Page 1

SPECTRUM OF EDUCATION FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi NOVEMBER 23-26, 2011 Istanbul—TURKEY

Bu yazı 175-225 sözcükten oluşabilir. Bültenin amacı, hedeflenen okuyucu kitlesine özelleştirilmiş bilgi sağlamaktır. Bültenler, ürününüzü


SPECTRUM OF EDUCATION

“Spectrum of Education”

Hızla ilerleyen ve globalleşen dünyada pek çok değerin değiştiğine ya da farklı yaklaşımların ortaya çıktığına tanık olmaktayız. Geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesini istediğimiz gençlerimizin eğitimi artık daha da önem gerektirmekte ve özen istemektedir.

Sayfa 2

Hızla ilerleyen ve globalleşen dünyada pek çok değerin değiştiğine ya da farklı yaklaşımların ortaya çıktığına tanık olmaktayız. Geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesini istediğimiz gençlerimizin eğitimi artık daha da önem gerektirmekte ve özen istemektedir. Değişimin saliselerle hesaplandığı günümüzde, gençlerimizi çağdaş eğitim yöntemleriyle bu hızlı sürecine hazırlamamız hedeflerimizin başında yer almaktadır. “FMV Işık Okulları” olarak öğrencilerimizin alması gereken çağdaş, yenilikçi eğitimi hedeflemekteyiz. Amacımız; yaşanan hızlı değişim içerisinde öğrencilerimizi donanımlı, günümüze ve geleceğe hazırlıklı, yalnızca akademik anlamda değil, etik olarak örnek, insan haklarına saygılı, kendini tanıyan, özgüvenli bireyler olarak yetiştirebilmektir. Günümüzde insanların “varım” diyebilmesi için geleneksel yöntemlerden farklı olarak vasıflanması gerekmektedir. Bilimsel bilgi ve akademik kazanımların yanında kendi kültürünü tanıyan ve iletişim becerisine sahip olan gençler yaşam içerisinde başarılı olarak yer alabilmektedirler. Yalnızca akademik başarı sağlamanın kendini kanıtlamada bir kıstas olmadığı zamanımızda ulusal ve evrensel değerleri kavrayarak kültürler arası etkileşimin içerisinde bulunmak “varım” demektir. “Farklı” olmanın ve “özgün” işlere imza atabilmenin gittikçe önem kazandığı modern dünyada, insanları anlamak ve onlarla iletişime geçmek yeniliklerin ve değişimin yanında yürümekle mümkün olacaktır. Bunun için eğitim, eğitimin içeriği, yöntemleri hiç olmadığı kadar sorgulanmakta, araştırılmaktadır. Biz kurum olarak bu olguyu, gelişimin bizzat içinde yer alıp en güzel şekilde yerleştirmeye çalışmaktayız. Okullarımız bu amacı pek çok projenin içerisinde bulunarak gerçekleştirmektedir. Global Compact, Comenius/Socrates, ECDL, ECIS projeleriyle öğrencilerimizin yalnızca kendi alanlarıyla değil, sosyal anlamda ve kültürler arası sahada varlıklarını ortaya koyabilmelerini sağlamaktadır. Ders öğrenme ve öğretme yöntemlerinden, okul içerisinde yapılan çalışmalara, sunumlara, sempozyumlara, hizmet içi eğitimlere kadar bu amaç çerçevesinde çalışılmaktadır. Kendi dilini en iyi şekilde kullanıp kendini anlatabilen öğrencilerimiz, yabancı dillerine olan hâkimiyetleriyle de kültürler arası iletişimde var olmaktadırlar. Đzlenen ve uygulanan çağdaş eğitim öğrencilerimizden bağımsız değildir. Onların da etkin olarak katıldıkları çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz günlerde yapılmış olan “Spectrum of Education” konferansı bunun en güzel örneklerindendir. FMV Ayazağa Işık Lisesi ve Türk Kültür Vakfı/ AFS işbirliğiyle 23–26 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen konferansta dünyanın pek çok ülkesinden gelen eğitimci ve öğrencilerle eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz 21. yüzyılda ihtiyacımız olan eğitimi tartışmışlardır. Bilgiye ulaşma yollarımız ve alışkanlıklarımız, ilerleyen teknoloji ile eğitimin psikolojik yanının etkileşimi, dengesi, farklı akıllar, deneyimler ve araştırmalarla ortaya konulmuştur. Çok kültürlü bir özelliğe sahip olan toplumumuzdan evrenselliğe açılmak kültürler arası eğitimi artık zorunlu hale getirmektedir. Đşte tüm bu koşullar içerisinde öğrencilerin alacakları eğitim arzusu Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Đtalya, Letonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Đngiltere olmak üzere 14 farklı ülkeden ve Türkiye’den eğitimci, eğitim bilimci ve öğrencileri buluşturmuştur.


