Page 1

Pergamon Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni Cilt 6 Sayı 1, Ocak 2013

Etiksel duyuş: Akademik Dürüstlük! Yazar Onur Caymaz ile edebiyat söyleşisi

Yazar Sema Aslan ile edebiyat söyleşisi

Kitap söyleşileri devam ediyor Okuma Sevdası ‘Sizin Köşeniz’de


Pergamon: Kütüphane Bülteni Editörden Değerli üyelerimiz, yeni bir yılda “Pergamon: Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Bülteni”nin ilk ve yeni sayısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız. Kütüphane bültenimizin bu yeni sayısında sizlerle ilk olarak, okulumuzda yaşamsallığı oldukça önemli görülen ve okulumuzun tüm paydaşları tarafından etkinliklerle kutlanılan ‘Akademik Dürüstlük’ çalışmasını paylaşmak, duyurmak istiyoruz. Değerli üyelerimiz, kütüphane etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Edebiyat Söyleşileri” kapsamında iki yazar davet edilmiştir. Öykücü, şair ve romancı Onur Caymaz ile romancı Sema Aslan gerçekleştirdikleri söyleşilerinde öğrencilerimizle buluşmuştur. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde iki yeni yazarı tanımanın ötesinde, yazarların edebiyat dünyasındaki varlıklarına ve edebiyatın yaşamlarındaki anlarına ortak olmuşlardır. Bültenimizin bu sayısında ayrıca “Sizin Köşeniz” bölümünü yazan 12 A sınıfı öğrencimiz Semih Bayraktar’ın “Okuma Üzerine” başlıklı yazısı ile yine bu köşede yazısı bulunan Çiğdem Korbek öğretmenimizin “Kitap ve Okuma Sevdası” başlıklı yazısını beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz. Son olarak belirtmek isteriz ki kütüphanemizde iki haftada bir gerçekleştirilen “Kitap Söyleşileri” etkinliğinin bu ayki ilk konuşmacısı “Babalar ve Oğullar” adlı kitabın başarılı sunumuyla 11 B sınıfı öğrencimiz Emre Can Emirli olmuştur. Bu ayın ikinci kitap söyleşisini ise çok okunan Simon Beckett’e ait “Ölülerin Fısıltısı” adlı roman ile 11 C sınıfı öğrencimiz Ayşe R. Albulak yapmıştır. Her iki öğrencimize de renkli ve etkileyici sunumları için teşekkür ediyoruz. Saygılarımla,

Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi) Değerli Ayazağa Işık Lisesi Kütüphane Üyeleri,

Kütüphane kuralları gereği tüm kütüphane üyeleri; ihtiyaç duydukları kitap ve kitapdışı materyalleri “Materyal İstek Formu” doldurarak ilgili yayınların kütüphane tarafından satın alınmasını talep edebilmektedirler.

Sayfa 2


Pergamon: Kütüphane Bülteni Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi) Dürüst Olmak... Türk Dil Kurumu’na göre sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan doğru kimseye dürüst deniyor. İnsan, dünya üzerinde en akıllı varlık olduğuna, düşünerek hareket ettiğine göre doğruluktan ayrılmaması en beklendik davranıştır. Toplumun her alanında ahlaki temeller oluşturulmuş, her işin prensipleri belirlenmiş ve davranış kriterleri saptanmıştır. İnsanların huzurlu, barış içerisinde ve birbirine saygılı bir şekilde yaşaması için bu sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Akademik olarak nasıl dürüst olunacağını, neler yapılacağını bilmek ve ona göre davranmak gerekir. Bu aynı zamanda insan olmanın şartı ve sorumluluğudur.

