ISM / 2018 nr3 vår

Page 1

Ism

Våren 2018

KONSTSKOLOR Misslyckanden

AGNES THOR Ångest och andra glädjeämnen


2

ISM

Konstskolor. Dags att söka nu.

VÅREN 2018

Det finns många konstskolor i Sverige. Och dessutom finns det en rad skolor på olika nivåer som utbildar i design, olika hantverk och andra kulturämnen. Här har vi gått igenom de skolor som utbildar inom fri konst på ”mellannivå”. Gymnasieutbildningar, högskolor och folkhögskolor är inte med i denna genomgång. De flesta av de skolor som är listade här har tvååriga heltidsutbildningar men ibland också ettåriga eller treåriga. Många har också ett utbud av korta kurser. De flesta av skolorna berättigar till studielån enligt A2-reglerna hos CSN plus merkostnadslån som täcker terminsavgiften. Många av skolorna är medlemmar i FRIKS. På FRIKS hemsida friks.se kan du lätt hitta dessa skolor och andra kulturutbildningar. Vi har valt att använda skolornas egna beskrivningar, med viss redigering. Till alla skolorna ansöker man med arbetsprover. Detaljer angående ansökningstider mm kan ändras. Vissa skolor tar ut en ansökningsavgift. Kolla själv. För att få en bra bild av en skola som du är intresserad av så rekommenderar vi starkt att du gör ett besök. Vi tror att du är välkommen. Hälsningar från Isms redaktion.

Basis

Konstskolan Basis har de tre ettåriga studiemedelsberättigade heltidsutbildningarna konstnärlig grundutbildning, fördjupad konstnärlig grundutbildning samt inredning och design. ”Alla skolans lärare är yrkesverksamma konstnärer och designers som med sitt kunnande och engagemang skapar en varm och öppen atmosfär. Undervisningen är samlad i en inspirerande miljö i ett stort 1700-tals hus på söder i Stockholm. I husets stora salar, vindlande trappor och intima vrår går det lätt att finna sig tillrätta för fokuserat arbete och stimulerande samtal. Här uppstår de processer som leder till konstnärlig utveckling och här kan du börja din bana inom konst – och kulturlivet, så som så många, många har gjort under de senaste decennierna.” Terminsavgift: 12 250 kr. Ansökan ska

vara inne senast 28 maj. Hemsida: basis.se

Domen

Dômen konstskola ligger i Slottsskogen i Göteborg. Den har tre tvååriga linjer – måleri, skulptur och grafik. ”Skolan genomsyras av bra energi, stor arbetsglädje och högklassig undervisning. Vi erbjuder utbildningar som ger dig nödvändig kunskap för att kvalificera dig till konstnärliga högskoleutbildningar. De studerande får lära sig vägen till ett eget konstnärligt språk. Skolan har stora ateljéer, gips- och träverkstad, grafiska verkstäder, bibliotek, välutrustad datasal med uppdaterad utrustning m.m. För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Skolans pedagoger är utan undantag utövande konstnärer och starkt engagerade i arbetet på sko-

lan. Utbildningarna är tvååriga och innehåller studieblock med mycket varierade upplägg. Första året på skolan har fler givna uppgifter än andra året, då man arbetar mer fritt utifrån egna idéer och sitt eget konstnärliga språk. Undervisningen är till största delen praktisk. Det ingår även undervisning i form av föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra aktuella ämnen i vår nutid, bl.a. inom filosofi, litteratur och om den mångsidighet som konstnärsyrket kräver. Utbyte mellan utbildningarna ingår i schemat och finns

med som ett självklart inslag på skolan.” Terminsavgift: 10000 kr. Ansökan ska vara inne innan 18 april. Hemsida: domenskonstskola.se

Falkenbergs konstskola

Falkenbergs konstskola har två ettåriga utbildningar – ett grundår och ett påbyggnadsår. Skolan ”ger dig möjlighet till studier var i världen du än befinner dig, vi är inte begränsade till en specifik ort. Skolan finns tillgänglig via internet och vi har över 17 års erfarenhet av distansutbildning.


VÅREN 2018

Vår mening är att varje individ, oavsett omständigheter, ska kunna ges möjligheten att utveckla sina egna konstnärliga färdigheter. Vi erbjuder förutsättningarna för detta. Våra distansutbildningar rymmer studerande med olika erfarenheter från vitt skilda platser. Både storstad och glesbygd finns representerade och bidrar till att ge skolan dess föränderliga och unika sammansättning. Kommunikationen sker till största delen på en utbildningsplattform via internet och via webkamera. Hos oss blir du inte införlivad i en förutbestämd skolmiljö utan förutsättningarna skiljer sig från individ till individ, då alla arbetar utifrån sin egna högst personliga verklighet. Ateljé eller arbetshörna inrättar var och en efter sina förutsättningar. Den konstnärliga arbetsprocessen är den gemensamma nämnaren samt intresset för konst, både i utövning och i samtal. Som studerande på distans finns på så sätt alla möjligheter att utveckla sin särart.” Terminsavgift: 8000 kr. Ansökan ska vara inne senast 28 maj. Hemsida: falkenbergskonstskola.se

The Florence Academy of Art

”Sedan The Florence Academy of Art grundades 1991 har en stor andel av dess studenter kommit från Skandina-

ISM

vien. 2006 bestämdes därför att en svensk filial skulle öppna i Göteborg, Skandinaviens centrum. De första studenterna startade sin utbildning 2007. Vår filosofi, vår kursplan och vår utbildningsmetod kommer direkt från florens. Men vi tror att studier hos FAA vid vår skola frambringar en speciell typ av realistisk konstnär. Vi finns i Kvarnbyn. Inspirerade av den naturliga skönheten i våra omgivningar kommer vi till skolan varje dag angelägna att arbeta tillsammans för att avslöja mästarnas hemligheter. Ostörda timmar av intensivt studium under ledning av en exceptionell stab av professionella målare, som alla studerat vid FAA, har i Mölndal skapat en viktig konstnärlig miljö.” Terminsavgift: 41275 kr. Ansökan ska vara inne senast 15 april. Hemsida: florenceacademyofart.se

Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlesborgsskolan Bohuslän ligger nära Bovallstrand. Den erbjuder en tvåårig konstnärlig grundutbildning på heltid. ”Första året riktar sig till dej som har gått estetiskt program på gymnasiet, något år på konstskola, kortare konstkurser eller är självlärd och vill öva upp tekniska, praktiska och teoretiska baskunskaper. Vill prova nya sätt att arbeta på men också

