membangkitkan orang-orang yang bertakwa menuju Ar Rahman (dalam bentuk) rombongan”.

Alangkah indahnya syurga! Alangkah indahnya tatkala memasukinya, aku mendapati ada di dalamnya orang-orang yang aku kasihi (sewaktu di dunia dahulu); suamiku, isteriku, anak-anakku, rakan-rakanku dan sesiapa sahaja yang pernah dihimpunkan di atas ikatan rasa cinta kerana Allah. Bangun dan selamatkanlah semua yang kamu kasihi itu dari api neraka. Ajaklah mereka untuk menyertai kafilah Ar-Rahman. Bantulah mereka agar terlepas dari belenggu api neraka dan jangan biarkan peluang yang ada itu terlepas begitu sahaja.

(Maryam: 85)

Tidakkah anda mahu wahai saudaraku untuk menyertai rombongan Ar Rahman? Tidakkah anda ingin menjadi golongan yang mendapat keistimewaan dariNya? Itulah golongan yang masuk ke syurga tanpa sebarang hisab. Ayuhlah segera menyertai angkatan kafilah tersebut dan sahutlah seruan Allah Azza Wa Jalla tatkala memberi khabar gembira kepada hambaNya dengan firmanNya:

Kedudukan Junjungan Besar Nabi Kita Muhammad S.A.W Sabda Rasulullah s.a.w:

.‫ِﺢ‬ ُ ‫َﺳﺘَ ْﻔﺘ‬ ْ ‫ َﻓﺄ‬.ِ‫ﳉﻨﱠ ِﺔ ﻳَ ْﻮ َ ﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣﺔ‬ َ ‫َﺎ‬ َ ‫ِﻲ ﺑ‬ ْ ‫ﺗ‬ :ْ ُ ‫ْﺖ؟ َﻓﺄَ ُﻗﻮ‬ َ ‫َﻦ َﻧ‬ ْ ‫ ﻣ‬:ِ ُ ‫ْﺨﺎ‬ َ ‫ْ ﻟ‬ ُ ‫َﻓﻴَ ُﻘﻮ‬

zyxw v ut

‫َﺢ‬ ُ ‫ َﻻ َ ْﻓﺘ‬،ْ ُ ‫ِﻚ ُ ِﻣﺮ‬ َ ‫ ﺑ‬:ْ ُ ‫ َﻓﻴَ ُﻘﻮ‬.ٌ‫ُﺤ ﱠﻤﺪ‬ َ‫ﻣ‬

‫{|}~ﮯ‬

َ‫ﻷ‬ .‫َﻚ‬ َ ‫َﺣ ٍﺪ َﻗ ْﺒﻠ‬

¤£¢¡

“Pada hari Kiamat, aku mendatangi pintu syurga, lalu meminta agar ia dibuka. Penjaga pintu berkata: “Siapa kamu? Aku menjawab: Aku adalah Muhammad. Penjaga itu berkata: “ Aku telah diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini kepada sesiapa sebelum kamu.”

©¨§¦¥ “Wahai hambaKu, pada hari ini (hari pembalasan) tidak ada apa yang perlu kamu takutkan atau sedihkan. Iaitulah mereka yang beriman dengan ayat-ayat Kami dan mereka benar-benar tunduk. Masuklah kamu ke

(Hadis riwayat Muslim)

16

.ُ‫ِﻲ َﺷ ْﻲ ٍ ِ ﱠﻻ َ ﻧَﻪ‬ ْ ‫ْ ﻓ‬ ُ ‫َﻜﻮ‬ ُ ‫ْﻖ َﻻ ﻳ‬ َ ‫ِ ﻟ ﱢﺮﻓ‬ ‫ﱠ‬

6 Ramadhan

.ُ‫ِﻦ َﺷ ْﻲ ٍ ِ ﱠﻻ َﺷﺎﻧَﻪ‬ ْ ‫َ ﻣ‬ ُ ‫َ َﻻ ﻳُْﻨﺰ‬

… anak adalah buah hati…

“Rasa belas kasihan terhadap sesuatu itu akan (ditimbang untuk diberi ganjaran pahala) dan jika rasa belas itu dihilangkan dari sesuatu, maka pasti akan dicela.”

Sabda Rasulullah s.a.w:

‫ْﺐ‬ ِ ‫ َﺛَ َﻤ َﺮ ُ ﻟْ َﻘﻠ‬،ً‫ِﻜ ﱠﻞ َﺷ َﺠ َﺮ ٍ ﺛَ َﻤ َﺮ‬ ُ ‫ِ ﻟ‬ ‫ﱠ‬

Sabda Rasulullah s.a.w:

‫ْﺣ ُﻢ‬ َ ‫َﻦ َﻻ ﻳَﺮ‬ ْ ‫ْﺣ ُﻢ ﻣ‬ َ ‫ِ ﷲَ َﻻ ﻳَﺮ‬ ‫ ﱠ‬.ُ‫ﻟ َﻮﻟَﺪ‬

‫ْﻞ‬ ِ ‫ِ ﷲَ ِ َ َ َ َ ﺑِﺄَﻫ‬ ‫ِﻲ َﻓﺈ ﱠ‬ ْ ‫ِﺸ ُﺔ ُ ْ ُﻓﻘ‬ َ ‫ﻳَﺎ ﻋَﺎﺋ‬

ُ ‫َﻟَ َﺪ‬

.‫ْﻖ‬ َ ‫ْﺧ َﻞ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ُﻢ ﻟ ﱢﺮﻓ‬ َ َ ‫ْﺖ َﺧﻴْﺮ‬ ٍ ‫ﺑَﻴ‬

“Setiap pokok itu ada buah dan buah hati adalah anak. Sesungguhnya Allah tidak akan merahmati sesiapa yang tidak merahmati anaknya.”

“Wahai Aisyah, berlemah lembutlah (belas kasihan) kamu. Sesungguhnya apabila Allah mahukan untuk ahli keluarga itu kebaikan, maka akan dicampak kan ke atas mereka rasa belas.”

Saudaraku yang dikasihi… Sesungguhnya Allah telah men campakkan ke dalam diri kamu perasaan mengasihi anakanak kamu. Jangan jadikan hasrat kamu untuk mendidik dan memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukannya itu sebagai alasan untuk tidak menzahirkan perasaan belas kasihan kamu kepadanya. Mendidik dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak sangat penting, namun harus diingat bahawa ia mempunyai kaedah dan tatacara bukannya secara semberono. Apa yang telah digariskan oleh Rasulullah s.a.w sudah cukup untuk dijadikan pedoman. Perhatikan dengan teliti apa yang pernah baginda s.a.w sabdakan:

Nasihat Semailah di hati sanubari anak anda rasa belas terhadap haiwan sejak dari kecilnya lagi. Ingatkannya selalu dengan kisah seorang wanita yang dihumban ke dalam api neraka disebabkan perbuatannya mengurung Jangan jadikan seekor kucing. hasrat membetul Juga kisah b a g a i m a n a setiap kesalahan Allah telah meng- yang dilakukanampunkan dosa nya sebagai seorang lelaki alasan untuk tihanya kerana dak menzahirkan memberi minum perasaan belas seekor anjing kasihan kamu yang kehausan. kepadanya... 17


yang dipenuhi dengan kerahmatan ini, marilah sama-sama kita menjadikan hadis-hadis di atas itu tadi sebagai slogan. Mudahmudahan kita akan beroleh habuan dan ganjarannya.

7 Ramadhan

maka dia bukan dari kalangan mereka

8 Ramadhan

berada di dalam lingkungan rahmah sehinggalah dia kembali.

Saudaraku…alangkah indahnya kalau pada hari ini anda mengunjungi salah seorang daripada saudara anda di jalan Allah atau menziarahi salah seorang daripada saudara anda yang sedang sakit. Dan anda hadirkan bersama di dalam hati anda dua hadis sebentar tadi. Pastinya anda akan mendapati ziarah tersebut jauh lebih bermakna dan tidak sekadar menunaikan kewajipan semata-mata.

* Apa kata mereka kalau…

‫ْﺲ‬ َ ‫ْﻦ َﻓ َﻠﻴ‬ َ ‫ُﺴ ِﻠ ِﻤﻴ‬ ْ ‫َﻦ ﻟ َْﻢ ﻳَ ْﻬﺘَ ﱠﻢ ﺑِﺄَ ْﻣ ِﺮ ﻟْﻤ‬ ْ ‫َﻣ‬

Katakan kos berbuka untuk anda sekeluarga hari ini berjumlah RM50.00. Minta pandangan ahli keluarga supaya diambil 5% (RM2.50) daripada peruntukan tersebut lalu didermakan kepada muslimin di Palestin.

.‫ُﻢ‬ ْ ‫ِﻣ ْﻨﻬ‬ “ Sesiapa yang tidak mengambil berat perihal orang Islam, maka dia bukan dari kalangan mereka “

Ingatlah sabda Nabi s.a.w, maksudnya;

Saudaraku yang dikasihi… Dalam keghairahan kita memburu bingkisan Ramadhan ini, jangan sampai kita lupa saudarasaudara se Islam kita yang sedang menghadapi mehnah terutama di Palestin, Afghanistan, Kasymir dan di merata tempat lagi. Pastikan Wehdah as syu‘uriah (kesatuan perasaan) terhadap nasib yang sedang menimpa mereka sentiasa segar. Selain daripada membuktikan keimanan, ia juga menjadi neraca ukur sejauh manakah kita benarbenar menghayati erti sebenar kepada persaudaraan.

“ Memadailah untuk anak Adam itu beberapa suapan untuk menegakkan tulang belakangnya. Kalaulah ia suatu yang tidak dapat dielakkan maka 1/3 adalah untuk makanan, 1/3 lagi untuk minuman dan 1/3 lagi untuk pernafasan.”

Kita masih lagi berada di dalam hari-hari Rahmah. Rasulullah s.a.w bersabda:

‫ﱠﺣ َﻤ ِﺔ‬ ْ ‫ِﻲ ﻟﺮ‬ ْ ‫ﺎ ﻓ‬ َ ‫ِﻦ َﺧ‬ َ ‫َﺧﺎ ُ ﻟْ ُﻤ ْﺆﻣ‬ َ  َ َ ‫َﻦ‬ ْ‫ﻣ‬ ‫ِﻦ‬ َ ‫َﺧﺎ ُ ﻟْ ُﻤ ْﺆﻣ‬ َ  َ ‫َﻦ ﻋَﺎ‬ ْ ‫ْﺟ َﻊ َﻣ‬ ِ ‫َﺣﺘﱠﻰ ﻳَﺮ‬ َ ‫َﺎ ﻟ‬ ِ ‫ِﻲ ِﻳ‬ ْ ‫ﺎ ﻓ‬ َ ‫َﺧ‬ ‫ْﺟ َﻊ‬ ِ ‫ْﺠﻨﱠ ِﺔ َﺣﺘﱠﻰ ﻳَﺮ‬ “Barangsiapa yang menziarahi saudara seIslamnya, maka dia akan berada dalam lingkungan rahmah sehinggalah dia kembali. Dan barangsiapa yang melawat saudara seIslamnya yang sakit, maka dia akan berada dalam lingkungan rahmah sehinggalah dia kembali.”

Doa

*) ( '& 0/.-,+ 6 54321

Sabda Rasulullah s.a.w lagi:

Ingati mereka juga... Ramai saudara kita di Iraq hidup tanpa aman di bawah tujahan bom dan peluru bertalu-talu...

Perasaan ini boleh dibentuk melalui beberapa cara, antaranya ialah dengan mengambil tahu perihal nasib mereka, cuba untuk menghulurkan apa sahaja bentuk bantuan di samping mendidik diri kita untuk tidak bermewahmewah. Bersempena dengan hari-hari 18

“Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan dan jangan jadikan di dalam hatihati kami rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Tuhan kami sesungguhnya Kamu adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.”

‫ َ َﻋ ﱠﺪﻫَﺎ‬،‫ِﻦ َﻇ َﻮ ِﻫ ِﺮﻫَﺎ‬ ْ ‫ﺑَ َﻮ ِﻃﻨِﻬَﺎ َﺑَ َﻮ ِﻃﻨُﻬَﺎ ﻣ‬ ،ِ‫ْﻦ ِﻓ ْﻴﻪ‬ َ ‫ َ ﻟْ ُﻤﺘَ َﺰ ِ ِﻳ‬،ِ‫ْﻦ ِﻓ ْﻴﻪ‬ َ ‫َﺤﺎﺑﱢﻴ‬ َ ‫ﷲُ ﻟِ ْﻠ ُﻤﺘ‬

Ramai pula yang yatim kehilangan ibu bapa dan sanak saudara...

“Sesungguhnya di dalam syurga terdapat satu bilik, (di mana melalui bilik itu) dapat dilihat dari dalam apa yang ada di luar dan dari luar apa yang ada di dalam.” Ia disediakan

Ingatilah mereka di mana saja mereka berada. Hulurkan doa dan bantuan sedaya yang mampu

87

‫ِﻦ‬ ْ ‫ْﺠﻨﱠ ِﺔ ُﻏﺮَﻓ ﺗُﺮَ َﻇ َﻮ ِﻫ ُﺮﻫَﺎ ﻣ‬ َ ‫ِﻲ ﻟ‬ ْ ‫ِ ﻓ‬ ‫ﱠ‬

Ramai saudara kita kesejukan melawan angin beku di Chechnya dan Palestin, tanpa tempat tinggal yang sempurna...

oleh Allah untuk orang yang berkasih sayang keranaNya, orang yang saling ziarah-menziarahi keranaNya dan orang yang membelanjakan harta keranaNya.”

َ ‫َ ﻟْ ُﻤﺘَﺒَﺎ ِﻟِﻴ‬ ‫ْﻦ ِﻓ ْﻴ ِﻪ‬

(al Hasyr: 10)

19


“Barangsiapa memberi kegembiraan kepada mana-mana ahli keluarga daripada kalangan Muslimin, maka Allah tidak redha untuknya itu melainkan ganjaran syurga.”

9 Ramadhan

untuk menutupi aurat mereka sebagaimana yang kita lakukan terhadap anak-anak kita. Mereka juga tidak memiliki sesuatu untuk memberikan kegembiraan kepada anak-anak yatim sepertimana yang kita lakukan terhadap anakanak kita. Mengapa tidak kita semai rasa belas di hati anak-anak kita dan mengajak mereka untuk menabung dari wang saku mereka bagi membeli pakaian baru dan dihadiahkan kepada mereka yang kurang bernasib baik dari kalangan anak-anak yatim dan fakir miskin. Alangkah indahnya kalau setiap ahli keluarga terlibat sama menyediakan pakaian baru dan menghadiahkannya kepada anak-anak yatim.

10 Ramadhan

Sabdanya lagi; Adakah anda suka untuk melembutkan hati dan mendapat segala keinginan anda…?

