Page 1

Grudzień 2012

Światło Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam Lahore (Polska)

Grudzień

2012

Jedyna Muzułmańska organizacja wierząca, że Mohammed jest ostatnim prorokiem Allacha.

Pierwszy na świecie muzułmański serwis internetowy transmitujący audycje „na żywo”. www.virtualmosque.co.uk Redakcja: Shahid Aziz Mustaq Ali

Spis Treści:

STR

Wezwanie Mesjasza Kutba “id ul Adha - Shahid Aziz Zabójstwa Honorowe—Zahid Aziz

1 3 7

‫َّحیْم‬ ِ ‫ہللا الرَّحْ مٰ ِن الر‬ ِ ‫ِبس ِْم‬

stanie tego kiedykolwiek zrobić. W związku z tym, pomimo planowania i dostępnych narzędzi, pozostaje wolne miejsce na modlitwę i błaganie. Dodać trzeba, że plaga zajmuje pierwsze miejsce na liście śmiertelnych chorób, w jaki sposób zatem można wyrażać przekonanie, że w obliczu tak śmiertelnej pułapki jakiś lek przyniósłby stuprocentowy ratunek.

Cel modlitwy

Z Prawa Naturalnego wynika ponownie, że nauka o lekach jest z natury spekulatywna, podobnie jak planowanie i narzędzia z nią Wezwanie Mesjasza związane, tak więc niefortunnym jest, że ktoś z całym przekonaniem ufa takim niepewnym Środki zaradcze rozwiązaniom i nie poszukuje łaski Największego Trzeba pamiętać, że w pierwszej instancji, Boga i Źródła wszelkiego dobra za pomocą zaproponowaliśmy plan zapobiegawczy, aby modlitwy. O co prosimy i co pragniemy uzyskać uniknąć plagi. Niemniej nigdy nie było naszym modlitwą? Błagamy Wszechwiedzącego, który zamiarem, aby sugerować, że jest to jedyny i zna prawdziwą naturę i choroby i sposoby jej pewny środek. Środek na tyle pewny i godny leczenia, aby wyciągnął swoją pomocną dłoń i zaufania, że niwelował konieczność modlitwy. udostępnił nam leki, które są skuteczne i wydajne, Chcieliśmy tylko dać do zrozumienia, że istnieje lub spowodował, w swej przychylności, że duża szansa, że przyniósłby on pożądane rezultaty. konieczność spotkania się z lekarzem Wiemy na pewno, że jeśli będzie możliwa do uniknięcia. Czy chodzi o chorobę, którą istnieją jakieś wątpliwości co do zajmują się lekarze, nie ma faktu, że istnieje Istota Najwyższa, takiego leku, o którym z całą posiadająca, wszelką moc, dzięki pewnością mogliby której rozkazom i przykazaniom powiedzieć, że uwolni on żyjemy i umieramy, i dzięki której, chorego ze szpon opatrzności, zależnie od jej woli, świat i niebiosa cudo wn ie u le cz y, b ą dź idą w danym kierunku. Jeśli chce ona, poskutkuje. Uważamy, że z aby system opieki zdrowotnej był w jednej strony lekarze danym kraju solidny i wydajny, to dzisiejszych czasów nie byli w stwarza takie okoliczności, dzięki stanie wynaleźć takiego leku, którym woda takiego kraju pozostaje ani, co może okazać się wolna od zanieczyszczeń wszelkiego korzystne dla ludzi w każdym rodzaju i nieczystości, powietrze wieku, spod różnej szerokości Przybycie Hazrata Amira takiego kraju pozostaje czyste i wolne geograficznej, nie będą w znalazło się na nagłówkach gazet od niespodziewanych zmian, a

Będę kochał wszystkich ludzi


Grudzień 2012

2 pożywienie daje zdrowie ciału. Jest potwierdzone, że zarówno ziemskie jak i niebiańskie tajemne przyczyny takiego stanu rzeczy, które mogłyby być szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, ponieważ,

Siedziba Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam in Susuwerenność i władza na ziemi i w niebiesiech jest w Jej rękach i każda cząsteczka pożywienia, ciała i materii zależy od Jej przychylności. Nie jest też tak, że po stworzeniu Wszechświata Twórca pozostał bezmocny i w bezczynności. Nawet teraz jest takim samym Stwórcą, jakim był kiedyś. W toku lat, pierwsze komórki naszego ciała zanikają i umierają, a w ich miejsce tworzą się nowe, tak więc proces tworzenia toczy się w ten sposób bezustannie - jeden świat umiera, a koleiny się tworzy i wchodzi na jego miejsce. W ten sam sposób, nasz Bóg jest Stworzycielem i Podtrzymującym i wszelki byt zależy od Niego. I nie jest tak, że po stworzeniu ciała i duszy, popadł on w bezczynność i bezmocz; tak naprawdę życie wszelkiego bytu i wszystkiego, co istnieje, istnieje tylko dzięki jego łasce, a życie wieczne osiąga się dzięki Jego dobru. Nie możemy żyć bez niego, tak jak nie mogliśmy bez Niego powstać.