Ömer ORHAN Okul Müdürü FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi

Sayfa 3


Pergamon: Kütüphane Bülteni Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi) Akademik Dürüstlük Nedir? Başkaları tarafından üretilen ya da oluşturulan kitap, dergi, gazete, makale, ansiklopedi ile; web sitesi, blog ve wikipedia gibi basılı ya da dijital her türlü bilgi taşıyıcı kaynağın tamamını veya bir bölümünü, yazara ya da esere gönderme yapmadan kopyalamak etik dışı davranış olarak değerlendirilen bilimsel bir suçtur. Bu durum aynı zamanda akademik dürüstlüğe aykırı bir davranıştır. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi, gerek bilimsel sorumluluk gerekse akademik dürüstlük temelinde, öğrencilerin:

Başka bir öğrenciye ait ödevi kullanmasına,

Başka bir yazara ait düşünce ve görüşleri alıntı yapmadan kopyalamasına veya özetlemesine,

Başka bir eserin taşıdığı bilgi ve yorumları kaynak bildirmeden kendi araştırma verileri gibi kullanmasına,

izin vermemektedir. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi, hazırladığı “Akademik Dürüstlük” politikasıyla, öğrencilere fikri mülkiyet, özgünlük ve yaratıcılık kavramlarını benimsetmeyi ve onları bilimsel araştırmaya yöneltmeyi hedeflemektedir. Akademik Dürüstlük uygulamasını yaygınlaştırmak üzere düzenlenecek etkinliklerle, öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerinden ve etik ilkelerden yararlanarak bilgiyi doğru kullanması amaçlanmıştır. Böylece öğrencilerin;

Kaynak belirtmeden alıntı veya aktarma yapmasının,

Bir bilgi ya da fikri kendi bilgi ya da düşüncesi olarak kullanmasının,

Başkasının hazırladığı bir ödevi kendi ödevi gibi sunmasının,

İstenilen ödevi bir başkasına yaptırmasının,

önüne geçilecektir.

Sayfa 4


Pergamon: Kütüphane Bülteni Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi) FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi öğretmenleri, öğrencilerin ödevlerini URKUND adlı akademik dürüstlük yazılımını kullanarak iletmelerini isteyerek hazırlanan ödevlerin akademik dürüstlük ilkelerine uygun olup olmadığının kontrolünü yapabilmektedir. Bu uygulamayla hazırlanan her ödev; internet (yaklaşık 10 milyar web sayfası), akademik yayınlar ve URKUND arşivi (1,5 milyondan fazla doküman) olmak üzere, üç farklı kaynak üzerinden kontrol edilmektedir. Gerekli karşılaştırmalar yapıldıktan sonra, sonuçlar rapor edilmektedir. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesinin öğretmen ve öğrencileri, akademik çalışmalarında APA (American Psychological Association - Amerika Psikoloji Derneği) referans sistemini kullanmaktadır. APA referans sistemi, Sosyal Bilimler alanında kullanılan en yaygın alıntı sistemidir. Bu sistemde, dipnot ve bölüm sonu notlarının yerine, metin içinde parantezler kullanılarak alıntı yapılır. Parantez içlerinde alıntı yapılan yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve gerekiyorsa sayfa numarası yer alır. FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi her eğitim-öğretim yılının başından itibaren öğrencilere bilimsel araştırma yöntemlerini anlatan ve kaynak gösterme kurallarını öğreten “Akademik Dürüstlük Sunumu” etkinliği düzenlemektedir. Kütüphanemiz, ödevlerin, araştırmaların ve diğer tüm projelerin akademik dürüstlük ilkelerine uygun olarak hazırlanması için eğitim süresince öğrencilere yardımcı olmaktadır.