SPECTRUM OF EDUCATION ÖZEL BÜLTENİ

“Spectrum of Education” , öğrencilerimizin yabancı dil seviyesini ölçmelerine ve bu alanda pratik yapmalarına olanak sağlamıştır. Bu çalışmayla öğrencilerimiz, çeşitli ülkelerin farklı kültürlerinde yetişmiş katılımcılarıyla ortak bir etkinlikte çalışma fırsatı elde etmiştir. Böylece hem kendi kültürlerini tanıtmış hem de farklı kültürleri yakından tanıma şansına sahip olmuşlardır. Yaşamanın, görmenin, bizzat yapmanın en etkili öğrenme şekli olduğundan hareketle, öğrencilerimizin yukarıda bahsettiğimiz vasıflara ulaşma noktasında çok önemli bir ilerleme sağlandığını söyleyebiliriz. Dünya literatürüne ‘Dijital Yerliler’ kavramını kazandıran yazar, eğitim danışmanı ve fütürist Marc Prensky öğrenme isteğinin en önemli tutku olduğunu vurgulayarak eğitime verdiğimiz değerdeki ana noktayı vurgulamıştır. Prof. Dr. Roberto Ruffino artık dünya kültürlerinin iç içe geçmiş olduğu ve evrensele ulaşmanın gerekliliği üzerinde durmuştur. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Tonta, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu ve Işık Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülden Güvenç konferansa paylaşımlarıyla önemli katkılar sağlamışlardır. 50 ülkede faaliyetlerini sürdüren English Speaking Union’dan gelen ve Đngilizce Hitabet Sanatı’nı gençlere öğreten uzman iki eğitimci John Asbourne ( London School of Economics) ve John Gallagher ( Cambridge University)’in vermiş oldukları üçer saatlik iki eğitim, öğrencilerimiz için çok önemli bir fırsat olmuştur. Verilen eğitimlerde toplum önünde konuşmanın önemi vurgulanmış, gençlerin bu yeteneklerini geliştirmeleri için çeşitli ipuçları verilmiş, farklı oyunlar teknikler kullanarak eğitim süresince Đngilizce hitabet sanatlarını pekiştirmelerine olanak tanınmıştır. Bu eğitimi alan istekli öğrencilerimiz Mart ayında ülkemizde gerçekleşecek ve Türkiye finalistlerinin belirleneceği (Public Speaking) Đngilizce Hitabet Yarışmasına katılabilecekler, Türkiye Finalistleri Đngiltere’de Mayıs ayında gerçekleşecek olan ve 50 ülkeden gelen öğrencilerin katılacağı “International Public Speaking” yarışmasına katılma şansını elde edeceklerdir. Öğrencilerimizle ve bizle geleceğe dönük ve sorgulayıcı çalışmalarını, fikirlerini paylaşan diğer uzmanlarımız Laura Callahan Ragan (ABD), Rafael Schmidt (Almanya), David Bekesi (Macaristan), Johanna Stracke (Almanya), Alessandra Scarselli (Đtalya), Valentina Lazareva, Anastasia Yudina, Natalia Ismailova, Olga Ursegova (Rusya), Katarina Krivokuca, Svetlana Kovacev (Sırbistan), Anisoara Popa, Alina Chesca (Romanya), Ishmail Teladia (Güney Afrika), Leiisa Vittikala (Finlandiya) Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu (Hacettepe Üniversitesi), Ayşe Yüksel (Robert Koleji) , Mehmet Hazar Yıldırım (Türk Kültür Vakfı- AFS), Ülkem Karakaş, Stefan Sibirsky, Clare Low, Brian Goltz (FMV Işık Okulları) ve Prof. Dr. Gülden Güvenç (Işık Üniversitesi) 21. yüzyılda ihtiyacımız olan eğitim konusunda unutulmaz paylaşımlarda bulunmuşlardır. Artık hareket ve paylaşım alanının tüm dünya olduğu çağımızda yaptıklarımız ve yapacaklarımızla yeniliklerin takipçisi değil, yanı başında yürüyenleri olacağız. Bunu gerçekleştiren öğrencilerimiz de akademik ve insani donanımlarıyla bu alanda “Biz de varız” diyeceklerdir.

