Page 1

Pergamon Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Cilt 4, Sayı 24, Mayıs 2011

Đçerik Editörden

2

Kütüphane Đstatistiği 2 Haberler

3

Yeni Gelen Yayınlar

8

En Çok Bilgi Kaynağı Alan Kullanıcılar

10

En Çok Okunan Kitaplar

12

En Çok Okunan Dergiler

13

Đlgi Çeken Özel Konular Dünya yılda ne kadar veri tüketiyor?

E-Kitaplar

Kütüphanemizde en çok izlenen DVD “Atalarımızın Bayrakları” oldu.


Pergamon: Kütüphane Bülteni Editörden Merhabalar, Pergamon: Kütüphane Bültenimizin, Mayıs sayısında sizlere yeni haberler sunuyoruz. Bilgi teknolojisinden izdüşümlerle; Twitter’ın artık Türkçe olarak kullanılabilecek olmasın birçok kimsenin beklediği önemli bir gelişme olduğunu belirtmek gerekiyor. Bilgi teknolojisi konusunda bir diğer ilgi çekici konu ise dünyada her yıl ne kadar verinin tüketildiği bilgisi. Bu konuda yapılan araştırmanın sonuçlarına göre ortaya çıkan sonuç, üst üste dizilen kitaplarla ifade edildiğinde kitapların uzunluğu 9 milyar kilometreyi aşıyor. Bültenimizde yer verdiğimiz okuma konusundaki haberler ise gençlerin okuma merakı ile yapılan tanıtım ve çeşitli etkinliklerin kitap okumaya yönelik ilgiliyi nasıl değiştirdiğine yöneliktir. Ayrıca, kütüphanemizde bulunan üç farklı e-kitap okuma cihaz ile elektronik kitapların, kullanıcılarımızın hizmetine sunulduğunu belirtmek isteriz. Kullanıcılarımızın kitap okuma isteklerine yeni bir cevap oluşturacağını düşündüğümüz e-kitapların önemini de ayrıca yazı içerisinde sizlerle paylaşıyoruz. FMV Işık Okulları kütüphane sorumluları yürütmekte olduğu “Bilgi Okuryazarlığı” projesinin amaç ve hedeflerini belirlemiştir. Değerli Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi Üyeleri, bültenimizin bu sayısında; kütüphane koleksiyonumuzun geliştirilmesi için Şubat 2011 döneminde yapılan yerli - yabancı kitaplar ile DVD siparişleri teslim alınarak kütüphane koleksiyonuna eklenmiş, kütüphane dermesi daha da zenginleşmiştir. Đlgili yayınlara kütüphanemizin “Yeni Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Nisan döneminde kütüphanemizden ”En Çok Bilgi Kaynağı Alan” kullanıcılarımız öğrencilerden Hande Göncer, öğretmenlerden Đncihan Tuna ve personellerden Ferhunde Turan olmuştur. Değerli kütüphane kullanıcılarımızı kutluyor, ilgileri için teşekkür ediyoruz. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi

Kütüphane Đstatistiği (25 Mart 2011 – 29 Nisan 2011) Kütüphane Yeni Gelen Yayın Sayısı: 521

koleksiyonuna 376 adet yeni

Bilgisayar Kullanım Sayısı: 332

kitap, 53 adet

Sınıf Kullanım Sayısı: 58

e-kitap ve 92

Ödünç Kitap Verme Sayısı: 262

adet yeni DVD/

Ödünç DVD Verme Sayısı: 97

CD eklenmiştir.