Sayfa 5


Pergamon: Kütüphane Bülteni Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi) Edebiyat Söyleşileri Kütüphane etkinlikleri kapsamında yazar Onur Caymaz ve Sema Aslan ile “Edebiyat Söyleşileri” gerçekleştirilmiştir. Okulumuzda düzenlenen Edebiyat Söyleşileri etkinliğine öykücü, romancı ve şair Onur Caymaz ile romancı Sema Aslan davet edilmiştir. Edebiyat dünyamızın önemli ve ödüllü iki yeni yazarının öğrencilerimizle buluşması büyük bir heyecanın yaşanmasına olanak sağlamıştır. Henüz yeni yayımlanan Gökyüzü Sineması - İki Film Birden adlı yeni eseriyle Onur Caymaz, Kozalak adlı romanıyla Sema Aslan genç okurlarıyla buluşmaktan büyük mutluluk duymuşlardır. Öğrencilerimiz bu etkinlik sayesinde iki yeni yazarı tanımanın ötesinde, yazarların edebiyat dünyasındaki varlıklarına ve edebiyatın yaşamlarındaki anlarına ortak olmuşlardır.

Sayfa 6


Pergamon: Kütüphane Bülteni Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi)

Sayfa 7


Pergamon: Kütüphane Bülteni Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi) Akademik Dürüstlük Sunumu: Bilimsel Araştırma Yöntemleri Kütüphane etkinlikleri kapsamında “Akademik Dürüstlük” çalışmalarına bağlı olarak, okul kütüphanemizde tüm öğrencilere yönelik “Akademik Dürüstlük: Bilimsel Araştırma Yöntemleri sunumu yapılmıştır. Kütüphanemizde düzenlenen bu etkinlikle öğrencilerin hem bilimsel araştırma yöntemleri konusunda temel prensipleri öğrenmesine yardımcı olunmuş hem de öğrencilerin araştırmalarında bilimsel dürüstlük temelinde hangi ilkelere bağlı kalarak araştırmalarını gerçekleştirecekleri anlatılmıştır. Yapılan bu sunumlarda öğrencilerin özellikle, bilimde etik dışı davranışlardan uzak durmaları gerektiğinin altı çizilerek, kaynak göstermenin, gönderme yapmanın ve kaynakça oluşturmanın gerekliliği anlatılmıştır.

Sayfa 8


Pergamon: Kütüphane Bülteni Sizin Köşeniz

Öğrenci: Semih BAYRAKTAR Okuma Üzerine Son zamanlarda sık sık duyduğumuz, okuma konusunda ülkemizin acınası durumunu ortaya koyan istatistikler eminim herkesin içinde ister istemez bir burukluk oluşturuyor. Verilere göre, bir yıl içerisinde Japonya’da kişi başına düşen kitap sayısı 25, Fransa’da 7, Türkiye’de ise yılda 12 bin 89 kişiye bir kitap düşüyor. İnsanın gözünü korkutuyor bu rakamlar. Başka bir istatistik belki daha iyi izah ediyor bu vahim durumu: Japonya’da 4 milyar 200 milyon kitap basılıyor senede, Türkiye’de ise sadece 23 milyon. İlk tepkimiz ‘Hadi ya!’ oluyor. Birkaç hafta önce kütüphaneye indim çalışmak için. Masanın üzerinde yeni gelen gıcır gıcır, kullanılmamış kitapları gördüm. Aklıma ilk gelen şu oldu: ‘Bu kadar kitap alınıyor, emek harcanıyor, acaba bu emekler karşılığını bulabiliyor mu?’. Merakımı gidermek için raflara gittim, diğer kitapları karıştırdım, kimler veya kaç kişi tarafından alındığına baktım. Çoğu daha önce ödünç alınmamış bile. ‘Toz tutmuş’ tabiri bu kitapları tasvir ediyor tam da. Sadece okuluma değil genel resme baktığımda düşünmeden edemedim ‘neden’ diye. Gerçekten neden? Neden sevmiyoruz okumayı. Acaba bilinçli mi değiliz, yoksa kitaplar beklentilerimizi mi karşılamıyor? Bana göre bunun nedeni hepimizde çocukluk yıllarımızdan süregelen bazı önyargıların olması. İki sene öncesine kadar kitap okumanın gerçek anlamda ne manaya geldiğini, bu iki kelimenin bana sunabileceklerini bilmiyordum. Okulun zorunlu tuttuğu kitaplar dışında yakından uzaktan alakam olmadı kitaplarla. Tekrar ediyorum, okulun zorunlu kitapları. Bahsettiğim sorunun kilit noktası burası. Gerçek şu ki bizlere okuma, öğrenme duygusu sağlıklı biçimde aşılanamadı. İlköğretim senelerimi hatırlıyorum,