Daripada Ali r.a :

‫َﻚ‬ َ ‫ْﺧﺎﻟ‬ َ ِ ِ ‫َﺎ ﻟْ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ‬ ِ ‫ِﻦ ُﻣ ْﻮ ِﺟﺒ‬ ْ ‫ِ ﻣ‬ ‫ﱠ‬

Seorang lelaki telah datang menemui Rasulullah s.a.w dan mengadu tentang hatinya yang keras. Lalu baginda s.a.w bersabda:

‫ُﺴ ِﻠ ِﻢ‬ ْ ‫ْﻚ ﻟْﻤ‬ َ ‫َﺧﻴ‬ ِ  ‫ﻟﺴ ُﺮ ْ َ َﻋ َﻠَﻰ‬ ‫ﱡ‬ “Sesungguhnya antara perkara yang boleh mengampunkan dosa-dosa ialah memberi kegembiraan kepada saudara seIslam kamu.”

َ ِ ‫ َ ﺗ ُْﺪ‬، ‫ُﻚ‬ َ ‫ْﻦ َﻗ ْﻠﺒ‬ َ ‫َ ﻳَِﻠﻴ‬ ْ  ‫ُﺤ ﱡﺐ‬ ِ ‫َ ﺗ‬ ‫ْﺴ ْﺢ‬ َ ‫ َ  ﻣ‬، ‫َﻚ ؟ ِ ْ َﺣ ِﻢ  ﻟْﻴَﺘِْﻴ َﻢ‬ َ ‫ﺎﺟﺘ‬ َ ‫َﺣ‬ ‫ِﻦ‬ ْ ‫ ﻳَﻠ‬، ‫ِﻚ‬ َ ‫ِﻦ َﻃﻌَﺎ ﻣ‬ ْ ‫َﻃ ِﻌ ْﻤ ُﻪ ﻣ‬ ْ  َ ،ُ‫ْﺳﻪ‬ َ  َ

Saudaraku…kita berada di hari-hari yang penuh barakah. Marilah sama-sama kita berusaha untuk memberikan rasa gembira kepada anak-anak yatim Islam dan fakir miskinnya. Kita semakin hampir dengan Syawal yang bakal menjelang. Pun begitu berapa banyak rumah-rumah Muslimin ketika menjelangnya Syawal itu tidak memiliki wang bagi membeli pakaian baru untuk anak-anaknya sepertimana kita. Mereka tidak memiliki harta

Perkara Yang Menghairankan

ْ ‫ َﺗ ُْﺪ‬،‫ُﻚ‬ َ ‫َﻗ ْﻠﺒ‬ ‫َﻚ‬ َ ‫ﺎﺟﺘ‬ َ ‫ِ َﺣ‬ “Adakah anda suka untuk melembutkan hati dan memenuhi keperluan anda? Hendaklah kamu merasa belas terhadap anak yatim, mengusap kepalanya dan memberinya makan dari makanan kamu. Ketika itu hati kamu lembut dan kamu dapat memenuhi keperluan kamu.”

Seorang salafus soleh berkata: • Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa dia akan mati, tetapi masih ketawa. • Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa dunia akan binasa, tetapi masih mencintainya. • Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa

Sabdanya lagi;

‫ِﻦ‬ َ ‫ْﺖ ﻣ‬ ٍ ‫ْﻞ ﺑَﻴ‬ ِ ‫َﻦ َ ْ َﺧ َﻞ َﻋﻠَﻰ َ ﻫ‬ ْ‫ﻣ‬ ‫ْ ﷲُ ﻟَ ُﻪ‬ َ ‫ْﻦ ُﺳ ُﺮ ْً ﻟ َْﻢ ﻳَﺮ‬ َ ‫ُﺴ ِﻠ ِﻤﻴ‬ ْ ‫ﻟْﻤ‬ ‫ْﺠﻨﱠ ِﺔ‬ َ ‫ْ ﻟ‬ َ ُ ‫ﺛَﻮَﺑ‬ 20

• • • •

semua perkara terjadi menurut takdir, tetapi masih bersedih kerana kehilangan sesuatu. Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa di akhirat ada perhitungan, tetapi masih sibuk mengumpulkan harta. Aku hairan melihat orang yang sudah kenal dengan neraka, tetapi masih melakukan dosa. Aku hairan melihat orang yang sudah mengenal Allah dengan yakin, tetapi masih mengingat selainNya. Aku hairan melihat orang yang sudah mengenal syaitan sebagai musuhnya, tetapi masih mahu mematuhinya. 21


tahukah anda apakah takwa yang kamu diminta untuk berlumbalumba ke arahnya?

11 Ramadhan

Takwa adalah raja di dalam

Bersegeralah kamu kepada hati yang mampu menjadikan keampunan dari Tuhan kamu… s e s e o r a n g i t u s e n t i a s a muraqabah dengan Allah Azza Wa Jalla. Rasulullah s.a.w telah memerintahkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dalam setiap keadaan dan suasana. Rasulullah s.a.w bersabda:

Kita sekarang berada di sepertiga kedua dari bulan Ramadhan al Mubarak. Di sinilah bermulanya hari-hari keampunan. Marilah sama-sama kita menunaikan apa yang nyatakan oleh Allah dalam firmanNya:

‫"ﻟﺴﻴﱢﺌَ َﺔ‬ ‫ َ َﺗْﺒِ ِﻊ ﱠ‬،‫ْﺖ‬ َ ‫ﱠﻖ "ﷲَ َﺣ ْﻴﺜُﻤَﺎ ُﻛﻨ‬ ِ ‫"ِﺗ‬ ‫ُﻖ‬ ٍ ‫ِﺨﻠ‬ ُ ‫ﱠﺎ ﺑ‬ َ ‫ِﻖ "ﻟﻨ‬ ِ ‫َﺧﺎﻟ‬ َ ‫ْﺤﻬَﺎ‬ ُ ‫ْﺤ َﺴﻨَ َﺔ ﺗَﻤ‬ َ ‫"ﻟ‬

&%$#"

.‫َﺣ َﺴ ٍﻦ‬

*) ('

“Bertakwalah kamu kepada Allah walau di mana sahaja kamu berada. Iringilah kejahatan itu dengan kebaikan nescaya ia akan dapat menghapuskannya. Dan berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik.”

- , +: “Bersegeralah kamu kepada keampunan dari Tuhan kamu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orangorang yang bertakwa.”

Saudaraku yang dikasihi…

(Aali Imran: 133)

Bertakwalah kamu kepada Allah. Dengannya sahajalah akan membawa kepada individu yang baik. Apabila individu baik, maka baiklah masyarakat. Apabila masyarakat baik, maka baiklah

Marilah kita berlumba-lumba ke arah menjadi orang yang bertakwa sehingga kita berjaya meraih keampunanNya dan juga ganjaran syurgaNya. Akan tetapi

Sesungguhnya taubat adalah suatu kemestian bagi seorang hamba bagi mendapatkan keampunan. Taubat wahai saudaraku ialah kembali kepada ketaatan setelah melakukan maksiat. 22

ummah. Dan jangan lupa bahawa keselamatan anda di dunia adalah bergantung kepada sejauh mana ketakwaan anda kepada Allah.

12 Ramadhan

ji h gfe n m l k:

Ketahuilah bahawa kebanyakkan dosa seseorang adalah berpunca daripada lidahlidah mereka. Kebanyakan majlis pula dikuasai oleh perbuatan mengumpat dan mengadu domba. Elakkan diri anda daripada menjadi golongan yang memakan daging saudara mereka sendiri. Janganlah kita memandang ringan setiap perkataan yang keluar daripada mulut dengan alasan untuk bergurau ataupun sekadar menyampaikan perkhabaran. Ketahuilah bahawa satu perkataan itu berkemungkinan menjadi penentu kepada kesudahan anda; sama ada ke syurga atau ke neraka. Di dalam satu hadis Rasulullah s.a.w bersabda:

“Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi sesiapa yang bertaubat, beriman dan beramal soleh kemudian dia beroleh hidayah.” (Toha:82)

Sesungguhnya taubat adalah suatu kemestian bagi seorang hamba bagi mendapatkan keampunan. Taubat wahai saudaraku ialah kembali kepada ketaatan setelah melakukan maksiat. Ia mempunyai beberapa syarat: * meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat * menyesali di atas perlakuan maksiat yang telah dilakukan * berazam untuk tidak mengulanginya lagi * mengembalikan semula hak yang bersangkutan sekiranya kesalahan tersebut berkait dengan orang lain

"َ ِ ‫ِﺿﻮ‬ ْ  ‫ِﻦ‬ ْ ‫ْﻜ ِﻠ َﻤ ِﺔ ﻣ‬ َ ‫َﻜ ﱠﻠ ُﻢ ﺑِﺎﻟ‬ َ ‫ﱠﺟ َﻞ ﻟَﻴَﺘ‬ ُ ‫ِ "ﻟﺮ‬ ‫ﱠ‬ ‫َﺖ‬ ْ ‫َﻈ ﱡﻦ  َْ ﺗَْﺒ ُﻠ َﻎ ﻣَﺎ ﺑََﻠﻐ‬ ُ ‫ﺎ ﻳ‬ َ ‫"ﷲِ ﻣَﺎ َﻛ‬ ‫ُﺐ " ﷲُ ﺗَﻌَﺎ ﻟَﻰ ﻟَ ُﻪ ﺑِﻬَﺎ ِ ْﺿ َﻮ " ﻧَ ُﻪ‬ ُ ‫َﻜﺘ‬ ْ‫ﻳ‬ ‫َﻜ ﱠﻠ ُﻢ‬ َ ‫ﱠﺟ َﻞ ﻟَﻴَﺘ‬ ُ ‫ِ "ﻟﺮ‬ ‫ َ ﱠ‬،ُ‫ ﻳِ ْﻮ ِ ﻳَ ْﻠﻘَﺎ‬ َ ِ

Saudaraku… Marilah sama-sama kita bertaubat daripada segala dosa. Dan berwaspadalah kita daripada melakukan dosa-dosa kecil yang mana apabila terkumpul pasti akan membinasakan diri kita.

‫َﻈ ﱡﻦ‬ ُ ‫ﺎ ﻳ‬ َ ‫ِﻦ َﺳ َﺨ ِﻂ "ﷲِ ﻣَﺎ َﻛ‬ ْ ‫ْﻜ ِﻠ َﻤ ِﺔ ﻣ‬ َ ‫ﺑِﺎﻟ‬ ‫ُﺐ "ﷲُ ﻟَ ُﻪ ﺑِﻬَﺎ‬ ُ ‫َﻜﺘ‬ ْ ‫َﺖ ﻳ‬ ْ ‫ َْ ﺗَْﺒ ُﻠ َﻎ ﻣَﺎ ﺑََﻠﻐ‬ َ ِ ‫ُﺳ ْﺨ َﻄ ُﻪ‬ .ُ‫ ﻳَ ْﻮ ِ ﻳَ ْﻠﻘَﺎ‬ 23


“Seseorang lelaki bertutur dengan satu perkataan yang mendatangkan keredhaan Allah dia sedikitpun tidak menyangka akan beroleh ganjaran seperti itu; di mana Allah telah mencatat ganjaran pahala (berupa keredhaan) untuknya sehinggalah ke hari Kiamat. Seseorang lelaki bertutur dengan satu perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah dia sedikitpun tidak menyangka akan beroleh balasan seperti itu; di mana Allah telah mencatat balasan (berupa kemurkaan) untuknya sehinggalah ke hari Kiamat.”

baik-baik hijrah. Peliharalah perkara-perkara fardu kerana ia adalah sebaik-baik jihad. Dan perbanyakanlah zikrullah, sesungguhnya kamu tidak melakukan sesuatu yang lebih disukai olehNya selain banyak mengingatiNya.” Saudaraku yang dikasihi… Banyakkan mengingati Allah Azza Wa Jalla terutamanya di hari-hari yang penuh barakah ini. Buatlah halaqah zikir bersama-sama dengan anak-anak anda supaya mereka terbiasa dengannya. Katakan kepada mereka bahawa Muawiyah r.a berkata: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah keluar menuju kepada halaqah (perhimpunan) para sahabat lalu berkata: “Apa yang kamu sedang lakukan?” Sahabat menjawab: “Kami duduk mengingati Allah serta memujiNya di atas nikmat hidayah Islam yang telah dianugerahkan kepada kami.” Baginda berkata lagi: “Apakah benar bahawa Allah sahaja yang menjadi penyebab duduknya kamu di dalam majlis ini. Sesungguhnya aku tidak menyertai kamu bukanlah kerana tidak setuju dengan perbuatan kamu, akan tetapi kerana Jibrail telah datang kepadaku dan memberitahuku bahawa Allah Azza Wa Jalla berbangga dengan perbuatan kamu kepada para Malaikat.”

… sesungguhnya kamu tidak melakukan sesuatu yang lebih disukai olehNya selain banyak mengingatiNya.

: ‫َﺖ‬ ْ ‫َﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﻬَﺎ ﻗَﺎﻟ‬ ِ  ‫َﺲ‬ ْ ‫َﻦ ُ ﱡ َﻧ‬ ْ‫ﻋ‬ ِ ْ ‫ْﺠﺮ‬ ُ ‫َﺎ ﻫ‬ َ ‫ِﻲ ﻗ‬ ْ ‫ْﺻﻨ‬ ِ َ ِ‫ْ ﷲ‬ َ ‫َﺳﻮ‬ ُ  ‫ﻳَﺎ‬ ِ ‫ِﺠ َﺮ‬ ْ ‫ْﻀ ُﻞ  ﻟْﻬ‬ َ ‫ ﻟْ َﻤﻌَﺎ ِﺻ ْﻲ َﻓﺈِ ﻧﱠﻬَﺎ َ ﻓ‬ ‫ْﻀ ُﻞ‬ َ ‫ِﺾ َﻓﺈِﻧﱠﻬَﺎ َﻓ‬ ِ ‫َﻠﻰ ﻟ َﻔﺮَﺋ‬ َ ‫ِﻈ ْﻲ ﻋ‬ ِ ‫َﺣﺎﻓ‬ َ ‫ﱠﻚ َﻻ‬ ِ ‫ِﻛ ِﺮ ﷲِ َﻓﺈِﻧ‬ ْ  ‫ِﻦ‬ ْ ‫ِ ﻣ‬ ْ ‫ﳉﻬَﺎ ِ َ َْﻛﺜِﺮ‬ ِ ِ ‫ِﻦ َﻛ ْﺜ َﺮ‬ ْ ‫َﺣ ﱠﺐ ِﻟَْﻴ ِﻪ ﻣ‬ َ  ٍ ‫ِﺸ ْﻲ‬ َ ‫ِﻦ ﷲَ ﺑ‬ ‫ﺗَْﺄﺗِﻴ ﱠ‬ .ِ‫ِﻛ ِﺮ‬ ْ “Daripada Ummu Anas r.a berkata: Wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Rasulullah s.a.w menjawab: Tinggalkan maksiat kerana ia adalah se24

13 Ramadhan

Sabda baginda lagi:

‫ِﻦ ُﻛ ﱢﻞ‬ ْ ‫َﻞ ﷲُ ﻟَ ُﻪ ﻣ‬ َ ‫ِﺳﺘِ ْﻐﻔَﺎ َ َﺟﻌ‬ ْ ‫َﻦ ﻟَ ِﺰ َ ﻻ‬ ْ‫ﻣ‬ ،‫َﺨﺮَﺟ‬ ْ ‫ْﻖ ﻣ‬ ٍ ‫ِﻦ ُﻛ ﱢﻞ ِﺿﻴ‬ ْ ‫ َﻣ‬،‫َﻫ ﱟﻢ َﻓﺮَﺟ‬

Ajarkan anak-anak anda ganjaran pahala zikir-zikir berikut:

.‫َﺴ ُﺐ‬ ِ ‫َﺤﺘ‬ ْ ‫ْﺚ َﻻ ﻳ‬ ُ ‫ِﻦ َﺣﻴ‬ ْ ‫َ َ َ َﻗ ُﻪ ﻣ‬ “Barangsiapa melazimi Istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesulitan itu penyelesaian, setiap kesempitan itu jalan keluar dan Allah akan memberinya rezki dari sumber yang dia sendiri tidak menyangka.”