Ödünç Dergi Verme Sayısı: 17

Kütüphaneden Haberler & Bölüm Tanıtımı

SAYFA 2


Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi)

Twitter artık Türkçe Dünyanın en büyük mikroblog ağı Twitter'ın dil seçenekleri arasına Türkçe de eklendi. Bir süredir farklı dillerde arabirim sunabilmek için açık katılımlı bir süreç başlatan Twitter sonunda Türkçe seçeneğini de kullanıcılara sundu. Sistemdeki 9. dil seçeneği olan Türkçe’yi, translate.twttr.com adresindeki Twitter tercüme merkezine gelen tavsiyelerden oluşturarak kullanıcılara sunan Twitter’da hala arada Đngilizce terimleri görebilirsiniz. Twitter’ı Türkçe kullanmak için, Twitter kullanıcı adı ve şifrenizle oturum açtıktan sonra, sayfanın sağ en üst kısmında yer alan kullanıcı adının yanındaki oka tıklayıp açılan listeden Settings’i tıklamak gerekiyor. Sayfanın orta kısımlarındaki Language menüsünde Turkish-Türkçe’yi seçin ve ardından sayfanın altındaki Save tuşuna basın. Gelecek kutuya da Twitter şifrenizi tekrar girip işlemi onaylayın.

Dünya yılda ne kadar veri tüketiyor? Dijital veriler kitaplaştırılıp üst üste konsaydı Neptün'e 20 kere gidip dönerdi. Dünyada bir yıl içinde toplam ne kadar dijital veri tüketildiğini biliyor musunuz? Huffington Post'un haberine göre University of California, San Diego araştırmacıları, dünyanın dört bir yanındaki gönüllü iş sunucu bilgisayarlarının işlemci gücünden yararlanarak rakamları bir araya getirdi ve dünyanın bir yıl içinde ne kadar veriyi tükettiğini hesaplamaya çalıştı. Bilimcilerin yayınladığı ilgili rapora göre dünya bir yılda 9,570,000,000,000,000,000,000 byte yani 9.57 zettabyte veri tüketiyor. Üstelik 27 milyon sunucudan alınan sonuçlara dayanan bu veriye Google, Microsoft, Yahoo gibi devlerin sunucuları dahil değil. Bu rakam, üst üste dizilen kitaplarla ifade edildiğinde kitapların boyu 9 milyar kilometreyi aşıyor. Aynı zamanda yine bu rakamla Dünya’dan Neptün’e 20 kez gidip gelinebiliyor.

SAYFA 3


Pergamon: Kütüphane Bülteni Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi) Türkiye’nin en iyi 10 kütüphanesi Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M.Ö. 2400’e kadar uzanıyor. Kütüphaneler, başka yerde bir arada bulunması son derece zor olan on binlerce kitap, belge, yazma, harita, süreli yayın, koleksiyonlar vs. ile araştırmacıların, öğrencilerin, meraklıların mabetleri olmayı sürdürüyorlar. Đnternete ve başka teknolojik gelişmelere rağmen, barındırdıkları zenginliklerle uzun süre vazgeçilmezler arasında yer alacaklar. Kütüphaneler, en iyi bilenlere soruldu, onların tercihleri Türkiye’nin en iyi kütüphanelerini ortaya çıkardı.

SAYFA 4


Đç Y az ı Ba şl ığ ı

Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi) Liseli gençlerin korkutan hobisi Korku edebiyatı ile romantik ögelerin buluştuğu “gotik romantik” edebiyatı, başta vampir hikayeleri ile son dönemde özellikle gençlerin ilgi odağı oldu. Saygın edebiyat dünyasına kendini kabul ettirememiş olsa da 18. yüzyılın ortalarından itibaren değişen zamana direnerek varlığını sürdürmeye devam eden ve zaman içerisinde “gotik” adını alan “korku ve dehşet” edebiyatının çıkış noktasında, insanın bilinmeyene ve doğaüstü sayılana beslediği ilgi yer alıyor. “Gotik edebiyat”n temelinde esrarengiz, aklın sınırları çerçevesinde kolayca ifade bulamayan ve açıklanmaya çalışıldığında insanın algılamakta zorluk çektiği, dehşete düştüğü olaylar yatıyor.