ägna dej mer åt det som intresserar dej mest. Andra året ligger fokus på att utveckla en mer precis sida av ditt konstnärliga arbete. Omsätta tillägnade färdigheter, fördjupa och förtydliga teman och mål. Stärka arbetsprocessen och öka självständigheten i ditt konstnärliga språk. Det går att söka direkt till årskurs två ifall du har gått en annan grundutbildning inom konst och kultur eller genom beprövad konstnärlig erfarenhet kan visa att du är redo. Utbildningen förbereder för högre studier på högskola eller universitet inom fältet kultur: konst, konsthantverk, design och arkitektur. Undervisningen bedrivs i form av kurser som skolans huvudlärare och gästlärare håller, självstudier, handledning och genomgångar individuellt och i grupp, föreläsningar och elevutställningar, studiebesök och resor. Undervisningsspråket är främst svenska och delvis engelska.” Ansökan ska vara inne senast 11 maj. Terminsavgift: 11000 kr. Hemsida: gerlesborgsskolan.se

Gerlesborgsskolan Stockholm ”Gerlesborgsskolan Stockholm erbjuder en tvåårig konstnärlig grundutbildning på heltid. Utbildningen förbereder för högskoleutbildningar som leder till konstnärliga exami-

3

na, men ger också en gedigen grund för eget arbete. Studier på denna utbildning har lett vidare till yrken som konstnär, arkitekt, grafisk formgivare, bildlärare mm. Undervisningen bedrivs genom kurser, workshops, seminarier, enskild handledning och föreläsningar. Teckning, måleri och teori är grundelementen i utbildningen men det ges också kurser i t ex foto, animation, video, ljudkonst och performance. Under utbildningens första år ligger betoningen på att tillägna sig grunderna i bildskapande, för att under det andra året fördjupa och utveckla ett eget uttryck och driva egna projekt. Vi sätter stort värde på den levande debatten. Att använda kritiskt tänkande och ifrågasätta normer och strukturer är något som uppmuntras. Föreläsningar i konsthistoria och konstteori varvas med föreläsningar med aktuella konstnärer och andra yrkesgrupper som formgivare, curators eller organisationer som är kopplade till konstlivet. För att ta del av det samtida konstflödet görs regelbundet gallerirundor, studiebesök på konstmuseer samt en internationell studieresa. Skolan har 74 studerandeplatser fördelade på två årsklasser med lokaler i Hjorthagen. Varje studerande har en egen ateljéplats.” Ansökan ska vara inne senast 11 maj.


ISM

4

è Terminsavgift: 11000 kr. Hemsida: gerlesborgsskolan.se

Grafiksskolan

”Grafikskolan i Stockholm är den enda konstskolan i norden som koncentrerar sig på de konstgrafiska uttrycksformerna och boktryck/ artists’ books. Skolan startade på 1970-talet i form av kvällskurser på Münchenbryggeriet i Stockholm. Idag är Grafikskolan en 2-årig heltidsutbildning och bedrivs med tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningen är studiemedelsberättigande. Utbildningen förbereder för högskoleutbildningar som leder till konstnär liga examina, men ger också en gedigen grund för eget arbete. Första året är ett konstgrafiskt basår och innefattar de konstgrafiska tryckmetoderna samt boktryck, bokbindning och digital bild. Det andra året väljer studenterna inriktning mot antingen bild eller artists’ books. Undervisningen bedrivs genom kurser, workshops, seminarier, enskild handledning och föreläsningar. Förutom studier i konstgrafiska metoder, ingår även kurser i bok- och trycksaksproduktion, konsthistoria, omvärld och yrkesorientering samt föreläsningar med aktuella konstnärer. Under vårterminen genomförs slututställning på eta-

blerad konstinstitution eller galleri.” Terminsavgift: 18500 kr. Ansökan öppnar i april. Hemsida: grafikskolan.se

Göteborgs konstskola

Göteborgs konstskola. ”Vår tvååriga grundutbildning med inriktningarna måleri, skulptur och grafik är för dej som är gått estetiska programmet på gymnasiet, något år på konstskola, kortare konstkurser eller är självlärd. Till skulptur och grafik kan du söka även utan tidigare erfarenhet av rumsligt och grafiskt arbete. I grundutbildningen ingår kurser, handledning, självstudier, konstnärspresentationer, föreläsningar, workshops och studiebesök och resor. Mer detaljerade beskrivning av grundutbildningens inriktningarna finns under rubrikerna måleri, grafik, och skulptur. Utbildningen är högskoleförberedande inom fältet konst och kultur, godkänd för eftergymnasiala studielån, erhåller statsbidrag och står under tillsyn av myndigheten för yrkeshögskolan. Ettåriga påbyggnadsutbildningen vänder sig till dej som genom studier eller beprövad konstnärlig erfarenhet kan visa i din ansökan att du är redo för att gå den. Ansökan hit sker i form av ett eget utformat projekt med syfte att stärka din arbetsprocess och

ditt konstnärliga språk. Påbyggnadsutbildningen består till större del av individuellt arbete med handledning individuellt och i grupp. Den har mindre lärarledd undervisning än grundutbildningen.” Ansökan senast 15 april. Terminsavgift: 12000 kr. Hemsida: gbgkonstskola.se

Idun Lovén

Idun Lovén ligger i Årsta utanför Stockholm. ”Skolan ägs och drivs av konstnärer. Samtliga lärare är aktivt utövande konstnärer. Undervisningen präglas av en pedagogik baserad på lärarnas egna konkreta konstnärliga kunskaper och erfarenheter, som garanterar en nära och fortlöpande kontakt med den samtida konstutvecklingen. Vi erbjuder två stycken tvååriga utbildningslinjer, en för skulptur och en för måleri. Målet med utbildningen är att utveckla studentens förmåga till eget skapande och tänkande, och att förbereda för vidare studier vid konsthögskolor eller för annan kreativt inriktad utbildning. Skolan har sammanlagt 48 studenter som fördelar sig i 32 måleri- och 16 skulpturstuderande. Till varje nytt läsår antages cirka 24 nya studenter. Vår ansökningsplattform kommer öppna den 1 februari. Sista inlämningsdag för arbetsprover 2018 kommer vara