* Tasbih, tahmid dan tahlil Ganjaran tanaman di syurga * Selawat ke atas Nabi Barangsiapa yang berselawat ke atas Rasulullah s.a.w, maka Allah akan berselawat ke atasnya sepuluh selawat, diangkatnya sepuluh darjat, dituliskan baginya sepuluh kebaikan dan dihapuskan daripadanya sepuluh kejahatan.”

Sabdanya lagi:

‫ُﻜﺜِ ْﺮ‬ ْ ‫ َﻓ ْﻠﻴ‬،ُ‫َﺴ ﱠﺮ ُ َﺻ ِﺤ ْﻴ َﻔﺘُﻪ‬ ُ ‫َﺣ ﱠﺐ  َْ ﺗ‬ َ  ‫َﻦ‬ ْ‫ﻣ‬ .ِ‫ِﺳﺘِ ْﻐﻔَﺎ‬ ْ ‫ِﻦ ﻻ‬ َ ‫ِﻓﻴْﻬﺎَ ﻣ‬

* Hawqalah

“Barangsiapa yang suka agar disembunyikan buku amalannya, maka hendaklah dia membanyakkan Istighfar.”

Diganjari dengan harta daripada harta-harta syurga … dan penggilapnya adalah Istighfar.

“Pada setiap malam iaitu ketika sepertiga malam pertama berlalu, Allah turun ke langit dunia. Dia berseru: Aku raja. Aku raja. Siapa yang berdoa kepadaKu untuk Aku kabulkan? Siapa yang meminta dariKu untuk Aku kurniakan (permintaannya)? Siapa yang memohon ampun dariKu untuk Aku ampunkan? Ia berterusan sehinggalah fajar menyinsing” .

Saudaraku yang dikasihi… Kita berada di hari-hari pengampunan. Sewajarnya kita memperbanyakkan Istighfar kerana besarnya ganjaran pahala. Rasulullah s.a.w bersabda:

،‫ﺎ‬ ِ ‫ﱡﺤ‬ َ ‫ْ َﺻ َﺪً َﻛ َﺼ َﺪِ ﻟﻨ‬ ِ ‫ِ ﻟِ ْﻠ ُﻘ ُﻠﻮ‬ ‫ﱠ‬ .ُ‫ِﺳﺘِ ْﻐﻔَﺎ‬ ْ ‫ﻼ ُﻫَﺎ ﻻ‬ َ ‫َﺟ‬ ِ “Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya tembaga dan penggilap karat bagi hati adalah Istighfar.”

[Diriwayatkan oleh Muslim]

25


keampunan kepada-Mu wahai Tuhanku dan aku bertaubat kepadaMu, maka ampunilah Aku sesungguhnya tiada yang boleh memberi keampunan melainkan-Mu ya Allah.”

14 Ramadhan “Aku akan sentiasa mengampunkan

Wahai saudaraku…

mereka selagi mereka memohon keampunan

kepadaKu”

Di dalam sebuah hadis Qudsi: “Iblis telah berkata: Demi keagunganMu, aku tetap akan menggoda hamba-hambaMu selagimana mereka masih bernyawa. Allah Azza Wa Jalla menjawab: “Demi keagunganKu dan kebesaranKu, Aku akan sentiasa mengampunkan mereka selagi mereka memohon keampunan kepadaKu.”

‫ْﺖ َﺧ َﻠ ْﻘﺘَﻨِﻲ‬ َ ‫ْﺖ َﺑﱢﻲ َﻻ ِﻟَ َﻪ ِﻻﱠ َﻧ‬ َ ‫َﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﻧ‬

،ً‫ ﻣَﺎ ﻟ َْﻢ ﻳُ ْﺆ ِ َﻛﺒِْﻴ َﺮ‬،ِ ‫ِﻦ ﻟ ﱡﺬﻧُ ْﻮ‬ َ‫ﻣ‬ .ُ‫ِﻚ ﻟ ﱠﺪ ْﻫ َﺮ ُﻛ ﱠﻠﻪ‬ َ ‫َ َﻟ‬

‫ِﻦ َﺷ ﱢﺮ ﻣَﺎ‬ ْ ‫ِﻚ ﻣ‬ َ ‫ َ ُﻋ ْﻮ ُ ﺑ‬،‫ْﺖ‬ ُ ‫َﻄﻌ‬ َ ‫ﺳﺘ‬ ْ ‫ﻣَﺎ‬

“Mana-mana Muslim yang didatangi oleh waktu sembahyang fardu, lalu dia memperelokkan wudhunya, khusyunya dan rukuknya melainkan ia menjadi penebus dosa-dosa yang sebelumnya selagimana dia tidak melakukan dosa besar. Ini berlaku sepanjang masa”.

“Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan melainkan Mu Ya Allah. Engkaulah yang telah menciptaku dan akulah hambaMu. Dan aku berjanji untuk menunaikan segala (kewajipan) menurut kadar kemampuanku. Aku berlindung denganMu Ya Allah daripada kejahatan segala yang Engkau cipta. Aku kembali kepadaMu dengan segala kenikmatan yang Engkau anugerahkan kepadaku. Dan aku kembali dengan dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang dapat memberi keampunan melainkan Engkau Ya Allah.”

‫ُ َﺑﱢﻲ‬ َ ‫َﺳﺘَ ْﻐ ِﻔﺮ‬ ْ  ،ِ‫ْ ِﻟَْﻴﻪ‬ ُ ‫ﻟ َﻘﻴﱡ ْﻮ ُ ََﺗُﻮ‬ ‫ِﻲ َﻓﺈِﻧﱠ ُﻪ َﻻ ﻳَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ‬ ْ ‫ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮﻟ‬،‫ْﻚ‬ َ ‫ْ ِﻟَﻴ‬ ُ ‫ََﺗُﻮ‬ َ ‫ﻟ ﱡﺬﻧُﻮ‬ .‫ْﺖ‬ َ ‫ْ ِﻻﱠ َﻧ‬ “Aku memohon keampunan dari Allah yang tiada Tuhan melainkan-Nya; Tuhan yang Maha Hidup dan aku bertaubat kepada-Nya. Aku memohon 26

Khabar Gembira Daripada Abu Dzar ra bahawa Nabi Muhammad s.a.w telah keluar sewaktu musim sejuk dan dedaun ketika itu sedang berguguran. Baginda memanggilku dengan katanya:

‫َﺖ َﻛﻔﱠﺎ َ ً ﻟِﻤَﺎ َﻗ ْﺒ َﻠﻬَﺎ‬ ْ ‫ ِﻻﱠ َﻛﺎﻧ‬،‫ُﻛ ْﻮ َﻋﻬَﺎ‬ ُ َ

ِ َ ‫ِ َ َ ْﻋﺪ‬ َ ‫ ََﻧﺎَ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﻬﺪ‬،ُ َ ‫ََﻧَﺎ َﻋ ْﺒﺪ‬

َ ‫ﻟ ﱡﺬﻧُﻮ‬ .‫ْﺖ‬ َ ‫ْ ِﻻﱠ َﻧ‬

‫َﻲ‬ ‫ِ َﻻ ِﻟَ َﻪ ِﻻﱠ ُﻫ َﻮ ﳊ ﱡ‬ ْ ‫َﺳﺘَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﷲَ ﻟﱠﺬ‬ ْ

ٌ ‫ﻼ‬ َ ‫َﺤ ُﻀ ُﺮ ُ َﺻ‬ ْ ‫ُﺴ ِﻠ ٍﻢ ﺗ‬ ْ ‫ِ ﻣ‬ ٍ ‫ِﻦ  ْﻣﺮ‬ ِ ‫ﻣَﺎ ﻣ‬ ‫َﺧ ُﺸ ْﻮ َﻋﻬَﺎ‬ ُ  ‫ُﺿ ْﻮ َﻫَﺎ‬ ُ  ‫ُﺤ ِﺴ ُﻦ‬ ْ ‫ َﻓﻴ‬،ٌ‫َﻜﺘُ ْﻮﺑَﺔ‬ ْ‫ﻣ‬

‫ َﻓﺈِﻧﱠ ُﻪ َﻻ ﻳَ ْﻐ ِﻔ ُﺮ‬،‫ ﻓَﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِﻲ‬،‫ََﺑُ ْﻮ ُ ﺑِ َﺬﻧْﺒِﻲ‬

15 Ramadhan

Rasulullah s.a.w bersabda:

Perba nya kka n memba ca penghulu sekalian Istighfar sebagaimana yang telah diajar oleh baginda s.a.w:

، ‫َﻲ‬ ‫ِﻚ َﻋﻠ ﱠ‬ َ ‫َﻚ ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤﺘ‬ َ ‫ َﺑُ ْﻮ ُ ﻟ‬، ‫ْﺖ‬ ُ ‫َﺻﻨَﻌ‬

* Berikut adalah antara beberapa contoh lafaz Istighfar

… penebus dosa yang sebelumnya selagimana tidak melakukan dosa besar

ِ‫ْ ﷲ‬ َ ‫َﺳﻮ‬ ُ  ‫ْﻚ ﻳَﺎ‬ َ ‫ ﻟَﺒﱠﻴ‬:‫ْﺖ‬ ُ ‫ﻳَﺎ َﺑَﺎ َ ﱟ ُﻗﻠ‬ َ ‫ﻼ‬ َ ‫ﻟﺼ‬ ‫ﱢﻲ ﱠ‬ ْ ‫ُﺼﻠ‬ َ ‫ُﺴ ِﻠ َﻢ ﻟَﻴ‬ ْ ‫ِ ﻟ َﻌ ْﺒ َﺪ ﻟْﻤ‬ ‫  ﱠ‬:‫َﺎ‬ َ‫ﻗ‬ ‫َﺖ َﻋ ْﻨ ُﻪ ُﻧُ ْﻮﺑُ ُﻪ‬ ُ ‫ َﻓﺘَﻬَﺎﻓ‬،ِ‫َﺟ َﻪ ﷲ‬ ْ  ‫ﻳُ ِﺮﻳْ ُﺪ ﺑِﻬَﺎ‬ ِ ‫َﻦ َﻫ ِﺬ‬ ْ ‫َ ﻋ‬ ُ ‫َﺖ َﻫﺬَ ﻟ َﻮ‬ ُ ‫َﻛﻤَﺎ ﻳَﺘَﻬَﺎﻓ‬ .ِ‫ﻟﺸ َﺠ َﺮ‬ ‫ﱠ‬ “Wahai Abu Dzar! Aku menjawab: “Ya wahai Rasulullah. Baginda berkata lagi: “Seorang Muslim yang sembahyangnya ikhlas semata-mata mengharapkan redha Allah, maka dosa-dosanya akan gugur sebagaimana gugurnya dedaun dari pohon ini.”

Sembahyang… wudhunya hendaklah disempurnakan dan waktunya hendaklah dijaga kerana sebaik-baik pekerjaan di sisi Allah Azza Wa Jalla ialah sembahyang pada awal waktunya dan khusyu‘ ketika sembahyangnya. Ini kerana khusyu adalah roh kepada sembahyang. Ketahuilah bahawa orang yang sembahyang itu bermunajat kepada Tuhannya, maka perhatikanlah apa yang dia munajatkannya itu.”

Doa

¸¶µ´³ ¾ ½ ¼ » º¹ ÃÂÁ À¿ 27


Ç Æ Å Ä:

16 Ramadhan

“Ya Allah, jadikanlah aku ini di kalangan orang yang mendirikan sembahyang begitu juga anak-anakku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Wahai Tuhan kami ampunilah dosa-dosaku, kedua ibu bapaku dan Mukmin seluruhnya pada hari hisab di akhirat.”

...Mereka itulah orangorang yang aman terpelihara dari azab Allah

Daripada Ibnu Abbas ra. Daripada Nabi s.a.w bersabda:

‫ﺎ َﺧ ْﻴﺮً ﻟَ ُﻪ‬ َ ‫َﺧ ْﻴ ِﻪ َﻛ‬ ِ  ‫ﺎﺟ ِﺔ‬ َ ‫ِﻲ َﺣ‬ ْ ‫َﺸﻰ ﻓ‬ َ ‫َﻦ ﻣ‬ ْ‫ﻣ‬

Daripada Abdullah bin Umar r.a berkata Rasulullah s.a.w telah bersabda: Saudaraku… Anda telahpun mengetahui nilai mahligai di syurga. Justeru marilah sama-sama kita memelihara amalan sunat tersebut agar kita dapat meraih ganjaran yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas atau terbayang oleh hati manusia. Kalaupun anda tidak mampu untuk komitmen dengan kesemuanya, maka pastikan anda dapat melakukan walau sebahagian daripadanya. Kalau anda melazimi perkara tersebut dengan cara latihan, pasti anda tidak akan terlepas untuk mengecapi ganjarannya.

(Ibrahim: 40 –41)

...Allah membina untuknya rumah di syurga... Dari Ummul Mukminin Habibah binti Abu Sufian r.a berkata: Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:

ٍ ‫ِﱠِ ُﻛ ﱠﻞ ﻳَ ْﻮ‬ ‫ُﺼﻠﱢﻲ ﷲ‬ َ ‫ُﺴ ِﻠ ٍﻢ ﻳ‬ ْ ‫ِﻦ َﻋ ْﺒ ٍﺪ ﻣ‬ ْ ‫ﻣَﺎ ﻣ‬ ،ٍ‫ْﻀﺔ‬ َ ‫ َﻏ ْﻴ َﺮ َﻓ ِﺮﻳ‬،‫َﻄﻮﱡﻋ‬ َ ‫َﻛ َﻌ ًﺔ ﺗ‬ ْ  َ ‫َﺸ َﺮ‬ ْ ‫َﻲ ﻋ‬ ْ ‫ﺛِْﻨﺘ‬ .ِ‫ْﺠﻨﱠﺔ‬ َ ‫ِﻲ ﻟ‬ ْ ‫ِ ﱠﻻ ﺑَﻨَﻲ ﷲُ ﻟَ ُﻪ ﺑَﻴْﺘ ﻓ‬ “Mana-mana Muslim yang sembahyang sunat dua belas rakaat setiap hari tidak termasuk sembahyang fardu, melainkan Allah akan membina untuknya rumah di syurga.