“Muhteşem Yüzyıl” kitaplara olan ilgiyi artırmaya devam ediyor Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan arasındaki aşkın anlatıldığı, yayınlanmaya başladığı günden itibaren tartışmaları da beraberinde getiren “Muhteşem Yüzyıl” adlı dizi, Hürrem Sultan'la ilgili kitapların satışlarını artırmaya devam ediyor. Yayın evlerinden derlenen bilgilere göre, tartışmalara yol açan dizinin yayımlanmaya başladığı 5 Ocak tarihinden itibaren Hürrem Sultan ve haremle ilgili kitaplara da ilgi arttı. Alfa Yayınevi yetkilileri, Demet Altınyeleklioğlu'nun kaleme aldığı ilk baskısı 2009 yılında yapılan Hürrem Sultan'ın hayatının anlatıldığı “Moskof Cariye Hürrem” ile Hürrem Sultan ile Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah'ın hayatının anlatıldığı 2010 yılı ağustos ayında basılan “Cariyenin Kızı Mihrimah” adlı kitapların diziden önce 64 bin adet sattığını belirttiler. Dizinin yayınlanmaya başlamasıyla kitaplara ilginin arttığını ifade eden yetkililer, dizinin gösterilmeye başlandığı sadece 2 haftalık süreçte söz konusu kitapların 13 bin adet sattığını ifade ettiler. Đnkılap Yayınevi yetkilileri ise Colin Falconer'in yazdığı ''Bir Hürrem Masalı'' adlı kitabın satışının diziyle birlikte yüzde 50 arttığını, Çatı Yayınları da, 5 Ocak da yayımlamaya başladıkları Nazım Tektaş'ın “Hürrem Sultan” ve Ertuğrul Burak’ın “Cariyeler Saltanatı” adlı kitaplarının birinci baskılarının bittiğini, ikinci baskıya başlayacaklarını açıkladı.

SAYFA 5


Pergamon: Kütüphane Bülteni Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi) E-Kitaplar Günümüzde teknoloji

Yazıdan, sözlüye ve görsele ulaşan yayıncılık alanı, dijital uygulamasına erişmekte yepyeni bir aşamaya varmıştır. Radyo dünyada 1920’lerde yaygınlaştır, televizyon ise 1950’lerde, bilgisayar

aracılığıyla

ise 1990’ların ortası gerçek yaygınlaşama dönemi olarak görülüyor. Matbaayı

pek çok kitaba

Avrupa’dan 300 yıl sonra benimseyen ama kullanımı ancak 400 yıl sonra başlatabilen toplumumuz, 20. yüzyıldaki yeni teknolojileri ise çok kısa aralarla

“e-kitap”

uygulamaya geçirmiştir.

olarak 1940’li yıllarda Johann Gutenberg’in matbaa makinesini icat etmesiyle oldukça

ulaşılabiliyor.

büyük bir gelişme gösteren kitap endüstrisi, iletişim ve bilişim teknolojilerine

Kimi

paralel olarak sürekli değişim içindedir. Bu değişimin son halkası kitap endüst-

araştırmacılara

risine ve yayıncılık sektöründe devrimsel bir nitelik taşıyan elektronik kitaplar oluşturmaktadır. Yazılım, donanım, standart ve protokol bileşenlerinden olu-

göre bu durum

şan e-kitaplar, günümüzde yayıncılık, eğitim ve bilgi hizmetleri alanlarında

bir kaos

gelişme göstermekte, gün geçtikçe artan sayılarıyla daha geniş kullanıcı kitlelerine hitap etmektedir. Basılı kitaplara alternatif olabileceği tartışılmakta olan

ortamına neden

bu teknolojinin zamanla bilgi edinme ve bilgiyi yayma yöntemlerimizi değiştir-

olurken daha

mesi kaçınılmazdır. E-kitapların yaygınlaşması, bilgi hizmetlerinde kullanıcı

iyimser bakan araştırmacılara göre ise bilgiye ulaşımı kolaylaştırmakt

hizmetleri ve teknik hizmetlerdeki işlemlere de yeni bir boyut kazandıracaktır. Amerikan Yayıncılar Birliği’nin (Association of American Publishers – AAP) daha önce yayınladığı rapora göre Ocak 2011′de bir önceki yıla göre satışları % 115,8 artmıştı. AAP’nin yeni raporu Şubat ayında e-kitap satışlarında rekor bir büyümeye ulaşıldığını gösteriyor. Son rapora göre ABD çapında e-kitap tüm kategorilerde satış birincisi oldu ve toplamda bir yıl önceki aynı döneme göre %202,3′lük artışa ulaştı.