Semih BAYRAKTAR 12 A / 613

okuduğumuz her şey için; kitap olsun, öykü olsun, iki üç şiir mısrası, İstiklal Maşı; ödüllendiriliyorduk, övgüler alıyorduk. Hayatımızda öğrenmeyi en aktif biçimde gerçekleştirdiğimiz bu dönemde okumayı, zorlu bir durum olarak algılıyorduk ve bu durumu aşabildiğimiz taktirde bizi mutlu edecek vaatlerle ödüllendiriliyorduk. Hangi çocuk istenileni yapmamıştır ki vaat edilen küçük bir şeker, bir çikolata ise... Durum böyle olunca okuma kavramı, üzerine oturttuğumuz temel sağlam olmadı! Gün geçip olgunlaştıkça, bu küçük vaatlere kanmamayı öğrendikçe, zayıf kaldı bu temel. Aklımızda önyargı oluştu kitap okuma hakkında, ‘kitap okumak sıkıcı, kitap ile öğrenmek zaman kaybı, kitap yerine bana zaman kazandıracak, kolayca öğrenebileceğim yöntemler bulabilirim’ tarzında. Ve sonra toplumun genelinde okuma kavramı aynı yolla biçimlendirildiği için halen geçerliliğini sürdüren yukarıdaki istatistikler çıktı karşımıza. Üzülmüyor muyuz? Tabii ki üzülüyoruz, fakat sonrasında öğreniyoruz ki ülkemiz okuma sıralamasında yüzde ellilik dilim içerisinde, tekrar ‘Hadi ya!’ oluyor tepkimiz, ‘O kadar da kötü değilmiş canım’ diyerek boş veriyoruz.

Sayfa 9


Pergamon: Kütüphane Bülteni Sizin Köşeniz

Öğretmen: Çiğdem KORBEK Kitap ve Okuma Sevdası Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve aklı, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır. MAKSİM GORKİ

Kitap sevgisi nasıl anlatılır diye düşündüm bu yazıyı yazmadan önce. Okuduğum kitapların her biri kendimi değişik olayların içinde bulmama, farklı insanlarla, kahramanlarla tanışmama, farklı yerlere gitmeme, yeni yeni bilgiler edinmeme neden oldu. Bir yandan bu duygularla beslenirken diğer yandan yazarların hayal dünyasının genişliği, yaratıcılığı, olaylara bakış açısı her kitap okuduğumda beni şaşırttı ve bu yetenekli insanlara özenmemek, onlara hayran olmamak mümkün müdür diye kendi kendime sorgulamaya başladım. Okulumuzun kütüphanesine zaman zaman giderim. Raflardaki kitapları incelemek, hangisini okusam diye düşünmek, adını duymadığım yeni kitapları ya da eskiden yazılmış kitapları görüp o kitapların artık farkında olduğumu bilmek beni hep mutlu etmiştir. Her kitaptan öğrendiğim o kadar çok şey oluyor ki, hani mucizevi bir şey olsa da, bir çırpıda kütüphanedeki bütün kitapları okuyuversem, zihnim, belleğim buna yeterli olsa diye düşünürüm. Hepsini ama hepsini okumak isterim bir anda. Kütüphaneye baktıkça, kitapları gördükçe, kim bilir ne kadar çok bilgiden mahrum oluyorum, hangi kişilikleri tanıma imkanından yoksun kalıyorum, hangi yerleri görme şansını yitiriyorum o kitapları okumadıkça diye hayıflanırım. Kitap ve okuma sevdası bana hep ‘Eşekli Kütüphaneci’yi çağrıştırır nedense. Eşekli kütüphaneci diye anılan Mustafa Güzelgöz, 1943 yılında Nevşehir’de Ürgüp Tahsin Ağa Kütüphanesine atanır. Kütüphaneye gelen giden olmadığını görünce, aklına bir fikir gelir. Bürokratik engelleri aşarak, eşeğine yüklediği kitapları iki sandığa koyar, köylere taşımaya başlar. Köy çocuklarına kitapları 15 gün sonra alacağını ve yıpratmadan okumalarını, diğer köylerdeki çocukların da bu kitapları okuyacağını belirtir.