Jest wiele przyczyn, które mają duży wpływ na nasze zdrowie, ale są one poza naszą kontrolą, jedynie w mocy Najwyższego z Bogów, tak jak to opisano w Koranie "W zmianie wiatrów i w chmurach, posłusznie podporządkowanym, między niebem a ziemią, - są z pewnością znaki dla ludzi, którzy są rozumni!" (2:164) Ta zmiana jest dwojaka - zewnętrzna, oznaczająca zmianę kierunku wiatru i chmur przemieszczających się i wewnętrzna, kiedy tworzy się ich profilaktyczne bądź szkodliwe działanie, które może przynosić bogactwo ludziom lub wywoływać epidemie. Człowiek nie ma wpływu na te zmiany, są one całkowicie poza jego możliwościami i kontrolą. Jest jeszcze jedna trudność - nasze ciało i umysł zależne nie tylko od tych dwóch czynników; istnieją inne, bardziej subtelne przyczyny, ukryte przed spojrzeniem i umysłem człowieka. Nie ma zatem wątpliwości, że wszystkie przyczyny leżą w rękach Boga.

Kutba 'Id ul Adha Shahid Aziz ''O wy, którzy wierzycie! Zaprawdę, wśród waszych żon i waszych dzieci są wasi wrogowie! Przeto strzeżcie się ich! A jeśli; pobłażając, odpuścicie i wybaczycie - to, zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!" (64:14)"Wasze

Nie ma istnienia bez Bożej łaski Jeśli w związku z tym nasze życie jest w rękach Boga, a cząsteczki naszej egzystencji łączą się i rozpadają z Jego woli, jakimże błędem jest myślenie, że możemy polegać jedynie na naszych planach i środkach, bez Jego pomocy i łaski. Nie, nawet nasze plany pochodzą od Niego; światło, które nam zsyła, powstaje w naszych umysłach, nawet powietrze i woda są poza naszą kontrolą.

Hazrat Amir przybywa do Centrum

Będę kochał wszystkich ludzi


Grudzień 2012

3 bogactwo i wasze dzieci są tylko pokuszeniem, podczas gdy u Boga jest nagroda ogromna." (64:15) "Powiedz: "Jeśli wasi ojcowie, wasi synowie i wasi bracia, wasze żony i wasz ród, i wasze majątki, które zdobyliście, i handel, o którego zastój się obawiacie, i mieszkania, które wam się podobają, są wam milsze aniżeli Bóg i Jego Posłaniec oraz zmaganie się na Jego drodze - to oczekujcie, aż przyjdzie Bóg ze Swoim rozkazem." Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi szerzących zepsucie." (9:24) "A kiedy ten doszedł już do wieku, kiedy mógł razem z nim się trudzić, on powiedział: "Synu mój ! Oto widziałem siebie we śnie, zabijającego ciebie na ofiarę. Rozważ więc, co o tym myślisz?" Powiedział: "O mój ojcze! Czyń, co ci nakazano! Ty mnie znajdziesz cierpliwym, jeśli tak zechce Bóg!" (37:102) Koran jest unikalny pośród religijnych pism świata, ponieważ w całości opiera się na wskazówkach. Prawdą jest, że niektóre księgi religijne zawierają wskazówki, takie jak Dziesięć Przykazań Starego Testamentu, ale w większości zawierają one przypowieści innego rodzaju. Zaczyna się od stworzenia, co nie pomaga nam w żaden sposób jak prowadzić przykładne życie owieczek bożych. Nowy Testament zaczyna się od opisu życia