adır. Ocak Şubat aylarına bir arada bakıldığında ise elektronik kitap pazarının bir yıl önceki aynı döneme göre toplamda %169,4 artarak 164,1 milyon dolarlık satış rakamına ulaştığı görülüyor. 84 yayınevinden alınan veriler doğrultusunda hazırlanan raporda basılı kitapların ise Ocak Şubat 2010 dönemine göre 2011′in aynı döneminde satışlarının %24,8 oranında gerileyerek, satış rakamının 441,7 milyon dolarda kaldığı görülüyor. Türkiye’de ise bildiğiniz gibi Türkçe e-kitaplar yaklaşık 1 yıl önce, 15 Nisan 2010 yılında yaygın olarak idefix tarafından satışa sunuldu. Đdefix tarafından verilen bilgilere göre; geçen süre içerisinde 160 kadar yayıncı dijital yayıncılığa geçti,1450 kadar e-kitap satışa açıldı, 13,000 e-kitap satıldı.

SAYFA 6


Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi) FMV Işık Okulları “Bilgi Okuryazarlığı” projesinin amaç ve hedefleri şu şekildedir:

FMV Işık

Amaçlar: Bilgi gereksinimlerinin belirlenmesini sağlamak,

Okulları “Bilgi

Bilgi erişim araçlarını tanıtmak,

Okuryazarlığı”

Bilgi kaynaklarının türlerini, özelliklerini ve kullanımlarını öğretmek, Bilginin edinilmesi, değerlendirilmesi ve kullanılmasını öğretmek, Bilginin sunumu hakkında yaratıcı öğrenme gerçekleştirmek, Bilgi teknolojileri yardımıyla bilgi tarama ve tekniklerini örneklendirmektir. Hedefler: Aktif öğrenme çevresi yaratmada girişim sağlamak; sürekli faaliyetler gerçekleştirmek ve bu çalışmaları öğretmen – kütüphaneci işbirliğinde yürütmek, Bilgi erişim sistemlerinde bilginin düzenlenişi, sunumu kişinin bilişsel yapısı ve bilgi arama davranışı gibi unsurların istenen bilgiye ve doğru belgelere erişimi nasıl etkileyeceğini belirlemek,

kapsamında eğitim – öğretim müfredatına uygun olarak hazırlanacak ve çalışma alanı bakımında ülkemizde içeriği,

Bilgi erişim ve bilgi arama deneyimlerini ve mekânlarını ortaya koyarak özellikle bilgiye erişim açısından öğrenciler için bilgi okuryazarlığının önemi vurgulanmak,

standartları ve

Bilgi okuryazarlığının özellikle sağlam teknolojik altyapı ve etkin teknoloji kullanımıyla mümkün olacağına dikkat çekmek,

alınış

Bilgiye erişim ve etkileşim içinde olan öğrencilerin bu doğrultudaki çabalarına hız kazandırmak, Kütüphane hizmetlerinin etkinliğini ve verimliğini yükseltmek, Kütüphanenin sahip olduğu bilgi çevrelerini ve hizmetlerini geliştirmede kullanıcı gereksinimlerini ve davranışlarını öğrenmek, Öğrencilere, bilgi kaynaklarına bağlantı sağlayan veya kolay erişim olanağı tanıyan teknolojik araçları tanıtmak ve kullandırmak, Öğrencilerin, giderek artan bir biçimde kendi kişisel bilgi çevrelerini yaratmalarına yardımcı olmak ve bu bağlamdaki çalışmalarını güçlendirmek,

konunun ele

açısından bir ilk olacak olan “Işık Okulları Bilgi Okuryazarlığı” projesinin amaç ve hedefleri şunlardır:

Bilgi Okuryazarlığı alanının özellikle yaşam boyu öğrenmenin temelini oluşturmakta olduğu ve kendi dinamizmini de yine yaşam boyu öğrenmeden aldığı farkındalığını sağlamaktır.