VÅREN 2018

den 13 maj.” Terminsavgift: 12000 kr. Hemsida: idunloven.se

Konstskolan

Konstskolan ligger i Stockholm och har tre ettåriga konstutbildningar. ”På vår konstnärliga grundutbildning lär du dig olika konstnärliga tekniker inom skulptur, teckning och måleri. Du övar dig att gestalta en mängd motiv i olika tekniker och får möjlighet att hitta ditt eget uttryck. Efter utbildningen kan du söka till våra andra konst- och kulturutbildningar som projektkonstutbildning, konst och design, arkitekturskolan sthlm eller till konstnärliga högskolor. På utbildningen konst och design utvecklar du ditt individuella formspråk och får en förståelse för designprocessen. Målet är att skapa förutsättningar för dig att söka vidare till designhögskolor i Sverige som Konstfack, Beckmans högskola eller HDK högskolan för design och konsthantverk och internationellt. Under projektkonstutbildningen arbetar du tematiskt, projektorienterat och idébaserat med dina egna konstnärliga frågeställningar. Du fördjupar dina kunskaper inom konstnärliga tekniker som skulptur, teckning och måleri. Efter utbildningen kan du söka till konstnärliga högskolor som Kungliga Konsthögskolan eller


VÅREN 2018

ISM

Konstfack, eller söka dig utomlands.” Terminsavgift: 16000 kr. Ansökan ska vara inne senast 4 juni. Hemsida: folkuniversitetet.se

1 augusti 2018 flyttar vi till Skarpnäck! Om du vill ansöka ringer du till Konstskolan Linnea och bokar tid för ett studiebesök. Till studiebesöket

Konstskolan Linnea

tar du med dig arbetsprover, 4-6 teckningar och målningar. Nästa steg i antagningsprocessen är att du kommer på en praktikvecka hos oss. När praktikveckan är slut kan du vid intresse fylla i en skriftlig ansökan som du lämnar in till skolan.” Terminsavgift: 3000 kr. Hemsida: konstskolanlinnea.se

Konstskolan Linnea ligger i Stockholm. ”Linnea är en 3-årig eftergymnasial konst- och kulturutbildning/deltid daglig verksamhet. Vi vänder oss till dig med diagnos inom autismpektrumtillstånd/intellektuell funktionsvariation och som har rätt till insats enligt LSS. Vi är godkända som utförare inom daglig verksamhet deltid enligt LOV- lagen om valfrihet i Stockholm stad. Du kan ansöka redan nu till nästa omgång med start augusti 2018.

KV Konstskola

KV Konstskola. ”På skolan finns 82 elevplatser fördelade på tre ettåriga utbildningar, Konstnärlig grundläggande utbildning, Konstnärlig fördjupning och Bild och rumsgestaltning. Utbild-

ningarna är högskoleförberedande och en bra väg om du i framtiden vill arbeta inom det estetiska fältet. Högskoleutbildningar skolan förbereder för är bl.a. fri konst, design, konsthantverk, mode/textil, reklam och arkitektur. I dag krävs för det mesta en konstnärlig utbildning efter gymnasiet för att komma in på någon av de estetiska högskolorna. Vår målsättning är att hjälpa alla våra elever att utvecklas konstnärligt! Om du är närvarande, lyssnar på lärarens introduktioner till dagens uppgift och praktiskt arbetar med den, så kommer du att gå framåt. På detta sätt får du en inblick i den skapande processen. Undervisningen baseras på uppgifter med läraren närvarande i ateljén under hela dagen. Praktiska övningar som att måla modell, teckna perspektiv och skulptera porträtt varvas med analyserande samtal. Samtalen sker både mellan läraren och den enskilda studeranden och mellan läraren och hela gruppen.” Ansökan lämnas in under maj-juni. Terminsavgift: 12000 kr. Hemsida: folkuniversitetet.se

Lunds Konst/ designskola

Lunds Konst/designskola ”Här ger vi dig grunderna i konst, design och arkitektur under ett eller två år. Du får insikt i den skapande processens

5

dynamik och möjligheter. Alla lärare är yrkesverksamma inom konst, design eller arkitektur, vilket ger dig en naturlig kontakt med yrkeslivet under din tid på skolan. Du får individuell handledning med arbetsprover till ansökningar för vidare utbildningar. Många av våra tidigare elever har fortsatt till design, konst och arkitekturutbildningar på universitet och högskolor. Utbildningen är gränsöverskridande mellan två-och tredimensionell gestaltning samt mellan konst, design och arkitektur. Hos oss utvecklar du förmågan att bearbeta, uttrycka tankar och idéer genom konstnärlig gestaltning. På skolan får du lära dig arbeta med den konstnärliga processen både enskilt och i grupp. Undervisningen sker genom personlig handledning, föreläsningar, olika teknikövningar och gemensamma redovisningar där du även får en individuell utvärdering. På våra studieresor till Tyskland, Danmark och Sverige får du mångsidiga upplevelser och kunskaper om konst, design och arkitektur. Vi hjälper dig att hitta ditt individuella formspråk som ger dig möjlighet att reflektera dina tankar. Detta hjälper dig att bli självständig, få initiativförmåga och mognad för att kunna tillvarata den egnaè


ISM

6

è kreativiteten. Du kommer att vara en unik elev i en utbildning med totalt 32 elevplatser. Du får en egen ateljéplats i den stora ateljén och tillgång till verkstäder, projektrum, kök och bibliotek. Du har även möjlighet att arbeta på skolan både kvällar och helger i våra fantastiska lokaler.” Ansökan senast 28 maj. Terminsavgift: 17500 kr. Hemsida: folkuniversitetet.se

till tid och fokus. Uppgifterna avrundas ofta med gemensamma genomgångar där du och dina kamrater visar vad ni gjort och delar erfarenheter kring process och metod. Teckning och måleri ingår i Nyckelviksskolans alla utbildningar, men på denna linje får du mölig-

fundament för fortsatta högskolestudier eller ett eget självständigt konstnärskap. Skolan ligger centralt i Stockholm, i vackra och funktionella ateljéer. Formatet med totalt 25 studenter fördelade på två årskurser möjliggör en unik kontakt och kontinuitet i dialogen mellan studen-