Sayfa 3

“Spectrum of Education” , öğrencilerimizin yabancı dil seviyesini ölçmelerine ve bu alanda pratik yapmalarına olanak sağlamıştır. Bu çalışmayla öğrencilerimiz, çeşitli ülkelerin farklı kültürlerinde yetişmiş katılımcılarıyla ortak bir etkinlikte çalışma fırsatı elde etmiştir. Böylece hem kendi kültürlerini tanıtmış hem de farklı kültürleri yakından tanıma şansına sahip olmuşlardır.


Bülten Başlığı

Doğruyu, Doğru Yoldan Bulmak “Đnsanların en hızlı öğrendiği zaman, kendi eylemlerinin sorumluluğunu taşıdıkları zamandır” Peter SENGE

Düşündüğümüzde Peter SENGE’nin bu sözüne katılmamak mümkün müdür? Gelişen dünyamızda 18. ve 19. yüzyıllarda yaşanan sanayi devrimi ile değişim, inanılmaz bir hızla olmuştur. Bilişim teknolojisinin hayatımıza kattıkları ise tartışmasız baş döndürücüdür. Bilgiye ulaşmak artık çok daha kolaydır! Đhtiyaç duyduğunuzda, internet erişimi olan bir noktadan istenilen bilgiye ulaşmak sadece birkaç saniyedir, üstelik akılda tutulmasına da gerek yok, küçük bir bellek-

Đnternet üzerinden elde ettiğiniz bilginin bilimsel güvenilirliği nedir? Elbette güvenli olan siteler var ama bunların erişimi için çoğu zaman üyelik istenmekte yada bilgiye ulaşım ücretlendirilmektedir. Bilgi kirliliği ise inanılmaz boyutlarda.

le elde ettiğiniz bilgiyi cebinizde/çantanızda taşıyabilirsiniz. Đnternete girmişken bir gezinti yapmadan, forumlara girmeden ve sohbet programını açmadan olmaz, belki de bir müzik dinletisi bu işi yaparken hoş bile olabilir yada ekranın köşesinde açılan tv programına arada bir göz atmak, insana iyi gelir. Buraya kadar kulağa oldukça hoş geldiğini kabul ediyorum; ancak aynı kulaklara pek hoş gelmeyeceğini düşündüğüm birkaç sorgulamam olacak. Đnternet üzerinden elde ettiğiniz bilginin bilimsel güvenilirliği nedir? Elbette güvenli olan siteler var ama bunların erişimi için çoğu zaman üyelik istenmekte yada bilgiye ulaşım ücretlendirilmektedir. Bilgi kirliliği ise inanılmaz boyutlarda. Çoğu zaman son derece inandırıcı ve kurumsal görünen sitelerde hatalarla dolu yada yanlış makaleler ve subjektif bilgiler bulunmakta. Kulaktan kulağa oyunu gibi bir siteden başka bir siteye aktarılan yanlış bilgiler ve her geçen gün büyüyen bir karadelik. Güvenliği kanıtlanmamış, akıl süzgecinden geçirilmeyen ve özgün olmayan yazılar yada başka bir deyişle kes, kopyala, yapıştır. Bunun ne anlamda yarar sağladığını düşünmek, yaratıcılığı nasıl yok ettiğini ve üretimi nasıl ortadan kaldırdığını görmek gerekir. Bu anlamda biz mi teknolojiyi kullanıyoruz yoksa teknoloji mi bizi kullanıyor? Çok doğru bir uygulamaymış gibi kendi aralarında reklamları yapılan, öğrenciler için kurulmuş ödev siteleri bile var. Ürkütücü! Bir insanın kendini geliştirmek, öğrenmek ve günümüz moda deyimiyle ortaya bir proje çıkartmak için teknolojiyi kullanması. Bunu sağlamak için en kısa yoldan, emek vermeden, ne kendine nede paylaşımcılarına bir katkı sağlamadan ayrıca hiçte etik olmayan bir şekilde bilgiye ulaşmak ya da ulaştığını sanmak.

