Page 1

DEJA VU X2 TEAM SERVER® Ставляючи на найбільш розвинуті інформатичні технології, у нашій роботі ми користуємося серверною системою підтримки перекладу CAT компанії ATRIL. Сутністю цієї системи є творення пам'яті перекладівб які зберігають раніше перекладені оригінальні тексті та їх еквівалентні переклади в центральній базі даних (TM) а також повертають повязані сегменти під час перекладання нових текстів для того щоб поліпшити переклад та послідовність перекладів.


Зниження витрат (переклад від 19 зл за сторінку) Великий масштаб перекладів у короткому часі ( до 250 сорінок за день). Гарантія незмінного стилю та термінології ( творення лексиконів та термінологічних баз). Збереження початкової структури файлів (нп. XML, HTML, SGML). Можливість автоматичного імпорту перекладів до програм DTP (Adobe In Design, Quark) Збереження форматованого оригінального тексту Конверсія файлів PDF до редагованих текстових форматів Структура присвячених пам'яті перекладів Можливість використання пам'яті перекладів і термінології клієнта

Додаткова інформація за телефоном нашої лінії: 0 801 540 440

<3J Lingua pl WORLDWIDE TRANSLATIONS

Deja vu x2