Nyckelviksskolan

Nyckelviksskolan har ett flertal linjer som främst är inriktade mot hantverk. Skolan ligger i Lidingö. ”Linjen Färg, form och hantverk ger grundläggande kunskaper inom konst, hantverk och design. Utbildningens stora bredd är perfekt för dig som ännu inte har hittat din inriktning, men vill utforska olika sätt att skapa på. Här får du en god grund för högre utbildning och vägar vidare till jobb inom till exempel konst, arkitektur, illustration, design, möbler och inredning. Du jobbar med konstnärligt gestaltande i en rad olika ämnen och material för att få en känsla för deras uttrycksmöjligheter. Idéarbete och formgivning löper som en röd tråd i undervisningen. Du lär dig att förstå den kreativa processen genom att arbeta i olika material. Du får också arbeta i ett ämne i två eller tre dagar i rad, vilket ger dig möjlighet

VÅREN 2018

ateljéer i samma hus och arbetar självständigt med egen gestaltning, men har tillgång till att måla och teckna modell. Andra året kännetecknas av stor individuell variation mellan studenternas sätt att arbeta. Trots att måleri brukar vara det dominerande mediet så väljer många att arbeta med skulptur, foto, installationer och video.” Ansökan senast 22 maj. Terminsavgift: 8000 kr. Hemsida: pernbys.se

Swedish Academy of Realist Art

het till fördjupning. Här får du arbeta i tekniker som krita, tusch, akvarell och olja för att lägga grunden till seende och bildförståelse, till linjens, färgens och ytans möjligheter till uttryck och kommunikation.” Ansökan senast 28 maj. Terminsavgift: 16000 kr. Hemsida: nyckelviksskolan.se

Pernbys målarskola

”Pernbys målarskola är en tvåårig fristående konstskola med huvudsaklig inriktning på måleri, teckning och visuell gestaltning. Skolans syfte är att erbjuda en grundläggande konstnärlig utbildning som ger ett

terna och lärarna. Under det första året arbetar studenterna mycket med att teckna och måla modell. Men redan under den första terminen börjar arbetet med egen gestaltning. Under det andra året arbetar man utifrån egna idéer. På Pernbys är alla lärare yrkesverksamma konstnärer och de undervisar en veckodag var. I undervisningen ingår även seminarier och projekt i teckning, materiallära och färglära men även studier i konsthistoria och konstteori. Skolan bjuder kontinuerligt in olika konstnärer som gästlärare och föreläsare. Studenterna i årskurs två har egna

Swedish Academy of Realist Art (SARA) ligger i Simrishamn. Skolan har ett treårigt program och tre ettåriga program. ”SARA tillhandahåller den högsta nivån av träning i realistisk teckning och måleri med användande av traditionella tekniker och metoder från renässansen, 1700och 1800-talens europeiska och ryska akademier liksom framstående samtida metoder. Studenterna tillgodogör sig kunskaper som gör det möjligt för dem att skapa personliga samtida konstverk som möter kraven på överlägsenhet och professionellt hantverkskunnande uppsatta av mästare sedan århundraden.” Terminsavgift: 50000 kr. Kolla ansökningstid med skolan. Hemsida: swedishacademyofrealistart.se

Umeå konstskola ”Umeå Konstskola be-


VÅREN 2018

driver en 2-årig konstutbildning, omfattande totalt 80 veckor. Det första året ägnas till att ge de studerande en gedigen konstnärlig grund. Korta kurser i skilda tekniker och olika modeller för gestaltning avlöser varandra. Året har som mål att utveckla den studerandes konstnärliga uttrycks- och gestaltningsförmåga, samt ge de kunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier. Undervisningen är upplagd i block, där praktiskt arbete och teoretiska studier ska ge insikt om den konstnärliga processens möjligheter till problemlösning och kunskapssökande. Utbildningens fasta lärare bedriver kontinuerlig individuell handledning för att följa upp elevens egen utveckling. Undervisningen bedrivs av fasta lärare samt en mängd gästlärare och ges i följande ämnen: teckning, måleri, skulptur/ rum, digitala tekniker, performance, konsthistoria/konstteori och projekt. Om det första året till stor del handlar om att öva sig i att gestalta det man ser, så handlar det andra studieåret om att gestalta vad man avser. Under studieåret varvas perioder av projektarbete och gemensamma kurser. Utbildningen kräver god självdisciplin och tydlig inriktning. Undervisningen bedrivs i följande ämnen: gestaltning, projekt, pre-

ISM

sentation, konsthistoria/ konstteori. Utbildningen avslutas med ett offentligt utställningsprojekt.” Terminsavgift: 8500 kr. Hemsida: umeakonstskola.nu

Västerås Konstskola

Västerås Konstskola driver en tvåårig ”basutbildning med grundläggande studier i teckning, måleri, skulptur, grafik samt konsthistoria. I årskurs ett läggs stor vikt på modellstudier både i 2D- (teckning och måleri) och 3D-arbete (skulptur). I årskurs två ges eleverna möjlighet att förbereda sig för fortsatta studier genom projektarbete samt val av huvudämne (måleri, skulptur, grafik eller allmän). Det finns även möjlighet för mer avancerade studier, allt utifrån den enskilda studentens förutsättningar. Utbildningen är lämplig som förberedelse för alla sorters högskoleutbildningar inom det estetiska och konstnärliga området, t.ex. industridesign, grafisk design och illustration, mode, reklam, bildlärare, arkitektur, scenografi, olika typer av konsthantverk samt alla områden inom fri konst.” Ansökan senast i början av maj. Terminsavgift 4500 kr. Hemsida: vasteraskonstskola.se

Örebro Konstskola

Skolans tvååriga utbildning har två inriktningar:

Fri konst och Serielinjen. Alla studerande har egna ateljéplatser och fritt val bland skolans kursmoment (exempelvis måleri, skulptur, video, screentryck, performance, landart, professionalism, anatomi, serieberättande, teckning, konsthistoria/ konstteori mm) vilket gör att undervisningen blir starkt anpassad till varje individ. Vi lägger stor vikt vid diskussioner och samtal. Varje termin gör skolan en längre resa (kostnaden ingår i terminsavgiften) till ställen som Venedigbiennalen, Berlin, London eller Paris. En stor del av studietiden ägnas åt egna projekt. De studerande får mycket hjälp med att ansöka till högskola. Av de studerande som söker vidare har de senaste åren mer än 50% kommit in. Terminsavgift: 12000 kr. Ansökan senast 7 maj. Hemsida: orebrokonstskola.se