SAYFA 7


Pergamon: Kütüphane Bülteni Yeni Gelen Yayınlar Seçkisi (Yerli)

SAYFA 8


Yeni Gelen Yay覺nlar Se癟kisi (E-Kitap)

Yeni Gelen Yay覺nlar Se癟kisi (DVD-CD)

SAYFA 9


Pergamon: Kütüphane Bülteni En Çok Bilgi Kaynağı Alan Kullanıcı Öğrenci: Hande GÖNCER

“Kütüphanelerin

“Kütüphanelerin insanlık açısından büyük bir öneme

insanlık

sahip olduğunu biliyoruz ama bunun bilincinde

açısından büyük

olmayan atalarımız savaşlar esnasında veya dini

bir öneme sahip

inanışlarını gerekçe ederek kütüphaneleri ve

olduğunu

oradaki kaynakları yakmıştır. Ama bazı uygarlıklar

biliyoruz ama…”

da eğitime ve dünyanın gelişme sürecine katkı sağlayacaklarını bildikleri için kütüphaneler açmışlardır. Örneğin, Đskenderiye Kütüphanesi M.Ö. 3. yüzyılın başlarında Mısır’ın Đskenderiye kentinde Ptolemajos hanedanı tarafından kurulmuş antik bir kütüphanedir. Eski kaynaklar burada, 150 bin cilt el yazması eserin toplandığını kaydeder. Ama bu kütüphane 391 yılında Bizans’ın Mısır Valisi Theophilos’un emriyle yakılır ve bir bilim-kültür hazinemizde tarihin tozlu sayfalarında yerini alır.

Hande GÖNCER 11 FMA / 124

Geriye kalansa külleri olur. Tarihimizden diğer örneklere bakarsak; “Ortaçağ’da Avrupa’da nerede ise bulunan tüm kitaplar yakılmıştır. Kilise Đncil’in çevirilerine bile tahammül etmemiş ve ateşler hemen yükselmiştir. Nazilerin 1933’de Berlin Opera Meydanı’nda yaktığı büyük ateş hafızalardan hiç kaybolmamıştır. Musevi inanç sistemi de tarih boyunca belli aralıklarla en çok eseri yakılanlardan biridir. Belirtmek isterim ki Batı dünyasında büyük bir dalga halinde yakılan kitaplardan biri de Amerika’daki çeşitli kiliselerin “şeytani” bulundukları için “Harry Potter” kitapları olmuştur.” Hande GÖNCER

