Page 1

TRETS GENERALS

AGRICULTURA

INDÚSTRIA

A principis de segle: dependència del capital i la tecnologia estrangera i debilitat del mercat interior. Estat de benestar. Situació de superàvit. Llei de 1899: el Banc d'Espanya es converteix en un monopoli: controla l'emissió de bitllets, regular la inflació i estabilitza la moneda. Es funden els principals bancs. Amb l'esclat de la I Guerra Mundial: "boom" econòmic. Creixement de l'economia espanyola gràcies a la desaparició de la competència estrangera per la guerra i l'exportació de matèries primeres. Després de la guerra: s'inicia una nova crisi econòmica. Finalitza als anys 20 coincidint amb una etapa d'eufòria econòmica.

A principis de segle: Espanya continua sent un país majoritàriament agrari. Després de la I Guerra Mundial: no es modernitza i pateix grans dificultats.

A principies de segle: la mineria, l’electricitat, la siderúrgia i el sector químic van desenvolupar-se lentament. Excessiva concentració de la indústria a Catalunya i País Basc. Amb l'esclat de la guerra: nacionalització de la indústria, la mineria i el ferrocarril. Modernització dels sectors químic i siderúrgic. Després de la guerra: el tèxtil i l’agricultura, al no modernitzar-se, van sofrir grans dificultats.

POLÍTIQUES ECONÒMIQUES

A principis de segle: el govern de la Restauració du a terme una política de sanejament de les finances públiques. Provoca a una situació de superàvit. Després de la guerra, el govern de Primo de Rivera du a terme una política d’inversió en infraestructures. Creació de monopolis i companyies. Provoca una situació d'endeutament d'Espanya.

Economia segle XX  

Evolució econòmica del segle XX

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you