Wybudowany przez Roshan Ghani, pierwszy meczet stowarzyszony w AAII. Jezusa, co też nie jest pomaga nam jak radzić sobie w tym świecie. Jednym ze sposobów czytania Koranu jest podzielnie go na dwie części. Jedna to wskazówki i jak się nimi posługiwać. Szukanie boskiej pomocy,

aby poprawnie odczytywać Jego instrukcje jest czymś, co powinniśmy robić. Druga, to opis ludzi, którzy działali według Jego wskazówek i tego co się dzieje tym, którzy tego nie zrobili. Jezus mówi o nadstawieniu drugiego policzka, ale ani Nowy Testament ani Chrześcijanie nie podali nam żadnego przykładu w związku z tym. Narzekał on, kiedy ludzie go nękali, a poproszony o ostateczną ofiarę powiedział, że Bóg go porzucił. Weźmy jego wyznawców, jako przykład - kiedy Chrześcijanie przejęli Jerozolimę od Muzułmanów, spłynęło tyle muzułmańskiej krwi, że konie brodziły w niej po kostki. Kiedy Muzułmanie, określani, jako morderczy i brutalni, przejęli Jerozolimę, nie spłynęła ani jedna kropla krwi. Jak w takim razie możemy wiedzieć czy ludzie w ogóle będą w stanie stosować się do takich wskazówek? Niemniej Księga Islamu mówi nam, że działanie według takich wskazówek jest nie tylko możliwe, ale podaje także przykłady ludzi, którzy się do nich zastosowali, podaje ich imiona i opisuje sytuacje, które im się przydarzyły. W sercu człowieka istnieje chęć bycia szanowanym i uznawanym za wspaniałą osobę, ustalono więc zasady i standardy na podstawie których oceniamy ludzi i ich osiągnięcia. Najczęściej nasze ludzkie standardy oceniają wspaniałość kogoś na podstawie dóbr, które docześnie uzyskał. Ktoś, kto ma dwa samochody jest postrzegany jako odnoszący większe sukcesy niż ktoś, kto ma jeden. Ktoś, kogo dom jest wyłożony drogimi, ręcznie wyszywanymi dywanami i ręcznie robionymi meblami zasługuje na więcej szacunku niż ktoś, kto w domu ma używane meble. Nawet jeśli ktoś nie ma bogactw, a ma koneksje z tymi, którzy mają, to w jakiś sposób też go dotyczy. Nawet występki takich osób uchodzą im na sucho. Książę, który zachowywał się niepoprawnie w hotelu w Las Vegas, nie poniósł tego konsekwencji, bo płynie w nim królewska krew. Robimy, co możemy, aby mieć takie koneksje. We współczesnym słowniku określa się to mianem networkingu. Pierwszy z wersetów, które zacytowałem mówi, że niektóre z naszych żon i dzieci są naszymi wrogami. To wydaje się być dziwnym oświadczeniem. Chodzi jednak o to, że cokolwiek lub ktokolwiek odciąga nas od Allacha jest naszym wrogiem. Ktoś może nie czynić źle, aby coś zyskać, lub uzyskać ochronę dla siebie, ale może coś takiego zrobić dla dobra rodziny. Może nie skłamać, aby się uchronić od czegoś, ale może przedstawić fałszywe