Österlenskolan för konst och design

Österlenskolan för konst och design. ”Vi vet att för att kunna komma in på en konstnärlig högskola, eller på annat sätt skaffa sig en professionell yrkesbana, behövs en grund som består av både tekniska färdigheter och konstnärligt ”tänk”. Oavsett vilken väg man väljer är det viktigt att se och förstå sammanhang, att känna till sin konstnärliga process, att

7

utveckla sin fantasi och sin visuella grammatik. Som konstnär och formgivare idag arbetar man ofta integrerat i samhället, i grupper och team och med gränsöverskridande projekt. Vi ser det som vår viktigaste uppgift att ge verktyg och förståelse för den roll som konstnären/formgivaren har i ett demokratiskt, mångkulturellt och jämlikt samhälle. På Österlenskolan skapar vi en miljö präglad av kamratskap och respekt för varandra. Den grundläggande konst- och designutbildningen på Österlenskolan syftar till att ge en bra bas för tex vidare studier, fördjupning eller arbete inom ett brett fält av konst- och formområden. Utbildningen är en möjlighet för dig som vill prova, utveckla och ha roligt med din kreativitet. Inga förkunskaper behövs, men vi tänker oss att du är intresserad och nyfiken på vad skolan har att erbjuda dig! Ämnena studeras i block och det finns alltid minst en lärare till hands under dagen. Undervisningen sker både i grupp och genom individuella ateljésamtal. Vi strävar efter att lära känna dig som individ och på olika sätt utmana och stötta och stimulera dina intressen och personliga drivkrafter.” Ansökan senast 29 maj. Terminsavgift 10000 kr. Hemsida: osterlenskolan.se


VÅREN 2018

ANNONS

8

Glasklara specialister Fönster & Byggnadsglas Kreativa inramningar Blyinfattningar

Södra Strandgatan 1, 702 10, Örebro 019 - 611 15 27, teijlers@teijlers.se www.teijlers.se

En modern konstskola där det finns plats att växa. Våra konstnärliga grundutbildningar har inriktning Grafik, Måleri och Skulptur samt Konstnärlig Idégestaltning

Välkomna på ÖPPET HUS 21 mars kl. 13-19 Ansökningskurs 24 -25 mars Ansökningsperioden börjar 26 mars www.gbgkonstskola.se

info@gbgkonstskola.se

Första Långgatan 10, Göteborg

031 - 14 80 61


VÅREN 2018

ISM

Krönika. Misslyckanden. Vad är en konstskola för ställe egentligen? Ja, det är inte alldeles lätt att säga. En konstskola kan vara så mycket. Och det den är kan vara så olika för olika personer. Det kan hända så mycket under de där åren som man går på konstskola. En del blir lite vuxnare, andra blir mycket barnsligare. Man får vänner, man grälar. Det är fest ibland. Kärlek uppstår. Och kriser. Mitt i allt det kanske man utvecklar sin konst. En del som besöker en konstskola första gången blir förvånade, kanske till och med besvikna. Eleverna står inte i rader med vita rockar framför var sitt staffli och målar. Besökaren kanske tänkte sig att det är en bild av skapande. Det är helt fel. Jovisst skapas det en hel del vid alldeles traditionella stafflier. Men det är verkligen inte det enda sättet att skapa på. Mycket händer på helt andra sätt. Man kan fråga sig när skapandet egentligen sker – är det när man sätter penseln på duken eller är det när man sitter och tittar på sin halvfärdiga målning? -Arbetar de inte, kanske besökaren undrar om eleverna. Jovisst gör de det. Men det syns nog inte på det

sätt som du trodde. -Kan man få köpa något? Kanske det. Om det finns något som är färdigt. Och om det är något som är lyckat. Det är inte så säkert. Det är inte det vi sysslar med här. -Jaså minsann, vad sysslar ni med då? Mest misslyckanden faktiskt.

Ja, en konstskola är en plats att misslyckas på. Det är i alla fall vad jag försöker åstadkomma. En plats där man kan pröva sådant som man inte är bra på, som man inte direkt får beröm för, sådant som man inte visste att man var intresserad av, ja även sådant

som man på förhand kan räkna ut att det kommer gå åt skogen. En konstskola kan fyllas rätt snabbt av halvfärdiga och havererade projekt. Kanske som ett laboratorium där forskarna inte har en aning om vilket resultat de ska komma fram till. Ibland luktar det pyton, ibland ex-

ploderar det och ibland blir det något som man inte riktigt vet vad det är. Konst? Kanske. Det tycker jag är i sin ordning. Det är verkligen genom misslyckandena som man utvecklas. Om man bara gör om det där som föräldrarna, kompisarna och bildläraren

9

gav en cred för, så händer ingenting. För att våga göra något annat än det man är bra på så behöver man känna sig rätt trygg. Så lite tävling och så lite dömanden och utröstningar som möjligt. Ingen idoljury. Men som ett slags frizon som allt eftersom fylls av resterna från det ena misslyckandet efter det andra. Tids nog kommer man att behöva prestera och göra bra saker. Det kommer man att klara om man har utvecklats tillräckligt. Visst blir det både beröm och kritik på en konstskola. Men kanske inte för det som du först tänkte dig. Ett överraskande fiasko är en mycket mer intressant ingång till ett utvecklingssamtal än en förväntad seger. Man kanske kan säga att en konstskola är mångkultur på individnivå. Här man har man inte bara rätt att få göra sin grej – man uppmuntras till det. Och det man gör behöver inte mätas och jämföras med vad någon annan gör. På en konstskola går man för sin egen skull. Egoistiskt? Inte alls, mer av detta är vad vi alla behöver – en plats att misslyckas på. TEXT: PETER EKSTRÖMVÅREN 2018

ISM

11

Det finns så mycket känslor inför hästar. Att hitta en balans i sitt konstnärliga arbete är kanske en av de svåraste sakerna att göra som konstnär, att känna sig själv och sin process och att hitta en riktlinje i sitt arbete att hålla sig till, samtidigt som man måste vara driven i sina idéer och jobba hårt för att skapa sig en plats i konstvärlden. Agnes Thor är en konstnär med fotografi som sitt främsta medium. Efter 6 år i New York har hon nu flyttat till Stockholm för att etablera sig där och samtidigt hitta en ny ordning i sin konstnärliga praktik, en hållbarhet. Hennes senaste stora projekt har just avslutats och handlar om det sverigefinska kulturarvet. Detta projekt ska avrundas i vår med publiceringen av en bok. Hennes andra. -Det här året är jag i lite av ett mellanting, säger Agnes till mig över skype en torsdagsmorgon.

