Page 1

TRETS GENERALS

AGRICULTURA

INDÚSTRIA

POLÍTIQUES COMERCIALS

Desamortitzacions de Mendizábal (béns eclesiàstics), 1836 i Madoz, (ajuntaments), 1855 Ruïna dels ajuntaments, deute públic elevat i perjudici a les classes pobres. Retard tècnic Repartiment desigual de les terres i dels béns

De subsistència Rendiments molt baixos Pocs o ningun avanç tècnic

Poca producció No hi havia excedents, era comú patir fam Molt protegida per aranzels

Centralitzada a Catalunya i País Basc Escassetat de matèries primeres, retard tecnològic i falta d’articulació d’un mercat interior Industries com la mineria, la siderúrgica, l’elèctrica i la química estan poc modernitzades El ferrocarril comportà un avanç clau per la modernització del país

Proteccionisme o Lleis aranzelàries o Afavoriment dels més rics

Liurecanvisme o No intervenció de l’Estat o Apenes s’aplicà en l’època o Aranzel Figuerola (1869)

Economia segle XIX  

Evolució econòmica del segle XIX