SAYFA 10


En Çok Bilgi Kaynağı Alan Kullanıcı Öğretmen: Đncihan TUNA

“Dünya’ya açılan pencere”… Öğretmenlik yıllarımda kitaplarla ilgili düşüncelerimi yazarken böyle başladığımı hatırlıyorum. O yıllarda kitaplar benim için iki gruba ayrılıyordu. Okulda okunması zorunlu kitaplar (değerini daha sonra anlamış olduğum klasikler, vb.) ve benim seçtiğim kitaplar. Đkinci grubu her zaman daha çok sevmiştim. En çok sevdiğim de M. Mitchell’in “Rüzgar Gibi Geçti” adlı eseriydi. Scarlett O’Hara’nın gücünü toprağından alması ve “yarın yeni bir gündür” sözleri beni çok etkilemişti. Đlk olarak lise yıllarımda okumuş olduğum bu romanı yirmili ve otuzlu yaşlarda tekrar okuduğumda her defasında benim için olayların anlamı ve kişilerin davranışları değişiyordu. Kitapların benim için birkaç anlamı vardır. Birincisi kitaplar bilim demektir. Đnsanlık, tarih boyunca bilimsel birikimlerine sahip çıkarak bilimi sistematik olarak geliştirmeyi başardı. Đkincisi kitaplar milletlerin tarihini anlatır, kişilerin duygu ve düşüncelerini inceler, olgunlaştırır, besler, geliştirir ve çabuklaştırır. Bilgi dağarcığımızı ve kelime hazinemizi zenginleştirir. Anlama gücümüzü ve konuşma yeteneğimizi kuvvetlendirir, yabancı dil öğrenimini hızlandırır. Üçüncü olarak, kitap okuma özellikle en çok sevdiğim bilim kurgu, fantastik tür olanlar insanın hayata, dünyaya bakış açısını, dikkatini, zekâsını ve hayal gücünü geliştirir. Jules Verne’nin kitapları bilime öncülük etmiştir. Günümüzde ise çok konuşulan Adem Fawer’ın “Olasılıksız” ve “Empati”, Trussoni’nin “Asi Melekler”i, Dan Brown, J.C. Grange, Stepheniye Meyer’in romanları insanı farklı diyarlara götürür. Bu yazarların hayal gücüne ve zekâsına hayret etmemek elde değil. Okulumuzun kütüphanelerinde gerçek bir hazine saklıdır. Bu hazine kitap isteklerimizin hızlı bir şekilde değerlendirilip görevli arkadaşlarımız ve Vakfımız sayesinde gün be gün güncellenerek büyümektedir. Emeği geçen herkese bize sunulan imkânlardan dolayı teşekkür eder, öğrencilerimize iyi okumalar dilerim.” Đncihan TUNA

SAYFA 11


Pergamon: Kütüphane Bülteni En Çok Okunan Kitaplar 100 Soruda Dijital Fotoğraf / Özer Kanburoğlu: Yıllardır devam eden bir tartışma olan; fotoğrafın sanat olup olmadığı konusunu bir yana bırakırsak, fotoğraf aslında bir teknolojik buluştur. Aygıt olarak adlandırabileceğimiz bir makinenin içerisinde gerçekleşen bir büyü gibidir fotoğraf. Yani temelde teknolojiye dayanır. Ve bu teknoloji, her gün karşımıza yeni öğeler eklenmiş dijital fotoğraf makineleri sunmakta... Doğal olarak bu teknoloji karşısında geri kalmamak için, her çıkan yeni ürünle bilgilerimizi tazelememiz gerekiyor. 100 Soruda Dijital Fotoğraf, bu yoldan hareket ederek bu yeni teknolojinin kritik noktaları ile ilgili sorularınızı yanıtlarken, temel çekim teknikleri ile ilgili en çok sorulan soruların cevaplarını da sizlerle paylaşıyor. SĐTE

Cumhuriyet Tarihi Yalanları / Sinan Meydan Yazara göre bu kitap, “Resmi tarih yalan söylüyor!...” diyerek Cumhuriyet tarihine ve Atatürk'e saldırmanın moda haline geldiği bu günlerde, tarihsel belge ve bilgilerle “gerçekte kimin neden ve nasıl yalan söylediğini” gözler önüne sermek için kaleme alınmıştır. Amaç, Atatürk'ün “Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir (önemlidir); yazan yapana sadık (bağlı) kalmazsa değişmeyen hakikat (gerçek) insanlığı şaşırtan bir hal alır” sözü doğrultusunda, “tarih yapana” sadık kalmayan “tarih yazanları” göstermek ve böylece “değişmeyen gerçeğin insanlığı şaşırtan bir hal almasını” engellemektir. Yazarın dileği, bu kitabın, yalancının mumunu söndürüp gerçeğin aydınlığına çıkmak isteyenlere biraz olsun kılavuzluk etmesidir.

