Page 1

Warszawa, dn. 29.07.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 22.07.2013.

Zleceniodawca:

mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Aleksandra Szumielewicz

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 29512,39 PLN

2. Kwota uzysku: 14756,195PLN 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 14756,195PLN. różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 2656,1151PLN 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 26856,27 różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia siedem groszy).

...........................................

...............................................


Zleceniodawca

Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzielo  

Moje pierwsze dzieło :)

Rachunek do umowy o dzielo  

Moje pierwsze dzieło :)

Advertisement