-Jag har jobbat väldigt intensivt med det här i ett och ett halvt år men nu försöker jag avsluta tidigare projekt jag hållit på med, så att jag kan börja på nya projekt kanske nästa år. Jag har jobbat som konstnär sen jag slutade skolan i princip, det var 2010 så det är ju sju åtta år mer eller mindre. Jag tänker att människor förnyas ungefär var sjunde år och

för mig känns det lite som att så här sju år efter skolan blir som en ny era. Det handlar mycket om att hitta ett hållbart sätt att jobba som konstnär, den processen är jag ganska mycket i nu. -Nya celler tar över kanske? -Ja, det är förvirrande. Men man inser också att man faktiskt hållit på ett tag och det är skönt. När jag var yngre tänkte jag

gärna att det skulle finnas fasta steg som man uppnår, att gör en på ett visst sätt så blir det såhär, men det är ju krokigare än så för det mesta att reda ut vad man faktiskt håller på med. Jag jobbar ständigt med att hitta nya approacher till vad som är intressant med mitt fotografiska arbete. Jag upplever att det finns en problematik i foto för att det har en så starkè
14

èplats i vardagen och de mobilkameror folk har i dag är mycket bättre än den kamera jag hade i gymnasiet till exempel. Men strävan efter att hitta hur man jobbar med foto i konst är en del i varför jag intresserar mig för det, jag tycker att det finns en olöst fråga i det. Ett av Agnes projekt fokuserar på hästar och har löpt över fem år. 2016 åkte hon till Wyoming för att fota vildhästar, det blev ett avslut för henne. -Det här handlade mycket om att utforska hästväsendet, jag tycker att det är intressant att det finns så mycket känslor inför hästar hos människor. Det är ganska unikt för hästar som djur att ha den kopplingen till människor och människors utveckling. Ofta blir det så att jag snöar in

ISM

på saker och då kan jag jobba med det i flera år, för att en dag känna nu är jag liksom klar, ganska tvärt. Idag tänker jag mycket på mitt konstnärskap, var jag är och vart jag vill, vilken nivå vill jag vara på. Att tänka på framtiden kan nog kännas obehagligt ibland för de flesta människor och som konstnär kan det vara lätt att känna igen sig själv. Trots att vi idag lever i ett samhälle där det är lättare än någonsin att kontakta andra människor, så kan det ibland verka som att konstnärer drivs isär kanske mer än andra yrkesgrupper. I en kompetitiv marknad förväntas man vara mer själv. -Det svåraste med mitt jobb är nog att man är så ensam i sina beslut, det

är bara jag i mitt arbete. Som motvikt till det här försöker jag att hitta mycket runtomkring mig som kan hjälpa till och stötta, för att skapa ett nätverk runtomkring sig. För att avsluta frågar jag henne om hon har något drömprojekt och jo, hon skulle vilja åka till Camargue i Frankrike för att fotografera hästarna som springer över sandstränderna där. -Men uppenbarligen är det inte en jättestark dröm, för hade det varit det så hade jag redan gjort det, så brukar jag fungera som människa. Vill jag något tillräckligt mycket så brukar jag genomföra det, säger hon och skrattar.

VÅREN 2018

TEXT: JOHANNA DE VERDIER BILDER: AGNES THOR


VÅREN 2018

If you are looking for a great master who will tell you what’s right to do, don’t go there. The French school of Arts ENSAPC (École Nationale Supérieure d’Arts de Paris Cergy) is not going to help you! And for a good reason, there, the floor is given to the students themselves. In this art school you are not considered a pupil, you are considered what you are : an Artist. What you will find there is an amazing platform for experimentation and research, where all space is dedicated to the invention, liberated of all boundaries. ENSAPC, or Cergy School of Arts, was precisely built and imagined during the great reform of higher education which upset France in the early 1970s. Thus, it was established in the city of Cergy, about thirty kilometers from the capital, in a city emblematic of the major urban and architectural projects - often called utopias - that marked the end of the 1960s, a "new" city built from scratch on a small village of the Oise, with its bagage of audacious and singular architectural works. Thereby the history of this

ISM

15

school is closely linked today to continue on the schools and to assert to the history of its city, Post-Master program yourself artistically, do and in a symbolic way that opened recently! not hesitate, come as you both had the same hope: To enter the first year are, be yourself, original to see differently and to at ENSAPC, it is comand audacious, and you make something new. pulsory to speak French will see, it will open its Therefore, at the Cergy and to be selected in the doors and its arms. School of Arts, or "at entrance examination I could go on talking Cergy" as say all those which attracts students about this school on dowho attended this school from all over France but zens of pages, this school (obviously the amalgam also from all over the that I loved so much. My between the city and world, which represents house, my family, my the school happens by not less than 3000 candi- workshop, my refuge, itself through the langu- dates each year. which I miss, always, age), the teaching is not It is also possible to enter despite the pressure promulgated with the during the curriculum, that I sometimes have academic methods, let’s because the school orga- felt, despite the fatigue say "vertical". nizes entrance exam ses- of hard work, even 5 “At Cergy”, teaching is sions for each level each years after receiving my organized along two main lines. First of all a "horizontal" axis, based on a principle of constant dialogue between all, teachers and students, but also between students and between teachers. Then, the learning is spread on a "transversal" axis where all the artistic disciplines cross literally and constantly. Thus in Cergy it is possible to learn to practice photography at the same time as contemporary dance and sound or cinema or even music. In this school it is the student TEXT: LUDIVINE THOMAS BILD: HUBERT CRABIÈRES himself who creates his pathway and his schedule, between "Studios" year. This represents an Master … I could talk of practical technical additional chance to about the great freedom courses, "ARCs" of inter- benefit from the teaching I felt, and how scary and disciplinary teaching and of this institution for exciting it felt. I could projects outside. undecided ones, like me talk about all the great The course at ENSAPC for example, who wanted personalities I met, so is centered on two major to study at the university many great artists, from stages: a diploma in 3 before embarking in an all continents, which are years equivalent to a art school. This is calnowadays strong friends, Bachelor and a diploma led "entry examination companions for the artist in 5 years, the DNSEP, by equivalence". If you life. And as you imagiwhich has a Master dream of studying in ne, I could talk about so degree. It is even possible one of the best French much more.VÅREN 2018