Będę kochał wszystkich ludzi


Grudzień 2012

4

Konwencja Surinam - Listopad 2012

Przybycie zagranicznych delegatów

Centrum kulturalne obok meczetu

Otwarcie Centrum Konferencyjnego

Prezydent Surinamu wita delegatów

Otwarcie Konwencji

Będę kochał wszystkich ludzi


Grudzień 2012

5

W Konferencji brali udział Przewodniczący społeczności żydowskiej

Hazrat Amir, Zastępca US I poprzedni ambasador Surinamu w Indonezji

Przewodniczący społeczności chrześcijańskiej Siedzą—Delegaci zagraniczni

Min. Spraw Wewnętrznych Surinamu

Słuchacze - wysocy rangą urzędnicy cywilni i wojskowi

Pozostali

Będę kochał wszystkich ludzi


Grudzień 2012

6 alibi dla dziecka, ponieważ żona i pozostałe dzieci Hazrat spełnia swoją ambicję i ma syna. My także naciskają na taki obrót spraw. Nawet Prorok Noe spełniamy nasze ambicje i pragnienia, wydając zanosił błagania do Boga, aby uratował jego syna z pieniądze na nasze żony, dzieci i na nas samych. I potopu. Ten naturalny odruch ochrony naszych wtedy powiedziano Hazratowi, aby poświęcił rodzin powoduje, że się w taki sposób wszystko, co osiągnął i wypełnij swoje obowiązki. zachowujemy. Dlatego Allach mówi, że nasze żony Jego siła polega na tym, że bez mrugnięcia okiem i dzieci są naszymi wrogami, ponieważ nawet jeśli poświęcił to wszystko, aby wypełnić swoją nie oni naciskają na nas, aby zrobić coś złego, to powinność. A jego syn chętnie się na to zgadza. To robi to nasz instynkt, zapominamy o przykazaniu tyle na temat szlachetnych ludzi. Nasze dziecko Allacha o byciu uczciwym i prawdomównym. chce nowego iPada a jamaat odwołuje się do Czy tak jak Jezus, który nakazywał jakiegoś szlachetnego celu. Mamy pieniądze tylko nadstawienie drugiego policzka, mimo że wygląda na jedną z tych rzeczy. Czy idąc przykładem to dobrze na papierze, jest niewykonalne? A więc Ibrahima i Ismaela, poświęcimy nasze własne jest, bo Koran podaje przykład. Mówi , że Allach pragnienia obowiązkowi? Niestety wielu tak nie poprosił Abrahama, aby poświęcił swojego syna, zrobi. Było wielu ludzi w tym jamaat, którzy tak na co on i syn się zgodzili. Jeśli jeden człowiek zrobili i to czyni go wielkim - poświęcenie może tak zrobić, to mogą i inni. Ku mojemu starszyzny. Dr Basharat Ahmad przyjeżdża do zdumieniu, widziałem i znam ludzi, którzy Lahore, aby kupić posag dla córki. Hazrat Maulana przedłożyli miłość do Allacha nad miłość do dzieci Muhammad Ali składa wniosek o fundusze w i rodzin. Ci ludzie zostawiali swoje żony na łożu meczecie berlińskim. Co zrobił ojciec? S śmierci i dzieci z konsultował córkę, nikim poza Allachem, która powiedziała: k tó r y się n imi ojcze zobacz jak opiekował, i szli krótko trwają służyć Islamowi. zaślubiny, a dobry Z o s t a w i a l i uczynek pozostaje najbliższych w opiece wieczny - oddaj te Allacha. Ci z naszych pieniądze na jamaat. misjonarzy, którzy Tacy ludzie uosabiają pojechali do Woking, przysięgę, aby Berlina, Holandii, obowiązki przedłożyć Fidżi, wszyscy oni tak nad zysk osobisty i tak zrobili. Ich związek z zrobił Hazrat Abdul Rahman, pierwszy z ludzi Busha, by stać M e s j a s z e m Ibrah im.Dziś też obiecanym Muzułmanom się muzułmaninem z sjaikh kasiem. mamy podobne dylematy. wywołał tak wielką Nasi bracia i siostry z miłość do Allacha i proroka Mahometa, że nic daleka, ludzie, których nie znamy ani nie innego się nie liczyło. widzieliśmy, dzwonią do nas o pomoc. Jamaat w Jak widzicie, reasumując, te wersety mówią, że Indiach podjął się budowy meczetu i szkoły w New obowiązek idzie przed wszystkim innym. Nie są to Dehli i Biharze. Jesteśmy jednym bractwem i z tylko historie o człowieku gotowym do poświęceń jakiegokolwiek zakątka świata przyjdzie prośba o na polecenie Allacha. Znaczą one jednak więcej. pomoc, musimy pomóc. Nasze kosztowności, Allach przedstawił przypowieść, o tym, że jeśli samochody i domy pozostaną dla naszych dzieci, właściwą rzeczą jest poświęcenie czegoś aby się o nie kłóciły. Nasze dobre uczynki najwartościowszego, trzeba tak zrobić. Hazrat pozostaną z nami na wieczność. Chaudhry Saeed Ibrahim modlił się o syna w podeszłym wieku i powiedział mi o meczecie berlińskim: będę chronił dostał go. Męczymy się, aby uzbierać pieniądze dla ten meczet własnym życiem, ponieważ rodziny poprzez pracę. Pod koniec swojego życia kosztowności mojej matki są w nim pogrzebane.

Będę kochał wszystkich ludzi


Grudzień 2012

7 Czy nasze dzieci będą mogły opowiedzieć taką samą historię? Proszę rodziców pośród was, aby brać przykład z Hazrata Ibrahima i poświęcić się dla tego projektu. Nie można poświęcić owieczki w Wielkiej Brytanii, ale można poświęcić równowartość na szkołę w Indiach. Chciałbym młodym tutaj przypomnieć przykład Hazrata Ismaela, aby kiedyś ktoś przypomniał sobie jego poświęcenie, gdzie wolał on użyć pieniądze przeznaczone na posag córki na meczet w Berlinie. Niech Allach da nam mądrość, aby iść za radą Koranu.

