Page 1

Kalorimetre Nedir, Nasıl Faturalandırılır? Kalorimetre Nedir? Merkezi ısıtma veya soğutma sistemlerinde tesisatta dolaşan sıvıdan alınan veya verilen ısının miktarını ölçmeye yarayan aletlere kalorimetre isimi verilir. Isı hisse ölçer olarak ta adlandırılmaktadır. Kalorimetre ortak bir kazan dairesi aracılığıyla ısıtılan binalarda, her dairenin kullandığı ısı miktarını ölçülmesini sağlar. Kalorimetre tarafından ölçülen ısı miktarları oranında, her daireye düşen ısınma bedeli hesaplanabilir. 2007 seneninde hazırlanan “enerji verimliliği yasası” ile merkezi ısıtma ile ısıtılan binalarda kalorimetre kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Yasa 2012 seneninde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren projelerinde kalorimetre bulunmayan binalara ruhsat verilmemektedir. Yasaya göre dairelerin sıcaklıklarını 15 derecenin altına ayarlaması yasaktır. Kalorimetre Nasıl Okunur? Kalorimetre tarafından okunan değerler, temel olarak ısıtma tesisatından daireye gelen su ile çıkan suyun sıcaklık farkının ölçülmesi prensibine dayanır. Kalorimetre nasıl okunur? Tüketimlerin ölçülmesi için dairelere girmeye gerek yoktur. Kurulacak olan MBus otomasyon sistemi yardımıyla tüm dairelerin tüketimleri merkezi bir bilgisayardan görülebilmektedir. Ölçülen bu değer kW cinsinden her dairenin merkezi sistemden çektiği enerjiyi ifade eder. Dairelerin tükettiği enerji miktarından kalorimetre faturalandırma yapılır. Faturalandırma yapılırken, ısıtma giderlerinin tüketicilere nasıl paylaştırılması gerektiğinin usul ve asalları 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Yasayı” ve 26847 sayılı yönetmelikte izah etmektedir. Bu asallara göre toplam ısınma giderinin % 70 i kalorimetre tarafından okunan değerler oranında paylaştırılır. Kalan % 30’ luk bölüm ise sabit ısınma giderleri olup, her dairenin metrekaresi oranında paylaştırılır. Kalorimetreden okunan % 70’ lik meblağ ile sistem kayıpları, asgari ısınma ve işletme giderlerinden kaynaklı % 30’ luk bölüm toplanarak her dairenin ödemesi şart olan meblağ faturalandırılır. Bina yöneticileri tarafından her daireye ödemesi şart olan meblağ, gider bildirimi olarak gönderilmelidir. Kalorimetre Çeşitleri Nelerdir? Prensip olarak yaptıkları iş aynı olsa da; mekanik ve ultrasonik olmak üzere iki çeşit kalorimetre üretilmektedir. Mekanik olanda ölçüm klasik metotla yapılırken, ultrasonik olan modellerde borudan geçen su akımından istifade edilerek ölçüm gerçekleştirilir. Ultrasonik olanlar daha hassas ölçüm yapmaktadır. Bu yüzden bu iki tip kalorimetre fiyatlari arasında bariz bir fark vardır. Kalorimetre Kullanmanın Avantajları Nelerdir? 1- Kalorimetre kullanılan dairelerde % 40’ varan tasarruf ele geçirmek olasıdır. 2- Ortam sıcaklığının kontrol edilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla kişiye göre ısınma sağlanmış olur. 3- Her daire kullandığı kadar ısının parasını ödediği için adaletli bir paylaşım imkanı sunar. 4- Boş olan daireler 15 dereceden fazla ısıtılmadığı için, hane sahiplerinin yüksek ısınma bedeli ödemesine gerek kalmaz. Kalorimetre Devreye Alma Merkezi ısıtma sistemlerinde, giderlerin paylaştırılabilmesi için tüketilen ısıyı ölçen kalorimetreler ile beraber, bu ölçümlerin bina idare sistemlerinden okunabilmesini ve faturalandırılmasını sağlayan MBus protokol ile çalışan sistemler kullanılmaktadır. Kalorimetre devreye alma işlemleri; haberleşme modüllerinin sayaçlara bağlanması ve kontrolü, sayaçların sisteme tanıtılması ve okunması işlemleri ve sistemin kurulduğu bilgisayarda yazılımın çalıştırılmasını içermektedir.

Isıpaylasım  

kalorimetre

Isıpaylasım  

kalorimetre

Advertisement