Çöl Çiçeği / Iris Johansen New York Times çoksatarı yazarları Iris Johansen’dan, okunmaya değer bir aşk hikâyesi... Beni arama. Hazır olduğumda döneceğim. Bunlar, Pandora Madchen’ın kaçarken ardında bıraktığı satırlardı. Hayat önüne bambaşka fırsatlar çıkarıp onu farklı yollara sürüklese de o, yıllar sonra çöle, Sedikhan’a, âşık olduğu adama dönmeye artık hazırdır. Şeyh Philip El Kabbar, gücü tüm dünyaya uzanan bir işadamı olmasına rağmen yıllar boyu Pandora’dan bir haber alamamıştır. Pandora dönmüştür çünkü artık oyunun kuralları değişmeli, aşk yepyeni bir boyut kazanmalıdır.

Azap / Lauren Kate Bağımlılık yaratan düşüş serisinin ikinci romanı Azap okurlarını maceranın daha da derinlerine çekiyor. Cennetten kovulan bir melek olan erkek arkadaşı Daniel'dan ayrı kalan Luce için hayat cehennem azabından farksızdır. Birbirlerine kavuşmaları sonsuzluk kadar uzun sürmüştür ancak Daniel ona gitmek zorunda olduğunu söyler. Daniel Luce’u öldürmek isteyen ölümsüzleri - Sürgünleri - yakalayana dek geri dönmeyecektir. Luce’u Kalifornia’nın kayalık kıyı şeridindeki bir okula, sıra dışı yeteneklere sahip öğrencilerin, düşen meleklerin ve insanların çocukları olan Nefilimlerin bulunduğu Shoreline’a gizler.

Karagöz Kitabı / Sevengül Sönmez Karagöz’ün büyülü sesinin ne kadar zamandır duymuyoruz; kaç ramazan gecesi Hacivat'ın semaisini dinlemeden geçip gitti? Geleneksel biçimiyle günlük yaşamımızdan çıkalı uzun zaman olmasına rağmen Karagöz oyunu kültürel değeri ve bilimsel araştırmalara kaynaklık eden yapısıyla hâlâ dimdik ayakta duruyor. Bilmeyenleri, tanımayanları suçlamak, elbette imkânsız; öğretmek, tanıtmak ise bizlere düşen bir görev. Bu kitap en çok da bu kaygı ile oluşturdu. Unutulanlara hatırlatmak, bilmeyenlere öğretmek. Karagöz'ün sesini Hacivat'ın semaisini bir kez daha duyurmak için.

SAYFA 12


En Çok Okunan Dergiler Globus PC World: PC World Türkiye, ilk defa Đngiltere'de yayımlanan PC World Dergisi'nin Türkiye şubesi olarak yayın hayatına başlamıştır. PC World, bir International Data Group, Inc yayınıdır. PC World dergisinin Türkiye yayın hakları, Globus PC World Türkiye adıyla Dünya Aktüel A.Ş.'ye aittir. Globus PC World dergisi; bilgisayar ve teknoloji alanlarındaki her türlü konuda bilgi veren önemli bir yayındır. Özellikle, yeni çıkan bilişim ürünleri hakkında ayrıntılı ve güvenilir testler uygulayarak bir danışman gibi okuyucularını bilgilendirmektedir. Yayın Dili: Türkçe Đçerik: Bilgisayar Periyodu: Aylık

Varlık: Varlık, 15 Temmuz 1933'te Yaşar Nabi Nayır tarafından yayımlanmaya başlanan aylık sanat ve edebiyat dergisidir. Batı edebiyatı çevirileri ve şiirleriyle, öz Türkçe anlayışıyla tanınan Varlık, kesintisiz yayınıyla günümüze kadar gelmiştir. Đsmi, “yoktan var etme” çabasından ilham alarak sahibi Yaşar Nabi Nayır tarafından konulan dergide Türk edebiyatının birçok ünlü yazar ve şairinin ilk eserleri yayımlanmıştır. Dergi, 1946'dan sonra büyük boyda yayımlandı. Yaşar Nabi aynı yıl Varlık Yayınları'nı kurdu, Varlık Yıllıkları'nı çıkardı. Köy Enstitüsü yazarlarına ve Garipçiler’e yer verdi. Türk edebiyatçıların pek çoğu Varlık Dergisi'nde yazarak tanındılar. Dergi, Avrupa Kültür Dergileri Ağı olan Eurozine üyesidir. Yayın Dili: Türkçe Đçerik: Sanat - Edebiyat Periyodu: Aylık