Islam zabrania tak zwanych zabójstw honorowych. Zahid Aziz Poniżej cytujemy Hadisy z Sahih Bukhari i Sahih Muslim, które mówią wyraźnie, że Prorok Mahomet surowo zabronił Muzułmańskim mężczyznom karania kobiet na własną rękę, które podejrzewano, że popełniły czyny niemoralne. Powiedział on, że trzeba stosować odpowiednie procedury prawne, aby zdecydować o winie i karze. Ci, którzy biorą prawo w swoje ręce, aby uznać kobiety za winne i je ukarać, powinni być ukarani przez Proroka Mahometa. Te raporty odnoszą się do następującego urywku Świętej Księgi Koranu: "A ci, którzy oskarżają swoje żony, a nie mają świadków oprócz siebie samych, złożą przed Bogiem czterokrotne świadectwo, iż są prawdomówni;A piąte świadectwo po to, aby przekleństwo Boga zaciążyło nad każdym z nich, jeśliby był kłamcą. A kara będzie odsunięta od kobiety, jeśli ona zaświadczy przed Bogiem czterokrotnie złożonym świadectwem, iż jej oskarżyciel na pewno o jest kłamcą; A piąte świadectwo po to, aby gniew Boga zaciążył na niej, jeśliby on znalazł się wśród prawdomównych."(24:6-9) Jak widać, kobieta i mężczyzna są postawieni na równi. Zaprzeczenie pod przysięgą żony jest całkowicie równe oskarżeniu pod przysięgą męża. Po piątej przysiędze, która jest wywołaniem klątwy Allacha w przypadku kłamstwa, kobieta jest wolna od oskarżenia i nikt nie może jej ukarać.

Mężczyzna spytał kiedyś Allacha: "Jeśli mężczyzna znajdzie swoją żonę z innym i rozpowiada o tym, należy mi się chłosta, jeśli go zabije, trzeba go zabić, a jeśli będzie cicho to zje go złość" Twierdzi on, że według Islamu, gdyby oskarżył ją przy innych byłby ukarany za pomówienia, a gdyby zabił tego mężczyznę, zostałby potraktowany jak morderca. Co ma w takim razie zrobić? Raport mówi, że Prorok Mahomet pomodlił się do Allacha o odpowiedź i Allach przedstawił mu wersety przedstawione powyżej. Wtedy kobieta i mężczyzna poszli do Proroka Mahometa i przysięgli w sposób opisany powyżej. Kobieta została potem puszczona wolno, mimo że raport rzucał wątpliwość na jej prawdomówność. (Sahih Muslim, Księga Rozwodów, wg Li'an (Rzucanie Klątw) Patrz - tłumaczenie Abdula Hamid Siddiqui, księga 9, raport 3564 edycji online pod www.iium.edu.my/deed/hadith/.) Wg raportu w Bukhari, mężczyzna zwany

Meczet zbudowany przez Abdul Rehman i jego grupy z ich własnymi rękami. Hilal bin Umaiya oskarżył swoją żonę o nielegalny stosunek seksualny z innym mężczyzną i zaniósł sprawę do Proroka Mahometa. Prorok rzekł: "Albo dostarczysz dowód tego zdarzenia (tj. świadka), albo zostaniesz ukarany chłostą. Hilal powiedział: " O posłańcu Allacha, czy ktokolwiek z nas, który zastał żonę z innym mężczyzną szukałby świadka?" Prorok powtarzał: Albo przyprowadzisz świadka, albo zostaniesz ukarany chłostą zgodnie z prawem." Raport mówi, że to wtedy powyższe wersety zostały ujawnione, aby je stosować w przypadku "tych, którzy oskarżają swoje żony, a

