Page 1

Hotkeys


Hotkeys Per crear una escena nova:

Cmd+N

Per guardar l’escena creada:

Cmd+S

Per obrir una escena: Cmd+O Per desfer una acció: Z Per refer una acció:

Alt+Z

Per tallar un objecte:

Cmd+X

Per copiar un objecte:

Cmd+C

Per enganxar un objecte:

Cmd+V

Per duplicar un objecte: Cmd+D Per crear un grup de diferents objectes:

Cmd+G

Moure un objecte en les direccions x,y,z:

W

Escalar un objecte en les direccions x,y,z:

R

Rotar un objecte en les direccions x,y,z:

E

Imatge de síntesi

Curs 2011/2012

2

Hotkeys  

principals hotkeys