Sayfa 10


Pergamon: Kütüphane Bülteni Sizin Köşeniz

Öğretmen: Çiğdem KORBEK Artık köylü çocuklar Mustafa Güzelgöz’ün yolunu gözlemeye başlarlar. Zamanla insanlar haftada iki gün açık olan kütüphaneye de gelmeye başlarlar. Bu sefer Mustafa Güzelgöz bakar ki kütüphaneye kadınlar hiç gelmiyor, bunun için Zenith ve Singer’e mektup yazar: “Bana dikiş makinesi yollayın, firmanızın adını kütüphanenin girişine kocaman yazayım” der. Zenith dokuz tane, Singer bir tane dikiş makinesi yollar. Salı günlerini kadınlar günü yapar. Kumaşı alan kadın kütüphaneye koşar. On makine yetmediği için sıra oluşur. Sırada bekleyen kadınların eline birer kitap verir, beklerken okusunlar diye. Okuma-yazma oranının düşüklüğünü görünce Halkevlerine okuma yazma kursları vermeye gider. Halıcılık kursları başlatır, bölgede halıcılığı canlandırır. Bunun dışında köylülerin çalışarak 500 ton şarap yapabilmelerini sağlayacak bir şarap fabrikası oluşturur. Amerika’da ‘halkına gönüllü olarak hizmet eden kahramanlar’ yarışması açılır. Türkiye’den Mustafa Güzelgöz seçilir. Amerika’dan muhabirler gelir, röportajlar yapılır, eşekle kitap taşırken filmi çekilir. Yarışma sonuçlandığında birinci Mustafa Güzelgöz’dür. Yerli yabancı birçok kişi onu görmeye Ürgüp’e gelir. Amerikan büyükelçisi ve eşi onu görmek ister, hazırlanan törende damadına yazdırdığı İngilizce metni kendi hiç İngilizce bilmediği halde okur. Bundan çok etkilenen elçi kitapların daha kolay taşınması için ona bir araba hediye eder. Bu arada Mustafa Güzelgöz hakkında işlerini ihmal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılır. O bu haksızlığa dayanamadığı için emekliliğini ister. Kendi ülkesi dışında bir ülkede yaptığı iş için ödül almışken kendi ülkesinde bu muameleye uğraması onu çok üzer. Kitap sevgisi, okuma aşkı daha iyi nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Fakir BAYKURT’un Eşekli Kütüphaneci’yi anlatan kitabına gözünüz değdiğinde, o kitaptan gelen sesi kulağınız dinlediğinde, yüreğinizde kitap için daha çok yer açılacak, ‘kitap’ sevginiz katmerlenecektir, inanıyorum.

