Page 1

OFERTA

SUPER

Vue l t av i k i ng a

I SLANDI A de s de :

999€

8dí a s

Vue l osdi r e c t osde s deALI CANTE.S a l i da sj ue v e s7y1 4deJ uni o(Madrugadadelmiércolesaljueves) Vi a j eat r a v é sdel ai s l a ,as ua i r ec onc oc hedea l qui l e r .Nos ot r osnose nc a r g a mosder e s e r v a re la l oj a mi e nt o.Di s f r ut edel a i mpr e s i ona nt ec a s c a daDe t t i f os s ,a t r a v i e s el ose x t e ns osc a mposdel a v a mi e nt r a ss edi r i g eha c i ae lg l a c i a rVa t na j ök ul lós umé r j a s ee nl a sr e l a j a nt e sa g ua st e r ma l e sdel ag r a nLa g unaAz ul .

Elpr e c i oi nc l uy e : Vue l osdi r e c t osAl i c a nt e-I s l a ndi ai dayv ue l t ae nc l a s ee c onomi c a Tr a s l a dosa e r opue r t o/ hot e l / a e r opue r t oe nbusr e g ul a rFl y bus +. 2 noc he sdea l oj a mi e nt oyde s a y unoe nhot e l3* e nRe y k j a v i k , ha b.dobl ec onba ño. 5 noc he sdea l oj a mi e nt o yde s a y uno e ng r a nj a s / hot e l e st ur i s t a f ue r adeRe y k j a v i ke nha b.dobl es i nba ño. a sdea ql ui l e rdec oc heRe na ul tMe g a neSt a t i onos i mi l a rc on 6dí k i l ome t r a j ei l i mi t a doys e g ur oCDW.Ta s ame di oa mbi e nt a l . Se g ur odev i a j ebá s i c oydoc ume nt a c i óndeI s l a ndi a . Ta s a sa e r e a si nc l ui da s .

Hor a r i oVue l os : Al i c a nt e-Ke f l a v i k00. 3 0-03 . 1 0 Ke f l a v i k-Al i c a nt e1 7 . 00-2 3 . 3 0 Not a s : Ta s a si nc l ui da s( 1 45€a pr ox . ) Pr e c i oporpe r s onae nba s ea4pe r s ona se nv e hí c ul ot i poC. Of e r t av á l i das ól opa r al a ss a l i da s7y1 4deJ uni o. P l a z a sl i mi t a da s . c onl ac ol a bor a c i ónde :

Super Oferta Junio 999  

Islandia, Oferta Viajes a Islandia