Deutsch Perfekt: Deutsch perfekt, dil dergilerini başarılı bir şekilde yayınlayan Spotlight Yayınevi'nin 25 yıllık deneyiminden yararlanmaktadır. Spotlight Yayınevi, sayısız seminer, panel ve uzmanlık kongrelerinde, dünyanın her yerinden gelen dil eğitimi konusunda uzman kişilerle bir araya gelmekte ve aktif bir diyalog içinde bulunmaktadır. Deutsch perfekt’in gelişmesi, yabancı dil olarak Almanca eğitimi veren okutmanların ve kurs yöneticilerinin değerli önerileri ile organizasyon, enstitü ve birliklerin aşırı ilgisi ile teşvik edilmiştir. Yayın Dili: Almanca Đçerik: Güncel Konular Periyodu: Aylık

En Çok Đzlenen DVD Atalarımızın Bayrakları = Flags of Our Fathers: Ön cephede korkuya zaman yok. Iwo Jima için yapılan kanlı muharabe sadece Đkinci Dünya Savaşı’nın değil, patlayan bombalar, ateşlenen silahlar arasında savaşan 70.000 denizcinin de hayatının dönüm noktasıydı. The New York Times’ın “cesur ve görkemli” olarak tanımladığı bu destanda, Oscar ödüllü yönetmen Clint Eastwood, savaşın göz ardı edilen duygusal bir gerçeğini ortaya koyuyor. Yönetmen: Clint Eastwood/ Senaryo: William Broyles, Paul Haggis/ Görüntü Yönetmeni: Tom Stern/ Müzik: Clint Eastwood, Lennie Niehaus/ Türü: Savaş, Dram/ Yapım: 2006, ABD/ Oyuncular: Ryan Phillippe, Jesse Bradford, Barry Pepper, Paul Walker, Adam Beach, Benjamin Walker / Orijinal Dili: Đngilizce

SAYFA 13


FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesinin

Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi Adres : Ayazağa Kampüsü vvvvvvv Büyükdere Cad. No:106 ççççççç Maslak / ĐSTANBUL Tel Fax Mail

: 0 212 286 11 30 /2235 : 0 212 276 40 58 : yyalcinkaya@fmv.edu.tr

Misyonu: Okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde, etkinlik ve üretkenliğini artırıcı bilgi ve belge hizmetlerini sağlamaktır. Vizyonu: Bilgi ve belge erişim hizmetlerinde gelişen teknolojileri kullanarak; kullanıcı isteklerine yanıt verebilen hizmetler sunan, güncel bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak okulumuzun gelişimine katkıda bulunan modern bir okul kütüphanesi olmaktır.

www.fmv.edu.tr

Yayınevi Tanıtımı (*) Kabalcı Yayınevi 1987 yılında şahıs firması olarak kurulup 1997 yılında şirketleşen ve günümüze dek köklü deneyimiyle yayımcılık çalışmalarını sürdüren Kabalcı Yayınevi, çağdaş okuyucunun taleplerini karşılayacak bir yayın çalışması ve politikasının takipçisidir. www.kabalci.com.tr

Yayıncılık yelpazesinin hızla renklendiği şu günlerde kendine özgü bir renge sahip olan Kabalcı Yayınevi yayımcılık ilgisini referans kitaplarından, akademik çalışmalara, temel başvuru kitaplarından bilimkurgu kitaplarına kadar geniş bir düzlem içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kabalcı Yayınevi tarafından yayımlanmış birçok seçkin esere kütüphanemizden ulaşabilirsiniz.

* Bültenimizin her yeni sayısıyla birlikte bu bölümde alfabetik olarak yayınevleri tanıtılmaktadır.

Pergamon Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Mayıs2011  

Pergamon Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Mayıs2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you