Bisikan Di Telinga Anda Setiap dari kita bercitacita untuk memiliki rumah di syurga. Alangkah indahnya kalau seseorang itu dapat menjamin kedudukannya. Ketahuilah wahai sa ud ara ku ba hawa jami na n tersebut hanya berlaku sekiranya kita mencorakkan kehidupan kita dengan acuan Allah iaitulah Islam. Justeru jadikanlah rumah anda sebagai mini masyarakat Islam. Tanamlah dalam diri anakanak anda rasa taat kepada Allah dan mencontohi keperibadian Rasulullah s.a.w

Iaitu empat rakaat sebelum Zohor, dua rakaat selepasnya, dua rakaat selepas Maghrib, dua rakaat selepas Isyak` dan dua rakaat sebelum Subuh.”

28

‫َﻜ َﻒ‬ َ ‫َﻦ  ْﻋﺘ‬ ِ ‫ْﻦ َﻣ‬ َ ‫َﺸ ِﺮ ِﺳﻨِﻴ‬ ْ ‫ﺎ ﻋ‬ ِ ‫ِﻜ‬ َ ‫ِﻦ  ْﻋﺘ‬ ِ‫ﻣ‬ ‫ْﻦ‬ َ ‫َﻞ ﷲُ ﺑَْﻴﻨَ ُﻪ َﺑَﻴ‬ َ ‫َﺟ ِﻪ ﷲِ َﺟﻌ‬ ْ  َ ‫ﻳَ ْﻮﻣًﺎ ﺑْﺘِﻐَﺎ‬

،‫ﱠﺎ‬ ِ ‫ِﺞ ﻟﻨ‬ ِ ‫ِﺤﻮَﺋ‬ َ ‫ُﻢ ﻟ‬ ْ ‫ِﱠِ َﺧﻠْﻘ َﺧ َﻠ َﻘﻬ‬ ‫ِ ﷲ‬ ‫ﱠ‬

‫َ َﺑْ َﻌ ُﺪ‬ ٍ ‫ِ ُﻛ ﱡﻞ َﺧ ْﻨﺪ‬ َ ‫َ َﺧﻨَﺎ‬ َ ‫ﻟﻨﱠﺎ ِ ﺛَﻼ‬

،‫ِﻢ‬ ْ ‫ِﺠﻬ‬ ِ ‫ِﻲ َﺣﻮَﺋ‬ ْ ‫ِﻢ ﻓ‬ ْ ‫ﱠﺎ ِﻟَْﻴﻬ‬ ُ ‫َ ﻟﻨ‬ ُ ‫ﻳَ ْﻔﺰ‬

.‫ْﻦ‬ ِ ‫ْﻦ ﳋﺎَِﻓ َﻘﻴ‬ َ ‫ِﻣﻤﱠﺎ ﺑَﻴ‬

ِ‫َ ﷲ‬ ِ ‫ِﻦ َﻋﺬ‬ ْ ‫ْ ﻣ‬ َ ‫ِﻚ ُﻫ ُﻢ ﻵ ِﻣﻨُﻮ‬ َ ‫ُ ْﻟَﺌ‬

“Barangsiapa berjalan untuk memenuhi keperluan saudaranya, maka ia lebih baik dari I`tikaf sepuluh tahun. Sesiapa yang beri`tikaf dengan niat ikhlas kerena Allah selama sehari, maka Allah akan memisahkannya dari apai neraka dengan tiga parit. Dan jarak antara parit itu adalah lebih jauh daripada dua ufuk di kaki langit.

.‫َﺟ ﱠﻞ‬ َ  ‫َﻋ ﱠﺰ‬ “Sesungguhnya bagi Allah itu makhluk yang Allah ciptakan untuk memenuhi keperluan manusia. Manusia bergegas ke arahnya untuk memenuhi keperluan mereka. Itulah orangorang yang aman terpelihara daripada azab Allah.”

jalan ke SYURGA Daripada ‘Abdullah bin Salam, Nabi s.a.w bersabda: “Wahai manusia, sebarkan salam, berilah makan (kepada yang memerlukan) dan bersembahyanglah malam ketika manusia sedang tidur. Kamu akan memasuki syurga dengan sejahtera”. [at-Tirmizi]

Waktu malam hening dan bening… ia membuahkan tumpuan dan kemurnian Waktu malam manusia tidur… ia menjauhkan riyak dan ingin masyhur Waktu malam bersendirian dengan Allah… ia melahirkan rasa hampir dan pasrah.

29


mereka berada dalam detikdetik kelemahan dan mempunyai ketegasan terhadap gelojak naluri mereka sewaktu membuak-buak. Firman Allah:

17 Ramadhan

‫ِﻜ َﻚ‬ ُ ‫ﻼ ُ ْﻫﻠ‬ َ ‫ َﻓ‬.‫ْﺖ‬ ُ ‫َﻀﺒ‬ ِ ‫َ ْ ُﻛ ْﺮ َ ِَ ﻏ‬

18 Ramadhan

.‫ِﻚ‬ ُ ‫ِﻓ ْﻴﻤَﺎ ُ ْﻫﻠ‬ “ Wahai anak Adam, ingatlah diriKu apabila kamu marah, nescaya Aku akan mengingatimu apabila Aku marah; Aku tidak akan membinasakanmu pada kalangan apa yang aku binasakan.” …Allah akan meredhainya pada hari Kiamat.

ba `_^ Saudara,

h g f e d c:

Alangkah besarnya ganjaran pahala sesiapa yang menunaikan hajat keperluan saudara seislamnya yang lain. Usahakanlah agar anda dapat menunaikan keperluan saudara anda pada hari ini. Sentiasalah menghadirkan niat untuk melakukannya agar kita dapat meraih keredhaan Allah serta ganjaran pahalaNya yang besar.

“Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatah keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf.” (as Syura: 37)

Alangkah tingginya kedudukan serta darjat seseorang tatkala dendam kesumat itu bertukar menjadi pengampunan. Semuanya itu tidak akan berlaku melainkan apabila kita dapat mengatasi perasaan marah.

* Wasiat Didiklah anak anda supaya suka menolong orang lain. Terangkan kepadanya ganjaran pahala yang akan diperolehinya. Ini penting untuk menjadikan diri mereka biasa dan mudah untuk melakukannya.

Ketahuilah bahawa memenuhi keper luan saudara kamu itu tidak hanya bermaksud membantunya dengan wang ringgit sahaja, bahkan memenuhi apa sahaja keper luannya yang boleh jadi tidak mampu ditunaikan secara bersendirian.

… Maka apabila mereka marah, mereka memberi maaf ( g f e d c ) Marah adalah merupakan gelojak jiwa serta ketegangan urat saraf yang kadang-kadang mendorong seseorang untuk membalas dendam. Akan tetapi Allah mengkehendaki hambaNya agar bersifat pemaaf terhadap manusia, memiliki kekuatan menguasai jiwa tatkala diri

* Saudaraku…inilah wasiat Nabi untuk menghindarkan rasa marah Bacalah Isti‘azah (perlindungan dengan Allah dari Syaitan yang direjam). Jika tidak hilang rasa marah, maka ambillah wudhu kerana Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud:

Kasih sayang sangat diperlukan terutamanya kepada anak kecil yang sedang membesar. Kasih sayang inilah yang akan membentuk diri dan juga keperibadiannya. Jika kasih sayang itu diterima secara seimbang, maka ia akan membesar menjadi manusia yang sejahtera perilakunya. Jika diberi secara berlebihan, maka ia akan menjadi terlalu manja dan tidak mampu untuk berdikari. Akan tetapi jika ia kurang diberi, maka kanakkanak tersebut akan menjadi kasar jiwa dan perilakunya.

“ Sesungguhnya marah itu adalah dari Syaitan dan Syaitan itu dijadikan daripada api. Sesungguhnya hanya air sahaja yang dapat memadamkan api. Justeru apabila seseorang itu marah, maka hendaklah dia mengambil wudhu‘. Jika marah masih tidak hilang, kamu hendaklah berpindah ke tempat yang lain ataupun mengubah posisi kedudukan kamu; jika dia sedang berdiri, maka hendaklah dia duduk. Sekiranya marah masih belum reda, maka hendaklah kamu berbaring.

Menzahirkan kasih sayang dan perhatian kepada mereka merupakan antara ciri tarbiyah yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w kepada kita. Ciri inilah yang akan membawa seseorang itu ke dalam syurga serta meraih keredhaan Allah.

Saudara, Ingatlah apa yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam sebuah athar:

Dalam satu hadis diceritakan bagaimana Rasulullah s.a.w telah keluar bersama Usman bin Maz‘un serta anaknya yang masih kecil.

‫ْﺖ‬ َ ‫َﻀﺒ‬ ِ ‫ْﻦ  َ َ ُ ْ ُﻛ ْﺮ ﻧِﻲ ِ َ ﻏ‬ َ ‫ﻳَﺎ ﺑ‬ 30

31


Lalu baginda menciumnya seraya berkata: Adakah ini anak kamu? Beliau menjawab: Ya . Baginda bertanya lagi: Adakah kamu menyayanginya? Beliau menjawab: Demi Allah, aku menyayanginya wahai Rasulullah. Baginda berkata lagi: Mahukah kamu sekiranya aku menambahkan sayang kamu terhadapnya. Beliau menjawab: Bahkan, wahai Rasulullah. Setelah itu baginda pun bersabda:

19 Ramadhan Alangkah indahnya kalau kita dapat mencontohi petunjuk baginda s.a.w dalam mendidik anak-anak kita. Terdapat asasasas yang mesti diambil kira dalam mendidik anak-anak, antaranya: memberikan ciuman, mengusap kepalanya, melahirkan rasa sayang, berseloka atau bergurau senda, memberikan hadiah, menyambutnya dengan baik serta bersedia menjadi pendengar terhadap kata-kata mereka.

‫ﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻰ ﻗﺒﻴﺎ )ﺻﺒﻴﺎ( ﺻﻐ ﻣﻦ‬ ‫ ﺗﺮﺿﺎ ﷲ ﻳﻮ‬، ‫ﻧﺴﻠﻪ ﺣ ﻳﺮﺿﻰ‬ ‫ﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣ ﻳﺮﺿﻰ‬ “Sesiapa yang redha (sayang) terhadap bayi kecil daripada keturunannya, maka Allah akan turut redha (sayang) terhadapnya di hari Kiamat nanti.”

* Bisikan di telingamu Semailah sikap mudah memberi maaf ke dalam diri anak-anak iaitu dengan cara anda memaafkan kesilapannya. Dan berilah galakkan kepadanya untuk bersikap dengan sikap

Sungguh aneh... Apabila seorang rahib wanita menutup dari hujung kaki ke hujung rambut, dia dihormati kerana memperagakan diri untuk Tuhannya. Akan tetapi apabila seorang muslimah berbuat demikian dia dipandang serong. Apabila seorang pendita Yahudi menyimpan janggut, dia dianggap mempraktikkan agamanya. Akan tetapi apabila seorang muslim berbuat demikian dia dianggap ekstrimis. Apabila seorang wanita Barat mengambil keputusan untuk menjadi suri rumah sepenuh masa, dia dianggap telah berkorban demi masa depan anak-anaknya. 32

yang sama terhadap saudara kandungnya yang lain.

pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

...Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah akan mengampunimu…

(an Nur: 22)

Firman Allah sewaktu menyebut rentetan dari “Hadisatul Ifk” (kisah fitnah terhadap Aisyah r.a):

Ayat di atas diturunkan oleh Allah apabila Abu Bakar mula menyatakan hasratnya untuk memberhentikan infaq yang selama ini diberikan kepada Mustoh (orang yang terlibat dalam menyebarkan fitnah kepada Aisyah). Sebaik sahaja mendengar ayat ini, Abu Bakar berkata:

M LKJIH

R Q P O N X WV U T S

‫ُﺤ ﱡﺐ  َْ ﺗَ ْﻐ ِﻔ َﺮﻟَﻨَﺎ ﻳَﺎ‬ ِ ‫ ِﻧﱠﺎ ﻧ‬، ِ‫ﺑَﻠَﻰ َﷲ‬

_ ^ ] \ [ ZY

‫َﺑﱠﻨَﺎ‬

e d c b a`

“Demi Allah, sesungguhnya kami sangat suka Engkau mengampunkan kesalahan kami Ya Allah.”

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah

Akhirnya Abu Bakar membatalkan hasratnya untuk memberhentikan bantuannya kepada Mastoh.

Akan tetapi apabila seorang ibu muslimah berbuat demikian, dia dianggap kolot dan perlu “dibebaskan”. Apabila seorang kanak-kanak menceburkan dirinya dalam satu-satu bidang, dia dikatakan mempunyai potensi. Akan tetapi apabila seorang kanak-kanak menceburkan diri dengan Islam, dia dikatakan tak punya masa depan. Apabila seorang Yahudi/Kristian melakukan jenayah, agama tidak pernah dikaitkan. Akan tetapi apabila seorang muslim berbuat demikian, agama Islam terus didakwa. 33


luang merasai al Haudh (kolam Rasul di syurga nanti).”

20 Ramadhan

Ingatlah juga bagaimana kisah seorang lelaki soleh telah diziarahi oleh saudaranya yang meminta dia menentukan masa untuk bertikam lidah dalam urusan antara mereka berdua. Maka dijawab oleh lelaki soleh: Marilah kita saling bermaafan dan tidak perlulah untuk kita bertikam lidah”.

Betapa perlunya kita mencontohi sifat Abu Bakar yang mulia ini. Kita hendaklah sentiasa bersedia untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Terimalah alasan yang diberikan oleh mereka yang melakukan kesalahan terhadap kamu itu dan ingatlah sentiasa pesanan Rasulullah s.a.w:

Bertikam lidah itu kadangkadang boleh menyebabkan bertegang leher. Sedangkan yang lebih utama ialah sikap saling memberi maaf antara satu sama lain. Bahkan yang lebih baik lagi ialah kita buat-buat lupa terhadap kesalahan tersebut sehingga tidak perlu bagi yang melakukan kesilapan itu mencaricari alasan.

،‫ُﻛ ْﻢ‬ ُ ‫ِﺴﺎ‬ َ ‫ُﻒ ﻧ‬ ‫ﱠﺎ ﺗَﻌ ﱠ‬ ِ ‫ِﺴﺎ ِ ﻟﻨ‬ َ ‫َﻦ ﻧ‬ ْ ‫ُﻋ ﱡﻔﻮْ ﻋ‬ ‫َﻦ‬ ْ ‫ َﻣ‬،‫ُﻛ ْﻢ‬ ُ ‫ﱠﻛ ْﻢ َﺑْﻨَﺎ‬ ُ ‫َﻛ ْﻢ ﺗَﺒُﺮ‬ ُ َ‫َﺑِ ﱡﺮْ ﺑﺎ‬ ‫ُﺤﻘﺎ‬ ِ ‫ِﻚ ﻣ‬ َ ‫َﻞ َﻟ‬ ْ ‫ﻼ َﻓ ْﻠﻴَ ْﻘﺒ‬ ً ‫َﺼ‬ ‫َﺧ ْﻮ ُ ُﻣﺘَﻨ ﱢ‬ ُ  ُ َ‫َﺗﺎ‬

malam (tahajjud) tatkala manusia sedang nyenyak tidur, maka (dengan semua perbuatan kamu itu) masuklah kamu ke dalam syurga dengan aman sejahtera.”