Będę kochał wszystkich ludzi


Grudzień 2012

8 nie mają świadków innych poza sobą". (Sahib Bukhari, raport 272) Powyższe raporty pokazują, że Prorok Mahomet był gotowy ukarać męża za oszczerstwa przeciwko żonie, i gdyby mężczyzna zabił tego drugiego, musiałby być ukarany za morderstwo. Skontrastujmy to z aktualną sytuacją w wielu krajach muzułmańskich, takich jak Pakistan, gdzie mąż może doprowadzić do aresztowania żony, jedynie donosząc na nią na policji, że popełniła cudzołóstwo. Kiedy procedura przysięgi została przyjęta między żoną a mężem, Prorok mógł wtedy dać rozwód: "Mężczyzna oskarżył żonę o nielegalny stosunek seksualny i wyparł się ojcostwa poczętego dziecka. Nakazał im postępować według zaleceń Allacha, a potem podjął decyzję, że dziecko jest matki i wydał dokumenty rozwodowe tej parze." (Sahih Bukhari, raport 272) W takich przypadkach mężczyzna nie miał prawa do odzyskania mahr (podarunku małżeńskiego) od żony. (Sahih Muslim, raport 3557) W innym raporcie, mężczyzna zwany Sa'd bin Ubada al-Ansari zapytał Proroka Mahometa: "jeśli mąż znajduje swoją żonę z innym, czy powinien go zabić?" Prorok zaprzeczył. Według innej wersji mężczyzna spytał go: "gdybym miał znaleźć moją żonę z mężczyzną, czy nie powinienem go dotykać, zanim nie przyprowadzę czterech świadków?" Prorok odpowiedział twierdząco. Mężczyzna odrzekł: "Za żadne skarby! W imię tego, który obdarzył Cię prawdą, szybciej dobyłbym miecza." Wtedy Prorok powiedział ludziom: "Posłuchajcie tego, co on mówi. To jest jego

poczucie honoru, ale moje jest większe niż jego, a Boga jest większe niż nas obojga." (Sahih Muslim, raporty 3569 i 3571). W ten sposób Prorok daje do zrozumienia, że ktoś nie może być bardziej moralny, poważnie traktujący moralność i honor niż Posłaniec Allacha i sam Allach. Kiedy Allach i jego Posłaniec, którzy są największymi strażnikami honoru, przyzwoitości i moralności, nie uczą o czynach, które ten mężczyzna chce przedsięwziąć, jak można je zatem nazwać moralnymi? Proszę zwrócić uwagę, że są Muzułmanie, którzy otwarcie mówią, że ze względu na ich poczucie honoru, nie mogą oni postępować zgodnie z naukami Koranu i Proroka Mahometa! Obecnie słychać wiele t a k ic h a rg u me n t ó w w s p o ł ec zn o ś c ia c h muzułmańskich, przedstawianych przez tych, którzy odmawiają wielu praw kobietom przewidzianych w Islamie. Islam dopuszcza, wręcz zaleca ponowne małżeństwa rozwódek i wdów i daje kobiecie prawo odrzucenia propozycji zamążpójścia. Niemniej te prawa są zabierane, ponieważ twierdzi się, że byłyby przeciwko honorowi. Poniżej mamy przykład jak Prorok Mahomet odrzucił wniosek mężczyzny twierdzącego, że urodzone dziecko nie było jego: "Arab mieszkający na pustyni przybył do posłannika Allacha i rzekł: moja żona urodziła ciemnoskóre dziecko i wyrzekłem się go. Posłaniec Allacha odrzekł: Czy masz jakieś wielbłądy? Odpowiedział: Tak. Posłaniec spytał: Czy jest wśród nich jakiś ciemny? Tak. Posłaniec Allacha spytał: Jak to się stało? W odpowiedzi usłyszał: Być może to z powodu jakieś cechy, która się wróciła? Prorok Powiedział: Narodziny ciemnoskórego dziecka mogły być spowodowane taką samą okolicznością" W innej wersji dodano: "Prorok Mahoment nie zezwolił na wyrzeczenie się syna" (Sahih Muslim, raporty 3576 i 3575) To ponownie pokazuje, że Prorok Mahomet nie przyjmował zwykłych oskarżeń mężów przeciwko ich żonom bez dowodów i świadków.

Ahmadija Anjuman Isha'at Islam Lahore (Polska) Pierwsza misja muzułmańska w Wielkiej Brytanii założona w 1913 r., działająca pod nazwą Misja Muzułmańska Woking. Dar-us-Salaam, 15 Stanley Avenue, Wembley, Wielka Brytania, HA0 4JQ Centrum: 020 8903 2689 Przewodniczący: 020 8524 8212 Sekretarz: 01753 575313 Email: aaiil.uk @ gmail.com Strony: www.aaiil.org / uk | www.ahmadiyya.org | www.virtualmosque.co.uk Darowizny: www.virtualmosque.co.uk/donations

Będę kochał wszystkich ludzi

The Light Polish edition December 2012 issue  

Organ of Ahmadiyya Anjuman Ishaat Islam of Lahore

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you