Page 1

Enerjisini Güneşten Alan Kamera Sistemi Kendi kendini şarj edebilen bir kamera sistemini duymuş muydunuz? Elbette duymuş olabilirsiniz ancak duymamış olma ihtimaliniz daha fazla. Zira son zamanlarda hemen hemen yeni çıkmış bir teknolojik gelişme olarak tasarlanmış olan bu kamera sistemi tasarlandıkları andan itibaren alakayı üzerine çeken görüntü sistemi olmayı da hemen muvaffak oldular. Bu istikametleri düşünülerek bir kamera sisteminin sahip olduğu tüm özellikler itibariyle ne denli sıra dışı ve ne denli değişik istikametlerinin var olduğu ve bu değişik istikametleriyle ortada durduğu herkesçe bilinecektir. İşte tüm bu özellikler doğrultusunda tüm teknik özellikleri, tüm çalışma düzenleri ve kuvvetli yapısı ele alınarak solarcam 4g kamera sistemi olarak değişik istikametleri üzerinde durulması amaçlanmaktadır. Time Lapse Teknolojisi Güneş enerjili kamera sistemlerinin en yeni özelliği vakit atlamalı çekim yapabilme özellikleridir. Bu çekim özellikleri onlara daha estetik dış ve iç çekimler yapma imkanını ve bu arada daha teferruatlı çekimler yapabilme özelliğini bir arada sunmaktadır. Bundan yola çıkarak da solarcam 3g kamera sisteminin havadan yapılan çekimlerde, inşaat sektöründe vinç operatörlerinin kullanmış oldukları yükleme esnasındaki çekimlerde ve reklamcılık alanlarında sıkça kullanılan kamera sistemi oldukları hemen belirtilmelidir. Bu istikametiyle de tamamiyle önde gelen görüntü sistemini yansıtması istikametiyle dikkat çeken bir hayli özellikleri bulunmaktadır. Güneş enerjisinden ışığını alması Ayrı olarak mevzubahis 3g güneş enerjili kamera sisteminin sahip olduğu bir diğer özellik olarak Güneş enerjisine dayanan bir şarj depolama sisteminin varlığıdır. Bu da açık bir şekilde rastgele bir şehir ağına veyahut elektrik hattına bağlanmadan kendi kendini Güneş ışınlarıyla şarj edebilme özelliğinin var olduğu neticenine götürmektedir. Zati solar cam kelime manası düşünülünce 4g güneş enerjili kamera mananına gelmektedir. Bu manası doğrultusunda da düşünüldüğü zaman söz konusu sistemin taşımış olduğu tüm manalar istikametinden dikkate değer birçok istikametlerinin var olduğu hemen görülen temel unsurlar arasında gelmektedir. Bütün bu unsurlar da dikkatle incelendiği zaman tamamen farklı anlayışlar doğrultusunda etkin bir çalışma kapasitesinin varlığının olduğu hemen görülebilecektir. 3D modelleme ve 4K çözünürlük Solar cam sistemlerinin sahip olduğu en temel teknolojik özelliklerinden birisi 3 boyutlu modelleme işlemleri yapabilmesidir. Bu istikametiyle bilhassa inşaat havadan çekim işlemleri sırasında da sıkça kullanılan bir özellik olarak yer almaktadır. Tüm bunların dışında kalan özellikleriyle tamamen farklı istikametleri bulunan ve tamamen fark bir anlayış sergilemeye devam eden solarcam 3g kamera sistemi özelliğinin bulunmasıdır. Tüm bu özellikler düşünülerek de farklı anlayışlar doğrultusunda düşünülünce bu sistemin ortada duran birçok istikametten sunmaya devam ettiği hizmetler olmaktadır. Bütün bu istikametleriyle düşünülerek 4K çözünürlük kalitesinin de ayrı olarak unutulmaz özellikteki teknik tasarımlarını ortaya koyduğu solarcam 4g kamera irtibat hızında kullanışlılık özelliğini taşımış olduğu da hemen belirtilecek noktalar arasında gelmektedir.

Sargem  

solarcan 3d, solarcam 4d

Sargem  

solarcan 3d, solarcam 4d

Advertisement