Sayfa 11


Pergamon: K端t端phane B端lteni

Sayfa 12


Pergamon: Kütüphane Bülteni Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi)

Okuduğumuz Kitapları Paylaşıyoruz: “Babalar ve Oğullar” Kitap Söyleşisi Okul kütüphanemizde gerçekleştirilen “Kitap Söyleşileri” etkinliğin Aralık ayındaki ilk konuşmacısı, 11 B sınıfı öğrencisi Emre Can Emirli olmuştur. Öğrencimiz gerçekleştirdiği başarılı söyleşisinde yazar İvan Sergeyeviç Turgenyev’e ait “Babalar ve Oğullar” adlı romanı okurlarla paylaşmıştır. İvan Sergeyeviç Turgenyev (1818-1883) yapıtlarıyla, on dokuzuncu yüzyıl Rus klasikleri arasında Avrupa’da (bu arada bizde de) en önce çevrilen ve tanınan yazarlardan biridir. İlk Aşk ve Arefe’den Duman ve Ham Toprak’a pek çok nitelikli öykü, uzun öykü ve roman yazmış olmasına karşın, Turgenyev adı günümüzde de, 1862’de yayımlanan ve geleneksel otoritelerin tümünü birden hiçleyişin simgesine dönüşen oğul Bazarov tipini yarattığı Babalar ve Oğullar romanıyla özdeşleşmiş gibidir. Edebiyat dünyasına damgasını vuran ve Nihilizm'in temel taşı varsayılan romanı Babalar ve Oğullar’ın konusu 1859’da geçer ve Rus yaşayışının en önemli sorunu olan; serflik ilişkilerinin insana aykırılığını, feodalaristokrat Rusya’nın yıkılışını, yeni burjuva-demokratik güçlerin yükselişini gerçekçi biçimde yansıtır. Babalar ve Oğullar’da reformist akımla, radikal akımın çatışmasından oluşan nihilizmi vurgular.

Sayfa 13


Pergamon: Kütüphane Bülteni Haberler (Kütüphane & Kitap & Bilgi Teknolojisi) Okuduğumuz Kitapları Paylaşıyoruz: “Ölülerin Fısıltısı” Kitap Söyleşisi Kitap söyleşileri programının Aralık ayındaki ikinci söyleşisi; tüm dünyada yedi milyondan fazla kişi tarafından okunan, Simon Beckett’e ait “Ölülerin Fısıltısı” adlı roman olmuştur. Tüm dünya tarafından oldukça beğenilen ve çok okunan bu romanı, 11 C sınıfı öğrencimiz Ayşe R. Albulak tüm dinleyicilerle paylaşmıştır. Ölülerin Fısıltısı, adından başlayarak ürkütücü bir kitap. Yani gerilimden hoşlananları memnun edeceği kesin görünüyor. Beckett, özellikle cinayet mahallerinin ve cesetlerin tasviri konusunda başarılı bir yazar olarak değerlendiriliyor. Hatta bu konuda şehvetli olduğu söylenebilir. Kısacası, bu kitapla Ölülerin Fısıltısı’nı siz de duyacaksınız... Adli antropolog Dr. David Hunter, “ceset çiftliği” olarak anılan bir araştırma merkezinde çalışmak için ABD’ye gittiğinde, kendisini bekleyen kâbustan habersizdir. Uzmanlarla aynı konuya “merak salan” takıntılı bir katil, kendi dehşet verici deneylerini yapmak için kurban aramaktadır. Tennessee’de çürümeye yüz tutmuş cesetler keşfedildikçe, Dr. Hunter da “gerçek vakalar” üzerinde çalışmak zorunda kalır. Korkunç cinayetler, tüyler ürperten ayrıntılar...

Sayfa 14


Pergamon: K端t端phane B端lteni

Sayfa 15


Pergamon: Kütüphane Bülteni

Sizin İçin Seçtiklerimiz...

Zeki Olduğunu Düşünüyor musun? kitabında üniversite mülakatlarında karşılaşacağımız ilginç sorulara hazırlıklı olmamız için kafamızı nasıl çalıştırmamız gerektiğini anlatan John Farndon, bu sefer insanlık tarihinde çığır açan en harika fikirleri, bu fikirlerin diğerleri arasından nasıl sıyrıldığını anlatıyor.

   

Ben gölgeyim. Ben avım. Ben katilim.

Ben hedefim. Kurtulmak için tek çarem var: diğerinden kaçmak. Peki ya diğeri de bensem?