21 Ramadhan

Rasulullah s.a.w bersabda lagi:

...lalu mereka masuk ke dalam syurga dengan aman sejahtera.

‫ِﻦ‬ ْ ‫ْﺠﻨﱠ ِﺔ ُﻏ َﺮﻓًﺎ ﻳُﺮَ ﻇَﺎ ِﻫ ُﺮﻫَﺎ ﻣ‬ َ ‫ِ ﻓِﻲ ﻟ‬ ‫ﱠ‬

Rasulullah s.a.w telah bersabda:

‫ِﻦ ﻇَﺎ ِﻫ ِﺮﻫَﺎ َ َﻋ ﱠﺪﻫَﺎ‬ ْ ‫ﺑَﺎ ِﻃﻨِﻬَﺎ َﺑَﺎ ِﻃﻨُﻬَﺎ ﻣ‬

ْ‫ َ َْﻃ ِﻌ ُﻤﻮ‬،َ‫ﻼ‬ َ ‫ﻟﺴ‬ ‫ْﺸﻮْ ﱠ‬ ُ ‫ﱠﺎ َﻓ‬ ُ ‫َﻳﱡﻬَﺎ ﻟﻨ‬

َ ‫ﻼ‬ َ ‫ﻟﺴ‬ ‫ْﺸﻰ ﱠ‬ َ ‫ﻟﻄﻌَﺎ َ ََﻓ‬ ‫َﻦ  َْﻃ َﻌ َﻢ ﱠ‬ ْ ‫ﷲُ ﻟِﻤ‬ ُ ‫ْﻞ َﻟﻨ‬ ِ ‫َﺻﻠﱠﻰ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠﻴ‬ َ .ٌ‫ﱠﺎ ﻧِﻴَﺎ‬

ْ‫ ﺗ َْﺪ ُﺧ ُﻠﻮ‬،ٌ‫ﱠﺎ ﻧِﻴَﺎ‬ ُ ‫َﺻﻠﱡﻮْ َﻟﻨ‬ َ  ،َ‫ﻟﻄﻌَﺎ‬ ‫ﱠ‬

“ Sesungguhnya di dalam syurga itu ada bilik-bilik. Luarnya boleh dilihat dari sebelah dalam dan dalamnya boleh dilihat dari sebelah luar. Ia disediakan oleh Allah khusus untuk mereka yang memberi makan kepada

َ ‫ﻟ‬ .ٍ‫ﻼ‬ َ ‫ِﺴ‬ َ ‫ْﺠﻨﱠ َﺔ ﺑ‬ “Wahai manusia, sebarkanlah ucapan salam, berilah makan (kepada yang memerlukan), sembahyanglah di waktu

ْ ‫َﻞ ﻟ َْﻢ ﻳَ ِﺮ‬ ْ ‫ِ ﻟ َْﻢ ﻳَ ْﻔﻌ‬ ْ ‫ﻼ َﻓﺈ‬ ً ‫ْﻄ‬ ِ ‫ﺎ َ ْ ُﻣﺒ‬ َ ‫َﻛ‬ .ْ َ ‫ْﺤﻮ‬ َ ‫َﻲ ﻟ‬ ‫َﻋﻠ ﱠ‬

Hari-hari Kemuncak

10 hari latihan

“Berilah kemaafan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh isteri orang lain, nescaya orang akan memaafkan kesalahan isteri kamu. Berbuatlah baik kepada kedua ibu bapa kamu nescaya anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Barangsiapa didatangi oleh saudaranya lalu mengakui kesilapannya, maka hendaklah dia menerimanya; tidak kira sama ada ia benar ataupun salah. Jika dia tidak melakukannya, maka dia tidak akan berpe-

D a r i p a d a ‘ A i s h a h r. a : “Apabila masuk 10 (hari terakhir Ramadhan), Nabi s.a.w mengikat kainnya (kiasan kesungguhan dan Baginda tidak menggauli isterinya), menghidupkan malamnya dan mengejutkan keluarganya”.

iNTENSIF Daripada Abu Hurairah r.a: “Nabi s.a.w beri’tikaf selama 10 hari pada setiap kali Ramadhan. Namun, pada tahun Baginda diwafatkan, Baginda beri’tikaf selama 20 hari”. [al-Bukhari]

Az-Zuhri r.h.m: Orang-orang Islam sungguh pelik! Mereka meninggalkan I’tikaf, padahal Nabi s.a.w tidak pernah meninggalkannya sejak Baginda datang ke Madinah hinggalah Allah mengambil nyawanya.

[al-Bukhari & Muslim]

34

35


orang lain, menyebarluaskan ucapan salam dan mereka yang mengerjakan tahajud di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur.”

syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.”

Seorang lelaki soleh telah berkata: Alangkah peliknya bagi orang yang tahu bahawa syurga terhias di atasnya dan neraka sedia membakar di bawahnya, sedangkan dia nyenyak tidur diantara keduanya!

Berapa ramai di kalangan sahabat handaiku yang membiarkan diri mereka tenggelam dengan kenikmatan dunia dan lupa untuk mengingati mati dan perhitungan di akhirat, apatah lagi untuk bersungguh-sungguh merebut limpahan anugerah Allah di bulan yang mulia ini. Apabila Allah mengurniakan taufik hidayah kepadaku untuk melaksanakan ketaatan kepadaNya, lalu aku bersegera menasihati rakanrakanku itu dan mengingatkan mereka tentang hakikat kehidupan, malangnya mereka angkuh dan sombong dengan usia muda dan segala impian mereka. Ketika itulah mati datang menjemputnya tanpa sebarang pendahuluan. Dan sekarang ini dia sedang bersemadi di dalam tanah! Terbelenggu dengan segala kejahatan dan maksiat yang dilakukannya semasa di dunia dahulu. Tiada lagi kenikmatan yang dirasai. Hanya menunggu saat-saat perhitungan! Mudahmudahan Allah memeliharaku dan kalian semua dari pengakhiran sepertimana pengakhirannya itu. Bertakwalah kamu dan sentiasalah ingat kematian.

(Fathir:5)

dapat melihat WajahMu Yang Mulia. Allah berfirman yang bermaksud:

22 Ramadhan

“Wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya mereka melihat. ”

* Peringatan

Saudara, Kita sekarang berada di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Maka banyakkanlah solat tahajjud. Pastikan di sepuluh terakhir ini ada peruntukan masa dan hari untuk kita beri‘tikaf. Ketahuilah bahawa ganjaran pahala I‘tikaf itu tetap ada sekiranya kita pergi ke masjid dalam apa sahaja waktu selagi mana kita berniat. Ketahuilah bahawa dunia ini tidak kekal dan kita akan kembali menemui Allah. Tiada kesudahan melainkan sama ada ke syurga atau ke neraka. Firman Allah:

5 43 2 1 0 / . ; : 98 7 6 > = <: “Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali jangan 36

Saudara,

Daripada Suhaib bin Sinan al Rumi r.a, daripada Nabi s.a.w bersabda:

Kalaulah tiada perhitungan selepas kematian, maka kematian adalah suatu kerehatan buat semua makhluk yang hidup. Akan tetapi setiap kematian itu akan diikuti dengan kebangkitan semula untuk ditanyakan tentang segala perilakunya sewaktu di dunia dahulu. Kalaulah hari-hari rahmah dan keampunan di bulan ini telahpun pergi meninggalkan kita, namun masih ada lagi peluang untuk kita merebut anugerah pembebasan dari api neraka. Marilah sama-sama kita merebut peluang pada hari-hari yang penuh barakah ini untuk membebaskan diri kita dari api neraka.

‫َﺎ‬ َ ‫ ﻗ‬،َ‫ﳉﻨﱠﺔ‬ َ  ‫ﳉﻨﱠ َﺔ‬ َ  ‫ْﻞ‬ ُ ‫ِ َ  َ َﺧ َﻞ َﻫ‬ َ ْ ‫ ﺗُ ِﺮﻳْ ُﺪ‬:‫َ َﺗَﻌَﺎﻟَﻰ‬ َ ‫ﻳَ ُﻘ ْﻮ ُ ﷲُ ﺗَﺒَﺎ‬ ‫ﱢﺾ‬ ْ ‫ َﻟ َْﻢ ﺗُﺒَﻴ‬:ْ َ ‫ُﻛ ْﻢ؟ َﻓﻴَ ُﻘ ْﻮﻟُﻮ‬ ُ ‫َﺷﻴْﺌ َ ِﻳْﺪ‬ ‫ْﺠﻨَﺎ‬ ِ ‫ﳉﻨﱠ َﺔ َﺗُﻨ‬ َ  ‫ُﺟ ْﻮ َﻫﻨَﺎ؟ َﻟ َْﻢ ﺗ ُْﺪ ِﺧ ْﻠﻨَﺎ‬ ُ ‫ َﻓﻤَﺎ‬.‫ﺎ‬ َ ‫ِﺠ‬ َ ‫َﻜ ِﺸ ُﻒ ﳊ‬ ْ ‫َﺎ َﻓﻴ‬ َ ‫ ﻗ‬.ِ‫ِﻦ ﻟﻨﱠﺎ‬ َ‫ﻣ‬ ‫ﱠﻈ ِﺮ ِﻟَﻰ‬ َ ‫ِﻦ ﻟﻨ‬ َ ‫ِﻢ ﻣ‬ ْ ‫َﺣ ﱠﺐ ِﻟَْﻴﻬ‬ َ  ‫ْﻄﻮْ َﺷﻴْﺌ‬ ُ ‫ُﻋ‬ .‫َﺟ ﱠﻞ‬ َ  ‫ِﻢ َﻋ ﱠﺰ‬ ْ ‫َﺑﱢﻬ‬ “Apabila penghuni syurga masuk ke dalam syurga lalu Allah Taala berkata kepada mereka: Mahukah Aku tambahkan kepada kamu sesuatu (daripada kenikmatan yang kamu rasai ini)? Mereka menjawab: Tidakkah Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Tidakkah Engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada neraka? Lalu Allah membukakan hijab. Sesungguhnya tiada kenikmatan yang cukup disukai oleh ahli syurga melainkan dapat melihat Allah Azza Wa Jalla.”

* Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (syurga) dan tambahannya Aku memohon kepada Allah s.w.t agar menerima puasa dan qiamku semalam. Kita sekarang sedang menghampiri saat berakhirnya musim pembebasan daripada api neraka. Ya Allah, bebaskanlah aku daripada api neraka dan aku memohon kepadaMu syurga Firdaus. Aku juga memohon kepadamu agar 37


Dalam satu riwayat yang lain dinyatakan bahawa setelah menceritakan perihal nikmat yang diperolehi oleh penghuni syurga lalu Rasulullah s.a.w membacakan ayat berikut:

Peringatan * Memperbanyakkan doa

‫ْﻒ‬ ُ ‫ُﺤ ﱡﺐ !ﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ ﻓَﺎﻋ‬ ِ ‫ﱠﻚ َﻋ ُﻔ ﱞﻮ ﺗ‬ َ ‫!َﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ِﻧ‬

23 Ramadhan

‫َﻞ‬ ْ ‫َﻂ؟ ﻫ‬ ‫ْﺳﺎ ﻗ ﱡ‬ ً ‫ْﺖ ﺑُﺆ‬ َ ‫َﻞ ََﻳ‬ ْ ‫ْﻦ ََ! ﻫ‬ َ ‫!ﺑ‬ ‫ "َ!ﷲِ! ﻳَﺎ‬.َ‫ ﻻ‬:ْ ُ ‫َﻂ؟ َﻓﻴَ ُﻘﻮ‬ ‫ِﻚ ِﺷ ﱠﺪ ٌ ﻗ ﱡ‬ َ ‫َﻣ ﱠﺮ ﺑ‬

‫َﻋﻨﱢﻲ‬

( ٌ َ ‫ْﺤ ْﺴﻨَﻰ َ" ِ!ﻳَﺎ‬ ُ ‫َﺣ َﺴ ُﻦ !ﻟ‬ ْ  ‫ْﻦ‬ َ ‫) !َﻟﱠ ِﺬﻳ‬

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampunkan, maka ampunilahku.”

(Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (syurga) dan tambahannya) Tambahan yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut ialah melihat kepada Wajah Allah Yang Mulia – Wallau ‘Alam – Kita berdoa semoga Allah tidak mengharamkan kita daripada melihatNya.

Objektif

‫ ﻳَﺎ‬:ُ‫َﺎ ﻟَﻪ‬ ُ ‫ َﻓﻴُﻘ‬.ِ‫ﳉﻨﱠﺔ‬ َ ! ‫ُﺼﺒَ ُﻎ َﺻ ْﺒ َﻐ ًﺔ ﻓِﻲ‬ ْ ‫َﻓﻴ‬

Memperbaiki hati. Paksi kepada amalan diterima ialah hati yang suci murni. Sedangkan perkara yang banyak merosakkannya ialah: Kelalaian daripada Allah yang berpunca daripada syahwat makan, minum, kahwin, berbual, tidur, pergaulan dan pelbagai syahwat lagi. Ia boleh mengecamukkan tumpuan hati kepada Allah. Lantaran itu Allah mensyariatkan ketaatan yang memelihara hati daripadanya… antaranya I’tikaf.

I’tikaf

Mencari Lailatul Qadr. Rasulullah s.a.w bersabda: “Carilah Lailatul Qadr pada 10 terakhir Ramadhan”.

Perubahan sikap

[al-Bukhari]

Memelihara puasa. Ini kerana, semasa I’tikaf, tiada ruang untuk melihat perkara yang haram, mendengar bunyian melalaikan, mengungkap perkataan menggores jiwa, mencetuskan pertengkaran mahupun rasa dengki. Dengan I’tikaf, seseorang telah melangkah separuh jalan. Tinggal untuknya menyempurnakannya dengan rasa kasih, gementar, ibadat dan amal.

38

.‫َﻂ‬ ‫ِﺷ ﱠﺪ ً ﻗ ﱡ‬

Lakukanlah walaupun tidak sehari penuh dengan syarat masuk ke dalam masjid dengan iringan niat untuk melakukan I‘tikaf disamping mengambil kira adab dan juga syaratnya. Dengan ini maka kita telah menghidupkan sunah Rasul.

“Seorang yang paling mewah hidupnya di dunia dari kalangan penghuni neraka pada hari Kiamat telah dicelupkan ke dalam neraka lalu ditanya kepadanya: Wahai anak Adam, apakah kamu melihat sebarang kebaikan? Adakah kamu melihat sebarang kenikmatan? Lalu dijawab: Demi Allah, tiada sebarang kebaikan dan kenikmatan yang dapat aku lihat! Kemudian seorang yang paling susah hidupnya di dunia dari kalangan penghuni syurga pada hari Kiamat telah dicelupkan ke dalam syurga lalu ditanya kepadanya: Wahai anak Adam, apakah kamu melihat sebarang kesusahan? Adakah kamu menghadapi sebarang kepayahan? Lalu dijawab: Demi Allah, tiada sebarang kesusahan yang aku tempuhi dan tiada sebarang kepayahan yang aku saksikan.”