ISM

17

Ångest och andra glädjeämnen. När man träffar ångermanlänningen KarlGustaf Vestlin kan man få intryck av att han är en person som hamnat lite utanför. Ibland är skjortan oknäppt och han hör dåligt så samtalen kan bli lite enstaviga. När man lär känna honom så blir bilden mycket annorlunda. Nu är han pensionär sedan många år. När han gick på universitetet läste han sociologi och nationalekonomi. Han funderade på att doktorera men istället tog han jobb som gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap. Det jobbade han med i mer än trettio år. -Jag var nog en ganska bra lärare. Det här med att måla kom sent i livet. Det fanns ett visst motstånd. När KG gick i realskolan visade han upp några bilder han gjort inspirerade av Picasso. Då fick han

stryk och tappade lusten till måleriet. Men långt upp i femtioårsåldern var det en utvecklingsdag på skolan där han arbetade. KG, som gärna idrottade när han var yngre, tyckte att han skulle göra något annat den dagen så han

prövade att måla akvarell. Nu fick målningen han gjorde beröm av skolans bildlärare UllaBritt Östman och Lars Mossberg. En av dem sa åt honom att gå och köpa färg och fortsätta att måla.

-Det gjorde jag. En bit in på 1990-talet lämnade han in några målningar till den öppna salongen Länets Konst i Örebro och kom med. -Jag blev jävla gladè


18

ISM

TEXT: PETER EKSTRÖM FOTO: BERTIL ANDERSSON

VÅREN 2018

èoch kände att jag inte var helt oduglig.

liksom en direkthet i måleriet som han gillade.

Bara något år senare blev han antagen till Liljevalchs Vårsalong också.

Han har visat sina verk då och då. Mest i form av deltagande i samlingsutställningar. Först 2017, vid 79 års ålder, blev det av att ha en ordentlig separatutställning. Det skedde på Bertil Anderssons och Helena Nilssons Galleri O i Odensbacken. Utställningen fick namnet Ångest och andra glädjeämnen. Och visst mår KG inte bra jämt (vem gör det?). Men om han då har ro att måla och resultatet blir skapligt kan det hända att ångesten viker.

1995 var KG i Stockholm och då besökte han konsthallen Magasin 3. Där visades en stor utställning med den tyske konstnären Georg Baselitz. Det blev en stor händelse för KG – Baselitz och de yngre tyska expressionisterna blev en stor inspirationskälla för honom. Där fanns

KG målar nästan alltid människor. Att måla landskap eller stilleben intresserar honom inte. Men relationen mellan människor är alltid intressant. Ofta är det som ett samtal pågår. Intensivt och kanske livsavgörande. Målningarnas människor är inte lyckliga. Ensamheten finns alltid med som en fond, ett nästa steg eller något som varit. Även om det är många personer på en målning möter de ofta betraktaren med blicken, liksom en och en. Även om de är tillsammans tycks de vara ensamma. Samtalet är mer mellan målningen och betraktaren än mellan personerna i bilden. Vemodet vägs upp av den vackra och ibland ganska vilda färghanteringen. Trots allt uppstår ett slags balans. Ångesten viker.20

ISM

VÅREN 2018

Det lilla blir det stora. - Den stora skillnaden är att smyckekonst är materialbaserad och konst är mer konceptrelaterad. Grunden är oftast silversmide eller guld, men det finns smyckeskonstnärer som arbetar i plast, glas och så vidare. Den största skillnaden är nog att utgångsläget sker från

kroppen som ett bestämt rum, mitt arbete ska visas på en kropp. Karolina Berg studerar sin femte termin på HDK, Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg med inriktning Smyckekonst. Vi samtalar om skillnaden mellan

konst och smycken. - Innan mina studier såg jag en utställning av Rosa Taikon där hon utgick från traditionell romsk teknik. Det var inspirerande. Var går gränsen mellan ett bärbart mode och

konst? Eller är det samma sak? - Det är en svår och intressant fråga. När smyckeskonst visas presenteras den oftast på ett podium och då blir syftet konst. Presentation av smycket på en person tycker jag om att se det lite som att man bär med sig ett konstverk. Verket får både ett sammanhang och en förflyttning. - Ja precis… Och en annan sak jag märkt är att om jag har på mig ett smycke som jag designat kan jag få frågan om de får testa det. Däremot om det ligger som ett museiföremål vågar man inte röra. Hur fungerar dina smycken? - De fungerar som små skulpturer, som skulle kunna prata för sig självaISM

22

också. Mina stora ringar av gjuten aluminium som ser ut som ett kluster av stenar, som stenar som växer på varandra. De är inte obekväma att ha på sig, men lite i vägen och förändrar ens kroppsspråk. De fungerar verkligen som små konstverk. Hur skulle du presentera dem i en miljö? - Låta dem ligga framme på en liten hylla eller ihop som ett stilleben, de är vackra att se på.

- Jag älskar alla sorters metaller, material är viktigt för mig och där är startskottet för mig. Mitt examensarbete handlar om en olyckshändelse. Jag råkade ha sönder en egentillverkad tallrik i porslinslera. Då såg jag ett pulver som senare fick bli en detalj och som numera finns som ett lager av applikation i mina smycken. Det oväntade som händer under resans gång är så spännande. - Min stil har nu blivit tydligare, de senaste

kurserna har vi fått djupdyka i vårt eget uttryck vilket har varit så bra, nu är jag mer säker på min stil. Arbetsprocessen är ju ofta upp och ner. Självförtroendet kan variera. Hur är det med dig? - När jag är kreativ är det ofta en svår period för mig. Men sedan utvecklas något nytt. Kritiskt tänkande gör både ont och för dig framåt.

VÅREN 2018

- Nu håller jag på och startar ett företag, där jag ska sälja mina smycken. I dagsläget har jag ingen försäljning mer än vid några utställningar och mässor. Vad spännande. Hur är det med konkurrensen? Finns det plats för alla? - Det finns inte någon som uttrycker sig i samma form som jag. Jag ser det mer som att vi är kollegor och vänner. Det finns kunder för alla.