Sayfa 4


SPECTRUM OF EDUCATION ÖZEL BÜLTENİ

Kesinlikle ürkütücü hatta korkunç! En kısa zamanda, sorgusuz ve kontrolsüz bize sunulan bu karmaşadan kurtulmalıyız. Teknolojinin olanaklarını gerektiği kadar ve bilimsel düşünce yapısına saygı duyarak doğru kullanmayı öğrenmeliyiz. Bir kitabın sayfalarında bilgiye erişmeyi, sözcüklerin altını çizerek bu anlam bütünlüğünü başka birisi ile paylaşmayı da hayatımızdan çıkartmamalıyız. Ayrıca bize sunulan ya da dayatılanlar arasında tercihlerimiz olduğunu, olması gerektiğini de unutmamalıyız.

“En kısa zamanda, sorgusuz ve kontrolsüz bize sunulan bu karmaşadan kurtulmalıyız. Teknolojinin

Sanırım gerçek anlamda öğrenmeyi istemek ve buna ihtiyaç duymakla başlaya-

olanaklarını gerektiği

cak her şey. Bunun için doğru bilgi kaynaklarını araştırmak, doğru referanslar

kadar ve bilimsel

almak, metodolojiyi (yöntem - yöntem bilim) bilmek ve bilinçli olmak. Yapılması

düşünce yapısına

gerekenler çok da karmaşık değil, sadece biraz ilgi ve biraz emek yeterli. Đşte o

saygı duyarak doğru

zaman sanal bir mutluluk değil, yaşama bir şeyler katmanın lezzeti, erdemli bir duruş, yaratıcı ve üretken bir kişilik ortaya çıkmış olacak.

kullanmayı öğrenmeliyiz. Bir kitabın sayfalarında bilgiye erişmeyi, sözcüklerin altını çizerek bu anlam

Ömer ORHAN FMV Özel Ayazağa IşıkLisesi Müdürü

bütünlüğünü başka birisi ile paylaşmayı da hayatımızdan çıkartmamalıyız. Ayrıca bize sunulan ya da dayatılanlar arasında tercihlerimiz olduğunu, olması gerektiğini de unutmamalıyız.” Ömer ORHAN

Sayfa 5


SPECTRUM OF EDUCATION

Ä?stanbul Ä?l Milli EÄ&#x;itim MĂźdĂźrĂź Dr. Muammer YILDIZ,

FMV Ă–ZEL AYAZAÄžA IĹžIK LÄ°SESÄ° SPECTRUM O F EDUCATIO N BĂœLTENÄ° Ä°myaz Sahibi Ă–mer O RHAN Sorumlu MĂźdĂźr YardÄąmcÄąsÄą Hakan KULABER

Yazar, eÄ&#x;itim danÄąĹ&#x;manÄą ve fĂźtĂźrist Marc PRENSKY

Sorumlu Ă–Ä&#x;retmen Zafer YAZ Web YayÄąm Berna HAMARAT KAYA BaskÄą & Cilt Ĺževki SĂœTĂ‡Ăœ Renkli BasÄąm Nuri ÇEVÄ°K EditĂśr YalçĹn YALÇINKAYA DĂźzeltmen Zafer YAZ Mizan CO ĹžKUN

Sayfa 6


SPECTRUM OF EDUCATION

Fotoğraftakiler: Đstanbul Đl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer YILDIZ, yazar, eğitim danışmanı ve fütürist Marc PRENSKY ve FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Müdürü Ömer ORHAN

Sayfa 7


SPECTRUM OF EDUCATION

Sayfa 8


SPECTRUM OF EDUCATION ÖZEL BÜLTENİ

Sayfa 9


Spectrum Of Education Bülten  

‘Spectrum of Education’ konferansı 23-26 Kasım’da FMV Ayazağa Işık Lisesi’nde gerçekleştirildi Küreselleşen dünyada eğitimin geleceğine ‘ışı...

Spectrum Of Education Bülten  

‘Spectrum of Education’ konferansı 23-26 Kasım’da FMV Ayazağa Işık Lisesi’nde gerçekleştirildi Küreselleşen dünyada eğitimin geleceğine ‘ışı...

Advertisement