Kalaulah hari-hari rahmah dan keampunan di bulan ini telahpun pergi meninggalkan kita, namun masih ada lagi peluang untuk kita merebut anugerah pembebasan dari api neraka. Marilah sama-sama kita merebut peluang di hari-hari yang penuh barakah ini untuk membebaskan diri kita dari api neraka.

Antara gejala yang berleluasa ialah: merokok, lagu tidak berfaedah, rakan negatif, budaya “couple”, filem merosakkan dan lain-lain lagi. Akibatnya, manusia menjadi hamba nafsunya dan bahan permainan syaitan. I’tikaf menjadi kem bagi meninggalkannya dan menggantikannya dengan ketaatan.

،ِ‫ْﻞ !ﻟﻨﱠﺎ‬ ِ ‫ِﻦ َﻫ‬ ْ ‫ ﻣ‬،‫ْﻞ !ﻟ ﱡﺪﻧْﻴَﺎ‬ ِ ‫ﻳُ ْﺆﺗَﻰ ﺑِﺄَﻧْ َﻌ ِﻢ َﻫ‬

Menyendiri bersama Allah

:ْ ُ ‫َﻂ؟ َﻓﻴَ ُﻘﻮ‬ ‫ِﻚ ﻧَ ِﻌ ْﻴ ٌﻢ ﻗ ﱡ‬ َ ‫َﻞ َﻣ ﱠﺮ ﺑ‬ ْ ‫َﻂ؟ ﻫ‬ ‫ﻗﱡ‬

Ia merupakan langkah pertama menuju Allah. Tidak hairan, perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi s.a.w ialah menyendiri beribadat di gua Hira’.

‫ْﺖ‬ ُ ‫ َ" َﻻ ََﻳ‬.‫َﻂ‬ ‫ْ ﻗ ﱡ‬ ٌ ‫َ! ﻣَﺎ َﻣ ﱠﺮ ﺑِﻲ ﺑُﺆ‬ ‫ﱢ‬

* Lakukan I‘tikaf

* Celupan Syurga dan Neraka

.ً‫ُﺼﺒَ ُﻎ ﻓِﻲ !ﻟﻨﱠﺎ ِ َﺻ ْﺒ َﻐﺔ‬ ْ ‫ َﻓﻴ‬.ِ‫ﻳَ ْﻮ َ !ﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣﺔ‬ !ً‫ْﺖ َﺧ ْﻴﺮ‬ َ ‫َﻞ ََﻳ‬ ْ ‫ْﻦ ََ! ﻫ‬ َ ‫ ﻳَﺎ !ﺑ‬:‫َﺎ‬ ُ ‫ﺛُ ﱠﻢ ﻳُﻘ‬

Saudaraku, Alangkah hinanya dunia di sisi Allah. Setiap kenikmatan dan kelazatan di dunia akan dilupai oleh seseorang hanya

‫ﱠﺎ‬ ِ ‫َﺷ ﱢﺪ !ﻟﻨ‬ َ ‫َ! َ"ﻳُ ْﺆﺗَﻰ ﺑِﺄ‬ ‫ "َ!ﷲِ! ﻳَﺎ  ﱢ‬.َ‫ﻻ‬ .ِ‫ﳉﻨﱠﺔ‬ َ ! ‫ْﻞ‬ ِ ‫ِﻦ َﻫ‬ ْ ‫ ﻣ‬،‫ﺑُ ْﺆ ﺳ ﻓِﻲ !ﻟ ﱡﺪ ﻧْﻴَﺎ‬ 39


dengan sekali celupan ke dalam neraka. Oleh itu kita hendaklah meninggikan jiwa kita (tidak mudah terpedaya dengan segala godaan dunia yang melalaikan) dan kita tinggalkan dunia sebelum dia meninggalkan kita. Kita mara ke hadapan menuju ke syurga. Hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuatkan seseorang itu lupa segala kesusahan dan kepayahan yang dihadapinya di dunia. Berusahalah agar agama kita menjadi keutamaan dan bukannya urusan dunia. Janganlah kita lebih mementingkan sesuatu yang binasa lebih dari yang kekal abadi.

Saudaraku,

orang yang zalim”. (al A‘raf: 46 – 47)

24 Ramadhan

Sesungguhnya satu kebaikan yang dilakukan di dunia sudah boleh memberatkan timbangan dan menyelamatkan anda daripada situasi ini. Banyakkan ucapan zikir tahlil, istighfar, berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan segala amalan soleh kerana boleh jadi amalan-amalan itu tadi dapat menyelamatkan anda dan jangan sekali-kali memandang remeh terhadap amalan kebaikan meskipun kecil nilaianya pada pandangan mata manusia.

Daripada Huzaifah r.a berkata:

‫ِﻢ‬ ْ ‫َ ﺑِﻬ‬ ْ َ ‫َﺠﺎ‬ َ ‫َ َﻗ ْﻮ ٌ ﺗ‬ ِ ‫ﻷ ْﻋﺮ‬ َْ ‫ﺎ‬ ُ ‫َﺻ َﺤ‬ ْ ‫ِﻢ‬ ْ ‫ِﻢ َﺳﻴﱢﺌَﺎﺗِﻬ‬ ْ ‫َ ﺑِﻬ‬ ْ ‫َﺼﺮ‬ ُ ‫ِﻢ ﻟﻨﱠﺎ َﻗ‬ ْ ‫َﺣ َﺴﻨَﺎﺗِﻬ‬

Ahli A‘raf (Berada di tengah-tengah antara syurga dan neraka)

‫ُﻢ‬ ْ ‫ْﺼﺎ ُﻫ‬ َ ‫َﺖ َﺑ‬ ْ ‫ َﻓﺈَِ ُﺻ ِﺮﻓ‬، ‫ْﺠﻨﱠ ِﺔ‬ َ ‫َﻦ ﻟ‬ ِ‫ﻋ‬

Firman Allah:

R Q P O N Y X W V U TS ` _ ^ ] \ [Z f edcba

Ingatlah, * Hari ini untuk beramal tanpa perhitungan (hisab) sedangkan esok adalah hari perhitungan dan tiada lagi peluang untuk beramal.

n mlkjih g o: “Dan di atas A`raf (tempat yang tertinggi di antara syurga dan neraka) itu ada orangorang yang mengenal masingmasing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk syurga: Salamun `Alaikum (mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan ke atas kamu). Mereka belum lagi memasukinya sedang mereka ingin segera (memasukinya). Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mere ka berkata: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama

* Banyakanlah membaca Al Quran kerana pada hari Kiamat nanti ia akan memperi syafaat kepada yang membacanya. * Malam ini merupakan malam yang ke - 25 daripada bulan Ramadhan. Boleh jadi ia adalah malam Lailatul Qadar. Berusahalah bersungguh-sungguh untuk memperbanyakkan ketaatan dan doa. Dalam berdoa jangan lupa untuk mendoakan Muslimin dan Muslimat baik yang masih hidup ataupun yang telah mati.

40

‫ﺎ ﻟﻨﱠﺎ ِ ﻗَﺎﻟُ ْﻮ َﺑﱠﻨَﺎ َﻻ‬ ِ ‫َﺻ َﺤ‬ ْ  َ ‫ﺗِ ْﻠﻘَﺎ‬ ‫ َﻓﺒَْﻴﻨَﻤَﺎ‬، ‫ْﻦ‬ َ ‫ﻟﻈﺎﻟِ ِﻤﻴ‬ ‫َﺠ َﻌ ْﻠﻨَﺎ َﻣ َﻊ ﻟْ َﻘ ْﻮ ِ ﱠ‬ ْ‫ﺗ‬ ‫ِﻢ ﺑﻚ‬ ْ ‫ِﻚ َِ ﻃﻠﻊ َﻋ َﻠ ْﻴﻬ‬ َ ‫ُﻢ َﻛ ﺬﻟ‬ ْ‫ﻫ‬

Rasulullah s.a.w bersabda:

‫َﺪ‬ ْ ‫ﱢﻲ ﻗ‬ ْ ‫ْﺠﻨﱠ َﺔ َﻓﺈِﻧ‬ َ ‫ْﺧ ُﻠﻮْ ﻟ‬ ُ ُ ْ‫ ُﻗ ْﻮ ُﻣﻮ‬:‫َﺎ‬ َ ‫َﻓﻘ‬

َْ  ‫ َﻟَ ْﻮ‬،‫ْ َﺷﻴْﺌ‬ ِ ‫ِﻦ ﳌَْﻌ ُﺮ‬ َ ‫َ ﻣ‬ ‫َﺤ ِﻘﺮ ﱠ‬ ْ ‫َﻻ ﺗ‬

ُ ‫َﻏ َﻔﺮ‬ .‫َﻜ ْﻢ‬ ُ ‫ْ ﻟ‬

.‫ِﻖ‬ ٍ ‫َﺟ ٍﻪ َﻃﻠ‬ ْ ‫ﺎ ﺑِﻮ‬ َ ‫َﺧ‬ َ  ‫ﺗَ ْﻠﻘَﻰ‬

Ashabul A‘raf ialah satu golongan yang memiliki timbangan kebaikan dan kejahatan yang sama. Tatkala pandangan mereka dipalingkan kepada penghuni neraka mereka berkata: Wahai Tuhan kami, janganlah jadikan kami bersama-sama orang yang zalim. Ketika itulah Allah muncul lalu berfirman: Bangun dan masuklah kamu semua ke dalam syurga, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu.”

“Janganlah kamu memperlekehkan sesuatu kebaikan sekalipun hanya sekadar bermuka manis ketika bertemu dengan saudara kamu.” Mempelajari kezuhudan.

Zuhud ialah: Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Semasa I’tikaf, seseorang berlebih kurang tentang soal makan dan tidurnya. Dia tidak melihatlihat sesuatu yang bukan miliknya. Dia juga jauh dari hiruk pikuk dunia, bahkan sibuk mengambil bekalan akhiratnya.

Situasi yang cukup genting bagi seorang Mukmin yang mempunyai timbangan kebaikan dan kejahatan yang sama. Mereka terus berkeadaan demikian sehinggalah Allah mengampunkan mereka dengan RahmahNya. 41


ِ َ -‫َﻄﺎ‬ َ ‫ ﺑِﻤ‬#َ ُ ‫ُﻀﺮ‬ ْ ‫ َﻳ‬،‫ْﺖ‬ ُ ‫ْﺖ َ َﻻ ﺗََﻠﻴ‬ ُ ‫ﻳ‬-َ َ

25 Ramadhan

،ً‫ْﺤﺔ‬ َ ‫ْﺢ َﺻﻴ‬ ُ ‫َﺼﻴ‬ ِ ‫ َﻓﻴ‬،ً‫ِﻦ َﺣ ِﺪﻳْ ٍﺪ َﺿ ْﺮﺑَﺔ‬ ْ‫ﻣ‬ .‫ْﻦ‬ ِ ‫َﻦ ﻳَِﻠ ْﻴ ِﻪ َﻏ ْﻴ ُﺮ !ﻟﺜﱠ َﻘ َﻠﻴ‬ ْ ‫َﺴ َﻤ ُﻌﻬَﺎ ﻣ‬ ْ‫ﻳ‬ “Apabila seseorang hamba itu diletakkan di dalam kuburnya dan orang-orang yang mengiringinya itu beredar, maka dia akan mendengar derapan kasut-kasut mereka. Setelah itu datanglah dua Malaikat lalu duduk di sisinya sambil berkata kepadanya: “Apa kata kamu terhadap lelaki ini (Muhammad)? Bagi orang yang beriman, maka dia akan berkata: Aku bersaksi bahawa dia adalah hamba Allah dan pesuruhNya. Dinyatakan kepadanya lagi: Lihatlah tempat kamu di dalam neraka sesungguhnya Allah telah menggantikannya dengan tempat kamu di syurga. Nabi s.a.w bersabda lagi: Lelaki itu melihat kedua-duanya sekali. Qatadah berkata: Kami diberitahu bahawa untuk lelaki yang dapat menjawab soalan kedua Malaikat itu juga akan diluaskan kuburnya sehingga tujuh puluh hasta dan akan dipenuhi dengan tumbuhan hijau sehinggalah hari Kiamat. Berbalik kepada hadis Anas: Adapun or ang Munafiq dan Kafir maka dikatakan kepada mereka: “Apa kata kamu terhadap lelaki ini? Dia menjawab: “Tidak tahu dan aku hanya akan menyebut apa yang disebut oleh orang lain. Dikatakan kepada mereka: Kamu tak tahu dan tak cuba nak tahu lalu dipu-

* Surah Tabarak (al Mulk) Menghalang Daripada Azab َ ‫ " ﺗَ ْﻤﻨَ ُﻊ َﻋﺬ‬,َ َ -‫) ﺗَﺒَﺎ‬ Kubur ( ‫ !ﻟْ َﻘ ْﺒ ِﺮ‬#!َ Daripada Anas bin Malik r.a berkata: Rasulullah s.a.w telah bersabda:

‫ َﺗَ َﻮﻟﱠﻰ َﻋ ْﻨ ُﻪ‬،ِ‫ِﻲ َﻗ ْﺒ ِﺮ‬ ْ ‫ُﺿ َﻊ ﻓ‬ ِ  !َِ ‫ ﱠِ !ﻟ َﻌ ْﺒ َﺪ‬ ،‫ِﻢ‬ ْ ‫ْ ﻧِﻌَﺎﻟِﻬ‬ َ ‫َﺴ َﻤ ُﻊ َﻗﺮ‬ ْ ‫ َِﻧﱠ ُﻪ ﻟَﻴ‬،ُ‫َﺻ َﺤﺎﺑُﻪ‬ ْ ‫ ﻣَﺎ‬:َ ِ ‫ َﻓﻴُ ْﻘ ِﻌﺪَ!ﻧِ ِﻪ َﻓﻴَ ُﻘ ْﻮﻻ‬،‫ﺎ‬ ِ ‫َﻜ‬ َ ‫َﺗَﺎ ُ َﻣﻠ‬ ‫ُﺤ ﱠﻤ ٍﺪ‬ َ ‫ ﻣ‬،‫ﱠﺟ ِﻞ‬ ُ ‫ْ ﻓِﻲ َﻫﺬَ! !ﻟﺮ‬ ُ ‫ْﺖ ﺗَ ُﻘﻮ‬ َ ‫ُﻛﻨ‬ ‫ِﻦ‬ ُ ‫ َﻓﺄَﻣﺎﱠ !ﳌُ ْﺆﻣ‬،َ‫َﺳ ﱠﻠﻢ‬ َ  ‫َﺻﻠﱠﻰ !ﷲُ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ‬ ،ُ‫َﺳ ْﻮﻟُﻪ‬ ُ -َ ِ‫َﺷ َﻬ ُﺪ َﻧﱠ ُﻪ َﻋ ْﺒ ُﺪ !ﷲ‬ ْ  :ْ ُ ‫َﻓﻴَ ُﻘﻮ‬ ،ِ-‫ِﻦ !ﻟﻨﱠﺎ‬ َ ‫ ﻣ‬,ِ َ ‫ !ُﻧ ُْﻈ ْﺮ ِﻟَﻰ َﻣ ْﻘ َﻌﺪ‬:ُ‫َﺎ ﻟَﻪ‬ ُ ‫َﻓﻴُﻘ‬ ،ِ‫ﳉﻨﱠﺔ‬ َ ! ‫ِﻦ‬ َ ‫َﻚ !ﷲُ ﺑِ ِﻪ َﻣ ْﻘ َﻌﺪً! ﻣ‬ َ ‫َﺪ َﺑْ َﺪﻟ‬ ْ‫ﻗ‬ ‫َﻛ َﺮ‬ َ َ ُ َ ‫َﺎ َﻗﺘَﺎ‬ َ ‫ ﻗ‬.‫َﻓﻴَﺮَ! ُﻫﻤَﺎ َﺟ ِﻤ ْﻴﻌًﺎ‬ ‫َﺟ َﻊ‬ َ - ‫ ﺛُ ﱠﻢ‬،ِ‫ِﻲ َﻗ ْﺒ ِﺮ‬ ْ ‫ْﺴ ُﺢ ﻓ‬ َ ‫ َﻧﱠ ُﻪ ﻳُﻔ‬:‫ﻟَﻨَﺎ‬ ‫ِﻖ‬ ُ ‫ ََﻣﱠﺎ !ﳌُﻨَﺎﻓ‬:‫َﺎ‬ َ ‫ ﻗ‬،‫َﺲ‬ ٍ ‫ْﺚ َﻧ‬ ِ ‫ َﺣ ِﺪﻳ‬ َ ِ ْ ُ ‫ْﺖ ﺗَ ُﻘﻮ‬ َ ‫ ﻣَﺎ ُﻛﻨ‬:ُ‫َﺎ ﻟَﻪ‬ ُ ‫َ!ﻟﻜﺎ ِﻓ ُﺮ َﻓﻴُﻘ‬ َ  ،ِ ْ -ْ َ ‫ َﻻ‬:ْ ُ ‫ﱠﺟ ِﻞ؟ َﻓﻴَ ُﻘﻮ‬ ُ ‫ﻓِﻲ َﻫﺬَ! !ﻟﺮ‬ ‫ َﻻ‬:‫َﺎ‬ ُ ‫ َﻓﻴُﻘ‬،‫ﱠﺎ‬ ُ ‫ْ !ﻟﻨ‬ ُ ‫ْ ﻣَﺎ ﻳَ ُﻘﻮ‬ ُ ‫ْﺖ َُﻗﻮ‬ ُ ‫ُﻛﻨ‬ 42

kulnya dengan tukul besi sehingga menjerit dan jeritannya itu dapat didengari oleh makhluk yang lain kecuali manusia dan jin.”

26 Ramadhan

Wahai saudaraku, sukakah kalau aku tunjukkan kepada kamu sesuatu amalan yang dapat menyelamatkan kamu – Insya Allah - daripada azab kubur? Hendaklah kamu membaca “surah al Mulk” kerana sesungguhnya ia adalah penghalang dari azab kubur. Bacalah setiap malam, mudahmudahan Allah Azza Wa Jalla menerimanya dan menyelamatkan kamu daripada azab kubur.

* Telaga Nabi S.A.W ; Adakah anda pernah mendengarnya?

‫ ﻟَ ُﻬ َﻮ‬.َ ٍ ‫ِﻦ َﻋﺪ‬ ْ ‫ِﻦ َﻳْ َﻠ َﺔ ﻣ‬ ْ ‫ْﺿﻲ َﺑْ َﻌ ُﺪ ﻣ‬ ِ ‫ِ َﺣﻮ‬ ‫ﱠ‬ ‫َﺴ ِﻞ‬ َ ‫ِﻦ !ﻟﻌ‬ َ ‫َﺣﻠَﻰ ﻣ‬ ْ َ .‫ْﺞ‬ ِ ‫ِﻦ !ﻟﺜﱠﻠ‬ َ ‫َﺎﺿﺎ ﻣ‬ ً ‫َﺷ ﺪ ﺑَﻴ‬ َ .ِ‫ﱡﺠ ْﻮ‬ ُ ‫ِﻦ َﻋ َﺪ ِ !ﻟﻨ‬ ْ ‫ َﻵﻧِﻴَﺘُ ُﻪ  َْﻛﺜَ ُﺮ ﻣ‬.‫َﻦ‬ ِ ‫ﺑِﺎﻟ ﱠﻠﺒ‬

Janganlah Kamu Lupa,

‫ﱠﺟ ُﻞ‬ ُ ‫َﺼ ﱡﺪ !ﻟﺮ‬ ُ ‫ﱠﺎ َﻋ ْﻨ ُﻪ َﻛﻤَﺎ ﻳ‬ َ ‫َﺻ ﱡﺪ !ﻟﻨ‬ ُ ‫َِﻧﱢﻲ ﻷ‬

* Kita sedang berada di harihari pembebasan daripada api neraka. Bebaskanlah dirimu daripadanya. Sesungguhnya pasar jual beli masih terbuka luas. Belilah walau dengan sedetik masa syurga yang luasnya seluas langit dan bumi.

ْ َ ‫َﺳﻮ‬ ُ - ‫ ﻳَﺎ‬:!ْ‫ ﻗَﺎﻟُﻮ‬.ِ‫ْﺿﻪ‬ ِ ‫َﻦ َﺣﻮ‬ ْ ‫ﱠﺎ ﻋ‬ ِ ‫ِﻞ !ﻟﻨ‬ َ ‫ِﺑ‬ ‫َﻜ ْﻢ ِﺳ ْﻴﻤَﺎ‬ ُ ‫ ﻟ‬.‫َﻢ‬ ْ ‫ ﻧَﻌ‬:‫َﺎ‬ َ ‫!ﷲِ! َﺗَ ْﻌ ِﺮ ُﻓﻨَﺎ ﻳَ ْﻮ َﻣﺌِﺬٍ؟ ﻗ‬ !‫َﻲ ُﻏﺮ‬ ‫ْ َﻋﻠ ﱠ‬ َ ُ ‫ ﺗَ ِﺮ‬.ِ‫ِﻦ ! ُﻷ َﻣﻢ‬ َ ‫َﺣ ٍﺪ ﻣ‬ َ ‫ْﺴ ْﺖ ﻷ‬ َ ‫ﻟَﻴ‬ .ِ‫ُﺿ ْﻮ‬ ُ ‫ِﻦ َﺛَ ِﺮ !ﻟﻮ‬ ْ ‫ْﻦ ﻣ‬ َ ‫ُﺤ ﱠﺠ ِﻠﻴ‬ َ‫ﻣ‬

* Banyakkan empat perkara sepertimana yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah s.a.w kepada kita iaitu: Istighfar, tahlil, memohon dikurniakan syurga dan berlindung daripada api neraka.

Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda: “Sesungguhnya telagaku lebih luas dari jarak antara Ailah dan Eden. Ia jauh lebih putih daripada salji dan lebih enak dari campuran madu dan susu. Bekas-bekasnya lebih banyak dari bilangan bintang di langit. Dan sesungguhnya aku menghalang orang dari menghampirinya sebagaimana seseorang menghalang unta milik orang lain menghampiri telaganya. Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah apakah kamu men-

Latihan kesabaran Mendidik nafsu memerlukan latihan. Latihan pula memerlukan kesabaran. I’tikaf melatih untuk: n sabar meninggalkan aneka ragam juadah yang biasa dinikmati di rumah. n sabar dengan tikar yang dijadikan alas tidur. n sabar dengan kerenah para jema’ah. n sabar untuk meninggalkan isteri seketika dll.

43


genali kami ketika itu? Baginda menjawab: Ya, kamu mempunyai tanda tersendiri yang tidak ada pada umat-umat lain. Kamu akan menghampiriku dalam keadaan putih (pada anggota tertentu) kesan daripada wudhu`.”

27 Ramadhan

ÉÈÇÆÅ "!ÎÍÌËÊ

28 Ramadhan

'&%$# Apakah kita punya upaya?

Pastikan,

Neraka ini - demi Allah hanyalah tempat yang hina dan tempat yang cukup pedih azabnya. Hanya dihuni oleh mereka yang celaka pengakhirannya, penuh penyesalan dan tangisan. Rantairantai membelenggu tangan dan leher. Sementara api yang membakar menyelebungi mereka dari segenap arah. Minuman mereka pula adalah dari nanahnanah yang keluar dari perut dan kulit-kulit mereka. Mereka mengharapkan kematian, namun sia-sia sahaja harapan mereka. Mereka juga memohon kepada Tuhan mereka agar dibebaskan keluar, lalu dikatakan kepada mereka: Pergi berambus kamu (dengan permintaan kamu itu) dan jangan berkata-kata lagi.

* Mengikuti sunnah Rasul s.a.w dalam setiap perkara agar kita benar-benar layak untuk menghampiri telaganya dan memperolehi syafaat darinya * Mengasihi ahli keluarga baginda s.a.w, menyebut mereka pada perkara kebaikan dan mencontohi mereka * Memperbanyakkan qiam dan doa * Membantu isteri dan kaum keluarga untuk mengeksploitasi sebaik mungkin sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan

Tujuan terbesar I’tikaf

¢¡ ‫}~ﮯ‬

Ibnu Qayyim menyimpulkannya: Hati hanya bergantung dan bersendirian dengan Allah. Ia hanya sibuk denganNya, langsung terputus daripada kesibukan dengan makhluk. Ingatan dan cintanya hanya untukNya.

¥¤£ « ª © ¨ § ¦ ±°¯®¬ ¶µ´³² ¾½¼ » º¹ ¸ ÄÃÂÁÀ¿ 44

Syurga adalah benar dan neraka juga adalah benar. Anda pasti menuju salah satunya...

/ . -, + *) ( 4 3 2 1 0:

Daripada Abu Musa Al Asy‘ari r.a bahawa Rasulullah s.a.w telah bersabda:

“Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orangorang yang menyombongkan diri; sesungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebahagian azab api neraka? Orang-or ang yang menyombongkan diri menjawab: Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka kerana sesungguhnya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjagapenjaga neraka jahannam: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penjaga Jahannam berkata: Dan apakah belum datang kepada kamu Rasul-Rasul kamu dengan membawa keterangan? Mereka menjawab: Benar, sudah datang. Penjaga Jahannam berkata: Berdoalah kamu. Dan doa or ang-or ang kafir itu hanyalah sia-sia belaka“.

‫َﺖ‬ ِ ‫ُﺟ ِﺮﻳ‬ ْ " ‫ْ َﺣﺘﱠﻰ ﻟَ ْﻮ‬ َ ‫ْﻜﻮ‬ ُ ‫ْﻞ ﻟﻨﱠﺎ ِ ﻟَﻴَﺒ‬ َ ‫ "َﻫ‬ ‫ﱠ‬ ‫ُﻢ‬ ْ ‫ َِﻧﱠﻬ‬،َ ْ ‫َﺠﺮ‬ َ ‫ِﻢ ﻟ‬ ْ ‫ِﻲ ُ ُﻣ ْﻮ ِﻋﻬ‬ ْ ‫ُﻦ ﻓ‬ ُ ‫ﻟﺴﻔ‬ ‫ﱡ‬ .ِ‫ﺎ ﻟ ﱠﺪ ْﻣﻊ‬ َ ‫َﻜ‬ َ ‫ْ ﻟ ّﺪ َ ﻣ‬ َ ‫ْﻜﻮ‬ ُ ‫ﻟَﻴَﺒ‬ “Penghuni neraka menangis (semahu-mahunya) hinggakan kalau dibiarkan kapal lalu, nescaya ia boleh berlayar di atasnya. Mereka itu menangis air mata darah .” Ingat, Syurga adalah benar sebagaimana neraka itu juga adalah benar. Dan anda pasti akan menuju kepada salah satunya; sama ada ke syurga selama-lamanya atau ke neraka selama-lamanya. Oleh itu buatlah maksiat setakat mana kamu mampu untuk menanggung azabNya. Jika kamu tidak mampu, maka janganlah sekali-kali kamu melakukan maksiat terhadap-Nya. Sesungguhnya Allah merahmati hamba-Nya yang tahu menilai kemampuan dirinya.

(Ghafir: 47 – 50)

45


Ya Allah, Aku Memohon Redha dan Syurga Mu ( ‫ْﺠﻨﱠﺔ‬ َ ‫َ"ﻟ‬#

$‫ﺎ‬ َ ‫ِﺿ‬ َ ( ‫ُﻚ‬ َ ‫َﺴﺌَﻠ‬ ْ ‫ِﻧﱠﺎ ﻧ‬/ ‫) "ﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ‬

،ِ(‫ "ﻟﻨﱠﺎ‬ َ ِ/ (ِ ‫ْﻞ "ﻟﻨﱠﺎ‬ ُ ‫َﻫ‬#َ ،ِ‫ﳉﻨﱠﺔ‬ َ " ‫ِﻟَﻰ‬/ ‫ﳉﻨﱠ ِﺔ‬ َ " ‫ْﻞ‬ ُ ‫ََ" َﺻﺎ َ( َﻫ‬/ ... anda pasti akan menuju kepada

،‫َﺢ‬ ُ ‫ ﺛُ ﱠﻢ ﻳ ُْﺬﺑ‬،ِ(‫َ"ﻟﻨﱠﺎ‬# ‫ﳉﻨﱠ ِﺔ‬ َ " ‫ْﻦ‬ َ ‫َﻞ ﺑَﻴ‬ َ ‫ُﺠﻌ‬ ْ ‫ْ َﺣﺘﱠﻰ ﻳ‬ ِ ‫ ِﺟ ْﻲ َ ﺑِﺎﻟْ َﻤﻮ‬salah satunya; (ِ ‫ْﻞ "ﻟﻨﱠﺎ‬ َ ‫ﻳَﺎ َﻫ‬#َ ،ْ َ ‫ﳉﻨﱠ ِﺔ َﻻ َﻣﻮ‬ َ " ‫ْﻞ‬ َ ‫ ﻳَﺎ َﻫ‬:ٍ‫ ﺛُ ﱠﻢ ﻳُﻨَﺎِ ُﻣﻨَﺎ‬sama ada ke syurga ُ "َ‫ﻳَ ْﺰ‬#َ ،ْ‫َﺣﻬِﻢ‬ ِ ‫ِﻟَﻰ َﻓﺮ‬/ ‫ﳉﻨﱠ ِﺔ َﻓﺮَﺣ‬ َ " ‫ْﻞ‬ ُ ‫ َﻓﻴَ ْﺰَ" ُ َﻫ‬،ْ َ ‫َﻻ َﻣﻮ‬ .‫ِﻢ‬ ْ ‫ِﻟَﻰ ُﺣ ْﺰﻧِﻬ‬/ ‫ْﻞ "ﻟﻨﱠﺎ ِ( ُﺣﺰْﻧ‬ ُ ‫َﻫ‬ Daripada Abdullah bin Umar r.a berkata: Rasulullah s.a.w telah bersabda: “Apabila ahli syurga telah menghuni syurga dan ahli neraka telah menghuni neraka, lalu didatangkan mati di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Kemudian berseru satu suara: Wahai penghuni syurga, tiada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, tiada lagi kematian. Seruan ini hanya menambahkan kegembiraan kepada penghuni syurga dan kesedihan kepada penghuni neraka, ” (Muttafak `Alaih)

selama-lamanya atau ke neraka selama-lamanya. Oleh itu buatlah maksiat setakat mana kamu mampu untuk menanggung azabNya. Jika kamu tidak mampu, maka janganlah sekali-kali kamu melakukan maksiat terhadapNya. Sesungguhnya Allah merahmati hamba-Nya yang tahu menilai kemampuan dirinya