VÅREN 2018

ISM

Ism

Vintern 2017 Ism ges ut av Örebro Konstskolas vänner ISSN 2002-8016

23

GREBBESTADS FOLKHÖGSKOLA

Medarbetare i detta nummer: Amanda Asp, Alva WirsénHolm, Tobias Bradford, Johanna de Verdier, Anna Ljungkvist, Thomas Karlsson, Ida Karlsson mfl.

Konst/hantverkskurser!

Redaktör och ansvarig utgivare: Peter Ekström.

Möjlighet att läsa in din högskolebehörighet!

Vill du annonsera i Ism? Har du synpunkter på innehållet i Ism? Vill du tipsa Ism om något? Vill du kostnadsfritt få Ism skickad till dig? Är det någon annan som borde få Ism?

Välkommen till oss! Läs mer på: grebbestads.fhsk.se

Hör av dig till oss på epost: ism.tidskrift@gmail.com 23

Böcker om konst, filosofi, religion, djurrätt med mera

Kanske är vi är så vana ska verket få en speciell vid att se stora konstverk yta att exponeras på. Det som skulpturer i offentli- lilla blir det stora! ga miljöer att det uppstår en osäkerhet kring dessa TEXT: AMANDA ASP små ting som görs av FOTO: KAROLINA BERG Karolina och andra. Men ju mer jag funderar på det desto mer intressant blir det med små verk. Jag får som betraktare både anstränga mig mer för attde se utgivna på dem och Bland författarna finns Agneta göra ett aktivt Lars val attVilks, gå Arundhati Roy, Rosendal, närmre för att se detaljer Fredrik Sjöberg, JM Coetzee och Peter ochEkström. dess uttryck. Nu längtar jag till mitt första köp av smyckewww.nya-doxa.se konst. Hemma hos mig

NÄRPRODUCERADE

TRYCKSAKER! www.triotryck.se

Aspholmsvägen 4, 702 27 Örebro | Telefon 019-20 74 30


VÅREN 2018

ANNONS

24

Ism

Våren 2018 Tidigare nummer finns på hemsidan: www.ism-tidskrift.se Nästa nummer beräknas komma i slutet av maj. Omslagsbild: Agnes Thor. Ism ges ut av Örebro Konstskolas vänner ISSN 2002-8016 © Respektive textförfattare och bildmakare. Medarbetare i detta nummer: Amanda Asp, Johanna de Verdier, Ludivine Thomas, Bertil Andersson. Redaktör och ansvarig utgivare: Peter Ekström. Tryck: Triotryck, Örebro 2018. Vill du annonsera i Ism? Har du synpunkter på innehållet i Ism? Vill du tipsa Ism om något? Vill du kostnadsfritt få Ism skickad till dig? Är det någon annan som borde få Ism? Hör av dig till oss på epost: ism.tidskrift@gmail.com

Nu startar Serielinjen! Serielinjen är tvåårig. De studerande kommer ha ett antal kortare kurser på olika specialområden som berättarteknik, storyboard, branschkunskap mm. Det blir också lite illustration och grafisk design. Under hela studietiden kommer det att vara regelbunden teckning. En stor del av andra året används till att utveckla ett eget större projekt. Ett flertal lärare och gäster kommer att arbeta med Serielinjen. Alla kommer att vara professionella. Sök till Serielinjen senast 7 maj 2018. Gärna innan. Första utbildningsomgången startar 13 augusti 2018. Du ska visa dina förkunskaper med arbetsprover som du kan skicka till oss digitalt eller i original. Arbetsproverna ska innehålla ett par exempel på serier som du har tecknat, ett par modellteckningar, ett självporträtt samt några valfria exempel på andra verk. Du ska bifoga noteringar om vilka tekniska hjälpmedel du använt, ett brev om varför du vill gå Serielinjen och vilka förväntningar du har på den, samt en ifylld ansökningsblankett som finns på vår hemsida www. orebrokonstskola.se Serielinjen berättigar till A2 lån samt merkostnadslån från CSN. Terminsavgiften är 12000 kr. Du når Serielinjen på epost: info@orebrokonstskola.se på telefon: 019-311713 eller via brev: Örebro Konstskola, Beväringsgatan 14, 70365 Örebro

SÖK ÖREBRO!

INGEN VERKAR RIKTIGT VETA VAD KONST ÄR. ÄNDÅ SKAPAR DEN MÅNGA KÄNSLOR. KONST KAN VARA VACKER, KONST KAN VARA FUL. KONST ÄR PROVOCERANDE, UPPRÖRANDE – OCH NÖDVÄNDIG. ATT SKAPA ÄR ETT GRUNDLÄGGANDE MÄNSKLIGT BEHOV. DET ÄR VIKTIGT FÖR DIG. DET KONSTNÄRLIGA SKAPANDET ÄR OCKSÅ VIKTIGT FÖR SAMHÄLLET. ETT SALT I SAMHÄLLSBYGGET. OM DU VILL HÅLLA PÅ MED KONST – ELLER MED DESIGN, KONSTHANTVERK, ARKITEKTUR, TATUERING, ILLUSTRATION, SERIER, DATASPEL – SÅ ÄR DET EN BRA IDÉ ATT GÅ PÅ EN KONSTSKOLA. ÖREBRO KONSTSKOLA ÄR ETT BRA ALTERNATIV BLAND DE FÖRBEREDANDE KONSTSKOLORNA. VI HAR MYCKET BRA RESULTAT NÄR DET GÄLLER ELEVER SOM KOMMIT VIDARE TILL HÖGSKOLA. VI ÄR STOLTA SÅ ATT VI NÄSTAN SPRICKER ÖVER DET. HOS OSS HAR ALLA EGEN ATELJÉPLATS, VÄLJER VILKA KURSER MAN VILL DELTA I OCH VI GÖR ORDENTLIGA RESOR VARJE TERMIN. TILL EXEMPEL TILL VENEDIG, BERLIN, LONDON OCH PARIS. OCH ALLA VÅRA LÄRARE ÄR VERKSAMMA KONSTNÄRER. KOLLA UPP OSS BLAND KONST- OCH KULTURUTBILDNINGAR ELLER PÅ VÅR HEMSIDA WWW.OREBROKONSTSKOLA.SE FRI KONST ELLER SERIELINJEN. A2-LÅN HOS CSN. HÖR AV DIG MED FRÅGOR PÅ EPOST: INFO@OREBROKONSTSKOLA. SE ELLER TELEFON: 019-311713. ANSÖKAN MED ARBETSPROVER INNAN 7 MAJ 2018.