Gönülden yazılmış her roman, her hikâye, her kelime bir şemsparedir... Güneş parçası... Düşer omuzlarımıza, kar tanesi gibi usulca, yağmur gibi yıkar ruhumuzu, arındırır tozdan kirden tekdüzeliklerden...

Sayfa 16


Pergamon: Kütüphane Bülteni

Sizin İçin Seçtiklerimiz...

Kitap Nutuk’ta Mustafa Kemal’in bakış açısıyla anlatılan olayların perde arkasına bakmayı amaçlıyor. Öteki Tarih-I’in bıraktığı yerden başlıyor ve düşmana ilk kurşunu kim attı, Mustafa Kemal Samsun’a kendi mi gitti, padişah tarafından gönderildi mi, Saltanat nasıl kaldırıldı, Cumhuriyet bir gece de mi ilan edildi gibi birçok soruya bugüne dek bize öğretilenlerden farklı cevaplar vermeye çalışıyor.

Tanrı Daima Tebdil-i Kıyafet Gezer, kendi kendimize koyduğumuz engelleri, korkularımızı ve önyargılarımızı nasıl aşacağımızın, kaderimiz sandığımız mutsuz bir yaşamı, bizi mutluluğa götüren bir yolculuğa nasıl dönüştüreceğimizin hikâyesi. Mutluluğun kapını çalmasını bekleme, sen ona git. Hayatını değiştirecek roman bu işte!

Kısa bir süre sonra genç bir adam, işkence görmüş ve hafızası zedelenmiş bir halde polis merkezine adım atar. Bildiği tek şey, kendisinin kaçmayı başardığı ormanda kız arkadaşının hâlâ tutsak kaldığıdır. Ancak ekip bu genç adamın, kız arkadaşının kaderini çoktan belirlediğini içten içe bilmektedir. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildir...

Sayfa 17


Pergamon: Kütüphane Bülteni Yeni Gelen Yayınlar Seçkisi (Yerli)

Sayfa 18


Pergamon: Kütüphane Bülteni Yeni Gelen Yayınlar Seçkisi (Yerli)

Sayfa 19


Pergamon: Kütüphane Bülteni Sipariş Verilen Yayınlar Seçkisi (Yerli)

Sayfa 20


Pergamon: Kütüphane Bülteni Sipariş Verilen Yayınlar Seçkisi (Yerli)

Sayfa 21


Pergamon: Kütüphane Bülteni Sipariş Verilen Yayınlar Seçkisi (Yabancı)

Sayfa 22


Pergamon: Kütüphane Bülteni Sipariş Verilen Yayınlar Seçkisi (Yabancı)

Sayfa 23


Pergamon: Kütüphane Bülteni Yeni Gelen Yayınlar Seçkisi (DVD-CD)

Sayfa 24


Pergamon: Kütüphane Bülteni Sipariş Verilen Yayınlar Seçkisi (DVD-CD)

Sayfa 25


Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesi Adres

: Ayazağa Kampüsü Büyükdere Cad. No: 194/3 Maslak / İSTANBUL

Tel Fax Mail

: 0 212 286 11 30 /2235 : 0 212 276 40 58 : yyalcinkaya@fmv.edu.tr

www.fmv.edu.tr

FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi Kütüphanesinin Misyonu: Okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde, etkinlik ve üretkenliğini artırıcı bilgi ve belge hizmetlerini sağlamaktır. Vizyonu: Bilgi ve belge erişim hizmetlerinde gelişen teknolojileri kullanarak; kullanıcı isteklerine yanıt verebilen hizmetler sunan, güncel bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayarak okulumuzun gelişimine katkıda bulunan modern bir okul kütüphanesi olmaktır.

Ayazağa Işık Lisesi Pergamon Kütüphane Bülteni Ocak 2013  

Ayazağa Işık Lisesi Pergamon Kütüphane Bülteni Ocak 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you