Ya, Allah kurniakanlah kepadaku syurga kerana ia merupakan tempat penganugerahan nikmat Allah kepada para Nabi, orang-orang yang benar imannya, para syuhada‘ dan orangorang yang soleh. Ia merupakan tempat di mana mengalir sungai-sungai di bawah tamantamannya. Ia juga tempat di mana batu-bata istananya adalah dari emas dan perak. Cat dindingnya pula adalah dari wangian kasturi yang kuat baunya. Batu-batunya adalah dari mutiara dan permata berlian. Manik-maniknya adalah dari Za‘faran. Khemah-khemahnya pula dari mutiara yang berongga. Demi Allah, syurga tampak seperti cahaya yang berkilauan, wangian yang sentiasa semerbak, sungai yang mengalir, buahan dan sayuran yang beraneka jenis serta isteri-isteri yang baik rupa parasnya. Syurga adalah tempat menikmati aneka rupa makanan tanpa 46

perlu perkumuhan. Penghuninya sentiasa ceria dan tidak pernah berdukacita. Di sinilah mereka menetap dan tidak perlu lagi untuk berpindah. Di sini jugalah mereka hidup buat selama-lamanya. Wajah mereka sentiasa berseri-seri penuh kegembiraan dengan ditemani oleh bidadari-bidadari yang sungguh cantik. Pendek kata kenikmatan di situ sedikitpun tidak pernah dilihat atau didengar apatah lagi untuk diimiginasikan oleh fikiran manusia. Firman Allah:

29 Ramadhan Nasihat Nabawi, * Bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum kamu semua mati. Segeralah melakukan amalan kebajikan sebelum datangnya kesibukan * Kita meninggalkan Ramadhan dengan taubat yang sebenar serta janji setia yang tidak berbelah bahagi untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah sehingga menemui Ramadhan yang akan datang.

¡‫}~ﮯ‬ ¦ ¥¤£¢ «ª©¨§ ² ± ° ¯® ¬

(‫ِﻦ ﻋﺘﻘﺎ "ﻟﻨﱠﺎ‬ ْ ‫"ﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻣ‬ ْ ‫"َﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ‬

¹ ¸ ¶ µ ´³:

Ya Allah, Jadikanlah Kami Dari Kalangan Mereka Yang Dibebaskan Dari Api Neraka

“Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan (akan mendapat) syurga yang di bawahnya mengalir sungaisungai; mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di Syurga `Adn. Dan keredhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.”

“Apabila tiada kejayaan dalam mengubah (diri) padahal terdapat peluang yang banyak, pahala yang melimpah ruah dan tempoh yang panjang, saya jangkakan anda tidak akan berubah, bahkan anda sememangnya tidak mahu (at Taubah: 72) berubah. Jika anda tidak mengubah kebiasaan yang buruk di dalam Ramadhan, anda adalah orang yang tersekat dari rahmat Allah dan menyalahi hikmahNya. Allah menjadikan puasa untuk para hamba, supaya mereka mengubah perangaiperangai mereka. Tetapi mereka hanya mengubah waktu makan mereka sahaja” [Ibadat fil Islam]

47


Benarlah sabda junjungan besar Nabi Muhammad yang menyatakan :

30 Ramadhan

“Bagi mereka yang berpuasa itu ada dua kegembiraan; pertama sewaktu berbuka dan yang kedua sewaktu bertemu dengan Allah Azza Wajalla.”

Berlalu sudah tigapuluh hari kita berpuasa. Terlalu cepat ia berlalu pergi tanpa kita sedari. Beruntunglah mereka yang benarbenar memanfaatkan bulan ini dengan memperbanyakkan amalan dan menghimpunkan sebanyak mungkin kebaikan. Sebaliknya rugilah mereka yang mempersiasiakannya atau menyambutnya dengan sambil lewa.

Sedangkan mereka yang engkar, di wajah mereka terbayang rasa penyesalan dan kesugulan.

‫َﻜ ﱠﻦ‬ ِ ‫ْﺠ ِﺪﻳْ ِﺪ َ ﻟ‬ َ ‫ِﻦ ﻟﺒﺲ ﻟ‬ ْ ‫ﻟﺴ ِﻌ ْﻴ ُﺪ ﻣ‬ ‫ْﺲ ﱠ‬ َ ‫ﻟَﻴ‬ َ ‫َﻦ ﻧ‬ ْ ‫ﻟﺴ ِﻌ ْﻴ ُﺪ ﻣ‬ ‫ﱠ‬ ‫َﺠﺎ ﻳَ ْﻮ ِ ﻟْ َﻮ ِﻋ ْﻴ ِﺪ‬ “(Ukuran) kegembiraan bukanlah dengan memakai pakaian yang baru, akan tetapi (ukuran) kegembiraan ialah mereka yang selamat pada hari Kiamat nanti.“

Kepada hamba yang taat, jelas terpancar seri di wajah-wajah mereka menantikan Youmul Ja‘izah (hari penganugerahan).

Ya Allah, terimalah Ramadhan yang kami lalui ini sebagai amalan ikhlas dari kami dan jadikanlah kami dari kalangan mereka yang dibebaskan daripada api neraka.

ZAKAT FITRAH

Semoga Allah menemukan kita lagi dengan Ramadhan yang akan datang. Pesanan: Kalau anda masih belum m e n u n a i k a n z a k a t fi t r a h , tunaikanlah segera supaya ia dapat memberi kegembiraan kepada fakir miskin

* Wajib kepada setiap Muslim lelaki atau perempuan, tua atau muda. “ Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah iaitu sebanyak segantang tamar atau gandum ke atas hamba atau orang yang merdeka, lelaki atau perempuan, tua atau muda daripada kalangan orang-orang Islam.”

‫ْﺤ ْﻤ ِﺪ‬ َ ‫ﷲُ  َْﻛﺒَ ُﺮ َِﷲِ ﻟ‬

Ya Allah, terimalah

Menyemai cinta dengan masjid

Ramadhan yang

n Biasa mendatangi masjid akan menyemaikan sifat, “lelaki yang hatinya melekat di masjid”. Ini melayakkannya bernaung di bawah bayangan ‘Arasy Allah. n Duduk di masjid dan menunggu solat dikurniakan ganjaran solat dan dipohon keampunan oleh para malaikat. n Menunggu solat selepas selesai solat menjadi sebab dihapuskan dosa dan diangkat darjat. n Peluang memperolehi takbiratul ihram bersama imam. Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesiapa yang bersembahyang kerana Allah selama 40 hari secara berjema’ah dan memperolehi takbir pertama (bersama imam), dituliskan untuknya 2 kelepasan: kelepasan dari neraka dan kelepasan dari sifat nifaq”. [Hadis Hasan, Sahihat al-Jami’, al-Albani] n Peluang memperolehi saf pertama. Rasulullah s.a.w bersabda: “Jika mereka tahu kelebihan saf pertama, nescaya dilakukan pengundian”.

kami lalui ini sebagai

(Maksud Hadis)

* Waktunya bermula dari awal Ramadhan hingga sebelum didirikan sembahyang sunat Hari Raya * Dibayar dengan makanan asasi sesebuah negara dan boleh juga ditukarkan dengan nilai duit

amalan ikhlas dari kami dan jadikanlah

* Diagihkan kepada fakir-miskin seperti mana hadis Rasulullah yang bermaksud: “Jangan sampai mereka (fakir-miskin) memintaminta pada hari tersebut (hari raya)”.

kami dari kalangan mereka yang dibebaskan daripada api neraka.

[Sahih at-Targhib]

48

49


* Kami gembira dengan alunan takbir yang bergema memenuhi pelusuk angkasa; diiringi dengan ungkapan tauhid serta pujipujian.

ADAB-ADAB SEMBAHYANG HARI RAYA

KEGEMBIRAAN DI HARI RAYA

* Mandi sunat, memakai wangian dan pakaian yang cantik

* Kami gembira kerana dosa-dosa diampunkan

* Makan sedikit sebelum keluar sembahyang * Bertakbir bermula dari malam raya sehingga sebelum imam memulakan sembahyang raya terutama sewaktu dalam perjalanan ke tempat sembahyang

* Kami gembira kerana dapat memberikan kegembiraan kepada saudara-saudara kami yang kurang bernasib baik dari kalangan fakir miskin

* Kami gembira dengan budaya ziarah-menziarahi yang pastinya dapat mempereratkan lagi ikatan kekeluargaan dan keharmonian.

* Kami gembira dengan kelebihan Allah serta RahmatNya ke atas kami yang melimpah ruah.

* Kami gembira dengan hiburan yang murni; jauh dari sebarang unsur maksiat dan unsur yang melalaikan.

Caranya : Dua rakaat (tanpa azan dan iqamah); tiada sembahyang sunat sebelum dan selepasnya

‫ َﻻ ِﻟ َﻪ  َِّﻻ‬، ‫َﻛﺒَ ُﺮ‬ ْ  ُ‫ َﷲ‬، ‫َﻛﺒَ ُﺮ‬ ْ  ُ‫َﷲ‬

* Kami gembira dengan doa yang kami ucapkan sesama kami:

WAHAI UMATKU,

Rakaat pertama: T a k b i r tujuh kali (tidak termasuk takbiratul Ihram). Membaca Fatihah diikuti dengan surah al – A‘la. Kemudian ruku‘ dan sujud seperti biasa

Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar dan bagiNYA pujian.”

SOLAT HARI RAYA Hukumnya

: Sunat Muakkad.

Waktunya : Naik matahari kadar segalah sehinggalah tergelincir

‫ْﺤ ْﻤ ِﺪ‬ َ ‫ ﷲُ  َْﻛﺒَ ُﺮ َِﷲِ ﻟ‬،ُ‫ﷲ‬

* Pergi dan balik melalui jalan yang berlainan

Rakaat kedua : Takbir lima kali (tidak termasuk takbiratul qiam). Membaca Fatihah diikuti dengan surah al Ghasiyah. Kemudian ruku‘, sujud, tasyahud seperti biasa dan diakhiri dengan salam

* Berbalas ucapan tahniah:

‫ْﻜ ْﻢ‬ ُ ‫ﱠﻞ ﷲُ ِﻣﻨﱠﺎ َ ِﻣﻨ‬ َ ‫ﺗَ َﻘﺒ‬ “ Semoga Allah menerima amalan kami dan kamu semua.”

Wahai Umatku, kami menyeru kalian kepada Islam dan ajarannya yang mencakupi seluruh kehidupan

‫ْﻜ ْﻢ‬ ُ ‫ﱠﻞ ﷲُ ِﻣﻨﱠﺎ َ ِﻣﻨ‬ َ ‫ﺗَ َﻘﺒ‬ “Semoga Allah menerima amalan kami dan juga kamu semua.”

Wahai Muslimin, sesungguhnya meletakkan sepenuh ketundukan kepada Allah, berjihad untuk memartabatkan Islam dan meninggikan syariatNya “adalah tugasan utama kalian di dunia ini”. Sekiranya kalian benar-benar melaksanakannya, maka kalian tergolong di dalam golongan yang

* Kami gembira dengan ramainya Muslimin yang sama-sama berhimpun di pagi Syawal ini; tidak kira kaya atau miskin, kecil ataupun besar, tua ataupun muda, lelaki ataupun wanita. Semuanya mengucapkan takbir, tahlil dan juga tahmid. Berjaya atau kecundang?

Untuk siapa hari raya? Allah mengurniakan 2 hari dalam setahun kepada umat Islam untuk mereka sambut dengan penuh kemeriahan. Namun ianya bukan sekadar untuk bersukaria. Ia adalah hari kemenangan. Hari raya adalah untuk mereka menyambut kemenangan. Oleh itu mereka bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Mereka bersyukur kerana Allah telah memberi kekuatan kepada mereka untuk melawan nafsu selama sebulan penuh. Berlapar, berdahaga dan berpenat dengan puasa dan solat terawih semata-mata kerana Allah. Lalu bila tiba 1 Syawal, mereka bertakbir atas petunjuk dan pertolongan Allah.

Tetapi, adakah semua orang berjaya di sepanjang bulan Ramadhan ini??? Jawabnya TIDAK. Ramai yang kecundang dan kalah dengan nafsu sendiri (syaitan telah diikat pada bulan Ramadhan!) Ramai yang tidak dapat diubah oleh puasa mereka. Puasa dan tidak puasa sama sahaja, bahkan kadang-kadang lebih teruk. Ramai yang berpuasa tetapi gagal menunaikan solat fardhu dengan baik. Bahkan ada yang langsung tidak mengendahkan dan menghormati Ramadhan. Adakah orang yang tewas layak merayakan hari kemenangan?! Jika kita tergolong di kalangan mereka ini, maka pemergian Ramadhan dan kedatangan Syawal sewajarnya disambut dengan tangisan penyesalan, bukannya senyum tawa kegembiraan. Berisighfarlah, semoga Allah mengampunkan kita. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.

50

51


berjaya di dunia dan di akhirat.

Sempena kedatangan Syawal yang mulia ini, kami ingin mengucapkan tahniah dan selamat Hari Raya kepada anda semua dengan iringan doa semoga Allah menerima ibadah puasa kita, qiam kita dan segala amal kebajikan yang sama-sama kita lakukan sepanjang Ramadhan yang lalu. Kita juga berdoa semoga kita semua digolongkan ke dalam golongan hambaNya yang mendapat pembebasan daripada api neraka. Tidak lupa juga untuk sama-sama kita doakan agar Allah menganugerahkan kemenangan yang gemilang kepada Islam dan umatnya di seluruh pelusuk alam. Amin…

Inilah seruan kami … dan kami bersedia dengan segala apa yang kami miliki untuk bersama mereka yang ingin membawa umat ini ke arah kemajuan dan keagungan.

ONMLKJ UTS RQP WV: “Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya dan jangan sekali-kali kamu menurut jalan-jalan yang selainnya, maka nescaya kamu akan berpecah dari jalannya.”

“Selamat Hari Raya, Maaf Zahir dan Batin”

(al An`am:153)

Wajah baru Semoga Ramadhan yang berlalu menukarkan sikap dan tabiat lama kita yang tidak secocok dengan ajaran Islam. Semoga puasa kita kali ini akan menjadikan kita orang yang menjaga solat, memenuhi masjid, menghadiri majlis ilmu, menunaikan tanggungjawab dan bersama-sama memperjuangkan agama Allah. Jangan pula Ramadhan baru melangkah kakinya, budaya kurang sihat atau kefasikan mula melanda. YA ALLAH, peliharalah puasa dan amalan kami dari gugur seperti gugurnya daun di musim luruh. Amin…

52

Tazkirah Ramadhan  

islam education

Tazkirah Ramadhan  

islam education

Advertisement