Page 11

De 35 a 55 anys 0% Dolenta 15%Molt bona

Dolenta 30%Regular

Regular

Bona Molt bona

55%Bona

Cobertura

N.persones

Fr

%

Graus

Dolenta

0

0

0%

0

Regular

6

0,3

30%

108

Bona

11

0,55

55%

198

Molt bona

3

0,15

15%

54

TOTAL

20

1

100%

360

Un 70% de les persones d’edats comprimides entre 35 a 55 anys tenen una cobertura generalment bona i la resta regular, pero com es pot observar ningú te una cobertura dolenta.

Enquesta  

Per a matemàtiques, per Tania i Dani.

Enquesta  

Per a matemàtiques, per Tania i Dani.